Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp cải thiện thiện tình hình tài chính Công ty Cổ phần Cảng vụ dầu khí Đình Vũ dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

Sau khi ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO , nước ta đã hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới. Cùng với nhiều thuận lợi cũng như thử thách của một nền kinh tế năng động và mang tính cạnh tranh gay gắt , các doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng để tìm chỗ đứng trên thị trường ,bằng nhiều cách khác nhau ,doanh nghiệp phải có những chiến lược kinh doanh đúng đắn và sáng tạo sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp và thực tế của thị trường .Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp . Các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tài chính của doanh nghiệp , ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãn quá trình kinh doanh . Do đó , để phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhà quản trị phải cần thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai . Bởi vì thông qua việc tính toán , phân tích tình hình cho ta biết điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp , cũng như tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục . Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của đơn vị trong tời gian tới .

Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như : môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà quản trị doanh nghiệp , đặc biệt là trình độ quản trị tài chính . Để đảm bảo đúng tiến độ , không bị gián đoạn , có hiệu quả thì doanh nghiệp nhất định phải đánh giá tình hình tài chính một cách chính xác . Trên cơ sở đó , doanh nghiệp sễ xem xét những điểm mạnh , điểm yếu ,những mặt tích cực , những tồn tại để đề ra những biện pháp kịp thời cải thiện tình hình tài chính . mà còn thông qua đó để tìm ra được chiến lược phát triển trong tương lai của công ty. Chính vì thế phân tính tài chính luôn được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu

Trong thời gian thực tập ở công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ . Em đã cố gắng học hỏi và tìm hiểu hoạt động của công ty thông qua phân tích tình hình tài chính trongvài năm gần đây nhằm mục đính đóng góp một phần vào việc hoàn thành công tác phân tích tài chính nói riêng , nâng cao hiểu biết của mình về doanh nghiệp nói chung , cho nên em chọn đề tài “Biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ ”làm đề tài tốt nghiệp .

Đối tượng nghiên cứu là Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ .Đạt mục đính phân tích tài chính doanh nghiệp

Đề tài tập trung nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ với mặt chất của quá tình sử dụng vốn và giải pháp nhằm sử dụng vốn có hiệu quả . Cụ thể là đi sâu nghiên cứu quy mô ,kết cấu , các quan hệ so sánh , các nhân tố liên quan đếnquá trình sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là sử dụng số liệu thống kê và kế toán của công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ thời kỳ 2016-2017

Nội dung của đề tài bao gồm những chương sau :

Chương 1: Lý luận chung về tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

Chương 2 : Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ thời kỳ 2016-2017

Chương 3 : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Khái quát về tài chính và hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Quản trị tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hoạt động quản trị doanh nghiệp , nó thực hiện những nội dung cơ bản của quản trị tài chính đối với quan hệ tài chính nảy sinh trong hoạt động sản suất kinh doanh , nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp .

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều vấn đề tài chính nảy sinh đòi hỏi các nhà quản trị tài chính đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn và tổ chức thực hiện các quyết định ấy một cách kịp thời và khoa học có như vậy doanh nghiệp mới có thể đứng vững và phát triển .

Để quyết định tài chính về mặt chiến lược hoặc chiến thuật mang tính khả thi và hiệu quả cao đòi hỏi phải có được lựa chọn trên cơ sở phân tích , đánh giá cân nhắc kỹ về mặt tài chính .

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò to lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Trong hoạt động kinh doanh tài chính của doanh nghiệp giữ vai trò chủ yếu sau :

 • Huy động và đảm bảo đầy đủ , kịp thời vốn chi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .
 • Tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm có hiệu quả.
 • Giám sát , kiểm tra thường xuyên , chặt chẽ các mặt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nội dung của quản trị tài chính

Các nội dung chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp như :

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định và kiểm soát tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị các nguồn tài trợ , chính sách phân phối và quản trị hoạt động đầu tư.

2. Phân tích tài chính doanh nghiệp Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

2.1 Khái niệm

Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm được , dự kiến những gì sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu .

Hay nói cách khác , phân tích tài chính doanh nghiệp là làm sao cho các con số trên “ biết nói ” để người sở dụng chúng có thể biết rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp các mục tiêu và phương pháp hành động của những người quản lý doanh nghiệp đó.

2.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp

Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động SXKD của một doanh nghiệp và có quyết định trong việc hình thành, tồn tại, phát triển của doanh nghiệp . Do đó tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp . Ngược lại ,tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh . Vì vậy cần phải thường xuyên , kịp thời điánh giá , kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp trong đó có công tác hoạt động phân tích tài chính giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa sau :

Qua phân tích tài chính của doanh nghiệp mà đánh gái đầy đủ , chính xác tình hình phân phối và sử dụng vốn , vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp . Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn , giúp doanh nghiệp củng cố tốt hơn hoạt động tài chính của mình .

Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan cấp trên, ngân hàng để đánh giá tình hình thực hiện các chế độ chính sách về tài chính của nhà nước ,xem xét việc cho vay vốn ,…

2.3 Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Với ý nghĩa trên nhiệm vụ phân tích tài chính bao gồm :

 • Đánh giá tình hình sử dụng vốn : xem xét phân bổ vốn, nguồn vốn có hợp lý không, xem xét mức độ đảm bảo vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh , phát hiện những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu vốn.
 • Đánh giá tình hình thanh toán , khả năng thanh toán của doanh nghiệp , tình hình chấp hành các chế độ , chính sách tài chính , tín dụng của nhà nước.
 • Đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn.
 • Phát hiện khả năng tiềm tàng , đề ra các biện pháp động viên , khai thác khả năng tiềm tàng nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn .

2.4 Mục tiêu

Phân tích tài chính có thể được hiểu như quá trình kiểm tra , xem xét các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ nhằm mục đính đánh giá , dự tính các rủ ro tiềm ẩn trong tương lai phục vụ cho các quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp . Mặt khác , phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhiều đối tượng quan tâm đến những khía cạnh khác nhau về tài chính của doanh nghiệp để phục vụ cho những mục đích của mình . Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Đối với nhà quản trị : phân tích tài chính nhằm mục tiêu :

Tạo thànhcác chu kì đánh gía đều đặn về các hoạt động kinh doanh trong quá khứ , tiến hành cân đối tài chính , khả năng sinh lời , khả năng thanh toán trả nợ , rủi ro tài chính của doanh nghiệp .

Định hướng các quyết định của ban giám đốc như quyết định đầu tư , tài chợ , phân chia lợi nhuận cổ tức … là cơ sở cho các dự báo tài chính kế hoạch đầu tư phần ngân sách tiền mặt … Là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý .

Đối với các đơn vị chủ sở hữu :

Họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ , sự an toàn của tiền vốn bỏ ra , thông qua phân tích tài chính giúp họ đánh giá hiệu quả của quá trình SXKD , khả năng điều hành hoạt động của nhà quản trị để quyêt định sử dụng hoặc bãi miễn nhà quản lý , cũng như việc phân phối kết quả kinh doanh .

Đối với các chủ nợ ( ngân hàng ,các nhà cho vay ,nhà cung cấp )

Mối quan tâm của họ hướng vào khả năng trả nợ của doanh nhiệp . Do đó họ cần phải chú ý đến tình hình và khả năng thânh toán của doanh nghiệp cũng như quan tâm đến lượng vốn của chủ sở hữu , khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng trả nợ được hay không khi quyết định cho vay , bán chịu sản phẩm cho đơn vị .

Đối với các nhà đầu tư trong tương lai :

Điều mà họ quan tâm đến đầu tiên là an toàn của số lượng vốn đầu tư ,kế đó là mức độ sinh lời , thời gian hoàn vốn vì vậy họ cần những thông tin tài chính , tình hình hoạt động , kết quả kinh doanh ,tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp .

2.5 Nội dung cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh , đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn kinh doanh , các quỹ , vốn đầu tư xây dựng cơ bản , vốn vay và các loại vốn khác . Doanh nghiệp có nhiệm vụ tổ chức và huy động các loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh . Đồng thời , tiến hành phân phối , quản lý và sử dụng số vốn hiện có một cách hợp lý, có hiệu quả nhất trên cơ sở chấp hành các chế độ , chính sách quản lý kinh tế – tài chính và kỷ luật thanh toán của nhà nước .

Việc thường tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho người sử dụng thông tin nắm được thực trạng hoạt động tài chính , xác định rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh . Trên cơ sở đó , đề xuất ra các biện pháp hữu hiệu và ra các quyết định cần thiết để nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . Nội dung chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính đi từ khái quát đến cụ thể bao gồm các nội dung sau :

 • Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tài sản , tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh
 • Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

2.6 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận , nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng , các mối quan hệ bên trong và bên ngoài , các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính , các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết , nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.

Về lý thuyết có nhiều phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp , nhưng trên thực tế người ta thường sử dụng các phương pháp sau :

Phương pháp so sánh .

 • So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về tài chính của doanh nghiệp, thấy được tình hình tài chính được cải thiện hay xấu đi như thế nào để có biện pháp khắc phục trong kỳ tới.
 • So sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch để thấy rõ mức độ phấn đấu của doanh nghiệp .
 • So sánh giữa số thực hiện kỳ này với mức độ trung bình của ngành để thấy tình hình tài chính doanh nghiệp đang ở trong tình trạng tốt hay xấu , được hay chưa được so với doanh nghiệp cùng nghành .
 • So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng của từng tổng số ở mỗi bản báo cáo và qua đó chỉ ra ý nghĩa đương đối của các mục , tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh .
 • So sánh theo chiều ngang để thấy được sự biến động cả về số tuyệt đối và số tương đối của một khoản mục nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp.

Khi sử dụng phương pháp so sánh phải tuân thủ 2 điều kiện sau :

 • Điều kiện một : Phải xác định rõ “ gốc so sánh” và “kỳ phân tích”.
 • Điều kiện hai : Các chỉ tiêu so sánh ( hặc các trị số của chỉ tiếu so sánh ), phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được với nhau . Muốn vậy , chúng phải thống nhất với nhâu về nội dung kinh tế , phương pháp tính toán , thời gian tính toán .

Phương pháp tỷ lệ .

Phương pháp này dựa trên các ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính trong các quan hệ tài chính . Về nguyên tắc , phương pháp này yêu cầu phải xác định được các ngưỡng , các định mức để nhân xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp , trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với giá trị các tỷ lệ thâm chiếu .

Đây là phương pháp có tính hiện thực cao với các điều kiện được áp dụng ngày càng được bổ sung và hoàn thiện hơn vì :

Nguồn thông tin kế toán và tài chính được cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn là cơ sở để hình thành những tham chiếu tin cậy nhằm đánh giá một tỷ lệ của doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp .

Việc áp dụng tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đẩy nhanh quá trình tính toán hàng loạt các tỷ lệ .

Phương pháp này giúp các nhà phân tích khai thác có hiệu quả của những số liệu và phân tích một cách hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc theo từng giai đoạn .

Phương pháp Dupont.

Mô hình Dupont là kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích khả năng sinh lãi của một công ty bằng các công cụ quản lý hiệu quả truyền thống. Mô hình Dupont tích hợp nhiều yếu tố của báo cáo thu nhập với bản cân đối kế toán. Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Trong phân tích tài chính, người ta vận dụng mô hình Dupont để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính, chúng ta có thể phát hiện ra những nhân tố đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích theo một trình tự nhất định.

Mô hình phân tích tài chính Dupont là tên của một nhà quản trị tài chính người pháp tham gia kinh doanh ở mỹ .

Ứng Dụng Mô Hình Dupont

Mô hình có thể được sử dụng bởi bộ phận thu mua và bộ phận bán hàng để khảo sát hoặc giải thích kết quả của ROE, ROA,…

So sánh với những hãng khác cùng  ngành kinh doanh

Phân tích những thay đổi thường xuyên theo thời gian

Cung cấp những kiến thức căn bản nhằm tác động đến kết quả kinh doanh của công ty

Cho thấy sự tác động của việc chuyên nghiệp hóa chức năng mua hàng.

Dưới góc độ nhà đầu tư cổ phiếu, một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất là hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Do vốn chủ sở hữu là một phần của tổng nguồn vốn hình thành nên tài sản, nên ROE sẽ phụ thuộc vào hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản. Mối quan hệ này được thể hiện bằng mô hình Dupont như sau:

Hay, ROE = ROA x Đòn bẩy tài chính

Vì vậy, mô hình Dupont có thể tiếp tục được triển khai chi tiết thành:

Hay, ROE = Hệ số Lợi nhuận ròng x Hiệu suất sử dụng tổng tài sản x Đòn bẩy tài chính

Dupont đã chỉ ra được mối quan hệ gữa các chỉ số hoạt động trên phương diện chi phí và các số hiệu quả sử dụng vốn , từ việc phân tích

Dupont đã khái quát hóa và tình bày chỉ số ROI một cách rõ ràng , nó giúp cho các nhà quản trị tài chính có một bức tranh tổng hợp để có thể đưa ra các quyết định tài chính hữu hiệu.

Tóm lại, phân tích báo cáo tài chính bằng mô hình Dupont có ý nghĩa lớn đối với quản trị DN thể hiện ở chỗ có thể đánh giá đầy đủ và khách quan các nhân tố tác động đến hiêu quả sản xuất kinh doanh từ đó tiến hành công tác cải tiến tổ chức quản lý của doanh nghiệp.

3. Phân tích khái quát hoạt động tài chính doanh nghiệp Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

3.1 Phân tích bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả tình trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó. Đấy là một báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, dưới hình thái tiền tệ theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản. Xét về bản chất, bảng cân đối kế toán là một bảng cân đối tổng hợp giữa tài sản với vốn chủ sở hữu và công nợ phải trả( nguồn vốn).

Tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn .

Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn là xem xét và đánh giá sự thay đổi các chỉ tiêu cuối kỳ so với đầu kỳ trên BCĐKT về nguồn vốn và cách thức sử dụng vốn của doanh nghiệp vào công việc cụ thể . Sự thay đổi của các tài khoản trên BCĐKT từ kỳ trước tới kỳ này cho ta biết nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn .

Để tiến hành phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn , trước tiên người ta trình bày BCĐKT dưới dạng bảng cân đối báo cáo ( trình bày một phía ) từ tài sản đến nguồn vốn , sau đó so sánh số liệu cuối kỳ với đầu kỳ trong từng chỉ tiêu của bảng cân đối để xác định tình hình tăng giảm vốn trong doanh nghiệp theo nguyên tắc . Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Nội dung của bảng cân đối kế toán

Nội dung thể hiện qua hệ thống các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản . Các chỉ tiêu được phân loại , sắp xếp thành từng loại , mục và chỉ tiêu cụ thể . Các chỉ tiêu được mã hóa để thuận tiện hơn cho việc kiểm tra đối chiếu và được phản ánh theo số đầu kỳ và số cuối kỳ .

Kết cấu

Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần theo nguyên tắc cân đối :

Bảng cân đối kế toán có hai hình thức trình bày:

 • Hình thức cân đối hai bên: Bên trái là phần tài sản, bên phải là phần nguồn vốn.
 • Hình thức cân đối hai phần liên tiếp: phần trên là phần tài sản, phần dưới là phần nguồn vốn.

Mỗi phần đều có số tổng cộng và số tổng cộng của hai phần luôn luôn bằng nhau.

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

Hay Tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

Phần tài sản: Bao gồm có tài sản lưu động và tài sản cố định.

 • Về mặt pháp lý, phần tài sản thể hiện số tiềm lực mà doanh nghiệp có quyền quản lý, sử dụng lâu dài gắn với mục đích thu được các khoản lợi ích trong tương lai.
 • Về mặt kinh tế, các chỉ tiêu của phần tài sản cho phép đánh giá tổng quát về quy mô vốn, cơ cấu vốn, quan hệ giữa năng lực sản xuất và trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Phần nguồn vốn: Bao gồm công nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, phản ánh các nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp.

 • Về mặt pháp lý, phần nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý về mặt vật chất của doanh nghiệp đối với các đối tượng cấp vốn( Nhà nước, ngân hàng, cổ đông, các bên liên doanh…). Hay nói cách khác thì các chỉ tiêu bên phần nguồn vốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp về tổng số vốn đã đăng ký kinh doanh, về số tài sản hình thành và trách nhiệm phải thanh toán các khoản nợ( với người lao động, với nhà cung cấp, với Nhà nước…).
 • Về mặt kinh tế, phần nguồn vốn thể hiện các nguồn hình thành tài sản hiện có, căn cứ vào đó có thể biết tỷ lệ, kết cấu của từng loại nguồn vốn đồng thời phần nguồn vốn cũng phản ánh được thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tác dụng của phân tích bảng cân đối kế toán:

 • Cho biết một cách khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu về tổng tài sản và tổng nguồn vốn.
 • Thấy được sự biến động của các loại tài sản trong doanh nghiệp : tài sản lưu động, tài sản cố định.
 • Khả năng thanh toán của doanh nghiệp qua các khoản phải thu và các khoản phải trả.
 • Cho biết cơ cấu vốn và phân bổ nguồn vốn trong doanh nghiệp.
 • Tiến hành phân tích bảng cân đối kế toán

Xem xét cơ cấu và sự biến động của tổng tài sản cũng như từng loại tài sản thông qua việc tính toán tỉ trọng của từng loại , so sánh giữa số cuối kỳ và đầu kỳ cả về số tuyệt đối và tương đối . Qua đó thấy được sự biến động về quy mô tài sản và năng nực kinh doanh của doanh nghiệp . Mặt khác cần tập trung vào một số loại tài sản quan trọng cụ thể : Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

 • Sự biến động tài sản tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ảnh hưởng đến khả năng ứng phó đối với các khoản nợ đến hạn
 • Sự biến động của hàng tồn kho chịu ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu dự trữ sản xuất đến khâu bán hàng
 • Sự biến động của khoản phải thu chịu ảnh hưởng của công việc thanh toán và chính sách tín dụng của doanh nghiệp đối với khách hàng . Điều đó ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng vốn
 • Sự biến động của tài sản cố định cho thấy quy mô và năng lực sản xuất hiện có của doanh nghiệp.
 • Xem xét phần nguồn vốn , tính toán tỉ trọng từng loại nguồn vốn chiếm trong tổng số vốn , so sánh số tuyệt đối và số tương đối giữa cuối kỳ và đầu năm . Từ đó phân tích cơ cấu vốn đã hợp lý chưa , sự biến động có phù hợp với xu hướng phát triển của doanh nghiệp không hay có gây hậu quả gì , tiềm ẩn gì không tốt đối với tình hình tài chính của doanh nghiệp hay không ? Nếu nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỉ trọng cao trong tổng số nguồn vốn thì doanh nghiệp có đủ khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính và mức độ độc lập của doanh nghiệp đối với các chủ nợ là cao . Ngược lại , nếu công nợ phải trả chiếm chủ yếu trong tổng số nguồn vốn thì khả năng bảo đảm về mặt tài chính của doanh nghiệp sẽ thấp .

Khi phân tích phần này cần kết hưpj với phần tài sản để thấy được mối quan hệ với các chỉ tiêu , khoản mục nhằm phân tích được sát hơn .

 • Xem xét mối quan hệ cân đối giữa các chỉ tiêu, các khoản mục trên bảng cân đối kế toán , xem xét việc bố trí tài sản và nguồn vốn trong kỳ kinh doanh đã phù hợp chưa ?
 • Xem xét trong công ty có các khoản đầu tư nào, làm thế nào công ty mua sắm được tài sản , công ty đang gặp khó khăn hay phát triển thông qua việc phân tích nguồn vốn , các chỉ số tự tài trợ vốn .

Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn

Phân tích tình hình phân bổ tài sản của doanh nghiệp cho ta thấy cái nhìn tổng quát về mối quan hệ và tình hình biến động của cơ chếtài chính , để xem xét nội dung bên trong của nó mạnh hay yếu , cần phân tích cơ cấu nguồn vốn để đánh giá khả năng tự tài trợ về mặt tài chính của doanh nghiệp cũng như mức độ tự chủ trong kinh doanh hay những khó khăn mà doanh nghiệp phải đương đầu . Điều đó được phản ánh qua việc xác định tỉ suất tài trợ càng cao thể hiện khả năng độc lập càng cao về mặt tài chính của doanh nghiệp .

Như vậy việc phân tích bảng cân đối kế toán cung cấp cho ta khá nhiều thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên để hiểu hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp ta cần phải phân tích thêm các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán mà chỉ có ở các báo cáo khác .

3.2 Phân tích qua báo cáo kết quả kinh doanh Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Khái niệm :

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp và chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính và các hoạt động khác , tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác . Nói cách khác báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Quá trình đánh giá khái quát tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể thông qua việc phân tích hai nội dung cơ bản sau :

Phân tích kết quả các hoạt động

Lợi nhuận từ các loại hoạt động của doanh nghiệp cần được phân tích và đánh giá khái quát giữa doanh thu , chi phí , kết quả của từng loại hoạt động . Từ đó , có nhận xét về tình hình doanh thu của từng loại hoạt động tương ứng với chi phí bỏ ra nhằm xác định kết quả của từng loại hoạt động trong tổng số các hoạt động của toàn doanh nghiệp .

Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh chính

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động do chức năng kinh doanh đem lại trong từng thời kỳ hoạch toán của doanh nghiệp, là cơ sở chủ yếu để đánh giá , phân tích hiệu quả các mặt , các lĩnh vực hoạt động, phân tích nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân cơ bản đến kết quả chung của doanh nghiệp . Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh đúng đắn và chính xác sẽ là số liệu quan trọng để tính và kiểm tra số thuế doanh thu , thuế lợi tức mà doanh nghiệp phải nộp và tự kiểm tra , đánh giá của các cơ quan quản lý về chất lượng hoạt động của doanh nghiệp .

Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng là một phương pháp phân tích hiện đại. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phẩn ánh ba mục thông tin chủ yếu :

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Việc sử dụng các báo cáo tài chính để phân tích tài chính trong doanh nghiệp là rất cần thiết tuy nhiên nó chưa lột tả được hết thực trạng tài chính của doanh nghiệp . Để thấy rõ hơn các mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp ta phải đi phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng , dùng nó làm căn cứ để hoạch định những vấn đề tài chính cho năm tới.

3.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Trong phân tích tài chính, thường dùng các nhóm chỉ tiêu đánh giá sau :

3.3.1 Nhóm hệ số và khả năng thanh toán

3.3.2 Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn , cơ cấu tài sản

3.3.3 Nhóm hệ số về hiệu suất hoạt động

3.3.4 Nhóm hệ số sinh lời

3.3.5 phân tích các tỷ lệ thanh toán

3.3.6 Phân tích khả năng luân chuyển vốn

3.3.7 Phân tích khả năng sinh lời

3.3.1  Nhóm hệ số và khả năng thanh toán

Hệ số khả năng thanh toán H1 phản ánh mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp . Hệ số khả năng thanh toán có ý nghĩa 1dồng . Nợ được đảm bảo bằng bao nhiêu đồng tài sản .

 • H1>1. Chứng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp là tốt , song nếu
 • H1 >1 quá nhiều thì cũng không tốt vì điều đó chứng tỏ doanh nghiệp chưa tận dụng được cơ hội chiếm dụng vốn .
 • H1<1 và tiến tới 0 báo hiệu sự phá sản của doanh nghiệp , vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm và mất dần, tổng tài sản hiện có của doanh nghiệp không đủ trả nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán .

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời

Hệ số thanh toán hiện thời thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động với nợ ngắn hạn . Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải thanh toán trong kỳ , do đó doanh nghiệp phải dùng tài sản thực có của mình để thanh toán bằng cách chuyển đổi một bộ phận tài sản thành tiền .

 • H2 = 2 là hợp lý nhất vì như thế doanh nghiệp sẽ duy trì được khả năng thanh toán ngắn hạn đồng thời duy trì được khả năng kinh doanh.
 • Nếu H2 > 2 : thể hiện khả năng thanh toán hiện hành của doanh nghiệp dư thừa. Nếu H2 > 2 quá nhiều chứng tỏ vốn lưu động của doanh nghiệp đã bị ứ đọng , trong khi đó hiệu quả kinh doanh chưa tốt .
 • Nếu H2 < 2 : cho thấy khả năng thanh toán hiện hành chưa cao.

Nếu H2 < 2 quá nhiều thì doanh nghiệp không thể thanh toán được hết các khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả , đồng thời uy tín đối với các chủ nợ giảm , tài sản để dự trữ kinh doanh không đủ .

Hệ số khả năng thanh toán nhanh.

Hệ số thanh toán nhanh là một tiêu chuẩn đánh giá khắt khe hơn về khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn so với các chỉ số thanh toán chung.

Hệ số này phản ánh năng lực thanh toán của doanh nghiệp mà không dựa vào việc buôn bán các loại hàng hóa , vật tư của doanh nghiệp.

Tuy nhiên , cũng như hệ số thanh toán nợ ngắn hạn , độ lớn của hệ số này cũng phụ thuộc vào nghành nghề kinh doanh của từng doanh nghiệp và chu kỳ thanh toán của các khoản nợ phải thu , phải trả trong kỳ.

Hệ số này được tính như sau :

 • H3 =1 được coi à hợp lý nhất vì như vậy doanh nghiệp vừa duy trì được khả năng thanh toán nhanh vừa không bị mất cơ hội do khả năng thanh toán nợ mang lại . Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ
 • H3 < 1 : cho thấy doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ.
 • H3 > 1 : phản ánh tình hình thanh toán nợ không tốt vì tiền và các khoản tương đương tiền bị ứ đọng , vòng quay vốn chậm làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Hệ số thanh toán tức thời .

Đây là một tiêu chuẩn đánh giá khả năng thanh toán bằng tiền mặt khắt khe hơn.

Đây là hệ số đánh giá sát hơn khả năng thanh toán của doanh nghiệp , phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn bằng tiền và các khoản tương đương tiền .

Hệ số thanh toán lãi vay .

Hệ số này cho biết khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp và cũng phản ánh mức độ rủi ro có thể gặp phản đối với các chủ nợ .Hệ số này dùng để đo lường mức độ lợi nhuận có được do sử dụng vốn để đảm bảo trả lãi cho chủ nợ . Nói cách khác, hệ số thanh toán lãi vay cho chúng ta biết được số vốn đi vay đã sử dụng tốt tới mức đọ nào và đem lại một khoản lợi nhuận là bao nhiêu , có đủ bù đắp lãi vay phải trả không .

3.3.2 Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn , cơ cấu tài sản

Hệ số cơ cấu nguồn vốn :

Chỉ tiêu tài chính này phản ánh một đồng vốn hiện nay doanh nghiệp đang sử dụng có bao nhêu đồng vốn đi vay .

Hệ số nợ càng cao chứng tỏ khả năng độc lập của doanh nghiệp về mặt tài chính càng kém .

Hệ số của doanh nghiệp tiến sát đến 1 chứng tỏ doanh nghiệp có số nợ lớn hơn vốn tự có , dẫn đến tình trạng kho khăn , bị động khi chủ nợ đòi thanh toán .

Hệ số nợ < 1 quá nhiều tức là doanh nghiệp chưa tận dụng hết cơ hội chiếm dụng vốn .

Hệ số vốn chủ sở hữu: ( tỷ suất tự tài trợ )

Hệ số vốn chủ sở hữu hay tỷ suất tự tài trợ là chỉ tiêu tài chính đo lường sự góp vốn của chủ sở hữu trong tổng số vốn hiện có của doanh nghiệp .

Tỷ suất tự tài trợ cho thấy mức độ tài trợ của doanh nghiệp đối với nguồn vốn kinh doanh của mình .

Tỷ suất tự tài trợ càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều vốn tự có , tính độc lập cao so với các chủ nợ . Do đó không bị ràng buộc hoặc chịu sức ép

Hệ số cơ cấu tài sản :

phản ánh mức độ đầu tư vào các loại tài sản của doanh nghiệp bao gồm

3.3.3 Nhóm hệ số về hiệu suất hoạt động. Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Là các hệ số đánh giá mức độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .

Số vòng quay hàng tồn kho :

Số vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ . Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao . Muốn làm được như vậy thì cần phải rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh , đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ hàng hóa .

Kỳ thu tiền bình quân phản ánh số ngày cần thiết để thu hồi các khoản phải thu.

Tuy nhiên kỳ thu tiền trung bình cao hay thấp trong nhiều trường hợp chưa thể kết luận chắc mà phải xem xét lại các mục tiêu và chính sách của doanh nghiệp như : mục tiêu mở rộng thị trường , chính sách tín dụng doanh nghiệp .

Trong phân tích tài chính ,kỳ thu tiền bình quân được sử dụng để đánh giá khả năng thu tiền trong thanh toán trên cơ sở các khoản phải thu và doanh thu bình quân ngày . Các khoản phải thu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào chính sách thương mại của doanh nghiệp và các khoản trả trước .

Vòng quay tài sản hay vòng quay toàn bộ vốn

Vòng quay toàn bộ vốn phản ánh vốn của doanh nghiệp trong kỳ quay được bao nhiêu vòng .

Qua chỉ tiêu này ta có thể đánh giá được khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp thể hiện qua doanh thu thuần được sinh ra từ tài sản doanh nghiệp đã đầu tư . Vòng quay càng lớn hiệu quả sử dụng vốn càng cao .

3.3.4 Nhóm hệ số sinh lời

Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản ( ROAe )

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của tài sản hay vốn kinh doanh không tính đến ảnh hưởng của thuế thu nhập và nguồn gốc của vốn kinh doanh .

Lợi nhuận sau thuế trong báo cáo kết quả kinh doanh phần lỗ lãi , còn giá trị tổng tài sản là giá trị tài sản trong bảng cân đối kế toán tại các điểm của kỳ phân tích .

Tỷ Suất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh :

Hệ số trả cổ tức :

Chỉ tiêu này phản ánh công ty đã dành ra bao nhiêu phần trăm thu nhậpđể trả cho các cổ đông .

3.3.5 Phân tích các tỷ lệ thanh toán Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn

Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn cho ta biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn để đảm bảo cho 1 đồng nợ ngắn hạn .

Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn càng cao thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng được tin tưởng , ngược lại tỷ lệ thanh toán càng thấp thì khả năng thanh toán khó mà tin tưởng được . Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn thông thường được chấp nhận xấp xỉ là 2.0

Tỷ lệ thanh toán nhanh

Tỷ lệ thanh toán thanh toán nhanh cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền để thanh toán ngay cho một đồng nợ ngắn hạn .

Tỷ lệ thanh toán nhanh càng cao thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng cao và ngược lại , tỷ lệ thanh toán càng thấp thì khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp khó mà tin tưởng được, thông thường tỷ lệ thanh toán chấp nhận xấp xỉ là 1

Tỷ lệ thanh toán bằng tiền

Tỷ lệ thanh toán bằng tiền cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền để sẵn sàng thanh toán cho một đồng nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ thanh toán bằng tiền càng cao thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng được tin tưởng và ngược lại tỷ lệ thanh toán càng thấp thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp khó mà tin tưởng được . Tỷ lệ thanh toán bằng tiền thường được chấp mhận xấp xỉ 0,5

Tỷ lệ thanh toán lãi vay

Hệ số thanh toán lãi nợ vay cho biết khả năng đảm bảo chi trả lãi nợ vay của doanh nghiệp . Đồng thời chỉ tiêu tài chính này cũng chỉ ra khả năng tài chính mà doanh nghiệp tạo ra để trang trải cho chi phí vay vốn trong sản xuất kinh doanh .

Hệ số thanh toán lãi vay càng lớn , thông thường lớn hơn 2 thì khả năng thanh toán lãi nợ vay của doanh nghiệp tích cự hơn , và ngược lại hệ số thanh toán lãi vay càng thấp thì khả năng thanh toán lãi nợ vay của doanh nghiệp thấp

3.3.6 Phân tích khả năng luân chuyển vốn . Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

Đối với một đơn vị sản xuất , nguyên vật liệu là một bộ phận hàng tồn kho lớn nhất ảnh hưởng đến quyết định luân chuyển hàng tồn kho

Luân chuyển nợ phải thu

3.3.7 Phân tích khả năng sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Chỉ tiêu này cho biết với một đồng doanh thu sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận . Nó chỉ ra mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ngắn hạn

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ngắn hạn cho biêt một đồng tài sản ngắn hạn doanh nghiệp sử dụng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận , thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp .

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định cho ta biết một đồng vốn cố định doanh nghiệp sử dụng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận , thể hiện hiệu quả sử dụng vốn cố định tại doanh nghiệp .

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản cho biết một đồng tài sản doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận , thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản chung toàn doanh nghiệp.

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

4.1 Nhân tố khách quan

Bản thân khách hàng vay vốn là rất đa dạng và nhiều lĩnh vực , ngành nghề khác nhau, quy mô hoạt động khác nhau … đều ảnh hưởng lớn đến chất lượng phân tích của ngân hàng .

Lĩnh vực kinh doanh : với những ngành nghề khác nhau thì đặc trưng của từng ngành đó khác nhau,cho nên đối với các chỉ tiêu tài chính của mỗi ngành mỗi nhóm khách hàng là khác nhau và cũng có những mức chuẩn khác nhau do đó không thể áp dụng chuẩn của ngành này cho ngành khác để phân tích để phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh . Chẳng hạn đối với doanh nghiệp sản xuất và những doanh nghiệp dịch vụ thì chỉ tiêu về khả năng hoạt động tài sản cố định sẽ là khác nhau , ở doanh nghiệp sản xuất thì chỉ tiêu về khả năng hoạt động của tài sản là cao hơn trong đó doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thì các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn sẽ phải được quan tâm hơn.

Nhóm khách hàng khác nhau do đó cũng gây khó khăn cho Ngân hàng, vì những nhóm khách hàng khác nhau thì mức độ phức tạp của các báo cáo tài chính là khác nhau . Ví dụ: như doanh nghiệp Nhà nước so với Công ty tư nhân , góc độ phân tích là khác nhau , các chỉ tiêu quan tâm được chú trọng cũng khác nhau . Mặt khác đối với mỗi nhóm khách hàng như khách hàng là các doanh nghiệp , hộ kinh doanh … thì sẽ gây khó khăn cho Ngân hàng . Với những nhóm khách hàng có số liệu phức tạp cán bộ tín dụng càng phải cần thiết phải sử dụng hết số liệu , tìm mối liên quan và lời giải thích giữa các chỉ tiêu . Với những nhóm khách hàng có báo cáo tài chính nhiều thông số phức tạp thì đều quantrọng hơn là bóc tách những chỉ tiêu quan trọng , tìm được mối liên quan giữa chúng và từ đó nêu bật được tình hình tài chính hiện tại của khách hàng .

Thời hạn của khoản vay mà Ngân hàng sẽ chú trọng đến các khía cạnh khác nhau của tình hình tài chính khách hàng . Chẳng hạn với các khoản vay ngắn hạn , các chỉ tiêu về khả năng thanh toán , cơ cấu vốn cũng như các nguồn có thể đáp ứng cho việc trả nợ trong ngắn hạn sẽ được Ngân hàng quan tâm hơn , vì nó ảnh hưởng tới khả năng trả nj của doanh nghiệp . Trong khi đó , với các khoản cho vay trung và dài hạn , thì Ngân hàng lại đề cao các chỉ tiêu về khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của khách hàng vì trong dài hạn chính lợi nhuận và vững mạnh về tài chính mới là yếu tố đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.

Độ chính xác của các báo cáo tài chính : đây là nhân tố đóng vai trò quyết định độ chính xác của nội dung phân tích tài chính vì toàn bộ việc phân tích tài chính được thực hiện căn cứ vào số liệu trong báo cáo này . Các báo cáo mà không sát thực thì dẫn đến những quyết định sai lầm . Vì thế , việc kiểm tra lại độ chính xác , phù hợp với báo cáo tài chính là hết sức cần thiết ,công sức của người cán bộ không lãng phí .

Ngoài ra các nhân tố khác như công nghệ tin học , môi trường kinh tế , xã hội và pháp luật cũng gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng phân tích tài chính khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp cho việc tính toán được chính xác hơn, không phức tạp , gây lộn xộn không đáng có ,tiết kiệm thời gian sức lực . Thông qua hệ thống máy tính ,Ngân hàng có thể lưu giữ , cập nhật những thông tin mới nhất và cần thiết một cách nhanh chóng.

Các văn bản pháp luật , quy định cũng buộc công tác phân tích , đánh giá phải tuân thủ các bước , các chuẩn mực của toàn ngành và từng ngành của Ngân hàng .

Chính những yếu tố này đã tạo ra những thông tin phản hồi của khách hàng .

4.2 Nhân tố chủ quan

Nhân tố con người :

Đó là năng lực và trình độ nghiệp vụ , nhận thức , đạo đức , kinh nghiệm của cán bộ tín dụng trong quá trình đánh giá tài chính khách hàng . Kết quả của việc đánh giá khách hàng phụ thuộc rất lớn vào yếu tố này . Trong những tình huống cụ thể nó đòi hỏi cán bộ tín dụng phải có độ anh nhạy, kinh nghiệm thực tế cùng những hiểu biết sâu rộng mới giải quyết thấu đáo được vấn đề . Ngoài ra nó đòi hỏi người phân tích phải có một mức độ độc lập nhất định mới cho ra những đánh giá khách quan về khách hàng . Cán bộ tín dụng phải có đạo đức nghề nghiệp tốt , không vì mục đích cá nhân mà làm hại đến Ngân hàng . Vì vậy, để nâng cao chất lượng của việc phân tích thẩm định khách hàng , Ngân hàng phải thường đào tạo và đào tạo lại cán bộ Ngân hàng cả về năng lực ,trình độ và đạo đức nghề nghiệp .

Chính sách tín dụng của Ngân hàng

Đây được coi là nhân tố mang tính chiến lược . Ngân hàng luôn phải xác dịnhđược một chính sách gtín dụng hợp lý trong từng thời kỳ khác nhau. Thực chất và thực hiện đúng quy trình về phân tích , đánh giá khách hàng . Tránh trường hợp quá vì mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng mà lới lỏng việc phân tích đánh giá khách hàng. Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Tổng quan tình hình tài chính của Cty Đình Vũ

One thought on “Khóa luận: Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đình Vũ

 1. Pingback: Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Cty Đình Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464