Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Xã hội càng phát triển con người càng phải hoàn thiện, một con người hoàn thiện về nhân cách là con người không chỉ có tài mà cần phải có cả đức. Nhân cách của con người muốn được xây dựng và phát triển cần bắt đầu ngay từ khi mới sinh ra và đặc biệt là trong giai đoạn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể nói, việc hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức, tri thức cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, đây cũng là một trong những nhiệm vụ của nhà trường nói riêng, của ngành giáo dục nói chung cần phải thực hiện. Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Tiểu học là một mặt của hoạt động giáo dục nhằm xây dựng cho trẻ em những phẩm chất nhân cách nhất định và bồi dưỡng cho các em những quy tắc hành vi thể hiện trong quan hệ của trẻ ở gia đình, nhà trường, xã hội và với chính bản thân. Việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học sẽ là cơ sở, nền tảng để giáo dục đạo đức và ý thức công dân sau này cho trẻ, giúp trẻ trở thành người cán bộ tốt, công dân tốt thực hiện tốt các nghĩa vụ trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cơ quan, tổ quốc, cộng đồng.

Để giáo dục phẩm chất nhân cách cho học sinh thì ngay từ những năm đầu tiên của giáo dục phổ thông đã phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề trên sao cho học sinh biết nhận thức về bản thân và người khác, biết ứng xử trong mọi mối quan hệ đúng mực, biết cách giao tiếp, cảm thông, chia sẻ cùng người khác, biết thức trách nhiệm về công việc của mình ở gia đình, nhà trường và xã hội. Trong những năm qua chương trình giáo dục tiểu học đã quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học thông qua môn học đạo đức và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn có nhiều điểm bất cập cả về nội dung và hình thức vì vậy cần có những nghiên cứu về giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học.

Thực tế cho thấy nhiều phụ huynh học sinh, thầy cô trong các nhà trường còn quá thiên về dạy chức mà xem nhẹ việc dạy người, ít quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh tiểu học dẫn đến tình trạng học sinh giỏi kiến thức, thiếu tự tin trong giao tiếp, không biết cách ứng xử trong các mối quan hệ xã hội ở gia đình, nhà trường và với bản thân, khi gặp những tình huống xảy ra không biết cách xử lý, giải quyết vấn đề.Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do công tác quản lý giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học còn có nhiều điểm bất cập.

Để thực hiện đổi mới giáo dục tiểu học, dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp tiểu học đã đề cao việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong việc hình thành phát triển năng lực học sinh, đổi mới về nội dung chương trình giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học vì vậy những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn cho hoạt động trên là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Đây chính là lý do tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “ Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách học sinh tiểu học.

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục.

3.2. Khách thể nghiên cứu

Quá trình quản lý giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý giáo dục lối sống cho học sinh ở trường Tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục
 • Khảo sát thực trạng quản lý giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Phú Bình – Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.
 • Đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục.

5. Giả thuyết khoa học

Giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học là cơ sở nền tảng của giáo dục công dân sau này, nó góp phần hình thành phát triển các phẩm chất nhân cách con người toàn diện ở học sinh tiểu học, hiện nay hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học chưa được coi trọng và chưa thực sự hiệu quả, nguyên nhân một phần do quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học chưa tốt. Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục của cấp học, điều kiện của vùng miền và đặc điểm tâm lý học sinh thì sẽ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tiểu học và thực hiện có hiệu quả giáo dục cơ sở nền tảng của giáo dục công dân.

6. Phương pháp và giới hạn nghiên cứu

6.1. Phương pháp nghiên cứu

6.1.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Đọc, phân tích các tài liệu có liên quan về vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiểu học và vấn đề quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học. Khái quát hóa xây dựng cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu.

6.1.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

 • Phương pháp điều tra: Điều tra thực trạng trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Lấy ý kiến của giáo viên và học sinh để thu thập thông tin nghiên cứu.
 • Phương pháp đàm thoại: Trực tiếp trò chuyện với giáo viên, học sinh để tìm hiểu nhận thức như thế nào về vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
 • Phương pháp quan sát: Dự giờ và quan sát giờ dạy của giáo viên. Quan sát cử chỉ, thái độ, hành động, sự biểu hiện phẩm chất đạo đức qua hành vi của học sinh trong học tập, giao tiếp thông qua các tiết học trên lớp. Quan sát các hoạt động ngoại khóa trên sân trường, hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp,… để từ đó điều chỉnh hành vi và ý thức đạo đức cho học sinh. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.
 • Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Gặp trực tiếp những giáo viên có kinh nghiệm, các nhà quản lý xin ý kiến, trao đổi về những vấn đề có liên quan đến đề tài.
 • Phương pháp khảo nghiệm: Kiểm nghiệm tính khoa học, tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.

Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp bổ trợ để xử lý kết quả nghiên cứu: Sử dụng phương pháp thống kê toán học, phần mềm tin học.

6.2. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Phạm vi về đối tượng khảo sát: Tại trường Tiểu học Tân Đức, tiểu học Tân Hòa và trường tiểu học Lương Phú huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên.

Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề về giáo dục lối sống và quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục.

7. Cấu trúc luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài có 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục.
 • Chương 3: Các biện pháp quản lý giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục.

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề

Khi nghiên cứu về con người nói chung và nghiên cứu về văn hóa nói riêng người ta không thể không nghiên cứu về lối sống, bởi lẽ nghiên cứu về con người trước hết và về bản chất, không gì khác hơn, chính là nghiên cứu về cuộc sống và văn hóa của con người. Nghiên cứu về văn hóa con người cũng nhất thiết phải nghiên cứu lối sống con người, bởi lẽ thông qua đó các thông điệp, mã số và các giá trị văn hóa mới được nhận diện, giải mã và phân tích với những chiều cạnh đầy đủ nhất.

Gần đây một số công trình nghiên cứu công phu về lối sống ở Việt Nam đã xuất hiện, đánh dấu việc nghiên cứu về lối sống:

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên và vận dụng vào việc giáo dục sinh viên các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay- Nguyễn Hải [10] Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Tác giả đưa ra nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống cho TN là một hệ thống các quan điểm của Người về vai trò của TN và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho TN; nhằm giúp TN hình thành những phẩm chất đạo đức mới, lối sống mới đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống cho TN sẽ góp phần quyết định đối với quá trình xây dựng đạo đức, lối sống cho TN nước ta nhằm tạo ra động lực và sức mạnh to lớn thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Định hướng giá trị lối sống sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh – Mai Phương [28]

Giá trị và định hướng giá trị thời gian gần đây được quan tâm rất nhiều trên mọi bình diện. Nước ta thực hiện đổi mới trên mọi lĩnh vực để cùng hoà nhập với thế giới hiện đại, một thế giới trong đó nhân loại đang bước sang nền kinh tế tri thức, quy mô phát triển kinh tế xã hội ngày càng rộng lớn, tính chất ngày càng đa dạng, phức tạp và tốc độ phát triển ngày càng nhanh. Có biết bao cái mới, cái hay và cái đẹp được con người đón nhận, tìm kiếm, nhưng dường như con người cũng phải gánh chịu những mặt tiêu cực của sự phát triển – sự lấn lướt của tư duy lý trí, của nền văn minh phương Tây, đe dọa sự phát triển cân bằng của con người. Khoa học kỹ thuật phát triển làm cho con người thông minh hơn nhưng cũng dễ trở nên khô khan vô cảm, ích kỷ và thiếu lòng khoan dung. Tác giả nói đến một xu thế chung như vậy, việc lựa chọn lối sống và định hướng giá trị lối sống sao cho vừa thiết thực, vừa phù hợp với thời đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc không phải là đơn giản đối với mọi người, đặc biệt với tầng lớp thanh niên – sinh viên, những người được coi là năng động và luôn bắt nhịp với cái mới nhanh nhất, nhạy cảm với cái đẹp sớm nhất.

 • Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế một số trường đại học và cao đẳng ở Thành phố Hà Nội) – Nguyễn Ngọc Long [23]

Trong những điều kiện mới của đất nước, chúng ta đã chuẩn bị “hành trang” gì cho họ? Điều tiên quyết và không thể thiếu đó là “truyền thống dân tộc”, những truyền thống đáng tự hào của lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước đã giúp chúng ta “hội nhập” mà không bị “hòa tan”, phát triển mà không bị “mất gốc”, trọng truyền thống mà không bảo thủ, tất cả những điều đó đã và đang giúp cho thanh niên Việt Nam nói chung – sinh viên Việt Nam nói riêng nâng cao hơn nữa bản lĩnh của mình, đứng vững trước mọi thử thách khắc nghiệt của cuộc sống hiện đại. Với ý nghĩa đó, vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc là vấn đề hết sức cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Tác giả nói đến vấn đề đạo đức cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay tuy nhiên chưa có nói đến việc giáo dục đạo đức theo định hướng đổi mới.

 • Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thai Nguyên tỉnh Thái nguyên – Nguyễn Thị Hồng Hạnh [11] Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Việc xây dựng, hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức và tri thức cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung cần phải thực hiện. Giáo dục đạo đức mà đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một vấn đề rất quan trọng trong xã hội ngày nay. Vấn đề giáo duc̣ ky ̃ năng sống cho hoc̣ sinh là vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Học sinh tiểu học là những học sinh ở lứa tuổi nhi đồng, các em mới đang hình thành và phát triển, các phẩm chất nhân cách, những thói quen cơ bản chưa có tính ổn định mà đang được hình thành và củng cố. Do đó viêc̣ giáo duc̣ cho học sinh tiểu học kỹ năng sống để giúp các em có thể sống một cách an toàn và khỏe mạnh là việc làm cần thiết.

Ngoài những công trình nghiên cứu về nội dung giáo dục lối sống còn có một số tác giả cũng đã có những công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học:

 • Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ – Đông Triều – Quảng Ninh [dẫn theo 9].

Việc quan tâm bồi dưỡng và rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học chưa thật sự được chú trọng nhiều còn dưới dạng hô hào tác động chưa thường xuyên liên tục,thời gian gần đây hiện tượng vi phạm đạo đức của học sinh trong các nhà trường làm cho xã hội đáng lo ngại cụ thể như: học sinh mê game bạo lực, sử dụng văn hoá phẩm độc hại, đánh nhau, có thái độ, tư tưởng lệch lạc, rủ rê bạn bè chơi bời, lười học… nên việc quan tâm ,chu đáo rèn đạo đức hay rèn kỹ năng sống gần gũi, thân ái mọi lúc mọi nơi để hình thành niềm tin, kỹ năng sống hàng ngày cho học sinh tiểu học là nhu cầu cấp bách hiện nay.

Nhìn chung, các tác giả đã đề cập đến một số khía cạnh khác nhau, nghiên cứu các góc độ khác nhau của vấn đề giáo dục lối sống. Trong các tác phẩm, các luận án, luận văn, các tác giả đã tổng kết thực trạng giáo dục thời gian qua là phải hướng tới nền giáo dục có khả năng đáp ứng được những xu hướng phát triển đất nước trong thời kỳ phát triển mới, thời kỳ hội nhập quốc tế của đất nước, đáp ứng được mục tiêu, nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những nội dung này đã gợi mở những bài học cho việc xác định phương hướng, mục tiêu và các biện pháp nhằm hướng tới phát triển nền giáo dục xứng đáng với vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH, Hoạt động học, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, từ nhiều góc độ nghiên cứu và tiếp cận khác nhau, công trình của các tác giả đã trình bày một số vấn đề về cơ sở lý luận, thực tiễn của việc Giáo dục lối sống cho học sinh, sinh viên, khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng của Giáo dục lối sống. Một số công trình nghiên cứu đã bước đầu đánh giá thực trạng Giáo dục lối sống, quản lý hoạt động Giáo dục lối sống cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học và học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn một huyện, tỉnh, thành phố. Trong đó, đã xác định mục tiêu, phương hướng và đề xuất giải pháp cơ bản để quản lý các hoạt động Giáo dục lối sống cho học sinh, sinh viên. Tuy chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể về “Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục nhưng những công trình trên đây có ý nghĩa lớn trong việc cung cấp tư liệu, phương pháp cho việc thực hiện luận văn này.

1.2. Một số khái niệm cơ bản Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

1.2.1. Lối sống

Lối sống Trong tiếng Anh, “Lối sống” được diễn đạt bằng các cụm từ như: “way of life” hoặc là “life style”, tức là “cách sống” hoặc là “phong cách sống”. “Lối sống” là một khái niệm khá gần gũi và quen thuộc đối với mỗi người. “Lối sống” là một khái niệm phức tạp có nhiều nội hàm khác nhau, có ngoại diên rộng và vô cùng phong phú, trong đó có hai nội hàm cần được làm rõ là lối sống cá nhân và lối sống xã hội, dưới đây là một số khái niệm về lối sống của các nhà khoa học:

Theo nghĩa rộng: Lối sống là một thói quen có định hướng, có chất lượng lý tưởng. Lối sống là phương cách thể hiện tổng hợp tất cả các cấu trúc, nền văn hoá, đặc trưng văn hoá của một cộng đồng.

Theo tác giả Đặng Quốc Bảo: “Lối sống là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ những hình thức hoạt động mang tính ổn định, đặc trưng cho cá nhân hay nhóm. Những hình thức này được quy định bởi trình độ nhận thức về lẽ sống cũng như điều kiện thỏa mãn những nhu cầu liên quan đến giá trị văn hóa”.[2]

Tác giả Trần Văn Bính và cộng sự lại quan niệm: “Lối sống là một phạm trù xã hội học khái quát toàn bộ hoạt động sống của các dân tộc, các giai cấp, các nhóm xã hội, các cá nhân trong những điều kiện của một hình thái kinh tế xã hội nhất định, và biểu hiện trên các lĩnh vực của đời sống: trong lao động và hưởng thụ, trong quan hệ giữa người với người, trong sinh hoạt tinh thần và văn hóa”. [4]

Tác giả Daxêpin: “Lối sống là tập hợp những hình thức hoạt động của con người trong một thể thống nhất với môi trường hoạt động của xã hội và cá nhân”[dẫn theo 7]. Tác giả này còn nêu ra các dạng hoạt động của lối sống là: Hoạt động cải tạo, hoạt động định hướng, hoạt động giao tiếp và hoạt động nghệ thuật. Trong quan niệm của Daxêpin về lối sống, tác giả đã có cái nhìn toàn diện về lối sống của cá nhân, tuy nhiên vẫn chưa chỉ ra được lối sống của tập thể, hay một xã hội có đặc trưng gì.

Theo nghĩa hẹp: Lối sống là phong cách sống, nếp sống, là những nét điển hình, được lặp đi lặp lại và định hình thành phong cách, thói quen trong đời sống của một cá nhân, qua đó tạo ra nét đặc trưng của một cộng đồng.

Thuật ngữ lối sống lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà tâm lý học người Áo Alfred Adler (1870-1937). Lối sống cá nhân được đặc trưng bởi cái nhìn về thực tại – thế giới quan, cá tính, bản sắc cá nhân – bản ngã hay là cái tôi cũng như những ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh như gia đình, nơi sinh sống, giáo dục, văn hóa và đặc biệt là truyền thông. Lối sống là những nét điển hình, được lặp đi lặp lại và định hình thành phong cách, thói quen trong đời sống cá nhân, nhóm xã hội, dân tộc, hay là cả một nền văn hóa”[1] Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Định nghĩa của Đôbơrianốp: “Lối sống là sinh hoạt cá nhân, chủ quan hóa của hệ thống những quan hệ xã hội, của toàn bộ tổng thể những điều kiện sống, thể hiện trong hoạt động của con người”[34]. Khái niệm lối sống được tác giả quan niệm khá rộng rãi, là toàn bộ sinh hoạt cá nhân, xã hội của toàn bộ tổng thể những điều kiện sống. Với quan niệm này, tác giả có cách nhìn khái quát về lối sống.

Định nghĩa của nhóm tác giả Trần Kiều, Vũ Trọng Rỹ, Hà Nhật Thăng và Lưu Thu Thủy: “Lối sống là những cách suy nghĩ, kỹ năng ứng xử (cách nghĩ, nếp sinh hoạt, thói quen, phong cách học tập, làm việc, giao tiếp, xử sự,…) tạo nên cái riêng của mỗi cá nhân hay một nhóm người nào đó”[19]. Nhóm tác giả trên đã đưa ra quan điểm về lối sống trong phạm vi hẹp, chỉ dừng lại ở những cách suy nghĩ, kỹ năng ứng xử của cá nhân hay nhóm người.

Qua những định nghĩa được phân tích ở trên chúng tôi rút ra được một số kết luận chung như sau:

Lối sống của con người là các chiều cạnh chủ quan của văn hóa, là quá trình hiện thực hóa các giá trị văn hóa, đạo đức của cá nhân thông qua hoạt động sống của chính họ.

Lối sống bao gồm tất cả những hoạt động sống và phương thức tiến hành các hoạt động sống được một bộ phận lớn hoặc toàn thể nhóm hay cộng đồng người chấp nhận và thực hành trong một khoảng thời gian tương đối ổn định, đặt trong mối tương tác biện chứng của các điều kiện sống hiện hữu và trong các mối liên hệ lịch sử của chúng.

Lối sống là một thói quen có định hướng, là phương cách thể hiện tổng hợp hoạt động sống được một bộ phận lớn hoặc toàn thể nhóm hay cộng đồng người chấp nhận và thực hành trong một khoảng thời gian tạo thành thói quen, tập quán, tục lệ của thời đại đó.

Từ những quan điểm trên, theo hướng nghiên cứu của đề tài này chúng tôi quan niệm: Lối sống là cách sống của một người hay một cộng đồng, được biểu hiện qua các hoạt động, việc làm như: lao động, học tập, sinh hoạt,… tạo thành một thói quen có tính chất định hướng, có chất lượng lý tưởng. Lối sống là phương cách thể hiện tất cả các cấu trúc, nền văn hoá, các đặc trưng văn hoá, các giá trị đạo đức của một con người hay một cộng đồng.

1.2.2. Giáo dục lối sống Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Lối sống thể hiện ra bên ngoài bằng việc nhận thức các giá trị và hành vi của con người. Lối sống được biểu hiện bằng sự hiểu biết các quy định của luật pháp, các quy tắc của cộng đồng, các quy luật tự nhiên, xã hội và cách ứng xử tương ứng với nhận thức đó. Lối sống như thế nào thì sẽ thể hiện ra các hành vi thực tế như thế ấy, được đánh giá theo các chuẩn mực có thể cảm nhận được của cuộc sống. Kĩ năng sống là biểu hiện ra bên ngoài của lối sống.

Từ quan niệm lối sống chúng tôi đưa ra quan niệm về giáo dục lối sống như sau: Giáo dục lối sống là những hoạt động có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức hình thành cho học sinh những kỹ năng sống, phong cách sống, những thói quen có tính định hướng nhằm đạt được mục đích phát triển toàn diện nhân cách học sinh.

Giáo dục lối sống là giáo dục cách cư xử chuẩn mực trong cuộc sống thường ngày. Trẻ học cách cư xử một cách có trách nhiệm và chia sẻ. Đó là cách cư xử của trẻ với bạn bè cùng trang lứa, với thầy cô ở trường, với anh chị em trong gia đình, với người khác nói chung.

1.2.3. Quản lý, quản lý giáo dục và quản lý hoạt động Giáo dục lối sống cho Học sinh tiểu học

1.2.3.1. Quản lý và quản lý giáo dục

 • Quản lý

Theo tác giả Nguyễn Thị Tính: Quản lý là sự tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý trong tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt được mục tiêu đã đề ra [32].

Hay nói một cách khác: Quản lý là quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng việc thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra.

Sự tác động của quản lý phải bằng cách nào đó để người bị quản lý luôn hồ hởi, phấn khởi đem hết năng lực và trí tuệ để sáng tạo ra lợi ích cho bản thân, cho tổ chức và cho cả xã hội. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Từ sự khái quát trên quản lý bao gồm các yếu tố cơ bản sau:

 • Chủ thể quản lý (có thể một hoặc nhiều người).
 • Đối tượng bị quản lý (có thể một hoặc nhiều người, sự vật, sự việc…).
 • Mục tiêu quản lý nhằm thay đổi hoạt động của tổ chức, trạng thái hoạt động và nâng cao hiệu quả lao động.
 • Chủ thể tiến hành các tác động quản lý bằng các công cụ quản lý và các phương pháp quản lý.

Quản lý về cơ bản là tác động lên con người, sự vật để điều hành các hoạt động có lợi cho tổ chức và đạt được những mục tiêu tổ chức đặt ra. Để quản lý tốt trước hết cần hiểu sâu sắc về con người, sự vật với tư cách là đối tượng của quản lý, sau đó phải được đào tạo huấn luyện cách thức tác động đến con người, sự vật; Quản lý là tìm cách, biết cách ràng buộc một cách thông minh, tế nhị việc thỏa mãn nhu cầu cho con người, trên cơ sở đó khích lệ con người đem hết năng lực thực hiện công việc được giao.

 • Quản lý là thực hiện những công việc có tác dụng định hướng, điều tiết phối hợp các hoạt động của cấp dưới; Đó chính là thực hiện các chức năng của quản lý.
 • Quản lý là thiết lập, khai thông các quan hệ cụ thể để hoạt động chung được hình thành, tiến hành trôi chảy, đạt hiệu quả cao, bền lâu và không ngừng phát triển.
 • Quản lý là chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý một cách gian tiếp hoặc trực tiếp nhằm thu được những diễn biến, thay đổi tích cực của cá nhân, tổ chức theo mục tiêu mong đợi.

Nói một cách tổng quát nhất có thể xem quản lý là một quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích gây ảnh hưởng của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng, các cơ hội của tổ chức để đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường.

Như vậy bản chất của quản lý là sự tác động có mục đích có kế hoạch của lực lượng quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản của quản lý.

Những chức năng cơ bản của quản lý:

Chức năng kế hoạch hóa: Là soạn thảo và thông qua được những quyết định về chủ trương quản lý quan trọng. Trên cơ sở những yêu cầu cơ bản kết hợp với thực tiễn của cơ sở để đưa ra những phương hướng kế hoạch cho sát hợp và có tính khả thi cao.

Chức năng tổ chức: Thực hiện các quyết định, chủ trương bằng cách xây dựng cấu trúc tổ chức của đối tượng quản lý, tạo dựng mạng lưới quan hệ tổ chức tuyển lựa sắp xếp bồi dưỡng cán bộ, làm cho mục tiêu trở nên có ý nghĩa, tăng tính hiệu quả về mặt tổ chức. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Chức năng chỉ đạo: Chỉ dẫn, vận động, điều chỉnh và phối hợp các lực lượng tích cực hăng hái, chủ động theo sự phân công và kế hoạch đã định.

Chức năng kiểm tra đánh giá: Là chức năng liên quan đến mọi cấp quản lý để đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống. Nó thực hiện việc xem xét tình hình thực hiện công việc đối chiếu với yêu cầu để có cơ sở đánh giá đúng đắn.

 • Quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục được tiếp cận dưới hai góc độ là góc độ vĩ mô và góc độ vi mô.

Ở góc độ vĩ mô: Theo tác giả Nguyễn Thị Tính chủ thể quản lý giáo dục là hệ thống các cơ quan quản lý giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, đối tượng của quản lý là hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống quản lý, mục tiêu của quản lý là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, vì vậy khái niệm quản lý có thể hiểu như sau:

Quản lý giáo dục là những tác động có hệ thống, có mục đích, hợp quy luật của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau đến tất cả các mắt xích của hệ thống giáo dục, nhằm đảm bảo cho hệ thống giáo dục vận hành, phát triển, thực hiện mục tiêu của nền giáo dục.[32]

Ở góc độ vi mô: Theo tác giả Nguyễn Thị Tính chủ thể quản lý giáo dục là chủ thể quản lý nhà trường (hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục), đối tượng của quản lý là các quá trình dạy học, quá trình giáo dục và các thành tố tham gia vào các quá trình đó (giáo viên, học sinh, các lực lượng khác, cơ sở vật chất, tài chính v.v…), vì vậy khái niệm quản lý có thể hiểu như sau:

Quản lý nhà trường là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý nhà trường giúp cho nhà trường vận hành theo đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, thực hiện được mục tiêu, tính chất của nhà trường Việt Nam đó là hình thành và phát triển nhân cách người học theo yêu câu xã hội.

Từ đây ta có thể khái quát quản lý giáo dục là sự tác động có chủ đích, có căn cứ khoa học, hợp quy luật và phù hợp các điều kiện khách quan… của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm phát huy sức mạnh các nguồn giáo dục, từ đó đảm bảo các hoạt động của tổ chức hệ thống giáo dục đạt được các mục tiêu giáo dục đã đề ra với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Dựa vào phạm vi quản lý, người ta chia ra hai loại Quản lý giáo dục: quản lý hệ thống giáo dục: Quản lý giáo dục ở tầm vĩ mô, phạm vi toàn quốc, trên địa bàn lãnh thổ (tỉnh, thành phố.) và quản lý nhà trường: Quản lý giáo dục ở tầm vi mô, trong phạm vi một cơ sở giáo dục – đào tạo. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Có thể khẳng định, giáo dục và quản lý giáo dục là tồn tại song hành. Nếu nói giáo dục là hiện tượng xã hội tồn tại lâu dài cùng với xã hội loài người thì cũng có thể nói như thế về quản lý giáo dục. Giáo dục xuất hiện nhằm thực hiện cơ chế truyền kinh nghiệm lịch sử – xã hội của loài người, của thế hệ đi trước cho thế hệ sau và để thế hệ sau có trách nhiệm kế thừa, phát triển nó một cách sáng tạo, làm cho xã hội, giáo dục và bản thân con người phát triển không ngừng. Để đạt được mục đích đó, quản lý được coi là nhân tố tổ chức, chỉ đạo việc thực thi cơ chế nêu trên.

Từ những khái niệm nêu trên về quản lý giáo dục ta thấy bản chất đặc thù của hoạt động quản lý giáo dục chính là sự hoạt động có mục đích, có hệ thống, có kế hoạch, có ý thức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý theo những quy luật khách quan nhằm đưa hoạt động sư phạm của hệ thống giáo dục đạt tới kết quả mong muốn.

1.2.3.2. Quản lý hoạt động giáo dục lối sống

Quản lý giáo dục lối sống theo nghĩa tổng quan là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội. Ngày nay, với sứ mệnh phát triển giáo dục thường xuyên, công tác giáo dục lối sống không chỉ giới hạn ở thế hệ trẻ mà giáo dục cho mọi người.

Quản lí hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh là quá trình tiến hành những hoạt động khai thác, lựa chọn, tổ chức và thực hiện các nguồn lực, các tác động của chủ thể quản lí theo kế hoạch chủ động và phù hợp với quy luật khách quan để gây ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh nhằm tạo ra sự thay đổi hay tạo ra hiệu quả cần thiết của hoạt động này theo mục tiêu giáo dục đã đề ra.

1.2.3.3. Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học Quản lí hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học là quá trình tiến hành những hoạt động lựa chọn, tổ chức và thực hiện các nguồn lực, các tác động của chủ thể quản lí ở trường tiểu học theo kế hoạch chủ động và phù hợp với quy luật khách quan đến hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học nhằm tạo ra sự thay đổi hay tạo ra hiệu quả cần thiết của hoạt động này theo mục tiêu giáo dục tiểu học đã đề ra.

1.2.3.4. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục

Đổi mới công tác quản lý giáo dục trường tiểu học là từng bước thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng về chuẩn hóa, hiện đại hóa trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu về sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Như chung ta đã biết nói đến giáo dục, vấn đề mấu chốt quan trọng nhất, thường xuyên nhất đó là chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả giáo dục. Việc nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng dạy học vấn đề cốt tử của ngành giáo dục và của các trường học, là tâm trí của mọi nhà giáo, mọi thành viên trong xã hội.

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục là quá trình tổ chức và thực hiện các nguồn lực, các tác động của chủ thể quản lí ở trường tiểu học theo kế hoạch chủ động và phù hợp với quy luật khách quan đến hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục nhằm tạo ra sự thay đổi hay tạo ra hiệu quả cần thiết của hoạt động này theo mục tiêu đổi mới giáo dục tiểu học đã đề ra.

1.3. Những vấn đề cơ bản về giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

1.3.1. Định hướng đổi mới giáo dục tiểu học năm 2018

Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông:

Trên cơ sở giáo dục toàn diện và hài hoà đức, trí, thể, mỹ, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông xác định những yêu cầu học sinh cần đạt về phẩm chất, năng lực ở từng cấp học; mục tiêu chương trình môn học xác định những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hướng đến hình thành những phẩm chất, năng lực đặc thù môn học và các phẩm chất, năng lực khác ở từng lớp, từng cấp học, coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục, là căn cứ để chỉ đạo, giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông.

Giáo dục phổ thông 12 năm, gồm hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm).

Nội dung giáo dục phổ thông bảo đảm tinh giản, hiện đại, thiết thực, thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tâm – sinh lý lứa tuổi học sinh; giáo dục nhân cách, đạo đức, văn hoá pháp luật và ý thức công dân; tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hoá, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghiã Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hoá, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của học sinh; giáo dục nghệ thuật và giáo dục thể chất coi trọng việc định hướng thẩm mỹ và bồi dưỡng hứng thú rèn luyện sức khoẻ, hoạt động nghệ thuật.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tập trung dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học, tạo cơ sở để học tập suốt đời, tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của mỗi cơ sở giáo dục phổ thông.

Đa dạng hoá hình thức tổ chức học tập, coi trọng cả dạy học trên lớp và các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo, tập dượt nghiên cứu khoa học. Phối hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động giáo dục.

Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo duc,̣ bảo đảm trung thực, khách quan, góp phần hướng dẫn, điều chỉnh cách học và cách dạy. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội; thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông ở cấp độ quốc gia, địa phương và tham gia các kỳ đánh giá quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục phổ thông.

Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Định hướng đổi mới giáo dục tiểu học 2018

Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến sẽ áp dụng vào năm học 2018 – 2019 sẽ có nhiều thay đổi trong cấu trúc các môn học từ lớp 1 đến lớp 12. Cụ thể ở cấp tiểu học như sau:

Mục tiêu của chương trình giáo dục tiểu học sau 2018 là: Giúp học sinh tiểu học hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị gia đình, quê hương, cộng đồng và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

 Kế hoạch giáo dục: Hệ thống các môn học của chương trình giáo dục phổ thông được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc. Ở cấp tiểu học, các môn học bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên. Các môn học bắt buộc có phân hóa gồm: Thế giới công nghệ, Tìm hiểu công nghệ, Tìm hiểu tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, ở cấp tiểu học còn có hoạt động Tự học có hướng dẫn (tự học trên lớp của học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày, có sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên).

Nội dung giáo dục: Giáo dục lối sống (ở tiểu học), Giáo dục công dân (trung học cơ sở), Giáo dục kinh tế và pháp luật (trung học phổ thông) là những môn học cốt lõi của nội dung giáo dục công dân. Giáo dục công dân giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục nhân cách công dân. Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế; giáo dục công dân bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất cao đẹp và năng lực cốt lõi, đặc biệt là tình cảm, nhận thức, niềm tin và cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kỹ năng sống và bản lĩnh vững vàng để tiếp tục phát triển và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Mạch nội dung giáo dục công dân xoay quanh các mối quan hệ của con người với bản thân, với người khác, với cộng đồng, đất nước, nhân loại, với công việc và với môi trường tự nhiên; được xây dựng trên cơ sở kết hợp các giá trị truyền thống và hiện đại, dân tộc và toàn cầu; mở rộng và nâng cao dần từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông.

Môn giáo dục lối sống ở tiểu học là môn học bắt buộc. Nội dung chủ yếu của môn học này là giáo dục đạo đức, pháp luật, giá trị sống, kỹ năng sống. Các mạch nội dung này định hướng chính vào giáo dục về giá trị gia đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

1.3.2. Mục tiêu và nội dung giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học

1.3.2.1. Mục tiêu giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học

GDLS ở tiểu học nhằm các mục tiêu sau:

GDLS giúp học sinh tiểu học hình thành được những hiểu biết, hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

GDLS có ảnh hưởng lớn với sự phát triển nhân cách của học sinh tiểu học, các em cần có hiểu biết cơ bản về chuẩn mực hành vi. (Ví dụ: chuẩn mực hành đó là gì, tại sao phải thực hiện, nếu thực hiện theo thì có ý nghĩa gì, nếu không thực hiện thì có tác hại gì). Đây là cơ sở để học sinh tiểu học rèn luyện hành vi có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Nó giúp tăng cường khả năng tâm lý xã hội của các em, khả năng thích ứng và giúp các em có cách thức tích cực để đối phó với những thách thức trong cuộc sống.

Học sinh tiểu học có sự phát triển nhanh chóng về tâm sinh lý nhưng kinh nghiệm sống còn non nớt nên sự hình thành phát triển nhân cách của các em chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường sống. Giáo dục lối sống giúp các em làm chủ được bản thân, làm chủ được cuộc sống của mình, sống tích cực, lành mạnh.

GDLS cho cá nhân Học sinh để góp phần hình thành lối sống cho cộng đồng, xã hội.

GDLS giúp các em có ý thức duy trì, tiếp nối lối sống tốt đẹp của xã hội, cộng đồng. Đặc biệt, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội ngày nay, trước những hậu quả của một xã hội công nghiệp hoá – hiện đại hoá, trước những nguy cơ suy thoái lối sống truyền thống dân tộc,… Giáo dục lối sống giúp xã hội đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực của lối sống, hình thành lối sống lành mạnh cho cả xã hội, cả cộng đồng. Không những thế, Giáo dục lối sống trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay là một trong những nội dung quan trọng và bức thiết của nền giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng, có ý nghĩa to lớn trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. Giáo dục lối sống là cầu nối giúp con người biến kiến thức thành những hành động cụ thể, những thói quen lành mạnh.

 • Nội dung

Một xã hội đang có nhu cầu phát triển nhanh về kinh tế như Việt Nam, nếu không biết lựa chọn các giá trị đạo đức, duy trì nền tảng đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo dựng các giá trị và chuẩn mực hành vi văn hóa mới thì rất dễ làm cho thế hệ trẻ mất phương hướng, xã hội bất ổn. Giáo dục lối sống sẽ góp phần quan trọng cho giáo dục vì phát triển bền vững của đất nước.

 • Nội dung Giáo dục lối sống như sau sau:

Giáo dục tinh thần trách nhiệm cho học sinh tiểu học Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Giáo dục lối sống đề cao tinh thần trách nhiệm của học sinh trong các mối quan hệ. Giáo dục học sinh trách nhiệm với từng hành vi của mình:

 • Trách nhiệm với công việc được giao.
 • Trách nhiệm với gia đình, bạn bè, thầy cô.
 • Trách nhiệm với chính bản thân mình.
 • Trách nhiệm với thế giới tự nhiên, xã hội mình đang sống.

Trong sự đa dạng của xã hội và với bản sắc phong phú của từng cá nhân, trẻ cần học cách chia sẻ. Chia sẻ để hiểu biết lẫn nhau và đồng cảm với người mình chia sẻ. Chia sẻ để cùng chung sống.

Giáo dục lối sống đề cao năng lực chia sẻ của học sinh để có thể giải quyết được các vấn đề thực tiễn của chính bản thân mình

GDLS cho Học sinh tiểu học mang tính thực tiễn: Việc Giáo dục lối sống cần gắn liền với thực tiễn cuộc sống của các em. Những bài học về Giáo dục lối sống là những tình huống, những việc làm gần gũi trong cuộc sống, đặc biệt là các vấn đề mang tính thời sự. Giáo dục lối sống phải thiết thực, gần gũi để huy động vốn kiến thức, phát huy khả năng và tính tích cực và sáng tạo ở Học sinh

Với nội dung của nền giáo dục hiện nay, chúng ta đang hướng tới là nền giáo dục theo 4 trụ cột giáo dục: “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình” thì việc Giáo dục lối sống cần gắn với những hoạt động thực tế, những nhiệm vụ cụ thể trong cuộc sống hàng ngày để Học sinh có cơ hội tìm hiểu, hiểu biết và vận dụng, chính các em là trung tâm của quá trình hoạt động. Giáo dục lối sống định hướng hành động tham gia vào hoạt động, các em là chủ thể, là trung tâm của quá trình giáo dục. Từ đó, Học sinh rút ra được những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn một cách hiệu quả nhất.

GDLS cho học sinh học cách nhận ra giá trị của gia đình, thầy cô, bạn bè trong xã hội

Giáo dục học sinh học cách nhận ra giá trị của gia đình, thầy cô, bạn bè trong xã hội. Giáo dục học sinh học cả cách cư xử với chính bản thân mình: giữ gìn sức khỏe, tự phục vụ, ứng phó trong một số tình huống cụ thể… Giáo dục học sinh học cách cư xử với thế giới tự nhiên và thế giới đồ vật, học cách bảo vệ môi trường bằng lối sống tiết kiệm tiêu dùng, trân trọng những gì em có, yêu mến vật nuôi, cây cỏ hoa lá quanh em. Học cách sử dụng các thành quả văn minh của xã hội hiện đại, trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Để hình thành các kĩ năng sống, các giá trị sống… ở Học sinh thì việc Giáo dục lối sống cần trải qua sự trải nghiệm lâu dài. Giáo dục lối sống không phải là những bài học riêng lẻ, rời rạc trong thời gian ngắn mà là sự tích hợp cần có nhiều trải nghiệm lâu dài, có hệ thống. Do đó, môi trường tự nhiên để hình thành nên lối sống cho Học sinh là chưa đủ mà người Giáo viên cần thiết kế, tạo ra nhiều môi trường để các em có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn.

1.3.3. Nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục

1.3.3.1. Nguyên tắc giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục

Nguyên tắc giáo dục là những tư tưởng chỉ đạo, định hướng, quy định những nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức quá trình giáo dục. Mặc dù các nguyên tắc cũng có những thay đổi trong các điều kiện xã hội nhất định và cũng có những quan điểm không hoàn toàn trùng khớp với nhau. Nhưng về cơ bản, các nhà khoa học đã tương đối thống nhất nêu ra một số nguyên tắc giáo dục đạo đức, lối sống sau đây:

Tính mục đích và tính tư tưởng trong hoạt động giáo dục: Bất cứ một hoạt động giáo dục nào ở trong và ngoài nhà trường đều bao gồm nhiều mục đích. Do đó nhà giáo dục phải lựa chọn, ưu tiên vào những mục đích nhất định chẳng hạn xây dựng tinh thần tập thể, ý thức tự quản.

Giáo dục gắn với thực tiễn cuộc sống: Tất cả các hoạt động giáo dục gắn với đời sống kinh tế, chính trị xã hội có ý nghĩa thực tiễn nhằm rèn luyện những phẩm chất, năng lực của con người theo yêu cầu phát triển của xã hội.

Giáo dục trong tập thể bằng tập thể: Tạo nên môi trường và sức mạnh dư luận trong giáo dục làm cho cá nhân có những chuyển biến tích cực.

Thống nhất giữa ý thức và hành vi trong hoạt động giáo dục: Hoạt động giáo dục phải thực hiện được ba nhiệm vụ là: khai sáng ý thức đạo đức, hình thành tình cảm, niềm tin, biểu hiện hành vi, thời gian hành vi đúng chuẩn mực là kết quả của hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục không thể dừng lại ở mức độ lí luận nhận thức.

Tính đến đặc điểm lứa tuổi và đặc điểm cá nhân trong hoạt động giáo dục: Nguyên tắc này yêu cầu nhà sư phạm khi lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện trong hoạt động giáo dục phải tính đến các đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá nhân về các mặt nhận thức, nhu cầu, hứng thú. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Thống nhất yêu cầu giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội: Nguyên tắc này đòi hỏi phải đảm bảo tính thống nhất về yêu cầu đối với mục đích, định hướng giáo dục những phẩm chất hành vi, thói quen hành vi đạo đức đúng chuẩn mực, tránh sự mâu thuẫn, đối lập về mục đích, định hướng giữa các lực lượng giáo dục đối với Học sinh.

Tôn trọng nhân cách kết hợp với yêu cầu cao: Luôn đề cao, tôn trọng nhân cách con người, tin tưởng vào khả năng tự hoàn thiện của cá nhân để giao công việc giúp họ bộc lộ những phẩm chất năng lực tốt đẹp của bản thân.

Bảo đảm tính toàn vẹn của quá trình giáo dục nhân cách: Nguyên tắc này yêu cầu phải đảm bảo sự thống nhất và sự kết hợp giữa quá trình dạy học và giáo dục, giáo dục trong nhà trường, trong đó nhà trường phải đóng vai trò trung tâm.

1.3.3.2. Phương pháp giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục

Phương pháp giáo dục lối sống rất đa dạng phong phú. Nhà giáo dục cần phải vận dụng linh hoạt cho phù hợp với mục đích đối tượng và tình huống cụ thể. Chính vì thế mà người ta nói rằng phương pháp giáo dục là nghệ thuật giáo dục, đòi hỏi nhà giáo dục cần có năng lực sư phạm để biết cách phối hợp vận dụng các phương pháp giáo dục cho phù hợp với đối tượng Học sinh. Giáo dục đạo đức, lối sống là một bộ phận của một quá trình giáo dục tổng thể. Giáo dục lối sống có thể thông qua khai thác nội dung các môn học có tiềm năng như môn Đạo đức, môn Tự nhiên xã hội, môn Khoa học ở tiểu học và môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (ở trung học),… Nhưng theo định hướng đổi mới chương trình năm 2018, việc Giáo dục lối sống cho Học sinh được thực hiện theo một cách tiếp cận mới, đó là sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để tạo điều kiện, cơ hội cho Học sinh được luyện tập, thực hành, trải nghiệm trong quá trình học tập nội dung Giáo dục lối sống. Dưới đây là một số phương pháp Giáo dục lối sống qua sử dụng các phương pháp và các kĩ thuật tích cực:

 • Phương pháp hợp tác theo nhóm:

Đây là phương pháp mà giáo viên tổ chức cho Học sinh cùng trao đổi thảo luận để đưa ra suy nghĩ, quan điểm, quyết định và giải quyết một vấn đề trong những nhóm nhỏ để Học sinh cùng thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong thời gian nhất định. Trong nhóm, dưới sự chỉ đạo của nhóm trưởng, Học sinh chia sẻ kinh nghiệm và họp tác để cùng nhau giải quyết nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, chính cách thức tổ chức giáo dục này cũng tạo cơ hội để Học sinh giao tiếp, chia sẻ quan điểm, chấp nhận sự khác biệt trong quan điểm của các bạn, qua đó hình thành cách ứng xử có văn hóa với bạn và với thầy cô.

 • Dạy học giải quyết vấn đề: Là phương pháp giáo viên đưa ra những tình huống có vấn đề liên quan đến hành vi, cách cư xử của học sinh trong cuộc sống. Qua phương pháp này, học sinh được trải nghiệm và hình thành kinh nghiệm ứng xử, xử lý tình huống có văn hóa. Ngoài ra, còn phát triển năng lực giải quyết vấn đề, phát huy tính tích cực của Học sinh.
 • Nghiên cứu trường hợp, tình huống: là phương pháp giáo viên đưa học sinh vào tình huống có tính thực tiễn, Học sinh tự giác nghiên cứu tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của một tình huống đặt ra,
 • Phương pháp đóng vai: Phương pháp đóng vai là phương pháp tổ chức cho Học sinh thực hành “làm thử” một số cách ứng xử nào đó trong tình huống giả định. Giáo viên phải tạo ra một tình huống thật hoặc tưởng tượng, trong đó có nhiều nhân vật/vai khác nhau. Học sinh được khuyến khích nghiên cứu những tình huống đó với các nhân vật khác nhau rồi ứng biến các phản ứng của các nhân vật cho các bạn cùng lớp theo dõi.
 • Phương pháp trò chơi: Đây là phương pháp tổ chức cho Học sinh tìm hiểu một vấn đề/thể nghiệm hành động. Trò chơi gồm nhiều loại. Trò chơi có thể được điều chỉnh theo nội dung bài học và được sử dụng khi ôn tập. Trò chơi có thể được sử dụng bởi cá nhân, trong nhóm hay với cả lớp. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Để giáo dục lối sống cho Học sinh có hiệu quả, yếu tố tập thể giữ vai trò hết sức quan trọng. Công tác giáo dục chỉ đạt kết quả tốt khi có sự tác động của các lực lượng giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội.

Quá trình giáo dục lối sống bao giờ cũng mang tính cụ thể, phụ thuộc vào từng cá nhân, người được giáo dục phải thông qua những tình huống giáo dục riêng biệt, cụ thể nhất định. Quá trình giáo dục mang tính biện chứng, đó là quá trình biến động và phát triển không ngừng về nội dung và hình thức, tính chất sao cho phù hợp với đối tượng giáo dục là những con người đang phát triển trong điều kiện xã hội đang biến đổi.

Hơn bất cứ mọi công tác giáo dục nào khác, việc giáo dục lối sống đòi hỏi nhà trường phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, nắm vững cá tính, hoàn cảnh sống cụ thể của từng Học sinh để định ra sự tác động thích hợp.

1.3.3.3. Hình thức tổ chức giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục

Hình thức Giáo dục lối sống cho Học sinh trong nhà trường rất phong phú và đa dạng, không chỉ đóng khung trong các phòng học với các giờ giảng dạy theo chương trình quy định mà còn đưa ra các nội dung, chủ đề giáo dục vào mọi hoạt động thực tiễn của cá nhân và tập thể học sinh tại trường lớp, ngoài xã hội qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc các hoạt động xã hội từ thiện.

GDLS lồng ghép vào các môn học: Dạy các bộ môn văn hoá, đặc biệt là các môn có nhiều thuận lợi. Những kiến thức trong các môn này có liên quan đến giá trị và cách cư xử, hành vi đạo đức trong xã hội. Với nội dung và tính chất của các môn học, dạy học luôn được xem là con đường hợp lí, thuận lợi nhất giúp cho người học với tư cách là chủ thể nhận thức, có thể lĩnh hội được một hệ thống tri thức và kỹ năng hành động. Giúp cho Học sinh có được những phẩm chất và năng lực trí tuệ của bản thân. Thông qua hoạt động học tập, chất lượng học tập ngày càng được nâng lên, Học sinh không những tiếp thu các hệ thống giá trị mà còn góp phần sáng tạo ra những giá trị mới. Từ việc tiếp thu các tri thức các môn học, Học sinh có được những quan điểm đúng về tự nhiên, về xã hội, về bản thân, mà hình thành cho mình một nhân sinh quan, một thế giới quan khoa học. Đây là vấn đề cốt lõi của nhân cách, nhờ đó Học sinh biết cách ứng xử, cách quan hệ với mọi người, với xã hội. Từ đó các em có những kỹ năng sống đúng đắn theo yêu cầu xã hội.

GDLS theo những tấm gương điển hình: Giáo dục lối sống cho Học sinh không chỉ lựa chọn nội dung, cách thức giáo dục mà còn ở nghệ thuật giáo dục, nhằm tạo ra ở các em niềm hứng khởi và xúc cảm thẩm mĩ. Để làm được điều đó có thể dựa vào các tấm gương sống động của các anh hùng liệt sĩ, các tác phẩm nghệ thuật, những việc làm tốt của người xung quanh,… Qua việc sử dụng tấm gương, Học sinh sẽ biết phân tích, giải thích hành vi của tấm gương đó và vận dụng vào hình thành hành vi ứng xử của bản thân cho phù hợp với chuẩn mực xã hội. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

GDLS cho Học sinh tiểu học thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

Việc xây dựng, lồng ghép nội dung Giáo dục lối sống vào các hoạt động phong phú như hoạt cảnh, chương trình văn nghệ, cuộc thi vấn đáp, diễn đàn trao đổi,… để thu hút đông đảo Học sinh tham gia, để lại ấn tuợng tốt đẹp trong lòng mỗi học sinh. Tăng cường các hoạt động tập thể sinh động, phong phú, câu lạc bộ, công tác đội của Học sinh, lôi cuốn được Học sinh tham gia để Giáo dục lối sống lành mạnh cho các em. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ sinh hoạt dã ngoại, lao động công ích, thể thao, văn nghệ, tham quan di tích,… các hoạt động xã hội từ thiện như: giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, các Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trường ở vùng sâu xa, cứu trợ đồng bào bị thiên tai,… Thông qua con đường này giáo dục cho Học sinh có nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Từ đó có thái độ lao động đúng đắn, yêu lao động, yêu người lao động và bảo vệ thành quả lao động.

Ở trong nhà trường phổ thông, nhân cách học sinh được hình thành thông qua nhiều hoạt động trong đó hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách học sinh.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có một vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh. Nội dung của hoạt động giáo dục NGLL có liên quan đến nội dung của các môn học, các lĩnh vực giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục lao động, giáo dục thể chất, giáo dục pháp luật, giáo dục trật tự an toàn giao thông, giáo dục dân số, giáo dục môi trường.

Mặt khác đặc thù của loại hình giáo dục ngoài giờ lên lớp là có nhiều nội dung phong phú cập nhật với đời sống chính trị, xã hội, hình thức giáo dục đa dạng, dễ hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi, phạm vi tiến hành rộng rãi không bị gò ép trong một khuôn khổ nhất định, dễ dàng tạo ra những khả năng liên kết, phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Vì vậy nếu tiến hành tổ chức tốt các hoạt động này một cách khoa học, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi thì hiệu quả giáo dục sẽ rất cao, góp phần hoàn thành một cách tốt nhất mục tiêu đào tạo Giáo dục lối sống.

Qua hoạt động NGLL nhằm củng cố và khắc sâu những kiến thức của môn học, mở rộng và nâng cao hiểu biết cho Học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của Học sinh.

Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước, có hoạt động đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội.

Thông qua hoạt động tu dưỡng, tự rèn luyện, tự hoàn thiện nhân cách Có thể nói trong một số yếu tố giáo dục lối sống cho học sinh thì yếu tố này đóng vai trò quan trọng nhất bởi vì mỗi học sinh đều có những đặc điểm tâm lý khác nhau. Quá trình tu dưỡng, tự rèn luyện kỹ năng, ý thức tổ chức kỷ luật sẽ là tiền đề cho các quá trình khác. Mỗi một học sinh đều phải tự trau dồi tu dưỡng về đạo đức, về kỹ năng sống sẽ có ảnh hưởng tốt đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của bản thân.

1.3.4. Vai trò của các lực lượng trong giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục

Việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất và năng lực nhằm giúp trẻ phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu dài liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội phức tạp. Vì thế, việc giáo dục nói chung và giáo dục trẻ em nói riêng luôn luôn đòi hỏi sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng xã hội và nhất là đòi hỏi sự quan tâm đúng cách của nhà trường, gia đình và mọi người trong xã hội.

 • Vai trò của các lực lượng trong nhà trường trong việc giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục
 • Ban giám hiệu: Lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục toàn diện, trong đó có giáo dục lối sống. Duyệt kế hoạch chủ nhiệm. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.
 • Hội đồng sư phạm: Thông qua kế hoạch giáo dục toàn diện, trong đó có giáo dục lối sống.
 • Tổ chuyên môn (khối lớp): Bàn bạc cùng thực hiện kế hoạch giáo dục, hỗ trợ nhau cùng tổ chức hoạt động giáo dục, cung cấp thông tin, cùng đánh giá kết quả giáo dục.
 • Sao Nhi đồng: Thực hiện nội dung giáo dục lối sống thông qua sinh hoạt tập thể, chủ điểm và phong trào Đội, sinh hoạt Sao.
 • Cùng tham gia đánh giá kết quả giáo dục.
 • Công đoàn: Giúp đỡ nhau khi triển khai hoạt động giáo dục. Giáo viên là công đoàn viên nên đồng thời là người thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
 • Bảo vệ, nuôi dưỡng, y tế: Giúp đỡ, cung cấp thông tin để tham khảo khi đánh giá.
 • Vai trò của các lực lượng xã hội trong việc giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục
 • Đoàn thanh niên địa phương: Tổ chức các phong trào Đội, Sao Nhi đồng; Trực tiếp tham gia giáo dục trẻ em qua các phong trào đó.
 • Cộng đồng dân cư nơi học sinh sống: Môi trường xã hội để thực hiện các hoạt động chính trị – xã hội của học sinh.
 • Gia đình học sinh: Động viên, theo dõi, giám sát học tập, rèn luyện của học sinh ở nhà, ngoài xã hội; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của học sinh; Quản lý, giáo dục, duy trì, rèn luyện kỹ năng sống và tham gia hướng dẫn học tập ở nhà.
 • Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội khác: Hỗ trợ điều kiện vật chất chất cho các hoạt động giáo dục của nhà trường và địa phương.
 • Hội phụ huynh học sinh: Cầu nối gia đình – nhà trường – xã hội, cùng tham gia tuyên truyền mục tiêu, nhiêm vụ giáo dục, góp phần đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh.

1.4. Những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục

1.4.1. Nội dung quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục

1.4.1.1. Quản lý nội dung chương trình giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học

Quản lý nội dung chương trình giáo dục lối sống cho học sinh ở trường tiểu học là các tác động quản lý của hiệu trưởng đến nội đung chương trình giáo dục lối sống cho học sinh nhằm đưa nội dung chương trình vào thực tiễn phù hợp với các yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Nội dung quản lý chương trình giáo dục lối sống cho học sinh bao gồm:

 • Xác định mục tiêu của chương trình giáo dục lối sống cho học sinh.
 • Quán triệt tới các lực lượng thực hiện chương trình giáo dục lối sống cho học sinh, cụ thể hóa bằng nội dung giáo dục với mục tiêu là đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
 • Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên khi thực hiện chương trình bên cạnh việc tuân thủ chương trình giáo dục “cứng” cần “mềm hóa” chương trình bằng các chương trình phụ, các chuyên đề gắn với nhu cầu thực tiễn địa phương và phù hợp với đối tượng học tập.
 • Thực hiện xã hội hóa giáo dục lối sống cho học sinh, hiệu trưởng cần chỉ đạo khi thiết kế chương trình giáo dục bằng các nội dung giáo dục cụ thể cần có sự tham gia, đóng góp ý kiến không chỉ của cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường mà cần có sự tham gia của các tổ chức xã hội, các chuyên gia giáo dục và cha mẹ học sinh.
 • Đặc biệt chương trình nội dung giáo dục cần được rà soát, cập nhật và bổ sung nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tiễn địa phương và phù hợp với các loại đối tượng học sinh.

1.4.1.2. Quản lý phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học

Trong đổi ới phương pháp giáo dục lối sống cho học sinh, giáo viên là chủ thể có vai trò trực tiếp đến chất lượng giáo dục cũng như sự thành công của việc đổi mới phương pháp giáo dục. Vì vậy, trọng tâm của quản lý đổi mới phương pháp giáo dục lối sống cho học sinh là quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên. Hiệu trưởng cần có các biện pháp quản lý thích hợp, tạo điều kiện thúc đẩy và đi tiên phong trong quá trình thực hiện đổi mới, giáo viên phải được hướng dẫn và cung cấp phương tiện. Quản lý thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục lối sống cho học sinh bao gồm các nội dung sau đây:

 • Xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục lối sống cho học sinh.
 • Tổ chức quán triệt cho giáo viên về tinh thần đổi mới phương pháp giáo dục lối sống cho học sinh.
 • Tổ chức bồi dưỡng kĩ năng sử dụng phương tiện giáo dục mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục lối sống (từ khâu chuẩn bị bài, tổ chức giảng dạy trên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh;lưu giữ sản phẩm giảng dạy) để người giáo viên có thể tạo nhiều cơ hội cho học sinh lĩnh hội, làm chủ được nhiều tri thức để phát triển và hoàn thiện cá nhân mình.
 • Tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục lối sống cho học sinh
 • Thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục lối sống cho học sinh.

1.4.1.3. Đảm bảo các điều kiện về tổ chức hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học

Quản lý các điều kiện đảm bảo giáo dục lối sống cho học sinh trường tiểu học là tác động của hiệu trưởng đến hoạt động sử dụng nguồn lực phục vụ cho giáo dục (tài chính, phương tiện, cơ sở vật chất) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phục vụ giáo dục lối sống trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Quản lý điều kiệm đảm bảo cho hoạt động giáo dục lối sống ở trường tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục bao gồm các công việc sau:

 • Khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn lực (tài chính, phương tiện, cơ sở vật chất, phòng học,…) trên cơ sở đó để lập kế hoạch sử dụng nguồn vật lực phục vụ giáo dục lối sống cho học sinh theo đúng hướng, đúng mục đích.
 • Tổ chức sử dụng kinh phí tài chính, cơ sở vật chất đúng mục đích, tạo điều kiện cho việc tổ chức tốt hoạt động dạy của giáo viên, học của học sinh theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, nhân cách.
 • Chỉ đạo sử dụng tài chính, cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho việc đổi mới phương pháp giáo dục (lấy học sinh làm trung tâm), chuyển từ truyền thụ tri thức sang phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh.
 • Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng tài chính, phương tiện giáo dục có làm được theo mục đích nâng cao chất lượng giáo dục lối sống cho học sinh hay không.
 • Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên trong việc sử dụng phương tiện giáo dục, để tổ chức giáo dục lối sống cho học sinh một cách có hiệu quả.

1.4.1.4. Quản lý sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm giáo dục lối sống cho học sinh

Để quản lý tốt sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lối sống cho học sinh, hiệu trưởng nhà trường thực hiện các hoạt động sau đây:

Trước hết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh, giữa nhà trường với các lực lượng xã hội.

Xây dựng kế hoạch theo từng học kỳ cho hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó thể hiện rõ mục đích của hoạt động cần đạt được, trách nhiệm của các bên liên quan, thời gian thực hiện và nguồn lực cần được huy động.

Tổ chức và chỉ đạo thực hiện sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tổ chức thức hiện theo đúng mục đích, huy động đầy đủ nguồn lực và có kết quả và có hiệu quả.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục lối sống cho học sinh.

1.4.1.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả của hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học

Kết quả của hoạt động giáo dục lối sống được thể hiện ở việc tích lũy kiến thức của học sinh về hệ thống các chuẩn mực trong mối quan hệ với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; thể hiện ở hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa của học sinh.

Như vậy đánh giá kết quả giáo dục lối sống cho học sinh thể hiện ở hai tiêu chí:

Kiến thức về hệ thống các chuẩn mực giá trị trong mối quan hệ với bản thân và người khác.

 • Hành vi văn hóa ứng xử của học sinh Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Từ đây xác định các hình thức, phương pháp đánh giá như sau:

 • Đánh giá trong các môn học thông qua các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ.
 • Kết hợp nhiều kênh thông tin trong quá trình đánh giá: ý kiến đánh giá của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn; cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội.

Hiệu trưởng nhà trường thực hiện các công việc sau đây:

 • Xây dựng kế hoạch thu thập ý kiến nhận xét về hành vi, ý thức và lối sống của học sinh và kế hoạch kiểm tra kiến thức của học sinh.
 • Chỉ đạo và tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm đưa ra ý kiến nhận xét và đánh giá hành vi lối sống của học sinh dựa trên kết quả các bài kiểm tra và dựa theo quan sát hành vi ứng xử của học sinh trong đời sống hàng ngày.
 • Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội về hành vi ứng xử, lối sống của học sinh trong đời sống thường nhật.

1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh ở các trường tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục

1.4.2.1. Tác động của các yếu tố về chủ trương chính sách, cơ chế quản lý của nhà nước với giáo dục tiểu học

Chủ trương, chính sách và cơ chế quản lý của nhà nước đối với cấp tiểu học là yếu tố khách quan có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giáo dục ở trường tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Sự phát triển của trường tiểu học nói chung và các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học nói riêng luôn gắn liền và chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ các văn bản pháp quy của nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hệ thống văn bản pháp quy về giáo dục tiểu học bao gồm các thông tư về việc tổ chức và hoạt động ở trường tiểu học, các quy chế quản lý hoạt động, quản lý đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, quy chế về giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học và các thông tư hướng dẫn về một số vấn đề về tài chính, sử dụng tài chính ở trường tiểu học. Tất cả các văn bản quy chế, thông tư này đều mang tính pháp lý để các trường tiểu học tổ chức và thực hiện. Các văn bản pháp lý của nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo có tác động, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình giáo dục lối sống ở trường tiểu học

1.4.2.2. Tác động của yếu tố kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Điều kiện kinh tế văn hóa, xã hội ở địa phương; sự ủng hộ và mối quan hệ gắn kết của các cấp chính quyền địa phương với trường tiểu học; trình độ dân trí của cộng đồng dân cư là các yếu tố khách quan trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của trường tiểu học, trong đó có giáo dục lối sống cho học sinh. Đặc biệt, bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay có tác động rất lớn đến thay đổi quan niệm giá trị, hành vi đạo đức và lối sống có văn hóa của học sinh.

Đặc trưng của giai đoạn hiện nay là sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quản lý giáo dục lối sống ở trường tiểu học vì thông tin truyền thông có tác động rất lớn đến việc hình thành lối sống của học sinh.

1.4.2.3. Mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục

Mục tiêu giáo dục tiểu học là yếu tố đầu tiên có tính định hướng cho công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học. Nếu không bám sát mục tiêu giáo dục của cấp học và không xác định được yêu cầu của việc giáo dục lối sống thì các hoạt động giáo dục cho học sinh sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Luật Giáo dục năm 2005, điều 27 đã nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục của bậc tiểu học là: Giúp học sinh hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở” (Điều 27. Chương 2. Mục 2)

Yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông nói chung và của tiểu học nói riêng được đặt ra như sau:

Về nội dung giáo dục: Bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp, có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đáp ứng mục tiêu ở mỗi cấp học.

Về phương pháp giáo dục: Giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho Học sinh.

1.4.2.4. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học

Đối tượng của cấp tiểu học là trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Trẻ em ở lứa tuổi tiểu học là thực thể đang hình thành và phát triển cả về mặt sinh lý, tâm lý, xã hội các em đang từng bước gia nhập vào xã hội thế giới của mọi mối quan hệ. Do đó, học sinh tiểu học chưa đủ ý thức, chưa đủ phẩm chất và năng lực như một công dân trong xã hội, mà các em luôn cần sự bảo trợ, giúp đỡ của người lớn, của gia đình, nhà trường và xã hội. Học sinh tiểu học dễ thích nghi và tiếp nhận cái mới và luôn hướng tới tương lai. Nhưng cũng thiếu sự tập trung cao độ, khả năng ghi nhớ và chú ý có chủ định chưa được phát triển mạnh, tính hiếu động, dễ xúc động còn bộc lộ rõ nét. Trẻ nhớ rất nhanh và quên cũng nhanh. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Đối với trẻ em ở lứa tuổi tiểu học thì tri giác của học sinh tiểu học phản ánh những thuộc tính trực quan, cụ thể của sự vật, hiện tượng và xảy ra khi chúng trực tiếp tác động lên giác quan. Tri giác giúp cho trẻ định hướng nhanh chóng và chính xác hơn trong thế giới. Tri giác còn giúp cho trẻ điều chỉnh hoạt động một cách hợp lý.

Bên cạnh sự phát triển của tri giác, chú ý có chủ định của học sinh tiểu học còn yếu, khả năng điều chỉnh chú ý có ý chí chưa mạnh. Đối với học sinh tiểu học có trí nhớ trực quan – hình tượng phát triển chiếm ưu thế hơn trí nhớ từ ngữ – logic. Tư duy của trẻ em mới đến trường là tư duy cụ thể, dựa vào những đặc điểm trực quan của đối tượng và hiện tượng cụ thể.

Tình cảm là một mặt rất quan trọng trong đời sống tâm lý, nhân cách của mỗi người. Đối với học sinh tiểu học, tình cảm có vị trí đặc biệt vì nó là khâu trọng yếu gắn nhận thức với hoạt động của trẻ em. Tình cảm tích cực sẽ kích thích trẻ em nhận thức và thúc đẩy trẻ em hoạt động. Tình cảm học sinh tiểu học được hình thành trong đời sống và trong quá trình học tập của các em.. Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc thể hiện ở tư duy ngôn ngữ – logic dừng lại ở mức độ trực quan cụ thể. Ngoài ra tâm lí của học sinh dân tộc còn bộc lộ ở việc thiếu cố gắng, thiếu khả năng phê phán và cứng nhắc trong hoạt động nhận thức. Học sinh có thể học được tính cách hành động trong điều kiện này nhưng lại không biết vận dụng kiến thức đã học vào trong điều kiện hoàn cảnh mới.

1.4.2.5. Trình độ của đội ngũ giáo viên

Trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ giáo viên tiểu học đều có trình độ tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên. Giáo viên đều được đào tạo kiến thức về giáo dục học, nghiệp vụ sư phạm, được tiếp xúc làm quen với các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Với yêu cầu của xã hội, trong thời kỳ đổi mới của đất nước, đội ngũ giáo viên luôn tích cực trau dồi kiến thức và nghiệp vụ sư phạm, học tập về công nghệ thông tin, biết khai thác tài nguyên phục vụ dạy học trên Internet và sách báo, yêu nghề mến trẻ, yên tâm với công việc, gắn bó với lớp, với trường.

Tuy nhiên, trong đội ngũ các nhà giáo không ít các thầy cô mới chỉ chú ý đến “dạy chữ” và chưa quan tâm đến việc “dạy người”. Điều này được thể hiện trong các bài giảng còn thiếu tính thực tiễn, cứng nhắc trong việc xử lý tình huống sư phạm, thiếu sự quan tâm uốn nắn hành vi của học sinh, ngại trong việc tham gia các hoạt động chung của nhà trường mà nhất là hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Vì thế, các nhà quản lý giáo dục nói chung, ban giám hiệu nhà trường nói riêng cần phải có kế hoạch, chương trình và các yêu cầu trong công tác giáo dục tư tưởng, trình độ nhận thức của giáo viên về nghề nghiệp, nhất là về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Việc “dạy chữ, dạy người” là những yêu cầu phải được thực hiện liên tục và xuyên suốt, mọi nơi, mọi lúc trong tư tưởng của mỗi người thầy. Chỉ khi nào đội ngũ giáo viên nhận thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc dạy học và giáo dục học sinh thì công tác giáo dục lối sống mới đạt hiệu quả như mong muốn.

1.4.2.6. Nhận thức của các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học

Nhận thức của các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục lối sống là một trong những điều kiện quan trọng chi phối hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh. Nhận thức của các lực lượng tham gia giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học được đánh giá bởi các vấn đề sau:

Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về sự cần thiết phải giáo dục lối sống cho học sinh; Hiểu thế nào là lối sống, giáo dục lối sống, ý nghĩa, vai trò của giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm;

Vai trò, trách nhiệm của gia đình, của các tổ chức xã hội và mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – các tổ chức xã hội trong việc giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học.

Tuy nhiên, trình độ nhận thức của các lực lượng tham gia quản lý và giáo dục đạo đức cho học sinh không đồng đều, do đó sự tham gia của các lực lượng trong các hoạt động giáo dục sẽ khác nhau. Vì vậy, đòi hỏi hiệu trưởng trường tiểu học khi tổ chức các hoạt động cần có sự tuyên truyền vận động, hướng dẫn, động viên khuyến khích kịp thời tới các lực lượng tham gia giáo dục thì công tác giáo dục lối sống cho học sinh mới được nâng tầm và đạt hiệu quả như mục tiêu giáo dục đề ra.

1.4.2.7. Môi trường văn hóa nhà trường

Trong một tổ chức nói chung cũng như một nhà trường nói riêng, văn hóa luôn tồn tại trong mọi hoạt động của tổ chức đó. Văn hóa là sự giáo hóa, vun trồng nhân cách con người, làm cho con người và cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn. Với cách tiếp cận cơ bản như vậy, thì văn hóa nhà trường là một tập hợp các giá trị, niềm tin, hiểu biết, chuẩn mực cơ bản được các thành viên trong nhà trường cùng chia sẻ và tạo nên bản sắc của nhà trường đó. Căn cứ theo hình thức biểu hiện thì văn hóa nhà trường gồm phần nổi có thể nhìn thấy như: không gian cảnh quan nhà trường, lôgô, khẩu hiệu, hành vi giao tiếp, ngôn ngữ xưng hô giao tiếp giữa thầy và thầy, thầy và trò, trò và trò, phong cách ứng xử hàng ngày, phong cách làm việc, phong cách ra quyết định, phong cách truyền thông, nghi thức tập thể… Và phần chìm không quan sát được như niềm tin, cảm xúc, thái độ…

Về góc độ tổ chức, văn hóa nhà trường được coi như một mẫu thức cơ bản, tạo ra một môi trường quản lý ổn định, giúp cho nhà trường thích nghi với môi trường bên ngoài, tạo ra sự hoà hợp môi trường bên trong. Một tổ chức có nền văn hóa mạnh sẽ hội tụ được cái tốt, cái đẹp cho xã hội. Văn hóa nhà trường sẽ giúp cho nhà trường thực sự trở thành một trung tâm văn hóa giáo dục, là nơi hội tụ sức mạnh của trí tuệ và lòng nhân ái trong xã hội, góp phần quan trọng tạo nên sản phẩm giáo dục toàn diện.

Đối với đội ngũ giáo viên nhà trường, văn hóa nhà trường thúc đẩy sự sáng tạo cá nhân, tạo nên tình thương yêu chân thành giữa các thành viên và đảm bảo cho sự hợp tác vì mục tiêu chung. Thầy cô giáo là người trực tiếp tham gia hoạt động dạy học. Và hơn ai hết, chính nhân cách nhà giáo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhân cách học trò. Vì vậy, rất cần những thầy cô giáo ngoài kiến thức chuyên môn, phải hiểu biết rộng về cuộc sống, có kiến thức sâu sắc về văn hóa xã hội.

Đối với học sinh, văn hóa tạo nên giá trị đạo đức và có vai trò điều chỉnh hành vi, lối sống. Khi được giáo dục trong một môi trường văn hóa và thấm nhuần hệ giá trị văn hóa, học trò không những hình thành được những hành vi chuẩn mực mà quan trọng hơn là ẩn chứa trong tiềm thức các em là niềm tin nội tâm sâu sắc vào những điều tốt đẹp, từ đó, khao khát cuộc sống hướng thiện và sống có lý tưởng. Đồng thời, văn hóa nhà trường còn giúp các em về khả năng thích nghi với xã hội. Một con người có văn hóa thì trong con người đó luôn hội tụ đầy đủ những giá trị đạo đức căn bản, đó là đức tính khiêm tốn, lễ độ, thương yêu con người, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội… Do vậy, khi gặp những tình huống xã hội phát sinh, dù là những tình huống mà các em chưa từng trải nhưng nhờ vận dụng năng lực văn hóa để điều tiết hành vi một cách hài hòa, các em có thể tự điều chỉnh mình phù hợp với hoàn cảnh, ứng xử hợp lẽ, hợp với lòng người và cuộc sống xung quanh.

1.4.2.8. Các điều kiện cơ sở vật chất và tài chính Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.

Cơ sở vật chất và các thiết bị trường học là điều kiện, là phương tiện thiết yếu để tổ chức quá trình giáo dục. Nhà trường có đủ diện tích mặt bằng theo quy định, có quang cảnh môi trường sạch sẽ, phòng học xây dựng đúng quy cách, có trang thiết bị kĩ thuật đồng bộ để phục vụ cho dạy và học ở tất cả các môn học, thư viện đủ sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, có sân chơi, bãi tập, vườn trường… đó là một trường học có đầy đủ cơ sở vật chất.

Cùng với các hoạt động giáo dục khác, giáo dục lối sống cho học sinh phải có đủ điều kiện tổ chức và phương tiện tốt để tổ chức các hoạt động. Thiết bị tối thiểu để tổ chức các hoạt động là: âm ly, loa đài, đầu video, đàn, dụng cụ thể thao và kinh phí hoạt động. Nhà trường cần đảm bảo các điều kiện vật chất để tập thể giáo viên và học sinh hoàn thành các nhiệm vụ của mình với chất lượng cao.

Kết luận chương 1

Nghiên cứu về quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học là rất cần thiết và chưa có nghiên cứu cụ thể nào.

Giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học là những hoạt động có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức hình thành cho học sinh những kỹ năng sống, phong cách sống, những thói quen có tính định hướng nhằm đạt được mục đích phát triển toàn diện nhân cách học

Yêu cầu của định hướng đổi mới giáo dục đối với quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học là một môn học chính thức có quá trình nghiên cứu về quản lý hoạt động dạy học.

Quản lý hoạt động giáo dục lối sống chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan như:

 • Mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục
 • Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học
 • Trình độ của đội ngũ giáo viên
 • Nhận thức của các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học

Và chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan như:

 • Tác động của các yếu tố về chủ trương chính sách, cơ chế quản lý của nhà nước với giáo dục tiểu học.
 • Tác động của yếu tố kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay
 • Môi trường văn hóa nhà trường Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học.
 • Các điều kiện cơ sở vật chất và tài chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học

One thought on “Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục lối sống học sinh tiểu học

 1. Pingback: Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục lối sống học sinh tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464