Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Các biện pháp quản lý giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu giáo dục

Tất cả các biện pháp tác động giáo dục phải hướng vào việc xây dựng mẫu người mà giáo dục đã đề ra.

Giúp Học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản.

Hình thành và phát triển những cơ sở nền tảng nhân cách con người.

Sản phẩm của GDTH có giá trị cơ bản, lâu dài, có tính quyết định đối với cuộc đời mỗi con người.

Bất kì ai cũng phải sử dụng các kĩ năng nghe, nói, đọc viết và tính toán được học ở tiểu học để sống để làm việc.

Phải tổ chức quản lý chặt chẽ công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường, phải đảm bảo sự lãnh đạo của các tổ chức và phát huy vai trò Đội và các tập thể học sinh trong công tác giáo dục.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Giáo dục lối sống ở tiểu học là một nội dung giáo dục quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nên quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh cũng phải đặt trên nền tảng mang tính hệ thống của chương trình giáo dục phổ thông. Cụ thể:

Quản lý giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học huyện Phú Bình phải lưu mối quan hệ giữa các môn học, giữa các thành tố cấu trúc của quá trình giáo dục tiểu học. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Quản lý giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học không thể tách rời quản lý các hoạt động khác trong nhà trường vì giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là một bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể ở trường tiểu học.

Tính hệ thống đòi hỏi giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học không chỉ chú trọng một khối lớp nào mà cần xem xét trong tính tổng thể của cả 5 khối lớp.

Biện pháp được đề xuất cần đi từ cái chung đến cái riêng, từ cấp độ rộng đến cấp độ hẹp. Đồng thời còn liên quan đến cấp quản lý khác nhau trong nhà trường từ Ban giám hiệu, Tổ trưởng các khối lớp và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phổ thông nói chung và học sinh tiểu học nói riêng là một vấn đề có tính truyền thống, được các cấp quản lý, các nhà trường và các công trình nghiên cứu quan tâm từ lâu. Trong quá trình nghiên cứu và tổ chức thực hiện giáo dục lối sống cho học sinh, đã có nhiều biện pháp được đề xuất và vận dụng vào thực tiễn quản lý, có những biện pháp thể hiện tính hiệu quả của nó. Vì vậy, trong khi nghiên cứu và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã có kế thừa các biện pháp quản lý giáo dục lối sống đã được các cơ sở giáo dục nghiên cứu và áp dụng nhằm điều chỉnh, bổ sung sao cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nhà trường để đảm bảo thực hiện mục tiêu xây dựng mô hình nhân cách của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

Các biện pháp đưa ra phải đồng bộ, phải tác động vào các yếu tố của quá trình quản lý giáo dục lối sống cho học sinh. Quá trình giáo dục lối sống cho học sinh chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó bao gồm các yếu tố chủ quan và khách quan. Vì vậy, việc đưa ra các biện pháp quản lý giáo dục lối sống cho học sinh phải có tính thống nhất, có tính khoa học nhằm phát huy tốt những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố đó.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Nguyên tắc này đòi hỏi, khi đưa ra các biện pháp quản lý giáo dục lối sống các trường tiểu học huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phải thực hiện được và đảm bảo hiệu quả cao. Muốn vậy giáo dục lối sống phải phù hợp với nhu cầu, hứng thú, tình cảm của lứa tuổi học sinh tiểu học, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục, phù hợp với năng lực của giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Trong quá trình xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh thì hệ thống các nguyên tắc nêu trên phải được quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc để có thể đạt được hiệu quả cao nhất khi đưa vào vận dụng trong thực tiễn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Biện pháp quản lý giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên

3.2.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

3.2.1.1. Mục tiêu

Xác định được các mục tiêu và biện pháp cụ thể cho từng năm học, từng học kỳ của toàn trường cũng như từng khối lớp theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đảm bảo vừa có tính hợp lý và vừa có tính khả thi nhằm định hướng các hoạt động Giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học. Dựa trên kế hoạch này để huy động sự tham gia của giáo viên, học sinh, các lực lượng xã hội vào giáo dục lối sống cho học sinh.

3.2.1.2. Nội dung

Trên cơ sở kế hoạch giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường tiểu học xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm chi tiết hóa các mặt hoạt động Giáo dục lối sống cho học sinh phù hợp với đặc điểm của từng khóa học, từng khối, từng lớp cụ thể.

Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân theo chức năng từng đơn vị tham gia Giáo dục lối sống cho học sinh từng tháng, từng học kỳ trong năm học.

Các trường tiểu học nghiên cứu chủ trương chính sách của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như chính quyền địa phương liên quan đến vấn đề giáo dục để lập kế hoạch Giáo dục lối sống cho học sinh trong cả năm học.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, hiệu trưởng các trường tiểu học cần phải tìm hiểu, khảo sát tình hình của nhà trường về năng lực của đội ngũ giáo viên trong dạy đạo đức (chương trình cũ) và giáo dục lối sống (chương trình mới) cho học sinh; tìm hiểu biểu hiện hành vi, lối sống văn hóa của học sinh những yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động đến quá trình giáo dục học sinh. Đặc biệt cần phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả Giáo dục lối sống cho học sinh năm học trước. Đây chính là căn cứ vững chắc, thuyết phục làm căn cứ cho việc lập kế hoạch hành động trong việc Quản lý giáo dục lối sống cho học sinh, huy động triệt để sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên trong nhà trường và các lực lượng xã hội.

Đảng ủy cũng như Ban Giám hiệu nhà trường tiểu học cần phải xác định nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch, bởi vì đây là điều kiện làm cho kế hoạch khả thi. Trong các trường tiểu học nói chung và trường tiểu học huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nói riêng nguồn lực bên trong chính là chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và tập thể học sinh, là yếu tố quyết định trong việc thực hiện công tác Giáo dục lối sống cho học sinh.

3.2.1.3. Cách thức tiến hành Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Cách thức tiến hành chung:

Trên cơ sở, mục tiêu, nhiệm vụ năm học, điều kiện khách quan, chủ quan tiến hành lập kế hoạch tổng thể, lấy ý kiến đóng góp của các bộ phận liên quan, hoàn chỉnh và thông qua kế hoạch và thông qua nhiệm vụ cụ thể. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận thành lập Hội đồng, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch của cấp, tổ tương đương.

Các trường tiểu học cần thành lập tổ xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh; phải xây dựng được kế hoạch lâu dài nhằm định hướng cho cả một giai đoạn, đồng thời có kế hoạch cho cả năm học, từng học kỳ, từng tháng, định hướng hoạt động cho toàn trường cũng như các đơn vị phối hợp.

Các đơn vị trong trường tiểu học căn cứ kế hoạch chung để xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, cá nhân. Kế hoạch càng cụ thể, chi tiết thì càng thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện.

Tập thể lớp, chi đội, liên chi đội trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ được giao tổ chức họp lớp, sinh hoạt chi đội để thảo luận và đề xuất các biện pháp thực hiện mục tiêu đề ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả Quản lý giáo dục lối sống cho học sinh. Bên cạnh đó, học sinh phải tự giác chấp hành đầy đủ, nghiêm túc mọi quy chế, quy định về học tập, lao động do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và nhà trường đề ra. Xây dựng động cơ học tập đúng đắn, …

Xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, nề nếp, kỷ cương trong sinh hoạt và trong học tập. Tích cực tham gia vào các đợt sinh hoạt chính trị, đạo đức, tư tưởng và các hoạt động tập thể để vừa nâng cao tư tưởng chính trị, vừa làm cho bản thân có điều kiện thâm nhập vào thực tế, gắn liền với lý thuyết đã học với thực tiễn cuộc sống.

Việc kế hoạch hóa cho từng năm học, từng học kỳ, học sinh tham gia qua các tổ chức Đội, lớp để đưa vào kế hoạch hoạt động của mình như: Đền ơn đáp nghĩa; Chung sức với bạn, Phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường,…

Việc kế hoạch hóa cho từng học kỳ, từng tháng, từng đợt thi đua là khâu vô cùng quan trọng và có tính quyết định của quá trình quản lý và kế hoạch hóa cho từng giai đoạn, quyết định thành công của công tác quản lý. Việc Quản lý giáo dục lối sống cho Học sinh phức tạp và khó khăn, vì đối tượng quản lý là con người, nên khi kế hoạch hóa việc quản lý công tác này là yêu cầu chúng ta phải tính toán và quan tâm đến nhiều yếu tố chi phối, tác động. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Định hướng cho giáo viên và tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch giáo dục lối sống cụ thể

 1. Ngay đầu năm học Ban giám hiệu tổ chức quán triệt nhiệm vụ năm học, giao kế hoạch năm học để các tổ chuyên môn và từng Giáo viên căn cứ xây dựng kế hoạch cho tổ và từng cá nhân.
 2. Tổ chức để giáo viên thực hiện các công việc sau:
 • Nghiên cứu nhiệm vụ năm học
 • Nghiên cứu bối cảnh dạy học.
 • Khảo sát đối tượng học sinh cụ thể của lớp mình.
 • Nghiên cứu chương trình môn học, sách giáo khoa, các tài liệu hướng dẫn, sách tham khảo (nếu cần).
 • Xác định những nội dung dạy học có thể tích hợp giáo dục lối sống cho học sinh
 • Tổ chức để các tổ chuyên môn “nghiên cứu bài học”
 • Dự kiến những mục tiêu dạy học, cũng như những mục giáo dục lối sống tương ứng cần đạt sau cả năm học, từng học kì, từng tuần, từng bài.
 • Dự kiến các hoạt động sẽ được tổ chức trong từng bài học và cách thức tiến hành.
 • Chuẩn bị tài liệu học tập, các phương pháp, phương tiện, công cụ dạy học.
 • Chuẩn bị các hình thức Kiểm tra đánh giá trong suốt quá trình dạy học, cũng như sau từng chương, từng bài.

Tất cả những nội dung trên được đưa vào Kế hoạch dạy học của mỗi Giáo viên, làm cơ sở cho việc thiết kế các giáo án (kịch bản dạy học) cho từng bài học. Kế hoạch dạy học được Tổ trưởng chuyên môn xác nhận và được Hiệu trưởng phê duyệt.

 1. Tổ chức để các Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên tổng phụ trách Đội thực hiện các công việc sau:
 • Nghiên cứu nhiệm vụ năm học
 • Nghiên cứu kế hoạch giáo dục lối sống của trường
 • Khảo sát đối tượng học sinh và hoàn cảnh sống của các em
 • Nghiên cứu hồ sơ học sinh

Những thông tin thu được giúp các Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch giáo dục lối sống lồng ghép vào các Hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, sinh hoạt đoàn thể, vui chơi, giải trí… Kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.

3.2.1.4 Điều kiện thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Các bộ phận trong nhà trường phải nắm chắc tình hình của đơn vị mình, nghiêm chỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo tổ chức Đội thiếu niên tổ chức việc Giáo dục lối sống cho học sinh một cách hợp lý, đúng đắn, có hiệu quả, có điều kiện tương ứng.

Kế hoạch có tính khả thi, tuân theo trình tự các bước tiến hành, tránh chồng chéo.

Trong quá trình các Giáo viên nghiên cứu đối tượng Học sinh để xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục, Hiệu trưởng cần hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kế hoạch của mỗi Giáo viên, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên tổng phụ trách Đội, phù hợp nhất với đối tượng Học sinh lớp mình, khả thi trong điều kiện của nhà trường, của địa phương. Đây là khâu then chốt trong quá trình tổ chức thực thi kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh.

3.2.2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên về tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên

3.2.2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho cán bộ, giáo viên kiến thức về vai trò của giáo dục lối sống, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lối sống trong trường tiểu học. Hình thành cho cán bộ giáo viên năng lực tổ chức hoạt động giáo dục lối sống trong dạy học và giáo dục.

Hoạt động bồi dưỡng hướng tới 2 nhóm đối tượng: Giáo viên chủ nhiệm (thực hiện 2 nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh) và tổng phụ trách Đội.

3.2.2.2. Nội dung

 • Với cả 2 nhóm đối tượng giáo viên chủ nhiệm và tổng phụ trách Đội:
 • Quán triệt kế hoạch giáo dục lối sống, xác định các mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá, thời điểm tổ chức và các chủ thể chịu trách nhiệm chính trong hoạt động này.
 • Xác định trách nhiệm, vai trò của Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách Đội trong giáo dục lối sống cho học sinh.

Với nhiệm vụ dạy học trên lớp của Giáo viên chủ nhiệm: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

 • Tập huấn kĩ năng dạy học tích hợp mục tiêu, nội dung bài dạy với đặc điểm lịch sử, văn hoá… của địa phương, kĩ năng tổ chức các hoạt động dạy học lồng ghép với rèn luyện ở học sinh tác phong, hành vi trong mối quan hệ ứng xử với giáo viên và bạn bè..
 • Tập huấn kĩ năng đánh giá thực dựa trên biểu hiện hành vi của học sinh thay vì kiểm tra kiến thức.
 • Tập huấn kĩ năng tổ chức các giờ học ở các không gian khác nhau (ngoài lớp học).
 • Tập huấn kĩ năng “nghiên cứu bài học”.
 • Tập huấn các phương pháp dạy học thông qua trải nghiệm, như đóng vai, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, diễn đàn….

Với nhiệm vụ giáo dục học sinh của Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên tổng phụ trách Đội:

 • Tập huấn phương pháp khảo sát, phân loại học sinh theo các tiêu chí, như học lực, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tính cách, sở trường, hứng thú, thói quen… làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch giáo dục.
 • Tập huấn các phương pháp tổ chức hoạt động NGLL, sinh hoạt lớp, giáo dục cá biệt, tư vấn, tham vấn cho học sinh.
 • Tập huấn các kĩ năng huy động sự tham gia của Cha mẹ học sinh và cộng đồng.
 • Tập huấn phương pháp đánh giá trong giáo dục nói chung, trong giáo dục đạo đức, lối sống nói riêng.

3.2.2.3. Cách tiến hành

Với đội ngũ giáo viên mới vào nghề: Kiến thức chuyên môn có thể khá vững, song phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm quản lý học sinh, xử lý các tình huống sư phạm và hiểu đặc điểm đối tượng học sinh và giáo dục lối sống cho học sinh còn rất nhiều hạn chế.

Nội dung bồi dưỡng cho họ những kỹ năng cần thiết từ việc: Soạn bài theo đúng cấu trúc, nội dung phải chắt lọc đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp với đối tượng người học theo phương châm: Tinh giản vững chắc; Lựa chọn và biết phối hợp các phương pháp giảng dạy, thực hiện các bước lên lớp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử với học sinh giúp học sinh lĩnh hội, tiếp nhận tri thức một cách tốt nhất. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Hình thức bồi dưỡng có thể là bồi dưỡng tại chỗ, yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn đưa những nội dung này để trao đổi trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, chọn cử các giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh giúp đỡ, hướng dẫn giáo viên trẻ. Mặt khác yêu cầu giáo viên trẻ tích cực dự giờ đồng nghiệp để học tập kinh nghiệm hay và rút kinh nghiệm những hạn chế. Bên cạnh đó bản thân đội ngũ giáo viên trẻ phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng để có một vốn kiến thức đảm bảo soạn giảng phù hợp đặc điểm đối tượng học viên.

Với một bộ phận giáo viên bản thân có lối sống chưa thực sự phù hợp như: trang phục quá thời trang, diêm dúa khi lên lớp, cách ứng xử với học sinh còn chưa được mềm mại, còn có quan niệm sử dụng trừng phạt là chủ yếu để giáo dục học sinh,…

Bồi dưỡng để nâng cao trình độ và năng lực sư phạm để giáo dục lối sống cho học sinh với nhóm đối tượng này rất khó khăn, nếu không tế nhị, khéo léo rất có thể xảy ra phản tác dụng.

Với những đối tượng này Hiệu trưởng các trường tiểu học vừa khéo léo, vừa kiên quyết yêu cầu giáo viên phải chỉnh đốn tư thế, tác phong, phong cách ứng xử với đồng nghiệp và học sinh.

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện

Kế hoạch bồi dưỡng phải có tính khả thi, đảm bảo sự thống nhất cao giữa các đơn vị liên quan. Thường xuyên kiểm tra, bám sát kế hoạch.

Làm tốt công tác tuyên truyền động viên, khen thưởng, trách phạt kịp thời. Trên cơ sở kế hoạch đã định, thông báo chương trình hành động đến từng cán bộ công chức, từng đơn vị có liên quan làm cho họ tự giác chấp nhận kế hoạch và tự nguyện hành động theo kế hoạch. Muốn vậy, người Hiệu trưởng và cán bộ quản lý trường tiểu học phải trình bày, phân tích, phải thuyết phục, động viên, khích lệ, huy động sức mạnh của các đơn vị, tổ chức chính trị trong trường để mỗi tổ chức, mỗi đơn vị bằng chức năng của mình góp phần thực hiện kế hoạch bồi dưỡng với chất lượng cao nhất.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, người lãnh đạo cần theo dõi sát sao việc thực hiện của từng đơn vị, của từng cán bộ công chức, phát hiện những thiếu sót nảy sinh để đưa ra biện pháp điều chỉnh, khắc phục kịp thời.

3.2.3. Chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

3.2.3.1. Mục tiêu

Thông qua các loại hình hoạt động ngoài giờ lên lớp, học sinh sẽ củng cố, bổ sung và mở rộng thêm tri thức đã học, phát triển óc thẩm mỹ, tăng cường thể chất, nhận thức xã hội và ý thức công dân, thêm yêu quê hương, đất nước; Giáo dục thái độ tích cực, lối sống lành mạnh tinh thần đoàn kết và ý thức chủ động, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể; tạo cho học sinh có thói quen tự quản trong việc tự rèn luyện bản thân và thực hiện tốt các hoạt động do nhà trường, Đội Sao nhi đồng tổ chức.

Biến quá trình rèn luyện thành quá trình tự rèn luyện. Từ chỗ thực hiện theo kế hoạch đến chỗ tự xây dựng kế hoạch hoạt động, tự tổ chức, điều chỉnh hoạt động, thực hiện kế hoạch và tự đánh giá kết quả hoạt động cho chính bản thân và tập thể học sinh.

3.2.3.2. Nội dung

Giúp cho học sinh tự đề ra nhiệm vụ, tự tìm cách giải quyết, tự kiểm tra và đánh giá. Từ đó học sinh có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; có thể vạch ra kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng đối với nhà trường là làm sao để từng học sinh không được phép hành động riêng lẻ, không được phép tách khỏi mình ra khỏi các hoạt động của tập thể lớp, đứng ngoài quan sát mà tự giác thấy mình là một thành viên của tập thể lớp đang hoạt động tích cực.

Đa dạng hóa các loại hình hoạt động là công tác giáo dục lối sống không hướng vào từng học sinh riêng lẻ mà phải tổ chức toàn bộ hoạt động của tập thể học sinh, xây dựng cho học sinh năng lực biết điều khiển tập thể hoạt động theo kế hoạch đã vạch ra; biết giải quyết các tình huống nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; biết kiểm tra và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế mà mục đích đề ra; biết nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, xếp loại kết quả hoạt động so với mục đích yêu cầu của nhiệm vụ; biết rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Các quyết định trong Quản lý giáo dục lối sống cho học sinh không phải là phương pháp của một giáo viên riêng lẻ, thậm chí không phải là phương pháp của cả một trường mà là sự tổ chức nhà trường, học sinh tổ chức quá trình Giáo dục lối sống. Quan hệ tập thể lớp là quan hệ xã hội và khi vai trò chủ thể của học sinh được tạo điều kiện phát huy tốt, trực tiếp tác động đến sự hình thành nhân cách của học sinh.

3.2.3.3. Cách tiến hành

Thông qua con đường dạy các môn học đạo đức (giáo dục lối sống), qua giảng dạy các môn học. Việc Giáo dục lối sống thông qua con đường này là một yêu cầu tất yếu. Điều này góp phần tạo ra sự nhất quán giáo dục và thực hiện chủ trương giáo dục toàn diện một cách thiết thực nhất. Chú trọng Giáo dục lối sống, lối sống; quán triệt tối đa toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đây là một trong những mảng hoạt động giáo dục quan trọng trong các trường phổ thông. Hoạt động này có ý nghĩa hỗ trợ cho các hoạt động nội khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của học sinh. Nội dung của giáo dục ngoài giờ lên lớp rất đa dạng và phong phú thể hiện qua các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, lao động,… nhờ đó các kiến thức tiếp thu được ở trên lớp có cơ hội được áp dụng, mở rộng thêm trong thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học tập nội khóa. Giáo dục ngoài giờ lên lớp có thể do giáo viên chủ nhiệm, Cán bộ quản lý,… tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà thông qua các hoạt động này nhằm thu hút sự tham gia của các cá nhân và các tổ chức xã hội. Để hoạt động này có hiệu quả, cần kết hợp đồng bộ giữa sự chỉ đạo của các nhà sư phạm, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội và khả năng tự quản của học sinh với tư cách là chủ thể hoạt động. Đồng thời phải biết khai thác triệt để những điều kiện, những tiềm năng sẵn có của xã hội. Các nội dung, hình thức hoạt động phải luôn luôn mới, đa dạng, phong phú để tạo ra sự hấp dẫn và đạt hiệu quả cao trong giáo dục.

GDLS cho Học sinh thông qua các tấm gương. Thầy cô giáo và Cán bộ quản lý phải ý thức được tầm quan trọng của phương pháp “nêu gương” để từ đó rèn luyện mình trở thành những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống. Trường tiểu học tổ chức trao học bổng, khen thưởng hàng năm cho học sinh giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua các chương trình hành động tổ chức nhằm đáp ứng những lợi ích chính đáng của Học sinh trong học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí. Từ đó phát huy được vai trò chủ thể của học sinh, định hướng cho học sinh có ý thức tiếp thu, vận dụng vào điều khiển các hoạt động của tập thể Học sinh. Nhà trường cần đẩy mạnh cuộc vận động và từng bước tạo phong trào thi đua rèn luyện trong giáo viên và học sinh theo thần “mỗi giáo viên là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “học sinh ba có, ba không” (có lòng yêu nước, yêu nhân dân; có danh dự, trách nhiệm; có kiến thức, kỹ năng và không tiêu cực trong thi cử và kiểm tra đánh giá; không tệ nạn xã hội; không đứng ngoài phong trào của tập thể học sinh);

Phát động phong trào thi đua học tập trong học sinh. Các chi đội, các sao nhi đồng giúp cho học sinh có điều kiện khuyến khích học sinh tích cực, chủ động học tập, phát huy khả năng khám phá, tìm tòi, sáng tạo, độc lập, làm việc của học sinh,…

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Huy động sự ủng hộ và tạo điều kiện về tinh thần cũng như tài chính của các bộ phận liên quan, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cần huy động các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể.

Ban Giám hiệu trường tiểu học, cán bộ quản lý, giáo viên và các tổ chức đoàn thể ủng hộ và có ý thức tham gia, đóng góp cho việc xây dựng và thực hiện các hoạt động.

Kế hoạch hoạt động phải cụ thể, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, sai trái.

Phải nắm vững khả năng học tập, sở thích hoạt động, các mối quan hệ trong tập thể học sinh nhằm xây dựng môi trường hoạt động có ý nghĩa giáo dục được trang bị đầy đủ các phương tiện và chương trình phù hợp với nội dung và kế hoạch đã đề ra.

3.2.4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên

3.2.4.1. Mục tiêu

Kiểm tra, đánh giá việc quản lý Giáo dục lối sống cho học sinh là khâu quan trọng, tạo nên mối quan hệ thường xuyên và bền vững trong quản lý, khép kín chu trình vận động của quá trình quản lý giáo dục. Chính vì vậy, xây dựng qui định đánh giá, rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống và rèn luyện của học sinh theo hình thức mới, tiêu chí mới cụ thể rõ ràng tránh chung chung, có tiêu chí cụ thể cho từng mặt hoạt động; đồng thời cũng xây dựng những qui định nhằm hạn chế những tiêu cực ảnh hưởng tới quá trình quản lý Giáo dục lối sống cho học sinh góp phần tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng rèn luyện giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học nói riêng.

3.2.4.2. Nội dung Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Các nhà trường tiểu học thành lập các ban thi đua chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá trong nhà trường, các thành viên bao gồm: Đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn, Tổng phụ trách Đội, Giáo viên chủ nhiệm. Đối với Cán bộ quản lý và giáo viên, nhà trường cần xây dựng chế độ khen thưởng, động viên rõ ràng phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế nhằm khuyến khích động viên các cán bộ giáo viên đạt thành tích tốt trong công tác Giáo dục lối sống cho Học sinh.

Đối với học sinh tiểu học qui định đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống có tiêu chí, tiêu chuẩn, qui trình đánh giá đảm bảo vừa đầy đủ, vừa toàn diện. Cụ thể, đối với việc đánh giá, xếp loại của học sinh theo qui chế, thông qua các tiêu chí đánh giá sau:

 • Căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động; hoạt động tập thể lớp, của trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.
 • Kết quả nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh đối với nội đung môn đạo đức (giáo dục lối sống)

3.2.4.3. Cách thức tiến hành

Xây dựng tốt nội dung kiểm tra, đánh giá, xây dựng các tiêu chí, kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo tiến trình thời gian trong năm học. Đây là quá trình đo lường việc thực hiện nhiệm vụ dựa vào các tiêu chí theo các thời điểm khác nhau, qua đó người Cán bộ quản lý phát hiện ra những sai sót và điều chỉnh kịp thời.

Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Giáo dục lối sống cho học sinh trường tiểu học thường xuyên. Cụ thể, thành lập tổ hoặc hội đồng xây dựng chế độ bao gồm đại diện các bộ phận liên quan, trên cơ sở nội dung công việc, xây dựng chế độ quản lý qui định từng mặt rèn luyện, qui định cụ thể mức điểm thưởng phạt cho các hoạt động đối với cán bộ quản lý có mức quản lý phí tùy theo nhiệm vụ công tác được giao; Đối với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên đứng lớp có thể tùy theo công việc qui định theo từng học kỳ.

Sau mỗi học kỳ, năm học, Ban Giám hiệu nhà trường cần chuẩn bị nội dung và tiến hành hội nghị sơ kết, tổng kết về kết quả học tập và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh để chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế và rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo cho những năm học tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện

Phải có sự thống nhất cao, phối hợp giữa các bộ phận chức năng, các cán bộ giáo viên làm công tác Giáo dục lối sống cho học sinh trong toàn trường; bên cạnh đó phải cung cấp đầy đủ kinh phí để đầu tư vào việc Quản lý giáo dục lối sống cho học sinh; cụ thể hóa được các mặt rèn luyện của học sinh để tạo điều kiện cho việc đánh giá được khách quan, công bằng, chính xác.

3.2.5. Quản lý các điều kiện hỗ trợ thực hiện kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

3.2.5.1. Mục đích

Điều kiện hỗ trợ thực hiện kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của hoạt động giáo dục, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lí trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học.

Những điều kiện thực hiện kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh bao gồm: điều kiện tinh thần là môi trường văn hóa nhà trường và điều kiện vật chất, kĩ thuật.

 • Về xây dựng môi trường văn hóa nhà trường

Để thực hiện tốt các biện pháp giáo dục lối sống cho học sinh thì cần phải xây dựng một tập thể sư phạm mẫu mực làm gương là phương pháp hữu hiệu nhất trong việc giáo dục học sinh. Đồng thời cũng cần phải có một tổ chức có văn hóa mà trong đó mọi thành viên gắn kết với nhau trong một tầm nhìn được chia sẻ, mỗi cá nhân có cơ hội học tập, được lãnh đạo và đồng nghiệp hỗ trợ, yêu thương học sinh… sẽ là cơ sở vững chắc cho việc tập thể này hoạt động như một hệ thống trung tâm lôi cuốn các lực lượng khác trong giáo dục lối sống học sinh.

 • Về cơ sở vật chất kĩ thuật

Để tổ chức thành công hoạt động giáo dục nói chung và giáo dục lối sống nói riêng thì không thể không kể đến cơ sở vật chất, kĩ thuật. Muốn vậy, các nhà quản lí cần biết khai cơ sở vật chất – kĩ thuật, các nguồn tài chính trong và ngoài trường, và hơn thế nữa, cần biết huy động các nguồn lực khác như phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp trên địa bàn trường và các tổ chức, cá nhân khác phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục của trường mình.

3.2.5.2. Nội dung

 • Về xây dựng môi trường văn hóa nhà trường

Để có một tập thể sư phạm mẫu mực, xây dựng nhà trường thành tổ chức học tập thì không thể không xây dựng văn hóa nhà trường. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Theo Frank Gonzales (1978) thì văn hóa nhà trường bao gồm phần nổi, bao gồm những thành tố quan sát được, và phần chìm là hệ giá trị, niềm tin và các phẩm chất của các thành viên trong tổ chức [Nguyễn Thị Mỹ Lộc- Đặng Quốc Bảo – Nguyễn Trọng Hậu- Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Sỹ Thư (2012), Quản lý giáo dục một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội] [22].

Phần nổi của văn hóa nhà trường có thể bao gồm:

 • Mục tiêu phấn đấu của trường.
 • Logo, trang phục
 • Các lễ hội truyền thống
 • Các chuẩn mực đạo đức đã được xác định
 • Các giá trị mà mọi thành viên cam kết thực hiện.
 • Hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp.
 • Gương mẫu tự học suốt đời
 • Tôn trọng và yêu thương học sinh…

Để có một môi trường giáo dục tốt, trong đó tất cả Giáo viên được làm việc trong bầu không khí hợp tác, dân chủ, bình đẳng, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, được tham gia vào quá trình ra các quyết định liên quan đến quá trình dạy học và giáo dục, được tạo mọi điều kiện để học tập suốt đời thì nhà trường đó cần phải có môi trường văn hóa tích cực và trở thành một tổ chức biết học hỏi.

Đặc biệt với nhà trường có văn hóa lành mạnh như vậy thì sẽ tạo điều kiện cho học sinh có được môi trường học tập tốt, nhà trrường khuyến khích, động viên các em học tập, có nhiều hình thức tổ chức dạy học phong phú và đa dạng, học sinh thương yêu, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; gia đình, cộng đồng cùng tham gia vào quá trình giáo dục lối sống cho học sinh.

 • Về cơ sở vật chất kĩ thuật

Huy động các nguồn tài chính, vật lực phục vụ giáo dục lối sống cho học sinh.

Để phục vụ tốt giáo dục lối sống cho học sinh cần phải khai thác, tận dụng các điều kiện sẵn có trong nhà trường

Tận dụng mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để góp phần phục vụ giáo dục lối sống cho học sinh.

3.2.5.3. Cách thức thực hiện Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

 • Về xây dựng môi trường văn hóa nhà trường

Để nhà trường trở thành một tổ chức biết học hỏi, một tập thể sư phạm mẫu mực thì cần phải tiến hành theo các bước sau:

 • Xây dựng các chuẩn mực văn hóa và đưa các chuẩn mực này vào thực tiễn cuộc sống của nhà trường, đến từng thành viên trong trường.
 • Đánh giá văn hóa nhà trường
 • Lôi cuốn học sinh tham gia vào các hoạt động của trường
 • Tạo và hướng dẫn sự thay đổi
 • Giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong trường
 • Xây dựng cơ sở vật chất trong trường đảm bảo các yêu cầu về văn hóa
 • Thực hiện các lễ hội kỉ niệm
 • Xây dựng hồ sơ văn hóa của nhà trường
 • Về cơ sở vật chất kĩ thuật
 • Nhà trường dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng tập trung khảo sát và đánh giá hiện trạng toàn bộ Cơ sở vật chất – kĩ thuật có trong trường. Căn cứ vào hiện trạng đó, hiệu trưởng sẽ lập kế hoạch sử dụng hợp lí, hiệu quả các cơ sở này cho các mục đích dạy học, giáo dục. Đồng thời lên kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ sung những vật dụng còn thiếu hoặc hỏng hóc.
 • Trong quá trình, nhà trường tìm những địa điểm, cơ sở có thể tổ chức các hoạt động giáo dục lối sống cho Học sinh, như danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá, di tích cách mạng, gia đình anh hùng, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng…
 • Khảo sát bối cảnh địa phương nơi trường đóng trên địa bàn, xác định những đặc trưng về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội…. có thể khai thác và tích hợp để giáo dục lối sống trong quá trình dạy học và giáo dục.
 • Tổ chức các hoạt động cộng đồng qua đó có thể huy động nguồn tài chính phục vụ giáo dục lối sống cho Học sinh.

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện

 • Về cơ sở tinh thần
 • Khi đưa ra các qui chế văn hoá cho trường cần dựa vào 12 giá trị do UNESCO đã được đề xuất để xác định các giá trị cốt lõi của nhà trường các hoạt động ngày lễ, ngày hội truyền thống trong trường (gắn liền với phong tục tập quán của địa phương), cách ăn mặc (gọn gàng, giản dị, lịch sự phù hợp với từng bối cảnh…), cách giao tiếp giữa giáo viên với nhau, giữa giáo viên và học sinh và giữa học sinh với nhau phù hợp với các giá trị cốt lõi.
 • Cần phải khảo sát đánh giá hiện trạng văn hoá nhà trường so với bản qui chế và có kế hoạch khắc phục thực trạng phù hợp với qui chế mới. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.
 • Xây dựng qui chế lôi cuốn Học sinh vào các hoạt động văn hoá nhà trường, giúp các em có những trải nghiệm thực tế, có cảm giác tự hào về những đóng góp của mình cho truyền thống văn hoá nhà trường.
 • So sánh và đối chiếu với các tiêu chuẩn trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Qui chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng chính phủ, và “Qui định về đạo đức nhà giáo” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng văn hoá nhà trường.

Để phát huy vai trò trong cộng đồng nhà trường có thể gắn kết với địa phương, các gia đình học sinh có nhiều đóng góp cho nhà trường, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm có nhiều cống hiến cho sự phát triển của trường nhằm tận dụng các Cơ sở vật chất, kĩ thuật có trong trường, những điều kiện sẵn có của địa phương, như lễ hội, truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng… trong việc xây dựng văn hoá nhà trường.

Tổ chức xây dựng hồ sơ hình thành và phát triển nhà trường qua các giai đoạn khác nhau, thu thập hình ảnh của các nhà giáo, Học sinh có thành tích xuất sắc để xây dựng một tập thể sư phạm mẫu mực có văn hóa tích cực, một tổ chức biết học hỏi. Để thực hiện được nhiệm vụ đó thì cần phải xác định vai trò của người hiệu trưởng mang tính quyết định. Hiệu trưởng trước hết phải người lãnh đạo, biết quy tụ các đồng nghiệp để xây dựng được sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị của tổ chức. Hiệu trưởng biết động viên, khích lệ và trên hết phải là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh noi theo. Tiếp theo mới đóng vai nhà quản lí, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra… Xây dựng văn hóa tổ chức là công việc đòi hỏi sự kiên định, quyết tâm của mọi thành viên mà trước hết của hiệu trưởng.

 • Về cơ sở vật chất kĩ thuật

Để thu hút được các nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhà trường cần lập các dự án với qui mô nhỏ, khả thi phục vụ giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học.

Thực hiện mục đích cao cả là rèn luyện đào tạo những công dân tốt trong xã hội thì hiệu trưởng luôn đóng vai trò của người lãnh đạo, biết thuyết phục, động viên và xác định rõ trách nhiệm của mọi người trong giáo dục lối sống cho Học sinh.

3.2.6. Quản lý sự phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học

3.2.6.1. Mục tiêu Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường như: cán bộ quản lý, giáo viên, Công đoàn và Sao nhi đồng. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm lôi cuốn được lực lượng xã hội to lớn tham gia vào sự nghiệp giáo dục nói chung và Giáo dục lối sống cho học sinh nói riêng. Thông qua sự phối hợp này để nâng cao hiệu quả giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học, qua đó góp phần nâng cao các điều kiện đảm bảo đối với hoạt động Giáo dục lối sống cho học sinh (về cơ sở vật chất, kinh phí) từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng Giáo dục lối sống và hiệu quả quản lý Giáo dục lối sống cho học sinh của trường tiểu học.

3.2.6.2. Nội dung

 • Tăng cường sức mạnh và khả năng tổ chức phối hợp của các bộ phận, các thành viên trong trường tiểu học tham gia hoạt động Giáo dục lối sống cho Học sinh.
 • Ban Giám hiệu nhà trường:
 • Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, nắm vững yêu cầu, nội dung, phương pháp của hoạt động Giáo dục lối sống cho học sinh.
 • Chủ động lập kế hoạch Giáo dục lối sống cho học sinh và hướng dẫn cho mọi người lập kế hoạch riêng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch.
 • Trực tiếp tổ chức chỉ đạo hoạt động Giáo dục lối sống, chỉ đạo các cán bộ và giáo viên chủ nhiệm làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thống nhất các hoạt động giáo dục đạo đức của nhà trường.
 • Phối hợp với công an để bàn biện pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
 • Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ làm công tác Giáo dục lối sống cho học sinh tổ chức các hoạt động Giáo dục lối sống và đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

Quản lý sự phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng xã hội khác trong giáo dục lối sống cho học sinh: Trong thực tế, nhà trường cần sự đồng thuận của gia đình và tiềm năng giáo dục của toàn xã hội. Do vậy Ban Giám hiệu nhà trường cần chủ động quan hệ, phối hợp, liên kết với Hội cha mẹ học sinh, với các tổ chức chính quyền địa phương để bàn bạc, thống nhất phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với tâm sinh lý và đặc điểm học sinh của từng vùng miền.

Phối hợp các lực lượng xã hội địa phương nhằm thu hút và phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực, biến quá trình giáo dục học sinh thành nhiệm vụ của toàn dân. Đây là việc thực hiện “Cộng đồng hóa trách nhiệm” đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi trong việc Quản lý giáo dục lối sống cho học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Các lực lượng xã hội bao gồm: các cơ quan hành pháp quản lý xã hội, các đoàn thể chính trị, các tổ chức, đơn vị kinh tế, các tổ chức, các đơn vị kinh doanh, các cơ quan chức năng xã hội khác.

Nội dung của phối hợp:

Phối hợp với tổ chức Đảng trong việc chỉ đạo toàn dân tham gia giáo dục thế hệ trẻ;

Tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ xã hội, giữ gìn trật tự, an ninh;

Phối hợp với mặt trận tổ quốc Việt Nam để làm tốt công tác khuyến học, hòa giải, giáo dục cá biệt, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực trong học sinh;

Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị kinh tế trong việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường và tạo điều kiện cho học sinh làm quen với thực tế;

Phối hợp các cơ quan truyền thông, văn hóa thể thao, bệnh viện để tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe cho học sinh;

Đại diện Hội Cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi thảo luận nhằm đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả Giáo dục lối sống cho học sinh trường tiểu học.

3.2.6.3. Cách thức tiến hành

 • Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp Giáo dục lối sống cho học sinh giữa các lực lượng GD trong và ngoài trường. Tham mưu cho các lực lượng xã hội về nội dung phối hợp.
 • Xây dựng và đề xuất cơ chế làm việc, hình thức kết hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức ngoài nhà trường phối hợp chặt chẽ với các trường tiểu học trên địa bàn trong việc Giáo dục lối sống cho học sinh.
 • Phân công cụ thể từng người, từng tổ chức đảm nhiệm phụ trách công việc; định kỳ kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm.

3.2.6.4. Điều kiện thực hiện

 • Có sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát hơn của Đảng ủy phối kết hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, Cán bộ quản lý, giáo viên cũng như tổ chức tốt mối liên hệ với các đơn vị, tổ chức khác.
 • Người phụ trách công việc tổ chức phối hợp phải nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, có kiến thức về Giáo dục lối sống cho học sinh và có khả năng giao tiếp tốt.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Biện pháp quản lý là một hệ thống cách giải quyết đa dạng, năng động trong các tình huống quản lý. Mỗi biện pháp đều có những vị trí, vai trò nhất định trong quá trình quản lý giáo dục nói chung và quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh nói riêng. Tuy nhiên, không có biện pháp nào là vạn năng, mỗi biện pháp đều có ưu điểm và những hạn chế nhất định. Đồng thời mỗi biện pháp quản lý phải được thực hiện trong những điều kiện nhất định. Khi giải quyết một nhiệm vụ quản lý, người ta thường phải vận dụng và phối hợp nhiều biện pháp để giải quyết, phải tùy theo công việc, con người, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà lựa chọn và kết hợp các biện pháp quản lý thích hợp. Bởi vì các biện pháp Quản lý giáo dục lối sống luôn có mối quan hệ chặt chẽ và hữu cơ với nhau.

Việc thực hiện tốt biện pháp này sẽ là tiền đề để thực hiện có hiệu quả các biện pháp khác và ngược lại. Vì vậy, cần đảm bảo được tính đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp đã nêu trong các Trường tiểu học. Mỗi biện pháp sẽ có ít ý nghĩa khi được thực hiện đơn lẻ.

Trong những biện pháp trên:

Biện pháp “xây dựng kế hoạch giáo dục lối sống cho Học sinh tiểu học phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông” mang ý nghĩa quan trọng và là khâu then chốt bởi vì kế hoạch là cơ sở để xác định mục tiêu, xây dựng chương trình hành động và bước đi cụ thể nhằm đạt được mục tiêu của nhà trường trong một thời gian nhất định.

Biện pháp: Đảm bảo các điều kiện hỗ trợ thực hiện kế hoạch giáo dục lối sống cho Học sinh tiểu học (điều kiện môi trường văn hóa, điều kiện vật chất) Là biện pháp mang tính hỗ trợ trong quá trình thực hiện các chức năng quản lý, giúp cho việc quản lý giáo dục lối sống cho học sinh đạt được kết quả tối ưu.

Biện pháp: Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên để thực hiện kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh là những biện pháp không thể thiếu trong việc quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh vì nó tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường đề ra. Đây chính là giai đoạn thực hiện hóa những ý tưởng để đạt được mục tiêu đã định

Biện pháp: Chỉ đạo triển khai kế hoạch Giáo dục lối sống theo hướng tích hợp và đa dạng hóa các loại hình hoạt động. Đây chính là biện pháp giúp cho học sinh chủ động tham gia các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lối sống cho học sinh. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Biện pháp kiểm tra đánh giá có ý nghĩa vô cùng thiết yếu bởi đây là khâu then chốt cuối cùng trong chu trình quản lý, giúp cho nhà quản lý kiểm tra được kết quả của quá trình Quản lý giáo dục lối sống cho học sinh và đồng thời đánh giá chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục lối sống của học sinh nói riêng

Biện pháp quản lý sự phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh. Tranh thủ sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của các lực lượng giáo dục tham gia hoạt động giáo dục lối sống cho Học sinh.

Các biện pháp nêu trên có tác động qua lại, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình quản lý. Nếu các nhà quản lý vận dụng tốt thì tác động của các biện pháp sẽ là tích cực, nếu thực hiện không khéo thì tác động sẽ trở thành tiêu cực đến kết quả của quá trình thực hiện Quản lý giáo dục lối sống cho học sinh.

3.4. Khảo nghiệm sư phạm

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm

Thăm dò ý kiến của các nhà quản lý và Giáo viên tiểu học về mục tiêu, cách thức hiện, điều kiện thực hiện của những biện pháp quản lý đề xuất. Xác định tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất.

3.4.2. Nội dung khảo nghiệm

Để khẳng định giá trị cần thiết, tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất, chúng tôi khảo nghiệm giá trị của các biện pháp thông qua một phiếu trưng cầu ý kiến các nhà quản lý và Giáo viên các trường Tiểu học Tân Đức, tiểu học Tân Hòa và trường tiểu học Lương Phú huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên.

3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm

Xin ý kiến các chuyên gia về các biện pháp đề xuất. Quy trình xin ý kiến được chúng tôi tiến hành thông qua các bước sau:

 • Bước 1: Lập phiếu điều tra xin ý kiến (phụ lục ). Khảo nghiệm các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục theo hai tiêu chí đánh giá: Tính cần thiết (theo bốn mức độ: rất cần thiết; cần thiết; Ít cần thiết; không cần thiết) và Tính khả thi (theo bốn mức độ: Rất khả thi; khả thi; ít khả thi và không khả thi).
 • Bước 2: Lựa chọn khách thể điều tra. Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm lớp: 60 người
 • Bước 3: Phát phiếu điều tra Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.
 • Bước 4: Thu phiếu điều tra và định hướng kết quả nghiên cứu.

Xử lý số liệu đối với kết quả điều tra:

 • Số liệu thu được từ phiếu hỏi được chúng tôi tiến hành xử lý theo tỷ lệ và tính điểm trung bình để sắp xếp theo thứ bậc.
 • Để đánh giá tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đề xuất, chúng tôi định lượng ý kiến đánh giá bằng cách cho điểm như sau:

3.4.4. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp

Biểu đồ 3.1. Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp

Từ kết quả khảo nghiệm cho thấy:

Về tính cần thiết của các biện pháp:

Có 90% Cán bộ quản lý, Giáo viên chủ nhiệm cho rằng biện pháp “Quản lý xây dựng kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông” là rất cần thiết, có 10% các nhà giáo dục cho rằng biện pháp này là cần thiết. Có 91.7% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng “Quản lý các điều kiện hỗ trợ thực hiện kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học” là rất cần thiết và có 8.3%. Có 82% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng biện pháp “Thiết lập bộ máy tổ chức để thực hiện tốt kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên” là rất cần thiết và có 18% các nhà giáo dục đánh giá ở mức độ cần thiết. Biện pháp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên về tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên” thì 87% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng rất cần thiết và có 13% các nhà giáo dục cho rằng biện pháp này cần thiết. Có 93.3% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm các trường tiểu học Phú Bình tỉnh Thái Nguyên cho rằng biện pháp “Chỉ đạo triển khai kế hoạch Giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học theo hướng tích hợp và lồng ghép các hoạt động dạy học” là rất cần thiết, có 6.7% các nhà giáo dục cho rằng biện pháp này là cần thiết. Biện pháp “Chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên” và biện pháp “Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên” đều có 87% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng biện pháp này là rất cần thiết và có 13% các nhà giáo dục cho rằng cần thiết. Cuối cùng là biện pháp “Quản lý sự phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học” 100% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm hoàn toàn cho rằng biện pháp này rất cần thiết cho việc giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục.

Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Về tính khả thi của các biện pháp: Có 88% Cán bộ quản lý, Giáo viên chủ nhiệm cho rằng biện pháp “Quản lý xây dựng kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông” là rất khả thi, có 12% các nhà giáo dục cho rằng biện pháp này là khả thi. Có 95% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng “Quản lý các điều kiện hỗ trợ thực hiện kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học” là rất khả thi và có 5% các nhà giáo dục cho rằng biện pháp này khả thi. Có 93.3% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng biện pháp “Thiết lập bộ máy tổ chức để thực hiện tốt kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên” là rất khả thi và có 6.7% các nhà giáo dục đánh giá ở mức độ khả thi. Biện pháp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên về tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên” thì 88% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng rất khả thi và có 12% cho rằng biện pháp này khả thi. Có 93.3% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm các trường tiểu học Phú Bình tỉnh Thái Nguyên cho rằng biện pháp “Chỉ đạo triển khai kế hoạch Giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học theo hướng tích hợp và lồng ghép các hoạt động dạy học” là rất khả thi, có 6.7% các nhà giáo dục cho rằng biện pháp này là khả thi. Biện pháp “Chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên” có đến 85% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng biện pháp này rất khả thi và có 15% các nhà giáo dục cho rằng biện pháp này khả thi. Biện pháp “Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên” có 87% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng biện pháp này là rất khả thi và có 13% các nhà giáo dục cho rằng khả thi. Cuối cùng là biện pháp: “Quản lý sự phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học” 95% Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm cho rằng biện pháp này rất khả thi và có 5% các nhà giáo dục cho rằng biện pháp này khả thi cho việc giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục.

Biểu đồ 3.2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp

Qua phân tích kết quả khảo sát cho thấy các biện pháp mà chúng tôi đề xuất trong luận văn của mình cơ bản có tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của các trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng được mong muốn của lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

1. Kết luận

Đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới giáo dục tiểu học nói riêng là một xu thế tất yếu, là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Để nâng cao giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học đáp ứng với yêu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế đòi hỏi cần có sự đổi mới đồng bộ từ mục tiêu, nội dung chương trình cho đến đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; từ đổi mới công tác quản lý của các cấp quản lý đến đổi mới công tác quản lý trường, lớp học của giáo viên chủ nhiệm.

Luận văn đã đánh giá một cách khá đầy đủ về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lối sống trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. Luận văn đã chỉ ra thực trạng quản lý giáo dục cho học sinh tiểu học ở các nhà trường trên các nội dung quản lý như: quản lý nội dung chương trình; quản lý phương pháp, hình thức tổ chức; quản lý các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục lối sống cho học sinh; quản lý sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia giáo dục lối sống cho học sinh. Qua điều tra cho thấy việc quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học của Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm còn bộc lộ một số hạn chế, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn luận văn đã đề xuất 6 biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên như sau:

Biện pháp 1. Xây dựng kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học phù hợp với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Biện pháp 2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên về tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên.

Biện pháp 3. Chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên.

Biện pháp 4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên.

Biện pháp 5. Quản lý các điều kiện hỗ trợ thực hiện kế hoạch giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học.

Biện pháp 6. Quản lý sự phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

2.1. Với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức các lớp bồi dưỡng có nội dung liên quan đến hoạt động giáo dục lối sống quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học cho Cán bộ quản lý, Giáo viên chủ nhiệm; tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý thực hiện chương trình giáo dục lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm.

Quan tâm đến các cơ chế, chính sách cho đội ngũ giáo viên tiểu học đặc biệt là giáo viên tiểu học ngoài biên chế;

Xây dựng các đề án để có lộ trình đầu tư kinh phí xây dựng đủ phòng học, phòng chức năng đảm bảo đủ điều kiện thực hiện giáo dục lối sống và quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

2.2. Với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Tham mưu với Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện quy hoạch đất cho các trường tiểu học để đảm bảo diện tích trung bình trên trẻ và quy mô trường đạt yêu cầu của Điều lệ trường tiểu học.

Có cơ chế tạo điều kiện cho các nhà trường trong quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục; Quy hoạch chi tiết đội ngũ giáo viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên đảm bảo nhân lực thực hiện công tác giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học.

Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên về nội dung, phương pháp quản lý giáo dục lối sống cho Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm;

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý các nhà trường để phát hiện kịp thời những yếu kém và có biện pháp khắc phục;

Đẩy mạnh phân cấp quản lý giáo dục, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học để quản lý hiệu quả việc thực hiện chương trình giáo dục tiểu học nói chung và giáo dục lối sống cho học sinh nói riêng.

2.3. Với các trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Hiệu trưởng các trường tiểu học cần tham gia tích cực vào lớp bồi dưỡng, tự bồi dưỡng về quản lý, quản lý trường tiểu học, quản lý thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học và cập nhật các thông tin giáo dục;

Tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện tốt công tác giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học.

Khuyến khích, tạo điều kiện giáo viên tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với các trường trong huyện và các trường bạn;

Đẩy mạnh phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Quan tâm bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp, đánh giá, tổ chức các hoạt động giáo dục. Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Tăng cường công tác huy động các nguồn tài trợ, công tác tham mưu cho các cấp chính quyền về đầu tư cho giáo dục tiểu học; làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động ở trường tiểu học để thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội;

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận trong tập thể sư phạm của nhà trường; Phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học

One thought on “Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464