Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết đề tài

Trong giai đoạn hiện nay, trước một cơ chế thị trường đầy cạnh tranh một doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường cần phải xác định đúng mục tiêu hướng đi của mình sao cho có hiệu quả cao nhất, trước đòi hỏi của cơ chế hạch toán kinh doanh để đáp ứng nhu cầu cần cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động thì vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Để có một hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt thì ngay từ đầu quá trình sản xuất doanh nghiệp cần phải có vốn để đầu tư và sử dụng số vốn đó sao cho hiệu quả nhất, các doanh nghiệp sử dụng vốn sao cho hợp lý và có thể tiết kiệm được vốn mà hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn cao, khi đầu tư có hiệu quả ta có thể thu hồi vốn nhanh và có thể tiếp tục quay vòng vốn, số vòng quay vốn càng nhiều thì càng có lợi cho doanh nghiệp và có thể chiến thắng đối thủ trong cạnh tranh.

Việc sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề cấp bách có tầm quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp với những kiến thức đã được trau dồi qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh , dưới sự hướng dẫn của cô giáo hướng dẫn và sự chỉ bảo tạn tình của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Tốt Nghiệp Khóa Luận NgànhTài chính Ngân Hàng

2. Mục tiêu nghiên cứu

 • Khái quát, hệ thống hóa lý luận những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp .
 • Đánh giá thực trạng, phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh .
 • Từ những vấn đề lý luận và thực trạng hiệu quả tình hình sử dụng và huy động vốn, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tình hình sử dụng và huy động vốn tại Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh .

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào một số vấn đề cơ sở lý luận nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh .

Phạm vi nghiên cứu: Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu về đối tượng nêu trong phạm vi một doanh nghiệp cụ thể, đó là báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh trong 3 năm 2016, 2017, 2018.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp so sánh :

 • So sánh bằng số liệu tuyệt đối: để thấy được sự biến động về khối lượng, quy mô của các hạng mục qua các thời kỳ.
 • So sánh bằng số liệu tương đối: để thấy được tốc độ phát triển về mặt quy mô qua các thời kỳ, các giai đoạn khác nhau.

Phương pháp sử dụng các hệ số tài chính: Hệ số tài chính được tính bằng cách đem so sánh trực tiếp một chỉ tiêu này với một chỉ tiêu khác để thấy mức độ ảnh hưởng, vai trò của các yếu tố, chỉ tiêu này đối với chỉ tiêu, yếu tố khác

Phương pháp đồ thị, biểu đồ:

Bằng hình ảnh, tính chất của đồ thị, biểu đồ ta thấy được sự biến động, cơ cấu, vai trò của các khoản mục và từ đó phân tích mối quan hệ, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới các chỉ tiêu phân tích.

5. Nội dung của đề tài

Ngoài lời nói đầu và kết luận , nội dung khóa luận gồm 3 chương:

Chương 1: Những lý luận cơ bản về vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích thực trạng sử dụng vốn của công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Quang Doanh

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh

Vốn là yếu tố cơ bản và là tiền đề không thể thiếu của quá trình sản xuất kinh doanh. Muốn tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có vốn kinh doanh. Vốn được dùng để mua sắm các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất như: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

Vốn kinh doanh thường xuyên vận động và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau trong các khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có thể là tiền, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… khi kết thúc một vòng luân chuyển thì vốn kinh doanh lại trở về hình thái tiền tệ. Như vậy, với số vốn ban đầu, nó không chỉ được bảo tồn mà còn được tăng lên do hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

Như vậy có thể hiểu vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản được huy động và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.

Vốn kinh doanh không chỉ là điều kiện tiên quyết đối với sự ra đời của doanh nghiệp mà nó còn là một trong những yếu tố giữ vai trò quyết định trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

Căn cứ vào đặc điểm chu chuyển của vốn, có thể chia vốn kinh doanh thành hai loại: vốn cố định và vốn lưu động.

1.1.1.1. Vốn cố định của doanh nghiệp

Khái niệm vốn cố định

Vốn cố định: Là lượng vốn đầu tư ứng trước để hình thành nên TSCĐ của doanh nghiệp. Quy mô của vốn cố định sẽ quyết định đến lượng TSCĐ được hình thành và ngược lại, đặc điểm hoạt động của TSCĐ sẽ chi phối đặc điểm luân chuyển của vốn cố định.

Đặc điểm vốn cố định

Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh mà vẫn giữ nguyên hình thái hiện vật. Có được đặc điểm này là do TSCĐ tham gia vào phát huy tác dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất. Vì vậy vốn cố định là hình thái biểu hiện bằng tiền của TSCĐ và cũng tham gia vào các chu kỳ sản xuất tương ứng.

Vốn cố định được luân chuyển giá trị dần dần, từng phần trong các chu kỳ sản xuất. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, TSCĐ không bị thay đổi hình thái hiện vật ban đầu nhưng tính năng và công suất của nó bị giảm dần, tức là nó bị hao mòn và cùng với sự giảm dần về giá trị sử dụng, thì giá trị của nó cũng bị giảm đi, theo đó vốn cố định được tách thành hai bộ phận:

Bộ phận thứ nhất tương ứng với phần giá trị hao mòn của TSCĐ được luân chuyển và cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm dưới hình thức chi phí khấu hao và được tích luỹ lại thành quỹ khấu hao, sau khi sản phẩm hàng hoá được tiêu thụ, quỹ khấu hao này sẽ được sử dụng để tái sản xuất TSCĐ nhằm duy trì năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Phần còn lại của vốn cố định vẫn được “cố định” trong đó, tức là giá trị còn lại của tài sản cố định. Hình thái hiện vật của vốn cố định là tài sản cố định.

Sau mỗi chu kỳ sản xuất, phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm và được thu hồi dần dần tăng lên, song phần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ lại dần dần giảm xuống. Kết thúc quá trình vận động đó cũng là lúc TSCĐ hết thời gian sử dụng, giá trị của nó được chuyển dịch vào giá trị sản phẩm đã sản xuất và khi đó vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.

Vốn cố định hoàn thành một vòng luân chuyển sau nhiều chu kỳ kinh doanh. Sau nhiều năm mới có thể thu hồi đủ số vốn đầu tư đã ứng ra ban đầu. Trong thời gian dài như vậy, đồng vốn luôn bị đe doạ bởi những rủi ro, những nguyên nhân chủ quan và khách quan làm thất thoát vốn như:

Do kinh doanh kém hiệu quả, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, do giá bán thấp hơn giá thành nên thu nhập không đủ bù đắp mức độ hao mòn TSCĐ.

Do sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật làm cho mức độ hao mòn vô hình của TSCĐ vượt qua mức dự kiến về mặt hiện vật cũng như về mặt giá trị.

Do yếu tố lạm phát trong nền kinh tế. Khi lạm phát xảy ra, giá trị thực của đồng vốn bị thay đổi, do đóđòi hỏi doanh nghiệp phải đánh giá và điều chỉnh lại giá trị tài sản để tránh tình trạng mất vốn kinh doanh theo tốc độ lạm phát trên thị trường.

Trong các doanh nghiệp, vốn cố định là một bộ phận quan trọng và chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong toàn bộ vốn đầu tư nói riêng, vốn sản xuất kinh doanh nói chung. Quy mô của vốn cố định và trình độ quản lý sử dụng nó là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến trình độ trang bị kỹ thuật của sản xuất kinh doanh. Do ở một vị trí then chốt và đặc điểm luân chuyển của nó lại tuân theo tính quy luật riêng, nên việc quản lý vốn cố định có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.1.1.2. Vốn lưu động của doanh nghiệp Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Khái niệm vốn lưu động

Để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành thường xuyên, liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng tài sản lưu động nhất định. Do đó, để hình thành nên các tài sản lưu động , doanh nghiệp phải ứng ra một số vốn tiền tệ nhất định đầu tư vào các tài sản đó. Số vốn này được gọi là vốn lưu động.

Đặc điểm vốn lưu động

 • Vốn lưu động trong quá trình chu chuyển luôn thay đổi hình thái biểu hiện. Đối với doanh nghiệp sản xuất, vốn lưu động từ hình thái ban đầu là tiền được chuyển hóa sang hình thái vật tư dự trữ, sản phẩm dở dang, thành phẩm hàng hóa, khi kết thúc quá trình tiêu thụ lại trở về hình thái ban đầu là tiền. Đối với doanh nghiệp thương mại, sự vận động của vốn lưu động nhanh hơn từ hình thái vốn bằng tiền chuyển hóa sang hình thái hàng hóa và cuối cùng chuyển về hình thái tiền.
 • Vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần và được hoàn lại toàn bộ sau mỗi chu kỳ kinh doanh.
 • Vốn lưu động hoàn thành một vòng tuàn hoàn sau một chu kỳ kinh doanh.
 • Phân loại vốn lưu động
 • Dựa vào hình thái biểu hiện và khả năng hoán tệ của vốn, có thể chia vốn lưu động thành:

Vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Vốn về hàng tồn kho: vốn nguyên vật liệu chính, vốn NVL phụ, vốn nhiên liệu, vốn phục tùng thay thế, vốn vật đóng gói, vốn sản phẩm đang chế, vốn về chi phí trả trước, vốn thành phẩm.

Dựa vào vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp:

 • Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất: Vốn nguyên, vật liệu chính
 • Vốn vật liệu phụ Vốn nhiên liệu
 • Vốn phụ tùng thay thế Vốn vật đóng gói
 • Vốn công cụ dụng cụ nhỏ
 • Vốn lưu động trong khâu trực tiếp sản xuất, gồm: Vốn sản phẩm đang chế tạo
 • Vốn về chi phí trả trước
 • Vốn lưu động trong khâu lưu thông, gồm: Vốn thành phẩm
 • Vốn bằng tiền
 • Vốn trong thanh toán: gồm những khoản phải thu và các khoản tiền tạm ứng trước phát sinh trong quá trình mua vật tư hàng hóa hoặc thanh toán nội bộ.

1.1.2. Nguồn huy động vốn kinh doanh

1.1.2.1. Phân loại nguồn vốn kinh doanh Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Như phân trên đã trình bày, vốn là một yếu tố và là tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh một doanh nghiệp. Do vậy, để có vốn để sử dụng trong kinh doanh thì đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt nguồn vốn. Để tổ chức và lựa chọn hình thức huy động vốn một cách thích hợp và có hiệu quả cần có sự phân loại vốn. Thông thường trong công tác quản lý thường sử dụng một số phương pháp chủ yếu sau:

 • Dựa vào quan hệ sở hữu vốn: vốn chủ sở hữu và nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu là phần vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, bao gồm vốn chủ sở hữu bỏ ra và phần bổ sung từ kết quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu trong một thời điểm có thể được xác định bằng công thức sau:

Vốn chủ sở hữu = Giá trị tổng tài sản – Nợ phải trả

 • Nợ phải trả là thể hiện bằng tiền những nghĩa vụ mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thanh toán cho các tác nhân kinh tế khác như: ngân hàng, Nhà nước, nhà cung cấp, người lao động,..
 • Dựa vào thời gian huy động và sử dụng nguồn vốn
 • Nguồn vốn thường xuyên: là tổng thể các nguồn vốn có tính chất ổn định mà doanh nghiệp có thể sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn này thường được sử dụng để mua sắm, hình thành tài sản cố định và một bộ phận tài sản lưu động thường xuyên cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn thường xuyên của doanh nghiệp tại một thời điểm có thể được xác định bằng công thức:

Nguồn vốn thường xuyên = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn xuyên của DN

 • Nguồn vốn tạm thời: là các nguồn vốn có tính chất ngắn hạn doanh nghiệp có thể sử dụng để đáp ứng các yêu cầu có tính chất tạm thời phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các nợ ngắn hạn khác.

Dựa vào phạm vi huy động vốn

Nguồn vốn bên trong:

 • Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư +/ Khấu hao tài sản cố định
 • Tiền nhượng bán tài sản, vật tư không cần dùng hoặc thanh lý TSCĐ. – Nguồn vốn bên ngoài:
 • Vay người thân đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Vay ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác
 • Góp vốn liên doanh liên kết
 • Tín dụng thương mại của nhà cung cấp
 • Thuê tài sản
 • Huy động vốn bằng phát hành chứng khoán (đối với một số loại hình doanh nghiệp được pháp luật cho phép.

1.1.2.2. Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp

a. Nợ phải trả có tính chất chu kỳ

Các khoản phải trả cho người lao động và các khoản phải nộp khác, các khoản này có tên gọi là nợ tích lũy, những khoản này phát sinh thường xuyên trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên chúng chưa đến kỳ thanh toán. Những khoản này bao gồm: Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

 • Tiền lương, tiền công trả cho người lao động, nhưng chưa đến kỳ trả.
 • Các khoản thuế, BHXH phải nộp nhưng chưa đến kỳ nộp, các khoản thuế phải nộp hàng tháng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước nộp vào đầu năm sau, khi mà quyết toán được duyệt,..
 • Khoản tiền tạm ứng của khách hàng.

b. Tín dụng nhà cung cấp

Việc mua chịu, bán chịu giữa doanh nghiệp với các nhà cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã xuất hiện từ lâu, hình thức tín dụng này chiếm vị trí quan trọng trong nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Được nhận vật tư, tài sản, dịch vụ để hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa phải thanh toán, trả tiền ngay, điều đó rất có lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nên cho đó là loại hình tín dụng không mất chi phí mà cần xem xét giá mua chịu hàng hóa có cao quá mức bình thường không. Việc sử dụng tín dụng thương mại của doanh nghiệp cũng phải tính đến chi phí của khoản tín dụng đó, cho nên trong nhiều trường hợp việc doanh nghiệp có nên sử dụng tín dụng thương mại hay không cần xác định chi phí của các khoản tín dụng thương mại đó.

c. Tín dụng ngân hàng

Nguồn vốn của ngân hàng thương mại là một nguồn tài trợ đặc biệt cho doanh nghiệp, đó là nguồn tài trợ ngắn hạn, như nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp gia tăng trong hoạt động kinh doanh. Các tổ chức tín dụng có thể cho các doanh nghiệp vay ngắn hạn tối đa là 12 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể của từng doanh nghiệp được xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Lãi suất cho vay là lãi suất thỏa thuận theo cơ chế thị trường và phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định của luật về các tổ chức tín dụng về lãi suất cho vay khi ký kết hợp đồng tín dụng.

d. Chiết khấu thương phiếu

Thương phiếu là chứng chỉ có giá trị nhận lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định trong một thời gian nhất định.

Doanh nghiệp có thể đem chiết khấu các hối phiếu xuất khẩu trả tiền trước và hối phiếu xuất khẩu có thời hạn tại bộ phận tái chuyển khoản thuộc Ngân hàng để nhân được những khoản tiền vay ngắn hạn.

e. Bán nợ

Trong nền kinh tế thị trường hình thành cơ chế mua bán nợ. Với cơ chế đó cho phép doanh nghiệp có thể bán nợ phải thu từ khách hàng bao hàm cả nợ phải thu quá hạn nợ khó đòi cho tổ chức mua bán nợ.

1.1.2.3. Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Nguồn tài trợ bên trong

Nguồn vốn huy động bên trong là nguồn vốn có thể huy động được vào đầu tư từ chính hoạt động của bản thân doanh nghiệp ngoài số vốn chủ sở hữu bỏ ra ban đầu. Nguồn vốn bên trong thể hiện khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp. Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp thường bao gồm:

Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư:

Hàng năm các doanh nghiệp có thể sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế để bổ sung tăng vốn, tự đáp ứng nhu cầu đầu tư tăng trưởng của doanh nghiệp.

Khoản khấu hao tài sản cố định

Tiền trích khấu hao TSCĐ chủ yếu dùng để tái sản xuất giản đơn TSCĐ. Tuy nhiên do thời gian sử dụng của các TSCĐ thường rất dài, phải sau nhiều năm mới cần thay thế đổi mới, trong khi hàng năm doanh nghiệp đều tính khấu hao và trích khấu hao được tích lũy lại. Vì vậy, trong khi chưa có nhu cầu thay thế TSCĐ cũ, các doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền khấu hao đó để đáp ứng nhu cầu đầu tư tăng trưởng của mình.

Nguồn tài trợ bên ngoài

Phát hành cổ phiếu thường ra công chúng

Một trong những ưu thế cơ bản của công ty cổ phần là có khả năng sử dụng công cụ cổ phiếu để huy động tiền nhàn rỗi trong công chúng đáp ứng nhu cầu to lớn về vốn đầu tư mở rộng kinh doanh. Việc huy động vốn theo phương pháp này có những lợi thế chủ yếu sau:

Công ty tăng được vốn đầu tư dài hạn, Công ty không có nghĩa vụ bắt buộc phải trả lợi tức cố định như sử dụng vốn vay. Điều này giúp công ty chủ động sử dụng vốn linh hoạt trong kinh doanh mà không phải lo lắng gánh nặng nợ nần như sử dụng vốn vay.

Tăng thêm vốn chủ sở hữu của công ty, từ đó làm giảm hệ số nợ và tăng thêm mức độ vững chắc về tài chính của công ty, trên cơ sở đó càng làm tăng thêm khả năng vay vốn và mức độ tín nhiệm cho doanh nghiệp.

Cổ phiếu hấp dẫn nhà đầu tư, do cổ tức đem lại cao, rào cản chống lạm phát nên công ty có khả năng huy động được số vốn lớn từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Bên cạnh đó, việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn kinh doanh cũng có thể đem lại những bất lợi sau:

Tăng thêm cổ đông mới, từ đó phải phân chia quyền biểu quyết, quyền kiểm soát công ty, cũng như phân phối thu nhập cao cho các cổ đông mới.

Chi phí phát hành cổ phiếu thường cao hơn so với chi phí phát hành cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu.

Lợi tức cổ phần không được tính trừ vào thuế thu nhập chịu thuế

Tăng số cổ phiếu đang lưu hành, nếu sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả, hoặc khi hoạt động kinh doanh của công ty bị sa sút,.. sẽ có nguy cơ làm sụt giảm thu nhập trên một cổ phần. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu của công ty trên thị trường.

Phát hành cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là phương tiện quan trọng của công ty cổ phần trong việc huy động vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng cổ phiếu ưu đãi để đáp ứng nhu cầu tăng vốn có những điểm lợi chủ yếu sau:

Không bắt buộc phải trả lợi tức cố định đúng hạn +/ Có khả năng làm tăng lợi tức cổ phần thường

Giúp công ty tránh được việc chia sẻ quyền quản lý và kiểm soát cho các cổ đông mới

Không cần phải cầm cố, thế chấp tài sản, cũng như lập quỹ thanh toán vốn gốc.

Bên cạnh đó, việc sử dụng cổ phiếu ưu đãi có những điểm bất lợi sau đối với công ty phát hành:

Lợi tức cổ phiếu ưu đãi cao hơn lợi tức trái phiếu Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Lợi tức cổ phiếu ưu đãi không được trừ vào thu nhập chịu thuế của công ty.

Vay dài hạn ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính- tín dụng khác.

Phát hành trái phiếu

Việc phát hành trái phiếu đáp ứng nhu cầu tăng vốn đầu tư dài hạn có những điểm lợi cơ bản sau:

 • Lợi tức trái phiếu được trừ vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lợi tức trái phiếu được giới hạn ở mức độ nhất định
 • Chi phí phát hành trái phiếu thấp hơn so với cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp không bị chia sẻ quyền quản lý và kiểm soát doanh nghiệp cho các trái chủ.

Giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh cơ cấu vốn một cách linh hoạt. Bên cạnh những điểm lợi trên, việc sử dụng trái phiếu cũng có những điểm bất lợi nhu sau:

 • Buộc phải trả lợi tức đúng hạn
 • Làm tăng hệ số nợ của doanh nghiệp
 • Phải trả nợ gốc đúng kỳ hạn
 • Sử dụng trái phiếu dài hạn là việc sử dụng nợ trong thời gian dài
 • Việc sử dụng trái phiếu để tài trợ nhu cầu tăng vốn của doanh nghiệp cũng có giới hạn nhất định.

1.1.3. Nguyên tắc huy động vốn kinh doanh

Trong quá trình tìm nguồn huy động vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Phải dựa trên cơ sở hệ thống pháp lý, chế độ chính sách của Nhà nước hiện hành. Nguyên tắc này vừa thể hiện sự tôn trọng pháp luật của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nghiên cứu thêm các chính sách phù hợp, thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh và huy động vốn.
 • Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn với chi phí thấp nhất. Trong nền kinh tế thị trường xuất hiện nhiều phương thức, lãi suất huy động cũng như phương thức thanh toán khác nhau. Các hình thức huy động này nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn hay dài hạn trong doanh nghiệp, phục vụ cho chương trình, dự án đầu tư theo chiều sâu hay chiều rộng. Tuỳ theo từng thời kỳ, tính chất đầu tư mà các doanh nghiệp tìm nguồn huy động vốn hợp lý với chi phí vốn là thấp nhất.

Ngoài những nguyên tắc nêu trên, khi huy động vốn các doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý một số yêu cầu khác như điều kiện để vay vốn ngân hàng, điều kiện để phát hành trái phiếu, cổ phiếu. Vốn huy động phải đảm bảo sử dụng có mục đích, có hiệu quả và phải đảm bảo khả năng thanh toán sau này.

1.2. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp

1.2.1. Khái niệm hiệu quả, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Theo cách hiểu thông thường, hiệu quả là mối tương quan giữa yếu tố đầu vào và đầu ra của một quá trình kinh tế – kỹ thuật nhằm đạt được những mục đích xác định.

Hiệu quả kỹ thuật là mối tương quan giữa đầu vào của các yếu tố sản xuất khan hiếm và sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ…) ở đầu ra. Mối tương quan này có thể đo lường theo hiện vật.

Hiệu quả kinh doanh là mối tương quan giữa đầu vào và đầu ra của quá trình kinh doanh (hàng hoá, dịch vụ). Mối tương quan này được đo lường bằng thước đo tiền tệ.

Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố đầu vào (các nguồn nhân tài, vật lực) của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với tổng chi phí tiết kiệm nhất.

Khái niệm hiệu quả kinh doanh được dùng làm một tiêu chuẩn để xem xét các tài nguyên được phân phối ở mức độ tốt như thế nào.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn được sử dụng nhằm thu về lợi nhuận trong tương lai. Nói cách khác, mục đích của việc sử dụng vốn là thu lợi nhuận, cho nên hiệu quả sản xuất kinh doanh thường được đánh giá dựa trên so sánh tương đối giữa lợi nhuận và vốn bỏ ra hay hiệu quả sử dụng vốn.

Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm cho đồng vốn sinh lời tối đa nhằm mục tiêu cuối cùng của DN là tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu.

Hiệu quả sử dụng vốn được lượng hóa thông qua hệ thống các chỉ tiêu về hiệu suất sử dụng vốn cố định, vốn lưu động, sức sinh lời của vốn, tốc độ luân chuyển vốn,.. Nó phản ánh quan hệ đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất kinh doanh thông qua thước đo tiền tệ hay cụ thể là mối tương quan giữa kết quả thu được với chi phí bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả thu về càng cao so với chi phí bỏ ra thì hiệu quả sử dụng càng lớn. Do đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Như vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không những đảm bảo cho doanh nhiệp an toàn về mặt tài chính, hạn chế rủi ro, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận mà còn giúp doanh nghiệp tăng uy tín, nâng cao khả năng cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp trên thương trường. Có thể nói rằng hiệu quả sử dụng vốn thực chất là thước đo trình độ sử dụng nguồn nhân lực, tài chính của doanh nghiệp, đó là vấn đề cơ bản gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Trong quá trình sử dụng vốn, để đạt hiệu quả cao doanh nghiệp cần phải giải quyết một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Đảm bảo tính tiết kiệm, có nghĩa là nguồn vốn của doanh nghiệp phải được sử dụng hợp lý, đúng mục đích, tránh lãng phí vốn hoặc để vốn không sinh lời.

Thứ hai: Phải tiến hành đầu tư, phát triển cả chiều sâu và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

Thứ ba: Doanh nghiệp phải đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn là mục tiêu quan trọng nhất doanh nghiệp cần đạt tới.

1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Các chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu động

Việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm vốn được biểu hiện trước hết ở tốc độ luân chuyển của vốn lưu động của DN. Vốn lưu động luân chuyển càng nhanh thì hiệu quả sử dụng VLĐ của DN càng cao và ngược lại.

Số vòng quay vốn lưu động:

Chỉ tiêu này phản ánh số vòng quay của VLĐ trong một chu kỳ kinh doanh nhất định, thường tính là 1 năm.

Vòng quay vốn lưu động phản ánh trong kỳ vốn lưu động quay được mấy vòng. Nếu số vòng quay càng nhiều chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Bên cạnh sử dụng chỉ tiêu vòng quay của vốn lưu động DN cũng sử dụng chỉ tiêu thời gian của một vòng quay vốn lưu động nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động về vận thời gian vận động.

Thời gian luân chuyển vốn lưu động:

Chỉ tiêu này cho biết số ngày cần thiết để vốn lưu động quay hết một vòng. Thời gian luân chuyển của vốn lưu động càng nhỏ thì tốc độ lưu chuyển của vốn càng lớn và làm rút ngắn được chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn quay được nhiều vòng hơn. Thời gian phân tích của một chu kỳ thường đo theo năm hay 360 ngày

Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển

Mức tiết kiệm tuyệt đối

Do tăng tốc độ luân chuyển vốn nên DN có thể tiết kiệm được một lượng vốn lưu động để đầu tư vào khoản mục khác, hoạt động khác.

Mức tiết kiệm tương đối

Mức tiết kiệm tương đối là do tăng tốc độ luân chuyển của vốn lưu động nên DN có thể tăng thêm tổng mức vốn luân chuyển song không cần tăng thêm hoặc tăng thêm không đáng kể quy mô vốn lưu động trong kỳ.

Sức sinh lời của vốn lưu động

Hệ số sinh lời của vốn lưu động

Chỉ tiêu này còn được gọi là doanh lợi của vốn lưu động, nó phản ánh một đồng VLĐ bình quân có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận (trước hoặc sau thuế) cho DN.

Suất sinh lời của vốn lưu động càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng tốt và ngược lại.

Hệ số đảm nhiệm của VLĐ

Chỉ số này phản ánh VLĐ cần có để đạt được một đồng doanh thu thuần trong kỳ. Hệ số này càng nhỏ thì hiệu quả sử dụng VLĐ càng cao.

Các chỉ số về khả năng hoạt động

Đê xem xét, đánh giá khả năng hoạt động của doanh nghiệp người ta thường sử dụng một số chỉ tiêu: vòng quay tiền mặt, vòng quay khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho,…

Vòng quay tiền mặt

Vòng quay tiền:

Thời gian thực hiện vòng quay tiền

Vòng quay các khoản phải thu: chỉ tiêu này phản ánh tốc độ thay đổi các khoản thu thành tiền mặt của doanh nghiệp. Vòng quay càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu tốt vì DN không phải đầu tư nhiều vào các khoản phải thu.

Kỳ thu tiền trung bình phản ánh số ngày cần thiết để thu được các khoản phải thu (số ngày của một vòng quay các khoản phải thu). Vòng quay các khoản phải thu càng lớn thì kỳ thu tiền càng nhỏ.

Vòng quay hàng tồn kho:

Vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hoá tồn kho bình quân luân chuyển trong một chu kỳ. Chỉ tiêu này phản ánh số vòng luân chuyển hàng tồn kho trong một thời kỳ nhất định. Số vòng luân chuyển càng cao thì việc kinh doanh được đánh giá càng tốt, bởi lẽ doanh nghiệp chỉ đầu tư cho hàng tồn kho thấp mà vẫn đạt doanh số cao.

Thời gian luân chuyển hàng tồn kho: chỉ tiêu này cho biết kỳ đặt hàng bình quân của doanh nghiệp là bao nhiêu ngày.

1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Như phần trên đã trình bày tài sản cố định là hình thái hiểu hiện bằng hiện vật của vốn cố định. Vì vậy để đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn cố định thì cũng cần phải đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định.

Sức sinh lời của tài sản cố định

Chỉ tiêu này cho biết trung bình một đồng TSCĐ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận cho DN. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ việc sử dụng TSCĐ là có hiệu quả.

Hiệu suất sử dụng tài sản cố định

Chỉ tiêu này còn được gọi là sức sản xuất của TSCĐ. Chỉ tiêu này phản ánh một đồng TSCĐ trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu suất sử dụng TSCĐ càng cao.

Suất hao phí tài sản cố định

Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra một đồng doanh thu thuần thì DN phải bỏ ra bao nhiêu đồng nguyên giá TSCĐ. Hệ số này càng nhỏ càng tốt. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Bên cạnh đó người ta còn sử dụng thêm 2 chỉ tiêu đổi mới TSCĐ và hệ số loại bỏ TSCĐ để xem xét tình hình đổi mới nâng cao năng lực sản xuất cho các TSCĐ trong doanh nghiệp.

Hệ số đổi mới tài sản cố định

Hệ số loại bỏ tài sản cố định

Hai chỉ tiêu này không chỉ phản ánh sự tăng giảm thuần túy về TSCĐ mà còn phản ánh trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật và tình hình đổi mới trang thiết bị của doanh nghiệp.

Để trực tiếp phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định người ta sử dụng hai chỉ tiêu sau:

Hiệu suất sử dụng vốn cố định: được đo bằng tỷ lệ giữa doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ và số vốn cố định sử dụng bình quân trong kỳ.

Trong công thức trên, vốn cố định bình quân trong kỳ là giá trị còn lại của bình quân TSCĐ đầu cuối kỳ. Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cố định có thể đảm bảo tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn cố định ngày càng cao.

Hiệu quả sử dụng vốn cố định

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn cố định tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế trong kỳ. Chỉ tiêu này càng lớn, hiệu quả sử dụng vốn cố định càng cao.

Hàm lượng vốn cố định

Là đại lượng nghịch đảo của chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định. Nó phản ánh để tạo ra một đồng doanh thu thì cần bao nhiêu đồng vốn cố định. Chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn cố định càng cao.

1.2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn

Hiệu quả sử dụng tổng vốn của doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt và quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tổng vốn của doanh nghiệp phản ánh kết quả tổng hợp quá trình sử dụng toàn bộ vốn, tài sản. Các chỉ tiêu này phản ánh chất lượng và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời tổng vốn:

Chỉ tiêu này còn được gọi là vòng quay toàn bộ vốn. Hiệu suất sử dụng tổng vốn cho biết một đồng vốn bình quân được doanh nghiệp đầu tư vào tài sản sẽ đem lại mấy đồng doanh thu thuần. Hiệu suất sử dụng tổng vốn càng lớn, trong các điều kiện khác không đổi có nghĩa là hiệu quả quản lý toàn bộ tài sản càng cao. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Chỉ tiêu này còn được gọi là doanh lợi tổng vốn. Chỉ tiêu này cho biết có bao nhiêu đồng lợi nhuận được tạo ra khi doanh nghiệp bỏ ra một đồng vốn bình quân. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ việc sử dụng vốn kinh doanh càng hiệu quả.

Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)

Chỉ tiêu này còn gọi là doanh lợi vốn chủ sở hữu, nó cho biết bình quân một đồng vốn chủ sở hữu đưa vào kinh doanh thì sẽ tạo ra được bao nhiều đồng là lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ việc sử dụng vốn chủ sở hữu càng hiệu quả.

Đánh giá khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu này đo lường khả năng đáp ứng các rang buộc pháp lý về tài chính của DN (nghĩa là thanh toán các khoản nợ đến hạn). Khi DN có đủ tiền DN sẽ tránh được các ràng buộc pháp lý về tài chính và vì thế tránh được nguy cơ chịu rủi ro về tài chính. Để tính toán khả năng thanh toán ngắn hạn của DN người ta thường sử dụng 3 chỉ tiêu cơ bản như sau: khả năng thanh toán ngắn hạn, thanh toán nhanh và thanh toán bằng tiền.

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng chuyển đổi các tài sản ngắn hạn thành tiền để chi trả các khoản nợ ngắn hạn và được xác định bằng tỷ số giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn.

Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ khả năng thanh toán của DN đối với các khoản nợ ngắn hạn là tốt. Tuy nhiên hệ số này quá cao lại chứng tỏ việc ứ đọng vốn của DN và phát sinh các chi phí không cần thiết trong khâu dự trữ hoặc DN đang bị chiếm dunhj vốn quá nhiều từ khách hàng. Do đó tính hợp lý của khả năng thanh toán ngắn hạn còn phụ thuộc vào đặc điểm ngành nghề kinh doanh và chiến lược kinh doanh của DN trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Khả năng thanh toán nhanh

Chỉ tiêu này đo lường khả năng nhanh chóng đáp ứng của VLĐ trước các khoản nợ ngắn hạn, vì vậy mà hàng tồn kho bị loại trừ khi xác định. Do hàng tồn kho là khoản mục có tính thanh khoản thấp nhất trong tài sản lưu động.

Độ lớn hay nhỏ của hệ số này cũng phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh cụ thể của từng DN để có thể đưa ra kết luận tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên nếu hệ số này quá nhỏ sẽ khiến DN gặp khó khăn trong việc thanh toán.

Khả năng thanh toán bằng tiền

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nợ ngắn hạn của DN được đảm bảo bằng bao nhiêu đơn vị tiền tệ. Nếu chỉ tiêu này cao DN có khả năng thanh toán nhanh chóng do giữ lượng lớn vốn lưu động dưới dạng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn. Ngược lại nếu chỉ tiêu này thấp thì DN sẽ mấtnhiều thời gian để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế, sự tồn tại và phát triển của nó không thể tách rời sự ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh cũng như đặc điểm của riêng của nó. Vì vậy hiệu quả sử dụng vốn của DN chịu tác động của các yếu tố đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

1.3.1. Các nhân tố khách quan

1.3.1.1. Môi trường tự nhiên: Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Bao gồm toàn bộ các yếu tố tự nhiên tác động đến DN như thời tiết, môi trường,.. Ngày nay khoa học ngày càng phát triển thì sự lệ thuộc của con người vào tự nhiên ngày càng giảm đi, ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nói chung và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng cũng ít đi, trừ các DN hoạt động có tính chất thời vụ hoặc các DN khai thác..

1.3.1.2. Môi trường kinh tế:

Là tổng thể các biến số kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như tình trạng lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế, lãi suất tỷ giá tình trạng cạnh tranh. Các yếu tố này có thể tác động tích cực đến hoặc tiêu cực đến hiệu quả sử dụng vốn của DN.

1.3.1.3. Môi trường pháp lý:

Là hệ thống các chế tài pháp luật, các chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động của DN. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường là tất yếu và cần thiết nhưng tác động của nhà nước chỉ được thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô, không can thiệp trực tiếp mà giao quyền chủ động sản xuất kinh doanh cho các DN, ảnh hưởng của môi trường pháp lý thể hiện ở chỗ nó đưa ra các quy tắc buộc DN phải tuân theo, nó bảo vệ những lợi ích hợp pháp của DN. Nếu môi trường pháp lý thuận lợi sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho các DN.

1.3.1.4 Môi trường văn hóa chính trị xã hội:

Khách hàng của DN luôn tồn tại trong một môi trường văn hóa xã hội nhất định, thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng, có bán được sản phẩm hay không phụ thuộc rất lớn vào đặc điểm văn hóa xã hội. Nó ảnh hưởng đến việc ra quyết định sản xuất loại sản phẩm nào, lựa chọn công nghệ sản xuất nào cũng như phân phối sản phẩm như thế nào để đến được tay người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất. Do đó hiệu quả sử dụng vốn của DN cũng chịu tác động của yếu tố này.

1.3.1.5. Môi trường kỹ thuật công nghệ:

Sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với xu thế chuyển giao công nghệ đặt ra cho các DN nhiều cơ hội và thách thức mới. Việc sử dụng vốn của các DN cũng phải thích ứng với sự tác động của các yếu tố này.

1.3.2. Các nhân tố chủ quan

1.3.2.1. Lực lượng lao động: Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Lực lượng lao động có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn được xem xét trên hai khía cạnh: số lượng lao động và chất lượng lao động, của cả hai bộ phận lao động trực tiếp và gián tiếp. Trình độ của người lao động càng cao thì sẽ làm tằng hiệu quả sử dụng tài sản, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tăng hơn, do đó vốn sử dụng hiệu quả hơn. Trình độ của cán bộ điều hành cao thể hiện ở sự kết hợp một cách tối ưu các yếu tố sản xuất, giảm chi phí không cần thiết đồng thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh, đem lại cho DN sự tăng trưởng và phát triển… do đó hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao.

1.3.2.2. Đặc điểm của chu kỳ sản xuất kinh doanh:

Các DN hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau sẽ có đặc điểm về chu kỳ kinh doanh, đặc điểm về sản phẩm, nhu cầu của thị trường,.. khác nhau do đó cũng có hiệu quả sử dụng vốn khác nhau. Chẳng hạn nếu chu kỳ ngắn, DN sẽ thu hồi vốn nhanh nhằm tái tạo và mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại nếu chu kỳ sản xuất kinh doanh dài thì DN sẽ chịu một gánh nặng ứ đọng vốn và lãi phải trả cho các khoản vay. Nếu sản phẩm là tư liệu tiêu dùng nhất là sản phẩm công nghiệp nhẹ sẽ cso vòng đời ngắn, quá trình tiêu thụ nhanh và qua đó giúp DN thu hồi vốn nhanh. Hơn nữa máy móc thiết bị dùng để sản xuất ra những sản phẩm này có giá trị không quá lớn do vậy DN dễ cso điều kiện đổi mới. Ngược lại nếu sản phẩm có vòng đời dài có giá trị lớn, được sản xuất trên dây truyền công nghệ có giá trị lớn như ô tô, xe máy… việc thu hồi vốn sẽ lâu hơn.

1.4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

1.4.1. Vai trò của việc đảm bảo huy động đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là kết quả tổng thể của hàng loạt các yếu tố bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Việc đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đó xuất phát từ các lý do chủ yếu như sau:

 • Tất cả các hoạt động kinh doanh của DN ở bất cứ quy mô, lĩnh vực nào cũng đều cần đến một lượng vốn nhất định.
 • Việc mở rộng sản xuất kinh doanh của DN trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển nhanh đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn, đầy đủ và kịp thời. Do đó việc tổ chức huy động vốn ngày càng trở nên quan trọng đối với các DN.
 • Việc huy động được vốn đầy đủ kịp thời sẽ giúp các DN chớp được thời cơ kinh doanh, tạo lợi thế trong cạnh tranh.
 • Lựa chọn các hình thức và biện pháp huy động vốn thích hợp giúp cho DN giảm bớt được chi phí sử dụng vốn, điều đó tác động rất lớn đến việc tăng lợi nhuận của DN, đặc biệt ở các DN có tỷ lệ vốn vay lớn.

Nhu cầu vốn đang ngày càng lớn trong môi trường cạnh trang gay gắt. Điều này đòi hỏi các DN phải chủ động tìm kiếm nguồn vốn mới để đáp ứng yêu cầu về vốn, đổi mới máy móc thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ,… nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh của DN. Chỉ có như vậy DN mới có thể tồn tại và phát triển được. Vì vậy vốn trở thành động lực cho sự phát triển của DN và việc huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả đã trở thành một yêu cầu cấp bách.

1.4.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa quan trọng đối với DN nói riêng và với nền kinh tế nói chung, đặc biệt là trong cơ chế hiện nay.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ đảm bảo được tính an toàn về tài chính cho DN, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của DN. Qua đó các DN sẽ đảm bảo việc huy động các nguồn tài trợ và khả năng thanh toán, khắc phục cũng như giảm bớt được những rủi ro trong kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của DN. Để đáp ứng các yêu cầu về cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, cải thiện chất lượng dịch vụ… DN cần phải có vốn, trong khi đó vốn của DN chỉ có hạn vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là rất cần thiết.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giuso DN đạt được mục tiêu tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu và các mục tiêu khác của DN như nâng cao uy tín sản phẩm trên thị trường, nâng cao mức sống của người lao động…Vì khi hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận thì DN có thể mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và mức sống của người lao động cũng ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho năng suất lao động của DN ngày càng nâng cao, tạo sự phát triển cho DN và các ngành có liên quan. Đồng thời nó cũng làm tăng các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước.

1.4.3. Một số phương hướng, biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh việc tổ chức và sử dụng vốn trong doanh nghiệp

1.4.3.1. Nguyên tắc sử dụng vốn hiệu quả Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Việc nâng cao hiệu quả dụng vốn là điều kiện quan trọng cho sự phát triển của DN cũng như của nền kinh tế. Do đó các DN phải luôn tìm biện pháp để tăng cường khả năng sử dụng vốn của mình. Trong thực tế các DN đều thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tùy thuộc vào từng ngành nghề, quy mô vốn cuãng như uy tín của doanh nghiệp. Nhưng các biện pháp dù khác nhau nhưng đều tuân theo nguyên tắc nhất định. Đó là đảm bảo nguyên tác “sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn”.

Một DN khó có thể tồn tại và phát triển khi mà nguồn vốn của nó lại giảm dần đi. Để duy trì sản xuất kinh doanh, nguồn vốn của DN phải vận động không ngừng, kết thúc mỗi vòng chu chuyển, vốn phải được giữ nguyên giá trị. Bảo toàn vốn là điều kiện trước tiên để DN tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Yêu cầu bảo toàn vốn thực chất là việc duy trì giá trị, sức mua, năng lực của nguồn vốn chủ sở hữu. Mặc dù cơ cấu tài trợ của DN luôn bao gồm vốn chủ và vốn vay song mọi kết quả kinh doanh cuối cùng đều phản ánh vào sự tăng giảm giá trị của nguồn vốn chủ sở hữu. Một dự án mà DN tài trợ bằng nguồn vốn vay bị thua lỗ thì những thua lỗ đó DN phải chịu trách nhiệm bằng chính nguồn vốn của mình. Như vậy thua lỗ của mọi khoản đầu tư dù được tài trợ từ nguồn vốn nào thì cuối cùng cũng đều làm giảm giá trị của vốn chủ sở hữu.

Một đặc trưng cơ bản của nguồn vốn là tính giá trị về mặt thời gian. Điều này đòi hỏi vốn ứng ra đầu tư chẳng những phải được thu hồi đầy đủ giá trị ban đầu mà giá trị nhận về còn phải lớn hơn giá trị ban đầu. Có như vậy mới thỏa mãn được mục đích của nhà đầu tư. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, chỉ có sự sản xuất và tái sản xuất liên tục thì DN mới có thể đứng vững và chiến thắng trong cạnh tranh. Yêu cầu phát triển vốn là điều kiện tiên quyết để khẳng định sự tồn tại của DN trên thương trường. Thực chất của việc phát triển vốn là không ngừng làm tăng tiềm lực tài chính cho chủ sở hữu DN. Vốn chủ sở hữu phải được giá tăng cả về mặt tuyệt đối lẫn tương đối.

Như vậy bảo toàn và phát triển vốn là nguyên tắc cơ bản của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại DN. Do những đặc điểm riêng về sự chu chuyển, tham giá của từng loại vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh, đặc điểm tái sản xuất,… nên yêu cầu bảo toàn và phát triển đối với vốn cố định và vốn lưu động của DN có sự khác nhau.

1.4.3.2. Nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn cố định

Việc bảo toàn và phát triển vốn cố định được đặt ra nhu một nhu cầu tất yếu của mỗi DN. Điều này bắt nguồn từ những đặc trưng cơ bản của vốn cố định. Thể hiện ở những điểm sau:

 • Thông thường vốn cố định sẽ chiếm tỷ trọng vốn lớn trong tổng nguồn vốn của DN, nó quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh và uy tín của DN trên thương trường. Vốn cố định mà biểu hiện của nó là tài sản cố định ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của DN tại ngân hàng (sử dụng TSCĐ làm tài sản thế chấp)
 • Chu kỳ vận động của vốn cố định thường kéo dài nhiều năm mới có thể hoàn đủ số vốn đầu tư ban đầu. Vì vậy nó có nguy cơ rủi ro cao. Đồng vốn luôn chịu ảnh hưởng của những rủi ro do những nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan làm thất thoát vốn như lạm phát, hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình.
 • Vốn cố định chuyển dịch giá trị từng phần. Vốn cố định được chuyển hóa dưới hình thức phần vốn tiền tệ tăng dần (tiền khấu hao lũy kế tài sản cố định tăng dần do đó quỹ khấu hao tăng dần) và phần vốn hiện vật giảm dần (giá trị còn lại của TSCĐ giảm dần theo thời gian sử dụng của nó). Để bảo toàn và phát triển vốn cố định thì phần hiện vật của vốn cố định phải nhanh chóng biến thành phần tiền tệ. Có như vậy, phần vốn ứng ra ban đầu mới được thu hồi nhanh chóng để tái đầu tư và luân chuyển nhanh. Đây là một điều không dễ dàng bởi lẽ muốn nhanh thu hồi vốn thì tỷ lệ trích khấu hao phải cao, nhưng điều này lại làm cho chi phí kinh doanh và giá thành tăng. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và các chỉ số sinh lời của DN.

Từ những lý do chủ yếu nêu trên ta thấy việc bảo toàn và phát triển vốn cố định phải được coi là một trong những công việc quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn của DN. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Về mặt lý thuyết, bảo toàn vốn cố định là phải thu hồi toàn bộ phần giá trị đã ứng ra ban đầu để mua sắm tài sản cố định. Nhưng thực tế để có thể tiếp tục tái sản xuất thì phần giá trị thu về phải có khả năng đầu tư để hình thành TSCĐ mới đáp ứng được yêu cầu mới cao hơn, do ảnh hưởng của hao mòn. Vì vậy, bảo toàn và phát triển vốn cố định là phải thu hồi lượng giá trị thực của tài sản cố định. Ở đây việc đảm bảo thu hồi được giá trị thực của TSCĐ có nghĩa là giá trị thu về phải có sức mua để tạo ra một giá trị sử dụng tương đương. Có như vậy, vốn cố định mới được bảo toàn và thực hiện tái sản xuất tài sản cố định.

1.4.3.3. Nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn lưu động

Việc quản lý và sử dụng VLĐ phải dựa trên những đặc điểm của vốn lưu động là chuyển dịch giá trị một lần vào giá trị sản phẩm trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh, hình thái của nó thay đổi liên tục qua các giai đoạn của quá trình SXKD. Vì vậy quá trình quản lý và sử dụng VLĐ liên quan đến hoạt động tài chính hàng ngày của DN. Chẳng hạn việc thu tiền từ khách hàng và trả tiền cho nhà cung cấp như thế nào? Đây là các quyết định tài chính quan trọng và chúng liên quan chặt chẽ đến việc quản lý và sử dụng vốn lưu động.

Vốn lưu động tồn tại dưới dạng tiền tệ, vật tư, hàng hóa… do đó có thể gặp phải rủi ro do những tác động chủ quan từ phía DN và khách quan từ thị trường. Những rủi ro này khác nhau ở những DN hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau. Đồng thời các DN có ngành nghề kinh doanh khác nhau thì có cơ cấu tài sản lưu động khác nhau và sự luân chuyển vốn lưu động chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau.

Do đó mỗi DN phải có phương pháp quản lý vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình. Những khó khăn đối với các DN ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn lưu động tại DN có thể kể đến là các khó khăn như:

 • Sự ứ đọng vật tư, hàng hóa do việc sản xuất không đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của thị trường sản phẩm,… dẫn đến vốn lưu động bị tắc nghẽn trong khấu dự trữ và lưu thông, sản phẩm không tiêu thụ được do đó giá trị vốn lưu động chưa được thu hồi.
 • Doanh thu không đủ đáp ứng nhu cầu vốn lưu động do kinh doanh bị thua lỗ kéo dài hoặc bị chiếm dụng vốn một cách thường xuyên dẫn đến sự thiếu hụt vốn lưu động, ảnh hưởng đến sự vận động liên tục của vốn lưu động.
 • Do tác động của lạm phát, giá cả tăng nhanh nên sau mỗi vòng luân chuyển, giá trị vốn lưu động của DN bị giảm kéo theo đó là tốc độ trượt giá làm cho vốn thu hồi của DN không đủ đáp ứng cho chu kỳ SXKD kế tiếp.

Tuy nhiên, dù những ảnh hưởng nói trên có mức độ khác nhau như thế nào nhưng việc quản lý và sử dụng vốn lưu động đều phải dựa trên những nguyên tắc chung nhất là:

 • Thời điểm kết thúc vòng quay của vốn nên tiến hành vào cuối thời điểm của chu kỳ kế toán (quý, năm) vì vòng quay vốn lưu động trùng với chu kỳ sản xuất kinh doanh.
 • Căn cứ để xác định giá trị bảo toàn vốn là chỉ số vật giá chung hoặc chỉ số giá của vật tư hàng hóa chủ yếu phù hợp với nhu cầu và chiếm tỷ trọng lớn trong vốn lưu động của DN.
 • Đảm bảo tái sản xuất giản đơn về vốn lưu động.

1.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Từ những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của việc bảo toàn và phát triển vốn của DN trong nền kinh tế thị trường, dựa trên những nguyên tắc đó mà DN có biện pháp quản lý và sử dụng vốn cũng như tìm ra những giải pháo cụ thể, phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình. Trong thực tế các giải pháp khá đa dạng. Có thể kể đến:

1.5.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

1.5.1.1. Đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định

Một trong những đặc điểm nổi baath của TSCĐ là chúng luôn bị hao mòn. Sự hao mòn này dẫn đến giá trị thực và giá trị sổ sách của TSCĐ khác nhau. Vì vậy DN phải có kế hoạch và biện pháp đánh giá và đánh giá lại TSCĐ một cách thường xuyên. Nhờ vậy mà DN xác định được giá trị thực của TSCD đó cũng là cơ sở cho việc xác định đúng giá trị khấu hao hợp lý để thu hồi vốn hoặc kịp thời xử lý những TSCĐ bị mất giá để chống lại sự thất thoát vốn. Thực chất của việc đánh giá và đánh giá lại TSCĐ là làm cho giá trị sổ sách kế toán của TSCĐ gần với giá trị thực của nó. Tính hiệu quả cần phải đạt được của các quyết định xử lý là phải bảo toàn được vốn cố định trong mọi trường hợp biến động giá cả nói chung và hao mòn vô hình nói riêng.

1.5.1.2. Lựa chọn phương pháp tính hao mòn và xác định mức hao mòn hợp lý

Đặc điểm mức độ TSCĐ, mức độ tham gia của nó vào quá trình sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng TSCĐ, thời hạn sử dụng vốn đầu tư là những yếu tố quan trọng quyết định đến việc tính và trích khấu hao. Qua đó vốn cố định được thu hồi, chuẩn bị cho quá trình kinh doanh tiếp theo. Việc tính và trích lập quỹ khấu hao do đó ảnh hưởng rất lớn đến quy mô và đặc điểm vốn cố định trong chu kỳ sản xuất kinh doanh hiện tại và tiếp theo. Vì vậy DN phải lựa chọn phương pháp tính khấu hao thích hợp.

Hiện nay có nhiều phương pháp tính khấu hao TSCĐ như khấu hao tuyến tính, khấu hao nhanh,..Tùy từng đặc điểm kinh doanh và điều kiện cụ thể của mỗi DN mà lựa chọn phương pháp tính khấu hao phù hợp để vừa đảm bảo thu hồi vốn nhanh vừa bảo toàn được vốn và ổn định chi phí sản xuất kinh doanh. Vì thế khi xác định mức khấu hao phải trích trong năm DN cũng nên xem xét yếu tố như sau: tình hình tiêu thụ sản phẩm của DN trên thị trường, mức độ hao mòn của TSCĐ, nguồn tài trợ của TSCĐ, ảnh hưởng của thuế đối với việc trích khấu hao, quy định của nhà nước trong việc trích khấu hao TSCĐ.

1.5.1.3. Kiểm tra tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn cố định Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Sau mỗi kỳ kế hoạch nhà quản lý phải tiến hành phân tích đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ và vốn cố định thông qua những chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn. Từ đó DN có thể đưa ra những quyết định đầu tư, điều chỉnh lại quy mô cơ cấu sản xuất sao cho phù hợp, khai thác được những tiềm năng sẵn có và khắc phục được những tồn tại trong quản lý.

1.5.1.4. Những biện pháp kinh tế khác

 • Sử dụng quỹ khấu hao hợp lý: việc trích khấu hao được tiến hành trong thời gian khá dài, vì vậy quỹ khấu hao được tích lũy dần. Những mục đích chính của việc trích khấu hao là nhằm tái phục hồi hoặc mua sắm lại TSCĐ. Nhiều DN đã sử dụng quỹ khấu hao này với các mục đích khác như trả nợ ngân hàng, mua sắm các tài sản cho mục đích ngoài sản xuất kinh doanh..Việc sử dụng sai mục đích này nhiều khi đem lại những tác hại rất lớn như không đủ vốn để phục hồi lại khả năng sản xuất kinh doanh của máy móc thiết bị.
 • Các biện pháp khác để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định như: kịp thời thanh xử lý máy móc thiết bị lạc hậu, mất giá, giải phóng những máy móc thiết bị không cần dùng tới, mua bảo hiểm tài sản để phòng ngừa rủi ro..

1.5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Vốn lưu động luôn dịch chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác có tính chất chu kỳ. Sự vận động này diễn ra liên tục đan xen lẫn nhau, bắt đầu từ hình thái tiền tệ sang trạng thái dự trữ vật tư, hàng hóa và quay trở về hình thái tiền tệ ban đầu của nó. Cứ như vậy vốn lưu động được tiếp tục tuần hoàn và chu chuyển theo chu kỳ sản xuất. Do đó để nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn lưu động các DN cần áp dụng các biện pháp sau:

1.5.2.1. Khai thác triệt để các nguồn vốn lưu động phục vụ cho kinh doanh Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Trước hết DN cần khai thác triệt để các nguồn vốn nội bộ và các khoản vốn có thể chiếm dụng một cách thường xuyên hơn (nợ định mức), như tận dụng tiền tạm ứng của khách hàng, tiền nợ phải trả nhà cung cấp, các khoản phải nộp ngân sách,… sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nhất nguồn vốn này. Nếu còn thiếu DN sẽ phải tìm đến các nguồn vốn bên ngoài như: vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, vốn liên doanh, vốn phát hành trái phiếu,…Tuy nhiên các DN cần phải cân nhắc, tính toán và lựa chọn phương thức huy động vốn sao cho chi phí vốn là thấp nhất và đạt được mức độ an toàn trong thanh toán hợp lý.

1.5.2.2. Thường xuyên phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động

Thực hiện việc kiểm ra tài chính đối với hoạt động sử dụng vốn lưu động thông qua việc tính toán và phân tích một số chỉ tiêu như vòng quay vốn lưu động, sức sinh lời của vốn lưu động,… Trên cơ sở đó biết được rõ tình hình sử dụng vốn trong DN, phát hiện những vướng mắc nhằm sửa đổi kịp thời và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Ngoài ra, DN cần đẩy mạnh khâu tiêu thụ hàng hóa, xử lý kịp thời các vật tư, hàng hóa chậm luân chuyển để tránh ứ đọng vốn. Thường xuyên xác định phần chênh lệch giá giữa giá mau ban đầu với giá thị trường tại thời điểm kiểm tra tài sản lưu động tồn kho để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc và triệt để công tác thanh toán công nợ, chủ động phòng ngừa rủi ro, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn mà từ đó làm phát sinh nhu cầu vốn lưu động dẫn đến DN phải đi vay ngoài kế hoạch, tăng chi phí vốn mà đáng lẽ không có. Vốn bị chiếm dụng ngày càng trở thành gánh nặng cho DN khi trở thành nợ khó đòi, gây tổn thất tài chính cho DN. Bởi vậy để chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh DN nên lập các quỹ dự phòng tài chính để có thể bù đắp khi vốn bị thiếu hụt. Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Thực trạng sử dụng vốn của công ty Quang Doanh

One thought on “Khóa luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

 1. Pingback: Khóa luận: Giải pháp nâng cao vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464