Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Đánh giá hoạt động Marketing bất động sản của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Bất động sản là loại hàng hóa có tính đặc thù với giá trị lớn, thời gian tạo lập lâu dài và sự phản ứng của cung so với cầu là rất chậm. Thị trường bất động sản Việt Nam tuy lúc mới ra đời còn non trẻ, hoạt động không theo quy luật tự nhiên, c ưa bắt kịp theo sự phát triển của các nước trên thế giới, nhưng đến nay thì thị trườ g bất độ g sản Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, các công ty bất động sản được thành lập ngày càng nhiều, điều này khiến cho việc cạnh tranh diễn ra ngày một gay gắt. Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Các doanh nghiệp cần phải có những hoạt động Marketing thật sự chuyên nghiệp và có hiệu quả để giúp chúng tồn tại và phát triển vững mạnh trên thị trường. Hoạt động Marketing bất động sản là một thành phần k ông thể tách rời, luôn luôn tham gia cùng với mọi quá trình hình thành và phát triển bất động sản. Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam đều chưa nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động này. Họ chỉ xem M rketing bất động sản đơn thuần là bán hàng, tiếp thị hay quảng cáo sản phẩm và gần như bỏ qua tất cả các bước của quy trình Marketing sản phẩm trong phát triển dự án hoặc nếu có thực hiện thì cũng thiếu đi tính chuyên nghiệp.

Nắm bắt được xu thế và yêu cầu phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam, trong thời gian qua Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung đã quan tâm và chú trọng đến hoạt động Marketing bất động sản. Tuy nhiên hiệu quả của hoạt động này đem lại chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của thị trường, các sản phẩm của Công ty chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng hiện tại.

Để khai thác hết tiềm năng và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung hiện nay thì phát triển hoạt động Marketing bất động sản là mục tiêu chiến lược vô cùng quan trọng, nó không chỉ thúc đẩy quá trình phát triển hiện tại của Thắng Lợi Miền Trung mà còn là tiền đề vững chắc cho hoạt động kinh doanh lâu dài của Công ty. Xuất phát từ thực tế đó tác giả đã quyết định chọn đề tài “ Đánh giá hoạt động Marketing bất động sản của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung ”. Bằng việc vận dụng các kiến thức đã được học của bản thân kết hợp với những số liệu, tài liệu thực tiễn được Công ty cung cấp tác giả hi vọng sẽ làm rõ được vấn đề nghiên cứu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích, đánh giá thự trạng hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung qua đó đề xuất ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản của công ty trong thời gian tới.

2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận của hoạt động Marketing bất động sản.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung.
 • Đề xuất định hướng và những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing bất động sản tại Cô ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Đối tượng nghiên cứu

Các vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing bất động sản của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động Marketing bất động sản, các nhân tố ảnh hưởng, cũng như những cơ hội và thách thức của Công ty. Qua đó, đánh giá hoạt động Marketing bất động sản của Công ty.

Về không gian: Phân tích, đánh giá hoạt động Marketing bất động sản ại Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung.

Về thời gian: Đánh giá hoạt động Marketing bất động sản của Cô g ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung trong giai đoạn 2016 đến 2018 và đề xuất giải pháp cho các giai đoạn tới.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu

Thông tin thứ cấp được thu thập chủ yếu: để đánh giá thực trạng hoạt động Marketing bất động sản của Công ty tác giả đã t u thập các tài liệu, số liệu được Công ty cung cấp, các thông tin trên Internet, sách báo và các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn có liên quan.

4.2. Phương pháp phân tích

Phương pháp thống kê mô tả: dựa vào các số liệu thứ cấp đã thu thập được, sau đó tổng hợp lại, quan sát, phân tích, so sánh. Các tài liệu thứ cấp được dùng cho việc phân tích bao gồm: Sách giáo trình, tài liệu Công ty cung cấp và một số thông tin từ internet.

Phương pháp so sánh: Tổng hợp các báo cáo của Công ty để làm rõ vấn đề trọng tâm, khai thác các thông tin liên quan. Đặc biệt sử dụng kiến thức chuyên ngành và kiến thức kinh tế chung trong phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động Marketing bất động sản tại Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm bất động sản

1.1.1.1.1. Khái niệm bất động sản

Khoản 1 Điều 107 bộ Luật dân sự 2015 quy định:

Bất động sản bao gồm:

 • Đất đai
 • Nhà, công trình xây dựng gắn liền vớ đất đai
 • Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng
 • Tài sản khác theo quy định của pháp luật

1.1.1.1.2. Đặc điểm của bất động sản Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Bất động sản là hàng hóa có đặc điểm cố định về vị trí địa lý, về địa điểm và không có khả năng di dời được. Đặc điểm này là do bất động sản luôn gắn liền với đất đai, mà đất đai có đặc điểm là cố định về mặt vị trí và giới hạn về mặt diện tích và không gian. Đặc điểm này ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản. Do đó, vị trí của bất động sản như địa điểm cụ thể, môi trường kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý, cảnh quan, kết cấu hạ tầng của hàng hóa bất động sản có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giá trị và giá cả bất động sản.

Bất động sản là loại hàng hóa có tính lâu bền. Tính lâu bền của hàng hóa bất động sản gắn liền với sự trường tồn của đất đai, loại tài sản do thiên nhiên tạo ban tặng không thể bị tiêu hủy ( trừ một số trường hợp đặc biệt như: động đất, núi lửa, sạt lở ). Mặt khác, các công trình xây dựng, công trình kiến trúc và vật kiến trúc thường có uổi thọ cao, có thể hàng trăm năm. Ngay trong nông nghiệp, bất động sản là vườn cây lâu năm cũng có thời gian tồn tại lâu dài. Tuy nhiên tính lâu bền của hàng hóa bất động sản rất khác nhau tùy theo từng loại bất động sản cụ thể. Đặc điểm này ả h hưở g lớn đến chiến lược kinh doanh, đến đầu tư bất động sản cũng như công tác quản lý, sử dụng bất động sản.

Hàng hóa bất động sản mang tính cá biệt và khan hiếm. Sở dĩ như vậy là do sự khan hiếm và tính có hạn của diện tích bề mặt trái đất cũng như của từng vùng, từng địa phương, từng khu vực, từng thửa đất. Tính phức tạp của đất đai về địa hình, chất đất, vị trí, cảnh quan đã tạo nên sự khan hiếm và tính cá biệt của hàng hóa bất động sản. Mặt khác, chính sự đa dạng trong ý tưởng thiết kế xây dựng, chế tạo của chủ đầu tư cũng như của các kiến trúc sư, các công trình sư và các nhà thiết kế cũng tạo nên tính cá biệt ( tính dị biệt ) củ hàng hóa bất động sản.

Hàng hóa bất động sản mang nặng yếu tố tập quán, thị hiếu và tâm lý xã hội. Nhìn chung hàng hóa đều có đặc điểm này, nhưng đối với hàng hóa bất động sản thì đặc điểm này nổi trội hơn. Sở dĩ như vậy là vì nhu cầu về bất động sản ở mỗi khu vực, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi yếu tố tập quán, thị hiếu và tâm lý xã hội. Thậm chí còn bao gồm cả yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh của dân cư ở đó.

Hàng hóa bất động sản chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Giữa các hàng hóa bất động sản có sự tác động và ảnh hưởng lẫn nhau khá mạnh mẽ. Sự ra đời hay sự hoàn thiện của hàng hóa bất động sản này là điều kiện để ra đời hoặc mất đi, để tăng thêm hoặc giảm bớt giá trị của hàng hóa bất động sản kia. Ví dụ, việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sẽ làm tăng vẻ đẹp, sự tiện lợi và giá trị của các công trình xây dựng trong khu vực. Sự ra đời của một con đường mới sẽ dẫn đến sự ra đời của những tụ điểm dân cư hay các khu công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ theo trục đường đó.

Hàng hóa bất động sản chịu sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật và chính sách của Nhà nước. Bất động sản là loại tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi cơ quan đơn vị cũng như của mỗi người dân. Các quan hệ giao dịch về bất động sản thường có tác động rất mạnh đến hầu hết những hoạt động kinh tế và xã hội. Để tăng cường vai trò của mình, Nhà nước phải quan tâm hơn đến bất động sản, do đó buộc phải ban hành nhiều văn bản pháp luật, nhiều chủ trương, chính sách nhằm thực hiện việc quản lý chúng. Mặt khác, bất động sản gắn liền với đất đai mà đất đai ở bất cứ quốc gia nào cũng có pháp luật về đất đai và do đó, nhìn chung bất động sản chịu sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật và sự quản lý của Nhà nước.

Hàng hóa bất động sản phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý. Vì bất động sản thường có giá trị lớn, bao gồm nhiều chủng loạ nên việc quản lý chúng khá phức tạp. Do đó đòi hỏi người quản lý phải có năng lực cao và chi phí quản lý cũng phải 7 cao hơn so với các hàng hóa thông thường. Đăc biệt vấn đề đầu tư xây dựng các công trình rất phức tạp, vấn đề kinh doanh hay cho thuê đất đai, các công trình xây dựng, nhà ở, văn phòng cũng đòi hỏi cần có những nghiên cứu cụ thể và chi phí cho quản lý cũng rất cao.

1.1.1.2. Khái  niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh bất động sản

1.1.1.2.1. Khái niệm kinh doanh bất động sản 

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

1.1.1.2.2. Đặc điểm của thị trường bất động sản Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Hầu hết ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường, thị trường bất động sả đều hình thành và phát triển qua 4 cấp độ: sơ khởi, tập trung hóa, tiền tệ hóa và tài chính hóa.

Thứ nhất, cấp độ sơ khởi: Đó là giai đoạn của tất cả mọi người đều có thể tạo lập được nhà của mình. Giai đoạn này chỉ cần có một mảnh đất là ó thể hình thành nên một cái nhà và được coi là bất động sản. Trong cấp độ này, các chính sách về đất đai, các chủ đất và các cơ quan quản lý đất đai đóng vai trò quyết định.

Thứ hai, cấp độ tập trung hóa: Đó là g ai đoạn của các doanh nghiệp xây dựng. Trong giai đoạn này, do hạn chế về đất đa , do hạn chế về năng lực xây dựng, không phải ai cũng có thể hình thành và phát triển một tòa nhà, một bất động sản lớn, một dự án bất động sản. Trong cấp độ này, các chính sách về xây dựng và các doanh nghiệp, cơ quan quản lý xât dựng đóng vai trò quyết định.

Thứ ba, cấp độ tiền tệ hóa: Đó là giai đoạn của các doanh nghiệp xây dựng. Lúc này, sự bùng ổ của các doanh nghiệp phát triển bất động sản, do hạn chế về các điều kiện bán bất động sản, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ tiền để phát triển bất động sản cho tới khi bán ra được trên thị trường. Trong cấp độ này, các ngân hàng đóng vai trò quyết định trong việc tham gia vào dự án này hoặc dự án khác. Các chính sách ngân hàng, các ngân hàng và các cơ quan quản lý về ngân hàng đóng vai trò quyết định. Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Thứ tư, cấp độ tài chính hóa: khi quy mô của thị trường bất động sản tăng cao và thị trường phát triển mạnh, do những hạn chế về nguồn vốn dài hạn tài trợ cho thị trường bất động sản, các ngân hàng hoặc không thể tiếp tục cho vay đối với bất động sản hoặc sẽ đối mặt với các rủi ro. Lúc này, các ngân hàng phải tài chính hóa các khoản cho vay, các khoản thế chấp cũng như các khoản tài trợ cho thị trường nhằm huy động đa dạng hóa các nguồn vốn. Trong cấp độ, các thể chế tài chính, các chính sách tài chính, các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý tài chính là những chủ hể có vai trò quyết định.

Có thể thấy rằng, không nhất thiết mỗi một nền kinh tế, mỗi một thị trườ g bất động sản đều tuần tự trải qua từng nấc, từng cung bậc như trên. Cũng không nhất thiết các cấp độ phát triển thị trường phải có giai đoạn như nhau về thời gian. Cũng không nhất thiết các cấp độ phát triển thị trường phải là kết thúc giai đoạn này rồi mới chuyển sang giai đoạn khác. Các nền kinh tế, nhất là các nền kinh tế đã phát triển qua cả 4 cấp độ từ rất lâu. Chẳng hạn như Úc và New Zealand, các tài sản bất động sản đã được chứng khoán hóa với tỷ lệ rất cao. Các nước có nền kinh tế chuyển đổi đều áp dụng chủ yếu là liệu pháp “sốc”, tức là áp dụng đồng loạt tất cả các cơ chế, chính sách theo chuẩn của các nền kinh tế thị trường hiện nay, thị trường bất động sản cũng đã ở cấp độ tài chính hóa.

Trong mỗi cấp độ phát triển của thị trường bất động sản, quá trình vận động của thị trường đều có chu kỳ giao động tương tự như nhiều thị trường khác.

Chu kỳ dao độ của thị trường bất động sản gồm 4 giai đoạn: Phồn vinh (sôi động), suy thoái (có dấu hiệu chững lại), tiêu điều (đóng băng) và phục hồi (nóng dần lên và có thể gây “sốt”). Chẳng hạn như thị trường bất động sản ở Mỹ trong khoảng 1 thế kỷ (1870-1973) trải qua 6 chu kỳ dao động, bình quân mỗi chu kỳ khoảng 18 năm; thị trường bất động sản nước Nhật từ năm 1956 đến nay trải qua 4 chu kỳ, mỗi chu kỳ khoảng 10 năm; thị trường bất động sản Hồng Kông từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay đã có 8 chu kỳ dao động, chu kỳ ngắn hạn là từ 6-7 năm, dài là 9-10 năm, trung bình là 8-9 năm.

Thị trường bất động sản vừa mang tính vùng, tính khu vực sâu sắc và không tập trung, trải rộng trên khắp các vùng miền của đất nước.

Bất động sản là một loại hàng hóa cố định và không thể di dời về mặt vị trí và nó chịu ảnh hưởng của các yếu tố tập quán, tâm lý, thị hiếu. Trong khi đó, tâm lý, ập quán, thị hiếu của mỗi vùng, mỗi địa phương lại khác nhau. Chính vì vậy, oạt động của thị trường bất động sản mang tính địa phương sâu sắc.

Mặt khác, thị trường bất động sản mang tính không tập trung và trả rộng ở mọi vùng miền của đất nước. Sản phẩm hàng hóa bất động sản có “dư thừa” ở vùng này cũng không thể đem bán ở vùng khác được. Bên cạnh đó, mỗi thị trường mang tính chất địa phương với quy mô và trình độ khác nhau do sự phát triển không đều giữa các vùng, các miền, do điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội khác nhau dẫn đến quy mô và trình độ phát triển của thị trường bất động sản khác nhau. Thị trường bất động sản ở các đô thị có quy mô và trình độ phát triển kinh tế cao thì hoạt động sôi động hơn thị trường bất động sản ở nông thôn, miền núi v.v…

Thị trường bất động sản chịu sự chi phối của yếu tố pháp luật.

Bất động sản là tài sản lớn củ mỗi quốc gia, là hàng hóa đặc biệt, các giao dịch về bất động sản tác động mạnh mẽ đến hầu hết các hoạt động kinh tế – xã hội. Do đó, các vấn đề về bất động sản đều chịu sự chi phối và điều chỉnh chặt chẽ của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật riêng về bất động sản, đặc biệt là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và nhà ở. Đặc điểm này đặc biệt đúng ở nước ta do thị trường đất đai cấp I (thị trường sơ cấp – giao đất và cho thuê đất) là chịu tác động nhất bởi các quy định của Nhà nước. Chính phủ các nước trên thế giới đều quan tâm đến bất động sản và thị trường bất động sản, luôn điều chỉnh chính sách về bất động sản và thị trường bất động sản nhằm huy động các nguồn lực về bất động sản phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Thị trường bất động sản là một dạng thị trường không hoàn hảo (thông tin không đầy đủ, thiếu một số tổ chức của thị trường).

Đặc điểm này xuất phát từ những đặc trưng riêng của mỗi vùng, chịu sự chi phối của điều kiện tự nhiên cũng như truyền thống và tập quán, thị hiếu, tâm lý xã hội rong quá trình sử dụng bất động sản.

Thậm chí, ngay trong bản thân các thị trường địa phương, sự hiểu biết về các giao dịch cũng không hoàn hảo, người mua và người bán thường thiếu những thông tin liên quan đến những giao dịch trước.

Sự tác động của Nhà nước là một trong các yếu tố tạo nên tính không hoàn hảo của thị trường bất động sản. Bất kỳ Nhà nước nào cũng đều có sự can thiệp vào thị trường bất động sản ở các mức độ khác nhau, tr ng đó chủ yếu là đất đai để thực hiện các mục tiêu phát triển chung. Bất động sản có tính dị biệt, tin tức thị trường hạn chế, đất đai trên thị trường sơ cấp phụ thuộc vào quyết định của Nhà nước nên thị trường bất động sản là thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.

Mặt khác, thị trường bất động sản không hoàn hảo còn do tính chất không tái tạo được của đất, nên thị trường bất động sản mang tính độc quyền, đầu cơ nhiều hơn vào thị trường hàng hóa khác.

Thị trườ g bất động sản có mối liên hệ mật thiết với thị trường vốn và tài chính. Động thái phát triể của thị trường này tác động tới nhiều thị trường trong nền kinh tế.

Bất động sản là tài sản đầu tư trên đất bao gồm cả giá trị đất đai sau khi đã được đầu tư. Mà đầu tư tạo lập bất động sản thường sử dụng một lượng vốn lớn với thời gian hình thành bất động sản cũng như thu hồi nguồn vốn dài. Khi bất động sản tham gia lưu thông trên thị trường bất động sản, các giá trị cũng như các quyền về bất động sản được đem ra trao đổi, mua bán, kinh doanh,…. giải quyết vấn đề lưu thông tiền tệ, thu hồi vốn đầu tư và mang lại lợi nhuận cho các bên giao dịch. Điều này chứng tỏ thị trường bất động sản là đầu ra quan trọng với thị trường vốn.

Ngược lại, thị trường bất động sản hoạt động tốt là cơ sở để huy động được nguồn tài chính lớn cho phát triển kinh tế thông qua thế chấp và giải ngân ( Theo thống kê, ở các nước phát triển lượng tiền ngân hàng cho vay qua thế chấp bằng bất động sản chiếm 80% trong tổng lượng vốn cho vay).

Ngoài ra, thị trường bất động sản còn có quan hệ trực tiếp vớ thị trường xây dựng và qua đó mà bắc cầu tới các thị trường vật liệu xây dựng và đồ nội thất, thị trường lao động,… dao động của thi trường này có ảnh hưởng lan tỏa tới sự phát triển ổn định của nền kinh tế quốc dân. Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Thị trường bất động sản thực chất là thị trường giao dịch các quyền và lợi ích chứa đựng trong bất động sản

Đặc điểm này xuất phát từ đặc điểm của đất đai. Đặc điểm của đất đai là không hao mòn và không mất đi và người có quyền sở hữu và sử dụng đất đai không sử dụng đất đai như hàng hoá khác. Điều mà họ muốn là quyền hay các lợi ích do đất đai mang lại. Do đó, khi xem xét giá cả đất đ i, không thể xác định giá trị của nó như giá trị của các hàng hoá thông thường mà phải xác định trên cơ sở khả năng sinh lợi của đất đai và khả năng sinh lợi của vốn đầu tư vào đất đai.

Cung về bất độ g sản biến động chậm hơn so với biến động cầu và giá cả bất động sản

Với hàng hoá thông thường, quan hệ cung cầu diễn ra theo quy luật chung: khi cầu đẩy giá tăng lên sẽ kích thích tăng cung cân bằng với cầu và kéo giá quay trở lại mức cân bằng. Tuy nhiên, đối với hàng hoá bất động sản, khi cầu tăng, cung bất động sản không thể phản ứng nhanh như các loại hàng hoá khác. Đó là do đặc điểm của bất động sản cần phải có thời gian để tạo ra chúng, để tạo ra các công trình cần phải có thời gian tìm hiểu về mọi thông tin về đất đai, làm dự án, làm thủ tục chuyển nhượng, xin phép xây dựng, thiết kế, thi công.

Cung bất động sản có giới hạn mà cầu bất động sản lại luôn tăng, cung cầu được coi là không co giãn so với giá cả. Do vậy, trong thị trường bất động sản sự thay đổi về giá bất động sản thường bắt đầu do sự thay đổi mất cân đối cung cầu, hay nói cách khác giá cả là do quan hệ cung cầu quyết định. Sự biến động về giá cả thị trườ g bắt đầu do sự thay đổi của cầu. Khi giá giảm cầu ít co giãn so với giá bở vì khi giá giảm nhưng giảm đến mức để người mua có thể mua tăng thêm một đơn vị bất động sản; ngược lại, khi giá tăng thì bản thân do cầu tăng trong khi cung không phản ứng theo kịp làm giá tăng. Khi giá tăng nhưng cung không co giãn vì tổng nguồn bất động sản, nhất là đất đai có giới hạn, việc đầu tư phát triển phải mất nhiều thời gian nên khi cầu tăng thì cung không thể tăng ngay. Giá cả bất động sản do quan hệ cung cầu quyết định, ngược lại giá cả lại ảnh hưởng điều tiết cung và cầu. Sự phản ứng cung không kịp cầu sẽ dẫn đến sự biến động của giá cả theo hướng tăng lên, hình thành những cơn sốt giá bất động sản. Do vậy, Nhà nước cần phải can thiệp nhằm điều chỉnh quan hệ cung cầu về bất động sản, đặc biệt là có giải pháp để bình ổn thị trường bất động sản, hạn chế về gia tăng của cầu về bất động sản không cho mục đích tiêu dùng (như nạn đầu cơ sinh ra cầu giả tạo). Chính vì sự hoạt động của thị trường bất động sản rất cần có sự quản lý điều tiết của Nhà nước và cũng phụ thuộc vào sự kiểm soát của Nhà nước. Quá trì h iao dịch về bất động sản phải trải qua khâu pháp lý nên Nhà nước là một trong nhữ g lực lượng tham gia vào thị trường bất động sản. Vai trò của Nhà nước bao gồm: đảm bảo tính pháp lý cho hàng hoá bất động sản giao dịch, Nhà nước phải kiểm soát các hoạt động giao dịch về bất động sản thông qua giao dịch trên thị trường chính thức, Nhà nước ban hành và thực thi các chính sách tài chính đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhà nước quản lý thị trường bất động sản là nhằm phát huy tính ưu việt của cơ chế thị trường và hạn chế những khuyết tật do cơ chế đó gây ra. Thông qua các công tác quản lý, Nhà nước định hướng, dẫn dắt các thành phần kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản theo cơ chế thị trường, kiểm soát chặt chẽ và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh tế, đảm bảo sự kết hợp hài hoà trong sự phát triển kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô.

Thị trường bất động sản là thị trường khó thâm nhập

Thị trường bất động sản là thị trường khó thâm nhập là do hàng hoá bất động sản không bày bán trên thị trường như các loại hàng hoá khác, người mua và gười bán bất động sản không có cơ hội và đủ lượng thông tin để lựa chọn thị trường phù hợp với bất động sản cần giao dịch. Hơn nữa, vì bất động sản thường có giá trị lớn, người mua và người bán thường ít có kinh nghiệm vì họ ít có cơ hội mua hoặ bán. Do vậy, khi thực hiện các giao dịch trên thị trường bất động sản, cần phải ó nhà tư vấn môi giới, đó là những người được đào tạo cơ bản, có kiến thức kinh doanh, am hiểu pháp luật, nhiều kinh nghiệm. Với sự tham gia của họ các giao dịch bất động sản sẽ dễ dàng hơn. Thực tế cho thấy nếu lực lượng môi giới kém phát triển t ì sự vận hành thì sự vận hành của thị trường bất động sản sẽ kém hiệu quả, chi phí giao dịch bất động sản sẽ cao. Do đó, phải coi tư vấn, môi giới trong giao dịch bất động sản là một nghề chuyên nghiệp độc lập. Ngoài việc tổ chức các tổ chức tư vấn, môi giới thông thường, cần phát huy vai trò của các tổ chức tín dụng trong tư vấn, môi giới giao dịch bất động sản vì chính các tổ chức này khi thực hiện nghiệp vụ cho vay đã có những bước thẩm định pháp lý cần thiết và định giá bất động sản.

Thị trường bất động sản là thị trường mà việc tham gia hoặc rút ra khỏi thị trường là vấn đề khó khăn, phức tạp và cần phải có nhiều thời gian.

Thị trường bất động sản thường có giá trị lớn, người mua trên thị trường này không đông, việc mua bán không thể đơn giản và nhanh chóng như đối với các loại hàng hoá khác. bất động sản là những yếu tố vật chất bền lâu, khó chuyển đổi công năng và tính chất, do vậy không thể thay đổi định hướng đầu tư khai thác các công trình bất động sản. Đặc điểm này đòi hỏi những nhà đầu tư tham gia thị trường bất động sản phải xác định hướng đầu tư dài hạn, đồng thời phải tính toán mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế và tuổi thọ vật lý để quyết định hướng đầu tư.

1.1.1.2.3. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh bất động sản Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Kinh doanh bất động sản được thực hiện dưới hình thức các giao dịch bất động sản. Các giao dịch bất động sản có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản rất đa dạng bao gồm: việc mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất độ g sả giữa tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản với tổ chức, cá nhân k nh doanh bất động sản. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh bất động sản có mối liên hệ chặt chẽ với đặc điểm của hàng hóa bất động sản và thị trường bất động sản:

Kinh doanh bất động sản cần một nguồn vốn rất lớn.

Đặc điểm này bắt nguồn từ đặc điểm của bất động sản là có giá trị lớn, do đó mọi hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản đòi ỏi một lượng vốn lớn. Lượng vốn này phải được huy động từ thị trường vốn. Nếu không có một thị trường vốn phát triển lành mạnh và ổn định thì hoạt động kinh doanh bất động sản cũng không thể phát triển lành mạnh và ổn định được.

Hoạt động kinh doanh bất động sản chịu sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Kinh doa h bất động sản được thực hiện trong cả ba lĩnh vực: sản xuất, mua bán và dịch vụ bất động sản. Hơn nữa, bất động sản là hàng hóa đặc biệt nên pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau và phải tuân theo nhiều quy định mang tính đặc thù, chuyên ngành. Mặt khác, bất động sản là loại tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi cơ quan đơn vị cũng như của mỗi người dân. Trong kinh doanh bất động sản các quan hệ giao dịch về bất động sản thường có tác động rất mạnh đến hầu hết những hoạt động kinh tế và xã hội. Để tăng cường vai trò của mình, Nhà nước phải quan tâm hơn đến hoạt động kinh doanh bất động sản, do đó buộc phải ban hành nhiều văn bản pháp luật, nhiều chủ trương, chính sách nhằm thực hiện việc quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản. Việc quản lý của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản bằng pháp luật là cơ sở để bảo đảm an toàn cho các giao dịch bất động sản. Mọi bất động sản đều được Nhà nước quản lý như đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, cũng như các biến động của chúng. Mọi giao dịch bất động sản phải có sự giám sát của Nhà nước, đặc biệt trong khâu đăng ký pháp lý. Sự tham gia của N à nước làm cho hoạt động kinh doanh bất động sản ổn định hơn và an toàn hơn.

Trong kinh doanh bất động sản, địa điểm diễn ra các giao dịch thường cách biệt với hàng hóa bất động sản giao dịch.

Đó là do đặc điểm của hàng hóa bất động sản là cố định về vị trí và không thể di dời được. Hoạt động giao dịch bất động sản thường được tiến hành trên các chợ hàng hóa bất động sản. Đồng thời các quan hệ giao dịch tr ng kinh doanh bất động sản không thể kết thúc ngay tại địa điểm giao dịch ay chợ giao dịch mà phải trải qua đầy đủ các khâu:

 • Đàm phán tại chợ gi o dịch, cung cấp cho nhau các thông tin về bất động sản giao dịch
 • Kiểm tra thực địa để xác nhận tính có thực và kiểm tra độ chính xác của thông tin về bất động sản
 • Đăng ký pháp lý

Do đó kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản không thể như với các hoạt động kinh doanh hàng hóa thông thường ( kiểm soát qua nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng ) mà phải thông qua quan hệ đăng ký pháp lý bắt buộc.

Quan hệ giao dịch bất động sản không thể tiến hành trong một thời gian ngắn, do đó dễ phát sinh các rủi ro như biến động của giá cả, thay đổi pháp luật hay sự thay đổi của các điều kiện môi trường. Điều đó buộc các bên phải ấn định quan hệ giao dịch trong một thời điểm nhất định; thời gian diễn ra các khâu của quá trình giao dịch càng kéo dài, tính rủi ro càng cao. Do vậy muốn nâng cao tỷ lệ thành công của các giao dịch thì điều quan trọng là tìm các giải pháp rút ngắn khoảng thời gian diễn ra các khâu của quá trình giao dịch.

Kinh doanh bất động sản thực chất là thực hiện các giao dịch về các quyền và lợi ích chứa đựng trong bất động sản. Do vậy, khi xem xét giá cả đất đai, khô g thể xác định giá trị của nó như xác định giá trị của các hàng hóa thông thường mà phải xác định dựa trên khả năng sinh lợi của đất đai và khả năng sinh lời của vốn đầu tư vào đất đai. Giá trị và giá cả của hàng hóa bất động sản trong kinh doanh bất động sản phụ thuộc vào vị trí của bất động sản như: địa điểm cụ thể, môi trường kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý, cảnh quan, kết cấu hạ tầng của hàng hóa bất động sản. Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Trong kinh doanh bất động sản các chủ đầu tư luôn mong muốn tạo ra sự khác biệt và tính khan hiếm cho sản phẩm của mìn , cũng như lợi dụng những ảnh hưởng tích cực từ các bất động sản khác qua đó nâng cao giá trị của bất động sản. Muốn thành công trong kinh doanh bất động sản doanh nghiệp cần phải nắm bắt và hiểu rõ các yếu tố tập quán, thị hiếu và tâm lý xã hội của từng vùng, từng khu vực để ra quyết định và xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm của mình. Mặt khác tính lâu bền của hàng hóa bất động sản rất khác nhau tùy theo từng loại bất động sản cụ thể. Đặc điểm này ảnh hưởng lớn đến chiến lược kinh doanh, đến đầu tư bất động sản cũng như công tác quả lý, sử dụng bất động sản.

Hoạt động kinh doanh bất động sản mang những đặc trưng riêng ở mỗi vùng, mỗi khu vực khác nhau. Do đất đai có đặc điểm là không thể di dời được, gắn liền với những điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của từng vùng, từng khu vực. Do đó, cung và cầu bất động sản ở các vùng, các khu vực rất phong phú và đa dạng. Từ số lượng, kiểu cách, mẫu mã, chất lượng đến quy mô và trình độ phát triển. Mặt khác, bất động sản còn có đặc điểm là phụ thuộc vào tâm lý, tập quán, thị hiếu của người tiêu dùng do đó ở mỗi vùng, mỗi khu vực có những đặc trưng riêng về cung và cầu bất động sản. Thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh bất động sản ở các đô thị, các vùng đang trong quá trình đô thị hóa, các trung tâm kinh tế – chính trị – văn hóa – du lịch thường diễn ra sôi động và có quy mô cũng như trình độ phát triển cao hơn so với các vùng khác. Từ đó ta thấy, kinh doanh bất động sản khác với kinh doanh các hàng hóa thông thường khác ở chỗ sự biến động các quan hệ giao dịch bất động sản thường chỉ diễn ra ở từng vùng, quan hệ cung cầu giá cả bất động sản chỉ ảnh ưởng trong một vùng, một khu vực nhất định, ít khi có ảnh hưởng hoặc ảnh hưở g rất chậm đến hoạt động kinh doanh của các khu vực khác. Đồng thời, nghiên cứu hoạt động kinh doanh bất động sản phải đặt chúng trong từng vùng, từng khu vực; gắn chúng với các điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ủa vùng, của khu vực. Không thể lấy quan hệ cung cầu hay giá cả bất động sản của vùng này, khu vực này áp dụng cho vùng khác, khu vực khác.

Trong kinh doanh bất động sản thông tin về àng hóa bất động sản và thị trường bất động sản không đầy đủ và phổ biến rộng rãi như các loại hàng hóa khác. Sự so sánh giữa các bất động sản cùng loại khó chính xác vì các tiêu chí đánh giá bất động sản không chính xác như đối với các hàng hóa khác ( các kết cấu công trình, chất lượng công trình, vẻ đẹp kiến trúc, vị trí địa lý…đều được đo lường một cách tương đối, khó chính xác). Bất động sản mang tính vùng và khu vực, chúng không liền kề nhau và không phải bao iờ cũng tìm được bất động sản cùng loại để so sánh cạnh tranh một cách đầy đủ. Hơn ữa, số lượng người tham gia cung và cầu về mỗi loại bất động sản đều có số lượ g hỏ, không đảm bảo tiêu chí cho cạnh tranh hoàn hảo. Đặc điểm này dẫn đến vấn đề sau:

Giá cả bất động sản không hoàn toàn là giá cạnh tranh hoàn hảo, trong nhiều t ờng hợp là giá sản phẩm đơn chiếc, do đó người bán có lợi thế độc quyền và nhờ đó có thể thu lợi cao. Giá cả độc quyền luôn mang lại lợi ích cao cho người có quyền đối với bất động sản

Khi giá cả biến động tăng, tính độc quyền của người cung cũng tăng thêm làm giá cả bất động sản sẽ được đẩy lên cao tạo nên những cơn sốt về giá. Thị trường bất động sản càng sôi động, càng dễ tạo ra các cơn sốt giá của bất động sản.

Trong kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp bất động sản cần phải có chiến lược dài hạn và lựa chọn thời điểm thích hợp để cung bất động sản ra thị trường.Đối với hàng hóa bất động sản, khi cầu tăng, cung bất độ g sản không thể phản ứng tăng nhanh như các loại hàng hóa khác. Đó là do thờ g an để tạo nên một bất động sản thường kéo dài vì để xây dựng các công trình cần phải có thời gian tìm hiểu mọi thông tin về đất đai, làm thủ tục chuyển nhượng, xin phép xây dựng, thiết kế, thi công…Sự phản ứng của cung không kịp cầu sẽ dẫn đến sự biến động của giá cả theo hướng tăng lên, hình thành những cơn sốt giá bất động sản. Việc lựa chọn và ra quyết định đầu tư xây dựng các công trình tr ng kinh doanh bất động sản là rất phức tạp. Vấn đề kinh doanh hay cho thuê đất đai, các công trình xây dựng, nhà ở, văn phòng cũng đòi hỏi cần có những ngh ên cứu cụ thể và chi phí cho quản lý cũng rất cao. Kinh doanh bất động sản đòi hỏi các nhà đầu tư tham gia thị trường bất động sản phải xác định hướng đầu tư dài hạn, đồng thời phải tính toán mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế và tuổi thọ vật lý của bất động sản để ra quyết định đầu tư. Sở dĩ như vậy là vì bất động sản thường có giá trị lớn, người mua trên thị trường này không đông, việc mua bán không thể đơn iản và nhanh chóng như đối với các loại hàng hóa khác. Bất động sản là hữ yếu tố vật chất lâu bền, khó chuyển đổi công năng và tính chất, do vậy không dễ dà g gì thay đổi định hướng đầu tư khai thác các công trình bất động sản.

Khi thực hiện các giao dịch trên thị trường bất động sản, cần có các nhà tư vấn, môi giới, đó là những người được đào tạo cơ bản, có kiến thức kinh doanh, am hiểu pháp luật và giàu kinh nghiệm. Với sự tham gia của họ, các giao dịch bất động sản sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài việc tổ chức các tổ chức tư vấn, môi giới thông thường, cần phát huy vai trò của các tổ chức tín dụng trong tư vấn, môi giới giao dịch bất động sản vì chính các tổ chức này khi thực hiện nghiệp vụ cho vay đã có những bước thẩm định pháp lý cần thiết và định giá bất động sản.

1.1.2. Marketing bất động sản Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

1.1.2.1. Khái niệm và vai trò của Marketing bất động sản

1.1.2.1.1. Khái niệm Marketing

Có rất nhiều quan niệm về Marketing trên thế giới:

Khái niệm Marketing của Phillip Kotler: Theo Phillip otler “Marketing là những hoạt động của con người hướng vào việc đáp ứng những nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng thông qua quá trình trao đổi”.

Khái niệm Marketing của Viện Marketing Anh: Định nghĩa của Viện Marketing chỉ ra “Marketing là quá trình tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện ra và biến sức mua của ngườ t êu dùng thành nhu cầu thực sự về một mặt hàng cụ thể, đến sản xuất và đưa hàng hoá đến người tiêu dùng cuối cùng nhằm đảm bảo cho công ty thu được lợi nhuận như dự kiến”.

Khái niệm Marketing của AMA: Theo định nghĩa của AMA (1985) “Marketing là một quá trình lập ra kế hoạch và thực hiện các chính sách sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến và hỗ trợ ki h doanh của của hàng hoá, ý tưởng hay dịch vụ để tiến hành hoạt động trao đổi hằm thoả mãn mục đích của các tổ chức và cá nhân”.

Khái niệm marketing của I. Ansoff, một chuyên gia nghiên cứu marketing của Liên Hợp Quốc: Theo I. Ansoff “Marketing là khoa học điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh kể từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, nó căn cứ vào nhu cầu biến động của thị trường hay nói khác đi là lấy thị trường làm định hướng”.

Như vậy khái niệm Marketing đã xuất hiện từ xa xưa và ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn. Nó được hiểu theo rất nhiều cách khác nhau, nhưng tóm lược lại có thể hiểu Marketing chính là hoạt động gắn liền với quá trình trao đổi và lưu thông hàng hóa trong thị trường, khi cung hàng hóa nhiều hơn so với cầu hàng hóa thì buộc các doanh nghiệp phải tìm và thực hiện các giải pháp để tiêu thụ hàng hóa của mình.

1.1.2.1.2. Marketing bất động sản Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Từ những khái niệm về Marketing nói chung có thể hiểu về Marketing bất động sản như sau: “Marketing bất động sản là quá trình quản lý của doa h ghiệp nhằm phát hiện ra nhu cầu về bất động sản và môi trường liên quan đến bất động sản của khách hàng để đáp ứng các nhu cầu đó một cách có hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh”. Marketing bất động sản theo định nghĩa này có các hàm ý quan trọng sau đây:

 • Marketing bất động sản là một triết lý kinh d anh mới, triết lý vì cuộc sống tiện nghi, an toàn của khách hàng. Ðồng thời, để đảm bảo các hoạt động Marketing, trong các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần có một chức năng quản trị mới, chức năng quản trị Marketing.
 • Chức năng quản trị M rketing bất động sản của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho toàn bộ các hoạt động củ do nh nghiệp phải hướng tới khách hàng, vì lợi ích khách hàng. Muốn vậy, doanh nghiệp phải xác định được đúng, dự báo chính xác nhu cầu và mong muốn của khách hàng và thoả mãn các nhu cầu đó một cách hiệu quả.

Mục tiêu tổ g thể trong dài hạn của Marketing bất động sản là tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp, còn biểu hiện trong ngắn hạn là sự thoả mãn thật tốt nhu cầu khách hàng.

Cũng có thể hiểu Marketing bất động sản là một quá trình kế hoạch hóa và thực hiện các kế hoạch, giá cả; thúc đẩy, phân phối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của hàng hóa và dịch vụ bất động sản để tạo ra sự trao đổi từ đó thỏa mãn các mục tiêu của cá nhân và tổ chức kinh doanh bất động sản. Nói cách khác, Marketing bất động sản là quá trình tổng hợp bao gồm: phân tích và lựa chọn thị trường mục tiêu; xây dựng chiến lược Marketing dựa trên ý tưởng về sản phẩm; Xây dựng kế hoạch và quy trình Marketing; hoạch định chương trình Marketing – mix bao gồm các quyết định về sản phẩm, xác định giá, phân phối tiếp thị bất động sản và thực hiện kiểm tra các nỗ lực Marketing; phân tích, đánh giá hiệu quả công tác Marketing; điều chỉnh Marketing phù hợp với môi trường và cơ hội. Cụ thể hơn, Marketing với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chính là việc nghiên cứu phân tích thị trường, từ đó định hướng xây dựng được những phân khúc thị trường phù hợp cho sản phẩm của mình; thực hiệ hoạt động tiếp thị một cách bài bản, chuyên nghiệp tới khách hàng, quản lý bằng những phương thức hiệu quả nhất để mang lại kết quả làm gia tăng tối đa các chỉ số lợi nhuận như mong muốn với sản phẩm bất động sản – có thể là tiền thuê hoặ giá bán.

Để thực hiện tốt hoạt động Marketing thì bộ phận Marketing của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực sự hiểu rõ về nhu cầu tự nhiên, mong muốn và nhu cầu có khả năng thanh toán của khách àng đối với bất động sản:

Thứ nhất, nhu cầu tự nhiên đối vớ bất động sản: là cảm giác thiếu hụt về hàng hóa dịch vụ bất động sản mà con người cảm nhận được.

Thứ hai, mong muốn đối với hàng hóa, dịch vụ bất động sản là nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù, đòi hỏi phải được đáp lại bằng một hình thức đặc thù phù hợp với trình độ văn hóa và tính cách cá nhân của con người. Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Các nhà kinh doanh bất động sản phải phát hiện ra mong muốn của từng người hoặc nhóm người nhằm tăng khả năng thích ứng và cạnh tranh trên thị trường từ đó tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Dựa vào mong muốn của khách hàng đối với hàng hóa bất động sản các nhà kinh doanh bất động sản xác định các thông số và đặc tính của sản phẩm, từ đó quyết định đầu tư xây dựng và cung ứng những sản phẩm, dịch vụ mà thị trường đang cần hoặc sẽ cần trong tương lai. Do đó sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu được rủi ro trong kinh doanh đặc biệt là trong trường hợp thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro và không ổn định như hiện nay.

Thứ ba, nhu cầu có khả năng thanh toán là nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù hợp với khả năng thanh toán.

Từ nhu cầu tự nhiên và mong muốn của khách hàng, các nhà kinh doanh bất động sản có thể xây dựng và tạo ra rất nhiều sản phẩm bất động sản như: đất ề , văn phòng, chung cư, nhà thu nhập thấp, biệt thự, nhà hàng, khách sạn… nhưng hàng hóa của họ có thể bị ế ẩm nếu như những sản phẩm mà họ cung ứng ra tại thị trường mà người mua không có cơ hội tiếp cận vì họ không đủ khả năng thanh toán do chi phí quá cao.

1.1.2.1.3. Vai trò của Marketing bất động sản đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Trong nền kinh tế thị trường, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nói chung và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng đều cần vận động và trao đổi với môi trường bên n oài để có thể tồn tại và phát triển, ngoài các hoạt động chức năng như : sả xuất, tài chính, quản trị nhân lực…thì doanh nghiệp muốn đảm bảo chắc chắn cho sự thành công trong tương lai thì phải kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường, chức năng kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp đối với thị trường thuộc lĩnh vực quản lý Marketing.

Như vậy, Marketing bất động sản là hoạt động có vai trò quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, có nghĩa là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản hướng theo thị trường, biết lấy thị trường, nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh.

Không những thế, Marketing còn giúp doanh nghiệp kinh doanh với định hướng thị trường: sản xuất cái mà thị trường cần, và do đó Marketing tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp giống như là sản xuất tạo ra sản phẩm. Ngược lại, việc xác định được các đối tượng khách hàng mục tiêu, tìm hiểu và nắm bắt được những hu cầu và thị hiếu của khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra được sẽ giúp doanh ghiệp đưa ra được những kế hoạch chiến lược, mục tiêu cụ thể nhằm tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Tóm lại hoạt động Marketing chiếm giữ một vị trí quan trọng đối với việc tạo ra hay nói cách khác là thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp.

1.1.2.2. Đặc điểm của Marketing bất động sản Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Marketing bất động sản có những điểm đặc trưng và khác biệt so với hoạt động Marketing trong các lĩnh vực khác, điều cơ bản tạo ra sự khác biệt ấy chính là ở sự khác biệt của hàng hóa bất động sản cũng như tính đặc trưng của hoạt động kinh doanh bất động sản trên thị trường cụ thể như sau:

Đối tượng của Marketing bất động sản

Nếu như đối tượ g Marketing của các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác trên thị trường là người mua thì đối tượng Marketing của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm những khách hàng có nhu cầu: mua, thuê, thế chấp, bảo hiểm (trong trường hợp khách hàng cần tư vấn)…

Marketing bất động sản là một quá trình mang tính phức tạp

Thị trường bất động sản là một thị trường không hoàn hảo do có sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư lướt sóng hoặc đầu cơ, vì vậy việc tìm kiếm và phân tích thông tin, phục vụ cho chiến lược Marketing là rất khó khăn và phức tạp.

Không những thế, cung bất động sản phản ứng chậm hơn so với cầu, cần phải mất một thời gian dài mới có thể tung ra thị trường một sản phẩm, trong khi thị trường lại luôn biến đổi, và sản phẩm bất động sản còn phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng và chính sách, quy hoạch của nhà nước. Vì vậy, đòi hỏi người làm Marketing phải có mộ sự hiểu biết và một tầm nhìn dài hạn.

Marketing dịch vụ bất động sản là Marketing những cam kết, hứa hẹn

Kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh bất động sản và k nh doanh dịch vụ bất động sản, vì vậy đây có thể nói là một điểm khác biệt lớn giữa các hoạt động kinh doanh khác.

Marketing bất động sản bao gồm cả Marketing cho các dịch vụ: môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn và quảng cáo bất động sản. Mà trong kinh doanh dịch vụ thì khách hàng không thể biết trước được chất lượng, cũng như không thể nhìn thấy như các sản phẩm hàng hóa ữu ình khác, khách hàng chỉ có thể nhận xét và cảm nhận sau khi đã được phục vụ dịch vụ đó. Chính vì vậy, trong Marketing dịch vụ của kinh doanh bất động sản thực chất là các doanh nghiệp đang Marketing cho những cam kết và hứa hẹn của mình tới khách hàng.

Hoạt động phân phối sản phẩm bất động sản thực sự khác biệt

Chúng ta không thể di chuyển bất động sản tới một hoặc nhiều đại lý để bán, để giới thiệu sả phẩm hư những hàng hóa khác. Khách hàng chủ yếu biết tới sản phẩm qua các mô hình, các khu nhà mẫu… chính vì vậy, trong phân phối bất động sản thì sự xuất hiện của nhà môi giới là vô cùng cần thiết. Nếu như các sản phẩm khác như bánh kẹo, hay xe máy chỉ cần bày bán ở đại lý thì thì bất động sản cần một người trung gian kết nối khách hàng với sản phẩm, đó chính là vai trò của nhà môi giới.

Ngoài ra, thông tin thị trường không minh bạch nên trong phân phối bất động sản thường qua rất nhiều trung gian, và sản phẩm tới trực tiếp khách hàng tiêu dùng là gần như không có.

Hoạt động truyền thông cho Marketing bất động sản

Thông tin trên thị trường bất động sản có thể bị méo mó, sai lệch do sự chi phối của giới đầu cơ. Vì vậy, quá trình truyền tin và thu nhận thông tin hai chiều từ chủ thể truyền tin và đối tượng nhận tin có thể không chính xác, và do đó việc chọn lọc thông tin đối với các nhà Marketing là vô cùng khó khăn.

Phải có kế hoạch Marketing từ khi có ý tưởng về dự án bất động sản

Thời gian đầu tư một bất động sản là rất dài, vì vậy ngay từ khi hình thành ý tưởng xây dựng một bất động sản thì kế hoạch Marketing cũng phải bắt đầu. Nếu đợi sau khi đã có sản phẩm mới xây dựng thì có thể khi hoàn thành hiến lược Marketing, bất động sản của ta đã trở nên lỗi thời.

1.1.2.3. Nội dung của Marketing bất động sản

Trên thực tế thì nguồn vốn của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh nói chung và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói r êng đều chỉ có hạn, mỗi doanh nghiệp không thể sản xuất hay phát triển mọi sản phẩm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng, bên cạnh đó doanh nghiệp phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh. Do vậy, để có thể thành công doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình những khách hàng có nhu cầu và ước muốn phù hợp nhất đang được đáp ứng bởi các đối thủ mà doanh nghiệp có khả năng thắng thế hất trong cạnh tranh. Chính vì thế doanh nghiệp cần phân đoạn thị trường tổng thể, từ đó lựa chọn ra những đoạn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, tức là tìm cách chiếm một vị trí nhất định trong tâm trí của khách hàng mục tiêu và tạo chỗ đứng vững chắc cho mình trong thị trường đó.

Kế hoạch Marketing của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thường bắt đầu bằng việc xác định các đối tượng khách hàng tiềm năng, sau đó doanh nghiệp áp dụng lý thuyết Marketing hỗn hợp (Marketing – mix) để tiếp cận với đối tượng khách hàng này. Lý thuyết này do Mc.Carthy xây dựng, còn được gọi là quy tắc 4P, bao gồm: Product – Thiết kế và xây dựng chiến lược sản phẩm; Price – Chiến lược giá; Place

Thiết lập kênh phân phối; Promotion – Xúc tiến sản phẩm và hỗ trợ bán hàng. Đây là những công cụ mà doanh nghiệp bất động sản có thể sử dụng để theo đuổi các mục tiêu của mình trong thị trường mà họ nhắm đến.

1.1.2.3.1. Chiến lược sản phẩm Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Việc thiết kế một sản phẩm bất động sản sẽ dựa trên sự hiểu biết sâu sắc của doanh nghiệp bất động sản về những nhu cầu, mong muốn và khả năng sẵ sà g chi trả của khách hàng kết hợp với việc nghiên cứu thị trường bất động sản và khả năng thắng thế trước các đối thủ cạnh tranh. Với đặc điểm vốn lớn và thời gian xây dựng lâu dài thì chiến lược sản phẩm thị trường là một chiến lược rất quan trọng và là nền tảng của chiến lược marketing bất động sản.

Trong thị trường mục tiêu doanh nghiệp bất động sản phải xác định nhóm khách hàng cụ thể, sau đó tiến hành định vị sản phẩm để xác định một hoặc hai lợi ích chính do bất động sản đem lại, sau đó dựa trên mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, số sản phẩm bán được… mà doanh nghiệp sẽ đưa ra các chương trình quảng cáo, bán hàng, định giá và phân phối cho phù hợp.

Các quyết định về sản phẩm gồm có lợi ích cốt lõi của sản phẩm, đặc tính sản phẩm, dịch vụ khách hàng, thương hiệu sản phẩm, danh mục và chủng loại sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

Nội dung và quá trình phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như sau:

Phân đoạn thị trường

Phân loại dựa vào hàng hóa bất động sản trên thị trường

Dựa vào loại hàng hóa bất động sản, thị trường bất động sản được phân chia thành: thị trường đất đai; thị trường nhà ở; thị trường bất động sản dùng trong dịch vụ; thị trường bất động sản dùng cho văn phòng, công sở; thị trường bất động sản công nghiệp

Phân loại dựa vào tính chất quan hệ trao đổi

Dựa vào tính chất các mối quan hệ xuất hiện trên thị trường, thị trường bất động sản được phân chia thành: thị trường mua bán; thị trường thuê và cho thuê; thị trường thế chấp và bảo hiểm

Phân loại dựa vào trình tự tham gia thị trường

Dựa vào trình tự tham gia, thị trường bất động sản đượ phân chia thành: thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( giao, mua, cho thuê ) hay còn gọi chung là thị trường đất đai; thị trường xây dựng các công trình bất động sản để bán và cho thuê ( thị trường sơ cấp ); thị trường bán hoặc cho thuê bất động sản ( gọi là thị trường thứ cấp )

Lựa chọn thị trường mục tiêu

Sau khi thực hiện phân đoạn thị trường, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ đánh giá các đoạn thị trường thông qua mức độ hấp dẫn của nó trong mối quan hệ với khả năng của doanh nghiệp.

Trên cơ sở hữu đánh giá các đoạn thị trường đã phân loại, doanh nghiệp sẽ lựa chọn một hoặc vài đoạ làm thị trường mục tiêu. Ví dụ trong các thị trường được phân đoạn dựa trên loại hàng hóa bất động sản doanh nghiệp có thể chọn một hoặc vài phân khúc như: thị trường đất đai, thị trường nhà ở, thị trường bất động sản thương mại – dịch vụ, thị trường bất động sản công nghiệp… Tiếp đó trong từng phân khúc doanh nghiệp có thể lựa chọn tiếp các hình thức như bất động sản mua – bán, thuê – cho thuê…

Sau khi đã lựa chọn được đoạn thị trường mục tiêu doanh nghiệp sẽ căn cứ trên đặc tính của sản phẩm và năng lực tài chính của mình để lựa chọn và xây dựng chiến lược Marketing phù hợp nhằm đáp ứng thị trường mục tiêu.

Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu

Sau khi hoàn thành phân đoạn thị trường và lựa chọn được thị trường mục tiêu doanh nghiệp bất động sản cần lựa chọn cách thức để tạo điểm khác biệt cho sả phẩm bất động sản của mình, xây dựng vị thế của bất động sản trên thị trường mục tiêu.Xác định được sản phẩm bất động sản của mình sẽ phù hợp với khả năng thanh toán của những đối tượng khách hàng nào. Để làm được điều này, doanh nghiệp bất động sản cần:

 • Tìm hiểu quan điểm của người tiêu dùng trên mỗi đoạn thị trường
 • Định vị sản phẩm trong nhận thức của người tiêu dùng ở thị trường mục tiêu
 • Thiết kế hỗn hợp Marketing phù hợp để đạt định vị mong muốn

Một yếu tố quan trọng khác trong chiến lược sản phẩm là sản phẩm mẫu. Đó là mô hình sản phẩm giúp cho khách hàng thấy được những bất động sản họ sẽ mua khi nó được hoàn thiện và họ có thể đưa ra quyết định ngay từ khi sản phẩm thật chưa ra đời. Yêu cầu của sản phẩm mẫu đó là phải đảm bảo đúng quy cách và tính chất như sản phẩm thật. Có thể tăng thêm tính hấp dẫn và giá trị của quảng cáo bằng việc đưa vào các yếu tố phụ trợ không phải là yếu tố bất động sản.

1.1.2.3.2. Chiến lược giá Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Giá bán bất động sản là chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để đổi lấy sản phẩm hay dịch vụ bất động sản từ nhà cung cấp. Việc định giá bất động sản trong một môi trường cạnh tranh không những vô cùng quan trọng mà còn mang tính thách thức. Để định giá bất động sản phục vụ cho chiến lược giá của mình các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần cân nhắc và căn cứ trên rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản:

Các yếu tố có mối liên hệ trực tiếp với bản thân bất động sản

Nhóm các yếu tố tự nhiên

Vị trí của bất động sản: khả năng sinh lời do yếu tố vị trí bất động sả ma g lại càng cao thì giá trị của bất động sản càng lớn. Mỗi bất động sản luôn đồ g thời tồn tại hai loại vị trí, vị trí tuyệt đối và vị trí tương đối.Việc xem xét đánh giá ưu thế về vị trí bất động sản là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với việc xác định giá đất.

Kích thước, hình thể, diện tích thửa đất hoặc lô đất: một kí h thước và diện tích thửa đất tối ưu khi nó thoả mãn một loại nhu cầu cụ thể của đa số dân cư trong vùng. Ví dụ: Tại Hà Nội, với nhu cầu để ở, thì loại kích thước và diện tích tối ưu khi mặt tiền thửa đất từ 4m-5m và chiều sâu thửa đất là từ 10m -15m.

Địa hình bất động sản toạ lạc: địa hình nơi bất động sản toạ lạc cao hay thấp, bằng phẳng hay gồ ghề so với các bất động sản khác trong vùng lân cận có tác động đến giá trị bất động sản. Ở những khu vực thấp, thường hay bị ngập nước vào mùa mưa hay bị hiện tượng triều cường thì giá của bất động sản sẽ thấp, ngược lại giá của nó sẽ cao hơn.

Đặc điểm trên mặt đất và dưới lòng đất (độ dày của lớp bề mặt, tính chất thổ nhưỡng, tính chất vật lý…). Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trên đến giá trị của bất động sản tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng đất. Ví dụ: độ màu mỡ của đất có thể rất quan trọng đối với giá trị đất khi sử dụng vào mục đích nông nghiệp, nhưng lại không quan trọng khi sử dụng đất cho xây dựng.

Tình trạng môi trường: môi trường trong lành hay bị ô nhiễm nặng, yên tĩnh hay ồn ào đều ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị bất động sản.

Các tiện lợi và nguy cơ rủi ro của tự nhiên: những bất động sản nằm ở những vùng thường hay bị các sự cố của thiên tai (bão, lụt, động đất, khí hậu khắc nghiệt…) làm cho giá trị bất động sản bị sút giảm và ngược lại.

Nhóm các yếu tố kinh tế

Khả năng mang lại thu nhập từ bất động sản: mức thu nhập hàng năm từ bất động sản mang lại sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến giá trị của bất động sả đó. Khi khả năng tạo ra thu nhập từ bất động sản càng cao thì giá chuyển nhượng của nó càng cao và ngược lại.

Những tiện nghi gắn liền với bất động sản: như hệ thống điện, nước, vệ sinh, điều hoà nhiệt độ, thông tin liên lạc, trung tâm thương mai, công viên, view sông, view biển. Hệ thống tiện nghi càng đầy đủ và chất lượng càng tốt thì càng làm cho giá trị bất động sản càng gia tăng. Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Nhóm các yếu tố liên quan đến thị trường

Tính hữu dụng của bất động sản

Nhu cầu của loại bất động sản trên thị trường

Các yếu tố về pháp lý liên quan đến bất động sản

Tình trạ g pháp lý của bất động sản: các giấy tờ chứng thư pháp lý về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, giấy phép xây dựng, quyết đinh phê duyệt 1/500…

Các quy định về xây dựng và kiến trúc gắn với bất động sản, các hạn chế về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và công trình xây dựng khác gắn với bất động sản: tình trạng cho thuê, thế chấp bất động sản, tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, sự hạn chế quyền sở hữu chung.

Các yếu tố liên quan đến chính sách của Nhà nước

Sự thay đổi về đường lối chính sách của Nhà nước và chính quyền địa phương có thể có những tác động đến hoạt động của thị trường bất động sản nói chung và sự đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nói riêng. Cụ thể là:

Các chính sách có tác động gián tiếp như: sự khuyến khích đầu tư bên ngoài vào địa phương có thể làm tăng nhu cầu về bất động sản qua đó có thể làm c o giá bất động sản gia tăng.

Các chính sách tác động trực tiếp như:

 • Chính sách cho phép Việt kiều mua bất động sản tại Việt Nam.
 • Chính sách cho phép những người không có hộ khẩu thành phố được mua nhà tại thành phố.
 • Chính sách tài chính áp dụng đối với những người được nhà nước giao đất, cho thuê đất…
 • Chính sách tín dụng đối với hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bất động sản
 • Các chính sách thuế củ Nhà nước đối với bất động sản

Trong các thị trường tự do và cạnh tranh, việc định giá bất động sản là trọng tâm của hầu hết mọi iao dịch. Khi khách hàng thấy rằng giá trị của một bất động sản tương xứng với iá đã định, khách hàng sẽ ưu tiên thực hiện giao dịch mua bán bất động sản này hơn so với các lựa chọn khác. Như vậy, việc tăng hay giảm giá sẽ điều chỉnh số lượng đơn vị sản phẩm cần bán. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thể định giá cao hơn khi sản phẩm được nhìn nhận là mới lạ, độc đáo và không có sản phẩm thay thế nào hữu hiệu bằng. Nhưng ở giai đoạn chín muồi của vòng đời sản phẩm bất động sản, các doanh nghiệp thường giảm giá thành vì các sản phẩm bất động sản thay thế và đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều.

Nhìn chung, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sẽ linh hoạt hơn trong việc định giá khi sản phẩm hay dịch vụ của họ có tính độc đáo. Đối với những bất động sản thông dụng hay phổ biến, sự linh hoạt sẽ kém hơn vì khách hàng đã có nhiều sự chọn lựa và so sánh. Nếu doanh nghiệp định giá cao hơn thị trường chung, việc bán hàng sẽ trở nên khó khăn, còn nếu họ hạ giá quá thấp thì số lượng bất động sản bán tạm thời tăng lên, nhưng sẽ chững lại khi các đối thủ cạnh tranh cũng hạ giá.

Một số doanh nghiệp bất động sản đã thành công trong việc duy trì g á thà h cao bằng cách bổ sung cho các sản phẩm bình thường của họ những ưu điểm về sự độc đáo, chất lượng hay sự mới lạ. Dù doanh nghiệp định giá sản phẩm hay dịch vụ bất động sản ở mức độ nào, thì giá đó cũng là một yếu tố quan trọng trong Marketing hỗn hợp và sẽ có tác động lớn đến kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp bất động sản có thể đặt giá cho bất kỳ mục tiêu nào sau đây: tăng số lượng bất động sản bán theo đơn vị sản phẩm, tăng lợi nhuận, hay tăng thị phần; đánh bại đối thủ cạnh tranh; hoặc ngăn không cho đối thủ cạnh tranh xâm phạm lãnh địa của mình. Những sản phẩm mới luôn được thiết kế theo các mục tiêu về giá cụ thể như thế này.

Các phương pháp trong định giá bất động sản bao gồm

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp chi phí
 • Phươ g pháp vốn hóa
 • Phương pháp thặng dư
 • Phương pháp lợi nhuận

Nội dung thanh toán trong chiến lược giá

 • Thanh toán trực tiếp: là thanh toán được diễn ra trực tiếp giữa những người mua và nhà đầu tư bất động sản.
 • Thanh toán qua trung gian: là thanh toán giữa những người bán và người mua thông qua một cơ quan đảm bảo về nguồn tài chính.
 • Thanh toán phổ thông: sẽ được thực hiện trong các thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán ngắn hạn. Trong trường hợp thanh toán dài hạn phải tính trước được những yếu tố thay đổi giá trị đồng tiền.

Thời hạn thanh toán

Thanh toán ứng trước: là thanh toán mà người mua hàng sẽ trả tiền trước cho người đầu tư ngay từ khi bất động sản chưa được hình thành trên thực tế.

Thanh toán ngay khi giao nhận sản phẩm: chỉ đượ thự hiện khi quá trình thỏa thuận giữa người cung cấp và người tiêu dùng diễn ra đồng thời với việc chuyển giao các quyền về bất động sản.

Thanh toán chậm: là thanh toán diễn ra kéo dài sau khi đã sử dụng các quyền về bất động sản giữa nhà đầu tư và người tiêu dùng.

1.1.2.3.3. Chiến lược phân phối Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Việc phân phối đề cập đến địa điểm bán hàng và đưa sản phẩm hay dịch vụ bất động sản đến với khách hàng. Hoạt động giao dịch bất động sản thường được tiến hành trên các chợ hà hóa bất động sản ảo. Các chợ này rất đa dạng, có thể là các

trung tâm giao dịch lớ ( chợ địa ốc ), cũng có thể là một địa điểm nhỏ hẹp với các vật dụng đơn sơ tối thiểu, cũng có thể tại nhà riêng, tại nhà hàng, quán nước, qua mạng Internet. Việc cung cấp sản phẩm đến nơi và vào thời điểm mà khách hàng yêu cầu là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ kế hoạch Marketing bất động sản nào.

Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đều có nhiều kênh phân phối để giao dịch với khách hàng. Kênh phân phối càng nhiều, càng hiệu quả thì cơ hội bán hàng càng lớn. Có nhiều cách để đưa sản phẩm hay dịch vụ bất động sản đến với khách hàng. Một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo định hướng thị trường có thể áp dụng nhiều cách khác nhau để tiến hành công việc mà không gây mâu thuẫn giữa các kênh phân phối.

Việc sử dụng hình thức phân phối nào trong các kế hoạch Marketing của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là yếu tố quan trọng để xây dựng phương án tối ưu, qua đó thu hút khách hàng tạo ra doanh số, cũng như lợi nhuận mà doanh g iệp mong muốn.

Lựa chọn kênh phân phối

Sơ đồ 1: Các kiểu kênh phân phối trong Marketing bất động sản

Căn cứ lựa chọn kênh phân phối của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm các yếu tố:

Khách hàng

 • Quy mô nhu cầu
 • Tần suất mua hàng

Doanh nghiệp

 • Mục tiêu của kênh phân phối.
 • Mục tiêu điều khiển kênh.
 • Yêu cầu về độ bao phủ thị trường.
 • Đặc điểm của sản phẩm.
 • Đặc điểm của chính doanh nghiệp về quy mô, danh mụ sản phẩm.

Trung gian phân phối

 • Sự sẵn có và sẵn sàng của các trung gian.
 • Yêu cầu của các trung gian.
 • Khả năng của các trung gian.

Kênh của đối thủ

 • Hiệu quả phân phối
 • Loại sản phẩm
 • Mức độ liên kết

Môi trường Marketing của doanh nghiệp

1.1.2.3.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp ( đối với sản phẩm bất động sản) Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Xúc tiến sản phẩm và hỗ trợ bán hàng là tất cả các hoạt động nhằm đảm bảo rằng khách hàng nhận biết về sản phẩm hay dịch vụ bất động sản của doanh nghiệp, có ấn tượng tốt về chúng và thực hiện giao dịch mua bán thật sự. Những hoạt động này bao gồm quảng cáo, catalog, quan hệ công chúng và bán lẻ, cụ thể là quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh, báo chí, các bảng thông báo, đưa sản phẩm vào phim ảnh, tài trợ cho các chương trình truyền hình và các kênh phát thanh được đông đảo công chúng theo dõi, tài trợ cho các chương trình dành cho khách hàng hân thiết, bán hàng qua điện thoại, bán hàng qua thư trực tiếp, giới thiệu sản phẩm tận nhà, gửi catalog cho khách hàng, quan hệ công chúng, thực hiện dịch vụ hậu mãi sau bán hàng. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần xác định rằng: cùng với nghiên cứu thị trường, việc xúc tiến sản phẩm và hỗ trợ bán hàng chính là mắt xích truyền thô g quan trọng giữa doanh nghiệp và khách hàng mà họ nhắm đến.

Quy trình truyền thông

Sơ đồ 2: Quá trình truyền thông của bất động sản

Quảng cáo

 • Sử dụng uy tín sẵn có để giới thiệu dự án bất động sản trên hai giác độ: uy tín của nhà đầu tư ( đã có danh tiếng trên thị trường) và uy tín của cơ quan quản lý vận hành bất động sản.
 • Khai thác sử dụng những lợi thế tuyệt đối về vị trí, tính chất, đặc thù của bất động sản.
 • Trong thông tin quảng cáo phải nhấn mạnh đến những đặc tính hướng vào sự thỏa mãn của khách hàng mục tiêu.
 • Lựa chọn kênh thông tin phải phù hợp với đặc tính của bất động sản và nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.

Đối với bất động sản , đặc biệt là những sản phẩm mới thường phải thực iện thông qua những thông tin tiếp thị gián tiếp. Bằng các hình thức như tổ chức hội thảo chuyên đề với đối tượng được mời tham dự là khách hàng mục tiêu; xây dựng những bài viết bản tin, chuyên đề, những bài bình luận hoặc hình thức tham quan.

Xác định thời điểm thông tin: ngay từ khi dự án tiến hành xây dựng để nhằm tạo cho khách hàng có thời gian lựa chọn và đưa ra quyết định. Đồng thời có thể tiêu thụ được ngay sản phẩm khi chưa đưa sản phẩm thật ra thị trường.

Chiến lược truyền thông Marketing ( kéo và đẩy )

Chiến lược kéo (Marketing pull): Là chiến lược lôi kéo người tiêu dùng, mua bất động sản của doanh nghiệp bằng cách dùng các công cụ tiếp thị tác động trực tiếp tạo ra nhu cầu như:

 • Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí, truyền hình, Internet, radio, brochure, tờ rơi, tờ phướn…).
 • Tổ chức sự kiện (event) như ngày khánh thành hay khởi công một công trình với sự chứng kiến của lãnh đạo cao cấp.
 • Quan hệ công chúng (public relation) nhằm tạo quan hệ tốt với các cơ quan t uyền thông để họ giới thiệu một cách khách quan về sản phẩm/dịch vụ bất động sản đến khách hàng, người tiêu dùng.
 • Giới thiệu và cho khách hàng tham quan các dự án mà công ty đã phân phối ( dự án đã có cơ sở hạ tầng) qua đó làm cho nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng, càng muốn có sản phẩm hoặc dịch vụ bất động sản.

Qua các công cụ Marketing trên, mục tiêu của nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ là làm sao để tác động lôi kéo, gây sự chú ý, tạo nhu cầu cần thiết, kích thích sự am muốn phải có ngay sản phẩm/dịch vụ đó trong tâm trí khách hàng. Và khi đã có n u cầu, khách hàng sẽ tìm đến các cấp trung gian (đại lý, nhà phân phố ) để mua sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Chiến lược đẩy (Marketing push): Là chiến lược chú trọng vào việc “đẩy” hàng từ chủ đầu tư hay nhà cung cấp dịch vụ bất động sản đến ác ấp trung gian, chú trọng việc phân phối sỉ, các cấp trung gian hay người bán.

Thông thường chủ đầu tư có chiết khấu c đại lý qua nhiều hình thức: ký gửi hàng, thanh toán 100% hay thanh toán nhiều đợt, gối đầu sản phẩm… Để thuyết phục được đại lý phân phối sản phẩm bất động sản cho mình, chủ đầu tư hay nhà cung cấp dịch vụ luôn có sẵn một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp như: hỗ trợ bán hàng, giám sát, quản lý khu vực… Các cấp nhân viên này đều được công ty cung cấp các kiến thức về sản phẩm bất động sản, huấn luyện kỹ năng bán hàng, kỹ năng giám sát, quản lý.

Dịch vụ hậu mãi và khuyến mãi trong Marketing bất động sản

Có rất nhiều hình thức xúc tiến sản phẩm và hỗ trợ bán hàng, một trong số đó là dịch vụ hậu mãi và khuyến mãi. Đây là một hình thức quan trọng trong Marketing bất động sản nhưng chưa được các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quan tâm đúng mức, các dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau khi bán sản phẩm hầu như còn bị bỏ ngỏ và ít được thực hiện.

Hỗ trợ miễn phí các dịch vụ bất động sản

Làm thủ tục vay vốn ngân hàng với mức lãi suất và thời hạn vay ưu đãi.

Giảm giá bán

Nguyên tắc chung: không chính thức giảm giá trong mọi điều kiện thị trường. Trong điều hiện thị trường trầm lắng muốn thu hút khách hàng có thể sử dụng các hình thức khuyến khích lợi ích vật chất thay cho giảm giá.

 • Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ các khoản thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ.
 • Giảm giá thông qua các phương thức khuyến khích khách hàng thanh toán sớm, thanh toán một lần, ký hợp đồng mua hàng sớm
 • Giảm giá thông qua khuyến khích khách hàng đặt chỗ trước ngày mở bán để được chiết khấu.

Cung cấp các dịch vụ bổ sung.

 • Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động của khách hàng như tổ chức hội trợ triển lãm, thông tin quảng cáo, các sự kiện để lôi kéo khách hàng.
 • Tặng bán thiết kế nhà cho những người mua sản phẩm.

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

1.1.3.1. Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động Marketing bất động sản Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động Marketing bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản xuất phát từ những yếu tố nội tại của doanh nghiệp và có tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh nói chung cũng như các hoạt động Marketing bất động sản nói riêng. Các nhân tố chủ quan đó bao gồm:

Năng lực tài chính của doanh nghiệp và ngân sách mà doanh nghiệp dành cho hoạt động Marketing bất động sản. Một kế hoạch Marketing bất động sản được xây dựng lên sẽ không thể thực hiện được nếu không có tiền. Hơn nữa, nguồn vốn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp là có hạn vì vậy khi đầu tư cho các hoạt động Marketing bất động sản trước hết doanh nghiệp cần xác định rõ nên đầu tư bất động sản gì, ở phân khúc nào, số lượng bao nhiêu, có đặc điểm như thế nào, cách thức iếp cận khách hàng và phân phối thế nào là hiệu quả nhất. Sẽ là một sự lãng phí rất lớn khi doanh nghiệp tốn nhiều tiền của vào việc sản xuất ra các sản phẩm mà người tiêu dùng không cần trong khi có rất nhiều sản phẩm khác mà họ rất muốn và cầ được thỏa mãn.

Chiến lược phát triển tổng thể của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chiến lược phát triển các hoạt động truyền thông Marketing của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phụ thuộc chặt chẽ vào chiến lược phát triển tổng thể của doanh nghiệp. Mỗi kế hoạch Marketing là một bộ phận của kế hoạch tổng thể của doanh nghiệp bất động sản. Do vậy, để xây dựng một kế hoạch Marketing có hiệu quả, trước hết ban lãnh đạo và các nhà quản lý của doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch chiến lược tổng thể của công ty. Tiếp đến là xây dựng kế hoạch chiến lược cho các lĩnh vực chức năng khác nhau trong doanh nghiệp, trong đó có chức năng Marketing.

Đội ngũ nhân lực Marketing bất động sản của doanh nghiệp. Để phát triển tốt các hoạt động Marketing bất động sản, để có được những kế hoạch Marketing bất động sản phù hợp với từng đối tượng sản phẩm và khách hàng mục tiêu sao cho tối thiểu hóa được các chi phí, đồng thời mang lại hiệu quả bán hàng cao nhất, đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có một đội ngũ nhân sự Marketing chất lượng cao am hiểu về thị trường bất động sản. Marketing nói chung và Marketing bất động sản nói riêng vẫn là một trong những ngành hấp dẫn trong tuyển dụng nhân sự, song nhân lực đã qua đào tạo chuyên ngành bất động sản hiện còn đặc biệt ít, chưa đáp ứng được nhu cầu về cả số lượng và chất lượng. Hầu hết những người đang hoạt động trong lĩnh vực này hoặc chưa được đào tạo cơ bản về bất động sản, hoặc có kinh nghiệm Marketing nhưng lại không có kiến thức về bất động sản. Vì vậy chú trọng xây dựng đội ngũ Marketing chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nào muốn có thể cạnh tranh và tồn tại trên thị trường.

Phương thức Marketing mà doanh nghiệp lựa chọn để xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing bất động sản của mình. Không ít doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hiện nay thực hiện các chiến lược truyền thông Marketing theo kiểu “tuôn ra xối xả” một chiều từ phía doanh nghiệp, bất chấp người tiêu dùng “tiêu hóa” được đế đâu. Nhiều thông điệp còn gây rối rắm, khó hiểu, thậm chí phản cảm cho khách hà g. Ở đây, công tác truyền thông đã không mang ý nghĩa giao tiếp và trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp bất động sản và khách hàng.

Và như vậy, sẽ không bao giờ sản phẩm hay thương hiệu ủa doanh nghiệp đạt được thiện cảm và ấn tượng từ phía khách hàng. Kết quả là các sản phẩm bất động sản cùng với thương hiệu của doanh nghiệp sẽ rất dễ bị khách hàng lãng quên. Truyền thông giao tiếp hai chiều được các doanh ng iệp bất động sản chuyên nghiệp thực hiện thông qua việc lắng nghe phản hồi của khách hàng, phân tích phản ứng của khách hàng, và đo lường kết quả của các đợt truyền thông để có sự hiệu chỉnh cần thiết cho một phần hoặc toàn bộ chiến dịch Marketing bất động sản của mình. Và dựa trên những cơ sở đó mà doanh nghiệp có thể đưa ra được các phương thức Marketing phù hợp để xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing của mình một cách hiệu quả nhất.

1.1.3.2. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động Marketing bất động sản

1.1.3.2.1. Các yếu tố từ môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động Marketing bất động sản Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Các yếu tố kinh tế

Các ảnh hưởng chủ yếu về kinh tế gồm các yếu tố như lãi suất ngân hàng, giai đoạn của chu kỳ kinh tế, cán cân thanh toán, chính sách tài chính và tiền tệ, tăng trưởng, thu nhập, đầu tư, lạm phát…

Kinh doanh bất động sản là hoạt động cần nguồn vốn rất lớn. Vì vậy các yếu ố kinh tế có ảnh hưởng vô cùng lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chẳng hạn như lãi suất và xu hướng lãi suất trong nền kinh tế có ảnh hưở g tới xu thế của tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư, do vậy sẽ ảnh hưởng tới họat động của các doanh nghiệp. Lãi suất tăng sẽ hạn chế nhu cầu cầu vay vốn để đầu tư mở rộng họat động kinh doanh, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài ra khi lãi suất tăng cũng sẽ khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn, do vậy cũng sẽ làm cho nhu cầu cầu tiêu dùng giảm xuống.

Xu hướng của tỷ giá hối đoái: Sự biến động của tỷ giá làm thay đổi những điều kiện kinh doanh nói chung, tạo ra những cơ ội đe dọa khác nhau đối với các doanh nghiệp.

Mức độ lạm phát: lạm phát c o hay thấp có ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư vào nền kinh tế. Khi lạm phát quá cao sẽ không khuyến khích tiết kiệm và tạo ra những rủi ro lớn cho sự đầu tư của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, sức mua của xã hội cũng bị giảm sút và làm cho nền kinh tế bị đình trệ. Trái lại, thiểu phát cũng làm cho nền kinh tế bị đì h trệ. Việc duy trì một tỷ lệ lạm phát vừa phải có tác dụng khuyến khích đầu tư vào ề kinh tế, kích thích thị trường tăng trưởng.

Yếu tố chính trị và luật pháp

Các yếu tố chính trị và luật pháp có ảnh hưởng ngày càng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Đặc biệt là với sự ra đời và ngày càng hoàn thiện các bộ luật liên quan đến bất động sản như: luật nhà ở 2005, luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai…Sự ổn định chính trị tạo ra môi trường thuận lợi đối với các hoạt động kinh doanh doanh bất động sản. Một chính phủ mạnh và sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của xã hội sẽ đem lại lòng tin và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Yếu tố văn hóa – xã hội

Môi trường văn hóa – xã hội bao gồm những chuẩn mực và giá trị được chấp nhận và tôn trọng bởi một xã hội hoặc một nền văn hóa cụ thể. Sự tác động của các yếu tố văn hóa – xã hội thường có tính dài hạn và tinh tế hơn so với các yếu tố khác, nhiều lúc khó mà nhận biết được. Các khía cạnh hình thành môi trường văn hóa – xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các họat động kinh doanh như: dân cư, đô thị hóa, phong tục tập quán, văn hóa, tâm lý xã hội, những quan niệm về đạo đức, thẩm mỹ, lối sống, về nghề nghiệp; những phong tục, tập quán, truyền thống; những quan tâm ưu tiên của xã hội; trình độ nhận thức, học vấn chung của xã hội…

Không những thế, hàng hóa bất động sản mang nặng yếu tố tập quán, thì hiếu và tâm lý xã hội vì vậy thị hiếu và tập quán của người tiêu dùng có ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu về bất động sản , vì ngay cả trong trường hợp hàng hóa thực sự có chất lượng tốt nhưng nếu không được người tiêu dùng ưa chuộng thì cũng khó được họ chấp nhận. Chính thị hiếu, tập quán người tiêu dùng mang đặc điểm riêng của từng vùng, từng dân tộc và phản ánh yếu tố văn hóa, lịch sử, tôn giáo của từng địa phương, từng quốc gia.

Yếu tố tự nhiên

Điều kiệ tự hiên bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, đất đai, sông biển, các nguồn tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, tài nguyên rừng biển, sự trong sạch của môi trường nước, không khí,…vị trí là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với bất động sản. vị trí là một yếu tố tạo sự cạnh tranh và thành công của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Yếu tố công nghệ

Đây là một trong những yếu tố rất năng động, chứa đựng nhiều cơ hội và đe dọa đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đặc biệt là trong thời kỳ phát triển như vũ bão của công nghệ hiện nay.

1.1.3.2.2. Các yếu tố từ môi trường vi mô ảnh hưởng đến hoạt động Marketing bất động sản Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành và là các yếu tố goại cảnh đối với doanh nghiệp, quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành kinh doanh đó. Có 5 yếu tố cơ bản là: đối thủ cạnh tranh, người mua, người cung cấp, các đối thủ mới tiềm ẩn và sản phẩm thay thế. Mối quan hệ giữa ác yếu tố đó được phản ánh qua sơ đồ:

Sơ đồ 3: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh

Áp lực cạnh tranh từ đối thủ cạnh tranh

Sự hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh có một ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản do các đối thủ cạnh tranh quyết định tính chất và mức độ tranh đua hoặc thủ thuật giành lợi thế trong ngành.

Với sự gia tăng lớn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng như mức độ đa dạng hóa sản phẩm bất động sản đã làm cho mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản càng dữ dội. Nhận biết được tình hình hiệ tại của đối thủ cạnh tranh là một trong những cơ sở quan trọng dể các doanh nghiệp k h doanh bất động sản xây dựng hoặc điều chỉnh chiến lược Marketing của mình.

Áp lực cạnh tranh từ khách hàng

Nguồn cung trên thị trường bất động sản trong thời gian qua là khá lớn. Do vậy, các khách hàng, người tiêu dùng cũng cần các sản phẩm có chất lượng, thiết kế đẹp, vị trí thuận tiện trong giao thông hơn nữa giá cả cũng phải hợp lý,…đó cũng chính là các áp lực cạnh tranh từ khách hàng mà nhà cung cấp phải tìm hiểu và có những chiến lược cho công tác marketing sản phẩm của mình một cách tốt nhất.

Áp lực cạnh tranh từ nhà cung ứng

Theo M-Porter, đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện chưa có mặt trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai. Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực của họ tới à h mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Sức hấp dẫn của ngành: Yếu tố này được thể hiện qua các chỉ tiêu như tỉ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp trong ngành, mà kinh doanh bất động sản là lĩnh vực đem lại lợi nhuận lớn, tỷ suất sinh lợi cao,…
 • Những rào cản gia nhập ngành: là những yếu tố làm cho việc gia nhập vào một ngành khó khăn và tốn kém hơn.

Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế là sản phẩm cho phép thõa mãn cùng nhu cầu với sản phẩm hiện tại của ngành. Đặc điểm cơ bản của chúng là thường có ưu thế hơn so với sản phẩm bị thay thế ở các đặc trưng riêng biệt. Do vậy, chúng gây sức ép đến các doanh nghiệp trong ngành về thị trường và khách hàng. Đe dạo này đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự phân tích, theo dõi thường xuyên những tiến bộ kỹ thuật – công nghệ, rong đó liên quan trực tiếp là đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm. Hơn nữa sự t ay đổi nhu cầu thị trường cũng là yếu tố quan trọng tạo ra sự đe dọa này.

Áp lực cạnh tranh từ nội bộ ngành

Không chỉ các doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản mà còn rất nhiều các doanh nghiệp khác cũng tham gia lĩnh vự này vô hình chung đã tạo ra một áp lực cạnh tranh trực tiếp với nhau và sức ép trở lại lên ngành. Trong một ngành các yếu tố sau sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh lên các đối thủ như:

 • Tình trạng ngành
 • Cấu trúc của ngành
 • Các rào cản rút lui,…

1.2. Cơ sở thực tiễn Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

1.2.1. Tình hình kinh doanh bất động sản và Marketing trong bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Từ năm 1993 đến nay, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển mạnh và có tính chu kỳ khoảng 5 – 6 năm lại xuất hiện một đợt sốt về giá cả cũng như về lượng giao dịch (vào các năm 1993 – 2000 – 2007) những biến động chủ yếu xảy ra tại một số thành phố lớn. Bên cạnh những yếu tố tích cực trong quá trình phát triển, thị trường bất động sản ở nước ta cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng ngại khi mà “Khả năng trả nợ” của các nhà đầu tư và đầu cơ bất động sản đã lên đến một giới hạn cực kỳ nguy hiểm.

Tại Việt Nam, mức tiết kiệm để mua nhà hiện đang trên 80% thu nhập nhập của một hộ trung lưu là một mức dễ gây ra khủng hoảng nợ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất nhằm hạn chế tới mức tốt nhất những rủi ro này là khả năng tiếp cận thông tin hay tính minh bạch của thông tin trên thị trường. Tuy nhiên có thể thấy việc tiếp cận thông tin để xúc tiến đầu tư của nhà đầu tư nhằm hình thành một dự án khu đô thị mới, chung cư cao tầng là một tồn tại lớ iệ nay. Dẫu rằng rất nhiều dự án đã được phê duyệt, rất nhiều công trình đã được xây dự g và rất nhiều dự án đã hoàn thành, đang triển khai và sẽ triển khai nhưng thông tin về những vấn đề liên quan còn thiếu rõ ràng.

Thêm vào đó, hiện vẫn chưa có một chỉ số tối thiểu để đo lường thị trường bất động sản tại Việt Nam. Trong khi đó, trên thế giới tồn tại rất nhiều các chỉ số khác nhau về đo lường thị trường bất động nói chung và thị trường nhà ở, khu đô thị mới nói riêng. Chẳng hạn, chỉ số giá nhà (HPI), chỉ số giá bất động sản (RPI), chỉ số thị trường bất động sản (REMI)..

Thuận lợi

Bất động sản tại Việt n m khá phát triển so với khu vực .

Nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển nên nhu cầu về bất động sản ở Việt Nam ngày cà g tă cao như: Nhà ở, Văn phòng cho thuê, Chung cư v.v… với các tòa nhà có địa thế đẹp, tiệ nghi, tính năng sử dụng cao, được quản lý hiệu quả, an toàn, có đầy đủ chỗ đỗ xe được các khách hàng quan tâm nhiều nhất. Đặc biệt quan trọng nhất là với giá cả vừa phải vẫn được ưa chuộng, phát triển tốt trong những năm qua và trong những năm sắp tới.

Các kênh đầu tư khác trong giai đoạn hiện nay đối với nhà đầu tư không thực sự hấp dẫn và an toàn hơn so với kênh đầu tư bất động sản.

Khó khăn

Giá bất động sản được đánh giá ở mức quá cao so với thu nhập thực tế. – Nhu cầu đối với thị trường mua bán nhà đất giảm do Nhà nước điều chỉnh giá đất, tiêu cực trong đất đai, giá vàng biến động mạnh v.v…

Chất lượng của các công trình chưa đảm bảo chất lượng và đáp ứng với y u cầu của khách hàng. Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

Thiếu những “không gian hạng sang”, đặc biệt là các trung tâm bán lẻ hay trung tâm thương mại cho thuê.

Marketing bất động sản tại Việt Nam đang bị phụ thuộc vào đội ngũ đầu cơ bất động sản.

Quan hệ cung cầu về bất động sản hiện nay không cân bằng, cung ít hơn cầu nên Marketing cho bất động sản chưa được quan tâm nhiều được thể hiện qua:

Các chủ bất động sản thường mắc phả sai lầm là họ quá tin tưởng vào những quyết định dựa trên suy đoán cảm tính của mình mà chưa nhìn nhận rõ tầm giá trị của việc marketing trong việc làm gia tăng giá trị các bất động sản của mình.

Các chủ bất động sản hiện n y bị hạn chế về nguồn vốn, kinh nghiệm, có xu thế môi giới nhiều hơn, không muốn bỏ thời gian chi phí nghiên cứu thị trường một cách bài bản, chưa quen với cách thức tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp.

Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực marketing bất động sản trong nước dần dần chuyển sang các công ty bất động sản nước ngoài ngày càng tăng dẫn đến thiếu hụt trầm trọng. Chính vì vậy trong nước mặc dù có nhiều công ty tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản nhưng các dự án lớn đều rơi vào tay một số ít công ty quản lý, tư vấn, môi giới bất động sản nước ngoài hiện đang có mặt tại Việt Nam.

Cách thức triển khai tiếp thị dự án của các doanh nghiệp trong nước thường không thường xuyên điều tra thực tế thị trường, nhu cầu và phân khúc của các khách hàng một cách cụ thể mà chỉ đơn thuần là phát tờ rơi quảng cáo, đăng quảng cáo trên báo với thiết kế và nội dung tương tự nhau, chưa tạo nên sự khác biệt và chưa nhắm tới đúng phân khúc khách hàng của mình. Thiếu chiến lược tiếp thị chuyên nghiệp, bài bản các doanh nghiệp bất động sản sẽ làm lãng phí nguồn lực, gây ảnh hưởng xấu tới thương hiệu, đồng thời cũng không mang lại hiệu quả trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Chỉ khi tiến hành khảo sát nghiên cứu thị trường, xác định rõ phân khúc khách hàng cụ thể, xây dựng chiến lược tiếp thị bài bản, có một đội ngũ kinh doanh với phong cách làm việc chuyên nghiệp, tạo nên sự khác biệt độc đáo trong cách tiếp cận trực tiếp khách hàng hay quảng bá sản phẩm thì các doanh nghiệp bất động sản trong nước mới có thể nâng cao sức cạnh tranh, giành lại thị phần nội địa từ tay các doanh nghiệp bất động sản nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam.

1.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh bất động sản ở Thừa Thiên Huế hiện nay

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản; cơ ội, thách thức doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phước Bửu Hùng nhận định, thị trường bất động sản tại Thừ Thiên Huế hiện nay đã bắt đầu “nóng” trở lại. Thống kê từ Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh này cho thấy, năm 2015 khu An Vân Dương chỉ có 32 dự án đã và đang triển khai, đã tăng lên 56 dự án năm 2018.

Theo ông Hùng, việc du lịch phát triển, cộng thêm những chính sách cởi mở của tỉnh đã kích thích làn sóng đầu tư mới vào lĩnh vực bất động sản.

Một số nhà đầu tư đã cam kết tái khởi động dự án như: dự án xây dựng công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại số 4 Hà Nội (267 tỉ đồng); dự án Le Babilone De Hue của Công ty Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt (Viwaseen cũ) tại đường Nguyễn Tri Phương (160 tỉ đồng); dự án xây dựng công trình dịch vụ du lịch, văn phòng của Công ty CP Đầu tư xây dựng du lịch và Phát triển Đất Vàng tại khu nhà đất số 14, 16, 18 và 20 Lý Thường Kiệt (600 tỉ đồng)…

Tuy nhiên, ông Hùng cũng thừa nhận, mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng tính minh bạch, công khai của thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh còn yếu. Việc riển khai Nghị định của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống t ông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa hiệu quả. Một số công cụ thuế, tín dụ g, đất đai để khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và chống đầu cơ bất độ g sản vẫn thiếu.

Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng, một số chủ đầu tư dự án chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhất là tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Một số tổ chức huy động vốn mua bán nhà ở hình thành trong tương lai k i chưa đủ điều kiện, chưa được Sở Xây dựng xác nhận; một số tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, việc huy động vốn chưa được công khai…

Nhiều đại biểu tham dự hội nghị cũng nhận định thị trường bất động sản hiện đang phát triển thiếu bền vững và đang có những bất ổn; xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư đầu cơ bất động sản và các thủ đoạn tạo giá ảo, tạo sóng bất động sản khiến thị trường bất độ sả có những rủi ro.

Để ổn định thị trường, các đơn vị kiến nghị cần xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, hỗ trợ các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất, công khai các thông tin quy hoạch, đất đai để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin tránh trường hợp kinh doanh lừa đảo. Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Khóa luận: Thực trạng về bất động sản tại Cty Thắng Lợi

One thought on “Khóa luận: Hoạt động Marketing bất động sản của Cty Thắng Lợi

 1. Pingback: Khóa luận: Giải pháp phát triển bất động sản của Cty Thắng Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464