Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Cơ sở xây dựng biện pháp quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

3.1.1. Cơ sở lý thuyết

Trong phần cơ sở lý thuyết về hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học đã được làm rõ, đây là cơ sở nhằm giúp người nghiên cứu thiết kế công cụ khảo sát thực tế và phân tích thực trạng của hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, để tìm ra những nguyên nhân hạn chế tạo cơ sở khoa học trong việc đề xuất biện pháp. Đồng thời, để tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, ngoài khả năng sự nhiệt tình, lòng yêu nghề của giáo viên, sự phối hợp giữa các lực lượng cần phải phát huy tính tích cực, gương mẫu của nhà quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục về an toàn giao thông tại trường.

3.1.2. Cơ sở thực tiễn

Từ kết quả thống kê và phân tích thực trạng về công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương đã chỉ ra được những nguyên nhân hạn chế và những khó khăn cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại các trường cần được khắc phục. Các biện pháp được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng và đáp ứng về nguyên tắc đề xuất sẽ có vai trò quan trọng trong việc mang lại kết quả tích cực trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông, cũng như chất lượng giáo dục và uy tín nhà trượng ngày càng được nâng cao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Dịch Vụ Viết Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

3.2.1. Đảm bảo tính mục tiêu

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trong trường tiểu học được đề xuất phải chú ý đến mục tiêu chung của giáo dục phổ thông, đáp ứng được mục tiêu về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông, đặc biệt biện pháp tập trung vào giải quyết những vấn đề thiếu sót và hạn chế trong quá trình thực hiện công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, nhằm nâng cao chất lượng về hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

3.2.2. Đảm bảo tính pháp lý

Khi đề xuất các biện pháp, tác giả chú ý và thực hiện theo những hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định về những nội dung trong công tác QL HĐ GDATGT cho học sinh tiểu học. Chính vì vậy, để mang lại hiệu quả cao trong công tác QL HĐ GDATGT cho học sinh tiểu học tại thị xã Bến Cát, Bình Dương, nhà trường cần phải nghiêm túc thực hiện theo sự hướng dẫn, chỉ đạo và quy định của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như những yêu cầu của cơ quan địa phương sở tại về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

3.2.3. Đảm bảo tính hệ thống Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Tính hệ thống cũng được quan tâm khi xây dựng các biện pháp, khi đó các biện pháp đề xuất cần chú ý đến sự phù hợp và đồng bộ trong QL HĐ GDATGT trong hệ thống nhà trường, gia đình và xã hội, bởi sự phù hợp và động bộ của hệ thống như khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong nhà trường, các bộ, ngành, cơ quan quản lý địa phương, sự quan tâm đi đầu của Hiệu trưởng nhà trường. Đồng thời, các biện pháp không được mâu thuẫn về nội dung và cách thức thực hiện liên quan đến các quy định, nội quy trong nhà trường, cũng như học sinh phải chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông..

3.2.4. Đảm bảo tính kế thừa và phát huy

Các biện pháp khi đề xuất ngoài đáp ứng về mục tiêu, pháp lý, sự đồng bộ mà còn phải tuân thủ và chú ý đến tính kế thừa và khả năng phát huy trong thực tiễn. Theo đó, khi đề xuất các biện pháp, tác giả phải tìm hiểu qua những sản phẩm, kết quả từ những công trình nghiên cứu trước đó nhằm kế thừa những cái mới để phát huy tích cực, đồng thời đưa ra những phương án giải quyết được những tồn tại, hạn chế trong những nghiên cứu trước chưa thực hiện tốt. Đồng thời biện pháp cần kế thừa những biện pháp của các trường tại địa phương đã thực hiện, nhưng trong triển khai tiếp theo vẫn mang tính hiệu quả.

3.2.5. Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi

Biện pháp đề xuất để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học được dựa trên cơ sở thực tiễn, từ thống kê, phân tích và đánh giá cụ thể về quá trình tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông, cũng như trong quá trình thực hiện quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại các trường như những ưu và hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục hiệu quả. Qua đó, biện pháp được đề xuất phải giải quyết và khắc phục những hạn chế từ thực tiễn của công tác quản lý hoạt động giáo dục ấy. Các biện pháp phải được sự đồng thuận cao của GV, CBQL tại địa phương trong triển khai thực hiện QL HĐ GDATGT về tính khả thi và tính thực tiễn.

3.3. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

3.3.1. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh

Mục tiêu biện pháp:

Quán triệt trong thực tiễn chỉ đạo, quản lý về hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại trường tiểu học, giúp giáo viên, cán bộ quản lý và phụ huynh học sinh nhận thức đúng đắn hơn về tầm quan trọng của ý nghĩa trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông ở các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương được đảm bảo về chất lượng trong tổ chức hoạt động giáo dục.

Nội dung:

Nhà trường tập trung vào việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý và phụ huynh học sinh nhận thức đúng về ý nghĩa của quá trình tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông bằng nhiều hình thức và phù hợp với điều kiện nhà trường và khả năng của giáo viên. Việc nhận thức thấu đáo, sâu sắc về ý nghĩa của hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học cũng như trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học là điều kiện vô cùng quan trọng giúp tạo động cơ học tập, ý chí, khả năng hiểu biết, mở rộng kiến thức an toàn giao thông, hình thành trách nhiệm với xã hội góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trong thực tế.

Trường tổ chức bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm, lòng yêu nghề cho giáo viên, nắm rõ nội dung chương trình giáo dục an toàn giao thông, nắm rõ hướng dẫn, chỉ đạo của nhà trường để xác định cụ thể nội dung, thực hiện phương pháp, hình thức phù hợp.Đối với giáo viên phải nhận thức đúng tầm quan trong về ý nghĩa của giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua các tiết dạy, các buổi sinh hoạt trong lớp, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Với vai trò là người được trực tiếp trong quá trình thực hiện dạy học cho học sinh về những nội dung an toàn giao thông.

Trường cần quán triệt, phổ biến mục đích, yêu cầu về quản lý GDATGT đối với đội ngũ CBQL để họ có nhận thức và kế hoạch phù hợp cho công tác GDATGT cho học sinh. Đối với đội ngũ quản lý nhà trường, cần phải nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm cân đối hợp lý nguồn lực nhà trường thực việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo kiểm tra đánh giá mang tính thực tiễn. Trong đó, thường xuyên xác định những thuận lợi và khó khăn, cũng như đưa ra lộ trình điều chỉnh và hướng đi thích hợp trong kế hoạch hoạt động giáo dục về an toàn giao thông. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Đồng thời, tổ chức thực hiện thường xuyên các hoạt động giảng dạy theo thời khóa biểu, cung cấp tài liệu về phương pháp dạy phù hợp với chương trình nội dung quy định, xây dựng công cụ đánh giá kết quảtổ chức hoạt động giáo dục, cũng như việc thực hiện theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, phân nhiệm phù hợp cho từng cá nhân, bộ phận, tổ chức hướng dẫn giáo viên tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông với đa dạng về phương pháp và hình thức phù hợp trong từng nội dung và điều kiện nhà trường.

Nhà trường cần phải tổ chức các buổi nói chuyện, xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên với gia đình để tuyên truyền đầy đủ về những nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp, và tạo môi trường thuận lợi trong hỗ trợ nhà trường thực hiện hiệu quả hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.Đối với phụ huynh học sinh, cần phải nhận thức đúng về ý nghĩa của hoạt động giáo dục an toàn giao thông, phải biết được kết quả của việc tổ chức các hoạt động giáo dục ấy sẽ mạng lại nhưng lợi ích gì cho học sinh.

Cách thực hiện:

Để thực hiện hiệu quả biện pháp nâng cao nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông chho học sinh tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh trong trường tiểu học, các trường cần phải thực hiện đồng bộ các nội dung như:

Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm, gương mẫu trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động, vận dụng phương pháp phù hợp, chuẩn bị nội dung giảng dạy đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục.

Xây dựng kế hoạch để cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu thực thiện các đề tài khoa học, các dự án về quản lý trường học nhằm giúp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn tiếp thu những thành tựu khoa học quản lý nhà trường, chương trình giáo dục hiệu quả;

Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên tham gia các buổi hội thảo chuyên đề, giao lưu giúp họ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh;

Khuyến khích giáo viên tích cực trong việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ và chuyên môn về hoạt động giáo dục an toàn giao thông;

Nhà trường tổ chức kiểm tra công tác tổ chức, thực hiện nội dung, thực hiện phương pháp hình thức tổ chức giáo dục của giáo viên thường xuyên thông qua dự giờ thăm lớp theo định kỳ, đột xuất;

Chỉ đạo các bộ phận, tích cực trong xây dựng môi trường sư phạm, đoàn kết, trao quyền quản lý và trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên giúp họ linh động và tăng khả năng xử lý tình huống, cũng như kiểm soát công việc được giao.

Điều kiện thực hiện:

Để mang lại hiệu quả trong việc thực hiện biện pháp nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trong trường thì vai trò quan trọng nhất là sự gương mẫu, đi đầu và sự quan tâm của Hiệu trưởng nhà trường, cũng như sự nắm vững nội quy, quy định của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, phải hiểu rõ những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước của Ban Giám hiệu nhà trường. Đồng thời, đội ngũ giáo viên phải nhiệt tình, chịu khó, yêu nghề.

3.3.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học phù hợp với kế hoạch giáo dục tổng thể và toàn diện của trường

Mục tiêu biện pháp:

Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học nhằm xác định những thuận lợi và khó khăn, tránh lãng phí các nguồn lực nhà trường, cũng như xác định chính xác những nguyên nhân để điều chỉnh đáp ứng mục tiêu trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp khi tham gia hoạt động giáo dục này.

Nội dung:

Biện pháp này được tập trung vào việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh tại trường tiểu học. Trong đó, kế hoạch hoạt động giáo dục phải gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh, với môi trường giao thông địa phương. Đặc biệt, phải phù hợp với điều kiện nhà trường, khả năng lứa tuổi học sinh tiểu học khi tham gia vào các hoạt động giáo dục. Đồng thời, kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học phải được xem như là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động giáo dục nhà trường. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Xây dựng kế hoạch giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phải có sự phân nhiệm cụ thể đến từng bộ phận và phải đưa ra được dự báo diễn biến của học sinh, những tình huống cần phải giải quyết, tránh rủi ro khi thực hiện kế hoạch hoạt động. Kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học bao gồm hoạt động giáo dục trong lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học gần gũi với thực tiễn sẽ tạo kiều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện cũng như trong chỉ đạo khích lệ tinh thần làm việc của của giáo viên. Xác định nguồn lực nhà trường nhà trường đáp ứng cho hoạt động giáo dục. Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo trong việc thiết kế nội dung hoạt động, đồ dùng học tập kịp thời, cũng như sự phận nhiệm hợp lý trong quá trình tổ chức các hoạt động vui chơi, cuộc thi mang tính giáo dục về an toàn giáo thông cho học sinh.

Cách thực hiện:

Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo cho các bộ phận xây dựng kế hoạch cho cả năm học cụ thể, đúng theo chương trình. Chỉ đạo thực hiện đa dạng hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp;

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, dự giờ các hoạt động của từng bộ phận thường xuyên theo nhiều hình thức khác nhau để có sự góp ý nâng cao chất lượng trong công tác quản lý hoạt động. Hiệu trưởng thường xuyên tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân có cố gắng tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Xác định khả năng tài chính, điều kiện nhà trường để có kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông gắn liền với thực tế;

Chỉ đạo các bộ phận, giáo viên tập trung khai thác trò chơi, cuộc thi, tự thiết kế đồ dùng học tập theo chủ đề về an toàn giao thông phù hợp với học sinh và điều kiện nhà trường;

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch về công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trong mỗi năm học đảm bảo tính hợp lý về thời gian, nội dung, phương thức triển khai hợp lứa tuổi học sinh;

Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thông qua xác định năng lực và phân loại giáo viên, nhằm giúp đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chịu khó, yêu nghề, tâm huyết với nghề và tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục an toàn giao thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Điều kiện thực hiện:

Để biện pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, kế hoạch phải xác định cụ thể và chính xác về khả năng thực hiện nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời, Hiệu trưởng nhà trường phải là người tiên phong, có trách nhiệm, tâm huyết với nghề, am hiểu và có khả năng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục.

3.3.3. Tăng cường chỉ đạo thực hiện giáo dục an toàn giao thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Mục tiêu biện pháp:

Chỉ đạo các lực lượng giáo dục trong nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học phù hợp với nguồn lực nhà trường nhằm nối tiếp nội dung chương trình trên lớp, giúp học sinh củng cố và khắc sâu những kiến thức, hiểu biết và phát triển nhân cách cũng như ý thức khi tham gia giao thông an toàn, góp phần nâng cao chất lượng trong quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nội dung biện pháp:

Nội dung biện pháp được tập trung vào việc tăng cường chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục an toàn giao thông cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động thiết thực, gần gũi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với chương trình nội dung giáo dục về an toàn giao thông bậc tiểu học, phù hợp với điều kiện nhà trường. Chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch các hoạt động tham quan, tìm hiểu về luận giao thông, những nguyên nhân, tình huống, làm thế nào để an toàn trên các phương tiện công cộng, những điều kiện an toàn, chưa an toàn của đường phố, các hoạt động phải mang tính thực tế để giúp học sinh có sự liên hệ với nội dung chương trình học. Trong đó, kế hoạch phải thể hiện được sự dự báo về khả năng, sự hứng thú và kết quả đạt được của học sinh khi tham gia hoạt động. Bên cạnh đó, nội dung biện pháp còn tập trung vào sự nhất quán trong chỉ đạo phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thống nhất nội dung và phương thức tổ chức hiệu quả. Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học qua tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ của các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Cách thực hiện biện pháp:

Để thực hiện hiệu quả việc chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giáo thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng cần thực hiện các bước sau:

Hiệu trưởng ban hành thông báo cụ thể kế hoạch tổ chức hoạt động GDATGT cho học sinh, bao gồm: mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức thời gian, nhân sự và các điều kiện liên quan đến hoạt động GDATGT;

Hiệu trưởng phải tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận, cá nhân trong và ngoài nhà trường để phối hợp thu thập thông tin xác định nguồn lực, tạo điều kiện để cho học sinh khó khăn, không có điều kiện vẫn được tham gia hoạt động giáo dục an toàn giao thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

Nhà trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt độngđược lồng ghép vào kế hoạch của năm học và được xây dựng thường xuyên đáp ứng yêu cầu chất lượng trong giáo dục nhà trường;

Nhất quán trong chỉ đạo, động viên các bộ phận tích cực trong đánh giá và xác định kết quả nguồn lực thực trạng và nhu cầu của học sinh. Hoạt động giáo dục thông qua hoạt động ngoại khoá thực hiện đình kỳ hàng năm và theo phong trào thi đua, các ngày lễ như 20/11; 22/12; 03/02; 08/03; 26/03; 30/04; 01/05; 19/05 với đa dạng về nội dung, phương pháp hoạt động như tổ chức cuộc thi có tính chất tổng hợp kiến thức, tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện, tìm hiểu về các chủ đề an toàn giao thông;

Thường xuyên khích lệ, động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tích cực thực hiện theo kế hoạch đã được xây dựng, thường xuyên phản hồi thông tin góp ý để điều chỉnh kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh mang tính thực tiễn cao;

Chỉ đạo động viên đội ngũ giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết và quan tâm đến việc phong trào, hoạt động giáo dục trong môn giáo dục an toàn giao thông học sinh tiểu học;

Đẩy mạnh việc xây dựng các mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường thông qua việc phân công rõ ràng, đúng người, đúng việc gắn quyền hạn của từng bộ phận, của các lực lượng tham gia nhằm tạo môi trường sư phạm, đoàn kết khi tham gia vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Điều kiện thực hiện:

Để thực hiện hiệu quả biện pháp, kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thôngcho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động phải xác định đúng về mục tiêu kế hoạch, nội dung, cách thức tổ chức, đặc biệt phải phù hợp với hoàn cảnh, nguồn lực, tài chính nhà trường. Ngoài ra, Hiệu trưởng phải phát huy vai trò lãnh đạo và xây dựng được sự đoàn kết trong nội bộ, phối hợp, thống nhất các lực lượng tham gia.

3.3.4. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Mục tiêu biện pháp:

Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong các lực lượng sẽ đáp ứng nhu cầu mục tiêu phát huy khả năng thực hiện nội dung, phương pháp và hình thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Nội dung biện pháp:

Việc tạo các mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, cơ quan địa phương và các tổ chức giáo dục nhằm thu hút sự tham gia, chia sẻ nguồn lực, tài lực và hỗ trợ trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục an toàn giao thông qua ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp. Bên cạnh đó, sự phân cấp quản lý rõ ràng, cụ thể, phù hợp cho từng đối tượng tham gia vào hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chính vì vậy, nội dung biện pháp tập trung vào việc xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, giữa nhà trường với các tổ chức xã hội, cơ quan chính quyền địa phương nhằm phân nhiệm, tạo sự thống nhất trong hệ thống quản lý, thực hiện đồng bộ hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, cập nhật và điều chỉnh nội dung, hoàn thiện hình thức tổ chức giáo dục kịp thời, hiệu quả.

Cách thực hiện:

Hiệu trưởng nhà trường thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện tạo mối liên hệ, hợp tác với các đơn vị, tổ chức ngoài nhà trường, với gia đình học sinh trong các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học qua ngoại khóa;

Tổ chức khảo sát nhu cầu, nguồn lực bao gồm vật lực và tài lực của nhà trường để dự báo chính xác về nguồn lực và xây dựng kế hoạch hợp tác với các lực lượng tổ chức liên quan phù hợp;

Tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân trong nhà trường nhằm phát huy khả năng phối hợp thực hiện giữa các lực lượng, cũng như huy động sự hỗ trợ tích cực của mỗi cá nhân tham hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học;

Chỉ đạo đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên liên lạc, phổ biến đến phụ huynh học sinh về các nội dung chương trình hoạt động giáo dục của nhà trường, nhằm tạo sự thuận lợi trong việc thực hiện theo mục tiêu kế hoạch;

Động viên, khích lệ các bộ phận tăng cường phối hợp với các lực lượng tham gia hỗ trợ tài chính cho hoạt động giáo dục an toàn giao thông, chia sẽ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông thông qua hội thảo chuyên đề, trò chuyện;

Xây dựng chính sách và phương án phù hợp trong việc giao kinh phí cho từng cá nhân, bộ phận tham gia phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường;

Chỉ đạo các lực lượng trong nhà trường phối hợp thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan, tổ chức xử lý và đưa ra những hạn chế thiếu sót để kịp thời rút kinh nghiệm, hoàn thiện kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Điều kiện thực hiện:

Hiệu trưởng các trường tiểu học cần phải quan tâm trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng. Cần phải xây dựng công cụ dự báo chính xác về nhu cầu, điều kiện, nguồn lực của nhà trường trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Đồng thời, đội ngũ giáo viên, cán bộ nhà trường phải, tích cực, tâm huyết với nghề.

3.3.5. Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Mục tiêu biện pháp:

Công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học có vai trò to lớn nhằm giúp các em phát huy khả năng nhận biết những nguyên nhân mất an toàn trong khi tham gia giao thông, hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm trong xã hội. Ngoài ra, kiểm tra đánh giá còn giúp nhà quản lý phát hiện những hạn chế, sai sót để kịp thời điều chỉnh góp phần hoàn thiện kế hoạch cũng như hiệu quả trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Nội dung biện pháp:

Việc tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá về kết quả trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phải được tăng cường thực hiện với những nội dung như:

Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động GD ATGT cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ về thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, khách quan và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Cách thức thực hiện:

Hiệu trưởng nhà trường phải tổ chức, phân công đến từng bộ phận, người chịu trách nhiệm tiến hành khảo sát, thu thập thông tin từ thực trạng, tổ chức phân tích đưa ra chính xác về khả năng, điều kiện nguồn lực nhà trường để làm cơ sở cho việc xây dựng công cụ đánh giá hiệu quả từ các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục; Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Huy động các nguồn lực phối hợp tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh về giáo dục an toàn giao thông qua các môn học chính thống và qua hoạt động ngoại khoá và phải đưa trên tiêu chuẩn chương trình môn học quy định;

Động viên các bộ phận thường xuyên thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất tổ chuyên môn về công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, cũng như thực hiện nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục phù hợp để kịp thời điều đáp ứng mục tiêu kế hoạch và mục tiêu giáo dục chung;

Tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị kế hoạch và thực hiện kế hoạch thường xuyên và hiệu quả trong các bộ phận, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong và ngoài lớp để giúp đạt theo yêu cầu mục tiêu kế hoạch đề ra;

Chỉ đạo các lực lượng phối hợp tổng hợp đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời sử dụng kết quả đánh giá để phê bình, khen thưởng điển hình cho những cá nhân, bộ phận hoàn thành tốt công nhiệm vụ được giao

Điều kiện thực hiện:

Để thực hiện hiệu quả biện pháp này, Hiệu trưởng nhà trường cần phải quan tâm đúng mực và phải có trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và nhất quán trong chỉ đạo cũng như trong tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Bên cạnh đó, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường phải nhận thức đúng về ý nghĩa của hoạt động giáo dục an toàn giao thông, và tích cực trong việc hợp tác, phải thống nhất, tham gia với nhà trường, tin tưởng về chất lượng giáo dục nhà trường.

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Qua phân tích, trình bày trên, mỗi biện pháp đều có vị trí, tầm quan trọng khác nhau trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ở các trường tiểu học. Khi nhóm biện pháp hợp lại sẽ tạo nên sự thống nhất, bổ sung, tác động qua lại tạo sự ảnh hưởng tích cực trong hoạt động giáo dục cũng như ảnh hưởng đến việc phát huy và sự phát triển của công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại trường.

Đồng thời, nội dung của biện pháp này là nguyên nhân, kết quả của biện pháp kia nên để đảm bảo khắc phục những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện hoạt động giáo dục này, các biện pháp phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán.

3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khá thi của các biện pháp Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

3.5.1. Mục đích khảo nghiệm

Tổ chức khảo nghiệm các biện pháp được đề xuất thông qua các đối tượng liên quan, am hiểu về lĩnh vực hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, nhằm xin ý kiến trả lời về tính khả thi và cần thiết của biện pháp cho công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

3.5.2. Nội dung khảo nghiệm

Để tiến hành tổ chức khảo nghiệm các biện pháp từ các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Nội dung thăm dò bao gồm những phiếu hỏi (phụ lục 1.2) về các biện pháp như:

 • Nâng cao nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông ở các trường tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh;
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông ở các trường tiểu học phù hợp với kế hoạch giáo dục tổng thể và toàn diện của trường
 • Tăng cường chỉ đạo thực hiện giáo dục an toàn giao thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 • Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học;
 • Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho họcsinh tiểu học.

Các đối tượng tham gia đánh giá bao gồm: Các cán bộ quản lý, giáo viên có thâm niên, các chuyên gia am hiểu về hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trong các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

3.5.3. Phân tích kết quả khảo nghiệm Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Sau khi tiến hành khảo sát thăm do ý kiến của 30 giáo viên và cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Kết quả khảo sát được tổng hợp xử lý thống kê và được thể hiện trong các bảng sau:

Bảng 3.1. Kết quả đánh giá tính cần thiết của các biện pháp

Theo kết quả thống kê từ bảng 3.1 cho thấy, các biện pháp được đánh giá cao về mức độ cần thiết trong quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, cụ thể như:

Biện pháp “Nâng cao nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông ở các trường tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh” có điểm trung bình 3.63 điểm, độ lệch chuẩn 0.615 thể hiện sự đổng nhất trong đánh giá giữa các đối tượng tham gia khảo sát. Như vậy, điểm trung bình trong các trường hợp đánh giá của biện pháp đều ở mức 4, mức độ cần thiết, biện pháp được xem là cần thiết khi vận dụng trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Tương tự, các biện pháp khác như “Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông ở các trường tiểu học phù hợp với kế hoạch giáo dục tổng thể và toàn diện của trường” và “Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học” cũng được đánh giá cao với điểm trung bình trong các biện pháp dao động từ 3.80 điểm đến 3.83 điểm, độ lệch thấp (0.847 và 0.874) thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá của các đối tượng tham gia khảo sát ở mức cần thiết. Như vậy, các biện pháp trên đã được xem là cần thiết và góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học thị xã Bến Cát, Bình Dương. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Tuy nhiên, các biện pháp “Tăng cường chỉ đạo thực hiện giáo dục an toàn giao thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học” có điểm trung bình ở mức 4 trong thang đo cần thiết (ĐLC trong các trường hợp ở mức 0.8). Qua đó, việc tăng cường chỉ đạo và phối hợp trong tổ chức các hoạt động được xem là rất cần thiết khi thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Như vậy, các biện pháp đề xuất trong đề tài này được giáo viên và cán bộ quản lý đánh giá là cần thiết để khắc phục những hạn chế thiếu sót và góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bảng 3.2. Kết quả đánh giá tính khả thi của các biện pháp

Từ kết quả thống kê từ bảng 3.2 cho thấy, các biện pháp được đánh giá cao về mức độ khả thi trong quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, cụ thể như sau:

Biện pháp “Nâng cao nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông ở các trường tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh” có điểm trung bình 3.97 điểm, độ lệch chuẩn 0.765 thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các đối tượng tham gia khảo sát đánh giá tính khả thi trong biện pháp này. Điểm trung bình trong trường hợp đánh giá này cho thấy, biện pháp đạt ở mức 4, mức độ khả thi. Như vậy, biện pháp đề xuất được xem là khả thi khi vận dụng trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Bên cạnh đó, biện pháp như “Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông ở các trường tiểu học phù hợp với kế hoạch giáo dục tổng thể và toàn diện của trường” cũng được đánh giá cao với điểm trung bình là 4.10 điểm, độ lệch 0.803 thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá của các đối tượng tham gia góp ý cho biện pháp, biện pháp được xác định ở mức khả thi. Như vậy, biện pháp đề xuất này được xem là khả thi và góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Tương tự, biện pháp “Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học” cũng được đánh giá cao với điểm trung bình 4.03 điểm, độ lệch 0.765 thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá của các đối tượng tham gia khảo sát ở mức khả thi. Qua đó, biện pháp trên đã được xem là khả thi để góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Tuy nhiên, các biện pháp “Tăng cường chỉ đạo thực hiện giáo dục an toàn giao thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (ĐTB=4.20 điểm); Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học (ĐTB=4.40 điểm)” có điểm trung bình ở mức 5 trong thang đo khả thi . Như vậy, việc tăng cường chỉ đạo và phối hợp trong tổ chức các hoạt động được xem là rất khả thi khi thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Nhìn chung, các biện pháp được các chuyên gia, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhiều kinh nghiệm cho học sinh tiểu học trên địa bàn đánh giá là cần thiết và khả thi trong quá trình khắc phục những hạn chế thiếu sót góp phần nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Kết luận chương 3

Trong chương 3, người nghiên cứu đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn để thực hiện các biện pháp cũng như những nguyên tắc trong quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Đồng thời, trên cơ sở thực trạng hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, cũng như thực trạng về công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên thị xã Bến Cát, Bình Dương, đề tài đã đề xuất được 5 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục này.

Khi đề xuất 5 biện quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn các trường tiểu học huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương luận văn đã xác địch rõ mục đích, nội dung, cách thực hiện và điều kiện thực hiện đối với mỗi biện pháp trên điều kiện thực tiễn của địa phương. Các biện pháp này nếu được triển khai thực hiện sẽ góp phần cải thiện việc quản lý hoạt động GDATGT cho học sinh tiểu học một cách có hiệu quả tại địa phương. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Với điều kiện và thời gian cho phép, người nghiên cứu đã tiến hành tổ chức khảo nghiệm 5 biện pháp đã được đề xuất về tính khả thi và cần thiết khi vận dụng vào thực tế, bao gồm:

 • Nâng cao nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh;
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học phù hợp với kế hoạch giáo dục tổng thể và toàn diện của trường
 • Tăng cường chỉ đạo thực hiện giáo dục an toàn giao thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 • Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học;
 • Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
 • Các biện pháp được đánh giá cao về tính khả thi và cần thiết để khắc phục những hạn chế và góp phần nâng cao chất lượng trong quản lý hoạt động hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên thị xã Bến Cát, Bình Dương.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Sau quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài này, tác giả đã hoàn thành kết quả nghiên cứu đề tài bao gồm:

1.1. Về lý luận

Đề tài đã tổng quan được các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Nghiên cứu cho thấy các nước đã quan tâm đến hoạt động GDATGT cho các học sinh từ sớm, bằng nhiều hình thức nhằm giúp các em có kỹ năng khi tham gia GT. Công tác quản lý hoạt động GDATGT của các nước cũng có sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức xã hội với nhà trường. Các nghiên cứu đã làm rõ các khái niệm về quản lý, hoạt động cũng như quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Lý luận làm rõ về ý nghĩa, mục tiêu của hoạt động giáo dục an toàn giao thông như mở rộng kiến thức và nâng cao hiểu biện an toàn giao thông, phát triển nhân cách toàn diện, giáo dục tư tưởng đạo đức, làm cho HS có trách nhiệm, nâng cao ý thức an toàn giao thông. Bên cạnh đó, nội dung hoạt động giáo dục ATGT cũng được làm rõ như: Cách đi bộ và qua đường an toàn trên đường phố, trục lộ giao thông; Cách an toàn khi ngồi trên xe máy, xe đạp; Cách đi xe đạp an toàn trên đường phố; Cách an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng; Hiểu biết các hiệu lệnh điều khiển và chỉ huy giao thông; Cách nhận biết tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ trên đường; Những điều kiện an toàn, chưa an toàn của đường phố; Các loại đường giao thông và phương tiện giao thông; Tìm hiểu các nguyên nhân cơ bản gây tai nạn giao thông, cách phòng tránh tai nạn giao thông, trách nhiệm của học sinh. Đồng thời, công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại trường tiểu học cũng được làm rõ. Luận văn cũng làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động GD ATGT tại trường tiểu học như: Môi trường Kinh tế – Xã hội – Giáo dục; Cơ chế và công cụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ATGT; Giáo dục an toàn giao thông ngoài nhà trường; Giáo dục an toàn giao thông trong gia đình; Nhận thức của Nhà quản lý nhà trường về GD ATGT cho HS tiểu học; Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng về GD ATGT cho HS tiểu học; Mức độ nhận thức của học sinh về việc chấp hành Luật an toàn giao thông. Luận văn đã xác định được cơ sở lý luận của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, nhằm giúp đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

2.2. Về thực tiễn Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Chúng tôi đã vận dụng lý luận trên vào nghiên cứu quá trình quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại thị xã Bến Cát, Bình Dương. Người nghiên cứu đã thiết kế công cụ khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục an toàn giao thông và quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Kết quả điều tra thực trạng cho thấy: trong HĐ GDATGT tuy GV các trường bảo đảm về chất lượng chuyên môn khi GD, nhưng vẫn còn một số giáo viên và cán bộ quản lý chưa thực hiện hiệu quả về nội dung, phương pháp và hình thức trong HĐ GDATGT cho học sinh, trong QL HĐ GDATGT còn một số, cũng như những hạn chế thể hiện trong quá trình thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức lãnh đạo và kiểm tra đánh giá quá trình hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học tại các trường. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn chỉ ra khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường, cũng như điều kiện hỗ trợ trong các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học thông qua ngoại khóa, hay ngoài giờ lên lớp là nguyên nhân khó khăn thường gặp Luận văn đã đề xuất được 5 biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý hoạt động GDATGT trong các trường tiểu học tại thị xã Bến Cát, Bình Dương. Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng đã chứng minh được giả thuyết đề ra về hạn chế.

Trong các biện pháp được đề xuất, tác giả đã thực hiện thăm dò ý kiến của các chuyên gia về tính khả thi và cần thiết trong quá trình thực hiện công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại các nhà trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương, các biện pháp được đánh giá cao tính khả thi và cần thiết. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, giúp các em nâng cao sự hiểu biết về luận giao thông, những nguyên nhân phòng tránh và có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn khi tham gia giao thông, thì các biện pháp phải được thực hiện đồng bộ.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cần sớm hoàn thiện và triển khai cụ thể chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam trong từng giai đoạn phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và phù hợp với địa phương.

Trong điều lệ trường phổ thông cần có những điều khoản quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng hơn về chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của giáo viên trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông.

Có chương trình bồi dưỡng thường xuyên về nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho giáo viên góp phần nâng cao trình độ chuyên môn trong tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cần đẩy mạnh thực hiện phát triển giáo dục của địa phương về tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục nhằm tiến tới đổi mới toàn diện nhà trường và xây dựng nhà trường tiên tiến hội nhập quốc tế. Trong đó chú trọng xây dựng chích sách đãi ngộ cho các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

Xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên về tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông qua nhiều hình thức khác nhau.

2.3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên ở các trường tiểu học, đặc biệt kiểm tra đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh bằng những tiêu chí rõ ràng; Tổ chức hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá, nhất quán trong chỉ đạo đánh giá công tác chuyên môn cho giáo viên có chế độ khen thưởng kịp thời; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên về tổ chức hoạt động giáo dục.

2.4. Đối với các trường tiểu học

Đối với nhà trường, cần phải quan tâm sâu sát hơn trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học. Bên cạnh đó, phải quan tâm đến việc tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Ngoài ra, phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra đánh giá trong các giờ dạy của giáo viên trong các môn có nội dung về giáo dục an toàn giao thông, kiểm tra theo kế hoạch việc thực hiện các hoạt động liên quan đến giáo dục an toàn giao thông, trang thiết bị hỗ trợ khi tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông theo các hình thức ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt, phải quan tâm đến công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kế hoạch hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phải được hoàn thiện đầu năm và lồng ghép vào các hoạt động giáo dục khác.

Với gia đình học sinh, nhà trường thường xuyên thông tin với phụ huynh những thay đổi, những nội dung thực hiện trong hoạt động giáo dục an toàn giao thông, để tạo sự thuận lợi trong việc tham gia, hỗ trợ theo mục tiêu kế hoạch, cũng như sự góp ý nhằm hoàn thiện hơn trong công tác quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại các nhà trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục tiểu học ở thị xã Bến Cát

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Giáo dục an toàn giao thông HS tiểu học xã Bến Cát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464