Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bibica trên thị trường nội địa dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 Quan điểm và định hướng giải quyết vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bibica

3.1.1 Quan điểm của công ty trong việc kinh doanh trong vòng 5 năm sắp tới

Trong vòng 5 năm tiếp theo, phấn đấu xây dựng và khẳng định vị thế là Công ty sản xuất bánh kẹo hàng đầu, với mục tiêu là:

 • Giữ vững năng lực để phát triển bền vững, đảm bảo tốc độ tăng trưởng qua từng năm đạt được từ 5-10%/năm qua các năm. Tăng cường năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica
 • Chuẩn bị đủ các điều kiện để thực hiện đổi mới doanh nghiệp theo chiến lược. Thực hiện huy động thêm các nguồn lực vào phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo ra động lực mạnh mẽ và phương pháp quản lý năng động; bảo đảm hài hoá lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Tiếp tục nghiên cứu khóa học, công nghệ làm bánh và đầu tư, đối mới trang thiết bị hiện đại.
 • Đẩy mạnh công tác tuyển dụng, phát triển trẻ hoá nguồn nhân lực. Trọng tâm là tuyển dụng và đào tạo được công nhân kỹ thuật bậc cao để làm chủ công nghệ sản xuất, công nghệ quản lý tiên tiến.
 • Tận dụng và phát huy thế mạnh nội lực về: Vốn, thiết bị, đất đai, nhà xưởng lao động… Đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để mở rộng, phát triển sản xuất, nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty.
 • Nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua việc hoàn chỉnh cơ chế quản lý.
 • Duy trì và nâng cao văn hoá doanh nghiệp trong Công ty, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo việc làm, thu nhập chính đáng cho người lao động.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế

3.1.2 Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Cổ phần Bibica Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

Để tiếp tục xứng đáng là một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo, cùng với cả nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực. Định hướng chung của Công ty là: Đầu tư hiệu quả, bền vững, coi trọng công nghệ mới, sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo tốc độ tăng trường bình quân hàng năm ổn định. Triển khai mở rộng thị phần và thị trường của sản phẩm ở trong nước, phải phủ được sản phẩm của công ty đến mọi miền trong thị trường nội địa, nhanh chóng khỏa lấp những vùng mà sản phẩm còn chưa được tiếp cận đến. Coi trọng phát triển thị phần sản phẩm ở các thị trường tỉnh hơn nữa.

 • Chú trọng đầu tư máy móc hiện đại, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao năng lực trong sản xuất.
 • Không ngừng nâng cao bộ tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực của các cá nhân trong Công ty về các lĩnh vực Marketing và lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
 • Đẩy mạnh chuyên môn hoá cao kết hợp đa dạng hoá ngành nghề, đặc biệt chú trọng đến việc phân phối các sản phẩm có tính năng độc đáo và hiệu quả kinh tế cao.
 • Phấn đấu đảm bảo an toàn trong kinh doanh, an toàn trong lao động. Tiếp tục xây dựng chuẩn hoá mô hình tổ chức hoạt động của Công ty, nâng cao năng lực của các cá nhân trong công ty.
 • Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu đưa sản xuất của Công ty tăng trưởng, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xây dựng vững mạnh tiềm năng mọi mặt của công ty, tiếp tục đổi mới công nghệ kinh doanh, nâng cao năng lực công nghệ và công nghệ kinh tế tri thức. Lấy công tác sản xuất các dòng sản phẩm chủ lực làm kinh tế mũi nhọn, nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm làm mục tiêu cạnh tranh. Phấn đấu tăng doanh thu, tăng nộp ngân sách, tăng giá trị sản xuất kinh doanh, thu nhập năm sau cao hơn năm trước….

3.2 Các đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bibica Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

3.2.1 Quản lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp

Tăng cường vốn vừa là mục tiêu, vừa là công cụ thực hiện chiến lược cạnh tranh. Tăng cường vốn tạo khả năng tự chủ tài chính giúp doanh nghiệp có điều kiện đầu tư trang thiết bị, công nghệ thi công, phát triển chất lượng nguồn nhân lực nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua việc phân tích có thể thấy, những năm gần đây cơ cấu nguồn vốn đang không ổn định, nhưng cũng chưa dẫn đến mức công ty có tỷ lệ nợ cao (từ 30-40%). Công ty cần tăng cường tích cóp nguồn vốn và tài sản, giảm nợ phải trả để có được nguồn tài sản tích trữ ổn định hơn tạo tâm lý thoải mái cho nhà đầu tư khi thu hút vốn bằng các công cụ chứng khoán. Vì vậy để đẩy mạnh công tác huy động vốn và thu hồi vốn, công ty cần thực hiện một số biện pháp sau:

Đối với công tác thu hồi vốn:

Áp dụng chiến lược giá theo điều kiện tín dụng thanh toán như Công ty sẽ giảm giá nếu các đối tác thanh toán nhanh trong vòng một hoặc hai tháng trên cơ sở tính toán chỉ tiêu lợi ích giữa giảm giá chi phí và thu hồi nợ. Kết quả của chiến lược này sẽ khuyến khích các đối tác thanh toán nhanh, từ đó giảm bớt chi phí thu hồi vốn, đảm bảo vốn kịp thời cho Công ty có thể tham gia vào các dự án đầu tư khác mà không phải vay thêm vốn, do đó giảm lãi tiền vay, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Đối với công tác huy động vốn:

Thanh lý các vật tư tồn kho, tài sản dưới dạng máy móc thiết bị đã cũ lạc hậu, sử dụng không hiệu quả nhằm thu hồi vốn đầu tư giảm chi phí quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, chi phí sử dụng máy. Nhờ đó Công ty vừa có vốn để đầu tư mới lại vừa giảm chi phí quản lý, sửa chữa trong cơ cấu giá thành. Do đó làm hạ giá thành sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

Tạo vốn một cách hợp lý bằng việc phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, giảm giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, đảm bảo cho Công ty kinh doanh có lãi. Từ đó có vốn tái đầu tư nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

Tăng cường và duy trì mối quan hệ với các nhà cung ứng nguyên vật liệu để nhận được các điều kiện thanh toán thuận lợi với điều kiện sản xuất sản phẩm. Tăng cường và duy trì quan hệ hơn nữa đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để nhận được sự bảo lãnh cho Công ty.

3.2.2 Hoàn thiện quy định, quy chế làm việc, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là việc làm cần thiết thường xuyên của mỗi doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng con người là nhân tố quan trọng và mang tính quyết định đến sự phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Thông qua đào tạo, các cán bộ công nhân viên trong Công ty có thể tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như với cách quản lý kinh tế hiện đại. Do vậy, đầu tư vào con người là đầu tư mang lại hiệu quả nhất. Tăng cường đào tạo đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng lao động nhằm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý doanh nghiệp của lực lượng lao động hiện có tại doanh nghiệp. Từ đó có thể phát huy đầy đủ trí và lực của nhân viên trong toàn Công ty, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần chú trọng:

 • Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tới, lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty cụ thể theo từng năm, kế hoạch 5 năm và chiến lược dài hạn. Trong kế hoạch cần xác định rõ đối tượng đào tạo, kinh phí dành cho đào tạo, số lượng đào tạo, bố trí sử dụng lao động sau khi đào tạo.
 • Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, linh hoạt, năng động và thiết thực; đào tạo trong công việc và ngoài công việc. Tăng cường quản lý và đầu tư, đào tạo và bồi dưỡng công nhân có trình độ chuyên môn cao, hoàn thiện đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở phục vụ đào tạo.
 • Thực hiện hình thức đào tạo tại chỗ, ngắn hạn để nâng cao trình độ của đội ngũ công nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất sản phẩm. Các đối tuợng cần được đào tạo sẽ được sự kèm cặp, hướng dẫn của những chuyên viên hoặc thợ bậc cao trong cùng đơn vị, tổ đội sản xuất. Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica
 • Hàng năm duy trì các lớp tập huấn bổ túc nghề cho toàn thể nhân viên chức để giúp họ cập nhật thường xuyên kịp thời về khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất khẩu trang mới.
 • Sử dụng lao động đã qua đào tạo đúng ngành nghề được đào tạo, có chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp phản ảnh đúng giá trị sức lao động, đặc biệt là đối với những lĩnh vực đòi hõi kỹ thuật cao cần có chế độ đãi ngộ thoả đáng.
 • Sàng lọc đội ngũ nhân viên tuổi cao, sức khoẻ kém, trình độ lạc hậu, năng lực yếu cho nghỉ hoặc chuyển làm các công việc đơn giản khác.
 • Đầu tư đổi mới trang thiết bị làm việc cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty để tạo điều kiện làm việc thuận lợi, kích thích tinh thần, tính sáng tạo, làm việc hăng hái của họ.
 • Tạo sự gắn bó về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp bằng các chính sách như: đầu tư cho đào tạo, bảo đảm công ăn việc làm ổn định cho người lao động kể cả khi có biến động; xây dựng chế độ tiền lương và tiền thưởng theo hướng khuyến khích người lao động có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp.

3.2.3 Thực hiện tốt công tác nghiên cứu thị trường mục tiêu, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và khách hàng mục tiêu

Muốn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa của Công ty thì cần phải nắm bắt được các yêu cầu của thị trường để từ đó xây dựng cho mình các chiến lược cạnh tranh phù hợp nhằm tạo được lợi thế cho Công ty khi tham gia thị trường. Nghiên cứu thị trường là công việc cần thiết và là công việc đầu tiên đối với bất cứ doanh nghiệp nào trong quá trình kinh doanh. Một doanh nghiệp không thể khai thác hết tiềm năng của mình, cũng như không đáp ứng tốt được nhu cầu của khách hàng nếu không có được đầy đủ các thông tin chính xác về thị trường.

Tuy nhiên, hiện tại công tác marketing của Công ty còn chưa thực sự được quan tâm thích đáng, các hoạt động marketing còn mang tính đơn lẻ, để có thể mở rộng thị phần của mình Công ty cần đẩy mạnh công tác Marketing bằng các giải pháp sau:

 • Thành lập bộ phận chuyên trách về những hoạt động Marketing đồng thời xác định rõ ràng chức năng chủ yếu của bộ phận là điều tra, nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trường, hoạch định chiến lược cạnh tranh cho phù hợp. Mặt khác, Công ty cần kết hợp tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác Marketing về khả năng phân tích, thu thập và xử lý thông tin với độ chính xác cao.
 • Tăng cường thu thập và tổng hợp thông tin về thị trường xây dựng căn cứ vào kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Trên cơ sở đó phân loại, đánh giá để xác định thị trường nào phù hợp với năng lực của Công ty và có những biện pháp điều chỉnh bổ sung kịp thời các yếu tố nguồn lực của Công ty cho phù hợp với đòi hỏi của thực tế.
 • Thu nhập đầy đủ thông tin về các đối thủ cạnh tranh của Công ty thông qua đánh giá các mặt mạnh – yếu của Công ty để có các chiến lược cạnh tranh phù hợp.
 • Nghiên cứu về thị trường các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, lao động, thiết bị sản xuất: Đối với NVL cần xác định nguồn cung cấp NVL, giá cả và các vật liệu thay thế trong tương lai. Đối với lao động, nghiên cứu khả năng thuê lao động nhất là lao động có tay nghề, các chi phí liên quan đến thuê lao động, khả năng tận dụng lao động có tính chất thời vụ cho các công việc không quan trọng.
 • Tiến hành nghiên cứu về đối tác như sở thích thị hiếu, uy tín và tiềm lực tài chính. Đây là căn cứ để quyết định xem Công ty có nên hợp tác hay không, là nguồn thông tin quan trọng cung cấp cho việc ra quyết định hợp tác hay không.

3.2.4 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kinh doanh Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

Văn hoá kinh doanh là một phương diện của văn hoá xã hội, được thể hiện trong lĩnh vực kinh doanh. Văn hoá kinh doanh được cấu thành từ nhiều yếu tố và đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để xây dựng và phát huy vai trò của văn hoá kinh doanh mang sắc thái Việt Nam cần tạo môi trường thuận lợi cho văn hoá kinh doanh Việt Nam hình thành và phát triển, xây dựng và phát huy văn hoá doanh nghiệp và xây dựng và bồi dưỡng một đội ngũ đông đảo những doanh nhân có văn hoá.

Để khởi tạo văn hóa kinh doanh đặc trưng cần:

 • Tạo môi trường thuận lợi cho văn hóa kinh doanh phát triển. Cần tạo dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Thể chế kinh tế là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến văn hoá kinh doanh. Văn hoá kinh doanh không thể được phát huy một cách có hiệu quả dưới thể chế kinh tế tập trung, bao cấp.
 • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp; ngăn chặn, trừng phạt những hành vi gian lận, làm ăn phi văn hoá, tăng cường phổ biến pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế tới từng doanh nghiệp để tránh những vi phạm đáng tiếc. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhất thiết phải được đông đảo doanh nhân và những người lao động tham gia xây dựng.
 • Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất, kinh doanh và trình độ hiểu biết đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các doanh nhân, cung cấp các thông tin cập nhật và thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về việc thực hiện cơ chế, chính sách. Bằng cách như vậy, doanh nghiệp sẽ hiểu thêm nội dung các cơ chế chính sách, còn Nhà nước nắm thêm thực tế, giúp cho việc hoạch định chính sách được sát thực hơn.
 • Tiếp tục đẩy mạnh cuộc cải cách nền hành chính theo hướng dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại hoá, loại bỏ các rào cản đang gây phiền hà cho hoạt động kinh tế điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy và điều chỉnh hành vi của công chức đi đôi với việc thực thi kỷ luật hành chính thật nghiêm đối với những công chức, nhân viên bộ máy công quyền còn sách nhiễu doanh nhân, khắc phục tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thực hiện văn hoá công sở. Bởi lẽ, như một doanh nhân từng nói, không thể đòi hỏi doanh nghiệp trong sạch nếu bộ máy nhà nước tham nhũng, cũng như không thể đòi hỏi doanh nghiệp phải có văn hoá trong khi viên chức nhà nước ứng xử tư lợi và thiếu văn hoá.
 • Cần đẩy mạnh việc xây dựng môi trường văn hoá – xã hội; tạo cho toàn xã hội có quan niệm đúng về vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và văn hoá kinh doanh Việt Nam trong đổi mới. Hiện tại, cần định hướng xã hội nhằm vào tạo dựng và phát huy văn hoá kinh doanh; hướng dẫn dư luận và tập quán xã hội thật sự coi trọng nghề kinh doanh, xoá bỏ dần quan niệm cũ coi vi nhân bất phú, vi phú bất nhân. Tựu trung lại, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về văn hoá kinh doanh là một vấn đề cấp thiết. Cần phải coi trọng và khuyến khích hoạt động sản xuất, kinh doanh (dĩ nhiên phải là kinh doanh chân chính, có văn hoá) tạo ra nhiều của cải cho xã hội, tạo ra nhiều lợi nhuận làm giàu cho bản thân và xã hội của các doanh nhân; coi đó là sự thể hiện chủ nghĩa yêu nước trong thời kỳ đổi mới. Khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp phát huy truyền thống văn hoá dân tộc (như truyền thống yêu nước và thương người, đoàn kết cộng đồng và trọng tín nghĩa, cần cù và linh hoạt…), đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hoá kinh doanh của các dân tộc trên thế giới (như cá tính mạnh mẽ, tôn trọng luật lệ, sự cam kết, tầm nhìn xa trông rộng, tác phong công nghiệp, phong cách và trình độ khoa học – công nghệ, phương pháp, năng lực tổ chức, quản lý hiện đại…) để hoàn thiện văn hoá kinh doanh của mình.

3.2.5 Hoàn thiện quản lý chất lượng sản phẩm Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

Một đặc trưng cơ bản dễ nhận biết nhất và cũng là một ưu điểm lớn nhất của cơ chế thị trường đó chính là tính cạnh tranh đặc biệt là cạnh tranh hoàn hảo. Trong thời đại ngày nay, kinh tế thị trường hiện đại đang len lỏi vào tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống sản xuất xã hội, đặc biệt là từ sau chính sách đổi mới và mở cửa hợp tác. Kinh tế thị trường với đặc trưng cơ bản là sự cạnh tranh đang ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc Công Nghiệp Hoá và Hiện Đại Hoá đất nước đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường và một cơ chế thị trường mang tính chất quốc tế cao luôn mở ra các cơ hội và đồng thời cũng đặt ra không ít những thách thức lớn lao cho các doanh nghiệp. Để chiến thắng trong cạnh tranh, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải luôn tạo ra cho mình một khả năng cạnh tranh đối với mỗi sản phẩm hàng hoá. Khả năng cạnh tranh hay sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá và dịch vụ bao gồm các yếu tố: Mức chất lượng, giá cả, điều kiện cung cấp, hình thức thanh toán, phương thức vận chuyển và giao nhận môi trường canh tranh, vị thế so sánh v.v… Trong đó hai yếu tố mức chất lượng và giá cả là những yếu tố quan trọng hàng đầu. Hai yếu tố này luôn gắn liền với các thuộc tính vốn có của bản thân mỗi sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Để nâng cao khả năng cạnh tranh đối với mỗi loại sản phẩm của mình. Doanh nghiệp có thể sử dụng một loạt các biện pháp tác động đồng thời vào các yếu tố trên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hai yếu tố mức chất lượng và giá cả vẫn được ưu tiên hàng đầu và coi như là một nền tảng quyết định tới toàn bộ quá trình. Ngày nay, trước tác động của sự phát triển của khoa học kỹ thuật sự thay đổi nhanh trong nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Cạnh tranh về giá trên thị trường đang có xu hướng chuyển dần sang cạnh tranh phi giá đặc biệt là cạnh tranh về chất lượng. Vai trò quyết định của chất lượng còn được thể hiện ở tác động to lớn của nó tới khả năng sinh lời và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.2.6 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Công ty luôn cần nhìn nhận rằng con người là nhân tố đầu vào vô cùng quan trọng, quyết định đến sự phát triển và khả năng cạnh tranh của công ty. Do vậy đào tạo con người là con đường ngắn nhất để tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến. Để nâng cao được chất lượng cán bộ công nhân viên công ty nên thực hiện một số biện pháp sau:

 • Lập kế hoạch hàng năm việc thực hiện đào tạo đội ngũ nhân viên theo đúng yêu cầu nhiệm vụ của công ty, phải xác định rõ đối tượng, số lượng, bố trí sử dụng sau những khóa đào tạo.
 • Khi tuyển dụng công ty nên có những tiêu chuẩn nhất định nhằm giảm được chi phí đào tạo, tuyển dụng lao động có tay nghề cao sẽ góp phần làm tăng năng suất lao động, đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty.
 • Xây dựng chế độ lương, thưởng hợp lý. Đây là công cụ để kích thích người lao động làm việc hăng say và làm việc với năng suất cao, thu hút nhân tài và duy trì họ gắn bó lâu dài với công ty.
 • Sàng lọc đội ngũ cán bộ trong bộ máy không còn đủ sức khỏe, trình độ sang bộ phận đơn giản hoặc cho nghỉ theo chế độ, thay vào đó là những người có đủ thể lực và trí lực có thể vận hành hiệu quả hoạt động của công ty.

3.3 Các kiến nghị với vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Cổ phần Bibica Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

Các cơ quan quản lý nhà nước cần có trách nhiệm với sự hoạt động kinh doanh của các Công ty nội địa nói chung và Công ty Cổ phần Bibica nói riêng. Các cơ quan quản lý cần có năng lực quản lý chặt chẽ để quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó là sự sát sao, đôn đốc sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bởi cạnh tranh là sự vận động không ngừng để tồn tại và phát triển, trong đời sống mà giá trị ngày càng nâng cao. Các cơ quan quản lý cần có những chính sách phù hợp để giúp các doanh nghiệp trong nước nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như là một điểm dựa giúp đỡ các doanh nghiệp trong những lúc khó khăn. Một số hoạt động mà các cơ quan quản lý kinh tế thuộc khu vực mà có nhà máy sản xuất của công ty có thể giúp đỡ doanh nghiệp như:

 • Là đầu mối kết nối doanh nghiệp với lao động
 • Là nơi thực thi pháp lý, hướng dẫn và điều tiết, xử lý vi phạm, tôn trọng và tạo điều kiện cho khả năng tự điều chỉnh thị trường.
 • Trong quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, tìm cách tháo gỡ khó khăn là nhiệm vụ chính, những chế tài chỉ là bất đắc dĩ.
 • Theo dõi sát sao cơ sở sản xuất và môi trường kinh doanh, chịu khó thu ý kiến, kịp thời nghiên cứu, nhanh chóng đề xuất với nhà nước để ban hành kịp thời các cơ chế chính sách phù hợp với sự vận động của cơ chế thị trường.
 • Nên quản lý những nội dung chủ yếu liên quan đến tư cách pháp nhân, tình hình tài chính, chất lượng sản phẩm cùng với những nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần phải thực hiện với nhà nước, trách nhiệm đối với các doanh nghiệp khác trong tuân thủ pháp luật, đặc biệt là sau đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp thông qua việc theo dõi các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý…
 • Ra các tiêu chí, buộc doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc theo các tiêu chuẩn tài chính kế toán và thống kê, mặt khác Nhà nước cũng cần có những thông tin bổ sung để tiến hành kiểm tra. Nếu như một doanh nghiệp không thể cung cấp được các số liệu này, thì đó là dấu hiệu chứng tỏ doanh nghiệp không đủ khả năng quản lý hoạt động kinh tế có hiệu quả.

3.4 Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.

Xuất phát từ những hạn chế vẫn còn tồn tại trong nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bibica, khóa luận đã đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các dòng sản phẩm bánh kẹo trên thị trường nội địa, phát triển công tác quảng bá, hoạt động marketing, gây dựng môi trường thuận lợi. Tuy nhiên còn hạn chế về thời gian và năng lực, nên khóa luận của em vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Bài khóa luận vẫn mới chỉ dừng lại ở việc phân tích số liệu thứ cấp thu thập được để đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. Vẫn còn những vấn đề cần phải đặt ra để mổ xẻ phân tích, có những công trình tiếp theo chú trọng đến nguồn dữ liệu thứ cấp để việc nghiên cứu được chính xác và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, cần đi sâu vào nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua số liệu sơ cấp, nghiên cứu hiệu quả hoạt động thương mại, nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm mà doanh nghiệp đã tiến hành, từ đó có những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất.

Tổ chức nghiên cứu chuyên sâu, mở rộng tầm nhìn tổng quát hơn để cho ra những giải pháp cụ thể hơn, phù hợp với thực tiền, có khả năng thích nghi với sự biến động của nền kinh tế.

Tất cả những vấn đề nêu trên cần được tiếp tục nghiên cứu để đề tài khóa luận được hoàn thiện hơn. Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Bibica

3 thoughts on “Khóa luận: Biện pháp NC năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

 1. Pingback: Khóa luận: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Cty Bibica

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464