Khóa luận: Giải pháp nâng cao năng lực KD của VNPT

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp nâng cao năng lực KD của VNPT hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Mối quan hệ giữa năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại VNPT Thừa Thiên Huế dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

Bảng 26 Tổng hợp kết quả phân tích năng lực kinh doanh

Trong các nhóm năng lực điều tra thì nhóm năng lực cam kết được nhân viên đánh giá cao nhất và nhóm năng lực phân tích sáng tạo được nhân viên đánh giá thấp nhất trong 8 nhóm được điều tra, tuy nhóm năng lực phân tích sáng tạo có m ức độ đáp ứng thấp nhất nhưng con số 3.64 cũng là khá cao. Cho nên c ần tiếp tục phát huy những nhóm năng lực có m ức độ đáp ứng c o như năng lực cam kết… và hoàn thiện hơn các nhóm có m ức độ đáp ứng thấp hơn như năng lực phân tích sáng tạo…

3.1 Giải pháp nâng cao năng lực định hướng chiến lược 

Giám đốc tại VNPT Thừa Thiên Huế cần phải:

Nên tham gia các khóa đào tạo, các hội thảo để trang bị các kiến thức về quản trị chiến lược tại một số trung tâm uy tính… nhằm xây dựng tầm nhìn cho doanh nghiệp.

Nắm bắt được các cơ hội kinh doanh tốt để từ đó tạo dựng lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

Rèn luyện khả năng ra quyết định nhanh chóng, kịp thời trên cơ sở nắm bắt, tiên liệu sự thay đổi của thị trường và điều kiện kinh doanh

Phải vận dụng một cách linh hoạt, hợp lý các kiến thức và kỹ năng đã học để xây dựng các chiến lược kinh doanh phù h ợp với doanh nghiệp.

Cần xác định đúng những cơ hội kinh doanh ngắn hạn cũng như những cơ hội kinh doanh dài hạn.

Giám đốc doanh nghiệp cần phải xác định rõ nh ững chiến lược nào nên làm trước và những chiến lược nào nên làm sau đồng thời phải nhận thức được các chiều hướng thay đổi của thị trường để từ đó đưa ra các chiến lược phù h ợp với từng thị trường.

Nên ưu tiên những công vi ệc nào gắn liền với mục tiêu kinh doanh của công ty đồng thời phải kết nối được những hoạt động hiện tại cho phù hợp với mục tiêu chiến lược.

Nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát k ết quả thực thi và triển khai thực thi chiến lược

Phải biết cách đánh giá kết quả và hiệu quả của chiến lược t ì mới tạo ra được những chiến lược tốt.

Học hỏi kinh nghiệm thành công của các nhà kinh doanh đi trước trong việc triển khai và xây dựng chiến lược.

Tận dụng và tối ưu hóa các nguồn lực và khả năng tổ chức để tạo ra những lợi thế bền vững.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh

3.2 Giải pháp nâng cao năng lực cam kết

Năng lực cam kết là một năng lực hết sức quan trọng cho giám đốc doanh nghiệp vì nó sẽ giúp giám đốc doanh nghiệp thực hiện hóa các ước mơ hay hoài bão của mình.Vì vậy cần phát huy năng lực này thì cần:

Cống hiến hết sức của mình cho sự nghiệp kinh doanh đồng thời không để hoạt động kinh doanh thất bại khi vẫn còn kh ả năng.

Sẵn sàng đứng dậy khi bị vấp ngã trên th ương trường.

Kiên trì và bền bỉ đến cùng v ới các mục tiêu kinh doanh dài h ạn.Cam kết thực hiện các hoạch định, chiến lược đã được xây dựng ban đầu.

Có niềm tin vào khả năng của bản thân và t ập thể để từng bước đạt được những kết quả mong muốn.

Sẵn sàng cống hiến hết sức lực, khả năng, thời gian và nguồn lực khác để đạt được mục tiêu chiến lược, đối mặt với các thách th ức và biến cố trong môi trường kinh doanh.

3.3 Giải pháp nâng cao năng lực phân tích-sáng tạo Khóa luận: Giải pháp nâng cao năng lực KD của VNPT

Suy nghĩ một cách thấu đáo và nhanh chóng trước khi ra quyết định, có cách nhìn đa chiều, cải tiến, đánh giá và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra.(Man ,2001)

Kết quả phân tích sự ảnh hưởng của năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết quả hoạt động kinh doanh thì năng lực phân tích sáng tạo được nhân viên đánh giá không được tốt bằng các năng lực khác vì vậy giám đốc cần phải cố gắng phát huy và khắc phục những hạn chế như:

Giám đốc cần phải phát huy khả năng tư duy chiến lược, tư duy sáng ạo.

Cần rèn luyện tính tiên phong, mở đường cho các ý tưởng mới.Tiên phong ở đây bao gồm: tiên phong về sản phẩm mới, dịch vụ mới, công nghệ mới , các phương pháp quản trị mới và tiên phong về văn hóa và tri thức.

Phải áp dụng tốt các ý tưởng kinh doanh vào trong từng hoản cảnh phù hợp.

Phân tích các tình huống kinh doanh, đánh giá các cơ hội và thách thức .

Phải nhìn nhận vấn đề theo những cách m ới mẽ.

Chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra đồng thời đánh giá các rủi ro tiềm ẩn một cách tốt nhất.

Rèn luyện khả năng quan sát, tư duy logic và biện chứng

Lập kế hoạch hành động để chủ động ứng phó v ới các tình huống từ môi trường kinh doanh đồng thời cũng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quyết định kinh doanh.

3.4 Giải pháp nâng cao năng lực nắm bắt cơ hội Khóa luận: Giải pháp nâng cao năng lực KD của VNPT

Năng lực này bao gồm những hành vi liên quan đến việc nhận diện các cơ hội kinh doanh t ên thị trường bằng nhiều cách khác nhau (Man, ctg, 2002)

Giám đốc cần phải:

Thường xuyên rà soát, phân tích môi trường kinh doanh để nhận diện các cơ may vận hội và cả thách thức rủi ro trong kinh doanh.

Cần phải chủ động tìm kiếm và xác định hàng hóa/ d ịch vụ mà khách hàng mong muốn một cách thường xuyên, mang lại lợi ích cho khách hàng.

Phải nhận thức được được các nhu cầu thiếu hụt của khách hàng

Dám máo hi ểm và tiên phong trong vi ệc tạo ra cơ hội, đón đợi và chớp lấy thời cơ hiếm hoi đồng thời phải nắm bắt được những cơ hội tốt.

3.5 Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức – lãnh đạo

Năng lực tổ chức lãnh đạo là năng lực tổ chức, quản lý các ngu ồn lực bên trong và bên ngoài tổ chức như là: nhân lực, tài chính, công nghệ cũng như là năng lực làm việc nhóm, động viên và chỉ huy cấp dưới. Để hoàn thiện năng lực này thì giám đốc cần phải:

Đưa ra các phương pháp động viên khuyên khích nhân viên, sự đồng cảm với nhân viên và quan tâm đến lợi ích của họ.

Tuyển dụng và bố trí công việc nhân viên một cách hợp lý, có khoa h ọc trong công tác qu ản trị nhân sự đồng thời phải phối hợp công vi ệc một cách linh hoạt.

Có các hình thức đãi ngộ, đáp ứng được các nhuầu ấp dưới và phải được tiến hành kịp thời và phải đảm bảo được sự công b ằng, hợp lý.

Động viên tinh thần làm làm vi ệc n óm t ông qua vi ệc thiết lập các mục tiêu chung, mục tiêu tập thể, có nh ững phần thưởng cho nỗ lực của nhóm, xây d ựng bộ tiêu chuẩn xác định cơ chế phối hợp và đánh giá hiệu quả của nhóm.

Tổ chức và phân bổ nguồn lực hợp lý để đạt được mục tiêu kinh doanh

3.6 Giải pháp nâng cao năng lực thiết lập mối quan hệ Khóa luận: Giải pháp nâng cao năng lực KD của VNPT

Xây dựng mối quan h ệ lâu dài và đáng tin cậy với người khác, duy trì mối quan hệ cá nhân để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, giao tiếp và đàm phán với người khác. (Man, 2001)

Giám đốc muốn có năng lực thiết lập mối quan hệ tốt thì cần phải:

Phải chủ động tương tác, giao tiếp và đàm phán với người khác.

Xây dựng mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy với các đối tác bằng cách:

Luôn lạc quan, yêu đời, cởi mở với đối tác thì họ sẽ cảm thấy gần gũi tin tưởng khi nói chuyện và hợp tác.

Tăng cường hoạt động truyền hình quảng bá, truyền thông hình ảnh cá nhân, ch ất lượng của sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu doanh nghiệp để kết nối và thuyết phục người tiêu dùng, nhà đầu tư, nhà cung ứng và một số đối tác hữu quan khác.

Biết lắng nghe và tiếp thu ý ki ến đóng góp từ khách hàng, đối tác và nhân viên để tạo ra môi trường gần gũi, dân chủ, thoải mái giúp công việc được thuận lợi hơn.

Thể hiện sự đồng cảm: đồng cảm là cơ sở để tạo ra mối quan hệ tốt từ đó hiểu nhau nhiều hơn.

Cư xử lại một cách khôn khéo: ch ọn lọc những lời nói sáng su ốt, khôn khéo,d ễ hiểu và tình cảm. Khen ngợi họ vì sự từng trải và thấu hiểu mà họ đã chia sẽ với bạ n.

Đồng bộ và hợp tác: một mối quan hệ bền vững được xây dựng trên sự đồng bộ và hợp tác của cả hai bên.

Hành động chính trực: Doanh nhân cần phải hành động đú g và trung thực để thành công. Khi b ạn hành động một cách chính trực thì bạn là một người thành thật với chính bản thân của mình và người khác.

Khen ngợi: Tìm kiếm và nhấn mạnh những phẩm h ấ t tốt đẹp của đối tác. Khen ngợi những giá trị tốt đẹp của họ, bằng việc bày tỏ sự đánh giá của mình trong cuộc sống và công vi ệc của đối tác.

Duy trì mối quan hệ hiện tại, phát tri ể n thêm các m ối quan hệ tiềm năng và từ đó tận dụng các mối quan hệ để hoạt động kinh doanh được thuận lợi, hiệu quả.

3.7 Giải pháp nâng cao năng lực học tập

Bao gồm học tập từ nhiều cách thức khác nhau, lớp, học từ thực tế công việc, áp dụng được những kiến thức và kỹ năng học được vào thực tiễn kinh doanh và luôn cập nhật những vấn đề mới của lĩnh vực kinh doanh. ( Man,2001)

Qua khảo sát thì nhân viên đánh giá khá cao về năng lực học tập. Do đó, để hoàn thiện hơn nữa nhóm năng lực này thì giám đốc cần:

Thường xuyên đánh giá trình độ bản thân để kịp thời bồi dưỡng, bổ sung những khoảng trống thiếu hụt tri thức chung và kiến thức kinh doanh nói riêng.

Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi h ỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện.

Cần có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực và chủ động, chọn lọc để nâng cao kiến thức cho bản thân mình.

Lập và thực hiện kế hoạch học tập nghiêm túc, n ề nếp; thực hiện nhiều cách thức học khác nhau bằng cách:

Lựa chọn được các nguồn tài liệu phù hợp, các bài báo, sách…

Học tập từ những sai lầm và thất bại trong quá khứ từ trải nghiệm bản thân và t ừ những người đi trước, áp dụng được lý thuy ết và kiến thức vào tình huống kinh doanh phù h ợp.

Luôn tìm tòi, học hỏi và cập nhật những vấn đề kinh doanh mới mẽ, các kỹ năng liên quan đến các nghành ngh ề lĩnh vực kinh doanh… để đưa vào hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả nhất.

3.8 Giải pháp nâng cao năng lực cá nhân Khóa luận: Giải pháp nâng cao năng lực KD của VNPT

Năng lực này liên quan đến khả năng kiếm soát thời gian, khả năng duy trì nguồn lực ổn định và dồi dào đồng thời phải nhận diện được những điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu.

Cần phải lắng nghe những lời phê bình, góp ý ó tính xây dựng cao. Để từ đó khắc phục những lỗi sai của bản thân.

Trang bị một ý chí mạnh mẽ, một tinh thần lạc quan khi đương đầu với những thách thức khó khăn trong quá trình kinh doanh

Phải hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của mình đồng thời phải biết mình cần gì và không cần gì để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục hay là phát huy chúng.

Nâng cao khả năng kiểm soát, lo lắng và căng thẳng cho bản thân mỗi khi rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, áp lực trong công việc và trong cuộc sống.

Phải sử dụng hiệu quả thời gian của mình bằng cách:

 • Phải lên thời gian cụ thể cho từng công vi ệc
 • Xác định thời gian cụ thể bắt đầu kế hoạch
 • Thời gian cho từng bước thực hiện công vi ệc
 • hời gian kết thúc từng công vi ệc
 • Tổng thời gian hoàn thành là bao lâu
 • Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên

Rèn luyện tính chịu đựng, kiên trì và bền bỉ. Tự tin vào bản thân để đạt được những mục tiêu, hoài bão trong kinh doanh

3.1 Kết luận

Có thể nói doanh nhân là người quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp trong kinh doanh. Thị trường luôn luôn bi ến động khôn lường, luôn t ồn tại những cơ hội và thách th ức, đầy rẫy rủi ro có th ể xảy ra. Bởi vậy, hơn ai hết, doanh nhân ph ả i là người phải có năng lực kinh doanh tốt để chèo lái doanh nghi ệp cập bến bờ thành công. M ặt khác thì trong tiến trình hội nhập của bất kỳ nền kinh tế nào, doanh nhân luôn là nh ững chiến sỹ đi đầu, là cầu nối giữa nền kinh tế trong nước và thế giới. Chính doanh nhân là người tạo dựng nên thương hiệu và uy tí của m ột đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa b ằng năng lực kinh doanh c ủa mình thông qua những chiến lược kinh doanh, khả năng tổ chức lãnh đạo, khả năng thiết lập mối quan hệ và các sản phẩm hàng hóa c ủa mình. Vì vậy thực hiện đề tài nghiên c ứu “Mối quan hệ giữa năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại VNPT Thừa T iên Huế” là cần thiết. Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, trên cơ sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, đi từ lý thuyết đến thực tiễn, đề tài có th ể rút ra m ột số kết luận như sau:

Đánh giá của nhân viên đối với mối quan hệ giữa năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết quả hoạt động kinh doanh là khá t ốt.

Đo lường độ tin cậy c ủa thang đo cho kết quả là 40 biến quan sát dùng được ( trong đó 31 biến thuộc các thang đo biến độc lập và 9 biến thuộc thang đo biến phụ thuộc) và loại bớt 2 biến độc lập gồm: đánh giá được các r ủi ro tiềm ẩn, giám sát c ấp dưới.

Các biến sau khi đo lường độ tin cậy của thang đo được đưa vào phân tích nhân tố khám phá. K ết quả cho ra 8 nhân tố: Năng lực định hướng chiến lược, năng lực cam kết, năng lực phân tích sáng tạo, năng lực nắm bắt cơ hội, năng lực tổ chức lãnh đạo, năng lực thiết lập mối quan hệ, năng lực học tập, năng lực cá nhân. Phân tích nhân t ố biến phụ thuộc cho kết quả là 1 nhân tố: Kết quả hoạt động kinh doanh.

Kết quả kiểm tra sự tương quan giữa các biến này cho thấy có 8 bi ến có tương quan với biến kết quả hoạt động kinh doanh.

Kết quả xây dựng mô hình hồi quy cho thấy mô hình hồi quy giải thích được 72.7% sự biến thiên của biến phụ thuộc Kết quả hoạt động kinh doanh. Mô hình không có hi ện tượng tự tương quan và đa cộng tuyến. Kiểm định ANOVA cho thấy mô hình là phù h ợp.

Kết quả phân tích cho thấy, giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế đã đáp ứng tốt năng lực cam kết và năng lực thiết lập mối quan hệ còn m ột số năng lực kinh doanh khác thì thì cần phải tiếp tục được hoàn thiện và phát tri ển hơn nữa trong tương lai để đáp ứng tốt những yêu cầu khắc khe của điều kiện nền kinh tế thị trường.

Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp giúp doanh nhân hoàn t i ện hơn những hạn chế trong năng lực kinh doanh của họ.

3.2 Kiến nghị Khóa luận: Giải pháp nâng cao năng lực KD của VNPT

Đối với Nhà nước

 • Về mặt chủ trương, cần xác định đội ngũ doanh nhân Việt Nam là đại diện cho sức sản xuất mới trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, là một trong những nhân tố có ý ngh ĩa quyết định để thực hiện mục tiêu chiến lược CNH – HÐH và h ội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là bước đột phá gó p phần thúc đẩy phát triển đất nước, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, nâng cao vị thế của Việt Nam trong thời đại mới.
 • Mục tiêu phải đạt trong thời gian tới là xây d ựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trì h độ để lãnh đạo, điều hành hệ thống DN có sức cạnh tranh cao, có tinh th ần dân tộc, có trách nhi ệm xã hội, liên kết chặt chẽ và tham gia tích cực vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, đóng vai trò quy ết định t ong công cu ộc đẩy mạnh công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020 tạo được bước chuyển về chất lượng và cơ cấu DN: tăng tỷ trọng các DN lớn và vừa, và có được một số DN đạt tầm cỡ khu vực và thế giới.

Đối với Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổ chức các buổi lễ khen thưởng đối với các doanh nhân c ống hiến tốt, đồng thời hỗ trợ phát triển, xây dựng năng lực cho các câu lạc bộ doanh nhân, tăng cường vai trò của doanh nhân trong các hi ệp hội doanh nghiệp.

 • Phòng thương mai công nghiệp Tỉnh cần phải định kỳ tổ chức diễn đàn cho doanh nhân. Thông qua các di ễn đàn này, các doanh nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng ường liên kết trong sản xuất kinh doanh.
 • Tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân. Đồng thời xây dựng các chương trình quốc tế gia về đào tạo doanh nhân, triển khai r ộ ng và khắp chương trình đào tạo về khởi sự doanh nghiệp.

Đối với công ty

 • Không ngừng xây dựng và hoàn thi ện về các năng lực của bản thân hơn.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó lâu dài v ới đối tác c ũng như là nhân viên trong công ty. Nên thường xuyên lắng nghe đố tác cũng như là nhân viên để không ng ừng hoàn thiện hơn và cập nhật nhữ ng vấn đề mới mẻ trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Thực hiện tốt các nguyên tắc của công ty nhằm đảm bảo nhân viên luôn hoạt động đúng theo nguyên tắc ấy.
 • Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm để mang lại những lợi ích cho khách hàng. Khóa luận: Giải pháp nâng cao năng lực KD của VNPT

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Khóa luận: Năng lực KD của doanh nhân trong doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464