Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.4. Thực trạng hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

2.4.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh về giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học

Kết quả khảo sát thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông ở các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương được thể hiện trong các bảng như sau:

Bảng 2.5. Đánh giá mức độ quan trọng trong thực hiện giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Từ kết quả thông kê bảng 2.5 cho thấy, mức độ khá cần thiết trở lên: của GV, CBQL là 126/309 người (40,8%) và của PH là 88/200 người (44,0%) cho việc thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh được giáo viên và cán bộ quản lý khá tương đồng. Cụ thể, cả phụ huynh học sinh đánh giá cao nhất với 34.6%, đối với phụ huynh đánh giá trong mức độ này là 30.5%. Với sự nhận thức cao về mức độ cần thiết của hoạt động giáo dục này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thống nhất, phối hợp và huy động các nguồn lực từ các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong tham gia thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương. Tuy nhiên, kết quả về nhận thức này chưa thực sự sâu sắc và còn có một số trường hợp chưa được nhận thức về tầm quan trọng trọng hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, mức độ ít cần thiết được chọn chiếm 21.7%, và không cần thiết 5.2%, có thể họ chưa nhận thấy kết quả của hoạt động này mang lại hiệu quả trong thực tế. Việc hạn chế trong nhận thức về tầm quan trọng trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sẽ ảnh hưởng lớn đến việc triển khai hoạt động GDATGT và kết quả thực hiện các nội dung cũng như công tác quản lý hoạt động giáo dục nhà. Chính vì vậy, các trường thực hiện giáo dục an toàn giao thông cho học sinh được thể hiện qua biểu đồ 2.1.sau: Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Biểu đồ 2.1. Đánh giá mức độ quan trọng trong thực hiện giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Bên cạnh đó, ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát cũng được khảo sát, kết quả thống kê được thể hiện trong bảng 2.6.

Bảng 2.6: Thực trạng nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Theo bảng 2.6 cho thấy, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phụ huynh học sinh đánh giá cao trong các nội dung ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông. Trong đó, “Làm cho học sinh có trách nhiệm với xã hội” có điểm trung bình cao nhất đạt mức 4, mức độ khá quan trọng, độ lệch chuẩn trong các trường hợp thấp thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa lực lượng giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường. Đồng thời, các nội dung khác cũng được các đối tượng tham gia đánh giá ở mức 4, mức độ khá quan trọng.

Như vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát được đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cũng như phụ huynh học sinh được xem là hoạt động mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, hoạt động giáo dục không chỉ giúp học sinh mở rộng kiến thức và an toàn giao thông mà còn là điều kiện để các em phát triển nhân cách, được rèn luyện về hành vi, đạo đức, trách nhiệm để góp phần vào việc xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.4.2. Thực trạng nội dung chương trình giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Kết quả khảo sát thực trạng thực hiện nội dung hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học của cán bộ quản lý, giáo viên, cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương được thể hiện trong bảng 2.7 như sau:

Bảng 2.7. Thực trạng thực hiện nội dung hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Theo kết quả thống kê từ bản 2.7 cho thấy nội dung hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh chưa được thực hiện đồng đều trong các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, cụ thể:

Nội dung số thứ tự STT : 1.“Cách đi bộ và qua đường an toàn trên đường phố, trục lộ giao thông; 2. Cách an toàn khi ngồi trên xe máy, xe đạp; 3. Cách đi xe đạp an toàn trên đường phố (kỹ năng đi xe an toàn)” có điểm trung bình đạt mức 4, ứng với mức độ khá phù hợp và kết quả mang lại cũng đánh giá ở mức khá. Độ lệch chuẩn trong các trường hợp này thấp thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các đối tượng tham gia khảo sát. Trong khi đó, STT 4.“Cách an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng” có điểm trung bình chỉ ở mức 2, mức độ ít phù hợp và kết quả thực hiện yếu. Qua trao đổi phỏng vấn với học sinh. Chúng tôi ghi nhận được một số ý kiến sau: “Em thấy việc học về cách an toàn giao thông khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng được giáo viên hướng dẫn nhiệt tình, nhưng ít tạo được sự hứng thú trong khi học”( HS1,HS2, HS3,HS4);Giáo viên dẫn chứng chưa nhiều, mặt khác các em chưa được trải nghiệm thực tế trên các phương tiện công cộng(HS5, HS7). Bên cạnh đó, giáo viên cho rằng “công tác tổ chức các tiết dạy về các nội dung giáo dục an toàn giao thông, còn mang tính chất lý thuyết, chưa tạo được môi trường cho các em trải nghiệm nhất là những nội dung liên quan đến những phối hợp với các điều kiện, lực lượng ngoài nhà trường”.

Tương tự, các nội dung STT 7, 8, 9: “Những điều kiện an toàn, chưa an toàn của đường phố; Tìm hiểu các nguyên nhân cơ bản gây tai nạn giao thông, cách phòng tránh tai nạn giao thông, trách nhiệm của học sinh trong việc đảm bảo an toàn giao thông” cũng được đánh giá thấp với điểm trung bình đạt mức 3, 4 đối với mức độ thường xuyên và kết quả thực hiện chỉ ở mức 1 và 2, ứng với mức độ yếu kém. Qua phỏng vấn với CBQL và GV. Chúng tôi ghi nhận được một số chia sẻ như sau:Do nhà trường chưa trang bị đầy đủ về thiết bị dạy học, mô hình hỗ trợ cho giáo dục về an toàn giao thông, nên khi thực hiện các nội dung chưa thu hút tích cực sự tham gia của người học(QL1,GV1,GV2); Một số ý kiến khác cho rằng:“Điều kiện để giúp các em trải nghiệm thực tiễn là ít được đảm bảo thực hiện thường xuyên” (QL2,GV3,GV4 ). Như vậy, trong quá trình thực hiện nội dung giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát các trường cần quan tâm, cũng như có những giải pháp hữu hiệu trong thực hiện thường xuyên, đồng bộ các nội dung này đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, và mang lại hiệu quả cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã.

2.4.3. Thực trạng hình thức tổ chức giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học

Kết quả khảo sát thực trạng hình thức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương được thể hiện trong các bảng như sau:

Bảng 2.8. Thực trạng hình thức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học được giáo viên và cán bộ quản lý đánh giá

Theo thống kê bảng 2.8 cho thấy STT 1, “Dạy học GD ATGT qua bộ Tài liệu” được đánh giá với điểm trung bình 3.86 điểm, Khá thường xuyên thực hiện, nhưng về hiệu quả chỉ là 3.21 điểm đạt mức Trung bình. Độ lệch chuẩn trong các trường hợp thấp từ 0.3 đến 0.5 thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các đối tượng tham gia khảo sát. Qua đó, hình thức dạy học về an toàn giao thông qua bộ tài liệu được các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát thực hiện thường xuyên nhưng kết quả mang lại chưa cao.

Bên cạnh đó STT 2, 3, 4: “Dạy tích hợp lồng ghép trong các môn học khác; Thi vẽ tranh theo chủ đề về ATGT; Tổ chức thực hành” có điểm trung bình 34.9-3.53 trong các trường hợp ở mức 4, mức độ thường xuyên và đã có hiệu quả mức Khá. Qua đó, cho thấy ngoài tổ chức thực thành và thi vẽ tranh theo chủ đề, các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát đã lồng ghép nội dung giáo dục ATGT theo từng khối lớp, như: đối với khối lớp một, hai nội dung được lồng ghéo vào môn Tự nhiện – Xã hội; khối lớp 3 được lồng ghép với môn Tự nhiên – Xã hội và khối lớp 4, 5 được lồng ghép với trong môn Khoa học và Đạo đức thông qua các chủ đề. Như vậy, trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, các trường đã thường xuyên thực hiện dạy học tích hợp nội dung an toàn giao thông vào các môn học khác và tổ chức thi vẽ tranh theo chủ đề an toàn giao thông cũng như tổ chức thực hành cho các em. Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Tuy nhiên, với các hình thức như STT 7, 8: “Tổ chức GD qua các hoạt động NGLL; Tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề” có điểm trung bình 2.90 và 2.20 trong đánh giá ở mức 2, mức độ không thường xuyên và chỉ là kết quả Yếu. Khi phỏng vấn với một số cán bộ quản lý, họ cho rằng “nhà trường còn nhiều khó khăn về tài chính, và chưa huy động được sự hỗ trợ từ các lực lượng ngoài nhà trường về kinh phí trong tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”. Từ đó, các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát còn nhiều hạn chế trong việc tổ chức giáo dục an toàn giao thông qua các hoạt động giáo dục ngoài khóa, ngoài giờ lên lớp, cũng như trong tổ chức chuyên đề, hội thảo, trao đổi giữa các lực lượng về những chủ đề giáo dục an toàn giao thông chưa được thường xuyên và hiệu quả.

Ngoài ra, để có thể thông tin chính xác về hình thức tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, người nghiên cứu tiến hành khảo sát thêm từ các học sinh, kết quả thống kê thể hiện qua bảng 2.9 dưới dây:

Bảng 2.9. Thực trạng hình thức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học do học sinh đánh giá

Theo kết quả thông kê từ bảng 2.9 cho thấy thực trạng hình thức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học do học sinh đánh giá, cho thấy STT 3, 7, 4: “hình thức kể chuyện, thảo luận cũng như thi vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông và tổ chức kiểm tra hiểu biết về nội dung thực hiện an toàn giao thông” được đánh giá với điểm trung bình ở mức 4, mức độ Khá thường xuyên, độ lệch chuẩn trong các trường hợp thấp thế hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các học sinh trong các trường trên địa bàn, như vậy các trường tiểu học thuộc thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương đã thường xuyên thực hiện những hình thức tổ chức thảo luận, kể chuyện và thi vẽ tranh cũng như tổ chức kiểm tra đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Kết quả này cũng trùng hợp với đánh giá của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong bảng 2.8 trên.

Tuy nhiên, “hình thức tranh luận và tổ chức văn nghệ về chủ đề an toàn giao thông” được đánh giá với điểm trung bình 1.63 điểm, độ lệch chuẩn 0.622 ứng với mức 1, mức độ không thực hiện. Đồng thời “phổ biến những kiến thức mới về an toàn giao thông” cũng có điểm trung bình thấp 2.21 điểm ứng với mức hạng 2, mức độ không thường xuyên. Như vậy, các trường trên địa bàn thị xã chưa thường xuyên thực hiện giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua hình thức phổi biến kiến thức, đặc biệt là tranh luận và biểu diễn văn nghệ về những chủ đề an toàn giao thông ở mức Yếu.

Nhìn chung, các hình thức như kể chuyện, thi vẽ tranh theo chủ đề, tổ chức chuyên đề, trao đổi, thảo luận, dạy học tích hợp, qua các tài liệu là được sử dụng thường xuyên và hiệu quả cho học sinh tiểu học, riêng việc tổ chức tranh luận, phổ biến những kiến thức mới về an toàn giao thông, cũng như biểu diễn văn nghệ và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp là chưa được thực hiện trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đây là những hạn chế thiếu sót cần được khắc phục trong thời gian tới.

2.5. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

2.5.1. Thực trạng lập kế hoạch giáo dục ATGT cho học sinh trường tiểu học

Kết quả khảo sát thực trạng về công tác lập kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương được thể hiện trong bảng 2.10 như sau:

Bảng 2.10. Thực trạng về công tác lập kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Theo kết quả thống kê từ bảng 2.10 cho thấy nội dung 1, các trường “Hàng năm Hiệu trưởng có xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học tại trường” có điểm trung bình trong đánh giá thang đo thường xuyên 2.89 điểm đạt mức 3, mức độ thường xuyên và trong đánh giá kết quả thực hiện là 3.45 điểm đạt mức 4, mức độ Khá. Qua đó, cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã tuy kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông hàng năm chưa thường xuyên xây dựng chi tiết nhưng đã mang lại kết quả Khá cho học sinh.

Theo đó, về nội dung 3, 4 và 5 “Kế hoạch xác định được mục tiêu cần đạt được của hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học tại trường; Kế hoạch nêu được các nhiệm vụ nội dung, phương pháp, hình thức của hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học tại trường” và “Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học tại trường” có điểm trung bình ở mức 3, và 4, ứng với mức độ khá thường xuyên, và kết quả mức độ Khá. Trong đó việc “xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động” có điểm trung bình 3.10 điểm trong đánh giá thường xuyên, ứng với mức độ thực hiện bình thường. Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Như vậy, cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát đã thường xuyên thực hiện hiệu quả ở mức khá trong xây dựng kế hoạch với việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Tuy nhiên việc xây dựng kế hoạch còn hạn chế trong các nội dung 2, 5, 7: “Khi xây dựng kế hoạch có đánh giá được thực trạng hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học tại trường; Kế hoạch xác định rõ thời gian, kinh phí cần thực hiện cho từng nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học tại trường; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ tham gia giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học tại trường”có điểm trung bình thấp nhất trong hai nội dung đánh giá, dao động từ mức 1 đến mức 2 của thang đo thường xuyên và hiệu quả thực hiện. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ về hoạt động giáo dục an toàn giao thông là có điểm trung bình ở mức 1, mức độ không thực hiện và có kết quả Kém. Như vậy, tại các trường việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ về hoạt động giáo dục này còn mới mẻ, nhiều trường chưa được thực hiện cụ thể. Qua trao đổi phỏng vấn với giáo viên cho học sinh tiểu học trên địa bàn, hỏi về nội dung công tác bồi dưỡng, phần lớn họ trả lời: “ Công tác bồi dưỡng hầu như chúng tôi tự tìm hiểu qua tài liệu, các trang mạng xã hội là chủ yếu, và chưa được nhà trường tổ chức khóa bồi dưỡng cụ thể”.

Nhìn chung, trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát đã thực hiện thường xuyên và hiệu quả một số nội dung trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động, tuy nhiên để hoàn thiện và mang lại hiệu quả trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục này các trường cần phải tập trung khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục an toàn giao thông tại trường, để xác định những hạn chế, những nhu cầu cần thiết để có kế hoạch cụ thể, cũng như kế hoạch cần phải xác định rõ thời gian, kinh phí thực hiện, trên cơ sở đó kế hoạch cần phải thể hiện cụ thể về công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại trường.

2.5.2. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học

Kết quả khảo sát thực trạng về công tác tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương được thể hiện trong bảng 2.11 như sau:

Bảng 2.11. Thực trạng về công tác tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Kết quả thống kê từ bảng 2.11 cho thấy nội dung 1, việc tổ chức “phân công, phân nhiệm cụ thể đến các cá nhân, bộ phận tham gia thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học” có điểm trung bình 3.53 điểm, độ lệch chuẩn 0.992 đối với đánh giá mức độ thường xuyên và 3.84 điểm đối với đánh giá mức độ về kết quả thực hiện, các trường hợp đánh giá đạt mức hạng 4, mức độ khá thường xuyên và kết quả mức Khá. Như vậy, các trường đã Khá thường xuyên thực hiện và mang lại hiệu quả trong việc phân công, phân nhiệm trong tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại trường. Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Đồng thời nội dung 4 việc “Đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động ATGT cho học sinh Tiểu học” cũng được đánh giá với điểm trung bình ở mức 3 đối với mức độ thường xuyên và mức 4 đối với mức độ về kết quả đạt được, điểm trung bình ứng với mức độ bình thường trong thực hiện và đạt kết quả Khá, khi thực hiện nội dung này. Qua đó, các trường tuy đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất hỗ trợ cho hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh chưa thường xuyên nhưng kết quả mang lại khá cao đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục nhà trường.

Tuy nhiên, nội dung 2, 3, 5 công tác “Tổ chức phối hợp các lực lượng triển khai thực hiện hoạt động GDATGT cho học sinh Tiểu học; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tham gia GD ATGT cho học sinh Tiểu học; Huy động các nguồn lực hỗ trợ cho HĐ GD ATGT cho học sinh Tiểu học” chưa được chú trọng. Điểm trung bình trong đánh giá của các đối tượng tham gia khảo sát chỉ ở mức 1, và 2, mức độ không thực hiện hay có thực hiện nhưng không thường xuyên và chưa đạt được kết quả như yêu cầu mục tiêu trong HĐ GDATGT tại trường. Trong đó công tác “Phối hợp các lực lượng triển khai hoạt động giáo dục” là có điểm trung bình trong đánh giá thấp nhất dao động trong các trường hợp từ 1.51 điểm đến 1.79 điểm là mức Kém. Độ lệch chuẩn 0.5 cho thấy có sự đồng nhất ý kiến giữa các đối tượng khảo sát trong đánh giá nội dung này giữa các trường tham gia khảo sát. Như vậy, các trường cần quan tâm hơn và có những giải pháp phù hợp để thực hiện thường xuyên trong bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, huy động các nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt là trong tổ chức phối hợp các lực lượng triển khai thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trong thời gian tới.

Nhìn chung, trong công tác tổ chức kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại các trường trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tuy các trường đã thường xuyên tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng đối tượng, cũng như đã đầu tư kinh phí trang bị cở sở vật chất đáp ứng trong các hoạt động giáo dục với những chủ đề an toàn giao thông cho học sinh tại trường, nhưng quá trình thực hiện còn một số hạn chế cần được khắc phục như trong tổ chức phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho hoạt động giáo dục an toàn giao thông tại trường được thanh công và mang lại kết quả như mong đợi.

2.5.3. Thực trạng chỉ đạo các hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Kết quả khảo sát thực trạng về chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương được thể hiện trong bảng 2.12 như sau:

Bảng 2.12. Thực trạng về chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Theo kết quả thống kê bảng 2.12, trong Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Hiệu trưởng các trường đã với kết quả nội dung 1: “Quán triệt đến tập thể sư phạm, từng đối tượng tham gia vào hoạt động GD ATGT cho học sinh Tiểu học” có điểm trung bình 3.09 điểm, độ lệch chuẩn 1.198 đối với đánh giá của mức độ “thường xuyên” là Bình thường và kết quả thực hiện 3.39 điểm là Trung bình.

Ngoài ra, chỉ đạo thực hiện nội dung 2: “Phổ biến cụ thể tài liệu cho các bộ phận tham gia về hoạt động GD ATGT cho học sinh Tiểu học” được đánh giá với điểm trung bình trong đánh giá mức độ thường xuyên là 3.57 điểm ứng với mức 4, mức độ Khá thường xuyên, đồng thời trong đánh giá của kết quả thực hiện là 3.54 điểm đạt mức độ hiệu quả Khá. Vì vậy, trong quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, Hiệu trưởng đã phổ biến cụ thể tài liệu cho các bộ phận tham gia hoạt động rõ ràng thường xuyên và mang lại hiệu quả khi tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại trường.

Tương tự các nội dung 3, 6: “Hướng dẫn cụ thể nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện hoạt động GD ATGT cho học sinh Tiểu học; Hiệu trưởng nhà trường luôn cập nhật thông tin và triển khai kịp thời phục vụ cho quản lý hoạt động GD ATGT” cũng được đánh giá với điểm trung bình dao động từ 3.37 đến 3.54 điểm đạt mức 3, 4 trong thang đo thường xuyên và 3.38 điểm đến 3.48 điểm ứng với mức 3, và 4 trong thang đo về kết quả thực hiện. Như vậy, các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát đã thường xuyên thực hiện hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng tham gia tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh về nội dung, nhiệm vụ và mang lại hiệu quả trong khi thực hiện hoạt động, riêng việc chỉ đạo của Hiển trường về cập nhật thông tin triển khai thì ít thường xuyên thực hiện hơn, mức độ thực hiện là bình thường nhưng mang lại hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, chỉ đạo các bộ phận xây dựng biện pháp tốt khuyến khích các lực lượng tham gia hoạt động GD ATGT cho học sinh Tiểu học cũng như trong điều chỉnh kịp thời kế hoạch hoạt động GD ATGT khi thấy chưa hợp lý có điểm trung bình thấp nhất với 2.23 và 2.17 điểm ứng mức 2, mức độ không thường xuyên và 1.75 và 2.07 điểm ứng với mức độ 1, 2 trong đánh giá kết quả thực hiện. Qua trao đổi phỏng vấn với CBQL và GV cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã, họ cho rằng: “Tuy Ban lãnh đạo nhà trường tích cực trong chỉ đạo, động viên, khích lệ tinh thần làm việc cho các cá nhân, bộ phân trong nhà trường tham gia hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh qua đa dạng các hình thức, nhưng nhà trường chưa có biện pháp hay kế hoạch về xác định nguyên nhân hạn chế thực trạng để điều chỉnh kế hoạch” (GV3,GV4,QL3,QL4). Vì vậy, để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại các trường, Hiệu trưởng tập trung hoàn thiện trong công tác chỉ đạo, đặc biệt là chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch và có những biện pháp phù hợp khích lệ tình thần làm việc tích cực của các lực lượng trong nhà trường khi tham gia vào tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

2.5.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Kết quả khảo sát thực trạng về kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương được thể hiện trong bảng 2.13 như sau:

Bảng 2.13. Thực trạng về kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Kết quả thống kê từ bảng 2.13 cho thấy, trong công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại các trường nội dung 2, 3, 4, 5, việc “Thường xuyên kiểm tra nhiệm vụ của các bộ phận tham gia vào hoạt động GD ATGT; Định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động GD ATGT; Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết hằng năm; Kiểm tra kết quả giáo dục ATGT ở học sinh” được đánh giá mức trung bình với điểm trung bình dao động từ 2.76 điểm đến 3.42 điểm, đối với mức độ đánh giá trong thang đo thường xuyên, và 2.95 đến 3.36 điểm trong đánh giá kết quả thực hiện là Trung bình. Kết quả đánh giá đạt mức 3, 4 trong các thang đo ứng với mức độ thỉnh thoảng và trung bình về kết quả thực hiện. Riêng nội dung 2 việc “thường xuyên kiểm ra nhiệm vụ của các bộ phận tham gia hoạt động giáo dục” có điểm trung bình trong đánh giá thường xuyên đạt mức 4, mức độ Khá thường xuyên thực hiện tại các trường.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các tiêu chí trong đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục an toàn giao thông có điểm trung bình thấp nhất 1.74, ở mức Không thực hiện, kết quả Kém. Độ lệch chuẩn thấp 0.658 thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các đối tượng tham gia khảo sát cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã. Trong trường hợp này, điểm trung bình trong đánh giá kết quả thực hiện là 2.27, kết quả Yếu. Qua phỏng vấn với giáo viên tham gia khảo sát tại các trường, hầu như họ cho rằng: “Họ được hướng dẫn cụ thể về phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả đạt được của học sinh sau mỗi nội dung dạy học nhưng để đánh giá quá trình tổ chức HĐ GDATGT cho học sinh, thì chưa có biện pháp hay công cụ để thực hiện”. Vì vậy, trong kiểm tra đánh giá trong công tác quản lý HĐ GDATGT cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát các trường đã thường xuyên thực hiện kiểm tra về nhiệm vụ được giao cho các đối tượng tham gia hoạt động giáo dục. Thực hiện kiểm tra định kỳ và kiểm tra sơ kết, tổng kết hằng năm và kiểm tra kết quả đạt được của học sinh. Nhưng quá trình kiểm tra chưa theo tiêu chí đánh giá cụ thể. Đồng thời, việc quản lý đánh giá HĐ GDATGT chưa được thực hiện thường xuyên và kết quả đạt được phần lớn ở mức Trung bình trở xuống.

2.6. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Kết quả khảo sát thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương được thể hiện trong bảng 2.14 như sau:

Bảng 2.14. Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Kết quả thống kê từ bản 2.14 cho thấy về yếu tố khách quan STT 1, yếu tố “Môi trường Kinh tế – Xã hội – Giáo dục” có điểm trung bình 3.20 điểm đạt mức hạng 3, mức độ có ảnh hưởng như không nhiều đến hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại trường. Bên cạnh đó các yếu tố khác như STT 2, 3, 4: “Cơ chế và công cụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ATGT; Giáo dục an toàn giao thông ngoài nhà trường; Giáo dục an toàn giao thông trong gia đình;” cũng được đánh giá với điểm trung bình dao động từ 2.67 đến 3.29 điểm ứng với mức hạng 3, mức độ ít ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động giáo dục.

Riêng các yếu tố chủ quan STT 5, 6, 7: “Nhận thức của Nhà quản lý nhà trường về GD ATGT cho HS tiểu học; Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng về GD ATGT cho HS tiểu học; Mức độ nhận thức của họcsinh về việc chấp hành Luật an toàn giao thông” có điểm trung bình đạt mức 4, mức độ khá ảnh hưởng đến kết quả trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Như vậy, các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát phần lớp được tập trung vào yếu tố chủ quan, bao gồm: những lực lượng giáo dục trong nhà trường, trách nghiệm của giáo viên, nhận thức của đội ngũ quản lý – lãnh đạo nhà trường và khả năng nhận thức của học sinh. Qua đó, giúp nhà quản lý định hướng và có những biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng trong tổ chức hoạt động giáo này và đáp ứng mục tiêu giáo dục nhà trường.

2.7. Đánh giá thực trạng quản lý giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát

2.7.1. Điểm mạnh

Trong nhận thức: Các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bên Cát có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cũng như phụ huynh học sinh đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa quan trọng trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, cũng như xem việc tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh là thật sự cần thiết để giúp các em phát triển toàn diện.

Trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông: Thực hiện nhiều nội dung, hình thức đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục nhà trường, đặc biệt là thường xuyên hướng dẫn các em thực hiện nội dung về cách đi bộ qua đường, khi ngồi trên xe, hiểu biết các hiệu lệnh giao thông qua nhưng hình thức thi vẽ tranh, dạy học qua tài liệu và tích hợp tạo sự hứng thú tham gia hoạt động của học sinh.

Trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học: các trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch theo mục tiêu cụ thể, và có sự nhất quán trong chỉ đạo thực hiện, cũng như tổ chức kiểm tra đánh gia thường xuyên, định kỳ về kết quả hoạt động giáo dục an toàn giao thông.

2.7.2. Điểm yếu Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Bên cạnh những điểm mạnh, trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục cũng như quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát còn tồn tại một số hạn chế nhất định, cụ thể như:

Nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông: Chưa có sự đồng nhất trong nhận thức về ý nghĩa quan trọng của hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại các trường ở mức độ “rất cần thiết”.

Trong tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông: các trường chưa thường xuyên thực hiện nội dung về cách an toàn khi đi trên phương tiện công cộng; không thường xuyên tổ chức giáo dục qua các hoạt động ngoại khóa, các buổi truyền thông, nói chuyên đề về giáo dục an toàn giao thông, biểu diễn văn nghệ;

Trong việc lập kế hoạch: các trường không thực hiện khảo sát đánh giá thực trạng trước khi xây dựng kế hoạch, kế hoạch chưa xác định rõ thời gian, kinh phí thực hiện, cũng như chưa có kế hoạch về bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia hoạt động giáo dục an toàn giao thông nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

Về tổ chức thực hiện: Các trường không thường xuyên tổ chức phối hợp với các lực lượng triển khai hoạt động giáo dục an toàn giao thông, đồng thời việc huy động các nguồn lực còn nhiều khó khăn và chưa mang lại hiểu qua trong thực hiện hoạt động giáo dục này;

Trong khâu chỉ đạo thực hiện: Các trường chưa có biện pháp tốt để động viên, khích lệ tinh thần các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục an toàn giao thông được hiệu quả và chỉ đạo trong việc điều chỉnh kịp thời kế hoạch cũng không được thực hiện thường xuyên.

Trong kiểm tra đánh giá: Các trường chưa xây dựng cụ thể các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học và kiểm tra thường xuyên hoạt động GDATGT tại các trường.

2.7.3. Nguyên nhân của thực trạng Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

Kết quả khảo sát thực trạng về các nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương được thể hiện trong bảng 2.15 như sau:

Bảng 2.15. Thực trạng về các nguyên nhân ảnh hưởng hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Qua kết quả thông kê từ câu hỏi mở, cho thấy nhiều ý kiến cho rằng trong quá trình thực hiện công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có nhiều nguyên nhân khó khăn, đặc biệt là công tác tổ chức chưa đa dạng về hình thức, các hình thức chỉ tập trung giờ sinh hoạt chào cờ, theo đó là chưa tạo môi trường trải nghiệm thực tiễn cho học sinh bởi nhà trường thiếu điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất, các nguyên nhân được đánh giá chiếm 32.7%. Ngoài ra, các bộ phận, cá nhân và các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường chưa phối hợp chặt chẽ với nhau, chưa được sự hỗ trợ tích cực từ phụ huynh, các mạnh thường quân, cơ quan chính quyền địa phương trong các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh chiếm 32.7%. Trong khi đó, việc hạn chế trong sự quan tâm của phụ huynh, để cho các em đi xe đạp lung tung ngoài đường không đội nón bảo hiểm ít khi xảy ra chiếm 1.8%. Đây là những nguyên nhân khó khăn và cũng là những hạn chế cần được các trường có những phương an phù hợp khắc phục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường trong thời gian tới.

Kết luận chương 2

Thị xã Bến cát, tỉnh Bình dương đang trên đà phát triển theo chủ trương phát triển Kinh tế -Xã hội của UBND tỉnh Bình Dương về Kinh tế Xã hội và Giáo dục cũng đạt được kết quả bước đầu trong kế hoạch 5 năm của cả nước. Song về hạ tầng cơ sở trong đó có giao thông, GD ATGT và QL HĐGDATGT, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh đề ra.

Trong chương 2, luận văn đã trình bày kết quả nghiên cứu đã tập trung vào việc phân tích và đánh giá thực trạng QL HĐ GDATGT cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Kết quả phân tích thực trạng cho thấy, quá trình thực hiện HĐ GDATGT cho học sinh cũng như trong công tác QL HĐ GDATGT cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã, tuy có nhiều thuận lợi, ưu điểm nhưng vẫn tồn tại không ít những hạn chế khó khăn cần được khắc phục.

Ngoài một số hạn chế về việc thực hiện nội dung, phương pháp và hình thức trong HĐ GDATGT cho học sinh đối với GV và CBQL mà những hạn chế thiếu sót còn thể hiện trong quá trình thực hiện xây dựng kế hoạch chưa có sự khảo sát thực tế, tổ chức lãnh đạo thiếu khuyến khích động viên khích lệ đội ngũ và kiểm tra đánh giá còn thiếu thường xuyên và xây dựng cụ thể các tiêu chí đánh giá hiệu quả quá trình hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại các trường.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu chương 2 còn chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tổ chức hoạt động giáo dục từ phía khách quan. Nhưng yếu tố chủ quan là chủ yếu. Các trường cần quan tâm để hạn chế những khó khăn khi triển khai nhiệm vụ QL HĐ GDATGT tại địa phương. Về nguyên nhân dẫn đến hạn chế được đề cập nhiều nhất là khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường, cũng như điều kiện hỗ trợ trong các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học thông qua ngoài khóa, hay ngoài giờ lên lớp.

Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng về nhận thức, HĐ GDATGT và QL HĐGDATGT ở các trưởng TH địa bàn TX Bến cát, tỉnh Bình dương tại Chương 2 luận văn đề xuất một số biện pháp nhằm khắc phục hạn chế thiếu sót trên cũng như nâng cao hiệu quả trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại các nhà trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương trong chương tiếp theo. Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

One thought on “Luận văn: Thực trạng giáo dục ATGT cho HS tiểu học xã Bến Cát

  1. Pingback: Luận văn: Khái quát giáo dục giao thông cho HS tại xã Bến Cát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464