Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết nghiên cứ của đề tài khóa luận

Trong hơn 10 năm trở lại đây, ngành Thủy sản đã có những bước phát triển nhanh và ổn định, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân và được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Ngành thủy sản hiện tại đang chiếm 4-5% GDP, giá trị xuất khẩu thủy sản chiếm 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia và đứng thứ 5 về giá trị xuất khẩu. Vì vậy, sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản đã trở thành hoạt động kinh tế quan trọng, đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Ngoài ra, xuất khẩu thuỷ sản còn mang lại nguồn thu ngoại tệ quan trọng góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, là cơ sở để mở rộng thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Trong số các thị trường xuất khẩu thủy sản chủ yếu của Việt Nam, thị trường EU đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong nhiều năm qua, Liên minh châu Âu (EU) luôn là một trong 5 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Về phía EU, Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản đứng thứ hai trong khu vực châu Á, chỉ xếp sau Trung Quốc. Nhu cầu nhập khẩu thủy sản của EU là rất lớn, trên 50 tỷ USD/năm.Tuy nhiên đây là thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng và có tính bảo hộ rất cao với hàng rào thuế quan đặc biệt là các rào cản nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, tiêu chuẩn kĩ thuật đối với thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường,… đang là thách thức đối với ngành thủy sản Việt Nam. Trong khi đó, những hạn chế, yếu kém nội tại về sản xuất còn quá thủ công và nhỏ lẻ, mặc dù đã được khắc phục nhiều nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, nhất là từ tháng 10/2017 – thời điểm Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EC) áp thẻ vàng IUU (Khai báo hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định). Ngành thủy sản Việt Nam đã chứng kiến và bị lôi kéo vào những vụ kiện bán phá giá, những tin đồn về chất lượng sản phẩm đồng thời đang phải đối mặt với rất nhiều bất lợi của thị trường. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến xuất khẩu thủy sản sang EU sụt giảm liên tiếp trong 3 năm từ 2018 đến 2020, cho dù những năm trước luôn ghi nhận tốc độ tăng trưởng khá.

Ngày 01/8/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực đã được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội bứt phá mới cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU nhờ hàng loạt cam kết ưu đãi thuế quan, góp phần khiến thủy sản Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh về giá so với các sản phẩm cùng ngành ở các nước lân cận; thu hút đầu tư nước ngoài được kỳ vọng tăng lên, công nghệ sản xuất và chất lượng sản phẩm được chú trọng nâng cao để đáp ứng theo tiêu chuẩn EU. Như vậy, để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức cũng như các rào cản kĩ thuật và thương mại tại thị trường EU và tận dụng các ưu đãi thuế quan của hiệp định EVFTA, yêu cầu cấp bách hiện nay là phải không ngừng nâng cao chất lượng cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường EU đặt ra và nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhận thức được điều này, em xin lựa chọn đề tài “Phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế

2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến thủy sản và xuất khẩu thủy sản. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đề xuất định hướng và giải pháp nhằm pháp triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU.

Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, hệ thống hóa và xây dựng cơ sở luận về thủy sản và xuất khẩu thủy sản. Hai là, phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong thời gian qua. Qua đó, đánh giá những thành tựu đạt được, hạn chế cùng với những vấn đề đặt ra đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam hiện nay.

Ba là, đề xuất định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong thời gian tới.

3. Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến thủy sản và thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU trong giai đoạn 2016-2021, từ đó đưa ra những giải pháp về phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang EU trong thời gian tới.

Về thời gian: trong khoảng thời gian từ 2016-2021 và các giải pháp đề xuất định hướng đến năm 2030.

Về không gian: Đề tài nghiên cứu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang khu vực Liên Minh châu Âu (EU) chủ yếu tập trung vào những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Ý,…

Về giác độ nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trên giác độ vĩ mô, chủ thể nghiên cứu ở giác độ Nhà nước (Chính phủ).

4. Phương pháp nghiên cứu Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra, luận văn sử dụng một số phương pháp phổ biến trong nghiên cứu sau đây:

Phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với duy vật lịch sử để nghiên cứu các vấn đề vừa toàn diện, vừa cụ thể, có hệ thống để đảm bảo tính logic của đề tài nghiên cứu. Ngoài ra, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng được sử dụng làm phương pháp luận nghiên cứu. Việc nghiên cứu các chính sách, biện pháp, công cụ của nhà nước trong phát triển xuất khẩu thủy sản được thực hiện một cách đồng bộ, được gắn với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam và các giai đoạn cụ thể.

Các phương pháp nghiên cứu trong kinh tế cụ thể như: Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh và phương pháp phân tích tổng hợp.

  • Phương pháp thống kê: Phương pháp này sử dụng để diễn giải những số liệu thống kê về vấn đề nghiên cứu như số liệu về những mặt hàng thủy sản chủ lực xuất khẩu của Việt Nam qua các năm: kim ngạch xuất khẩu, giá trị xuất khẩu, thị trường xuất khẩu,..để phục vụ cho việc phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu.
  • Phương pháp so sánh, đối chiếu: So sánh những số liệu đã thống kê về thủy sản và chỉ tiêu xuất khẩu thủy sản để thấy sự tăng hay giảm qua các năm, xu hướng biến động trong các giai đoạn nghiên cứu; so sánh các kết quả đạt được với kế hoạch đề ra để đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất và phát triển xuất khẩu thủy sản.
  • Phương pháp phân tích và tổng hợp: Trên cơ sở phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường EU, để đưa ra những đánh giá chung có tính khái về tác động thúc đẩy hay kim hãm của các nhân tố đó tới hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam; đánh giá kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU để đưa ra các kết luận và đề xuất các giải pháp giải quyết.

Dữ liệu sử dụng trong luận án:

Luận án sử dụng dữ liệu thứ cấp là chủ yếu, dữ liệu và số liệu được thu thập từ các nguồn sau: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ công thương, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản của Việt Nam, WTO-FTA (Hội nhập kinh tế quốc tế), tạp chí, chuyên san và các báo cáo của các tổ chức,…Ngoài ra dữ liệu thứ cấp, nghiên cứu còn tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu trong thu thập dữ liệu sơ cấp. Đối tượng phỏng vấn là các nhà quản lý thuộc các doanh nghiệp thủy sản, cán bộ thuộc tổng cục thủy sản, các nghiên cứu về lĩnh vực thủy sản,…

5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về thủy sản và xuất khẩu thủy sản

Chương 2: Thực trạng xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU.

Chương 3: Định hướng và giải pháp về phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU.

CHƯƠNG 1: CƠ CỞ LÝ LUẬN VỀ THỦY SẢN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN.

1.1. Khái niệm về xuất khẩu và phát triển xuất khẩu Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Khái niệm về xuất khẩu

Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và vô hình) giữa các quốc gia, thông qua mua bán, lấy tiền tệ làm môi giới, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Thương mại quốc tế bao gồm nhiều hoạt động khác nhau. Trên góc độ quốc gia đó chính là hoạt động ngoại thương. Ngoại thương bao gồm các hoạt động như xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, ngoài ra còn có gia công tái xuất khẩu và xuất khẩu tại chỗ.

Như vậy, xuất khẩu là một trong những hoạt động của thương mại quốc tế. Từ đó có thể đưa ra khái niệm, xuất khẩu là việc bán hàng hóa và dịch vụ (có thể là hữu hình và vô hình) cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm cơ sở thanh toán.

Trong đó, hàng hóa hữu hình có thể là nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, lương thực, thực phẩm, các loại hàng tiêu dùng,…Hàng hóa vô hình có thể là: các bí quyết công nghệ, bằng sáng chế, phát minh, phần mềm máy tính, các dịch vụ lắp ráp thiết bị, dịch vụ du lịch, độc quyền tác giả, độc quyền nhãn hiệu, thương hiệu,…

Tóm lại, có thể hiểu xuất khẩu là hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia khác trên thế giới dưới hình thức mua bán thông qua các quan hệ thị trường.

Khái niệm về phát triển xuất khẩu

Là tổng hợp các cách thức, biện pháp, chính sách, công cụ và phương tiện của nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu áp dụng nhằm tạo ra các cơ hội và khả năng để tăng sản lượng cũng như giá trị của mặt hàng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Các biện pháp, chính sách của nhà nước thường gián tiếp kích thích phát triển xuất khẩu thủ sản mạnh hơn, còn các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ trực tiếp tạo ra sự tăng trưởng mạnh hơn cho xuất khẩu của quốc gia.

Dựa vào quá trình tái sản xuất mở rộng, hoạt động phát triển xuất khẩu bao gồm: phát triển về quy mô và phát triển về mảng chất lượng (dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu).

Phát triển về quy mô: Tăng quy mô xuất khẩu dựa trên sự tăng về sản lượng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Các chính sách, biện pháp làm tăng quy mô xuất khẩu là gia tăng sản xuất và tăng nguồn cung xuất khẩu.

Phát triển vể chất lượng: Tăng chất lượng xuất khẩu dựa trên sự tăng giá trị hàng xuất khẩu nhờ vào các dịch vụ hỗ trợ cho xuất khẩu. Các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu (logistics) là dịch vụ được bắt đầu ngay từ quá trình trình nhập nguyên vật liệu làm đầu vào cho sản xuất, sản xuất ra hàng hóa, đưa hàng hóa vào các kênh lưu thông và phân phối đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu bao gồm một chuỗi các hoạt động như: lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, làm thủ tục hải quan, luân chuyển hàng hóa,…

1.2. Một số vấn đề cơ bản về thủy sản và xuất khẩu thủy sản Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

1.2.1. Các khái niệm về thủy sản

Khái niệm thủy sản

Theo Luật Thủy sản 2017: Nguồn lợi thủy sản là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên có giá trị kinh tế, khoa học, du lịch, giải trí.

Nguồn lợi thủy sản có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên và phát triển kinh tế thủy sản, bảo đảm cho sự cân bằng sinh học trong thủy vực, cung cấp thực phẩm cho cuộc sống cộng đồng và phát triển ngành du lịch sinh thái biển. Thủy sản là sinh vật sống có ở nhiều vùng nước khác nhau như nước ngọt, nước mặn, nước lợ,…với số lượng lớn và đa dạng về loài tạo nên sự đa dạng sinh học. Các loài thủy sản quý hiếm như: rùa biển, các rạn san hô, các loài cá quý hiếm …có giá trị được nghiên cứu khoa học, bảo tồn và lưu trữ nguồn gen. Một số động vật thủy sản có giá trị xuất khẩu hoặc giá trị kinh tế là: tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm, cá ba sa, cá tra, cá tầm, cá song, cá hồi,… đóng góp tỷ trọng không nhỏ trong xuất khẩu ngành thủy sản.

Hoạt động thủy sản: là hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản; chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản. (Luật Thủy sản 2017).

Trong các hoạt động thủy sản, thông dụng nhất là hoạt động đánh bắt, nuôi trồng và khai thác các loại cá. Một số loài là cá trích, cá tuyết, cá cơm, cá ngừ, cá bơn, tôm, cá hồi, hàu và sò điệp có năng suất khai thác cao. Khai thác thủy sản là việc khai thác nguồn lợi thủy sản trên biển, sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác. Gần 90% của ngành thủy sản của thế giới được khai thác từ biển và đại dương, so với sản lượng thu được từ các vùng nước nội địa. Đối với nuôi trồng, theo tổ chức FAO thì việc nuôi trồng thủy sản là nuôi các thủy sinh vật trong môi trường nước ngọt và lợ, mặn, bao gồm áp dụng các kỹ thuật vào quy trình nuôi nhằm nâng cao năng suất thủy sản. Ðất để nuôi trồng thủy sản là đất có mặt nước nội địa, bao gồm ao, hồ, đầm, phá, sông, ngòi, kênh, rạch; đất có mặt nước ven biển; đất bãi bồi ven sông, ven biển; đất sử dụng cho kinh tế trang trại; đất phi nông nghiệp cho thuê để nuôi trồng thủy sản.

Mặt hàng thủy sản

Mặt hàng thủy sản: Mặt hàng thủy sản hay sản phẩm thủy sản là sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng thủy sản, sản phẩm thủy sản được hình thành nên từ các nguyên liệu thủy sản khác nhau như cá, tôm, mực, trai, ốc,..

Đối tượng sản xuất của mặt hàng thủy sản là sinh vật nên phải tuân theo các quy luật sinh học và quy luật tự nhiên làm cho chúng có tính biến động cao. Mặt hàng thủy sản chịu tác động và ảnh hưởng lớn của các điều kiện về tự nhiên như đất đai, môi trường nước, dòng chảy, thời tiết, khí hậu,…Mọi điều kiện tự nhiên đều tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển. Nếu điều kiện tự nhiên thuận lợi thủy sản sẽ sinh trưởng bình thường, cho sản lượng cao, chất lượng tốt. Ngược lại, nếu điều kiện tự nhiên không thuận lợi như nắng nóng kéo dài, giá rét, hạn hán hoặc bão lụt,..sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng thủy sản. Vì vậy mà sản xuất thủy sản mang tính thời vụ cao. Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Mặt hàng thủy sản xuất khẩu: Hàng thủy sản được sản xuất ra không bán cho thị trường nội địa mà phục vụ nhu cầu của thị trường nước ngoài được gọi là thủy sản xuất khẩu, hoặc hàng thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sản xuất trong các khu chế xuất bán tại thị trường trong nước cũng được gọi là thủy sản xuất khẩu. Tuy nhiên, đề tài này chỉ tập trung xem xét hàng thủy sản được sản xuất trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Mặt hàng chủ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hiện nay bao gồm cá tra, cá hồi, basa, tôm, mực, bạch tuộc,…

Đặc điểm của mặt hàng thủy sản xuất khẩu:

Sản phẩm thủy sản xuất khẩu sau khi thu hoạch hoặc đánh bắt có đặc trưng tiêu biểu là dễ hư hỏng và thay đổi chất lượng vì chúng đều là những sản phẩm sinh vật bị tách ra khỏi môi trường sống, và mỗi sản phẩm khác nhau yêu cầu cách thức bảo quản khác nhau. Vì đặc tính của các sản phẩm thủy sản nên việc đóng gói và lưu trữ đúng cách để đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn dành cho hàng hóa xuất khẩu là bắt buộc.

Mặt hàng thủy sản xuất khẩu hiện nay chủ yếu là hàng thô, sơ chế và bảo quản chủ yếu là đông lạnh nên chất lượng bị giảm dần trong quá trình xuất khẩu. Để tránh tổn thất trong sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm đòi hỏi phải liên hệ chặt chẽ giữa các khâu từ khai thác nuôi trồng, chế biến đến bảo quản và kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ một cách đồng bộ.

Chất lượng của mặt hàng thủy sản xuất khẩu tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì vậy, tại các quốc gia phát triển nơi nhập khẩu mặt hàng thủy sản càng có nhiều yêu cầu được đặt ra đối với thủy sản nhập khẩu về tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch, xuất xứ,…Do đó, để có thể tiếp cận các thị trường này, các doanh nghiệp phải đáp ứng được tiêu chuẩn mà họ đặt ra.

Phân loại mặt hàng thủy sản xuất khẩu

Mặt hàng thủy sản xuất khẩu cũng được phân loại theo nhiều cách:

  • Phân loại thủy sản được dựa trên cấu tạo loài, môi trường sống và khí hậu: nhóm cá, nhóm giáp xác, nhóm động vật thân mềm, nhóm rong, nhóm bò sát.
  • Phân loại theo môi trường nước: Thủy sản nước ngọt, thủy sản nướTHuc lợ, thủy sản nước mặn hay hải sản.
  • Phân loại theo nguồn gốc: Thủy sản tự nhiên, thủy sản nuôi trồng.
  • Phân loại theo mức độ chế biến: thủy sản nguyên liệu, thủy sản sơ chế, thủy sản chế biến, thủy sản ăn trực tiếp,…

Hay theo cách phân loại của Tổ chức Hải quan Thế giới, thường được gọi tắt là hệ thống hài hòa hoặc Hệ thống HS, là hệ thống được tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên gọi và mã số. Các mặt hàng thủy sản phần lớn được chia làm 2 nhóm chủ yếu, nhóm HS 03 và HS 16 (trừ 1601).

1.2.2. Vai trò của xuất khẩu thủy sản Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Về mặt kinh tế

Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Xuất khẩu thủy sản đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế thủy sản phát triển nói riêng và sự tăng trưởng kinh tế nói chung. Trong nhiều năm nay, ngành thủy sản là một trong những ngành có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn trong tổng kim ngạch quốc gia và là ngành xuất khẩu có thế mạnh đối với các nước đang phát triển. Như vậy cùng với các mặt hàng xuất khẩu khác, xuất khẩu thủy sản đóng góp rất lớn vào sự tăng GDP của nền kinh tế, góp phần tăng thu nhập và mức sống của người dân, ổn định xã hội, đem lại nguồn ngoại tệ quan trọng góp phần cải thiện cán cân thanh toán và nguồn vốn cho sự công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước.

Chuyển dịch cơ cấu ngành ở nông thôn

Tiềm năng xuất khẩu thủy sản khuyến khích người nông dân chuyển đổi canh tác lúa, cây trồng không hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Vì những vùng nước mặn thì việc canh tác lúa nước là một thảm họa, ngược lại nuôi trồng thủy sản lại đem lại hiệu quả canh tác và năng suất gấp chục lần lúa nước. Tại nhiều vùng nông thôn, phong trào nuôi cá ruộng trũng phát triển mạnh mẽ. Có thể nói nuôi trồng thủy sản đã phát triển với tốc độ nhanh, thu được hiệu quả kinh tế – xã hội đáng kể, từng bước góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng ven biển, nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo và làm giàu cho nông dân.

Phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu

Xuất khẩu thủy sản góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm và thu hút nguyên liệu sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Sự ra đời hàng loạt nhà máy chế biến thế hệ mới được nâng cấp với quy mô lớn, công nghệ hiện đại đã góp phần đưa công nghệ chế biến thuỷ sản lên tầm cao mới. Như vậy, hoạt động xuất khẩu đóng góp về nhiều mặt, tạo điều chuyển dịch quốc tế công nghệ mới, phương pháp quản lý kinh doanh mới, trực tiếp làm tăng giá trị sản xuất, gián tiếp thúc đẩy phát triển ngành liên quan, nâng cao trình độ sản xuất trong nước đáp ứng theo tiêu chuẩn nước nhận xuất khẩu, nâng cao trình độ lao động.

Đồng thời, sự phát triển của ngành có thể đem lại cơ hội phát triển cho những ngành khác liên quan như: sản xuất nuôi trồng, chăn nuôi, hoá chất, logistics…có điều kiện phát triển. Không những thế, ngành thủy sản còn có khả năng phát triển trên mọi vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ theo hướng hợp lý. Với cơ chế tác động chéo của các ngành nghề kinh tế kéo theo sự dịch chuyển cơ cấu tương ứng là cơ sở cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Mở rộng quan hệ đối ngoại.

Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại. Thông qua việc xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản, các nước phát triển có thể thâm nhập thị trường thế giới, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó có điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu dựa trên những lợi thế cạnh tranh mình như: nguồn tài nguyên phong phú, nguồn lao động dồi dào, giá rẻ,… Nhờ đó, hoạt động xuất khẩu không ngừng tăng trưởng về quy mô và tốc độ, cũng như mặt hàng xuất khẩu chủ lực và trở thành động lực chính quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản có vai trò tăng cường sự hợp tác quốc tế với các nước, nâng cao địa vị và vai trò của quốc gia trên thương trường quốc tế. Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Mặt khác, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại lại tạo tiền đề cho việc mở rộng xuất khẩu. Khi các nước cùng tham gia vào các tổ chức phát triển kinh tế và ký kết các hiệp định thương mại sẽ được hưởng các lợi ích kinh tế, cắt giảm thuế quan sâu, rộng, cộng với những cam kết mở của thị trường cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,..đó là những cơ hội rất lớn cho các nước xuất khẩu nâng cao cơ hội cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Thông qua xuất khẩu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội bằng việc mở rộng trao đổi và thúc đẩy việc tận dụng các lợi thế, các tiềm năng và cơ hội của đất nước. Đặc biệt khi xuất khẩu là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế đối ngoại của các nước đang phát triển.

Về mặt xã hội

Tạo công ăn việc làm cho người lao động Thủy sản là một ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng trong tạo công ăn việc làm cho nhiều cộng đồng dân cư, đặc biệt những người vùng ven biển, sông, hồ. Những người nông dân dân tận dụng ao hồ của mình, hoặc chuyển đổi từ trồng lúa không hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Từ hiệu quả mang lại, nuôi trồng thủy sản đã giúp nhiều nông dân ổn định hơn, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Hiện nay, ngành thủy sản đã giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; thu nhập của lao động thủy sản không ngừng được cải thiện. Với tiềm năng xuất khẩu thủy sản như hiện nay, ngành thủy sản thu hút lượng lớn người lao động nông thôn và ít có tay nghề thông qua sản xuất hàng xuất khẩu, chế biến thủy sản ở các khu công nghiệp, từ đó giải quyết tốt vấn đề việc làm, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và ổn định xã hội. Ngoài ra, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản còn có tác động chuyển dịch cơ cấu lao động và phân bố nguồn nhân lực được sử dụng hiệu quả hơn.

Xóa đói giảm nghèo

Ngành thuỷ sản đã lập nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo bằng việc phát triển các mô hình nuôi trồng thuỷ sản đến cả vùng sâu, vùng xa, không những cung cấp nguồn dinh dưỡng, đảm bảo an ninh thực phẩm mà còn góp phần xoá đói giảm nghèo. Tại các vùng duyên hải, nuôi thuỷ sản nước lợ đã chuyển mạnh từ phương thức nuôi quảng canh sang quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh, thậm chí nhiều nơi đã áp dụng mô hình nuôi thâm canh theo công nghệ nuôi công nghiệp. Các vùng nuôi tôm rộng lớn, hoạt động theo quy mô sản xuất hàng hoá lớn đã hình thành, một bộ phận dân cơ các vùng ven biển đã giàu lên nhanh chóng, rất nhiều gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo nhờ nuôi trồng thuỷ sản.

Về mặt môi trường

Vì lợi ích kinh tế xuất khẩu thủy sản mang lại là rất lớn đã dẫ đến việc đánh bắt và khai thác quá mức khiến cho trữ lượng cá bị giảm và nguy cơ cạn kiệt. Việc khai thác quá mức là mối đe dọa tới môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học đại dương, là một trong những nguyên nhân làm thay đổi sự phân bố và số lượng các loài sinh vật biển. Việc đánh bắt quá mức có thể tàn phá và hủy diệt môi trường sống, hệ sinh thái biển và phá vỡ chuỗi thức ăn. Không chỉ với đánh bắt, việc nuôi trồng thủy sản theo mô hình công nghiệp ngày càng tăng có tác động tiêu cực đến môi trường. Các chất thải nuôi trồng là các nguồn thức ăn dư thừa bị phân hủy, các chất tồn đọng như hóa chất, thuốc kháng sinh, chất tẩy rửa nước (vôi, lưu huỳnh),…chưa được xử lý triệt để dẫn đến ô nhiễm môi trường nước và làm mất cân bằng của hệ sinh thái. Điều đó được thể hiện rõ nét vấn đề dịch bệnh phát sinh trên diện rộng làm cá chết hàng loạt gây tổn thất lớn kinh tế đối với người nuôi trồng. Vì vậy, việc kịp thời bảo vệ, bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, gìn giữ môi trường, tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của không chỉ ngành thủy sản mà cả cho tương lai các thế hệ mai sau.

1.2.3. Phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Khái niệm

Phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản: được hiểu là các biện pháp, chính sách, công cụ và phương tiện của Nhà nước và doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện và động lực đẩy mạnh phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của quốc gia, doanh nghiệp.

Các biện pháp phát triển xuất khẩu thủy sản

Xây dựng hệ thống chính sách các giải pháp đồng bộ trong tất cả các khẩu nuôi trồng, đánh bắt, bảo quản, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, chú trọng vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm, đầu tư đổi mới công nghệ.

Có những chính sách quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư vào ngành nghề chế biến thủy sản với quy mô lớn, với những cơ sở chế biến lớn và hiện đại giúp cho các doanh nghiệp chê biến hoạt động có hiệu quả với chi phí sản xuất và lao động thấp.

Tập trung nỗ lực phát triển và tiếp thị sản phẩm, duy trì tính cạnh tranh của hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với thuỷ sản đặc biệt là thuỷ sản chế biến sẵn. Cần có chính sách tài chính hợp lý để thúc đẩy xúc tiến xuất khẩu, quảng bá thương hiệu đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh, chú trọng trong mở rộng thị trường và khai thác tốt các thị trường truyền thống, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xúc tiến và xuất khẩu.

Ban hành các chính sách quyết liệt và bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Phát triển ngành thủy sản một cách bền vững trên cơ sở cân bằng giữa nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản nhằm thực hiện hiệu quả các quy hoạch phát triển thủy sản.

Đổi mới công tác hoàn thiện tổ chức, quản lý hoạt động xuất khẩu thủy sản. Thành lập tổ chức điều phối, quản lý hoạt động khai thác, đánh bắt để đảm bảo nguồn lợi thủy sản không bị khai thác quá mức, đảm bảo sự phát triển bền vững và cân bằng sinh thái.

Kinh nghiệm của các nước trong phát triển xuất khẩu thủy sản

Với lợi thế là người đi sau, xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam có thể nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước. Qua đó, một mặt có thể giúp ngành khai thác và sử dụng hết tiềm năng của mình một cách có hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển; mặt khác có thể tránh được những sai lầm mà đi kèm với nó là những chi phí và thiệt hại không nhỏ. Vì vậy chúng ta có thể học tập kinh nghiệm của các nước sau:

Trung Quốc

Đối với Trung Quốc, điều đáng lưu ý là họ đã tạo mặt hàng chủ đạo riêng trong cơ cấu hàng xuất khẩu ở mỗi thị trường nhập khẩu. Điều này đã tạo ra thế mạnh về cạnh tranh, về khối lượng và giá tương đối hiệu quả như cá chình vào thị trường Nhật Bản, tôm vào Mỹ, cá hồ và cá đù vàng vào Hàn Quốc, cá philê đông lạnh vào EU.

Thứ nhất là, Trung quốc đã tập trung thực hiện chính sách mở cửa kinh tế đẩy mạnh xuất khẩu thông qua một loạt các biện pháp: phát triển các khu kinh tế, ưu tiên tập trung mở của các thành phố ven biển, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề vùng ven biển, tận dụng nguồn lao động dồi dào để phát triển các loại hình chế biến thủy sản xuất khẩu. Chính phủ cũng đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại với nhiều biện pháp như nâng cao vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước với thương nhân nước ngoài của các cơ quan thương vụ nước ngoài.

Thứ hai là, sử dụng tổng hợp các biện pháp, chính sách để điều chỉnh cơ cầu nuôi trồng thủy sản; chỉ tập trung vào tìm kiếm những thị trường mới và mở rộng những thị trường hiện có; đẩy mạnh cầu thủy sản thông qua tiếp thị, quảng cáo, phát triển những mặt hàng có giá trị gia tăng lớn; nâng cao chất lượng thủy sản bằng đổi mới công nghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thủy sản xuất khẩu.

Thứ ba là, trước tình trạng sản xuất thiếu quy hoạch, tự phát, người nông dân thiếu hiểu biết kỹ thuật nuôi…hậu quả là làm ô nhiễm môi trường sinh thái và đe doạ phát triển bền vững. Ngành thuỷ sản Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp khắc phục như xây dựng lại quy hoạch ngành với quy hoạch vùng và lãnh thổ nhằm phát triển thuỷ sản theo hướng ổn định và bền vững, đồng thời thay đổi lại cơ cấu sản xuất theo hướng đa dạng hoá các đối tượng tôm nuôi để phá thế độc canh. Như vậy, phát triển nuôi trồng thuỷ sản hợp lý, quản lý khoa học và duy trì môi trường nuôi tốt là những yếu tố cơ bản để kiểm soát ô nhiễm môi trường sinh thái.

Thứ tư là, kiên quyết tiến hành cải cách trong ngành thuỷ sản : Vấn đề cải cách trong ngành thuỷ sản một cách nghiêm túc và khẩn trương theo hướng hiệu quả là điều cần thiết để thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản. Đẩy mạnh cải cách ngoại thương trên các phương diện như: đổi mới bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹm giảm thiểu thủ tục hành chính, dần từng bước tách sự quản lý của Nhà nước ở các doanh nghiệp để chủ động trong quyết định kinh doanh của mình. Tích cực đổi mới và hoàn thiện việc sử dụng các công cụ và biện pháp chính sách ngoại thương để đẩy mạnh xuất khẩu. Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Ấn Độ

Xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ trong giai đoạn vừa qua đã thu được nhiều thành tựu đáng kể giúp sản phẩm thủy sản của Ấn Độ có vị trí cao tại một số thị trường như EU, Hoa Kỳ, Nhật. Để đạt được những thành tựu đó thì Ấn Độ đã thực hiện nhiều biện pháp sau:

Thứ nhất là, Chính Phủ đã ban hành một loạt các văn bản pháp lý để đảm bảo quản lý chất lượng và đưa ra tiêu chuẩn bắt buộc đối với một số sản phẩm thủy sản, quản lý kế hoạch kiểm tra trước giao hàng, thành lập hội đồng thanh tra xuất khẩu từ năm 1963. Hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng HACCP như một phương pháp đảm bảo tính chân thực của sản phẩm nền hàng thủy sản đã xuất khẩu thành công sang các thị trường được coi là khó tính.

Thứ hai là, Ấn Độ cũng đã thành lập cơ quan phát triển xuất khẩu thủy sản (MPEDA-Marine Products Export Development Authority) từ năm 1972 với chức năng quản lý và giám sát tất cả các lĩnh vực trong ngành thủy sản, các tiêu chuẩn xuất khẩu, chế biến, mở rộng thị trường và đào tạo, giúp doanh nghiệp xuất khẩu có thông tin về thị trường xuất khẩu. Cơ quan này cũng hỗ trợ các công ty chế biến và xuất khẩu sản xuất các sản phẩm theo định hướng xuất khẩu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Thái Lan

Thái Lan cũng là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu thủy sản, Chính phủ Thái Lan trong những năm qua đã thực hiện nhiều giải pháp, áp dụng nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sản phẩm thủy sản, cụ thể:

Thứ nhất là, Thái Lan đã khuyến khích phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản, đã huy động nguồn vốn lớn để đầu tư, nâng cấp các nhà máy với công nghệ tiên tiến. Các doanh nghiệp chế biến đã chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại và yêu cầu mới về hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, chế biến.

Thứ hai là, Thái Lan rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Đây có thể được coi là giải pháp đồng bộ giúp ngành thủy sản của Thái Lan tăng trưởng bền vững, gia tăng được lượng hàng hóa xuất khẩu mà vẫn duy trì được nguồn lợi thủy sản lâu dài. Thái Lan đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa dư lượng thuốc và hóa chất, ngăn chặn ô nhiễm môi trường và duy trì chất lượng nước các vùng nuôi thủy sản.

Thứ ba là, chú trọng nghiên cứu phát triển mặt hàng mới, đặc biệt là các sản phẩm ăn liền, sản phẩm có giá trị gia tăng, theo sát xu hướng của thị trường và lối sống đang thay đổi của người tiêu dùng, đồng thời tìm kiếm những thị trường triển vọng.

Thứ tư là, Chính phủ Thái Lan đã chủ động thiết lập và củng cố hoạt động của tổ chức có nhiệm vụ thúc đẩy xuất khẩu như: Ủy ban đầu tư, Cục xúc tiến xuất khẩu, Ủy ban phát triển xuất khẩu, các công ty thương mại quốc tế. Chính phủ áp dụng chính sách tài chính linh hoạt để khuyến khích xuất khẩu như: hoàn thuế, giảm thuế, miễn thuế cho các công ty xuất khẩu thủy sản. Chính Phủ cũng cố giữ giá trị của đồng bath tương đối thấp hơn với giá trị thực tế để đẩy mạnh xuất khẩu.

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển xuất khẩu thủy sản Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

1.3.1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng trong nước

a. Nhóm nhân tố vĩ mô

Điều kiện kinh tế – chính trị trong nước

Trong điều kiện mà mỗi quốc gia đều dựa vào lợi thế của mình để tổ chức sản xuất và xuất khẩu thì tính liên kết và phụ thuộc giữa các ngành ngày càng tăng lên. Lĩnh vực hoạt động xuất khẩu là lĩnh vực trực tiếp quan hệ với các ngành sản xuất, chịu sự chi phối và tác động của các nhân tố vĩ mô nên nó lại càng rất nhạy cảm. Bất kỳ một sự thay đổi nào về chính sách kinh tế, tình hình lạm phát, thất nghiệp hay tăng trưởng hay về suy thoái kinh tế…trong nước đều ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của quốc gia. Vì vậy, nếu nền kinh tế trong nước ổn định thì khi giá trị sản xuất gia tăng sẽ đồng nghĩa với cung cho xuất khẩu tăng mạnh từ đó thúc đẩy xuất khẩu. Ngược lại với trường hợp khả năng sản xuất gia tăng, khi giá trị sản xuất của một quốc gia giảm xuống thì sẽ có những tác động giảm đối với giá trị xuất khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, chính trị trong nước ổn định thì mới tạo đà cho kinh tế phát triển. Yếu tố này là nhân tố khuyến khích hoặc thúc đẩy quá trình xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Môi trường chính trị ổn định tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng sản xuất kinh doanh từ đó thúc đẩy xuất khẩu phát triển.

Chiến lược và quy hoạch ngành trong chiến lược tổng thể

Chiến lược phát triển của ngành là bản luận cứ có cơ sở khoa học xác định đường hướng cơ bản phát triển ngành trong khoảng thời gian 10 năm hoặc dài hơn, nó là căn cứ để hoạch định các quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành. Đây là nhân tố không chỉ tác động đến hoạt động xuất khẩu thủy sản hiện tại, mà còn cả trong tương lai. Các chiến lược xuất khẩu hiện tại đang ngày càng tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm xuất khẩu ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường thế giới dựa trên cơ sở khai thác tốt với nhu cầu của thị trường quốc gia. Với các chiến lược này, Nhà nước đưa ra các mục tiêu và các chính sách phát triển cụ thể cho từng giai đoạn nhằm khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức kinh tế tham gia hoạt động xuất khẩu trong đó có doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Việc khuyến khích hoạt động xuất khẩu được thể hiện ở các chính sách, các biện pháp liên quan đến việc tạo nguồn hàng cho xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu, hỗ trợ tài chính, cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản. Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Chính sách xuất, nhập khẩu

Chính sách xuất nhập khẩu là các chính sách đưa ra các giải pháp, biện pháp giúp cho việc xuất nhập khẩu trở nên có hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Khi hoạt động xuất khẩu được trợ giúp bởi các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước sẽ diễn ra thuận lợi hơn và các doanh nghiệp xuất khẩu được hỗ trợ cũng sẽ tăng sản lượng cung ứng hàng hóa để thực hiện xuất khẩu. Trong nền kinh tế hiện đại, một số chính sách hỗ trợ xuất khẩu của nhà nước có tác dụng tăng cung hàng hóa xuất khẩu như: chính sách trợ cấp, chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách tín dụng xuất khẩu, chính sách xúc tiến thương mại…Bên cạnh đó, để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả, nhà nước xây dựng các văn bản pháp luật, quy định và thủ tục liên quan đến xuất khẩu như: các quy định thuế quan và phi thuế quan, quản lý giấy phép và điều kiện xuất nhập khẩu; các biện pháp phòng vệ thương mại; các biện pháp khuyến khích việc phát triển những vùng sản xuất đặc biệt cho ngành xuất khẩu,… Như vậy, vai trò của nhà nước là rất quan trọng trong việc giúp tăng cung hàng xuất khẩu thông qua các chính sách hỗ trợ sản xuất và quản lý xuất, nhập khẩu. Chính sách xuất nhập khẩu luôn được thay đổi theo từng năm để phù hợp với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế. Vì vậy, sự thay đổi trong chính sách xuất nhập khẩu sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của quốc gia.

Chính sách thuế

Thuế là một trong những công cụ quản lý kinh tế của nhà nước. Thuế không chỉ là khoản tiền mà tổ chức và cá nhân phải đóng góp theo nghĩa vụ do luật định vào ngân sách để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước nói chung mà còn để điều hòa thu nhập và điều tiết nền kinh tế. Thông qua thuế, nhà Nước điều hòa thu nhập, thực hiện phân phối lại, đảm bảo sự phân phối cần thiết giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa sức sản xuất và sức mua của xã hội. Đặc biệt, thông qua các sắc thuế với những căn cứ và cách tính cụ thểm có tác động tích cực đến sự hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, kích thích sản xuất theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; thúc đẩy cạnh tranh, thu hút nguồn vốn và phát triển kinh tế đối ngoại. Chẳng hạn, đối thuế xuất-nhập khẩu nếu nhà nước đưa ra mức thuế xuất hợp lý sẽ khuyến khích bảo vệ cạnh tranh trong nước, thúc đẩy cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài, thu hút vốn đầu tư, hạn chế và điều hòa hàng hóa nhập khẩu, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.

Chính sách tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ của một nước tính bằng tiền tệ của một nước khác, hay là quan hệ so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền của các nước khác nhau. Tỷ giá hối đoái là phương tiện so sánh về mặt giá trị tương đối giữa các ngoại tệ và từ đó có tác động như một công cụ cạnh tranh trong quan hệ kinh tế quốc tế. Một nền kinh tế càng mở ra bên ngoài bao nhiêu, quy mô và vị trí của nền kinh tế đó càng mở rộng và tăng trưởng bao nhiêu thì vai trò của đồng tiền nước đó, sức mua của nó so với các đồng tiền khác trong quan hệ kinh tế quốc tế càng lớn bấy nhiêu.

Khi tỷ giá đối tăng lên, có nghĩa đồng nội tên có giá trị giảm xuống so với đồng ngoại tệ, trong điều kiện các nhân tố khác không đổi sẽ có tác động bất lợi cho nhập khẩu nhưng lại có lợi cho xuất khẩu. Trong trường hợp tỷ giá tăng lên có tác động khuyến khích xuất khẩu vì cùng một lượng ngoại tệ thu được do xuất khẩu có thể đổi được nhiều hơn đồng nội tệ, hàng xuất khẩu rẻ hơn, dễ cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng thời lưu lượng ngoại tệ vẫn chuyển vào trong nước có xu hướng tăng lên, khối lượng dự trữ ngoại hối dồi dào, tạo điều kiện cho sự ổn định cán cân thương mại quốc tế. Ngược lại, trong trường hợp tỷ giá giảm xuống có tác động hạn chế xuất khẩu vì cùng một lượng ngoại tệ thu được do xuất khẩu sẽ đổi được ít hơn đồng nội tệ; lượng ngoại tệ chuyển vào trong nước giảm, khối lượng dự trữ ngoại tệ ít đi, có thể gây nên tình trạng mất cân đối cán cân thương mại quốc tế.

Chính sách lãi suất

Lãi suất là một trong những công cụ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Lãi suất tỷ lệ phần trăm giữa tổng lợi tức tín dụng với tổng số tiền cho vay trong một thời kỳ nhất định. Lãi suất phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động kinh tế, mặt khác lại phản ánh nhu cầu về tiền của các hoạt động kinh doanh và phụ thuộc tương quan vào hàng-tiền trong lưu thông. Diễn biến của lãi suất có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của cá nhân và các chủ thể kinh tế. Vì vậy, dựa vào lãi suất nhà nước có thể kích thích hoặc hạn chế đầu tư vào các hoạt động kinh doanh. Trong hoạt động xuất khẩu, nếu như tăng lãi suất tăng lên sẽ làm cho giá cả của việc vay mượn cho nhu cầu đầu tư trở nên cao hơn, cho phí vay mượn tăng làm cho khoản sinh lời của các khoản đầu tư thấp hơn, các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ hạn chế đầu tư sẽ kìm hãm hoạt động xuất khẩu. Ngược lại, khi lãi xuất giảm xuống thì sẽ khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia đầu tư, dùng tiền để mua nguyên vật liệu, các trang thiết bi máy móc, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất từ đó làm tăng sản lượng cũng như thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Lạm phát

Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và cũng là sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Khi mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn do đó lạm phát phản ảnh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ. Lạm phát ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế cũng như hoạt động xuất khẩu. Tác động tiêu cực làm tăng chi phí cơ hội của việc tích trữ tiền và suy yếu thị trường vốn, lãi suất danh nghĩa tăng lên so với lãi suất thực làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp xuất khẩu. Lạm phát khiến cho hệ số nợ cao nên lợi nhuận làm ra phải dành nhiều đề trả lãi nên lợi nhuận ròng thấp. Khi đó các doanh nghiệp sẽ hạn chế vay vốn để đầu tư sản xuất khiến cho sản lượng cung cấp giảm hoặc sản xuất bị đình trệ. Lạm phát làm giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng khiến chi phí mua nguyên vật liệu của doanh nghiệp tăng, giá thành sản phẩm tăng lên, cầu về hàng hóa giảm xuống, làm giảm sức cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài. Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Nhóm nhân tố vi mô

Quy hoạch ngành cụ thể theo từng địa phương

Quy hoạch theo ngành là quy hoạch trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học. Quy hoạch ngành cụ thể theo từng địa phương là quy hoạch ngành dựa vào các đặc điểm tự nhiên, kết cấu hạ tầng, đất đai, tài nguyên, phân bố dân cư của địa phương để tập trung phát triển những ngành có lợi thế sẵn có. Vì vậy, những địa phương có điều kiện tự nhiên phù hợp và tiềm năng phát triển thủy sản sẽ quy hoạch thành các khu sản xuất con giống, các vùng nuôi trồng, xây dựng nhà máy chế biến thủy sản tập trung, còn những địa phương không phù hợp sẽ phát triển ngành kinh tế khác. Xây dựng quy hoạch nuôi trồng thủy sản là một việc quan trọng nhằm cơ cấu và tổ chức lại sản xuất một cách hợp lý, liên kết các khâu của quá trình sản xuất, cân đối sản lượng phù hợp với nhu cầu thị trường, xác định được những bước đi và giải pháp cụ thể chủ động trong tận dụng lợi thế, cơ hội để phát triển ngành thủy sản một cách bền vững. Đồng thời giúp cho công tác quản lý Nhà nước được thuận lợi và định hướng mục tiêu phát triển rõ ràng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.

Chính sách phát triển của ngành hàng mặt bằng chung của doanh nghiệp

Là các chính sách về mặt hàng của doanh nghiệp xuất khẩu nhằm gia tăng sản lượng và giá trị của thủy sản xuất khẩu. Doanh nghiệp sẽ dựa vào lợi thế về các nguồn lực như nguyên liệu đầu vào, nhân lực, cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất… của mình mà quyết định cạnh tranh về giá hay chất lượng sản phẩm. Thứ nhất, cạnh tranh về giá là doanh nghiệp sẽ dựa vào lợi thế về quy mô sản xuất của mình để giảm chi phí sản xuất từ đó giảm giá thành sản phẩm để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, hình thức này về lâu dài sẽ không hiệu quả khi gặp phải các thị trường xuất khẩu khó tính, yêu cầu tiêu chuẩn kĩ thuật cao. Thứ hai là, cạnh tranh về chất lượng là doanh nghiệp sẽ dựa vào các lợi thế về công nghệ tiên tiến để để sản xuất ra mặt hàng thủy sản có giá trị gia tăng cao, doanh nghiệp sẽ tập trung vào các mặt hàng chủ lực, các sản phẩm chế biến sâu, chứ không thiên về số lượng. Vì vậy, hình thức này giúp cho sản phẩm doanh có thể tiếp cận các thị trường xuất khẩu lớn, khó tính, nâng cao năng lực cạnh trạnh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế trong dài hạn, phát triển xuất khẩu một cách bền vững.

Công nghệ

Trong điều kiện cạnh trạnh quốc tế, yếu tố về công nghệ sản xuất được xem là nền tảng của lợi thế cạnh tranh mà các doanh nghiệp xuất khẩu có thể tạo ra sản phẩm thủy sản có giá trị cao để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu doanh nghiệp có thể áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, có khả năng tạo ra được nhiều loại mặt hàng đa dạng, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, hình thức mẫu mã đảm bảo thẩm mỹ cao và giá cả phải chăng thì đây là điều kiện thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất khẩu. Điều này quyết định khả năng cạnh tranh của các mặt hàng thủy sản khi doanh nghiệp đưa ra chào bán trên thị trường quốc tế. Ngược lại, với công nghệ lạc hậu, khả năng sản xuất của doanh nghiệp trong nước yếu kém, với chúng loại mặt hàng đơn điệu, thô sơ, kém chất lượng sẽ hạn chễ rất lớn khả năng cạnh tranh và mở rộng xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Tiềm lực maketing

Marketing là hoạt động giúp doanh nghiệp chào bán hàng hóa xuất khẩu ra thị trường bên ngoài. Marketing thực hiện các chức năng từ việc nghiên cứu thị trường, nhận dạng các thị trường mục tiêu, phân khúc thị trường, đưa ra các chính sách về sản phẩm, chính sách phân phối và chính sách xúc tiến bao gồm các chương trình tiếp thị như quảng cáo, khuyến mại. Vì vậy, marketing là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có tiềm lực marketing mạnh giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin và nhu cầu thị trường nước ngoài, xác định được thị trường tiềm năng cần hướng tới, quảng bá thương hiêu của sản phẩm ra nhiều thị trường thế giới, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Ngược lại, nếu hoạt động marketing của doanh nghiệp sẽ hạn chế khả năng xuất khẩu và mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

1.3.2. Nhóm nhân tố ảnh hưởng ngoài nước Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Nhu cầu của các nước nhập khẩu

Nhu cầu của thị trường được xem là yêu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của mặt hàng xuất khẩu. Sự biến động của thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh và vị thế của các quốc gia xuất khẩu.

Quy mô và xu hướng biến động của thị trường kéo theo sự thay đổi trong năng lực cạnh tranh của các chủ thể và sản phẩm xuất khẩu, làm cho cường độ cạnh tranh trên thị trường nhập khẩu tăng lên và trở lên khắc nhiệt hơn. Vì vậy, xu hướng chung của cạnh tranh quốc tế hiện nay là các quốc gia xuất khẩu đều tìm cách khai thác tốt đa lợi thế của mình, đồng thời xây dựng các lợi thế cạnh tranh mới để có thể nâng cao vị thế của bản thân trên thị trường quốc tế.

Với sản phẩm thủy sản, nhu cầu tại thị trường nhập khẩu được xác định thông qua hai nhu cầu cơ bản: Nhu cầu tiêu dùng nội địa phụ thuộc vào quy mô dân số và khối lượng tiêu dùng bình quân; nhu cầu phục vụ xuất khẩu.

Thị hiếu người tiêu dùng của nước nhập khẩu

Có ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu của khách hàng, do đó ảnh hưởng đến các quyết định mua hàng của khách hàng và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản. Mỗi thị trường nhập khẩu sẽ có những phương thức trao đổi, mua bán, thói quen tiêu thụ thủy sản và yêu cầu về chất lượng sản phẩm khác nhau nên việc đáp ứng được thị yếu của người tiêu dùng là rất quan trọng. Thông thường đối với các sản phẩm thủy sản, người tiêu dùng ưa thích sản phẩm tươi sống, đảm bảo chất lượng và thời gian chế biến nhanh. Vì vậy, các quốc gia xuất khẩu nên có phương pháp chế biến và bảo quản thích hợp để đảm bảo chất lượng thủy sản luôn trong trạng thái tốt nhất.

Các rào cản kĩ thuật và thương mại của quốc gia nhập khẩu

Hiện nay, nhiều nước phát triển có xu hướng bảo vệ hàng hóa trong nước mà dựng lên ngày càng nhiều các rào cản thương mại, kĩ thuật làm tăng thêm sức ép cạnh tranh cho nước xuất khẩu. Các rào cản thương mại của nước nhập khẩu thường là: các rào cản về quy trình và thủ tục nhập khẩu thủy sản, các rào cản về kiểm tra, kiểm soát nhập khẩu thủy sản của cơ quan quản lý, các rào cản về thuế,… . Còn đối với các rào cản kĩ thuật là bao gồm hệ thống các tiêu chuẩn về: quy cách, mẫu mã bao bì, nhãn mác, nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường,… Khi các rào cản thương mại tăng lên như tăng thuế nhập khẩu hay yêu cầu các tiêu chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu cao hơn sẽ dẫn đến việc hạn chế luồng hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngược lại, khi các rào cản này giảm đi (khi quốc gia đó tham gia vào các khu vực mậu dịch tự do, ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế, giảm thuế, quy định tiêu chuẩn linh hoạt…) sẽ tạo thuận lợi hơn cho thương mại quốc tế, do vậy sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu của một quốc gia.

Thể chế, chính sách thương mại thủy sản của các nước nhập khẩu

Các chính sách thương mại của thị trường nhập khẩu có tác động không nhỏ đến thúc đẩy xuất khẩu thủy sản của một nước. Các chính sách và hiệp định thương mại tự do liên quan đến việc cắt giảm thuế quan, dỡ bỏ các rảo cản phi thuế, biện pháp phòng vệ thương mại, chính sách tỷ giá, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư của nước nhập khẩu đem đến môi trường thuận lơi và nhiều cơ hội mới cũng như thách thức cho xuất khẩu thủy sản của quốc gia thành viên. Một quốc gia nhập khẩu có chính sách thương mại tự do sẽ giúp cho hoạt động xuất khẩu sang thị trường quốc gia đó được thực hiện một cách dễ dàng hơn và thường mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngược laị, một quốc gia nhập khẩu có chính sách thương mại khắt khe thì sẽ tạo ra nhiều khó khăn nước xuất khẩu khi thực hiện xuất khẩu sang. Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Thực trạng xuất khẩu thủy sản sang EU

One thought on “Khóa luận: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

  1. Pingback: Khóa luận: Giải pháp phát triển xuất khẩu thủy sản sang EU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464