Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học Quận Đống Đa, Hà Nội dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu

Mục tiêu giáo dục tiểu học đã được ghi trong Luật giáo dục nói chung và Điều lệ trường tiểu học. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều hướng đến thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học là hình thành và phát triển nhân cách ban đầu cho học. Như vậy các nhà quản lý trong chức năng và nhiệm vụ của mình phải thiết kế được chương trình hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục hướng đến chương trình giáo dục tổng thể cho học sinh tiểu học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương trong bối cảnh hiện nay.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

Các giải pháp đưa ra phải đồng bộ, phải tác động vào các yếu tố của quá trình quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh. Quá trình giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó bao gồm các yếu tố chủ quan và khách quan. Đảm bảo tính đồng bộ với các biện pháp quản lý hoạt động khác trong nhà trường tạo sự thống nhất về định hướng trong quản lý để đạt mục tiêu giáo dục. Chỉ khi đề xuất và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thì hiệu quả chất lượng giáo dục giá trị sống cho học sinh mới được nâng cao. Vì vậy, việc đưa ra các biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh phải có tính thống nhất, có tính khoa học nhằm phát huy tốt những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố đó.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Các biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh đặt trong một hệ thống hoàn chỉnh, có tác động và chi phối lẫn nhau đảm bảo việc thực hiện mục tiêu chung. Các biện pháp cần chỉ rõ được mục tiêu, nội dung, cách thực hiện và điều kiện để thực hiện các biện pháp. Việc đề xuất biện pháp phải dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh của các trường. Vì vậy, các biện pháp phải được thực hiện đồng bộ có tác dụng hỗ trợ nhau. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Trong quá trình thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục chung, mỗi nhà trường có các điều kiện, đặc điểm khác nhau về cơ sở vật chất, về đội ngũ, về văn hóa kinh tế, xã hội địa phương, về các khả năng quản lý, tổ chức, điều hành. Để đưa ra được đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả cần phải xem xét cụ thể thực tiễn của mỗi nhà trường, mỗi địa phương, ở đây là điều kiện cụ thể của các trường tiểu học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, qua đó tăng cường các điều kiện về cơ sơ vật chất, về con người, cách thức quản lý và các hình thức phối hợp.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Đảm bảo tính khả thi khi đề xuất các biện pháp đòi hỏi: biện pháp quản lý đề xuất phải sát với thực tiễn giáo dục, quản lý giáo dục và phải phù hợp với hoàn cảnh điều kiện thực tế tại cơ sở giáo dục đó là trường tiểu học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tính khả thi còn đòi hỏi các biện pháp đề xuất có khả năng áp dụng vào thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm tại tiểu học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trở thành hiện thực và có hiệu quả cao trong các khâu, các chức năng quản lý. Các nguyên tắc trên không tách rời, độc lập mà nó tác động tương hỗ và kết hợp hài hoà lẫn nhau, nhằm thúc đẩy thực hiện các biện pháp đạt hiệu quả cao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Các biện pháp hoàn thiện quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học quận Đống Đa

3.2.1. Biện pháp 1: Tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cho, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh

3.2.1.1. Mục tiêu biện pháp

Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, hội cha mẹ học sinh có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh, có ý thức và trách nhiệm trong việc hướng dẫn, động viên, khích lệ hoạt động giáo dục giá trị sống phát triển không ngừng.

3.2.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Tổ chức cho giáo viên học tập các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ, ngành, địa phương về đổi mới giáo dục nhất là học tập các nội dung của phong trào thi đua đổi mới cách giáo dục học sinh “Lấy học trò làm trung tâm và phát huy tính sáng tạo của bản thân mỗi em học sinh”, và tiếp tục thực hiện tốt phong trào ”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhà trường xác định hai vấn đề trọng tâm là “dạy học hiệu quả” và “rèn luyện giá trị sống cho học sinh” là tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ cuối năm học. Các lớp đầu cấp được quán triệt mục tiêu giáo dục, mục tiêu dạy học của trường, yêu cầu học sinh tham gia hoạt động giáo dục giá trị sống ngay từ đầu năm học. Cụ thể hóa nội dung xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, đây là chủ điểm giáo dục của ngành trong các hoạt động học tập và giáo dục giá trị sống cho học sinh. Thông qua cuộc họp Hội đồng trường, họp hội đồng giáo dục hàng năm, Tổ chuyên môn đầu năm học, Hiệu trưởng phổ biến, phân tích để mọi thành viên trong nhà trường nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý thức, trách nhiệm của người thầy trong hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh, những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác trên.

Thông qua hình thức sinh hoạt chuyên đề, tham luận, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức và năng lực dạy giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh của đội ngũ giáo viên cũng như tăng cường việc tự học, tự rèn luyện, bồi dưỡng. Tổ chức thu thập thông tin phản hồi về hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm của học sinh từ phía giáo viên và học sinh.

Giáo viên phải có trách nhiệm với công tác của mình, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy, giáo viên coi hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh là một công cụ hữu ích để nâng cao chất lượng dạy học. Đây là một tiêu chí đánh giá năng lực, phẩm chất của giáo viên. Mỗi giáo viên phải là tấm gương sáng, mẫu mực để học sinh noi theo và luôn khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh lĩnh hội tri thức và kinh nghiệm sống trong học tập và cuộc sống.

Phổ biến đến cha mẹ học sinh và học sinh trong cuộc họp đầu năm các nội dung, phương pháp, quy định của nhà trường trong hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh, quan trọng hơn nhà trường phải giải thích cho họ hiểu ý nghĩa của hoạt động này với sự phát triển toàn diện của con em mình.

Trang bị tài liệu về giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho giáo viên và học sinh: Cung cấp các tài liệu về chủ để giáo dục giá trị sống cho thư viện nhà trường và đến tận tay từng giáo viên, đảm bảo mỗi giáo viên có ít nhất một cuốn sách hướng dẫn về giáo dục giá trị sống các sách này giúp cho các thầy cô giáo có thêm nhận thức và cách thức tiến hành giáo dục giá trị sống. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Khuyến khích học sinh chủ động và khắc phục những hạn chế trong nhận thức của mình về hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm, tạo điều kiện giúp đỡ các em được trao đổi với giáo viên những nội dung giáo dục giá trị sống mà các em chưa hiểu rõ, hoặc còn yếu thông qua hình thức trực tiếp như sinh hoạt lớp, đối thoại ở trường hoặc qua các kênh thông tin của trường nhằm tăng cường kỹ năng sống cho học sinh. Giáo viên có trách nhiệm giới thiệu chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh, khuyến khích các em tìm tòi, sưu tầm các tài liệu liên quan đến các giá trị sống giúp các em tự mở rộng thông tin. Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra, đánh giá các giá trị sống của bản thân để các em phát triển khả năng theo mục tiêu giáo dục giá trị sống, tiêu chí đánh giá và hơn cả là khả năng tập suốt đời.

Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh trước mỗi hoạt động giáo dục giá trị sống chống lại các biểu hiện tiêu cực trong lối sống, học tập, rèn luyện hành vi theo chuẩn mực xã hội. Đồng thời giáo viên và nhà trường nghiêm khắc xử lý các học sinh vi phạm quy chế, nội quy học tập của nhà trường. Làm cho hoạt động giáo dục giá trị sống là hoạt động có tổ chức của nhà trường được học sinh thừa nhận, việc thừa nhận không chỉ trong nhận thức mà còn thể hiện bằng hành động cụ thể trong việc cố gắng khắc phục những yếu kém của bản thân, tích cực tham gia hoạt động, nỗ lực chiếm lĩnh kiến thức tốt hơn, thể hiện sự khao khát được học để tự khẳng định mình. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý nghĩa của giá trị sống đối với sự phát triển nhân cách của mỗi học sinh thông qua đoàn thể, hệ thống truyền thanh, bạn bè, thầy cô.

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Phải có sự quan tâm, ủng hộ của BGH nhà trường, đứng đầu là hiệu trưởng. Sự ủng hộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ giáo viên đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.
 • Có kinh phí và cơ sở vật chất tốt phục vụ cho các hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm.
 • Tổ chức bộ máy đảm bảo tính đồng bộ, ổn định, tập trung.

3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường

3.2.2.1. Mục tiêu biện pháp Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Xác định được các mục tiêu và giải pháp cụ thể cho từng năm học, từng học kỳ của toàn trường cũng như từng khối lớp theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đảm bảo vừa có tính hợp lý và vừa có tính khả thi nhằm định hướng các hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường tiểu học. Dựa trên kế hoạch này để huy động sự tham gia của giáo viên, học sinh, các lực lượng giáo dục vào giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

3.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện

Với 8 giá trị sống phổ quát: Hòa bình; Tôn trọng; Yêu thương; Khoan dung; Trách nhiệm; Hợp tác; Trung thực; Đoàn kết. chúng ta cần tổ chức nghiên cứu để xác định những giá trị sống chủ yếu cần giáo dục cho học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Đối với học sinh tiểu học cần hệ thống các giá trị phổ quát nhưng được mở rộng và nâng nội dung lên một tầm cao đáp ứng các yêu cầu của cuộc sống đương đại. Nội dung của những giá trị sống đối với học sinh tiểu học cần hướng các em đến hoàn thiện nhân cách một người thanh niên thời đại, một nhân cách nghề nghiệp mang những giá trị tinh hoa bản sắc dân tộc và những giá trị sống phổ quát của nhân loại, hướng đến một lối sống hài hoà, giúp cho thế hệ trẻ thực hiện được những giá trị bản thân đúng đắn và hợp thời.

Trên cơ sở kế hoạch giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường tiểu học xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm chi tiết hóa các mặt hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh phù hợp với đặc điểm của từng khóa học, từng khối, từng lớp cụ thể. Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân theo chức năng từng đơn vị tham gia giáo dục giá trị sống cho học sinh từng tháng, từng học kỳ trong năm học. Các trường tiểu học nghiên cứu chủ trương chính sách của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như chính quyền địa phương liên quan đến vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh để lập kế hoạch giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong cả năm học.

Muốn có kế hoạch quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh một cách khả thi, hiệu trưởng phải nắm vững thực trạng công tác này cũng như các yếu tố chi phối đến đạo đức và giáo dục giá trị sống học sinh. Cụ thể, hiệu trưởng phải phân tích đặc điểm địa phương, đặc điểm nhà trường, mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, chất lượng dạy và học; đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học… Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Kế hoạch giáo dục giá trị sống học sinh phải đặt được một số yêu cầu sau: Xác định mục tiêu, nội dung, các biện pháp, các hình thức tổ chức giáo dục, lực lượng tham gia và sự phối hợp giữa các lực lượng, dự trù cơ sở vật chất – tài chính. Tài liệu, thời gian, không gian thực hiện… Sau khi soạn thảo xong kế hoạch, hiệu trưởng phải tranh thủ sự góp ý của hội đồng sư phạm để các bộ phận, cá nhân thảo luận, bàn bạc dân chủ và đi đến sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của tập thể để giáo dục giá trị sống học sinh.

Các trường tiểu học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cần thành lập tổ xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh; phải xây dựng được kế hoạch lâu dài nhằm định hướng cho cả một giai đoạn, đồng thời có kế hoạch cho cả năm học, từng học kỳ, từng tháng, định hướng hoạt động cho toàn trường tiểu học cũng như các đơn vị phối hợp.

Nhà trường căn cứ kế hoạch chung để xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình, cá nhân mình. Kế hoạch càng cụ thể, chi tiết thì càng thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện. Tập thể lớp, chi đoàn, liên chi đoàn trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ được giao tổ chức họp lớp, sinh hoạt chi đoàn để thảo luận và đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Bên cạnh đó, học sinh phải tự giác chấp hành đầy đủ, nghiêm túc mọi quy chế, quy định về học tập, lao động do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và nhà trường đề ra. Xây dựng động cơ học tập đúng đắn…

Tích cực tham gia vào các đợt sinh hoạt chính trị, đạo đức, tư tưởng và các hoạt động tập thể để vừa nâng cao tư tưởng chính trị, vừa làm cho bản thân có điều kiện thâm nhập vào thực tế, gắn liền với lý thuyết đã học với thực tiễn cuộc sống. Việc kế hoạch hóa cho từng năm học, từng học kỳ, học sinh tham gia qua các tổ chức Đoàn, lớp để đưa vào kế hoạch hoạt động của mình như: Hiến máu nhân đạo; Đền ơn đáp nghĩa; Mùa thi nghiêm túc, Tiếp sức mùa thi, Phòng chống ma túy…

Trên cơ sở kế hoạch giáo dục giá trị sống của nhà trường, hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ làm công tác Đoàn Đội lập kế hoạch giáo dục giá trị sống của bộ phận, cá nhân mình một cách chu đáo, khoa học, khả thi, sau đó trình kế hoạch cho hiệu trưởng duyệt. Căn cứ kế hoạch năm, các bộ phận, các cá nhân lập kế hoạch tháng, tuần một cách thường xuyên. Hiệu trưởng phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc xây dựng kế hoạch giáo dục giá trị sống của các lực lượng này. Xác định hệ thống giá trị sống chủ yếu cần giáo dục cho học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay theo năm nhóm phản ánh các mối quan hệ chính mà con người phải giải quyết đó là với bản thân, với người khác, với học tập và công việc, với môi trường sống, với lý tưởng của dân tộc, cụ thể như sau:

 1. Yêu quê hương, đất nước. Niềm tự hào và tinh thần dân tộc.
 2. Tin tưởng vào Đảng, vào dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.
 3. Tiết kiệm, giản dị phù hợp với điều kiện sống của gia đình và sự phát triển xã hội.
 4. Tự trọng
 5. Biết kiềm chế, hối hận.
 6. Lòng nhân ái, thương yêu quý trọng con người.
 7. Lòng trung thực, thẳng thắn, biết giữ chữ tín.
 8. Sống có nghĩa, có tình, có đạo lý.
 9. Kính trọng người lớn tuổi, kính trọng ông, bà, cha mẹ, thầy cô.
 10. Khiêm tốn học hỏi, nhường nhịn
 11. Luôn đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, hoà nhã, quảng giao và khoan dung.
 12. Yêu quý và có trách nhiệm với gia đình, dòng họ, cộng đồng nơi ở.
 13. Tôn trọng các giá trị bản sắc dân tộc của các dan tộc trong khu vực, yêu chuộng hoà bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.
 14. Nỗ lực học tập, rèn luyện chuẩn bị cho lập nghiệp tương lai.
 15. Có ước muốn phát triển các năng lực trí tuệ, trau dồi kiến thức khoa học, khả năng thích nghi và óc sáng tạo.
 16. Chăm chỉ. Tôn trọng, quý trọng lao động, sản phẩm của lao động chân tay và trí óc.
 17. Có kỷ luật, thực hiện tốt Pháp luật (thực hiện tốt nội quy nhà trường).
 18. Tính tổ chức cao, có tinh thần hợp tác, biết chấp nhận sự khác biệt với mình.
 19. Luôn tự tin trong học tập, trong giao tiếp và trong cuộc sống hàng ngày; luôn hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến chân- thiện – mỹ. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.
 20. Yêu mến và bảo vệ môi trường sống.

Để quản lý tốt việc tích hợp giáo dục giá trị sống qua dạy học các môn học và hoạt động giáo dục trải nghiệm, hiệu trưởng nhà trường cần thành lập Ban chỉ đạo. Đây là khâu quan trọng đòi hỏi nhà quản lý phải phân phối và sắp xếp nguồn nhân lực một cách hợp lý để điều khiển hoạt động giáo dục giá trị sống học sinh một cách có hiệu quả. Ban chỉ đạo gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, đại diện Công đoàn, giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các lực lượng tham gia.

Không chỉ lồng ghép mà còn tổ chức những buổi hoạt động giáo dục trải nghiệm. Cần dựa vào hoạt động giáo dục trải nghiệm tích hợp lồng ghép giáo dục giá trị sống vào các hoạt động chủ điểm và hoạt động xã hội, góp phần hoàn thiện quá trình giáo dục, hướng các em vào các mục tiêu giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm:

Hình thành nhu cầu hứng thú, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội và cách xử sự có văn hoá ở mọi lúc, mọi nơi.

Xây dựng môi trường văn hoá học đường: xây dựng nếp sống “kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” hay “xanh – sạch – đẹp”, phát huy và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của nhà trường… Đó thực sự là xây dựng môi trường văn hoá học đường, môi trường đó có ảnh hưởng tự nhiên và hiệu quả đến hình thành giá trị sống cho học sinh.

Thông qua hoạt động trải nghiệm củng cố, mở rộng kiến thức, rèn kỹ năng, và đặc biệt quan tâm giáo dục học sinh những giá trị sống. Ví dụ như: Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như: thăm hỏi gia đình các bạn trong lớp, trong trường có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp hoạn nạn để hình thành ở các em cuộc sống có nghĩa, có tình, luôn đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Tổ chức các phong trào thi đua theo chuẩn giá trị sống: tổ chức giáo dục học sinh chưa chăm ngoan theo một chương trình, kế hoạch riêng, giúp các em sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm vững tin và tiến bộ trong học tập, rèn luyện. Tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào tình nguyện như: tổ chức cho học sinh tham gia chăm sóc cây xanh, lao động vệ sinh môi trường, đăng ký và triển khai các công trình thanh niên, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh – sạch – đẹp qua đó vừa giúp các em rèn luyện thiện chí với lao động chân tay, vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm, thân thiện với môi trường, trách nhiệm với bản thân và với tập thể. Tổ chức rút kinh nghiệm, nhân điển hình tạo ra dư luận lành mạnh trong học sinh. Tổ chức các diễn đàn trao đổi về kinh nghiệm học tập, hùng biện về những giá trị của cuộc sống cho học sinh để các em phát triển các năng lực tư duy, năng lực giao tiếp, óc sáng tạo, tinh thần tự tin và những ước mơ hướng đến những giá trị tốt đẹp: chân-thiện – mỹ. Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông; phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội; phổ biến nội quy nhà trường. Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Đảm bảo sự phân công hợp lý tránh không chồng chéo. Ban giám hiện phải làm tốt công tác tuyên truyền động viên khen thưởng và trách phạt kịp thời.

Các trường tiểu học cần thành lập tổ xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh;

3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục trong hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh

3.2.3.1. Mục tiêu biện pháp

Tổ chức, thiết lập mối liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, các tổ chức chính trị – xã hội thành một mạng lưới, phối hợp chặt chẽ, hài hoà trong mọi hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh là một trong những điều kiện quyết định thành công của công tác này.

Xác định trách nhiệm của các lực lượng xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ, mà không khoán trắng cho nhà trường.

Chính trong quá trình phối hợp với nhà trường, cộng đồng trách nhiệm với nhà trường các lực lượng này sẽ nhận ra họ đã tạo nên một sức mạnh mới, hoạt động giáo dục có hiệu quả hơn, Và cũng chính trong sự phối hợp đó mỗi tổ chức, cá nhân sẽ có trách nhiệm hơn với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ

3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Công tác giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh phải được truyền tải trở thành trách nhiệm cộng đồng của các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường đặc biệt là tập thể sư phạm nhà trường, trong đó Đoàn thanh niên, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là nòng cốt.

Hàng năm nhà trường tổ chức Đại hội phụ huynh học sinh các lớp và Đại hội phụ huynh học sinh toàn trường, qua đó thành lập được Ban đại diện phụ huynh học sinh từng lớp và toàn trường. Trong Đại hội sẽ thông qua kế hoạch hoạt động, cơ chế phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, BGH với Ban đại diện.

Nhà trường cùng ban đại diện phụ huynh học sinh xác định các kênh liên hệ, như nhắn tin, email, sổ liên lạc….

Nhà trường qui định các hoạt động có sự tham gia của Ban đại diện phụ huynh học sinh: họp hội đồng sư phạm của trường, tham gia các hoạt động của giáo viên (nghỉ hè, tham quan, lễ hội…), tạo mọi điều kiện để phụ huynh học sinh có trách nhiệm trong giáo dục con em mình, trong đó có giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Nhà trường cũng cần trao đổi với gia đình học sinh và các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục học sinh nói chung và giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm nói riêng về xu thế phát triển giáo dục hiện nay lấy tâm lực làm chủ đạo, tâm lực là nền tảng, là bệ phóng cho trí lực và thể lực.

Trong dịp khai giảng hiệu trưởng mời đại diện các tổ chức chính trị – xã hội cả xã hội nghề nghiệp có trong địa phương tham gia “mạng lưới” các tổ chức những đối tác của nhà trường trong giáo dục học sinh. “Mạng lưới” này có chung một mục đích và trách nhiệm cao cả là hợp sức giáo dục những công dân gương mẫu của địa phương mình. Nhân dịp này nhà trường giới thiệu những giá trị sống mà nhà trường sẽ giáo dục cho học sinh và nêu những công việc mà “mạng lưới” này có khả năng phối hợp.

Muốn cho một xã hội, một đất nước mạnh và bền vững thì mỗi gia đình phải khoẻ mạnh “gia đình là tế bào của xã hội”. Nhà trường cần chỉ ra cho các bậc cha mẹ học sinh ưu thế của giáo dục gia đình, sự ảnh hưởng của giáo dục gia đình, giáo dục truyền thống gia đình, sự gương mẫu của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của đứa trẻ. Cùng đó, nhà trường cũng cần chỉ ra mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ thông, các quy định và yêu cầu của nhà trường đối với học sinh để gia đình cùng phối hợp quản lý tốt học sinh.

Thiết lập và thống nhất cơ chế phối hợp trong một mạng lưới đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức này trong việc phối hợp giáo dục học sinh. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Thành lập ban chỉ đạo hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm trong đó có đại diện nhà trường, phụ huynh học sinh và các đoàn thể xã hội (có qui chế làm việc, lịch tiếp khách, địa điểm làm việc tại trường…).

Trao đổi với địa phương thông qua chính quyền và các đoàn thể ở địa phương, nhà trường cần chỉ ra được: nếu làm tốt công tác giáo dục, giáo dục giá trị sống cho học sinh thì đó là hạt nhân mang lại sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội cho địa phương, bởi sự phát triển của các em gắn với sự phát triển của địa phương nơi mình sinh sống. Địa phương có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong giáo dục học sinh, bởi ở đó có thể giáo dục các em bằng nhiều con đường, cách thức với những giáo dục truyền thống, giáo dục cộng đồng, dòng họ và cả các thiết chế quản lý các em. Nhà trường cần chủ động bàn bạc với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội ở nơi các em học sinh đang sống và trên địa bàn trường đóng trú, có những quy định quản lý học sinh cụ thể. Chính quyền địa phương cần đảm bảo một môi trường xã hội trong sạch cho trẻ em, cho học sinh.

Chính quyền địa phương cần quy hoạch đảm bảo cho nhà trường: khu vực nhà trường, khu vui chơi của học sinh ở một môi trường lành mạnh, trong sạch, an toàn, tránh xa các tụ điểm dành cho người lớn ăn chơi, giải trí riêng.

Chính quyền cần có những quy định tuy không nhiều nhưng rõ ràng: những điều cấm vị thành niên như mua, uống rượu bia; mua, hút thuốc lá; vào những nơi dành riêng cho người lớn. Ai tiếp tay cho trẻ vị thành niên cũng bị xử lý phạt nặng.

Đối với các loại dịch vụ nhạy cảm đều cần quy định rõ và phạt nặng những người tiếp tay và cám dỗ trẻ em vào những nơi đó.

Phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng xã hội trong giáo dục những giá trị truyền thống cho học sinh. Đặc trưng của mỗi cộng đồng đều có những giá trị truyền thống

được hình thành từ xa xưa trải qua thời này sang đời khác. Nhà trường và cộng đồng cần khai thác và phát huy những giá trị truyền thống đó trong việc ảnh hưởng hình thành nhân cách cho học sinh. Sức mạnh của giá trị truyền thống ảnh hưởng của giáo dục truyền thống sẽ được nhân lên gấp bội nếu được sử dụng đúng cách và có tổ chức và bằng phương pháp khoa học.

Giáo dục bản sắc văn hoá địa phương: bản sắc văn hoá dân tộc hàm chứa trong mỗi cộng đồng cụ thể, biểu hiện ra bằng phong tục, tập quán, lễ hội… Nhà trường cần phối hợp với cộng đồng khai thác nội dung, đưa học sinh tham gia vào các hoạt động văn hoá khác nhau, qua đó các em được giáo dục về tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, tình yêu quê hương đất nước, được phát triển toàn diện. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở cụm dân cư: cụm dân cư là khoảng không gian không nhỏ nằm trong sự quản lý trực tiếp của chính quyền phường, xã. Xây dựng cụm dân cư thành môi trường văn hoá là điều kiện quan trọng trong sự phối hợp nhà trường và xã hội trong giáo dục giá trị sống cho học sinh. Xây dựng cụm dân cư, làng văn hoá không chỉ mang lại hiệu quả công tác giáo dục giá trị sống cho học sinh mà còn mang lại hiệu quả thiết thực nhiều mặt cho chính cộng đồng dân cư, cho mỗi gia đình sống trong cộng đồng đó.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Có sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát hơn của Đảng ủy đối với nhà trường, sự phối kết hợp chặt chẽ của các lực lượng giáo dục với các phòng chức năng, CBQL, giáo viên cũng như tổ chức tốt mối liên hệ với các đơn vị, tổ chức khác.
 • Người phụ trách công việc tổ chức phối hợp phải nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, có kiến thức về giáo dục giá trị sống cho học sinh cho học sinh và có khả năng giao tiếp tốt.

3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

3.2.4.1. Mục tiêu biện pháp

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết về hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho đội ngũ CBQL, giáo viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mà họ được phân công và đảm bảo họ đủ khả năng để hoàn thành tốt công việc của mình. Nếu thực hiện tốt biện pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục giá trị sống cho học sinh.

3.2.4,2. Nội dung và cách thức thực hiện Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Thực tế, mỗi giáo viên trong nhà trường được đào tạo ở đại học theo một chuyên môn nhất định, nặng về tri thức khoa học, khả năng và kinh nghiệm giáo dục còn hạn chế, vì vậy cần bồi dưỡng cho họ năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục. Thông qua các buổi hội thảo, toạ đàm, lãnh đạo nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên nhân viên học tập và thảo luận thực hiện các văn bản pháp quy về giáo dục và đào tạo, qua đó mọi người thấy được vai trò của hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống học sinh trong nhà trường. Thông qua các hội nghị bồi dưỡng chuyên đề, tạo điều kiện để giáo viên được trao đổi, học tập lẫn nhau kinh nghiệm công tác giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống cho học sinh.

Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng sẽ tiến hành đánh giá nhu cầu tham gia bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong việc tổ chức hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh; phân công cho phó Hiệu trưởng chuyên môn phụ trách, các Tổ Chuyên môn sẽ đề xuất với Hiệu trưởng trên cơ sở thống nhất ý kiến của tổ mình về nhu cầu tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, việc làm trên nên được thực hiện dựa trên kế hoạch năm học chung của nhà trường. Khi đã hiểu rõ nhu cầu của đội ngũ sẽ có kế hoạch thích hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Việc đánh giá nhu cầu phải được thực hiện một cách khoa học, làm căn cứ chính xác cho đào tạo, bồi dưỡng. Hiệu trưởng quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng giáo viên gồm BGH, Tổ Chuyên môn, giáo viên cốt cán từng bộ môn. Trưởng ban chỉ đạo là Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban, đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ và trách nhiệm của các Tổ Chuyên môn trên tinh thần để họ tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cần phải có sự phân loại với từng đối tượng. Với những giáo viên có năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục giá trị sống tạo điều kiện để họ được học chuyên đề bồi dưỡng nâng cao, cập nhật những thông tin mới liên quan đến hoạt động; với giáo viên trẻ, còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa thành thạo trong công tác giáo dục giá trị sống phải có sự bồi dưỡng, đào tạo mang tính toàn diện, hệ thống và lâu dài kết hợp với phương pháp kèm cặp.

Như vậy việc bồi dưỡng cần hướng đến mục tiêu: Tập trung củng cố những cái đã có, bổ sung những cái còn thiếu và yếu, tránh đánh đồng giữa cái yếu và cái có nhằm tạo hiệu quả cao nhất cho hoạt động. Đội ngũ giáo viên có tính chất quyết định đến chất lượng dạy học trong nhà trường nói chung, chất lượng giáo dục giá trị sống cho học sinh nói riêng. Giáo viên là chỗ dựa tin cậy của các bậc cha mẹ học sinh trong giáo dục con em họ nên người.

Đội ngũ giáo viên chính là lực lượng tích cực, điển hình trong vai trò tư vấn, nêu gương, giúp đỡ cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh. Vì vậy, người hiệu trưởng cần hết sức quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có năng lực giáo dục giá trị sống cho học sinh và đặc biệt có lòng yêu nghề mến trẻ, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Triển khai sâu rộng nội dung các cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tới cán bộ quản lý, giáo viên, các tổ chức đoàn thể nghiêm túc, tích cực thực hiện. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi trao đổi kinh nghiệm trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Tăng cường tổ chức các chuyên đề giảng dạy lồng ghép giáo dục giá trị sống trong các môn học để giáo viên được giảng tập, dự giờ dưới sự chỉ đạo của chuyên gia phụ trách chuyên môn cấp Sở, Phòng Giáo dục & Đào tạo…

Phát động phong trào tích cực thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực tự giác học tập, sáng tạo của học sinh, tạo cho các em có nhiều cơ hội thể hiện mình, được rèn luyện giá trị sống trong môi trường thân thiện.

Giáo viên chủ nhiệm là người thay mặt Hiệu trưởng quản lý giáo dục một tập thể học sinh, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giáo dục của lớp chủ nhiệm. Chính người giáo viên chủ nhiệm có tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ tới hiệu quả giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống cho học sinh. Một số yêu cầu với giáo viên chủ nhiệm:

 • Là người sống mẫu mực, trong sáng, là tấm gương cho học sinh noi theo.
 • Có lý tưởng nghề nghiệp đúng đắn, nắm vững và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
 • Có chuyên môn vững vàng. Đây là yêu cầu sư phạm có tính quyết đinh sự thành công hay thất bại của công tác chủ nhiệm. Người giáo viên chủ nhiệm có giảng dạy tốt thì mới cảm hoá, thuyết phục và tạo niềm tin cho học sinh.
 • Giáo viên chủ nhiệm phải nắm được đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và cá tính, sở thích của học sinh; biết cách giáo dục khéo léo; nhạy cảm, tinh tế trong ứng xử với học sinh và cha mẹ học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm có vị trí vai trò quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống cho học sinh. Vì vậy người cán bộ quản lý phải biết đánh giá đúng năng lực cán bộ giáo viên để lựa chọn, sắp xếp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm sao cho phù hợp, đồng thời phải bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và có biện pháp chỉ đạo sát sao, thống nhất trong đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường.

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Ban giám hiệu các nhà trường cần tạo điều kiện để giáo viên được tham dự các khóa tập huấn giáo dục giá trị sống, được theo học các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh

3.2.5.1. Mục tiêu biện pháp

Trong mọi hoạt động quản lí thì kiểm tra, đánh giá luôn có vai trò quan trọng. kiểm tra, đánh giá ở đây nhằm vào 2 đối tượng: các chủ thể trong hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh, bao gồm giáo viên, cán bộ quản lí trong trường theo các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, và đối tượng học sinh theo các kết quả giáo dục trong suốt năm học. kiểm tra, đánh giá trong quản lí sẽ tạo động lực để các hoạt động được tiến hành theo đúng kế hoạch, đồng thời cung cấp các thông tin phản hồi giúp nhà quản lí có các điều chỉnh cần thiết. Đối với học sinh, việc kiểm tra, đánh giá ngoài việc tạo động lực để học sinh phấn đấu, còn giúp các em tiến bộ không ngừng.

Kiểm tra, đánh giá việc quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh là khâu quan trọng, tạo nên mối quan hệ thường xuyên và bền vững trong quản lý, khép kín chu trình vận động của quá trình quản lý giáo dục.

Động viên kích thích đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đào tạo và rèn luyện đạo đức, phẩm chất trách nhiệm. Hạn chế những ảnh hưởng xấu đến công tác giáo dục đào tạo của đội ngũ cán bộ giáo viên và kết quả rèn luyện giá trị sống cho học sinh, kích thích sự cố gắng, khắc phục khuyết điểm của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh.

3.2.5.2. Nội dung và cách thức thực hiện

Nhà trường thành lập các ban thi đua chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá trong nhà trường, các thành viên bao gồm: Đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn, Giáo viên chủ nhiệm.

Đối với cán bộ quản lý và giáo viên, nhà trường cần xây dựng chế độ khen thưởng, động viên rõ ràng phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế nhằm khuyến khích động viên các cán bộ giáo viên đạt thành tích tốt trong công tác giáo dục giá trị sống cho học sinh cho học sinh.

Đối với học sinh trường tiểu học qui định đánh giá kết quả rèn luyện có tiêu chí, tiêu chuẩn, qui trình đánh giá đảm bảo vừa đầy đủ, vừa toàn diện. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Đánh giá căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi; ứng xử trong mối quan hệ với thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình bạn bè và quan hệ xã hội; thức vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động; hoạt động tập thể lớp, của trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng.

Xây dựng tốt nội dung kiểm tra, đánh giá, xây dựng các tiêu chí, kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo tiến trình thời gian trong năm học. Đây là quá trình đo lường việc thực hiện nhiệm vụ dựa vào các tiêu chí theo các thời điểm khác nhau, qua đó người cán bộ quản lý phát hiện ra những sai sót và điều chỉnh kịp thời. Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả công tác giáo dục giá trị sống cho học sinh trường tiểu học thường xuyên.

Cụ thể, thành lập tổ hoặc hội đồng xây dựng chế độ bao gồm đại diện các bộ phận liên quan, trên cơ sở nội dung công việc, xây dựng chế độ quản lý qui định từng mặt rèn luyện, qui định cụ thể mức điểm thưởng phạt cho các hoạt động đối với cán bộ quản lý có mức quản lý phí tùy theo nhiệm vụ công tác được giao; Đối với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên đứng lớp có thể tùy theo công việc qui định theo từng học kỳ. Sau mỗi học kỳ, năm học, Ban Giám hiệu nhà trường cần chuẩn bị nội dung và tiến hành hội nghị sơ kết, tổng kết về kết quả học tập và giáo dục đạo đức học sinh để chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế và rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo cho những năm học tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Hoạt động đánh giá được tiến hành thường xuyên (cho giáo viên, cha mẹ học sinh và tự đánh giá của học sinh), và sau các đợt thi đua, sơ kết, tổng kết (cho CBQL các cấp.)

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Phải có sự thống nhất cao, phối hợp giữa các bộ phận chức năng, các cán bộ giáo viên làm công tác giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong toàn trường; bên cạnh đó phải cung cấp đầy đủ kinh phí để đầu tư vào việc QL giáo dục giá trị sống cho học sinh; cụ thể hóa được các mặt rèn luyện của học sinh để tạo điều kiện cho việc đánh giá được khách quan, công bằng, chính xác.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Để hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm đạt hiệu quả cao thì cần có sự phối hợp đồng bộ của nhiều biện pháp trên các khía cạnh khác nhau. Trong các biện pháp chúng tôi đề ra trên đây thì Nhà trường đóng vai trò chủ đạo trong quá trình thực hiện giáo dục giá trị sống cho học sinh. Các biện pháp này đều có tác động qua lại lẫn nhau, bổ sung cho nhau, cho nên việc thực hiện tốt biện pháp này sẽ tạo điều kiện để thực hiện tốt biện pháp kia và ngược lại. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm sẽ là tiền đề thúc đẩy tất cả các lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng phối hợp tham gia vào việc xây dựng kế hoạch, tham gia tổ chức, tham gia việc bồi dưỡng và tự ý thức nâng cao tri thức, khả năng của mình trong công tác giáo dục giá trị sống cho học sinh. Công tác kiểm tra, đánh giá tốt, khách quan, công bằng và tạo động lực thì sẽ tác động ngược trở lại giúp cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh hăng say học tập, hăng say tham gia các hoạt động của nhà trường để cùng rèn luyện tu dưỡng bản thân. Do vậy, hiệu quả công tác quản lý giáo dục giá trị sống trong nhà trường sẽ phát huy được cao nhất chỉ khi các biện pháp được thực hiện một cách đồng bộ và toàn diện.

3.4. Khảo nghiệm tính cấn thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

3.4.1. Mục đích khảo sát

Mục đích khảo sát là nhằm thu thập thông tin đánh giá về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường tiểu học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục đã được đề xuất trên cơ sở đó bước đầu khẳng định độ tin cậy của giả thuyết khoa học của đề tài.

3.4.2. Nội dung và phương pháp khảo sát

3.4.2.1. Nội dung khảo sát

Khảo sát tính cần thiết và khả thi của 05 biện pháp mà đề tài đề xuất:

Biện pháp 1: Tổ chức nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh các trường tiểu học.

Biện pháp 2: Kế hoạch hoá, xác định vai trò, nhiệm vụ, nội dung giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Biện pháp 3: Tổ chức, phối hợp các lực lượng trong công tác giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Biện pháp 4: Tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tổ chức giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh cho đội ngũ giáo viên các trường tiểu học.

Biện pháp 5: Chỉ đạo đổi mới kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

3.4.2.2. Phương pháp khảo sát

 • Khảo sát qua phiếu điều tra/bảng hỏi
 • Tổng số phiếu thăm dò, lấy ý kiến là: 104 phiếu
 • Số phiếu thu: 104 phiếu
 • Và được quy ước như sau:
 • + Điểm 3: Rất cần thiết
 • + Điểm 2: Cần thiết
 • + Điểm 1: Không cần thiết
 • + Điểm 3: Rất khả thi
 • + Điểm 2: Khả thi
 • + Điểm 1: Không khả thi

3.4.3. Đối tượng khảo sát

Cán bộ quản lí, giáo viên (tổng số 104) ở 07 trường tiểu học quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Cụ thể như tại bảng 2.1.

3.4.4. Kết quả khảo sát về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất

 • Tổng số phiếu thu về: 104 phiếu
 • Sau khi xử lí bằng phương pháp thống kê toán học thu được kết quả thể hiện qua bảng 3.1 và 3.2 dưới đây.

3.4.4.1. Về tính cần thiết của các biện pháp Kết quả khảo sát tính cần thiết như sau:

Bảng 3.1. Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp

Biểu đồ 3.1. Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Kết quả khảo sát tạibảng 3.1 cho thấy các cán bộ quản lý và giáo viên được khảo sát đều đánh các biện pháp đề xuất ở mức rất cần thiết, với ĐTB chung = 2,83. Trong 5 biện pháp đề xuất thì 3 biện pháp “Tổ chức nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh các trường tiểu học”; “Tổ chức, phối hợp các lực lượng trong công tác giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh”; “Kế hoạch hoá, xác định vai trò, nhiệm vụ, nội dung giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương” được đánh giá cao nhất với điểm trung bình lần lượt là 2.87; 2.85 và 2.84. Trong khi đó biện pháp 5 “Đổi mới kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh” được đánh giá thấp nhất với ĐTB = 2.80.

Tất cả 05 biện pháp đề xuất đều được đánh giá ở mức độ rất cần thiết cao từ 82.7% đến 88.5%. Từ đó có thể thấy CBQL và giáo viên rất xem trọng và đánh giá cao những biện pháp này, đây có thể xem là những biện pháp tiên quyết quyết định nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường tiểu học quận Đống Đa thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Mặc khác, các biện pháp được khảo sát ở mức độ rất cần thiết trung bình là 85.6%, và X = 2.83 điều này chứng tỏ các biện pháp là rất cần thiết.

3.4.2.2. Về tính khả thi của các biện pháp

Kết quả khảo sát tính khả thi thu như sau:

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp

Biểu đồ 3.2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp

Qua bảng 3.2 ta nhận thấy: Các biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học quận Đống Đa thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục do đề tài đề xuất được đa số cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá là ở mức rất khả thi với ĐTB chung = 2.83.

Trong đó biện pháp 2 “Kế hoạch hoá, xác định vai trò, nhiệm vụ, nội dung quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh” được cho rằng rất khả thi khi thực hiện và xếp thứ bậc 1. Biện pháp 1 “Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò giáo dục giá trị sống trong nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh” xếp thứ 2 và biện pháp 5 “Đổi mới kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh” xếp thứ 3. Mức độ trung bình của các biện pháp là 86.0%. Điều này chứng tỏ khi áp dụng vào thực tế các biện pháp trên có tính ứng dụng cao và được đa số CBQL, giáo viên đồng tình, ủng hộ.

Kết luận chương 3 Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế tại địa phương đề tài đã đề xuất 05 biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường tiểu học quận Đống Đa thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục, bao gồm:

Biện pháp 1: Tổ chức nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh tiểu học

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường

Biện pháp 3: Tổ chức, phối hợp các lực lượng giáo dục trong giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học.

Biện pháp 4: Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh cho đội ngũ giáo viên tiểu học.

Biện pháp 5: Chỉ đạo đổi mới kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học.

Đề tài cũng đã tiến hành khảo nghiệm về mặt nhận thức tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất và cho kết quả dương. Kết quả khảo nghiệm bước đầu cho phép khẳng định tính cần thiết và khả thi của 05 biện pháp mà đề tài đề xuất; đồng thời khẳng định tính tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đề ra ban đầu. Các biện pháp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu được chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp thì có thể nâng cao chất lượng giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường tiểu học quận Đống Đa thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

1.1. Về lý luận Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm là quá trình tác động có định hướng, có mục đích của chủ thể quản lý (Hiệu trưởng nhà trường) đến giáo viên và học sinh để giáo dục các giá trị sống cở bản (8 giá trị) thông qua khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thực tiễn nhằm hình thành và phát triển những giá trị sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Căn cứ vào thực trạng các trường tiểu học và thực tiễn hiện nay, đề tài nghiên cứu 8 giá trị sống cơ bản giáo dục cho học sinh tiểu học. Đó là: Hòa bình; Tôn trọng; Yêu thương; Khoan dung; Trách nhiệm; Hợp tác; Trung thực; Đoàn kết.

Dựa vào đặc điểm của hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm và chức năng của hoạt động quản lý, luận văn xác định các nội dung quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học gồm: Lập kế hoạch giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học; Tổ chức thực hiện giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học; Chỉ đạo triển khai giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học; Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học.

1.2. Về kháo sát thực tiễn

Kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học được khảo sát cho rằng nội dung của 8 giá trị sống tại các trường tiểu học quận Đống Đa được được thực hiện ở mức trung bình, tiệm cận mức tốt. Trong 8 giá trị sống được khảo sát thì giá trị Hòa bình, trung thực, hợp tác và khoan dung được thực hiện tốt hơn các giá trị còn lại.

Các phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh trường tiểu học được thực hiện ở mức trung bình. Tức là các trường đã sử dung các phương pháp pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh tương đối tốt, song vẫn còn hạn chế.

Thực trạng hình thức giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học ở mức trung bình, tiệm cận mức tốt. Các điều kiện bảo đảm giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học ở các trường được khảo sát được đánh giá ở mức tốt. Điều này cho thấy các trường đã quan tâm đến các điều kiện bảo đảm giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Về thực trạng quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học được đánh giá ở mức trung bình. Cụ thể như sau:

Hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học được đánh giá ở mức trung bình. Tức là việc lập kế hoạch được đánh giá không kém, nhưng cũng chưa tốt, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

Việc tổ chức thực hiện giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học ở các trường tiểu học được khảo sát cũng được đánh giá ở mức trung bình.

Thực trạng chỉ đạo triển khai giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học được đánh giá ở mức trung bình. Các cán bộ quản lý và giáo viên

được khảo sát đánh giá về thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học ở mức trung bình, tiệm cận mức tốt.

Kết quả khảo sát cho thấy 5 yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học được đánh giá ở mức ảnh hưởng nhiều.

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực trạng, luận văn đề xuất 5 biện pháp quản lý giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học. Kết quả khảo nghiệm cho các biện pháp này đều có tính cần thiết và tính khả thi cao.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa

 • Xây dựng kế hoạch thường kỳ tổ chức các khóa bồi dưỡng và hội thảo khoa học nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói chung, giáo dục giá trị sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh nói riêng cho đội ngũ giáo viên trực tiếp thực hiện nhiệm từ đội ngũ chuyên gia.
 • Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả giáo dục trong nhà trường, trong đó chú trọng đến hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh, coi đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá và phân loại thi đua của các nhà trường. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

2.2. Đối với các trường tiểu học quận Đống Đa

 • Xác định rõ nhiệm vụ giáo dục giá trị sống cho học sinh cho từng thành viên trong lực lượng tham gia giáo dục. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đối tượng, đặc biệt là lực lượng giáo dục ngoài nhà trường như cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể tại địa phương.
 • Xây dựng các hoạt động giáo dục giá trị sống thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo dựa trên các môn học kết hợp với đặc thù văn hóa của từng địa phương.
 • Lựa chọn các giáo viên có năng lực giáo dục tốt phân công đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm, bởi giáo viên chủ nhiệm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ giáo dục giá trị sống cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học.
 • Thường kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm dựa trên các hoạt động giáo dục cụ thể, điển hình, từ đó thực hiện điều chỉnh chương trình giáo dục giá trị sống cho phù hợp với đối tượng được giáo dục và xu thế phát triển chung của xã hội.
 • Chú trọng công tác phát huy nội lực, vận động linh hoạt và triệt để ngoại lực để đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo hiệu quả của hoạt động giáo dục giá trị sống của nhà trường.
 • Thường kỳ tiến hành lấy ý kiến phản hồi từ cộng đồng xã hội và gia đình người học về công tác giáo dục giá trị sống cho học sinh để kịp thời điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp nhất cho học sinh trong từng giai đoạn phát triển tâm – sinh lý của học sinh tiểu học.

2.3. Đối với giáo viên và học sinh trường tiểu học quận Đống Đa

 • Giáo viên cần tăng cường tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, năng lực giáo dục giá trị sống cho học sinh.
 • Hướng dẫn cho cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đội về nội dung, các hình thức tổ chức giáo dục giá trị sống để tăng thêm lòng tự tin cho đội ngũ này.
 • Học sinh tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục do nhà trường và địa phương tổ chức.

2.4. Đối với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác ngoài nhà trường

 • Cần có cái nhìn, nhận thức đúng đắn đối với công tác giáo dục giá trị sống cho học sinh, trên cơ sở đó tạo điều kiện cho con em mình tham gia các hoạt động giáo dục giá trị sống.
 • Phối kết hợp và ủng hộ nhà trường về tinh thần cũng như vật chất để đáp ứng tốt cho công tác giáo dục giá trị sống cho học sinh trong nhà trường. Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm

One thought on “Luận văn: Biện pháp giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng giáo dục giá trị sống thông qua trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464