Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở thành phố Phan Thiết dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp

3.1.1. Các quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đã chỉ rõ: “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Chính vì vậy cần tạo bước chuyển biến quan trọng về công tác cán bộ. “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân”. Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã tiếp tục khẳng định “phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển”. “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo.

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009-2020 đã đề ra giải pháp mang tính đột phá, trong đó có giải pháp “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, đó là rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng lực lượng cán bộ quản lý tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục; có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ cán bộ quản lý. Khuyến khích các cơ sở giáo dục ký hợp đồng với các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín và kinh nghiệm trong và ngoài nước quản lý và điều hành cơ sở giáo dục.

Thực hiện đề án Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. Đối với Ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Phan Thiết, phương hướng phân bố hệ thống giáo dục đào tạo như sau:

Bảng 3.1: Phát triển và phân bố các trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến 2015 và 2020

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.2. Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Về quan điểm:

 • Tập trung đẩy mạnh nâng cao mặt bằng dân trí, tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng và quy mô giáo dục theo hướng: nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; thực hiện giáo dục toàn diện (đức, trí, thể, mỹ), gắn với chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt và học tốt” ở các trường học, bảo đảm cho giáo dục phát triển từng bước vững chắc theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá và hiện đại hóa, làm cho giáo dục thật sự là quốc sách hàng đầu, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 • Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình giáo dục- đào tạo, chú trọng phát triển giáo dục hợp lý giữa các cấp học, bậc học. Chú ý trong giáo dục mầm non, THCS và dạy nghề. Chú ý phát triển mạng lưới giáo dục ở vùng ven, vùng dân cư bên trong. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, coi giáo dục là sự nghiệp của toàn dân.

Về mục tiêu:

Để thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục đào tạo, nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương từ nay đến năm 2015 và đến năm 2020, cần phải tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

 • Đến năm 2015, toàn thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục THCS và tiến hành phổ cập THPT;
 • Từ nay đến năm 2015 và đến 2020:
 • Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi Mẫu giáo đến trường đạt từ 80 đến 85%.
 • Duy trì tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi Tiểu học đến trường hàng năm từ 98 đến 99%. Duy trì tỷ lệ tốt nghiệp Tiểu học đạt 100%.
 • Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi THCS đến trường hàng năm đạt từ 90 – 95%. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 98%.
 • Tỷ lệ học sinh độ tuổi vào THPT đạt từ 80-90%.
 • Đến 2015 thành lập 2 trường chất lượng cao, gồm 1 trường tiểu học và 1 trường THCS .
 • Nâng cao hiệu quả giáo dục ở các bậc học, cấp học. Tăng tỷ lệ học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi các cấp. Phấn đấu đến năm 2015, có 20% cơ sở Mầm non, 30% cơ sở Tiểu học và 20% trường THCS, THPT đạt chuẩn Quốc gia; đến năm 2020 có trên 70% trường các cấp học đạt chuẩn.

Đến năm 2015 các phường xã đều có trường THCS; mỗi xã phường có 1 trường Mẫu giáo hoặc Mầm non; 70% trường Tiểu học 2 buổi/ngày.

Về nhiệm vụ:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục

Chú trọng bồi dưỡng giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, nhân cách, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường học. Chuẩn hoá về nghiệp vụ và được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn hàng năm cho đội ngũ giáo viên. Tích cực củng cố tổ chức và tạo điều kiện để phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường. Chú ý giáo dục tinh thần “tôn sư, trọng đạo”, “tiên học lễ, hậu học văn”. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và địa phường trong quản lý giáo dục học sinh. Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Thực hiện tốt nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng dẫn của ngành giáo dục. Chú trọng phát huy tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự tu dưỡng gắn với làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu; coi trọng giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, nhất là những ngành nghề địa phương có nhu cầu.

Phát triển quy mô giáo dục

Chú trọng tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, gắn với huy động sự đóng góp của các nguồn lực trong và ngoài địa phương nhằm không ngừng phát triển sự nghiệp giáo dục, bố trí hợp lý trường, lớp ở các vùng, các địa bàn bảo đảm nhu cầu học tập cho mọi người; gắn đào tạo và sử dụng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Từng bước nâng cao số lượng và chất lượng các cơ sở trường học đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục phát triển mô hình trường tiểu học bán trú.

Thực hiện đa dạng hóa các loại hình giáo dục, chú trọng giáo dục dân lập, bán công (hệ Mẫu giáo, Mầm non, PTTH), các hình thức giáo dục cộng đồng tại xã phường, trên cơ sở huy động sự đóng góp của toàn xã hội. Tăng cường công tác thông tin giáo dục- đào tạo để tạo ra sự hiểu biết rộng rãi về các chủ trương, chính sách mới của ngành giáo dục, lắng nghe ý kiến từ phía xã hội đối với giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đều được học tập, hướng tới một xã hội học tập.

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

 • Thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh các gia đình nghèo, gia đình chính sách ở các vùng ven, vùng dân cư bên trong có khó khăn. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch về phát triển giáo dục giữa các vùng, các địa bàn và các trường học.
 • Xây dựng quỹ học bổng và quỹ khuyến học hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và học sinh nghèo hiếu học.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Quan tâm công tác quy hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng hợp lý nhằm nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và đoàn thể trong nhà trường trong sạch, vững mạnh: Từ nay đến năm 2015 và đến 2020, phấn đấu xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể trong trường học đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém. Từng bước tăng tỷ lệ trường học đạt chuẩn trường tiên tiến các cấp.

Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện, theo hướng :

 • Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình mới. Tổ chức rà soát và bổ trí lại những cán bộ, giáo viên không đủ điều kiện công tác trong ngành giáo dục. Thực hiện xét tuyển giáo viên Mầm non vào biên chế nhà nước.
 • Thực hiện công tác quản lý cán bộ theo hướng: bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu cân đối và đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển giáo dục trong từng thời kỳ.

Lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo thành phố (theo phân cấp quản lý cán bộ), Cấp ủy Đảng các cơ sở trường học cùng với cấp ủy địa phương duy trì định kỳ hàng năm có nhận xét đánh giá chất lượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt; gắn với phát huy dân chủ tập thể trong việc xem xét bố trí đề bạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các trường học. Chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt, kịp thời thay thế những cán bộ không đủ tiêu chuẩn trong ngành giáo dục..

3.2. Các giải pháp đề xuất Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

3.2.1. Nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS

Mục tiêu của giải pháp là làm cho các cán bộ quản lý các cấp và những người có liên quan nhận thức đầy đủ và cụ thể hơn về vị trí, vai trò của đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.

Để nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các truờng THCS có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ, đồng bộ về cơ cấu, đầy đủ về số lượng, từ đó góp phần đưa công tác quản lý trường học từng bước đi vào nề nếp, công tác giáo dục ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Điều này không phải tự nhiên mà có, nó phải được hình thành và phát triển qua các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn và sử dụng. Muốn làm tốt điều này đòi hỏi ngành giáo dục phải ngày càng làm tốt công tác quản lý cán bộ của mình.

Thực tế thời gian qua, việc nhận thức, đánh giá về vai trò vị trí của đội ngũ cán bộ quản lý chưa thật sự thỏa đáng nên dẫn đến việc chưa quan tâm để xây dựng đội ngũ này một cách khoa học. Chưa thật sự coi quản lý là một nghề. Chính vì vậy, việc đào tạo để trang bị cho cán bộ quản lý kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý và nâng cao trình độ mọi mặt cho họ là thực sự có ý nghĩa, nó mang lại chất lượng và hịêu quả cao. Nó không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân người cán bộ quản lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục trong nhà trường. Không được cung cấp những tri thức quản lý, không được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ quản lý thì chắc chắn người cán bộ được bổ nhiệm chức danh quản lý đó không thể lãnh đạo nhà trường tốt, không thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Vì vậy, để có được đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, phấm chất tốt đòi hỏi cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 • Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cho các cấp các ngành, chính quyền địa phương.
 • Tăng cường sự quan tâm của các cấp, các ngành về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS.
 • Ưu tiên hàng đầu và có biện pháp thích hợp trong việc quản lý đội ngũ cán bộ quản lý.
 • Các trường THCS phải làm tốt công tác tham mưu về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cho ngành, cho thành phố.
 • Từng cán bộ quản lý phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình từ đó xây tự xây dựng phong cách, lề lối làm việc, có ý thức tự học tập và nghiên cứu nhằm ngày càng hoàn thiện mình và đưa công tác quản lý ngày một hiệu quả hơn.

3.2.2. Làm tốt công tác qui hoạch Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đaị hóa đất nước đã chỉ rõ: “Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”. Đến Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) đã đề ra nhiệm vụ: “Tăng cường công tác quy hoạch cá bộ lãnh đạo quản lý. Đặc biệt quan tâm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ có thành tích xuất sắc…”

Qui hoạch cán bộ là sự chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghịêp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qui hoạch cán bộ còn có tác dụng kích thích sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ giáo viên có tâm huyết với ngành; đồng thời thúc đẩy cán bộ đương chức không ngừng phấn đấu vươn lên theo yêu cầu phát triển của xã hội. Trên cơ sở công tác quy hoạch cán bộ, sớm phát hiện và đào tạo có định hướng đối với các cán bộ trẻ có triển vọng trong hoạt động thực tiễn, gắn công tác quy hoạch cán bộ với việc sử dụng, bổ sung, điều động và luân chuyển cán bộ.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ là tạo điều kiện cho việc xây dựng đội ngũ CBQL nói chung, đặc biệt là cán bộ đứng đầu trong các đơn vị trường học cấp THCS nói riêng, có phẩm chất và năng lực tốt, đủ về số lượng, đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng, liên tục giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Để thực hiện giải pháp này cần tiến hành các nhiệm vụ sau:

a/ Xác định cơ sở để xây dựng quy hoạch:

 • Phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị trong từng thời kỳ, từng giai đoạn.
 • Đánh giá đúng đội ngũ cán bộ, công chức và dự kiến đúng khả năng phát triển của đội ngũ này để xây dựng quy hoạch.
 • Thực trạng đội ngũ CBQL hiện có tại các trường THCS và dự báo phát triển trong thời gian tới.
 • Tiêu chuẩn CBQL theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII; Điều lệ trường trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (2007) quy định tiêu chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22/10/2009 về ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

b/ Cách thức tiến hành quy hoạch:

 • Căn cứ vào quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh, của thành phố đến năm 2020, các văn bản chỉ đao của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ nội vụ về công tác cán bộ để xây dựng quy hoạch cán bộ.
 • Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng; nghiên cứu hiệu quả quản lý của CBQL trong những năm qua, đồng thời xác định các chức danh cần quy hoạch. Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết
 • Lựa chọn cán bộ dự bị, dự nguồn sao cho đảm bảo số lượng, chất lượng. Quan tâm đến công tác trẻ hóa đội ngũ CBQL.
 • Tuân thủ quy trình lựa chọn cán bộ; định kỳ cần rà soát, thay thế, bổ sung quy hoạch. Mạnh dạn đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không có chiều hướng phát triển tốt. Không giới thiệu đưa vào quy hoạch những người làm việc cầm chừng, phẩm chất và năng lực hạn chế, thiếu trách nhiệm, quan liêu, ý thức tổ chức kỷ luật kém, không sẳn sàng nhận sự phân công công của tổ chức.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch cần chú ý:

Các công việc cần thực hiện trước khi rà soát soát, bổ sung quy hoạch:

Cán bộ đã được quy hoạch và cán bộ dự kiến quy hoạch phải được đánh giá về năng lực thực tiễn; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chiều hướng và triển vọng phát triển trước khi xem xét quyết định.

Nội dung đánh giá cần làm rõ:

 • Về năng lực thực tiễn của cán bộ: thể hiện ở kết quả, hiệu quả công việc; tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện.
 • Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: nhận thức tư tưởng chính trị; việc chấp hành các chủ trưởng, đường lối quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức và lối sống sạch, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập để nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác.
 • Chiều hướng và triển vọng phát triển của cán bộ: có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí và chức vụ quy hoạch.

Khi quy hoạch cần phân nhóm cụ thể:

 • Nhóm những cán bộ đương chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn trong độ tuổi vẫn tiếp tục bố trí.
 • Nhóm cán bộ dự nguồn (giáo viên giỏi, Bí thư Đoàn, Tổ trưởng chuyên môn…)
 • Nhóm cán bộ hạn chế về một số mặt nhưng vẫn còn khả năng phát huy được năng lực cần đưa đi đào tạo, bồi dưỡng.
 • Nhóm cán bộ đến tuổi nghỉ hưu hoặc điều kiện sức khỏe kém thì có biện pháp động viên, khuyến khích không bổ nhiệm
 • Nhóm cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất hoặc có những sai phạm cần phải nhiệm và thay thế.
 • Nhóm cán bộ hạn chế về nhiều mặt, không còn khả năng phát huy cần phải thay thế.

Quy hoạch phải đảm bảo sự kế thừa, phát triển đồng bộ giữa:

 • Cán bộ lớn tuổi với cán bộ trẻ tuổi.
 • Cán bộ nữ với cán bộ nam
 • Cán bộ trong Đảng với cán bộ ngoài Đảng
 • Số lượng đi đôi với chất lượng.

Thường xuyên phải làm công tác quy hoạch, chú ý phát hiện, bồi dưỡng giáo viên, tạo nguồn CBQL dồi dào, cần phải định kỳ kiểm tra đánh giá tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ dự nguồn được đào tạo, bồi dưỡng về nhiệm vụ quản lý nhà trường, tạo điều kiện để học được tham gia công tác quản lý nhà truờng qua đó đánh giá năng lực quản lý của họ để bồi dưỡng, đào tào và làm cơ sở cho việc đề bạt sau này.

3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng CBQL trường THCS Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức có tư duy mới, có kiến thức, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn, coi đó là công việc quan trọng và cấp thiết. Hội nghị lần thứ

Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX kết luận “trên cơ sở quy hoạch, đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại cán bộ theo chức danh và cán bộ dự nguồn. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, chú ý bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghề nghiệp, năng lực thực tiễn, xử lý tình huống, khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong quá trình đào tạo”.

Khi đã có quy hoạch thì vấn đề đào tạo, bồi dưỡng mang tính quyết định về chất lượng đội ngũ CBQL giáo dục đương chức cũng như kế cận. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng mỗi người sẽ được bồi đắp những thiếu hụt trong học vấn, được truyền đạt những khả năng và kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực chuyên môn, sẽ góp phần bù đắp những phần kiến thức mà đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên chưa nắm bắt được; nó không chỉ góp phần cập nhật mới kiến thúc, mở rộng kiên thức để lực lượng cán bộ, giáo viên, công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn trang bị cho họ những kiến thức cần thiết để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn có thể đương đầu với những biến đổi của môi trường xung quanh.

Mục 2, Điều 54 của Luật Giáo dục quy định: Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học.

Để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS cần tiến hành các công việc cụ thể sau:

a/ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưõng CBQL có thể dựa trên cơ sở quy hoạch đội ngũ. Trong đó, chú ý các vấn đề sau: căn cứ trên số lượng cán bộ quản lý hiện có; xem xét nhu cầu bổ sung CBQL của từng đơn vị; số đối tượng cần phải đưa đi đào tạo, bồi dưỡng (phải là cán bộ đương chức hoặc cán bộ dự nguồn); xác định nguồn kinh phí. Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Trên cơ sở quy hoạch sẽ thống kê số lượng cán bộ quản lý cần phải tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý, trình độ lý luận chính trị hay trình độ tin học, ngoại ngữ…; đối với lực lượng dự nguồn thì việc đào tạo, bồi dưỡng cần tiến hành một cách bài bản, tạo điều kiện cho đội ngũ này có kiến thức cơ bản về quản lý, bên cạnh đó nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn bằng cách ưu tiên mạnh dạn đưa đi đào tạo, bồi dưỡng chính quy.

b/ Về nội dung và tổ chức thực hiện:

Về chính trị:

 • Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố để mở các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước cho CBQL giáo dục.
 • Nâng cao nhận thức về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và phát triển GD&ĐT của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới hiện nay cho đội ngũ CBQL vào các dịp hè..
 • Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong trường học, trong đội ngũ CBQL.

Về chuyên môn, quản lý:

 • Phòng Giáo dục và đào tạo tích cực tham mưu với UBND thành phố để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghịêp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, trong đó ưu tiên cho CBQL các trường THCS tham gia
 • Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ CBQL chưa đạt chuẩn, cán bộ dự nguồn, giáo viên tham gia các lớp đại học tại chức, đại học từ xa, cao đẳng sư phạm liên thông…để nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Đối với các lớp thay sách, các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ hàng năm, các khóa bồi dưỡng về chuyên môn thì yêu cầu CBQL phải tham gia đầy đủ.
 • Ngoài các lớp bồi dưỡng theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo thì phòng Giáo dục và đào tạo thành phố tham mưu với UBND thành phố để phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề về quản lý giáo dục, quản lý hành chính về giáo dục…cho CBQL các trường THCS.
 • Nâng cao trình độ sử dụng ngoại ngữ; tăng cường các kiến thức về tin học và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý giáo dục và quản lý nhà trường.
 • Khuyến khích động viên và tạo điều kiện hoặc bắt buộc CBQL tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức về quản lý trường THCS. Những trường hợp chưa học thì phải học, những trường hợp học quá lâu thì phải học lại.

c/ Hình thức đào tạo, bồi dưỡng:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW khóa VIII đã nêu “kết hợp đào tạo chính quy với các hình thức đào tạo khác cho từng loại cán bộ”. Như vậy, đối với đội ngũ CBQL trường THCS cần phải phối hợp nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Tùy vào từng nhóm đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng mà chọn hình thức đào tạo ngắn hạn, hay dài hạn, chính quy hay tại chức nhằm đảm bảo việc nâng cao, bồi dưỡng được trình độ của cán bộ, giáo viên…mà không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, công tác ở trường.

3.2.4. Sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

a/ Bổ nhiệm

Bổ nhiệm CBQL theo nhiệm kỳ như quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Bổ nhiệm phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, sự cân đối về cơ cấu, độ tuổi, giới tính, vùng miền, sự đồng bộ về chất lượng, số lượng, sự phát triển về tổ chức Đảng trong các đơn vị. Điều quan trọng trong công tác này là việc bổ nhiệm, đề bạt phải đúng lúc, đúng người. Đồng thời mạnh dạn thay thế ngay những CBQL không đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên là không bổ nhiệm lại trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Đô tuổi CBQL các trường THCS thành phố Phan Thiết hiện nay là khá cao (trung bình 46 tuổi). Trong kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm cần chú ý phát triển đội ngũ CBQL trẻ tuổi, có năng lực. Tỷ lệ CBQL là nữ còn quá thấp, trong những năm tới cần nâng tỷ lệ nữ CBQL lên cao hơn.

b/ Bố trí, sử dụng đúng năng lực, sở trường

Bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ CBQL trường THCS có vai trò đặc biệt quan trọng vì đó là bố trí sử dụng con người, nhằm phát huy tối đa năng lực của từng CBQL, để từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp của đội ngũ CBQL góp phần đưa sự nghiệp giáo dục phát triển một cách nhanh chóng và vững chắc. Vì vậy, việc bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ CBQL trường THCS có ý nghĩa rất to lớn, nếu sử dụng đúng sẽ làm cho đội ngũ lớn mạnh, còn ngược lại sẽ làm cho đội ngũ ngày càng yếu đi. Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Về bố trí: phải đảm bảo yêu cầu: bố trí đúng chỗ, giao việc đúng tầm, bổ nhiệm đề bạt đúng lúc, thay thế kịp thời. Bố trí, sử dụng cán bộ thể hiện việc coi trọng, chăm lo, bồi dưỡng, trọng dụng người tài của mỗi đơn vị. Thực hiện tốt phương châm “vì việc mà tìm người, chứ không vì người mà tìm việc”.

Cần quan tâm một số biện pháp sau:

 • Bố trí cán bộ theo định kỳ là 5 năm, việc bố trí này phải dựa vào nhiều nguồn thông tin chính xác.
 • Bố trí phải quan tâm đến hoàn cảnh cá nhân, điều kiện thực tế, năng lực công tác, sức khỏe.
 • Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, thông qua đó mà tạo điều kiện và môi trường cho cán bộ trẻ được rèn luyện, thử thách, bộ lộ tài năng, đồng thời tạo được sự đồng điều trong đội ngũ cán bộ.
 • Trước khi bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ phải trãi qua một thời gian cho việc xem xét, đánh giá năng lực hoạt động, ý thức phấn đấu, khả năng xử lý tình huống của cán bộ rồi mới có quyết định chính thức
 • Quan tâm trong việc bố trí, sử dụng CBQL nữ trong các trường THCS, vì hiện nay tỷ lệ này trong các trường còn thấp. Do đó, cần quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng đào tạo cán bộ nữa cấp THCS.

Về sử dụng:

Sử dụng hợp lý đội ngũ CBQL trường THCS sẽ là một trong những yếu tố quan trọng tạo động lực cho từng CBQL phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sử dụng cán bộ phải dựa vào năng lực, sở trường để phát huy tối đa hiệu quả công tác quản lý. Một người cán bộ quản lý phải là sự kết hợp của cả 3 mặt, đó là có trí, có tài và có tâm. Tuy nhiên, tùy theo mỗi cán bộ quản lý mà 3 mặt này có sự nổi trội khác nhau. Do đó mà có cách sử dụng khác nhau:

Với CBQL có sự nổi trội về năng lực tổ chức, điều hành, khả năng lãnh đạo tốt nên bồi dưỡng để sử dụng họ ở cương vị Hiệu trưởng nhà trường.

Với CBQL có năng lực về chuyên môn nên sử dụng họ ở lĩnh vực quản lý phó hiệu trưởng chuyên môn.

Với CBQL nổi trội về đạo đức, mẫu mực, xử thế khéo léo sẽ rất thích hợp cho cương vị phó hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động về giáo dục đạo đức, phong trào.

Tất nhiên sự phân định trên chỉ có ý nghĩa tương đối để có thể giúp phát huy được một cách tốt nhất năng lực, sở trường, sở đoản từng người.

Kịp thời thay thế những CBQL không xứng đáng với vị trí, vai trò quản lý. Tránh tình trạng khi có cán bộ vi phạm thì chuyển đến công tác ở đơn vị mới mà vẫn giữ nguyên chức vụ cũ.

Tóm lại, bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng tăng hiệu lực quản lý là hoàn toàn đúng đắn. Cần lưu ý rằng, mọi phẩm giá, tài năng, bằng cấp và những cống hiến của CBQL đều phải được kiểm nghiệm thông qua thực tiễn. Hoạt động thực tiễn là nơi đánh giá, sàng lọc cán bộ một cách chính xác nhất, khách quan nhất, khoa học nhất và hiệu quả nhất. Chỉ qua hoạt đọng thực tiễn mới có thể biết được CBQL đó có đạt được những tiêu chuẩn mà họ cần phải có để bố trí hay không. Qua đó cũng xác định được những cán bộ quản lý nào không đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng hay cần thay thế.

3.2.5. Xây dựng môi trường quản lý, tạo động lực phát triển. Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Nếu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá cán bộ là điều kiện cần thì xây dựng môi trường thuận lợi là điều kiện đủ cho việc phát triển đội ngũ CBQL đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu tạo động lực cho sự phát triển, nâng cao hiệu lực quản lý cũng như hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Vì vậy, căn cứ vào thực trạng đội ngũ CBQL các trường THCS thành phố Phan Thiết, chúng tôi đề xuất một số biên pháp cơ bản trong việc xây dựng môi trường nhằm tạo thế ổn định và là động lực cho sự phát triển sau đây:

a/ Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết thị dạy học

Bảng 3.2: Hiện trạng và quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất ngành giáo dục thành phố Phan Thiết

Trong thời gian đến, việc phát triển mạng lưới trường lớp theo đề án quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận đối với thành phố Phan Thiết là rất lớn. Do đó, các cấp lãnh đạo của địa phương cần đặc biệt quan tâm, chú ý, trong đó vai trò tham mưu của Ngành giáo dục và đào tạo thành phố rất quan trọng, phải chú trọng công tác quy hoạch, tạo mặt bằng để thực hiện thành công đề án nhằm tăng số lượng các phòng học, các phòng chức năng cũng như sân vui chơi giải trí cho học sinh.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các phòng học thì Ban giáo hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố cần có hướng xác định xem từng trường thiếu những phòng chức năng gì, kịp thời có kế hoạch, tranh thủ nguồn vốn để xây dựng những phòng chức năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của thầy và trò. Chú ý, trang bị và nâng cấp các phòng tin học, phòng Lab phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng tại chỗ kiến thức tin học, ngoại ngữ cho giáo viên và CBQL.

Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn từ địa phương, trung ương, các tổ chức và cá nhân đầu tư cho việc trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

b/ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Thanh tra, kiểm tra là một chức năng cơ bản của quản lý giáo dục thực hiện các nhiệm vụ đánh giá, phát hiện, điều chỉnh nhằm giúp các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ và có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà trường.

 • Thanh tra, kiểm tra các hoạt động quản lý của đội ngũ CBQL trường THCS nhằm vừa ngăn ngừa các sai phạm về mặt thực hiện luật pháp, vừa thúc đẩy các hoạt động quản lý của họ theo hướng tích cực và vừa có tác dụng nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ CBQL nhà trường.
 • Cán bộ quản lý được thanh tra nhận thức được một cách đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các đường lối, chính sách giáo dục của nhà nước. Hình thành ý thức tuân thủ pháp luật; sống và làm việc theo pháp luật.
 • Nâng cao năng lực quản lý cho người CBQL trường THCS, có tác dụng đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
 • Có tác dụng phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm sai lầm trong công tác quản lý. Qua công tác thanh, kiểm tra sẽ giúp cho công tác tổ chức, quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn được tốt hơn. Khen thưởng, đề bạt những cán bộ có phẩm chất, năng lực; xử lý, điều chỉnh, thay thế, kỷ luật những cán bộ vi phạm những nguyên tắc quản lý.

Vì vậy, thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra sẽ góp phần xây dựng đội ngũ CBQL trường THCS ngày càng tốt hơn.

Để tăng cường và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra thì ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Phan Thiết cần làm tốt những nội dung sau:

 • Xây dựng kế hoạch, nội dung thanh tra đúng với Điều lệ thanh tra do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, hướng dẫn của thanh tra của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh.
 • Củng số và tăng cường đội ngũ thanh tra cả về số lượng và chất lượng; đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên thanh tra cơ sở. Hàng năm, nên cân đối một phần kinh phí của Ngành tổ chức các chuyến tham quan học hỏi về công tác thanh tra, kiểm tra cho đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra hoặc tham mưu với Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh mở các lớp bồi dưỡng nghịêp vụ thanh tra, kiểm tra.
 • Duy trì đều đặn chế độ thanh tra, kiểm tra; bình thường hóa hoạt động thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra phải thiết thực, hình thức tổ chức gọn nhẹ, chú trọng vào chất lượng, đánh giá đúng thực chất năng lực của cá nhân cũng như tập thể được thanh tra. Tránh tình trạng thanh tra chạy theo chỉ tiêu, qua loa, tránh gây sự căng thẳng, áp lực đối với đơn vị được thanh tra, tránh tình trạng các đơn vị chống chế, chống đối, “trả bài” khi được thanh tra.
 • Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bằng nhiều hình thức, như: thanh tra, kiểm tra toàn diện, chuyên đề, đột xuất; thanh tra, kiểm tra theo công việc…
 • Những kiến nghị, đề xuất của đoàn thanh tra, kiểm tra, của đơn vị, cá nhân được thanh tra, kiểm tra phải được giải quyết kịp thời, thỏa đáng tạo tâm lý ổn định đối với đối tượng được thanh tra cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của ngành nhằm tránh những dư luận xấu không tốt cho ngành. Sau khi thanh tra xong nên thông báo kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm đến đối tượng được thanh tra cũng như đối tượng được khiếu nại.

Một số vấn đề cần phải quán triệt triệt để khi kiểm tra:

 • Kiểm tra phải chính xác, khách quan: kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra. Tránh định kiến, suy diễn cũng như tránh làm hình thức giả tạo.
 • Kiểm tra phải có tính giáo dục: kiểm tra không phải bới lông tìm vết, kiểm tra phải có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện được tốt hơn nhằm xây dựng, hoàn thiện bộ máy, tổ chức, nhân sự.
 • Kiểm tra phải thường xuyên, kịp thời: không phải có vấn đề mới kiểm tra mà phải coi kiểm tra là công việc thường xuyên của nhà quản lý.
 • Kiểm tra phải công khai: động viên thu hút quần chúng vào công tác kiểm tra, biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra.

Qua khảo sát ý kiến về các hoạt động quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS của ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Phan Thiết, đối với công tác thanh tra để xây dựng đội ngũ này trong thời gian qua mức độ thực hiện tốt chỉ đạt 48,1%, khá 43,5%, trung bình 8,5%. Chính vì thế, trong thời gian đến công tác thanh tra, kiểm tra cần phải được quan tâm và thực hiện thường xuyên.

c/ Có chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng hợp lý:

 • Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách (lương, phụ cấp).
 • Hằng năm nên tiến hành tổ chức bình chọn những CBQL có thành tích xuất sắc đề nghị các cấp khen thưởng vì hiện nay, chỉ có hội thi và khen thưởng cho giáo viên và học sinh, chưa có chế độ cũng như những hình thức thi đua dành cho cán bộ quản lý.
 • Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ CBQL. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách cho đội ngũ CBQL và số giáo viên nằm trong quy hoạch trong việc học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ. Hàng năm đều có lựa chọn, công khai, công bố danh sách, số lượng cán bộ quản lý được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng ở từng lĩnh vực cụ thể.
 • Cần kiến nghị để xem xét điều chỉnh Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND Tỉnh Bình Thuân về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, vì các chế độ được quy định tại Quyết định này đã không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết
 • Thường xuyên đánh giá cán bộ, từ đó mà phát hiện người tài để kịp thời động viên, khen thưởng, hoặc người chưa đủ năng lực phẩm chất để thay thế.
 • Hàng năm, cần có chế độ đi tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm quản lý.
 • Quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong trường học, đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ quy hoạch.

d/ Tăng cường sự phối hợp quản lý hiệu trưởng:

Phòng giáo dục và đào tạo nên duy trì tốt mối quan hệ với các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền nơi trường đóng chân bằng cách Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo nên dành thời gian, sắp xếp lịch công tác, tiếp xúc với các cấp lãnh đạo địa phương để nắm bắt được nhũng thông tin khách quan hơn về hoạt động của trường cũng như quá trình quản lý của cán bộ quản lý.

Phòng GD&ĐT công khai rộng rãi số điện thoại và địa chỉ mail của lãnh đạo và chuyên viên để mọi người thuận tiện trong việc góp ý, phê bình, phản ánh, kiến nghị về mọi vấn đề liên quan đến GD&ĐT trong đó có vấn đề của đội ngũ CBQL trường học.

e/ Nhân rộng điển hình tiên tiến

Điển hình được hiểu là những biểu hiện có tính tiêu biểu nhất, nổi bật nhất, bản chất nhất trong một nhóm, một tập thể, một tổ chức. Điển hình CBQL là những cá nhân xuất sắc nhất, nổi bậc nhất trong phong trào thi đua của đơn vị.

Xây dựng và nhân rộng điển hình CBQL nhằm giúp đội ngũ CBQL đúc kết kinh nghiệm, kế thừa và phát triển những tiến bộ của đồng nghiệp thành năng lực quản lý của chính mình.

Để làm tốt nhiệm vụ này, cần thực hiện các công việc sau:

 • Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Thông qua các hoạt động thực tiễn mà phát hiện ra những nhân tố điển hình. Xây dựng chuẩn đánh giá thi đua, lấy hiệu quả công việc làm thước đo căn bản nhất.
 • Từ xây dựng điển hình để nhân rộng phải được tổ chức chu đáo, thường xuyên, mang tính rộng rãi, công khai. Có thể thông qua các hội thảo chuyên đề quản lý, báo cáo kinh nghiệm quản lý tốt, tham quan thực tiễn, tổ chức các hội thi cán bộ quản lý giỏi…
 • Qua xây dựng và nhân rộng điểm hình tiên tiến phải xác định được nguyên nhân đem đến thành công từ đó mà xác định, đúc rút kinh nghiệm, xác định hướng đi và có cách thức thực hiện cụ thể.

Bảng 3.3: Tóm tắt các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS thành phố Phan Thiết trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao nhận thức đúng đắn – Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về về vị trí, vai trò, tầm quan trọng vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cho của đội ngũ CBQL các trường các cấp các ngành, chính quyền địa phương. THCS – Tăng cường sự quan tâm của các cấp, các ngành về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS.

Ưu tiên hàng đầu và có biện pháp thích hợp trong việc quản lý đội ngũ cán bộ quản lý.

Các trường THCS phải làm tốt công tác tham mưu về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cho ngành, cho thành phố.

Từng cán bộ quản lý phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình từ đó xây tự xây dựng phong cách, lề lối làm việc, có ý thức tự học tập và nghiên cứu nhằm ngày càng hoàn thiện mình và đưa công tác quản lý ngày một hiệu quả hơn.

Làm tốt công tác qui hoạch – Phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của đội ngũ CBQL các trường THCS ngành, của đơn vị trong từng thời kỳ, từng giai đoạn.

 • Đánh giá đúng đội ngũ cán bộ, công chức và dự kiến đúng khả năng phát triển của đội ngũ này để xây dựng quy hoạch.
 • Thực trạng đội ngũ CBQL hiện có tại các trường THCS và dự báo phát triển trong thời gian tới.
 • Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá thực

Trên đây là các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết nhằm nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ này đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi giải pháp có vị trí, vai trò, chức năng, yêu cầu kháu nhau song giữa chúng luôn có một mối quan hệ, tác động qua lại biện chứng. Các biện pháp nêu trên phải được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất mới có thể phát triển đội ngũ CBQL đáp ứng yêu cầu sự nghiệp GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

3.3. Kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Các giải pháp nêu trên có mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và cách thức thực hiện khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó, có tác động qua lại lẫn nhau tạo thành một hệ thống đồng bộ. Tuy có sự phân chia thành các giải pháp khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ thúc đẩy, bổ sung lẫn nhau. Giải pháp này lấy giải pháp kia làm tiền đề, điều kiện để thúc đẩy phát triển. Do đó khi tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS các cấp quản lý không nên tách bạch riêng lẽ các giải pháp mà cần tiến hành đồng bộ các giải pháp mới mang lại kết quả cao.

Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính hợp lý là nhằm kiểm tra các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS ở thành phố Phan Thiết nêu ra có phù hợp với tình hình thực tế và có giải quyết được những vấn đề tồn tại thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài này hay không. Tác giả đã tiến hành thăm dò 14 ý kiến đánh giá của lãnh đạo và chuyên viên Sở GD&ĐT Tỉnh Bình Thuận, Phòng GD&ĐT thành phố Phan Thiết, 29 CBQL và 179 đại diện giáo viên các trường THCS ở thành phố Phan Thiết. Kết quả như sau:

Bảng 3.4: Tổng hợp ý kiến đánh giá tính cấp thiết và tính hợp lý của các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS ở thành phố Phan Thiết

Chúng tôi cũng đề nghị đối tượng tham gia góp ý nêu thêm những biện pháp cần thiết khác ngoài các biện pháp nêu trên, nhưng hầu hết không có ý kiến, hoặc chỉ có một vài ý kiến đề nghị nhưng nội dung trùng với những giải pháp đã nêu trên.

Qua kết quả khảo sát cho thấy, tính cần thiết của các giải pháp được các đối tượng đánh giá cao nhất, như vậy các CBQL của phòng Giáo dục và Đào tạo, CBQL, giáo viên các trường THCS đều nhận thức được những hạn chế trong công tác phát triển đội ngũ CBQL hiện nay và mong muốn có sự chuyển biến trên lĩnh vực này. Tuy nhiên, các ý kiến đánh giá về tính khả thi để thực hiện các giải pháp lại không cao cho thấy đây là mặt còn nhiều hạn chế của thành phố Phan Thiết trong việc phát triển đội ngũ CBQL.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Từ kết quả nghiên cứu đã nêu ở các chương trên, luận văn đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ đề ra, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

 • Giáo dục THCS đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, THCS cung cấp cho học sinh học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để thực hiện phân luồng sau trung học cơ sở, tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học tập hoặc đi vào cuộc sống.
 • Đội ngũ CBQL các trường THCS có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, bởi lẽ đây là một trong những lực lượng quyết định đến chất lượng giáo dục, góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Vì vậy phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS chính là nhằm xây dựng đội ngũ này đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo của thành phố và đáp ứng được yêu cầu mới của thời kỳ công nghịêp hóa – hiện đại hóa đất nước
 • Xuất phát từ việc nhận thức về vai trò của đội ngũ CBQL trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đồng thời đánh giá thực trang đội ngũ CBQL Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết
 • thành phố Phan Thiết để đề ra các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận là việc làm có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng đội ngũ có trình độ, phẩm chất, năng lực.

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi thấy rằng đội ngũ CBQL trường THCS thành phố Phan Thiết có nhiều thuận lợi: bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước; nhiệt tình trong công tác; năng lực chuyên môn đạt chuẩn, yêu nghề, mến trẻ, gắn bó với địa phương…và đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ quản lý nhà trường trong thời gian vừa qua. Trước yêu cầu về đổi mới giáo dục mạnh mẽ, đại đa số CBQL các trường THCS tích cực rèn luyện, học hỏi, phấn đấu học tập để đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn. Có thể nói những thành tựu đạt được của giáo dục THCS trong những năm qua có một phần đóng góp quan trọng của đội ngũ CBQL.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và những đòi hỏi về việc nâng cao chất lượng giáo dục của Tỉnh, của Thành phố thì đội ngũ CBQL các trường THCS còn có những hạn chế đó là độ tuổi bình quân của CBQL tương đối cao; tỉ lệ nữ CBQL các trường THCS còn thấp. Trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học của CBQL còn hạn chế, một số cán bộ quản lý chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý trước khi nhận nhiệm vụ.

Những nguyên nhân về hạn chế của đội ngũ CBQL vừa do tính khách quan và do tính chủ quan nhưng nguyên nhân sâu xa là do sự phân cấp và phối hợp quản lý của các cấp chưa phù hợp. Lãnh đạo các cấp chưa thực sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CBQL trường THCS. Công tác qui hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, chưa chú trọng đến tỷ lệ CBQL là nữ. Một số CBQL trường THCS còn ngại khó trong học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt. Ngoài ra chế độ lương và khuyến chưa thoả đáng và chưa kịp thời. Chưa xác định được các biện pháp quản lý phù hợp và hiệu quả.

Để phát triển đội ngũ CBQL các trường THCS thành phố Phan Thiết đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục hiện nay, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, chúng tôi đề xuất 5 giải pháp với các biện pháp cụ thể về phát triển đội ngũ này trong thời gian đến:

 • Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của đội ngũ CBQL trường THCS
 • Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS
 • Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS
 • Sử dụng hợp lý đội ngũ CBQL trường THCS
 • Tạo môi trường quản lý, tạo động lực phát triển

Mỗi giải pháp có vị trí và chức năng khác nhau song có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Các giải pháp nêu trên phải được thực hiện một cách đồng bộ thống nhất mới có thể xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh và thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ

XI của Đảng đã đề ra. Để các biện pháp đó được thực thi cần có sự chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của bản thân đội ngũ CBQL các trường THCS về xu thế phát triển giáo dục nói chung và đội ngũ CBQL nói riêng, đồng thời quán triệt những quan điểm của Đảng trong NQTƯ 2, NQTƯ 3 và xem đó là kim chỉ nam trong quá trình thực hiện.

2. Kiến nghị Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Tham mưu với Chính phủ để ngành chủ động hơn về công tác tổ chức và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng hợp lý đối với đội ngũ CBQL.
 • Cần có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt việc bồi dưỡng thống nhất và bắt buộc đối với đội ngũ CBQL.
 • Đề nghị có chính sách cho đội ngũ CBQL trong việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ và quan tâm hơn về chế độ đối với các CBQL đã hoàn thành tốt việc học tập.

Đối với UBND Tỉnh Bình Thuận

 • Chỉ đạo sở GD&ĐT có biện pháp đổi mới công tác quy hoạch cán bộ.
 • Phân bổ ngân sách thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ của ngành GD&ĐT.
 • Có chính sách đãi ngộ đối với lực lượng cán bộ quản lý giỏi; có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với những người được luân chuyển, điều động về công tác, giảng dạy ở vùng ven, vùng khó khăn.
 • Đặc biệt, quan tâm khẩn trương xây nhà công vụ cho những giáo viên, CBQL về công tác, giảng dạy ở vùng ven, vùng khó khăn.
 • Cần khẩn trương xem xét điều chỉnh Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND Tỉnh Bình Thuân về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, vì các chế độ được quy định tại Quyết định này đã không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay mặc dù mới ban hành nhằm khuyến khích đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên tham gia học tập và nâng cao trình độ.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận

 • Tham mưu cho UBND Tỉnh kế hoạch và các chế độ, chính sách mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, trình độ chính trị cho lực lượng cán bộ đương chức cũng như lực lượng kế thừa.
 • Thường xuyên tạo điều kiện, tổ chức các chuyến tham quan học tập để trao dồi kinh nghiệp quản lý. Tổ chức các Hội thảo cán bộ quản lý hoặc tổ chức Hội thi cán bộ quản lý giỏi.
 • Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng trong công tác quản lý của cán bộ quản lý các cấp học cũng như cán bộ quản lý Phòng giáo dục và đào tạo.
 • Phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức mở lớp đào tạo trình độ lý luận chính trị cho CBQL ngành GD&ĐT, đảm bảo 100% CBQL đạt chuẩn theo quy định.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết

 • Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL các trường THCS trên địa bàn gắn liền với công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ CBQL trường THCS
 • Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
 • Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ hóa.

Đối với Thành uỷ, UBND thành phố Phan Thiết

 • Tiếp tục rà soát phát triển Đảng cho các CBQL đương nhiệm tại các trường THCS; có kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên, CBQL cho từng đơn vị nhằm hạn chế tình trạng bổ nhiệm cán bộ gặp khó khăn về lịch sử chính trị.
 • Bảo đảm thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, quan tâm và tạo điều kiện để CBQL các trường THCS tham gia vào các hoạt động của địa phương nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

Đối với CBQL các trường THCS

 • Tăng cường học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, trình độ chính trị. Đặc biệt là tin học và ngoại ngữ trong quản lý.
 • Tăng cường tìm hiểu các yêu cầu, điều kiện hoạt động trong giai đoạn hiện nay để không ngừng nâng cao trình độ, nhận thức, rèn luyện đạo đức, tác phong, bản lĩnh để đáp ứng được những đồi hỏi khắc khe trong tình hình mới.
 • Phải mạnh dạn phát huy tính tự chủ, chủ động sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng những đổi mới trong công tác quản lý.
 • Nghiêm túc và thẳng thắng trong việc phê bình, tự phê bình và có hướng khắc phục yếu kém; trong công tác quản lý phải đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xem trọng lợi ích tập thể.
 • Thiết lập mối quan hệ giao lưu với các trường bạn để trao dồi những kinh nghiệp quản lý tốt, những cách làm hay, có hiệu quả giáo dục cao. Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Đội ngũ cán bộ các trường THCS T.p Phan Thiết

One thought on “Luận văn: Giải pháp NC quản lý các trường THCS TP Phan Thiết

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng về đội ngũ các trường THCS TP Phan Thiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464