Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy là một doanh nghhiệp tư nhân có số vốn điều lệ là 2.000.000.000 đồng và đứng đầu là Giám đốc Trần Thế Hưng.

Trụ sở công ty được đặt trên Số 29A , ngõ 275 Lê Lợi , Ngô Quyền , Hải Phòng.

Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy được cấp phép hoạt động kinh doanh bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 24/10/2013. Lúc ra đời, công ty chủ yếu là kinh doanh buôn bán các loại thực phẩm .

Ngày 24/10/2016 công ty bắt đầu nhập các loại thực phẩm tiêu dung trong đời sống hang ngày như thức ăn tươi và thức ăn khô…và nhận chuyên chở hang hóa đường bộ. Đậy là giai đoạn đầu của công ty nên gặp phải không ít khó khăn. Với số vốn là 2.000.000.000 đồng và số lượng nhân viên chỉ là 11 người cho nên Công ty gặp phải tình trạng thiếu vốn cũng như thiếu nhân lực để đầu tư vào việc phát triển, sản xuất mặc dù trong khoảng thời gian này Công ty cũng nhận được vài hợp đồng nhưng do không đủ điều kiện thực hiện nên phải từ chối.

Tháng 4/2014 là thời gian mà tình hình hoạt động kinh doanh của công ty bắt đầu đi vào ổn định và có hiệu quả hơn. Hợp đồng vận chuyển đã hoàn thành và được khách hàng quyết toán doanh thu cho Công ty. Bên cạnh đó, việc buôn bán hàng hóa tiêu dùng của Công ty cũng tăng lên do đơn đặt hàng với số lượng lớn của khách hàng.

Sang năm 2015, tình hình kinh tế rơi vào khủng hoảng. Ở giai đoạn này không những công ty vừa và nhỏ như Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy gặp khó khăn mà thậm chí là cả những công ty có quy mô lớn cũng gặp không ít khó khăn trong việc phát triển, hơn thế nữa Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy lại sinh ra trong tình hình kinh tế không ổn định cho nên công ty gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy vẫn tồn tại được càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

Cho đến nay, Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy cũng dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, tuổi đời còn khá non trẻ vì vậy Công ty đã và đang tiếp tục khẳng định mình với tinh thần luôn cải tiến, sáng tạo và tìm hướng đi mới để giúp Công ty ngày càng lớn mạnh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy

Mô hình hình cơ cấu của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy được bố trí theo cơ cấu kết hợp trực tuyến chức năng. Mô hình này được áp dụng phổ biến trong các công ty vừa và nhỏ :

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận Giám đốc Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Giám đốc là người quyết định tất cả các vấn đề bao gồm ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kin h doanh hàng ngày của Công ty.

Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty.

Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.

Phó Giám đốc

Giúp việc cho Giám đốc trong quản lý điều hành các hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc.

Chủ động và tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả các hoạt động.

Phòng tư vấn bán hàng

Là bộ phận chuyên tư vấn cho khách hàng về công dụng chức năng sản phẩm, tư vấn các sản phầm tiêu dùng…

Phòng hành chính tổng hợp

Quản lý công tác tuyển dụng lao động cho toàn Công ty, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng lao động ở các phòng ban trong Công ty.

Quản lý tiền lương, phân phối tiền lương, thưởng tới từng phòng ban.

Báo cáo về tình hình nhân sự, hành chính đến ban Giám đốc Công ty.

Tham mưu giúp Công ty về công tác đào tạo và phát triển NNL, lập kế hoạch, xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển NNL.

Phòng kỹ thuật

Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau:

 • Công tác quản lý đội xe và giám sát kỹ thuật, chất lượng.
 • Công tác soát xét, lập, trình duyệt thiết kế vận chuyển, kiểm tra, kiểm định chất lượng xe.
 • Chủ trì trong việc xây dựng Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và công tác bảo hiểm cho phương tiện, thiết bị.

Tham mưu công tác điều động các phương tiện, thiết bị, vật tư giữa các đơn vị trong công ty. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thành viên trong công tác quản lý vật tư thiết bị như lập báo cáo quyết toán ca máy, vật tư, nhiên liệu. Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Phòng tài chính – kế toán

Tổng hợp công tác báo cáo định kỳ và đột xuất cho cơ quan quản lý theo quy định.

Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch thu chi tài chính hàng tháng, quý, năm, các biện pháp bảo đảm thực hiện kế hoạch thu chi tài chính của công ty.

Chủ động phối hợp với các phòng thiết lập kế hoạch kinh doanh và thu hồi nợ, kế hoạch và thủ tục vay vốn từ các ngân hàng thương mại.

Mở, quản lý và sử dụng các tài khoản tại các ngân hàng thương mại.

Tổ chức thực hiện công tác ghi chép, phản ánh kịp thời chính xác đầy đủ số liệu thông tin nghiệp vụ kế toán, tình hình thanh toán, tình hình sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn, tình hình thực hiện chi phí, thu nhập và kết quả của công ty trên chứng từ, sổ chi tiết, sổ tổng hợp và các báo cáo theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

Tổng hợp, lập và nộp các báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin cần thiết cho cấp trên và các cơ quan chức năng.

Phòng kinh doanh

Tham mưu cho Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến công tác kinh doanh có sử dụng nguồn vốn của Công ty.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch khai thác để thu hồi vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn để triển khai kế hoạch đầu tư hàng năm đã được phê duyệt của Công ty.

Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh các dịch vụ bất động sản theo Giấy đăng ký kinh doanh.

Tổ chức thực hiện tiếp thị, quảng cáo, bán hàng nhằm đảm bảo thu hồi vốn nhanh và tối đa hóa lợi nhuận

Nhận xét:

Cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình trực tuyến – chức năng trong đó Ban giám đốc có vai trò quan trọng trong quản trị điều hành các hoạt động, quản lý tài sản, người lao động trong Công ty. Cách tổ chức này một mặt đảm bảo hoạt động quản lý của Công ty là thống nhất từ cấp cao nhất xuống cấp thấp nhất. Mặt khác, mỗi phòng ban, đứng đầu là các trưởng phòng nhận quyết định công việc từ ban giám đốc và bố trí nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Do vậy khả năng làm việc theo từng lĩnh vực của phòng ban mình được phát huy tối đa. Các phòng ban và các bộ phận của Công ty thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết tốt công việc và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Ngoài các nhiệm vụ được giao, các cán bộ nhân viên Công ty không ngừng nỗ lực nghiên cứu, học hỏi để ngày càng hoàn thiện nghiệp vụ chuyên môn. Cùng với sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty trong việc hỗ trợ đào tạo nhân viên của Công ty trở thành một đội ngũ mạnh, chuyên nghiệp đang ngày càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng.

2.1.4. Yếu tố ảnh hưởng , mục tiêu đào tạo và phát triển

2.1.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Các yếu tố bên ngoài

Môi trường công nghệ

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển trong những năm qua đã mang đến cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và vận chuyển những thuận lợi và khó khăn nhất định mà không thể không kể đến Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy.

Với đặc điểm ngành nghề kinh doanh là hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm tươi việc đảm bảo hàng hóa là tối ưu và vận chuyển hàng hóa cần đảm bảo thiết bị máy móc tốt…Có thể nói yếu tố công nghệ ảnh hưởng rất lớn đến Công ty và quyết định một phần quan trọng đến sự thành bại của Công ty.

Trong hai năm 2015 và 2016, Công ty đã đầu tư thêm một vài máy và xe cộ mới móc 100% để tăng hiệu quả kinh doanh. Mặc dù việc này tốn một khoản tiền tương đối lớn nhưng như vậy thì Công ty mới đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và cạnh tranh được với các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường.

Môi trường chính trị pháp luật

Môi trường chính trị pháp luật những năm gần đây của đất nước ổn định, tạo tâm lý yên tâm cho Công ty cũng như người lao động. Việc hiểu rõ những chính sách quản lý, sự thay đổi trong pháp luật của chính phủ sẽ làm Công ty chủ động hơn trong việc quản lý chiến lược kinh doanh của mình.

Chính sách Nhà nước ổn định, an sinh xã hội tốt mang đến cho người lao động cuộc sống làm việc và học tập tốt hơn. Lúc đó, công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty cũng sẽ tốt hơn.

Môi trường kinh tế

Những năm gần đây, với sự hội nhập kinh tế sâu rộng nền kinh tế đất nước với nền kinh tế thế giới đã tạo ra những cơ hội và thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy nói riêng.

Kinh tế đất nước phát triển làm cho các doanh nghiệp gặt hái được những thành công nhất định và Công ty trong những năm qua cũng đạt được những kết quả kinh doanh khả quan. Việc này cũng đã có tác động nhất định đến người lao động trong Công ty có mong muốn tăng thêm thu nhập, được thăng tiến, được nâng cao năng lực làm việc và kiến thức chuyên môn.

Môi trường văn hóa – giáo dục

Môi trường văn hóa trong và ngoài Công ty có ảnh hưởng ít nhiều đến công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty. Cũng như tất cả mọi người trong xã hội đều muốn nâng cao kiến thức của mình thì người lao động cũng muốn nâng cao trình độ chuyên môn từ đó làm cho hiệu quả công việc tăng lên.

Nguồn nhân lực của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy hầu hết là những người đã được đào tạo và tốt nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. Điều này cho thấy trình độ lao động trong Công ty đều được đào tạo bài bản, giúp cho Công ty có thể khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Các yếu tố bên trong

Mục tiêu chiến lược phát triển

Tùy thuộc vào mục tiêu và chiến lược phát triển khác của Công ty mà nhu cầu về nguồn lao động cũng có sự khác nhau. Dù Công ty muốn mở rộng thị trường hoạt động hay lĩnh vực kin doanh thì cũng đòi hỏi một nguồn lao động có trình độ, kỹ năng, tay nghề cao để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Trong tương lai, Công ty sẽ xây dựng thêm nhà kho và xưởng sản xuất, điều này cũng có nghĩa là Công ty sẽ nhân được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng và sẽ bán được nhiều hàng hơn. Để có thể tiến hành đúng như kế hoạch thì Công ty cần phải có những chương trình đào tạo NNL của mình thật tốt giúp Công ty gặt hái được nhiều thành công hơn trong tương lai.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực

Để thu hút được những lao động có tay nghề, có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao thì hàng năm Công ty cũng có những chính sách đào tạo và phát triển NNL. Không chỉ thu hút được lao động mà Công ty còn giữ chân được những lao động có thâm niên và tay nghề cao trong Công ty.

Tuy nhiên, những chính sách thu hút NNL của Công ty vẫn chưa thu hút được nhiều lao động, đặc biệt là những lao động có chất lượng. Vì vậy, Công ty cần đầu tư nhiều hơn vào công tác đào tạo và phát triển NNL để có được lực lượng lao động có chất lượng nhu mong muốn, làm việc có hiệu quả.

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL. Môi trường làm việc tại Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà

Huy bao gồm những chín sách đãi ngộ với người lao động, quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên. Chính sách đãi ngộ tốt sẽ thu hút NNL có chất lượng cao và Công ty cũng sẽ không phải bỏ ra quá nhiều chi phí để đào tạo từ đầu mà chỉ phát triển NNL để có thể làm việc hiệu quả hơn.

Mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo hiểu rõ hơn về nhân viên của mình cũng như những nhu cầu trong công việc của họ. Từ đó việc xác định đối tượng được đào tạo và phát triển cũng chính xác hơn.

Nguồn tài chính

Nguồn tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty. Nó cũng quyết định việc Công ty chọn đối tượng giảng dạy, số lượng được đào tạo và phương pháp đào tạo như thế nào. Chi phí đào tạo lao động chủ yếu là do Công ty tự bỏ tiền ra, số tiền này được trích mỗi năm 2% lợi nhuận. Chính vì vậy, Công ty phải làm ăn có lãi thì chi phí chi cho đào tạo và phát triển NNL sẽ có nhiều hơn để đào tạo được nhân viên có chất lượng hơn.

2.1.4.2. Định hướng, mục tiêu của Công ty trong tương lai Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Định hướng phát triển của Công ty trong tương lai

Trong điều kiện cạnh tranh kinh doanh như hiện nay, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất và buôn bán đòi hỏi sự nhạy bén rất cao thì kết qủa đạt được mới thức sự như mong muốn.

Là một công ty sản xuất và buôn bán thì khách hàng là một yếu tố rất quan trọng. Đòi hỏi của khách hàng đối với sản phẩm của Công ty ngày càng cao, cùng vói xu thế hội nhập và cạnh tranh đã tạo sức ép đáng kể cho Công ty.

Tuy là một công ty mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng công ty hiện đang sở hữu một đội ngũ nhân viên trẻ trung, công nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững chắc với tinh thần làm việc cao và tận tụy với nghề. Đó cũng chính là yếu tố cấu thành nên sự thành công của Công ty trong những năm gần đây và đặt ra mục tiêu mới cho năm tới của Công ty.

 • Lấy sự thành công, phát triển của Công ty và sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm
 • Trong giai đoạn 2015 – 2020 Công ty phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu trung bình từ 15 – 20%
 • Nghiên cứu thị trường, lập các phương án kinh doanh được cung cấp thuận tiện và đảm bảo đầy đủ các yếu tố dịch vụ, chi phí hợp lý
 • Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể có được của Công ty, nâng cao giá trị Công ty và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước

Mục tiêu cụ thể

Đi cùng với những định hướng, những kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm tới, Công ty cũng đã đưa ra những định hướng phát triển đào tạo phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Công ty chú trọng vào việc đào tạo và phát triển để có một đội ngũ công nhân viên có trình độ cao hơn, chuyên nghiệp hơn

Trong năm 2016, ban Giám đốc kết hợp với các chuyên gia về nhân lực để nâng cao chất lượng và hoàn thiện hơn công tác đào tạo của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo phát triển của đội ngũ nhân viên trong Công ty và đưa công tác đào tạo lên một vị trí mới, đóng vai trò quan trọng, có giá trị đối với sự phát triển của Công ty.

Mục tiêu đào tạo và phát triển NNL của Công ty là phát triển theo chiều sâu. Có nghĩa là bên cạnh việc tăng cường NNL về số lượng để mở rộng quy mô kinh doanh thì đặt vấn đề chất lượng nhân sự lên hàng đầu. Không dừng lại ở việc tuyển, đào tạo NNL đúng ngành nghề mà phải trang bị cho họ chuyên môn tốt và khả năng làm việc hoàn hảo trong môi trường kinh tế cạnh tranh gay gắt và luôn luôn thay đổi.

Hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự sẽ giúp cho các nhà quản lý Công ty tìm ra được ngôn ngữ chung với nhân viên của mình và biết cách nhạy cảm với nhu cầu của nhân viên, có thể đánh giá nhân viên một cách chính xác, có thể lôi cuốn nhân viên say mê với công việc và tránh được sai lầm trong việc tuyển chọn sử dụng lao động để nâng cao chất lượng thực hiện công việc và nâng cao hiệu quả của Công ty.

 • Xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên ngiệp, có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
 • Cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên Công ty, có chế độ đãi ngộ, lương thưởng hợp lý

2.1.5. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy

2.1.5.1 Mô tả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy chủ yếu là buôn bán các loại mặt hàng tiêu dùng thực phẩm tươi và nhận chuyên chở hàng hóa đường bộ theo yêu cầu của khách hàng . Vì vậy , quy trình kinh doanh của Công ty là:

 • Tham khảo thị trường
 • Mua hàng hóa về nhập kho
 • Tư vấn bán hàng
 • Bán hàng
 • Vận chuyển

Sơ đồ 2.2. Quy trình sản xuất kinh doanh chung

Bước 1: Tham khảo thị trường

Tham khảo xem nhu cầu của thị trường bây giờ đa phần là mặt hàng gì , để nhập số lượng về bán hoặc có thể nhập số lượng bán buôn , bán lẻ theo đơn đã có của khách hàn.

Bước 2: Mua hàng hóa về nhập kho

Mua hàng hóa về nhập kho. Ở bước này thì thường là nhân viên vận tải của Công ty CP thương mại vận tải Hà Huy tự vận chuyển hàng hóa về nhập kho, chỉ khi yêu cầu thì mới cần vận chuyển đến các đại lí khách hàng bán buôn. Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Bước 3: Tư vấn bán hàng

Bộ phận tư vấn bán hàng sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các chức năng sản phẩm sao cho phù hợp hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Nhân viên tư vấn cũng khách hàng ngồi lại để bàn với nhau về các đặc điểm , công dụng của sản phẩm. Nhân viên của Công ty có thể tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm đã có sẵn hoặc có thể khách hàng tự yêu cầu sản phẩm của mình và đề nghị Công ty nhập theo yêu cầu của họ.

Bước 4: Bán hàng

Sau quá trình tư vấn của nhân viên công ty sẽ đi vào làm các hợp đồng giao dịch với những khách hàng mới . Còn các khách hàng cũ thì thường đã có hợp đồng cũ trước khi công ty đi nhập hàng.

Bước 5: Vận chuyển

Cuối cùng là xuất kho bán hàng, cung ứng ra thị trường. Sản phẩm sẽ được chuyển từ nơi chứa đến cửa hàng bán lẻ của Công ty để bán, còn những sản phẩm được khách hàng yêu cầu sẽ được Công ty vận chuyển để bàn giao cho khách hàng hoặc là có thể khách hàng tự đến phân xưởng của Công ty để lấy hàng của họ.

Nhận xét:

Trên đây là quy trình sản xuất kinh doanh chung của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy. Nếu thực hiện đúng quy trình này thì việc sản xuất sẽ rất thuận lợi và nhanh chóng, có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Tuy nhiên không phải lúc nào quá trình sản xuất cũng diễn ra theo đúng tiến độ và như mong muốn. Đôi lúc cũng gặp những sự cố không báo trước khiến cho tình hình sản xuất kinh doanh bị gián đoạn:

 • Ngay ở khâu nhập kho đã gặp vấn đề: không đủ sản phẩm theo đơn khách hàng đặt , nhà cung cấp không giao hàng đúng thời hạn…, dẫn đến việc không có hoặc không đủ nguyên vật liệu để giao dến khách hàng.
 • Tại đội xe vận chuyển thể gặp phải vấn đề về máy móc do không được bảo dưỡng thường xuyên vì vậy mà quá trình kinh doanh bị chậm tiến độ
 • Vấn đề vẫn đang tồn tại của Công ty đó là ở khâu xuất kho bán hàng, ngoài đơn đặt hàng của khách hàng từ trước ra thì Công ty còn phải bán lẻ cung ứng cho khách hàng cá nhận hay gia đình. Do không tìm hiểu kỹ về nhu cầu thị trường nên rất có thể gặp phải tình trạng tồn đọng hàng hóa. Hàng hóa nhập vào mà không bán được hàng phải xếp trong kho.

2.1.5.2 Kết quả hoạt động kinh doanh Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Trong 3 năm qua tình hình kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Bảng 2.1. Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh

Doanh thu

Do đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy là buôn bán các loại thực phẩm nên doanh thu về bán hàng chiếm đa số trong tổng doanh thu .

Cụ thể, doanh thu được thể hiện như sau:

Biểu đồ 2.1. Doanh thu của Công ty CP thương mại vận tải Hà Huy

Tổng doanh thu năm 2016 là 9.825.754.539 VNĐ tăng tương ứng khoảng 10,7% so với năm 2015. Sự tăng lên này chủ yếu là do việc kinh doanh sản phẩm tươi đem lại. Bên cạnh đó, doanh thu từ việc bán hàng năm 2016 tăng lên là do trong năm Công ty đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của khách hàng. Tuy nhiên, doanh thu năm 2017 lại sụt giảm rất nhiều so với năm 2016. Năm 2017 giảm 823.730.223 VNĐ tương ứng giảm 8,38% so với năm 2016. Việc doanh thu giảm này là do một số hàng hóa bán ra của Công ty bị trả lại. Năm 2017, việc bán hàng của Công ty không thuận lợi cho lắm, lại gặp phải tình trạng hàng hóa bị trả lại do mẫu mã không đạt chuẩn theo yêu cầu của khách hàng cũng như chất lượng chưa tốt. Điều này cho thấy rằng, công tác kiểm tra sản xuất cũng như chất lượng lao động của Công ty chưa thực sự tốt. Vì vậy, Công ty nên có các chính sách điều chỉnh phù hợp để giúp Công ty phát triển tốt nhất. Từ đó thực hiện tốt việc kinh doanh và nâng cao uy tín Công ty trên thị trường. Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

Biểu đồ 2.2. Chi phí kinh doanh của Công ty CP thương mại vận tải Hà Huy

Chi phí kinh doanh của Công ty qua các năm có biến động không đáng kể. Năm 2015, chi phí kinh doanh của Công ty là 9.004.450.917 VNĐ, sang năm 2016 thì chi phí này tăng lên 909.482.033 VNĐ tương ứng là 10,1%, nguyên nhân của việc tăng lên này là do trong năm 2016 Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng mới nên cũng phát sinh thêm một vài chi phí như: đầu tư têm máy móc thiết bị, trả lương cho nhân viên làm thêm giờ…

Sang năm 2017, chi phí lại giảm 11,3% so với năm 2016. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho Công ty. Lý do của sự giảm sụt này chủ yếu là do việc bán hàng của Công ty trong năm 2017 cũng không nhiều nên các chi phí như bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm dẫn đến việc tổng chi phí cũng giảm theo. Bên cạnh đó Công ty cũng đã có những chính sách quản lý về chi phí khá tốt trong năm 2017 nên các khoản chi phí được tối thiểu hóa.

Biểu đồ 2.3. Lợi nhuận sau thuế của Công ty CP thương mại vận tải Hà Huy

Nhìn vào biểu đồ 2.3 ta thấy lợi nhuận sau thuế của Công ty CP thương mại vận tải Hà Huy không nhiều. Do mới thành lập nên trong hai năm 2015 và năm 2016 nên Công ty đã sử dụng triệt để vốn để đầu tư vào kinh doanh vì thế mà lợi nhuận vẫn âm. Tuy nhiên, năm 2016 lợi nhuận sau thuế đã tăng 40.935.954 VNĐ so với năm 2015. Đến năm 2017, lợi nhuận sau thuế tăng lên, việc này chứng tỏ kết quả kinh doanh của Công ty ngyà càng hiệu quả hơn và lợi nhuận còn là mục tiêu, điều kiện để Công ty phát triển và củng cố vị trí của mình trên thị trường.

Lợi nhuận có xu hướng tăng lên như vậy đồng nghĩa với việc chi phí được trích cho công tác đào tạo và phát triển NNL tại Công ty cũng sẽ tăng lên. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có nhiều người lao động của Công ty được đào tạo và phát triển, giúp nâng cao chất lượng lao động tại Công ty và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhận xét chung: Qua việc phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty cổ phần thương mại vận tải Hà Huy, thấy được Công ty đang có sự tăng trưởng và phát triển tương đối ổn định qua các năm. Tuy nhiên, mức lợi nhuận hiện tại của Công ty chưa đạt được đến mức độ như mong muốn. Điều này cho thấy nguồn lao động của Công ty làm việc chưa được hiệu quả. Vì vậy, Công ty cần phải có những chính sách nhằm đào tạo và phát triển NNl của mình để tăng năng suất lao động, giúp Công ty ngày càng phát triển hơn. Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại CT Hà Duy

One thought on “Khóa luận: Khái quát về công ty thương mại vận tải Hà Duy

 1. Pingback: Khóa luận: Công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty vận tải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464