Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp cải thiện thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Cảng vụ dầu khí Đình Vũ dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

1. Phương hướng phát triển của công ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Đình Vũ

1.1 Về đầu tư

Ngành nghề kinh doanh chính của Đơn vị là kinh doanh và khai thác cảng biển ; Dịch vụ đại lý và hậu cần dầu khí tổng hợp , không có hoạt động sản suất .

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị. Công ty đã tổ chức và theo dõi các dự án sau :

Dự án đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 000 DWT Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ

Công ty đã tích cực phối hợp với các nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát , nhà thầu thiết kế triển khai thi công xây lắp lại hiện trường . tuy nhiên tiến độ thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu do trong suất quá trình thực hiện thi công, công trình thủy phụ thuộc nhiều vào thủy triều , còn bị ảnh hưởng thời tiết nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công .

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị :

 • Dự án “ Hệ thống kiểm tra container ” : Đã hoàn thành và bàn giao đi vào hoạt động .
 • Các dự án khác do nhu cầu thực tế đã tạm dừng và một số dự án được chuyển tiếp sang năm 2018 .

Kế hoạch đầu tư

Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị , phương tiện khác :

 • Dự án: Mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000 DWT
 • Dự án: Văn phòng làm việc và nhà vệ sinh số 02 . Nâng cấp văn phòng đội và nhà giao ca , Bãi hậu phương sau cảng . [ Dự án chuyển tiếp ]
 • Dự án: Xe đầu kéo ( 02 cái ) . Dự án đầu tư 01 thiết bị nâng hạ Container tuyến tiền phương và 02 thiết bị nâng hạ Container tuyến hậu phương . [ Dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới ]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh

1.2 Về đào tạo lao động Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ

Công ty luôn chú trọng thực hiện tốt công tác nhân sự và tuyển dụng lao động , xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn , đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển trong tương lai . Năm 2017 công ty đã cử 269 lượt Cán bộ công nhân viên và người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ , an toàn chất lượng ,…đạt kết quả tốt , bước đầu đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh dịch vụ của đơn vị ( Cử nhân chuyên nghành luật; đào tạo nghiệp vụ kế toán ; đào tạo marketing Logistic ; đào tạo giám định container ; Nâng cao kiến thức về bảo hiểm ; tập huấn nghiệp vụ cjo người điều hành hoạt động vận tải ; đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ; Hội thảo tập huấn phổ biến văn bản pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường , quản tri dịch vụ Logistic ; an toàn vệ sinh lao động , phòng cháy chữa cháy , tập huấn ứng phó sự cố chàn dầu ,…)

Các chương trình kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao dộng đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp : Công ty đã xây dựng xâydựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực , hỗ trợ tốt nhất cho người lao động trong công việc và phát triển sự nghiệp , khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiết kiệm trong sản xuất .

1.3 Về các mặt hoạt động của công ty

Nhì chung , Công ty đã tập chung mọi nguồn lực để cố gắng giữ vững được thị trường , tuy nhiên với sự biến động khó lường của thị trường vận tải Container và kế hoạch thăm dò , khai thác dầu khí tại Vịnh Bắc bộ bị dừng lại nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất của đơn vị , làm sụt giảm các chỉ tiêu thực hiện của đơn vị . Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Doanh thu – Lợi nhuận đề ra theo kế hoạch và giữ được vốn cho các Cổ đông và trả được nợ gốc theo định kỳ , tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh , tăng được niềm tin với khách hàng và người lao động . cụ thể :

 • Tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động , thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động , vệ sinh môi trường , an ninh chính trị, trật tự trị an trong công ty được giữ vững .
 • Ngày càng hoàn thiện bộ văn bản pháp lý , các quy chế , quy trình và quy định nội bộ để nần cao hiệu quả quản lý .
 • Duy trì kỷ luật lao động , không có tai nạn lao động nghiêm trọng , đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinhthần cũng như vật chất của cán bộ công nhân viên và người lao động

Bên cạnh đó đơn vị vẫn còn một số hạn chế như sau :

Việc tiếp cận thị trường đối với các hãng tàu ngoại chưa đạt hiệu quả như mong muốn do khó khăn trong việc thu xếp cầu bến . Dự án mở cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000DWT triển khai chậm trễ do vướng mắc các thủ tục pháp lý .

Việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng đôi lúc còn chưa được chú trọng . Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 92,13% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn , các khoản phải thu ngắn hạn khác chiếm 7,86% trong tổng nợ phải thu ngắn hạn ( giảm so với năm 2016 là 8,95%)

Bên cạnh dó đọi ngũ cán bộ điều hành trực tiếp chưa có kinh nghiệm trong việc vận hành khai thác hàng container , đôi lức còn thụ động khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

2. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công Ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Đình Vũ Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ

2.1 Quản lý các khoản phải thu tại công ty

Cơ sở của giải pháp

Nhìn vào bảng phân tích ,việc quản lý công nợ đối với một số khách hàng đôi lúc còn chưa được chú trọng. Phải thu ngắn hạn năm 2017 là 56.585.809.053

Các khoản phải thu ngắn hạn năm 2017 chiếm 9,13% trong tổng tài sản . Phải thu ngắn hạn của khách hàng năm 2017 là 46.065.991.411 đồng chiếm 81,41% trong các khoản phải thu

Các khoản phải thu trong năm 2017 đã giảm đi so với năm 2016 là 12.715.165.235 đồng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 46.065.991.411 đồng chiếm 81,41% trong các khoản phải thu chính vì vậy doanh nghiệp cần phải quản lý các Các khoản phải thu của doanh nghiệp

Mục tiêu :

Giảm sự chiếm dụng vốn của doanh nghiệp , thu tiền về để trả bớt các khoản vay của doanh nghiệp , cải thiện các vòng quay của các khoản phải thu

Nội dung của giải pháp

 • Giải pháp, khách hàng thanh toán đúng hạn .
 • Gần đến hạn thanh toán công ty sẽ gọi điện hoặc gửi thư để nhắc nhở, thông báo khách hàng sắp đến hạn thanh toán .
 • Đến hạn thanh toán mà công ty vẫn chưa thu hồi được , công ty sẽ viết công văn đòi nợ gửi cho khách hàng
 • Nếu khách hàng thông báo thanh toán chậm (sau hạn thanh toán) từ khi KH nhận thông báo đến hạn thanh toán (gọi điện, gửi thư ,công văn) . Công ty sẽ đồng ý cho phép khách hàng thanh toán chậm không quá 10 ngày
 • Nếu khách hàng thanh toán chậm (quá 10 ngày cho phép ) , doanh nghiệp sẽ Cử người đến gặp trực tiếp khách hàng để đòi nợ hoặc ủy quyền cho người đại diện tiến hành các thủ tục pháp lý . Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ
 • Công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm để làm việc về các khoản phải thu thay vì chờ đến ngày hóa đơn hết hạn thanh toán . Điều này không chỉ giúp công ty quản lý tốt các khoản phải thu mà còn duy trì được mối quan hệ tốt với khách .
 • Thực hiện chính sách thu tiền linh hoạt , mềm dẻo nhằm mục đích vừa không làm mất thị trường vừa thu hồi được các khoản nợ dây dưa khó đòi . Bởi lẽ , trên thưc tế , nếu công ty áp dụng các biện pháp quá cứng rắn thì cơ hội thu hồi nợ lớn hơn nhưng sẽ khiến cho khách hàng khó chịu dẫn đến việc họ có thể cắt đứt các mối quan hệ làm ăn với công ty . Vì vậy , hết thời hạn thanh toán , nếu khách hàng vaãn chưa trả tiền thì công ty có thể tiến hành quy trình thu hồi nợ theo các cấp độ :
 • Gọi điện , gửi thư nhắc nợ , thư khuyên nhủ hoặc thư chuyển cho cơ quan chuyên trách thu hồi giúp
 • Cử người đến gặp trực tiếp khách hàng để đòi nợ
 • Cuối cùng, nếu các biện pháp trên không thành công thì phải ủy quyền cho người đại diện tiến hành các thủ tục pháp lý .

Mặc khác, đối với các khoản nợ khách hàng cũ , công ty cần phải dứt điểm theo dõi chặt chẽ và tuân thủ theo nguyên tắc : Các khoản nợ cũ phải dứt điểm so với các khoản nợ mới phát sinh

Chi phí dự kiến

Để thực hiện một loạt các biện pháp trên, công ty cần bỏ ra các chi phí sau . Khi ban thu nợ làm việc sẽ phát sinh các khoản chi phí như chi phí đi lại , điện thoại dự tính là 0,2% giá trị thu hồi được , chi phí khen thưởng tương ứng với tỷ lệ là 0,15% giá trị thu hồi được, Chiết khấu lại cho các khách hàng trả trước hạn với 0,25% .

Dự kiến các khoản phải thu của khách hàng thu về khoảng 40% chi phí phải thu KH giảm 40% là 18.426.396.564  đồng chi phí phát sinh 0,6 %

Kết quả giả pháp

Nhận xét : Sau khi thực hiện các biện pháp thì dự kiến công ty nhận được kết quả như trên bảng . Khoản phải thu bình quân giảm 28.237.625.337 đồng , tương ứng với (44,86%) tỷ lệ , làm cho vòng quay các khoản phải thu tăng 2 vòng tương ứng 81,36% . Hệ số vòng quay các khoản phải thu càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi nợ của doanh nghiệp càngnhanh . Doanh nghiệp nên cố gắng tiếp tục thực hiện biện pháp để giảm các khoản phải thu .

2.2 Đầu tư thuê mở rộng mặt bằng nhằm tăng doanh thu Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ

Cơ cấu của giải pháp

Nhìn chung Trong năm 2017 công ty có khả năng khai thác tốt , nhiều hợp đồng được ký kết , nhưng do nhu cầu lưu kho bãi đang tăng cao, công ty đang đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ 20000DWT để đón nhiều tàu hàng về đi , tập trung công tác dịch vụ khai thác hàng container , và nhập thêm máy móc thiết bị mới khiến cho máy móc thiết bị dư thừa .

Mục tiêu : Thuê mặt bằng để đầu tư , tận dụng các máy móc thiết bị dư thừa , lượng khách hàng có nhu cầu lưu kho bãi nhiều .

Nội dung của giải pháp

Tổng chi phí ban đầu thuê cho việc đầu tư bãi mới trong vòng 15 năm là 3.021.668.000 VNĐ. Trong đó

Tài sản cố định là 2.421.668.000 VNĐ

 • Giá thành bãi mới : 2.021.668.000 VNĐ tương ứng với 11.000 m2 (1.837.880 đồng / 1 m2 )
 • Chi phí dự kiến :500 triệu + Tài sản lưu động : 500 triệu

Với tổng diện tích bãi chứa mới là 11.000 m2 Công ty sẽ sử dụng 1000 m2 làm lối đi , 10000 m2 còn lại dùng để chứa các Container loại 20’ và 40’ . Trong đó 1000 m2 dùng để chứa Container 20’ và 9000 m2 chứa Container 40’

Trung bình mỗi Container 20’ chiếm 12 m2 và Container 40’ chiếm 24 m2 theo cách xếp 1 tầng 1000 m2 chứa 70 container 20’ và 9000 m2 chứa được khoảng 360 container 40’ . Và theo cách sắp xếp từ 3 đến 4 tầng thì tổng sức chứa của bãi container có khả năng chứa được khoảng 200 container 20’ và 1000 container 40’ .

Dự kiến khi đi vào hoạt động với chu kỳ ra vào bãi từ 2 – 3 lượt mỗi tháng sẽ cho có khoảng :

 • 140 container 20’ lưu bãi trong đó :
 • có 100 container lưu bãi dưới 20 ngày ( trung bình 16 ngày )
 • có 40 container lưu bãi trên 20 ngày ( trung bình 23 ngày )
 • 800 container 40’ lưu kho trong đó có khoảng
 • 700 container lưu kho dưới 20 ngày ( trung bình 14 ngày )
 • 100 container lưu kho trên 20 ngày ( trung bình 22 ngày )

Doanh thu dự kiến  ( 1 tháng ) = ( 100 x 15.000 x 16) + ( 40 x 20.000 x 23 )

( 700 x 25.000 x 14 ) + ( 100 x 30.000 x 22 ) = 353.400.000 VNĐ Doanh thu dự kiến ( 1 năm ) = 353.400.000 x 12 =4.240.800.000 (đ)

Công thức tính NPV (Giá trị hiện tại thuần):

Co : Chi phí đầu tư ban đầu (năm 0 )

Ct: Dòng tiền thuần tại thời gian t ( thường tính theo năm)

r: tỷ lệ chiết khấu Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ

n : thời gian thực hiện dự án ( thường tính theo năm)

Bảng tính NPV của dự án :

Giả định

Số tiền ban đầu bỏ ra đầu tư trong vòng 15 năm là 3.021.668.000 VNĐ chi phí là : 1.000.000.000 VNĐ

Doanh thu dự kiến : 4.240.800.000 VNĐ tỷ lệ chiết khấu là 10% thì NPV được tính như sau :

Nhận xét :

Nếu thực hiện theo phương pháp thì NPV dương là 21628114464,04 > 0 điều đó chứng tỏ dự án đáng được đầu tư vì nó thu được lợi nhuận lớn

Bảng 3.2 So sánh trước và sau giải pháp

Nhận xét :

 • Doanh thu của công ty sau giải pháp là 196.303.139.469 đồng , tăng 4.240.800.000 đồng  so với trước đó , tương ứng 2,21%
 • Khi đánh giá hiệu quả hoạt động sản suất kinh doanh của một doanh nghiệp , các nhà phân tích thường xem xét hai chỉ tiêu là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ( ROA ) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ ( ROE) . Về cơ bản hai chỉ tiêu ROA và ROE càng cao càng tốt . Chỉ số ROA cao thể hiện sự sắp xếp , phân bổ và quản lý tài sản càng hợp lý và hiệu quả . Chỉ số ROE cao giúp công ty có lợi thế trong việc đi huy động vốn trên thị trường tài chính để hỗ trợ đầu tư vào các kế hoạch kinh doanh .Cơ cấu vốn như bảng 3.2 trên là hợp lý tức là công ty đã hoạt động có hiệu quả cao khi đầu tư , xây dựng bến bãi mới , cho ta thấy hiện nay thực sự là cần thiết đối với công ty

KẾT LUẬN

Nền kinh tế thị trường đang ngày một phát triển, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh , hòa nhập với nền kinh tế đòi hỏi phải không ngừng tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm . Muốn vậy , Doanh nghiệp phải phát huy một cách có hiệu quả công tác kế toán nói chung và đặc biệt phát triển hơn nữa công tác phân tích hoạt động tài chính nói riêng để phải ánh một cách chính xác tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp có một sự định hướng trong phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh .

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự năng động sáng tạo của Ban Giám đốc Công ty và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ Công nhân viên trong công ty đã phát triển không ngừng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu . Là một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả .

Trong thời gian thực tập tại công ty , thông qua sự nghiên cứu về công tác phân tích hoạt động tài chính tại công ty , em thấy những mặt mạnh công ty cần tiếp tục phát huy đồng thời khắc phục những vấn đề còn tồn tại . Với thời gian thực tập , trình độ và khả năng tìm hiểu thực tế có hạn em đưa ra một số ý kiến và giải pháp để mong rằng một phần nào đó đóng góp hoàn thiện hơn nữa công tác phân tích hoạt động tài chính tại Công ty.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình , chu đáo của Ban lãnh đạo Công ty , phòng tài chính kế toán , phòng tổ chức hành chính và thầy cô giáo hướng dẫn đã tạo điều kiện giúp đỡ và trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này. Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

One thought on “Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ

 1. Pingback: Khóa luận: Thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Đình Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464