Khóa luận: Giải pháp phát triển của Nhà máy Dung Quất

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp phát triển của Nhà máy Dung Quất hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Đánh giá công tác đãi ngộ nhân sự từ góc độ người lao động tại Nhà máy may Dung Quất dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Định hướng phát triển nhà máy may Dung Quất

Chủ trương định hướng trong thời gian tới của nhà máy:

 • Sự ổn định nguồn vốn góp ph ần làm phát tri ển hoạt động sản xuấ kinh doanh của nhà máy. Để thực hiện được điều này nhà máy cần huy động vốn từ công ty Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng hoặc từ các nguồn đầu từ khác .
 • Cho ra những sản phẩm đạt chất lượng là một yế u t ố quan trọng để thu hút s ự chú ý c ủa khách hàng và các nhà đầu tư. Vì thế chất lượng nhà cung ứng đóng vai trò rất quan trọng. Với chủ trương tìm nguồn cung ứng phù h ợp nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra vừa tiết kiệm chi phí mà đôi bên cùng có lợi.
 • Đầu tư thêm trang thiết bị, cải tiến máy móc và mở rộng quy mô sản xuất nhằm đẩy mạnh phạm vi hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng thêm lợi nhuận cho nhà máy.
 • Tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút thêm các nhà đầu tư mới.

Ngoài những định hướng phát triển kinh doanh, nhà máy còn chú trọng đến định hướng phát triển nhân lực:

 • Nguồn nhân lực cũng là một yếu tố tất yếu không thể thiếu, góp ph ần cho sự phát triển của nhà máy . Do đó, nhà máy cần phải tổ chức thêm các chương trình đào tạo nhằm nâng cao tay nghề chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên và tổ chức các cuộc thi đua trong sản xuất giữa các tổ nhằm tăng thêm động lực và tinh thần đoàn kết giữa các nhân viên v ới nhau trong công việc.
 • Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường hoạt động tuyển dụng nhân lực chất lượng góp phần làm đẩy mạnh hoạt động sản xuất và nâng cao năng suất của nhà máy .
 • Chặc chẽ trong công tác qu ản lý nhân sự, sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định cũng góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, tạo thêm tiền đề cho sự phát triển của nhà máy.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh 

3.2. Giải pháp Khóa luận: Giải pháp phát triển của Nhà máy Dung Quất

3.2.1. Giải pháp chung

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh:

Qua đánh giá thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự tại Nhà máy cho th ấy nguyên nhân là do tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà máy những năm gần đây gặp khó khăn. Những năm vừa qua Nhà máy làm ăn thua lỗ, không có chiến lược phát triển kinh doanh mới dẫn đến tình trạng đãi ngộ nhân sự cũng bị hạn chế, người lao động nhảy việc nhiều. Để có thể tồn tại, đứng vững trên thị trường Nhà máy không ng ừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhà máy cần tim ra nguồn cung ổn định, đảm bảo chất lượng, thu hút vốn đầu tư từ khách hàng và công ty chính. Đây chính là mục tiêu lâu dài mà m ọi doanh nghiệp hướng đến.

Đổi mới tổ chức bộ máy quản lý:

Bộ máy quản lý là c ơ quan điều hành hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp bao gồm cả khâu sản xuất kinh doanh trực tiếp cũng như gián tiếp. Để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cần đổi mới bộ máy quản lý, tổ chức cho phù h ợp với chức năng và nhiệm vụ của Nhà máy. Ngoài ra, bộ phận quản lý c ần nắm bắt kịp thời những quy định mới của Nhà nước để có nh ững chính sách xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý theo quy định của Nhà nước.

Phát huy sức mạnh công đoàn:

Công đoàn của Nhà máy được xem là bộ mặt đại diện của người lao động, là tổ chức ảnh hưởng đến nhận thức và nhìn nhận vấn đề của người lao động, là người bảo vệ quyền lợi và lợi ích của họ. chính vì thế, để nâng cao chất lượng đãi ngộ nhân sự Nhà máy c ần chú trọng đến việc xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn.

3.2.2. Giải pháp cụ thể Khóa luận: Giải pháp phát triển của Nhà máy Dung Quất

Đãi ngộ nhân sự là công cụ mà Nhà máy có thể sử dụng nguồn lao động hiệu quả. Quá trình đãi ngộ nhân sự thể hiện mối quan hệ giữa Nhà máy v ới người lao động. Người lao động làm việc như thế nào phụ thuộc vào những chính sách đãi ngộ mà Nhà máy đưa ra, từ đó ảnh hưởng đến năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh của Nhà máy. Dựa trên vào kết quả phân tích trên và tình hình thực tế của Nhà máy May Dung Quất có th ể đề xuất một số giải pháp sau:

Giải pháp về tiền lương

Tiền lương là giá trị cốt lõi và quan tr ọng của chính sách đãi ngộ tài chính. Nó tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng đến sự hài lòng c ủa người lao động. Tuy nhiên, mức lương phải phải phụ thuộc vào mực độ kinh doanh của Nhà máy. Vì vậy, để thỏa mãn sự hài lòng c ủa người lao động là điều rất khó gi ải quyết, các nhà qu ản trị phải đưa ra mức lương phù hợp với năng lực và mức độ chi trả lương của Nhà máy mà v ẫn kích thích người lao động. Sau đây là một số giải pháp:

Khi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, nhà máy c ần ra mức lương kích thích cho người lao động, ngoài tiền lương cơ bản nhà máy c ầ bổ sung thêm các khoản tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp và phúc l ợi. Nhằm tạo động cơ và tinh thần làm việc tích cực của người lao động và hoàn thành t ốt kế hoạch được giao.

Điều chỉnh mức lương theo định kì, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và mức độ chi trả của nhà máy.

 • Dựa vào kết quả đánh giá mức độ hiệu quả công việc của người lao động sẽ giúp tính tiền lương tốt hơn và đảm bảo tiền lương được trả phù h ợp với năng lực mà người lao động bỏ ra, tạo cho người lao động công b ằng giữa các thành viên v ới nhau và gắn bó với nhà máy lâu dài hơn.
 • Áp dụng mức lương chung cho toàn bộ công nhân sản xuất tại nhà máy. Đa số người lao động làm việc tại nhà máy có trình độ thâm niên từ 4 năm trở lên (chiếm 66,1%), chứng tỏ họ đã gắ bó v ới doanh nghiệp lâu dài và có tay nghề. Chính vì thế, cần có nh ững chính sách nâng bậc lương cho họ, mỗi bậc lương khác nhau quy định số tiền lương khác nhau.
 • Giải pháp về tiền thưởng

Ngoài tiền lương mà người lao động nhận được, bên cạnh đó tiền thưởng giúp người lao động có thêm th u nhập như: thưởng theo thâm niên, thưởng đảm bảo ngày công, thưởng khi làm việc với năng suất cao, thưởng theo doanh thu,… Người lao động khá hà i lòng với mức tiền thưởng, và độ công bằng của Nhà máy nên cơ bản tiền thưởng của Nhà máy khá hoàn thi ện. Tuy nhiên, vì hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên quỹ tiền thưởng của Nhà máy còn hạn chế. Khóa luận: Giải pháp phát triển của Nhà máy Dung Quất

Ngoài ra, khen thưởng về mặt tinh thần đôi khi lại là một sự động viên người lao động làm việc tốt hơn là khiển trách, đôi khi một lời khen ngợi từ lãnh đạo lại là động lực to lớn giúp người lao động làm tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó tạo nhiều điều kiện cho người lao động phát triển hơn kiến thức, lẫn kỹ năng làm việc, giúp họ tiếp xúc với nhiều công vi ệc mới, từ đó có hứng thú hơn trong quá trình làm việc.

Cần chú ý khen thưởng phải kịp thời, tránh hiện tượng khen thưởng chậm tr ễ vì nếu chậm trễ khen thưởng không k ịp thời sẽ không phát huy tính kích hích của tiền thưởng, tiền thưởng sẽ ít có tác dụng.

Khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn cầ tă g mức thưởng để tiền thưởng thật sự phát huy tác d ụng, là đòn b ẫy kích thích t nh thần làm việc và là công c ụ hấp dẫn người lao động. Với mức lương cơ bản người lao động nhận được đôi khi chưa đủ để trang trải cuộc sống, thì khi đó tiền thưởng là một phần đê người lao động có thêm thu nhập có th ể ổn định cuộc sống hơn và an tâm làm việc, làm việc hết mình với nhà máy.

Giải pháp về phụ cấp – trợ cấp

Để nâng cao sự cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng nhu cầu của người lao động, Nhà máy c ần nâng cao mức phụ trợ cấp hơn nữa trong điều kiện cho phép. Phụ trợ cấp cũng là yếu tố để giữa chân người lao động gắn bó v ới Nhà máy.

Thường xuyên cập nhật thông tin để điều chỉnh các loại phụ trợ cấp phù h ợp với môi trường làm việc để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công n hân. Nhà máy c ần hỗ trợ thêm các kho ản phụ cấp như phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp lưu động, phụ cấp nhà ở, đi lại cho người lao động cho những người lao động ở xa nhà máy ,…do chí phí sinh hoạt ngày càng tăng. Có kho ản phụ cấp này người lao động phần nào trang trải được cuộc sống, yên tâm làm việc.

Bên cạnh đó, cần tăng mức trợ cấp ăn trưa, hiện tại mỗi suất cơm trưa tại nhà máy chỉ 10.000 đồng/1 suất, lượng thức ăn không đủ để đảm bảo sức khỏe của người lao động. Vì vậy, nhà máy c ần tăng tiền ăn trưa cho người lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động làm việc.

Giải pháp về phúc lợi

Để chính sách phúc lợi thật sự hiệu quả, Nhà máy c ần mở rộng thêm các kho ản phúc lợi khác một cách rõ ràng, hợp lý và minh bạch, khắc phục những thắc mắc về vấn đề phúc lợi cho người lao động.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 6 tháng 1 lần, nhằm ngăn chặn bênh tật, bệnh nghề nghiệp nhằm đảm bảo sức khỏe của họ là đủ và phù h ợp với công việc, đồng thời giúp người lao động yên tâm làm việc. Một phần nào đó động viên người lao động hăng say làm việc và gắn bó với Nhà máy

Tạo điều kiện cho người lao động nghỉ phép khi có lý do chí đáng, tránh tình trạng ức chế, tự ý nghỉ việc.

Nhà máy nên trích thêm một khoản phúc l ợi tổ chức các bữa tiệc thân mật, đi du lịch dã ngoại cho công nhân viên giúp cho người lao động đoàn kết, gắn bó hòa nhập với nhau.

Giải pháp về cơ hội đào tạo thăng tiến

Người lao động làm việc bên cạnh nhận được tiền lương còn mu ốn chứng tỏ bản thân, có cơ hội thăng tiền và phát tri ển công vi ệc. Đào tạo là biện pháp huấn luyện, tạo điều kiện cho người lao động nâng co kỹ năng làm việc, nâng cao trình độ và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thường xuyên tổ chứ c các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng, trau giồi kinh nghiệm. Những công nhân có tay gh ề cao giàu kinh nghiệm sẽ được phân công hướng dẫn, đào tạo những công n hân mới, tay nghề còn y ếu kém. Cần chú tr ọng khâu đào tạo, để khỏi mất thời gian đào tạo lại giảm bớt khối lượng công vi ệc cho những công nhân lành nghề.

Đưa ra tiêu chỉ thăng tiến rõ ràng đối với từng công vi ệc, tạo cơ hội thăng tiến và phát triển công vi ệc công b ằng cho công nhân, tránh m ất lòng gi ữa những công nhân với nhau.

Thường xuyên đánh giá kết quả làm việc của công nhân để có những nhận xét công bằng và hiệu quả.

Gải pháp môi trường làm việc

Nơi làm việc an toàn sẽ giúp người lao động an tâm làm vi ệc hơn. Là ngành công nghiệp may chủ yếu máy móc thi ết bị điện, động cơ, tần suất hoạt động thường xuyên nên việc cháy nổ là điều khó tránh kh ỏi, vì thế bộ phận cơ điện phải thường xuyên kiếm tra thiết bị điện, tránh tình trạng cháy nổ xảy ra. Đảm bảo có đầy đủ thiết bị làm việc, đồ bảo hộ lao động.

Xây dựng chế độ là việc nghỉ hơi hợp lý cho ng ười lao động. Thời gian nghỉ ngơi phải được quy định rõ ràng và không quá c ứng nhắc để tránh tình trạng công nhân b ị làm việc quá sức, làm việc trong môi trường áp lực dẫn tới mệt mỏi quá s ứ c.

Bên cạnh đó, nhà máy c ần xây dựng mối quan hệ đông nghiệp tại nơi làm việc. Quan tâm, phát hi ện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn tại nơi làm việc. Để cho mỗi thành viên trong t ổ gắn kết với nhau hơn, tổ tưởng của mỗ i tổ nên tổ chức tiệc, đi du lịch, tham quan, giúp họ hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, làm cho bầu không khí là việc thỏa mái hơn.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trong nền kinh tế thị trường mà khoa học công nghệ ngày càng phát triển, doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường phải biết cạnh tranh, biết vươn lên. Để làm được điều này các doanh nghi ệp phải có nh ững điều kiện nhất định, đặc biệt có một loại điều kiện mà các doanh nghi ệp khó có thể bị sao chép và có sức mạnh cạnh tranh rất lớn đó là nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực chính là yếu tố của sự hành công c ủa doanh nghiệp, sẽ trở thành vũ khí cạnh tranh “bền nhất” cho doanh ng iệp trên thị trường. Vì vậy, các doanh nghiệp cần quan tâm đến đến người lao độ g đó chính là sử dụng công cụ đãi ngộ lao động là việc doanh nghiệp cần làm để thu hút và giữ chân nhân tài.

Qua thời gian thực tập tại Nhà máy May Dung Quất với đề tài “Đánh giá công tác đãi ngộ nhân sự từ góc độ người lao động tại nhà máy may Dung Quất” được nghiên cứu với mong muốn tìm hiểu mức độ thỏa mãn của người lao động về những chính sách đãi ngộ nhân sự tại nhà máy . Đề tài đã khảo sát 200 phiếu ở nhà máy may Dung Quất và thu về 192 phiếu hợp lệ, được xử lý trên ph ần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự đánh giá củ người lao động đối với các nhân t ố “lương thưởng”, “phụ cấp- trợ cấp”, “phúc lợi”, “cơ hội thăng thiến”, “môi trường làm việc”, phần lớn người lao độ khá thỏa mãn với những chính sách đãi ngộ này. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy nhà máy c ần phát huy hơn nữa 5 nhân tố đã được xác định, để nâng cao h n nữa mức độ thỏa mãn của người lao động, từ đó tạo động lực làm việc cho người lao động, tin tưởng, trung thành và gắn bó lâu dài v ới nhà máy, góp phần nâng cao năng suất và phát tri ển nhà máy . Không nh ững chú tr ọng đến công tác đãi ngộ tài chính như: tiền lương thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc l ợi, cơ hội thăng tiến mà còn chú tr ọng đến chính sách đãi ngộ phi tài chính. Người lao động làm việc không những vì lợi ích kinh tế, mà bên c ạnh đó là những họ làm việc để thỏa mãn nhu cầu về tinh thần. Chính vì vậy, cần kết hợp chính sách đãi ngộ tài chính và phi tài chính để công tác đãi ngộ thật sự hiệu quả.

Dựa vào kết quả phân tích trên, nhìn chung nhà máy đã có nh ững chính sách đãi ngộ tích cực cho người lao động. Từ đó, đưa ra một số giải pháp có th ể giúp Nhà máy hoàn thiện hơn công tác đãi ngộ, giúp Nhà máy phát tri ển bền vững và mạnh mẽ hơn.

2. Kiến nghị Khóa luận: Giải pháp phát triển của Nhà máy Dung Quất

Kiến nghị đối với Nhà nước

Trước hết, Nhà nước cần đưa ra những chính sách, định hướng và những biệ n pháp hỗ trợ để thúc đẩy nền công nghi ệp nói chung và ngành dệt may nói riêng phát triển trong tương lai.

Hoàn thiện các chính sách đãi ngộ nhân sự trong thời kỳ đổi mới phù h ợp với thực tế. Đặc biệt, đưa ra những văn bản về chế độ đãi ngộ cụ thể, rõ ràng và thống nhất dành cho người lao động, tránh tình trạng các văn bản ch ồng chéo lên nhau, gây khó khăn cho các doanh nghiệp thực thi chính sách.

Nhà nước cần ổn định cơ chế chính sách về thuế, tiền lương, phụ cấp, trợ cấp rõ ràng minh bạch để doanh nghiệp yên tâm kinh d anh, mà không ph ải lo nghỉ cách đối phó v ới những chính sách bị thay đổi liên t ục.

 • Kiến nghị đối với công ty
 • Để thực hiện đúng những quy định, những chính sách đãi ngộ nhân sự mới của nhà nước dành cho người lao động. Công ty t hường xuyên cập nhật thông tin, các quy định, các văn bản pháp quy c ủa Nhà nước về chế độ đãi ngộ tài chính: Quy định về tiền lương tối thiểu, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, phụ cấp, trợ cấp,… để đưa vào áp dụng cho nhà máy.
 • Công ty nên bổ sung vốn lưu động cho nhà máy để nhà máy th ực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, từ đó thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ cho người lao động.
 • Công ty thường xuyên tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện chế độ đãi ngộ nhân sự tại nhà máy, tìm ra những mặc hạn chế và hoàn thiện hơn công tác đãi ngộ.
 • Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, n âng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý để giúp nhà máy thực hiện những chính sách đãi ngộ tốt cho người lao động.
 • Kết hợp đãi ngộ tài chính và phi tài chính tạo ra động lực cho người lao động làm việc, phát huy tốt nhất năng lực của mình, từ đó nâng cao năng suất lao động.

Kiến nghị đối với Nhà máy

 • Áp dụng những chính sách về tiền lương, thưởng, trợ cấp, phụ cấp, phúc l ợi,… mà công ty đã đưa ra
 • Thường xuyên bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định về đãi ngộ tài chính cho đơn vị, phù hợp với quy định của Nhà nước và nhu cầu thực tế về đời sống sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

Để nâng cao chất lương công tác đãi ngộ tài chính, nhà máy cầ có sự trao đổi thông tin cụ thể, rõ ràng , minh bạch với người lao động, để ngườ lao động có thể hiểu rõ hơn về công tác đãi ngộ nhân sự liên quan đến lương thưởng, trợ cấp, phụ cấp, phúc lợi mà họ luôn thắc mắc.

 • Để đảm bảo sự công b ằng trong công tác đánh giá chất lượng công vi ệc và năng lực của người lao động, nhà máy c ần xây dựng một đội ngũ cán bộ đánh giá một cách khách quan, sáng suốt và công tư phân mạnh trong mọi trường hợp
 • Tổ chức các cuộc họp theo định kỳ như 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm để đánh giá chất lượng lao động, xét khen thưởng tuyên dương những cá nhân hoặc tập thể có thành tích tốt góp phần tạo thêm động lực cho người lao động trong công việc.

Tùy vào năng lực của từng cá nhân Nhà máy có thể đưa ra các hình thức khen thưởng khác nhau nhằm làm hài lòng người lao động và tạo cho họ cảm giác luôn nhận được sự quan tâm chú ý của Nhà máy. Khóa luận: Giải pháp phát triển của Nhà máy Dung Quất

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Khóa luận: Đánh giá đãi ngộ nhân sự tại Nhà máy Dung Quất

One thought on “Khóa luận: Giải pháp phát triển của Nhà máy Dung Quất

 1. Pingback: Khóa luận: Thực trạng đãi ngộ CN tại Nhà máy Dung Quất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464