Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý dạy học nội dung Giáo dục địa phương ở các trường Trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý dạy học nội dung giáo dục địa phương ở trường trung học cơ sở

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu

Nguyên tắc này đòi hỏi các giải pháp được đề xuất phải xuất phát từ mục tiêu dạy học nội dung Giáo dục địa phương là trang bị cho Học sinh những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại về văn học và tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý của địa phương, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, góp phần hoàn thiện nhân cách Học sinh.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính lợi ích

Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp đề xuất phải giải quyết tốt những tồn tại hiện có trong công tác quản lý dạy học nội dung Giáo dục địa phương của cán bộ quản lý các trường Trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Lợi ích của các biện pháp đó là: Các biện pháp đưa ra phải phù hợp hơn, thuận lợi hơn cho Giáo viên và Học sinh, đồng thời đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dạy học nội dung Giáo dục địa phương ở các trường Trung học cơ sở. Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Nguyên tắc này đòi hỏi các giải pháp đề ra phải phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước, đặc biệt là tình hình thực tế của từng địa phương và yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là chất lượng dạy học nội dung Giáo dục địa phương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Các biện pháp quản lý dạy học nội dung giáo dục địa phương ở các trường trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về dạy học nội dung giáo dục địa phương trong chương trình trung học cơ sở

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ quản lý, Giáo viên về nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của dạy học nội dung Giáo dục địa phương; vị trí của dạy học nội dung GDĐP trong dạy học chương trình giáo dục Trung học cơ sở. Từ đó nâng cao hiệu quả dạy học nội dung Giáo dục địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Trung học cơ sở.

3.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Quán triệt đến cán bộ quản lý, Giáo viên đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục để mỗi cán bộ quản lý, Giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của nội dung Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục cấp Trung học cơ sở. Từ đó họ hiểu và quan tâm đúng mức đến dạy học nội dung Giáo dục địa phương.

Quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên trong từng khâu từ việc xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá dạy học nội dung Giáo dục địa phương.

Để thực hiện tốt các biện pháp trên, cán bộ quản lý cần thực hiện tốt các công việc sau đây:

 • Nắm vững mục tiêu, nội dung, phương pháp quản lý để điều hành tốt hoạt động dạy học nội dung Giáo dục địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.
 • Tham gia học tập đầy đủ các lớp tập huấn về đổi mới giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức để nắm được chủ trương, mục tiêu, yêu cầu cơ bản, điều kiện thực tế đổi mới.
 • Tăng cường giao lưu với cán bộ quản lý của các trường Trung học cơ sở trong và ngoài thị xã để làm sáng tỏ các vấn đề còn vướng mắc khi thực hiện.
 • Sưu tầm đầy đủ các văn bản hướng dẫn về dạy học nội dung Giáo dục địa phương.
 • Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho Giáo viên về dạy học nội dung Giáo dục địa phương. Cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu hướng dẫn về dạy học nội dung Giáo dục địa phương để Giáo viên nghiên cứu.
 • Tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn tại các trường, hoặc theo cụm trường để trao đổi, rút kinh nghiệm những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Có được đội ngũ tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn vững vàng, nắm vững chương trình, kinh nghiệm trong giảng dạy.
 • Các cấp quản lý cần tạo những điều kiện tốt nhất cho việc học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3.2.2. Bồi dưỡng giáo viên năng lực thiết kế và tổ chức dạy học nội dung GDĐP

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp

 • Nhằm trang bị cho Giáo viên năng lực thiết kế và tổ chức dạy học nội dung Giáo dục địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Qua việc bồi dưỡng giúp Giáo viên nâng cao năng lực thiết kế bài học, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dạy học nội dung Giáo dục địa phương để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hoạt động dạy học nội dung Giáo dục địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho Giáo viên phát triển toàn diện về chuyên môn.

3.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

 • Tổ chức tập huấn cho toàn thể Giáo viên về Tin học căn bản, cách sử dụng các phần mềm dạy học, cách thiết kế bài giảng điện tử, cách sử dụng các TBDH… Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.
 • Khuyến khích cán bộ Giáo viên tự bồi dưỡng kiến thức tin học, mua sắm và sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ cho việc soạn bài, truy cập Internet thu thập tài liệu bổ sung vào nội dung bài giảng, khai thác các ngân hàng đề thi trên mạng, có ý thức tích lũy tư liệu giảng dạy của cá nhân và thường xuyên giao lưu trao đổi với đồng nghiệp.
 • GV căn cứ tài liệu dạy học và hướng dẫn giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đã được phê duyệt và các tài liệu tham khảo liên quan khác để soạn giáo án và tiến hành giảng dạy. Để nâng cao chất lượng bài giảng cần có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư thời gian sưu tầm, tìm hiểu các vấn đề của địa phương liên quan đến bài giảng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đồng thời hướng dẫn Học sinh tích cực cùng chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học như sưu tầm thơ ca, tranh ảnh, video clip…

Các bước thiết kế một bài giảng cụ thể như sau:

Xác định mục tiêu của bài học: căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ trong chương trình. Mục tiêu vừa là cái đích hướng tới, vừa là yêu cầu cần đạt của giờ học; hay nói khác đi đó là thước đo kết quả quá trình dạy học. Nó giúp Giáo viên xác định rõ các nhiệm vụ sẽ phải làm (dẫn dắt Học sinh tìm hiểu, vận dụng những kiến thức, kĩ năng nào; phạm vi, mức độ đến đâu; qua đó giáo dục cho Học sinh những bài học gì).

Nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu liên quan để: hiểu chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học; xác định những kiến thức, kĩ năng, thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển ở Học sinh; xác định trình tự logic của bài học.

Nội dung bài học ngoài phần được trình bày trong sách giáo khoa còn có thể đã được trình bày trong các tài liệu khác. Trước hết nên đọc kĩ nội dung bài học và hướng dẫn tìm hiểu bài trong sách giáo khoa để hiểu, đánh giá đúng nội dung bài học rồi mới chọn đọc thêm tư liệu để hiểu sâu, hiểu rộng nội dung bài học. Giáo viên nên chọn những tư liệu đã qua thẩm định, được đông đảo các nhà chuyên môn và Giáo viên tin cậy.

Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của Học sinh, gồm: xác định những kiến thức, kĩ năng mà Học sinh đã có và cần có; dự kiến những khó khăn, những tình huống có thể nảy sinh và các phương án giải quyết. Giáo viên không những phải nắm vững nội dung bài học mà còn phải hiểu Học sinh để lựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, các hình thức tổ chức dạy học và đánh giá cho phù hợp. Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

Lựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp Học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Giáo viên phải quan tâm tới việc phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác.

Thiết kế giáo án- thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian và yêu cầu cần đạt cho từng hoạt động dạy của Giáo viên và hoạt động học tập của Học sinh. Trong thực tế, có nhiều Giáo viên khi soạn bài thường chỉ đọc sách giáo khoa, sách giáo viên và bắt tay ngay vào hoạt động thiết kế giáo án; thậm chí, có Giáo viên chỉ căn cứ vào những gợi ý của sách giáo viên để thiết kế giáo án, bỏ qua các khâu xác định mục tiêu bài học, xác định khả năng đáp ứng nhiệm vụ học tập của Học sinh, nghiên cứu nội dung dạy học, lựa chọn các phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp Học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Cách làm như vậy không thể giúp Giáo viên có được một giáo án tốt và có những điều kiện để thực hiện một giờ dạy học tốt.

Chỉ đạo Giáo viên, tổ chuyên môn lập kế hoạch chi tiết cụ thể từng bài học nội dung Giáo dục địa phương về nội dung, hình thức tổ chức cụ thể, để qua đó, Giáo viên trong tổ bàn bạc thống nhất hình thức tổ chức đạt hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở kế hoạch tổ chuyên môn, nhà trường xây dựng kế hoạch chung về việc dạy học nội dung Giáo dục địa phương. Để kế hoạch có tính khả thi, nhà trường cần triển khai rộng rãi tới các đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng phối hợp thực hiện. Đặc biệt, kế hoạch này cần được triển khai trong cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ Học sinh. Trên cơ sở đó, ban đại diện sẽ triển khai cụ thể đến phụ huynh Học sinh của các lớp cùng phối hợp trong việc tổ chức quản lý Học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tham quan, ngoại khóa, tìm hiểu thực tế.

Giờ học nội dung Giáo dục địa phương có thể tổ chức linh hoạt với các hình thức sau:

Dạy học tại lớp: Căn cứ vào mục tiêu bài học, Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, định hướng rõ sự chuẩn bị của thầy và trò để giờ học không đơn điệu, tẻ nhạt, nhàm chán theo lối “thầy đọc – trò ghi”. Bản thân Giáo viên phải tự sưu tầm, kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp trong giờ dạy như: đàm thoại, thuyết trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Cụ thể ứng dụng công nghệ thông tin qua việc sưu tầm một số đoạn video, đoạn kịch, đoạn phim, tiểu phẩm, phóng sự …. Hình thức đó chẳng những giúp Học sinh củng cố kiến thức về từ địa phương mà còn giúp các em rèn luyện kĩ năng, xác định yêu cầu, đồng thời cũng là giải trí, giúp thư giãn, tiết học sẽ bớt căng thẳng, nặng nề, tạo không khí sôi nổi hào hứng, Học sinh tích cực, chủ động, tự giác trong học tập. Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

Dạy học tại di sản: Giáo viên (nhóm Giáo viên) phải xây dựng kế hoạch, kịch bản thực hiện cụ thể chi tiết, thời gian, địa điểm, phương tiện, chuẩn bị của thầy, trò, liên hệ với Ban quản lý các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh hoặc Viện bảo tàng, cơ sở sản xuất…. Để chuẩn bị tốt cho tiết dạy học tại di sản cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm với các tổ chức đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ Học sinh.

Dạy học qua trải nghiệm: Đây là một phương pháp học mới nhưng lại đạt được hiệu quả cao, bởi Học sinh được thay đổi môi trường không gian để tiếp thu kiến thức, vừa được vui chơi giải trí. Vì vậy năng lực và kiến thức sẽ được hình thành dễ dàng hơn, buổi học cũng không khô khan mà ngược lại Học sinh sẽ rất hứng thú, sôi nổi để tiếp thu bài. Qua các tiết học này giúp Học sinh có tri thức của các môn học từ chính thực tế khi Học sinh được trực tiếp tham gia.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Kết hợp dạy học trên lớp với tổ chức tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, ngoại khoá nhằm tạo hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về văn hoá, lịch sử, kinh tế – xã hội địa phương cho Học sinh. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ Học sinh tổ chức các hoạt động về nguồn, các hoạt động trải nghiệm tại các khu di tích lịch sử. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, Học sinh hiểu sâu hơn các kiến thức đã học. Ban giám hiệu cần có định hướng cho các tổ chuyên môn chọn hoạt động ngoại khóa liên quan đến nội dung chương trình địa phương, đảm bảo dạy học theo nguyên tắc tích hợp để Học sinh vận dụng được kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn. Địa điểm ngoại khóa cũng rất linh hoạt khi tổ chức ở tại di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khi tại sân trường, khi trong hội trường. Kiến thức trong buổi ngoại khóa là kiến thức liên môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, ứng dụng CNTT…

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Hiệu trưởng cần tạo điều kiện về vật chất, tài lực để tổ chức các hoạt động chuyên môn, cử Giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 • Hiệu trưởng cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, Giáo viên chi tiết, triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.
 • Phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong quản lý dạy học.

3.2.3. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học để thực hiện dạy học nội dung giáo dục địa phương

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

 • Nâng cao năng lực nghề nghiệp của Giáo viên thông qua nghiên cứu bài học khi dạy học nội dung Giáo dục địa phương, Giáo viên nắm được yêu cầu đổi mới, cách thức tiến hành sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, qua đó cải tiến chất lượng học của Học sinh.
 • Nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng; phát triển kĩ năng làm việc nhóm của Giáo viên.

3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Nhà trường xây dựng kế hoạch năm học, trong đó nội dung thực hiện nghiên cứu bài học tập trung vào các bài dạy học nội dung Giáo dục địa phương, chỉ đạo thống nhất các tổ chuyên môn triển khai thực hiện. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian triển khai thực hiện dạy học nghiên cứu bài học nội dung Giáo dục địa phương. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện của tổ chuyên môn, đặc biệt kiểm tra việc áp dụng vào việc giảng dạy của Giáo viên sau khi thực hiện dạy học nghiên cứu bài học nội dung Giáo dục địa phương.

Các tổ chuyên môn chia tổ thành các nhóm nhỏ 4-5 người, có thể khác nhau về chuyên môn đào tạo. Tuy nhiên, để thuận lợi cho quá trình thực hiện bài học nên chia thành các nhóm có cùng chuyên môn.

Tổ chuyên môn cần nắm chắc quan niệm và mục đích đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động sinh hoạt chuyên môn nhưng đó Giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: Học sinh học thế nào? Học sinh đang gặp khó khăn gì trong học tập? nội dung và phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho Học sinh không? kết quả học tập của Học sinh có được cải thiện không? Cần điều chỉnh gì và điều chỉnh như thế nào? Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học không tập trung vào việc đánh giá giờ học, xếp loại Giáo viên mà nhằm khuyến khích Giáo viên tìm ra nguyên nhân tại sao Học sinh chưa đạt kết quả như ý muốn và có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học, tạo cơ hội cho Học sinh tham gia vào quá trình học tập; giúp Giáo viên có khả năng điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng Học sinh của lớp, trường mình.

Ví dụ: Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

KẾ HOẠCH SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Năm học …….

Các căn cứ xây dựng kế hoạch:

I.Mục đích, yêu cầu

 1. Mục đích
 2. Yêu cầu II. Nội dung
 3. Đánh giá kết quả sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học năm học trước
 • Những kết quả đạt được
 • Tồn tại, hạn chế

2. Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học dạy học nội dung Giáo dục địa phương năm học ……

2.1. Đặc điểm tình hình

2.1.1. Thuận lợi

2.1.2. Khó khăn

3. Mục tiêu chung

 • Đối với Giáo viên:
 • Đối với Học sinh:
 • Nâng cao chất lượng dạy và học của Giáo viên và Học sinh

4. Các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

4.1.Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của Giáo viên trong giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

4.2.Mục tiêu 2: Giáo viên nắm được cách thức tiến hành, phân tích nguyên nhân, kết quả

4.3.Mục tiêu 3: Giúp Giáo viên chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng Học sinh

4.4.Mục tiêu 4: Xây dựng vững chắc hơn khối đoàn kết trong tổ chuyên môn.

 • Cách thức tiến hành IV. Kế hoạch thực hiện
 1. Những đề xuất, kiến nghị:

Để thực hiện tốt tiết dạy nghiên cứu bài học nội dung Giáo dục địa phương, các tổ chuyên môn nắm chắc các bước thực hiện, bám sát kế hoạch, triển khai thực hiện, các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị bài dạy: Khi chuẩn bị cho bài dạy nội dung Giáo dục địa phương, các Giáo viên trong nhóm chuyên môn cùng nhau thảo luận chi tiết về mục tiêu bài học (dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình), thể loại bài học, nội dung bài học, các phương pháp, phương tiện dạy học, cách tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của Học sinh, cách rèn kĩ năng, hướng dẫn Học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn…, đồng thời dự kiến những thuận lợi, khó khăn của Học sinh khi tham gia các hoạt động học tập, các tình huống có thể xảy ra và cách xử lý.

Tổ trưởng chuyên môn giao cho một Giáo viên trong nhóm lập kế hoạch bài học nghiên cứu. Sau đó, trao đổi với các thành viên trong nhóm để bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh. Các thành viên khác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc quan sát và thảo luận sau khi tiến hành bài học nghiên cứu.

Bước 2. Tiến hành dạy và dự giờ: Sau khi tổ chuyên môn cùng nhau hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết của bài học nghiên cứu, một Giáo viên sẽ dạy bài học nghiên cứu ở một lớp học cụ thể, các Giáo viên còn lại trong nhóm tiến hành dự giờ và ghi chép thu thập dữ kiện về bài học.

GV dự giờ phải đảm bảo nguyên tắc: Không làm ảnh hưởng đến việc học tập của Học sinh; không gây khó khăn cho Giáo viên đang dạy; khi dự giờ phải tập trung vào quan sát việc học của Học sinh, hành vi, thái độ, phản ứng của Học sinh trong giờ học, cách làm việc theo nhóm của Học sinh, những khó khăn vướng mắc của Học sinh… Quan sát tất cả đối tượng Học sinh, không “bỏ rơi” Học sinh nào. Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

Người dự giờ cần học tập, hiểu và thông cảm với khó khăn của người dạy và luôn đặt mình vào vị trí của người dạy để phát hiện những khó khăn trong việc học của Học sinh để tìm cách giải quyết. Trong quá trình dự giờ, cần luyện tập cách quan sát và suy nghĩ về việc học của Học sinh, phán đoán nhanh nhạy, chính xác để điều chỉnh việc dạy cho phù hợp với việc học của Học sinh; hình thành thói quen lắng nghe, rèn luyện cách chia sẻ ý kiến để thiết lập mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện, cộng tác và học tập lẫn nhau.

Bước 3: Suy ngẫm, thảo luận về bài dạy: Ảnh hưởng, tác động của việc dự giờ đối với người dạy và người dự giờ phụ thuộc chủ yếu vào việc tổ chức thực hiện bước 3. Do vậy, tổ trưởng chuyên môn cần hiểu rõ triết lí sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, mục đích, yêu cầu đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy Học sinh làm trung tâm khi chủ trì cuộc thảo luận về bài dạy.

Khuyến khích, động viên toàn thể Giáo viên trong tổ tham gia đóng góp ý kiến cho bài dạy. Khi đóng góp ý kiến cần chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và không xếp loại giờ dạy.

Bước 4: Áp dụng: Giáo viên cần tiếp tục nghiên cứu những kinh nghiệm rút ra được qua dự giờ, thảo luận, suy ngẫm để áp dụng vào việc giảng dạy của bản thân cho phù hợp.

Năng lực dạy học, giáo dục của Giáo viên có phát triển hay không, hiệu quả của sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học qua dạy học nội dung Giáo dục địa phương đạt đến mức nào tùy thuộc chủ yếu vào việc thực hiện bước 4 của mỗi Giáo viên sau khi dự giờ. Do đó, ngoài việc xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể, đồng bộ các bước thực hiện nghiên cứu bài học nội dung Giáo dục địa phương, cán bộ quản lý cần bồi đắp cho Giáo viên lòng yêu nghề, say sưa chuyên môn, ý thức trách nhiệm trong công việc.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Hiệu trưởng phải biết lựa chọn và cân nhắc khi bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn.
 • Có sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác nghiên cứu bài học giữa các Giáo viên trong tổ chuyên môn.
 • Hiệu trưởng cần có sự chỉ đạo sâu sát trong sinh hoạt tổ chuyên môn, tạo điều kiện để Giáo viên có thời gian nghiên cứu, triển khai các bước thực hiện nghiên cứu bài học.

3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dạy học nội dung giáo dục địa phương Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp

Giúp hiệu trường thường xuyên có thông tin chính xác về thực trạng dạy học, chất lượng dạy học nội dung Giáo dục địa phương, từ đó có những quyết định quản lý kịp thời và hợp lý, nhằm điều chỉnh sai sót, động viên và tạo điều kiện cho GV hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch chất lượng của nhà trường. Giúp Giáo viên có thói quen tự kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học của mình và đánh giá kết quả học tập của Học sinh.

 • Giúp Học sinh hình thành và rèn luyện khả năng tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả học tập của mình.
 • Là cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học theo các tiêu chuẩn đã đặt ra; là thước đo việc dạy của thầy và việc học của trò; là một biện pháp hữu hiệu thúc đẩy chất lượng dạy học.
 • Thông qua kiểm tra đánh giá, khen thưởng những việc làm tốt, chấn chỉnh những hiện tượng chưa tốt, vừa kịp thời động viên khuyến khích tinh thần phấn đấu vươn lên vừa giữ vững nề nếp kỉ cương và nhà trường.

3.2.4.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Đối với công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học của Giáo viên

Tổ chức cho Giáo viên học tập, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về công tác chuyên môn, quy chế chuyên môn; nâng cao nhận thức cho cán bộ, Giáo viên về mục đích, ý nghĩa, vai trò của hoạt động kiểm tra, đánh giá; thống nhất kế hoạch, hình thức và nội dung kiểm tra, đánh giá; quy định rõ trách nhiệm của người kiểm tra và đối tượng kiểm tra; xây dựng được chuẩn đánh giá cho từng hoạt động cụ thể của Giáo viên, quán triệt và tổ chức thực hiện trong hội đồng giáo dục nhà trường từ đầu năm học.

Nội dung kiểm tra: Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

 • Kiểm tra, đánh giá về thực hiện nội dung chương trình dạy học nội dung Giáo dục địa phương; Đánh giá về hình thức, phương pháp, nội dung và kết quả dạy học nội dung Giáo dục địa phương; Đánh giá kết quả học tập của Học sinh.
 • Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn: Việc lập kế hoạch và chương trình giảng dạy, soạn bài và các hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ, việc sử dụng đồ dùng dạy học, việc ra đề, chấm, trả bài cho Học sinh.
 • Kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm thông qua việc đánh giá các giờ dạy Hội thi, Hội giảng, dự giờ Giáo viên việc tổ chức dạy học theo nghiên cứu bài học và kết quả học tập của Học sinh.
 • Kiểm tra kết quả giáo dục: Kết quả đạt được về chất lượng dạy học nội dung Giáo dục địa phương tại các lớp được phân công.
 • Thành lập Ban chuyên môn: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban thanh tra nhân dân, tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên cốt cán và đại diện các đoàn thể.
 • Kiểm tra về các loại hồ sơ theo quy định: Tổ chức kiểm tra chéo giữa các Giáo viên trong tổ chuyên môn về các hồ sơ chuyên môn theo quy định, sau đó ban chuyên môn tiến hành kiểm tra xác suất một số Giáo viên sao cho sau một năm học, một học kỳ, Giáo viên nào cũng được kiểm tra đánh giá.
 • Kiểm tra giờ dạy trên lớp: Thông qua dự giờ, thăm lớp các tiết học về nội dung Giáo dục địa phương, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, rút kinh nghiệm, xếp loại tiết dạy.
 • Kiểm tra việc thực hiện đưa nội dung kiến thức Giáo dục địa phương vào các bài kiểm tra Học sinh: Việc đưa nội dung kiến thức Giáo dục địa phương vào các bài kiểm tra của Học sinh có ý nghĩa quan trọng, vừa để kiểm tra xem việc lĩnh hội kiến thức Giáo dục địa phương của Học sinh như thế nào, vừa nâng cao ý thức của Học sinh trong việc học tập kiến thức Giáo dục địa phương. cán bộ quản lý trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra nội dung này qua các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút trong giáo án quy định.
 • Đối với việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của Học sinh
 • Việc đánh giá kết quả học tập của Học sinh là quá trình thu thập và xử lý thông tin về trình độ, khả năng thực hiện, kết quả học tập của Học sinh; thấy được những tác động và nguyên nhân của tình hình đó, nhằm tạo cơ sở cho những quyết định của Giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường, giúp Học sinh học tập ngày càng tiến bộ hơn, nâng cao chất lượng học tập hơn.
 • Việc đánh giá kết quả học tập của Học sinh một cách chính xác, công khai, công bằng, khách quan sẽ là đòn bẩy xuyên suốt quá trình dạy học, đưa chất lượng giáo dục đi lên một cách bền vững. Đổi mới công tác này, cán bộ quản lý và Hội đồng sư phạm nhà trường phải chuyển biến căn bản tư duy đánh giá chất lượng giáo dục, phải cương quyết chống lại căn bệnh chạy theo thành tích. Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

Sau các tiết học, Giáo viên có thể đánh giá kết quả học tập của Học sinh bằng các bài kiểm tra ngắn, các bài thu hoạch (đối với việc tổ chức dạy học qua trải nghiệm); những nội dung kiến thức về Giáo dục địa phương được đưa vào các bài kiểm tra 15, 45, 90 phút như các phần kiến thức khác. Điều đó vừa thúc đẩy Học sinh học tập tích cực, hăng say tìm tòi khám phá những kiến thức về địa phương, vừa rèn luyện kĩ năng, hình thành năng lực, giúp các em thêm yêu quý quê hương, đất nước.

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện có hiệu quả biện pháp

Trước hết, cán bộ quản lý phải nhận thức rõ việc kiểm tra trong trường Trung học cơ sở là để thúc đẩy mọi hoạt động dạy học đi đúng hướng, đạt mục đích đề ra.

Phải am hiểu về quy trình và kỹ thuật kiểm tra; biết sử dụng các lực lượng trong trường để hỗ trợ công tác kiểm tra; biết chẻ nhỏ vấn đề để kiểm tra một cách sâu sắc.

Mỗi cán bộ quản lý, Giáo viên phải nhận thức rõ và chấp hành tự giác sự kiểm tra của ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn như phục tùng nguyên tắc của tổ chức.

Phải hình thành được trong đội ngũ ý thức cầu thị sự tiến bộ, biết lắng nghe ý kiến đóng góp, tư vấn, biết tự đánh giá mình và chấp nhận ý kiến phê bình nếu mình mắc sai sót, biết điều chỉnh sau khi được góp ý phê bình.

Cần quan tâm đến việc điều chỉnh sau kiểm tra, nếu chưa thấy rõ sự tiến bộ có thể kiểm tra lại để xác định rõ nguyên nhân và vấn đề cần hỗ trợ.

3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp

 • Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, đáp ứng được yêu cầu dạy học nói chung và dạy học nội dung Giáo dục địa phương nói riêng.
 • Tạo điều kiện cho Giáo viên khai thác và sử dụng phương tiện kĩ thuật hỗ trợ cho hoạt động dạy học nội dung Giáo dục địa phương. Đồng thời giúp Giáo viên thuận lợi trong việc thực hiện các yêu cầu của giảng dạy (soạn bài, giảng, chấm bài…đánh giá kết quả học tập của Học sinh).
 • Nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng các thiết bị dạy học và bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường cho Giáo viên và Học sinh.

3.2.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Bên cạnh yếu tố về đội ngũ Giáo viên thì cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là một trong những điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của các nhà trường. Ngoài việc mở rộng quy mô phòng lớp học, hệ thống phòng đa năng (phòng học nhạc, phòng học tiếng, phòng thực hành, phòng đa năng, thư viện, sân chơi, bãi tập,…) cũng cần được đầu tư xây dựng đồng bộ. Bên cạnh đó các trường cần được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ dạy học nói chung và dạy học nội dung Giáo dục địa phương nói riêng như: Máy tính, máy ảnh, máy chiếu…để nâng cao hiệu quả dạy học.

Trước tiên, nhà trường phải đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có, trên cơ sở đó, xác định nhu cầu bổ sung, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm mới, kế hoạch cần chỉ rõ kinh phí từ nguồn nào. Nguồn kinh phí có thể từ ngân sách được cấp, nguồn xã hội hóa từ sự đóng góp của cha mẹ Học sinh, sự ủng hộ của các tập thể, các doanh nghiệp, mạnh thường quân cho nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy học nói chung và dạy học nội dung Giáo dục địa phương nói riêng.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu quả trang thiết bị nhà trường. Xây dựng nội quy sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học, gắn với trách nhiệm bảo quản, sử dụng có hiệu quả cho từng cán bộ, Giáo viên, nhân viên.

Để các trang thiết bị sử dụng được lâu bền, ngoài việc trang bị những thiết bị tốt, đúng quy chuẩn thì việc bảo quản và sử dụng của các nhà trường cũng hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy, trường nào ban giám hiệu quan tâm, xây dựng quy chế bảo quản và sử dụng đúng quy trình thì nơi đó trang thiết bị sẽ tốt và bền. Do đó, nhà trường phân công cụ thể cho từng cán bộ, Giáo viên, nhân viên sử dụng khai thác, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng chức năng, đúng nhiệm vụ và có hồ sơ theo dõi đầy đủ theo quy định. Đồng thời tổ chức cho Giáo viên và Học sinh tự làm thiết bị dạy học, vừa đáp ứng nhu cầu dạy và học, vừa nâng cao kỹ năng thực hành cho Học sinh. Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

Tổ chức mời các chuyên gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phương tiện, trang thiết bị cho đội ngũ cán bộ, Giáo viên, nhân viên.

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Hiệu trưởng cần có tầm nhìn chiến lược lâu dài và phải biết đánh giá ưu tiên cho những công việc cụ thể.
 • Phải có nhân viên phụ trách thiết bị, thí nghiệm, thư viện có trình độ chuyên môn đảm bảo theo quy định.
 • Mọi thành viên trong nhà trường phải có trách nhiệm bảo quản, sử dụng và đề xuất mua sắm bổ sung các thiết bị, đồ dùng dạy học.
 • Phải có đủ các phòng bộ môn, phòng học tiếng, phòng thực hành, phòng đựng các thiết bị thí nghiệm.
 • Đội ngũ cán bộ, Giáo viên phải biết khai thác, sử dụng thiết bị một cách hiệu quả.
 • Đưa việc sử dụng thiết bị dạy học là một tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy và xếp loại thi đua, có sổ theo dõi sử dụng thường xuyên.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại và hỗ trợ cho nhau cùng phát triển, mỗi biện pháp có thế mạnh và vị trí cần thiết trong qua trình thực hiện nhiệm vụ quản lý dạy học nội dung Giáo dục địa phương.

Khi quản lý hoạt động dạy học nội dung Giáo dục địa phương trong nhà trường, cán bộ quản lý phải tiến hành các biện pháp một cách đồng bộ, có hệ thống. Biện pháp này là tiền đề, là cơ sở của biện pháp kia, chúng bổ sung cho nhau, thúc đẩy nhau cùng hoàn thiện để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Hệ thống các biện pháp là một chỉnh thể thống nhất. Tuy nhiên, mỗi địa phương, mỗi trường có những đặc điểm khác nhau nên khi áp dụng các biện pháp sẽ thực hiện ở mức độ khác nhau. Thực tiễn cho thấy không nên xem nhẹ hoặc tuyệt đối hóa bất kỳ biện pháp nào.

3.4. Khảo sát về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

3.4.1. Mục đích

Tìm hiểu ý kiến của cán bộ quản lý, Giáo viên của các trường Trung học cơ sở về mức độ cấp thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất.

3.4.2. Nội dung và phương pháp

Sau khi đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học nội dung Giáo dục địa phương ở các trường Trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Để đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thông qua phiếu trưng cầu ý kiến dành cho cán bộ quản lý và Giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nội dung Giáo dục địa phương ở các trường Trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tổng số ý kiến 120, trong đó cán bộ quản lý: 24; Giáo viên: 96.

Phiếu đánh giá tính cần thiết có 4 mức độ: Rất cần thiết, cần thiết, bình thường, không cần thiết, rất không cần thiết.

Phiếu đánh giá tính khả thi có 4 mức độ: Rất khả thi, khả thi, bình thường, không khả thi, rất không khả thi.

Để khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp, chúng tôi đã tiến hành điều tra đội ngũ cán bộ quản lý, Giáo viên ở 12 trường Trung học cơ sở trong thị xã.

Các biện pháp đạt ĐTB dưới 3,4 điểm thì biện pháp đó được coi là không cần thiết và không khả thi. Các biện pháp có ĐTB từ 3,4 đến 5 điểm là biện pháp có mức độ cần thiết và tính khả thi cao.

3.4.3. Kết quả đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Để đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của biện pháp tôi sử dụng câu hỏi 4,5 (Phụ lục 3) để khảo sát trên 120 cán bộ quản lý và Giáo viên. Kết quả thu được ở bảng 3.1: Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

Bảng 3.1. Bảng khảo nghiệm mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất

Bảng 3.2. Bảng khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Kết quả các bảng đánh giá trên cho thấy tất cả các biện pháp mà chúng tôi đề xuất có ĐTB cao, dao động từ 4,62 đến 4,88. Điều đó cho thấy sự đồng thuận cao của các nghiệm thể về mức độ cần thiết và tính khả thi đối với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý dạy học nội dung GD ĐP ở các trường Trung học cơ sở.

Kết luận chương 3

Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng dạy học Giáo dục địa phương và quản lý hoạt động dạy học nội dung Giáo dục địa phương của cán bộ quản lý các trường Trung học cơ sở ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, chúng tôi nêu ra các nguyên tắc để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học nội dung GD ĐP. Luận văn đã đề xuất 5 biện pháp quản lý hoạt động dạy học nội dung Giáo dục địa phương ở các trường Trung học cơ sở ở thị xã Chí Linh. Trong mỗi biện pháp đều chỉ ra mục đích, nội dung, cách thức tổ chức và điều kiện thực hiện. Phần cuối của chương là kiểm chứng mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp thông qua việc xử lý kết quả phiếu trưng cầu ý kiến của cán bộ quản lý và Giáo viên ở các trường Trung học cơ sở ở thị xã Chí Linh. Kết quả thống kê cho thấy sự mong muốn có sự cải tiến trong công tác quản lý hoạt động dạy học nội dung Giáo dục địa phương góp phần nâng cao chất lượng dạy học của các nhà trường Trung học cơ sở cũng như tính khả thi của các biện pháp mà luận văn nêu ra.

Trong đó cần chú ý đến các biện pháp bồi dưỡng Giáo viên năng lực thiết kế và tổ chức dạy học nội dung Giáo dục địa phương, bởi khi Giáo viên có năng lực thiết kế và tổ chức dạy học tốt sẽ nâng cao hiệu quả việc dạy học nội dung Giáo dục địa phương. Nếu vận dụng tốt kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là điều kiện để tổ chức hoạt động dạy học nội dung Giáo dục địa phương ở các trường Trung học cơ sở thị xã Chí Linh đạt hiệu quả tốt.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1.Kết luận Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

Quản lý dạy học nội dung Giáo dục địa phương là một bộ phận trong quản lý dạy học giáo dục phổ thông. Quản lý dạy học nội dung Giáo dục địa phương là quá trình tác động của chủ thể quản lý vào đối tượng quản lý, qua đó khơi dậy, bồi đắp lòng tự hào truyền thống lịch sử, văn hóa, tình yêu con người, quê hương, đất nước trong mỗi Học sinh, góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách Học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục nhà trường, mục tiêu giáo dục nhân cách thế hệ trẻ của xã hội.

Để thực hiện tốt công tác quản lý dạy học nội dung Giáo dục địa phương, người cán bộ quản lý phải thực hiện tốt 4 chức năng cơ bản: Lập kế hoạch dạy học nội dung Giáo dục địa phương ở các trường Trung học cơ sở; Tổ chức hoạt động dạy học nội dung Giáo dục địa phương; Chỉ đạo dạy học nội dung Giáo dục địa phương; Kiểm tra,đánh giá kết quả thực hiện dạy học nội dung Giáo dục địa phương.

Từ thực trạng dạy học nội dung Giáo dục địa phương ở các trường Trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cho thấy đội ngũ cán bộ quản lý và Giáo viên đã có nhận thức về nội dung Giáo dục địa phương, ý nghĩa và tầm quan trọng của dạy học nội dung Giáo dục địa phương, nhưng nhận thức đó chưa đầy đủ, đúng đắn. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, biện pháp quản lý dạy học ở các nhà trường đã được chú trọng, từ đó chất lượng dạy học được nâng lên. Tuy nhiên, trong công tác quản lý chỉ đạo của nhà trường còn có những hạn chế như: công tác kiểm tra, đánh giá dạy học nội dung Giáo dục địa phương chưa được chú trọng, việc đầu tư và trang bị về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn; Năng lực của Giáo viên về thiết kế và tổ chức dạy học nội dung Giáo dục địa phương còn nhiều hạn chế.

Dựa trên kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác quản lý dạy học nội dung Giáo dục địa phương ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, luận văn đã đề xuất được 5 biện pháp: (1) Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về dạy học nội dung Giáo dục địa phương trong chương trình Trung học cơ sở; (2). Bồi dưỡng Giáo viên năng lực thiết kế và tổ chức dạy học nội dung Giáo dục địa phương; (3). Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học để thực hiện dạy học nội dung Giáo dục địa phương; (4). Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dạy học nội dung Giáo dục địa phương; (5).Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học.

Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, qua khảo nghiệm cho thấy các biện pháp được đánh giá là cần thiết, khả thi cao. Nếu được thực hiện đồng bộ sẽ nâng cao chất lượng dạy học nội dung Giáo dục địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

2.1. Đối với Sở GD &ĐT Hải Dương

Cần tạo điều kiện tốt nhất cho Giáo viên khi dạy học nội dung Giáo dục địa phương bằng cách tổ chức tập huấn cho Giáo viên thông qua sự phối hợp các ngành liên quan như Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông. Biện pháp cụ thể là mời các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu chuyên sâu về văn học, lịch sử, địa lí địa phương bàn bạc, thảo luận, sưu tầm tài liệu, sách có liên quan.

Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể về dạy học nội dung Giáo dục địa phương, công tác kiểm tra đánh giá để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Đưa chương trình Giáo dục địa phương vào đề thi học kì để Giáo viên và Học sinh chú tâm hơn đến việc dạy học nội dung này.

Tổ chức hội giảng, thao giảng các tiết Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí… địa phương ở cụm hoặc ở Sở GD&ĐT để Giáo viên có điều kiện trao đổi, có sự thống nhất chung.

Mở lớp tập huấn bồi dưỡng năng lực quản lí dạy học Giáo dục địa phương cho cán bộ quản lí (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn…).

2.2. Đối với các nhà trường Trung học cơ sở

Tạo điều kiện về kinh tế, tài chính, thời gian để Giáo viên, Học sinh đi thực tế, tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tiếp xúc với các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lịch sử. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến Giáo viên, Học sinh, cha mẹ Học sinh và xã hội về mục đích ý nghĩa dạy học nội dung Giáo dục địa phương. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cùng tham gia quản lí dạy học nội dung Giáo dục địa phương.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học. Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý dạy học giáo dục địa phương ở Trung học

One thought on “Luận văn: Biện pháp QL dạy học giáo dục địa phương ở Trung học

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng QL dạy học giáo dục địa phương Trung học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464