Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật bài Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế. Theo mình biết hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên đang có một vấn đề chung là gặp khó khăn trong khi viết bài: luận văn, khóa luận, báo cáo, tiểu luận. Biết được điều đó nên mình đã ở đây để trợ giúp các bạn những bài tiểu luận hay nhất. Hãy liên hệ với mình khi các bạn chưa lên được ý tưởng cho bài làm của mình nhé.

LỜI MỞ ĐẦU

Xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế – xã hội khác nhau. ở mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người đều có những hiểu biết và cách giải thích các hiện tượng kinh tế – xã hội nhất định. Việc giải thích  các hiện tượng kinh tế – xã hội ngày càng trở nên hết sức cần thiết đối với  đời sống kinh tế của xã hội loài người. Lúc đầu nó chỉ xuất hiện dưới những hình thức tư tưởng kinh tế, về sau mới trở thành những quan niệm, quan điểm kinh tế có tính hệ thống của các giai cấp khác nhau, đáp ứng cho nhu cầu lý luận và bảo vệ  các  lợi ích của các giai cấp đó. Mặt khác, các trường phái lý luận qua các  giai đoạn lịch sử khác nhau mang tính kế thừa, phát triển, cũng như phê phán có tính lịch sử của các trường phái kinh tế học.

Trường phái kinh tế chính trị học tư sản đầu tiên là chủ nghĩa Trọng thương. Nó ra đời trong thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ tư bản. Đối tượng nghiên cứu  của kinh tế chính trị học lúc này là lĩnh vực lưu thông và đánh giá cao vai trò tiền tệ trong việc tích luỹ của cải. Con đường làm tăng của cải là thương nghiệp, là ngoại thương. Họ đòi hỏi sự can thiệp của Nhà nước vào  nền kinh tế để tạo điều kiện  cho chủ nghĩa tư bản ra đơì.

Theo đà thâm nhập của tư bản vào lĩnh vực sản xuất, những vấn đề kinh tế của sản xuất nảy sinh vượt quá khả năng lý giải của chủ nghĩa Trọng thương; Đòi hỏi phải có những lý thuyết mới – Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển xuất hiện.

Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển lần đầu tiên chuyển đối tượng nghiên   cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất. Các đại biểu xuất sẵc của trường phái cổ điển là W.Petty, F.Quesnay, A.Smith, D.Ricacdo. Các ông nghiên cứu những vấn đề cơ bản của lý luận kinh tế chính trị học như thuyết giá trị lao động, tiền lương, lợi nhuận, lợi túc, tư bản, tích luỹ, tái sản xuất. Từ đó xây dựng nên hệ thống các phạm trù, quy luật kinh tế. Trường phái này ủng hộ tư tưởng tự do kinh tế, dưới sự chi phối của bàn tay vô hình, Nhà nước không can thiệp vào kinh tế.

Song thực tế đã bác bỏ tư tưởng tự do kinh tế của trường phái cổ điển. Đồng thời thể hiện sự bất lực của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển trước những hiện thực kinh tế mới. Trước bố cảnh đó, nhiều trào lưu kinh tế chính trị học nổi lên mà cơ bản là 2 trào lưu:

Một là những nhà kinh tế tiếp tục thuyết tư sản cổ điển đã đổi mới và phát triển, Trường phái Keynes, tự do mới, chính hiện đại.

Hai là kinh tế chính trị học Marx – Lenin.

Trong hệ thống các các lý luận cơ bản của từng trường phái cũng như của cả quá trình lịch sử phát triển, lý luận giá trị lao động đóng vai trò hạt nhân, là cơ sở của các lý luận khác; Nó cũng bắt đầu sơ khai từ những tư tưởng kinh tế và được phát triển thành những quan niệm, khái niệm và đến Marx đã khái quát hoá thành những phạm trù, những hệ thống lý luận hoàn chỉnh mà nhờ đó giải  thích được  các hiện tượng kinh tế trong xã hội.

Với những kiến thức tiếp cận được qua các bài giảng của Thầy giáo, qua một số tài liệu nghiên cứu hiện hành, Trong phạm vi bản tiểu luận này, trên lập trường tư tưởng của chủ nghĩa Marx – Lenin, em xin chọn đề tài Phân tích lý  luận giá  trị, giá cả hàng hoá trong các học thuyết kinh tế.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Tiểu Luận Môn

I. Lý luận của chủ nghĩa Trọng thương: Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Chủ nghĩa Trọng thương hay trường phái coi  trọng thương mại là  hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản ra đời trong thời kỳ tan rã của phương thức sản xuất phong kiến, phát sinh phương thức sản xuất tư bản  chủ  nghĩa chuyển từ kinh tế hàng hoá giản đơn sang kinh tế thị trường. Nó ra đời vào khoảng những năm 1450, phát triển tới những năm 1650 và sau đó bị suy đồi. Về mặt lịch sử, đây là thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của chủ nghĩa tư bản.

Tư tưởng xuất phát của chủ nghĩa Trọng thương cho rằng, tiền là nội dung căn bản của của cải, là tài sản thật sự của một quốc gia. Một nước có càng nhiều vàng thì càng giàu có. Còn hàng hoá chỉ là phương tiện để tăng thêm khối lượng tiền tệ mà thôi. Trên quan điểm coi tiền là đại biểu duy nhất của của cải, là tiêu chuẩn đánh giá mọi hình thức hoạt động nghề nghiệp. Những  hoạt  động nào không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là những hoạt động tiêu cực, không có lợi.  Hoạt động công nghiệp không thể là nguồn gốc của của cải (trừ công nghiệp khai thác vàng và bạc) chỉ có hoạt động ngoại thương mới là nguồn gốc thật sự của của cải.

Khối lượng tiền tệ chỉ có thể gia tăng bằng con đường ngoại thương. Trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu (xuất nhiều, nhập ít).

“Nội thương là một hệ thống ống dẫn, ngoại thương là máy bơm, muốn tăng của cải phải có ngoại thương nhập dần của cải qua nội thương”.

Những người trọng thương cho rằng, lợi nhuận thương nghiệp là kết quả của sự trao đổi không ngang giá, là sự lừa gạt, như chiến tranh. Họ cho rằng, không một người nào thu được lợi mà lại không làm thiệt kẻ khác. Dân tộc này là giàu bằng cách hy sinh lợi ích của dân tộc khác. Trong trao đổi phải có một bên thua để bên kia được.

Mặc dù còn hạn chế về tính lý luận nhưng hệ thống quan điểm học thuyết kinh tế Trọng thương đã taọ ra những tiền đề lý luận kinh tế xã hội cho các lý luận kinh tế thị trường sau này phát triển. Điều này thể hiện ở chỗ họ đưa ra quan điểm sự giàu có không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị, là tiền. Mục đích hoạt động của kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường là lợi nhuận. Marx chỉ ra rằng chủ nghĩa Trọng thương thế kỷ XVI-XVII đã đi theo “cái hình thái chói lọi của giá trị trao đổi và đứng trên lĩnh vực thô sơ của lưu thông hàng hoá để xem xét nền sản xuất  tư bản chủ nghĩa”.

II. lý luận của chủ nghĩa Trọng nông: 

Cũng như chủ nghĩa Trọng thương, chủ nghĩa Trọng nông xuất hiện trong khuôn khổ thời kỳ quá độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng ở giai đoạn phát triển kinh tế trưởng thành hơn. Vào giữa thế kỷ XVIII Tây Âu đã phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa và ở nước Anh, cuộc cách  mạng công nghiệp đã bắt đầu. ở nước Pháp chủ nghĩa tư bản công trường thủ công đã bén rễ ăn sâu một cách vững chắc. Điều đó đòi hỏi xét lại học thuyết  của  chủ nghĩa Trọng thương đã trở thành cấp thiết. Thời kỳ tích luỹ ban đầu đã chấm dứt và việc dùng thương mại để bóc lột các nước thuộc địa đã mất hết ý nghĩa đặc biệt của nó với tư cách là nguồn làm giàu cho giai cấp tư sản.Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Những người theo chủ nghĩa Trọng nông mà đại diện tiêu biểu  là Keynes  cho rằng, xã hội loài người phát triển theo những quy luật tự nhiên. Theo  họ, nguồn gốc duy nhất của của cải là tự nhiên, là nông nghiệp vì nông nghiệp đem lại cho con người những kết quả của tự nhiên.

Những người Trọng nông cho rằng, lợi nhuận thương nghiệp có được chẳng qua là nhờ tiết kiệm các khoản chi phí thương mại. Vì theo họ thương mại chỉ đơn thuần là “việc đổi những giá trị này lấy những giá trị khác ngang như thế” và  trong quá trình trao đổi đó, nếu xét nó dưới hình thái thuần tuý thì cả người mua, lẫn người bán chẳng có gì để mất hay được cả. Thương nghiệp không sinh ra của cải. Trao đổi không sản xuất ra được gì cả”. Trao đổi không làm cho tài sản tăng lên, vì tài sản được tạo ra trong sản xuất, còn trong trao đổi thì chỉ có sự trao đổi giá trị sử dụng này lấy giá trị sử dụng khác mà thôi. K.Marx trong khi phê phán  chủ nghĩa Trọng thương cũng viết: “Người ta trao đổi những hàng hoá với hàng hoá hay những hàng hoá với tiền tệ có cùng giá trị với hàng hoá đó, tức là  trao  đổi những vật ngang giá, rõ ràng là không ai rút ra được từ trong lưu thông ra nhiều giá trị hơn số giá trị đã bỏ vào trong đó. Vậy giá trị thặng dư tuyệt nhiên không thể hình thành ra được”. (TB.Q1.T1). Điều này chứng tỏ sự trưởng thành của các quan điểm kinh tế của phái trọng nông. Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

K.Marx nhận xét: “Phái trọng nông đã chuyển việc nghiên cứu nguồn gốc của giá trị thặng dư từ lĩnh vực lưu thông vào lĩnh vực sản xuất trực tiếp, và do đó đã đặt cơ sở cho việc phân tích nền sản xuất Tư bản chủ nhĩa” (Tư bản Q4).

Chủ nghĩa Trọng nông đưa ra học thuyết rất cơ bản, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống lý luận chủ nghĩa tư bản – Đó là học thuyết về “sản phẩm ròng”  (sản phẩm thuần tuý). Những người Trọng nông cho rằng sản phẩm thuần tuý chỉ được tạo ra trong nông nghiệp. F.Quesnay cho rằng của cải là vật chất, tức giá trị sử dụng. Ông nghiên cứu nền sản xuất xã hội từ mức chênh lêch giữa đầu vào và đầu ra của giá trị sử dụng trong quá trình sản xuất; ngành công nghiệp không có  thể làm tăng thêm số lượng của giá trị sử dụng mà chỉ có thể làm thay  đổi  hình thái của giá trị sử dụng, còn thương nghiệp thì không thể làm thay đổi ngay cả đến hình thái của giá trị sử dụng. Ông kết luận, nông nghiệp là ngành kinh tế sản xuất duy nhất, còn công nghiệp thì “chỉ có tiêu dùng chứ hoàn toàn không có sản xuất”. Công nghiệp chẳng qua là chế biến lại nguyên liệu của nông nghiệp. Trong công nghệp người ta không tạo ra chất mới, chỉ là sự kết hợp nhiều nguyên tố của các chất khác nhau đã tồn tại từ trước. Trong nông nghiệp không có sự kết hợp mà chỉ có sự tăng thêm về chất, tạo ra sản phẩm thuần tuý mới.

F.Quesnay tuyên bố: “Chỉ có của cải dân cư ở nông thôn mới để ra của cải quốc gia”, “nông dân nghèo thì xứ sở nghèo”.

Như vậy, chủ nghĩa Trọng nông đã giải thích nguồn gốc của sản phẩm thuần tuý theo tinh thần của chủ nghĩa tự nhiên, tựa hồ như đất đai là nguồn gốc của sản phẩm thuần tuý. Trong học thuyết này, họ đã coi sản phẩm thuần tuý là sản phẩm lao động của người công nhân làm thuê, bộ phận này đã biến thành nguồn thu  nhập của giai cấp tư sản và địa chủ.

Tuy nhiên, phái Trọng nông đã tầm thường hoá khái niệm của cải, không  thấy tính hai mặt của nó (hiện vật và giá trị). Ai cũng biết rằng việc làm tăng thêm giá trị của vật phẩm thường kèm theo việc làm giảm khối lượng thực thể chứa  đựng trong các vật phẩm đó. Giá trị và khối lượng của vật phẩm có thể thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn ngược nhau.

Các lý luận giá trị, giá cả hàng hoá trong các học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh:

Chủ nghĩa Trọng thương đã trở  thành lỗi thời và bắt đầu tan rã ngay từ thế  kỷ XVII, trước hết là Anh, một nước phát triển nhất về mặt kinh tế. Tiền đề của việc đó được tạo ra chủ yếu là do sự phát triển các công trường thủ công ở Anh, đặc biệt là trong nhành dệt, sau đó là công nghiệp khai thác. Giai cấp tư sản đã nhận thức được rằng: “muốn làm giàu phải bóc lột lao động, lao động  làm thuê của những người nghèo là nguồn gốc làm giàu vô tận cho những người giàu”.

Tất cả những điều kiện kinh tế, xã hội khoa học của cuối thế kỷ XVII đã chứng tỏ thời kỳ tích luỹ ban đầu của tư bản đã kết thúc và thời kỳ sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu. Tính chất phiến diện của học thuyết trọng thương trở nên quá rõ ràng, đòi hỏi phải có lý luận mới để đáp ứng với sự vận động và phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, kinh tế chính trị học cổ điển Anh ra đời.

Theo Marx, kinh tế chính trị học cổ điển Anh bắt đầu từ William Petty và kết thúc ở David Ricacdo.

1. William Petty – Người đầu tiên đưa ra nguyên lý lao động quyết định giá trị trong kinh tế chính trị học tư sản: Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

William Petty (1623-1687) là một trong những người sáng lập ra học thuyết kinh tế cổ điển ở Anh. Ông sinh ra trong một gia đình thợ thủ công, có trinh độ  tiến sĩ vật lý, là nhạc trưởng, là người phát minh ra  máy chữ. Ông là người áp  dụng phương pháp mới trong nghiên cứu khoa học, được gọi là phương pháp khoa học tự nhiên.

Trong tác phẩm “Bàn về thuế khoá và lệ phí”, 1662 W.Petty nghiên cứu về giá cả, chia giá cả thành hai loại: Giá cả tự nhiên và giá cả chính trị. Theo ông giá cả chính trị (giá cả thị trường) phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nó thay đổi phụ thuộc vào giá cả tự nhiên và quan hệ cung cầu hàng hoá trên thị trường, do đó khó xác định; Còn giá cả tự nhiên (tức giá trị) là do thời gian lao động hao phí quyết định và năng suất lao động có ảnh hưởng đến mức hao phí đó. Như vậy, Petty là người đầu tiên đã tìm thấy cơ sở giá cả tự nhiên là lao động, thấy được quan hệ giữa lượng giá trị và năng suất lao động. Ông kết luận rằng: số lượng lao động bằng nhau bỏ vào sản xuất là cơ sở để so sánh giá trị hàng hoá. Giá cả tự nhiên (giá trị) tỷ lệ nghịch với năng suất lao động khai thác vàng và bạc. Ông có ý định đặt vấn đề lao động phức tạp và lao động giản đơn nhưng không thành.

Như vậy, W.Petty chính là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết giá trị lao động. Tuy lý thuyết giá trị – lao động của ông còn có những hạn chế chưa phân biệt được các phạm trù giá trị, giá trị trao đổi với giá cả. Ông tập trung nghiên cứu về giá cả một bên là hàng hoá, một bên là tiền, tức là ông mới chú ý nghiên cứu về mặt lượng. Ông nhận thức được rằng giá trị của tiền tệ cũng   là do lượng lao động quyết định, từ đó khắc phục được các kiến giải không những không thể trừu tượng hoá được giá trị từ giá trị trao đổi, mà còn không trừu tượng hoá được giá trị trao đổi từ giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị, mà ông đã lẫn lộn hai cái đó. Ông cũng chia lao động ra làm hai loại: một loại lao động sản xuất ra vàng và bạc, một loại khác là lao động sản xuất ra những hàng hoá bình thường. Ông cho rằng chỉ có lao động khai thác vàng và bạc mới có giá  trị trao đổi, còn  các lao động khác thì chỉ khi trao đổi hàng và tiền mới này sinh giá trị trao đổi. Theo ông, giá trị hàng hoá chính là sự phản ánh giá trị tiền tệ cũng như ánh sáng của mặt trăng là sự phản chiếu ánh sáng mặt trời vậy. Đó là ảnh hưởng tư tưởng chủ nghĩa Trọng thương rất nặng ở ông. Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Petty đã lẫn lộn lao động với tư cách là nguồn gốc của giá trị với lao động  với tư cách là nguồn gốc của giá trị sử dụng, nghĩa là ông đã đồng nhất lao động trừu tượng với lao động cụ thể. Từ đó Petty có ý định đo giá trị  bằng hai đơn vị  lao động và đất đai. Ông nêu ra câu nói nổi tiếng: “Lao động là cha, còn đất là mẹ của của cải”. Về phương diện của cải nói như vậy là đúng, chỉ rõ nguồn gốc  giá  trị sử dụng. Nhưng cái mà ông muốn nói đến là giá trị, ông nói: việc xem xét giá  trị của tất cả mọi hàng hoá đều phải xuất phát từ hai yếu tố tự nhiên, tức là đất đai và lao động. Nói như vậy ông đã đi ngược lại kết luận đúng đắn của chính mình là giá trị được quyết định bởi thời gian lao động hao phí trong quá trình sản  xuất hàng hoá.

2. Adam Smith – Người đầu tiên trình bày một cách có hệ thống lý luận giá trị lao động và những yếu tố tầm thường còn tồn tại trong lý luận của ông:

Adam Smith (1723-1790) là nhà kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới. Ông là nhà tư tưởng tiên tiến của giai cấp tư sản, ông muốn thủ tiêu tàn tích phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, kêu gọi tích luỹ và phát triển lực lượng sản xuất theo ý nghĩa tư bản, xem chế độ tư bản chủ nghĩa là hợp lý duy nhất. Marx coi A.Smith là nhà kinh tế học tổng hợp của công trường  thủ công.

A.Smith đã phân biệt rõ ràng giá trị sử dụng với giá trị trao đổi. Ông nói: “Giá trị có hai nghĩa khác nhau, có lúc nó biểu thị hiệu quả sử dụng như là một  vật phẩm đặc biệt, có lúc biểu thị sức mua do chỗ chiếm hữu một vật nào đó mà   có được đối với vật khác. Cái trước gọi là giá trị sử dụng, và cái sau gọi là giá trị trao đổi”. Ông còn chứng minh rõ quan hệ giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Những thứ có giá trị sử dụng rất lớn thường có giá trị trao đổi cực nhỏ, thậm chí còn không có. Ví dụ: “Không có gì hữu ích bằng nước, nhưng với nó  thì không  thể mua  được gì”. Ngược lại, những thứ có giá trị trao đổi rất lớn, thường có giá  trị sử dụng cực nhỏ, thậm chí không có. Việc phân biệt rõ ràng hai khái niệm giá  trị sử dụng và giá trị trao đổi này đồng thời giải thích rõ là giá trị trao đổi lớn hay nhỏ không liên quan gì đến giá trị sử dụng, đó là công lao của A.Smith. Nhưng  ông cho rằng những thứ không có giá trị sử dụng có thể có giá trị trao đổi thì lại  sai lầm.

Theo A.Smith giá trị trao đổi là do lao động quyết định, giá trị trao đổi là do hao phí lao động để sản xuất ra hàng hoá quyết định. Đó là khái niệm đúng đắn về giá trị. Lao động là thước đo thật sự để xác định giá trị trao đổi của mọi thứ hàng hoá. Việc xác nhận lao động quyết định giá trị hàng hoá là công lao và thành tích khoa học của ông. Nhưng ông không hiểu được tính chất xã hội của loại lao động này. Vì thế, khi đi sâu tìm hiểu thêm xem lao động gì quyết định giá trị của hàng hoá , lao động xác định giá trị hàng hoá như thế nào thì ông rơi vào hỗn loạn. Một mặt ông cho rằng lao động quyết định giá trị hàng hoá là lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá. Lượng giá trị của hàng hoá tỷ lệ thuận với lượng thời gian lao động hao phí trong sản xuất. Đồng thời ông còn nghiên cứu sự phân biệt giữa lao động giản đơn và lao động phức tạp, ông cho rằng trong cùng một thời gian, lao động phức tạp tạo ra giá trị nhiều hơn là lao động đơn giản. Nhưng đồng thời ông lại cho rằng giá trị một hàng hóa bằng số lượng lao động mà người ta có thể mua được nhờ hàng hoá đó. Đây là điều luẩn quẩn và sai lầm của A.Smith, dùng giá trị quyết định giá trị. Ông đã lẫn lộn vấn đề giá trị đã được quyết định như thế nào trong sản xuất và giá trị đã biểu hiện như thế nào trong trao đổi. Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Về cấu thành giá trị của hàng hoá. Theo A.Smith trong sản xuất tư bản chủ nghĩa, tiền lương, lợi nhuận và địa tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập, cũng như mọi giá trị trao đổi. A.Smith coi tiền lương, lợi nhuận và địa tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập, đó là quan điểm đúng đắn. Song ông lại tầm thường ở chỗ coi các khoản thu nhập là nguồn gốc đầu tiên của mọi  giá trị trao  đổi. Ông đã lẫn lộn hai vấn đề hình thành giá trị và phân phối giá trị, giá trị của hàng hoá với giá trị mới sáng tạo ra của lao động; Hơn nữa, ông cũng đã xem thường tư bản bất biến, coi giá trị hàng hoá chỉ có (V+m).

Smith nghiên cứu quy luật giá trị và tác dụng của nó. Ông đã phân biệt giá cả tự nhiên với giá cả thị trường. Ông khẳng định hàng hoá được bán theo giá cả tự nhiên, nếu giá cả đó ngang với mức cần thiết để trả cho tiền lương, lợi nhuận và địa tô. Theo ông, giá cả tự nhiên là trung tâm. Giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng hoá, giá cả này nhất trí với giá cả tự nhiên khi hàng hoá được đưa ra thị trường với số lượng đủ “thoả mãn lượng cầu thực tế”. Nhưng do sự biến động của cung cầu là cho giá cả thị trường chênh lệch với giá cả tự nhiên. Bản thân giá cả tự nhiên cũng thay đổi cùng với tỷ suất tự nhiên của mỗi bộ phận cấu thành nó. Ông đã nhận thấy giá cả trong chủ nghĩa tư bản được đặt ra khác với trước đây. Nhưng ông không thấy được trong chủ nghĩa tư bản quá trình thực hiện giá trị gắn liền   với việc phân phối lại giá trị dưới hình thái lợi nhuận, địa tô và lợi tức. Ông đã vấp vào vấn đề giá cả sản xuất. Có thể thấy rằng, không những ông coi  giá cả  dao động xung quanh giá trị là một hiện tượng có tính quy luật, mà còn chứng minh rã tác dụng điều tiết của quy luật giá trị đối với sản xuất hàng hoá. Nhưng do chỗ không hiểu được mối liên hệ nối tại giữa giá trị và giá cả, ông không giải thích được sự xa rời giá cả khỏi giá trị chính là hình thức tác động của quy luật giá trị.

Công lao chủ yếu của A.Smith về lý luận giá trị là đã phân biệt được giá trị  sử dụng và giá trị trao đổi, hơn nữa, ông đã cho rằng lao động là “thước đo thực tế của giá trị”. Nhưng do hạn chế về lập trường, quan điểm và phương pháp nên lý luận giá trị của ông vừa có yếu tố khoa học lại vừa có yếu tố tầm thường.

III. Lý luận về giá trị lao động của David Ricacdo đã đạt tới đỉnh cao của kinh tế chính trị học cổ điển của giai cấp tư sản:

David Ricacdo (1772-1823) sinh trong một gia đình giàu có làm nghề chứng khoán, một nhà tư bản có địa vị trong số các gia đình giàu có ở châu Âu. Ông hoạt động trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp đã hoàn thành; Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xác lập địa vị thống trị hoàn toàn và phát triển trên cơ sở chính nó, với hai giai cấp cơ bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản đối lập nhau. Mâu thuẫn giữa hai giai cấp bọc lộ rõ ràng hơn. Ông cũng nhìn nhận được mâu thuẫn giai cấp trong xã hội tư bản chủ nghĩa, ông đã vạch ra được những cơ sở  kinh tế của các mâu thuẫn đó. Ông công khai bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản công nghiệp với ý thức để thúc đẩy sự phát triển của nước Anh. Tư tưởng kinh tế của ông có nhiều điểm tiến bộ, vì nó hình thành trong thời kỳ giai cấp tư sản đang lên (giai cấp tiến bộ chống lại chế độ phong kiến, chưa lộ rõ mặt phản động của nó), còn giai cấp vô sản chưa đủ mạnh, và sự giác ngộ về sứ mệnh lịch sử của  mình chưa đầy đủ.

Lý luận giá trị chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống quan điểm  của  Ricacdo. Ông định nghĩa giá trị hàng hoá như sau: “Giá trị của hàng hoá hay số lượng của một hàng hoá nào khác mà hàng hoá đó trao đổi, là do số lượng lao động tương đối, cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó quyết định, chứ không phải do khoản thưởng lớn hay nhỏ trả cho lao động đó quyết định”.

Cũng như A.Smith, Ricacdo đã phân biệt rõ hai thuộc tính của hàng hoá là  giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Ông bác bỏ lý luận giá trị sử dụng quyết định giá trị hàng hoá, ông đã chứng minh rằng các nhân tố tự nhiên giúp con người tạo nên giá trị sử dụng, nhưng không thêm một phân tử gì vào giá trị hàng hoá cả. Ông có  ý kiến kiệt xuất rằng: “Tính hữu ích không phải là thước đo giá trị trao đổi, mặc  dù hàng hoá rất cần thiết giá trị này”. “Giá trị khác xa với của cải, giá trị không phụ thuộc vào việc có nhiều hay ít của cải, mà tuỳ thuộc vào điều kiện sản xuất  khó khăn hay thuận lợi”. Theo ông sở dĩ có nhiều lầm lẫn trong khoa học kinh tế chính trị là do người ta coi “sự tăng của cải và tăng giá trị là một”, là do người ta quên rằng thước đo giá trị chưa phải là thước đo của cải vì của cải không phụ  thuộc vào giá trị. Theo ông giá trị trao đổi hàng hoá được quy định bởi lượng lao động chứa đựng trong hàng hoá, lượng lao động đó tỷ lệ thuận với lao động tạo ra hàng hoá. “Tính hữu ích không tăng cùng nhịp độ với tăng giá trị”, “tính hữu ích là cần thiết vì vật không có ích, nó không có được giá trị trao đổi”.

Ricacdo cho rằng hàng hoá hữu ích sở dĩ có giá trị trao đổi là do hai nguyên nhân:

  • Tính chất khan hiếm.
  • Lượng lao động cần thiết để sản xuất ra chúng.

Như vậy là ông đã nhận thức được giá trị trao đổi được quyết định bởi lượng lao động đồng nhất của con người, chứ không phải là lượng lao động hao phí cá biệt. Về điểm này ông là người đầu tiên đã phân biệt được lao động cá biệt và lao động xã hội. Nhưng lầm lẫn của ông là cho rằng giá trị hàng hoá được điều tiết bởi lượng lao động lớn nhất hao phí trong những điều kiện xấu (Về điểm này thì Marx xác định trong điều kiện trung bình). Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Ricacdo phân biệt giá cả tự nhiên và giá cả thị trường. Ông cho rằng, không một hàng hoá nào mà giá cả không bị ảnh hưởng của biến động ngẫn nhiên  hay tạm thời. Nhưng nguyện vọng của các nhà tư bản luôn có xu hướng muốn rút số vốn của mình ra khỏi một công việc kinh doanh ít lãi và đầu tư vào một công việc kinh doanh có lãi hơn, nguyện vọng đó không cho phép giá cả thị trường của các hàng hoá dừng lâu ở một mức nào đó cao hơn nhiều hay thấp hơn nhiều so với giá cả tự nhiên của chúng.

Đề cập vấn đề tăng giá cả, Ricacdo viết rằng, việc tăng giá cả lên có thể là một nhân tố điều tiết một lượng cung không đủ so với một lượng cầu đang phát triển, điều tiết việc tiền tệ sụt giá, việc đánh thuế vào những vật phẩm thiết yếu,  ông đã cố gắng tìm hiểu sự vận động của giá cả. Theo ông giá cả không phải do cung cầu quyết định, quyết định mức giá ở trong tay những người sản xuất, cung cầu chỉ ảnh hưởng đến giá cả. Ông viết: “Cái có tính chất điều tiết giá trị là  hao phí lao động sản xuất, không phải quan hệ cung cầu và tâm trạng người mua”. Ông viết rõ hơn chỉ khi nào không có cạnh tranh thì tỷ lệ trao đổi có thể do “nhu cầu của người ta và do sự đánh giá tương đối của người ta đối với hàng hoá” quyết định. Còn trong điều kiện cạnh tranh thì giá cả “rốt cuộc sẽ do cạnh tranh giữa những người bán điều tiết”.

Ricacdo chứng minh một cách tài tình rằng, giá trị hàng hoá giảm khi năng suất lao động tăng lên – Dự đoán thiên tài của Petty được ông luận chứng. Ông gạt bỏ sai lầm của A.Smith cho rằng lao động trong nông nghiệp có năng suất cao hơn và cho rằng sự tăng lên của của caỉ đi kèm với giá trị của nó giảm.

Ricacdo đã trình bày lý luận giá trị của mình từ việc phê phán A.Smith. Ông đã gạt bỏ tính không triệt để, không nhất quán về cách xác định giá trị  của A.Smith: Giá trị = Lao động mua được. Ricacdo kiên định với quan  điểm: lao  động là nguồn gốc của giá trị, công lao to lớn của ông là đã đứng trên quan điểm đó để xây dựng lý luận khoa học của mình. Đồng thời ông cũng phê phán A.Smith cho rằng giá trị là do các nguồn gốc thu nhập hợp thành. Theo ông giá trị hàng hoá không phải do các nguồn gốc thu nhập hợp thành, mà ngược lại được phân thành các nguồn thu nhập.

Về cơ cấu giá trị hàng hoá, ông cũng có ý kiến khác với sai lầm giáo  điều  của A.Smith bỏ C ra ngoài giá trị hàng hoá. Ricacdo cho rằng: giá trị hàng hoá không chỉ do lao động trực tiếp tạo ra, mà còn là lao động cần thiết trước đó nữa như máy móc, nhà xưởng – Tức ông chỉ biết có C1, chỉ có đến Marx mới hoàn chỉnh được công thức giá trị hàng hoá = C+V+m.

Mặt hạn chế trong lý luận giá trị của Ricacdo là ở chỗ ông chưa vượt qua được các cửa ải là không nhận được tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá. Mặc dù ông và A.Smith biết rằng lao động tạo ra giá trị là một thứ lao động không kể hình thái của nó.

Khác với A.Smith, Ricacdo cho rằng quy luật giá trị vẫn hoạt động trong chủ nghĩa tư bản – đây là quan điểm đúng đắn của ông; Tuy nhiên, hoạt động như thế nào thì ông không chứng minh được vì ông không thể giải qưuyết được vấn đề giá cả sản xuất, ông đã đồng nhất hoá giá trị và giá cả sản xuất. Ông cũng chưa hiểu được giá trị trao đổi là hình thức của giá trị. Ricacdo nói riêng và các nhà kinh tế học tư sản nói chung chỉ chú ý phân tích mặt lượng giá trị, ít chú ý đến mặt  chất  và hoàn toàn không phân tích hình thái giá trị. Đây là một  trong  những nhược điểm chủ yếu của kinh tế chính trị cổ điển tư sản, khuyết điểm này là do thiếu  quan điểm lịch sử, xem xét các hàng hoá, tiền tệ, tư bản là hình thái tự nhiên vĩnh viễn. Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Tóm lại, Ricacdo đã đứng vững trên cơ sở lý luận giá trị lao động.  Marx  đánh giá “Nếu A.Smith đã đưa khoa học kinh tế chính trị vào hệ  thống,  thì Ricacdo đã kết cấu toàn bộ khoa học kinh tế chính trị bằng một nguyên lý thống nhất, nguyên lý chủ yếu quyết định của ông là thời gian lao động quyết định giá trị”.

Những lý luận của kinh tế chính trị tư sản tầm thường:

Đầu thế kỷ XIX, cuộc cách mạng công nghiệp đã hoàn thành, cuộc khủng hoảng kinh tế 1825 mở đầu cho các cuộc khủng hoảng có chu kỳ. Sau nước Anh, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng được xác lập ở các nước khác. Từ năm 1930, sự thống trị về chính trị của giai cấp tư sản được xác lập ở  Anh  và Pháp, nhưng giai cấp vô sản cũng ngày càng lớn mạnh, phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác, nay mang tính chất chính trị, đe doạ sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Việc xuất hiện những hình thái khác nhau của CNXH không tưởng đã phê phán kịch liệt chế độ tư banr gây tiếng vang trong giai cấp công  nhân. Giai cấp tư sản cần có một lý luận để chống lại CNXH không tưởng, bảo vệ chủ nghĩa tư bản. Trước bối cảnh đó, kinh tế chính trị tầm thường xuất hiện đã  biểu hiện sự phản ứng của giai cấp tư sản đối với phong trào cách mạng và những tư tưởng của CNXH không tưởng.

Các nhà kinh tế theo trường phái này không phát triển quan điểm kinh tế của trường phái cổ điển, đặc biệt là nguyên lý giá trị – lao động. Hơn thế nữa họ dần dần xã rời nguyên lý giá trị – lao động, phát triển mặt thứ hai trong học thuyết giá trị của các nhà Cổ điển, như ủng hộ thuyết giá trị – các nhân tố sản xuất, ủng họ nguyên lý giá trị – ích lợi, mà tiêu biểu là Thomas Robert Malthus  và  Jean Baptiste Say.

1. Tính tầm thường trong lý luận giá trị của Thomas Robert Malthus: Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Thomas Robert Malthus (1766 – 1844) sinh ra trong một gia đình quý tộc và làm nghề tu hành. Ông là người ủng hộ tầng lớp tư bản kinh doanh ruộng đất,   đồng thời bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Đặc điểm nổi bật trong phương pháp luận của ông là nặng về phân tích hiện tượng, thay thế các quy luật kinh tế bằng quy luật tự nhiên sinh học.

Malthus đã nhận thấy những mâu thuẫn do sự hạn chế của Ricacdo và lợi dụng lầm lẫn của Ricacdo để bác bỏ lý luận giá trị. Malthus đã sử dụng yếu tố tầm thường trong học thuyết của A.Smith – tức là việc quy định giá trị lao động. Cái “mới” của Malthus là ở chỗ giải thích được thước đo giá trị. Theo Malthus, lao động có thể mua được hàng hoá là do chi phí để sản xuất ra hàng hoá đó quyết định. Chi phí đó bao gồm lượng lao động sống và lao động vật hoá đã chi phí để sản xuất ra hàng hoá cộng với lợi nhuận của tư bản ứng trước. Như vậy, Malthus đã phủ nhận vai trò của lao động là nguồn gốc tạo ra giá trị và coi lợi nhuận là yếu tố cấu thành khác của giá trị. Từ đó, ông giải thích lợi nhuận như là khoản thặng  dư ngoài số lao động hao phí để sản xuất hàng hoá. Theo cách giải thích này, lưu thông là lĩnh vực trong đó lợi nhuận xuất hiện, nhờ bán hàng hoá đắt hơn khi mua.

2. Lý luận của Jean Baptisste Say:

Jean Baptisste Say (1766-1832) sinh ra trong một gia đình thương nhân ở Lyon. Điểm nổi bật trong phương pháp luận của ông là áp dụng phương pháp chủ quan, tâm lý trong việc đánh giá các hiện tượng và quá trình kinh tế, phủ nhận các quy luật kinh tế khách quan.

Lý thuyết giá trị của B.Say xa rời lý thuyết giá trị – lao  động, ủng hộ lý thuyết giá trị – ích lợi hay giá trị – chủ quan. B.Say đã đem “Thuyết về tính hữu dụng” đối lập với lý luận giá trị của Ricacdo. Theo B.Say, sản xuất tạo ra giá trị hữu dụng (giá trị sử dụng), còn “tính hữu dụng lại truyền giá trị cho các vật”. Giá trị là thước đo tính hữu dụng. Như vậy, ông đã không phân biệt được giá trị sử dụng và giá trị, coi giá trị sử dụng và giá trị là một, do đó đã che đậy cái bản chất đặc thù xã hội của giá trị.

Nếu Ricacdo đã vạch rõ, không thể lẫn lộn, giữa giá trị sử dụng và giá trị, giá trị khác xa với của cải, giá trị không tuỳ thuộc vào việc có nhiều hay ít của cải, mà tuỳ thuộc vào điều kiện sản xuất khó khăn hay thuận lợi; năng suất lao động tăng lên thì sẽ ảnh hưởng một cách khác nhau đến của cải và giá trị… thì B.Say lại cho rằng giá trị của vật càng cao thì tính hữu dụng càng lớn. Ricacdo đã phản đối điều đó một cách ý nhị rằng, nếu ngươid ta trả cho livrơ vàng 2000 lần hơn là trả cho một livrơ sắt, thì phải chăng điều đó có nghĩa là tính hữu dụng của vàng 2000 lần hơn tính hữu dụng của sắt? B.Say đã không giải đáp được điều đó.

Say còn cho rằng, giá trị được xác định trên thị trường, hay giá trị chỉ được xác định trong trao đổi; thước đo giá trị của đồ vật là số lượng các vật mà người khác đồng ý đưa ra để “đổi lấy” đồ vật nói trên. Nói cách khác, theo Say, giá trị được quyết định bởi quan hệ cung cầu. Theo Marx, luận điểm này cho thấy vật nào càng hiếm thì giá trị càng cao, lại trái với luận điểm vật có giá trị sử dụng cao thì có giá trị cao. Marx đã chứng minh rằng, cung cầu chỉ điều tiết sự chênh lệch giữa giá cả thị trường của hàng hoá và giá trị của chúng. Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

“Học thuyết về tính hữu dụng” nhằm theo đuổi một mục đích thực tiễn nhất định, B.Say đã giành cho lao động một vị trí phụ thuộc trong việc tạo ra giá trị. Quy giá trị thành tính hữu dụng – đó là biến thể chủ yếu trong quan  niệm của B.Say về giá trị. Dựa vào đó, ông đã  giải thích vấn đề thu nhập trong xã hội tư  bản.

Theo B.Say, có 3 nhân tố tham gia vào sản xuất: lao động, tư bản và ruộng đất. Mỗi nhân tố đều có công phục vụ, mà cái gì tạo ra sự phục vụ đều là sản xuất, do đó, không chỉ có lao động mà cả tư bản và tự nhiên đều tạo ra giá trị. Cả 3 yếu  tố đều có công phục vụ: lao động tạo ra tiền lương, tư bản tạo ra lợi nhuận, ruộng đất sáng tạo ra địa tô, vì vậy, phải có thu nhập tương ứng: công nhân được tiền lương, nhà tư bản hưởng lợi nhuận, địa chủ nhận được địa tô. B.Say cho rằng nếu tăng thêm đầu tư tư bản vào sản xuất sẽ tăng thêm sản phẩm phù hợp với tăng  thêm giá trị, máy móc tham gia vào sản xuất sản phẩm thì cũng tạo ra giá trị.

 Trường phái của các nhà tiểu tư sản:

Cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX dẫn đến sự thay đổi đáng kể về kinh tế xã hội. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản đã trở thành các giai cấp cơ bản của xã hội. Nền sản xuất máy móc ra đời, làm cho sự phụ thuộc  của công nhân vào nhà tư bản từ hình thức trở thành thực tế. Sự bần cùng hoá của giai cấp vô sản, thất nghiệp,  vô Chính phủ, phân hoá giai cấp ngày càng tăng lên.  ở các nước có sự phát triển của chủ nghĩa tư bản yếu và bước vào cách mạng công nghiệp ở nền sản xuất nhỏ chiếm ưu thế thì những mâu thuẫn xã hội diễn ra càng gay gắt hơn. Từ đó xuất hiện phên phán chủ nghĩa tư bản theo quan điểm tiểu tư sản. Học thuyết kinh tế Tiểu tư sản xuất hiện, các đại biểu của trường phái này là Simonde de Sismondi, Pierr Joseph Proudon.

3. Những lý luận của Simonde de Sismondi: 

Sismondi (1773-1842) sinh ở Thuỵ sĩ, gần Giơnever, xuất thân từ một gia đình quý tộc. Quá trình phát triển tư tưởng kinh tế của ông chia thành hai giai  đoạn. Trong giai đoạn đầu ông ủng hộ A.Smith. Giai đoạn sau, ông phê phán tư bản chủ nghĩa và các quan điểm của phái cổ điển.

Sismondi đứng trên lập trường giá trị – lao động để quy định giá trị của hàng hoá. Theo Marx, ông đã nhìn thấy tính chất xã hội đặc thù của lao động, ông đã  đưa ra danh từ “thời gian lao động xã hội cần thiết” để thoả mãn nhu cầu đó. Khi xác định giá trị, ông không dựa vào lao động cá biệt mà dựa vào lao động xã hội. Ông chỉ ra là, lao động là nguồn gốc duy nhất của mọi của  cải. Ông thấy được  mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị.

Theo ông, tiền tệ, cũng như hàng hoá khác, là sản phẩm của lao  động.  Tiền là thước đo chung của giá trị. Ông thấy được sự khác nhau giữa tiền giấy và  tiền tín dụng.

Tuy nhiên ông không đi xa hơn quan điểm của Ricacdo, thậm chí có chỗ còn làm cho những quan điểm đó tồi tệ hơn. Chẳng hạn, Ricacdo coi giá trị tương đối của hàng hoá được quy định bằng lượng lao động đã chi phí vào việc sản xuất  hàng hoá, còn Sismondi coi giá trị tương đối của hàng hoá là phụ thuộc vào cạnh tranh, vào lượng cầu, vào tỷ lệ giữa thu nhập và lượng cung về hàng hoá. Ông còn đưa ra khái niệm giá trị tuyệt đối hay chân chính, điều này Ricacdo không đề cập tới. Nhưng Sismondi giải thích khái niệm đó theo kiểu tự nhiên chủ nghĩa và đi tìm giá trị đó trong một đơn vị kinh tế độc lập, đi vào con đường những câu truyện Robinxơn cổ truyền.

4. Những lý luận của Proudhon: Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Proudhon (1809-1865) sinh ra trong một gia đình thợ thủ công nghèo. Trong các tác phẩm của mình ông thể hiện là một nhà tư tưởng bảo vệ sản xuất nhỏ. Nếu Sismondi phản ánh tư tưởng tiểu tư sản ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, thì Proudhon (1809-1865) lại phản ánh tư tưởng tiểu tư sản ở giai đoạn cao hơn của chủ nghĩa tư bản. Theo Marx, Proudhon là một nhà tư tưởng chính cống nhất, một trăm phần trăm của giai cấp tiểu tư sản. Lý luận giá trị là phần quan trọng trong  học thuyết kinh tế của ông.

Về hình thức, ông có đặt vấn đề một cách biện chứng hứa hẹn bóc trần mâu thuẫn giữa giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá. Nhưng ông đã giải thích không đúng mâu thuẫn đó. Ông coi giá trị sử dụng là hiện thân của sự dồi dào, còn giá trị trao đổi là hiện thân của sự khan hiếm, thành thử giá trị sử dụng và giá trị biểu  hiện hai khuynh hướng đối lập: dồi dào và khan hiếm.

Trung tâm lý luận giá trị của Proudhon là “giá trị cấu  thành” hay “giá trị xác lâpk”. Theo ong, trao đổi trên thị trường người ta có sự lựa chọn, đặc biệt về sản phẩm. Một loại hàng hoá nào đó đi vào lĩnh vực tiêu dùng, đã qua thị trường, được thị trường thử thách, và xã hội thừa nhận – trở thành giá trị, là giá trị cấu thành. Ngược lại, những hàng hoá bị đẩy ra, không được thị trường và xã hội chấp nhận, ông cho rằng, cần phải cấu thành hay xác lập trước giá trị, làm thế nào cho hàng hoá chắc chắn được thực hiện, đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Ông lấy dẫn chứng: vàng và bạc là những hàng hoá đắt tiền, mà giá trị được xác lập.

Như vậy, trong lý luận “giá trị cấu thành” về thực chất ông muốn xoá bỏ những mâu thuẫn của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Quan điểm của ông thể hiện rõ những sai lầm về mặt phương pháp luận: bảo vệ sản xuất hàng hoá (đay là mặt tốt), xoá bỏ mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị (mặt xấu). Về cơ bản ông muốn kết hợp quan điểm trao đổi với quan điểm giá trị – lao động, để từ đó coi cả lao động và trao đổi đều là nguồn gốc của giá trị.

5. Lý luận giá trị trong học thuyết kinh tế Marx – lenin: Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Đến những năm 40 thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã giành được địa vị thống trị. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản đã làm thay đổi căn bản cơ cấu giai cấp xã hội. Trong xã hội tư bản, có hai giai cấp cơ bản là giai cấp tư sản giữ địa vị thống trị và giai cấp vô sản bị thống trị đã làm tăng những mâu thuẫn vốn có của nó. Phong  trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại chế độ áp bức bóc lột tư bản chủ nghĩa càng lên cao; đi từ tự phát đến tự giác, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị. Từ đó, đòi hỏi phải có lý luận cách mạng làm vũ khí tư tưởng cho giai cấp vô sản. Chủ nghĩa Marx ra đời. Karl Marx (1818-1883) và Engels (1820-1895) là những người sáng lập ra chủ nghĩa Marx.

Chủ nghĩa Marx phát sinh ra là sự tiếp tục trực tiếp của triết học cổ  điển  Đức, kinh tế chính trị Cổ điển Anh và CNXH không tưởng Pháp. Lênin coi đó là 3 nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Marx.

Trong hệ thống các học thuyết kinh tế, học thuyết về giá trị – lao động được trình bày như là cơ sở của tất cả các học thuyết kinh tế của Marx. Lần đầu tiên, giá trị được xem xét như là quan hệ sản xuất xã hội của những người sản xuất hàng hoá, còn hàng hoá là nhân tố tế bào của xã hội tư sản. Giá trị hàng hoá là lao động của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. Giá trị là phạm trù lịch sử – có sản xuất hàng hoá thì mới có giá trị hàng hoá. Giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị; Giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi.

Theo Marx, hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng; Ông đã tiến xa hơn lý luận của các nhà tư sản cổ điển là phân biệt 1 cách rõ ràng hai thuộc tính này; Đó là:

Giá trị sử dụng là công dụng của vật phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. Còn giá trị là lao động xã hội thể hiện và vật hoá trong hàng hoá.

Giá trị và giá trị sử dụng là hai thuộc tính cùng tồn tại và thống nhất  với  nhau ở một hàng hoá. Quá trình thực hiện giá trị và quá trình thực hiện giá trị sử dụng là hai quá trình khác nhau về thời gian và không gian. Trước khi thực hiện  giá trị sử dụng của hàng hoá, phải thực hiện giá trị của nó; nếu không thực hiện được giá trị thì sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng.

Marx phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá là lao động cụ thể và lao động trừu tượng, lao động tư nhân và lao động xã hội. Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Lao động cụ thể là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể, có đối tượng lao động, mục đích, phương pháp lao động, kết quả sản xuất riêng. Chính cái riêng đó phân biệt được các loại lao động cụ thể khác nhau. Mỗi lao động cụ thể tạo ra 1 giá trị sử dụng nhất định. Lao động cụ thể tồn tại vĩnh viễn cùng với sản xuất  và  tái sản xuất xã hội, không phụ thuộc vào bất cứ hình thái kinh tế xã hội nào.

Còn lao động trừu tượng là lao động của người sản xuất hàng hoá đã gạt bỏ hình thức biểu hiện cụ thể của nó để quy về một cái chung đồng nhất.  Đó là sự  tiêu phí sức lao động, tiêu hao sức bắp thịt, thần kinh của con người. Lao động  trừu tượng tạo ra giá trị hàng hoá. Chỉ có lao động sản xuất hàng hoá mới có tính chất là lao động trừu tượng.

Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá vừa là lao động cụ thể, vừa là lao động trừu tượng có liên hệ với tính chất tư nhân và tính chất xã hội của lao động sản xuất hàng hoá. Sự phân công lao động xã hội tạo ra sự phụ thực lẫn nhau giữa những người sản xuất hàng hoá thông qua trao đổi. Việc trao đổi hàng hoá không thể căn cứ vào lao động cụ thể mà phải quy về lao động chung nhất, lao động trừu tượng.

Marx định nghĩa lượng giá trị hàng hoá được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết; Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một hàng hoá nào đó trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội hội, với một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình trong xã hội. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá thay đổi thì lượng giá trị hàng hoá sẽ thay đổi.

Marx chỉ ra ảnh hưởng khác nhau tới lượng giá trị hàng hoá của lao  động giản đơn và lao động phức tạp: “Lao động phức tạp chỉ là lao động giản đơn được nâng lên luỹ thừa, hay nói cho đúng hơn, là lao động giản đơn được  nhân lên, thành thử 1 lượng lao động phức tạp nhỏ hơn thì tương đương với 1  lượng lao động giản đơn lớn hơn”. Vì vậy, khi trao đổi người ta lấy lao động giản đơn làm đơn vị tính toán và quy tất cả những lao động phuức tạp thành lao động giản đơn.

Đồng thời Marx phê phán các quan điểm của W.Petty, A.Smith, D.Ricacdo  về giá trị hàng hoá; Ông đã hoàn thiện các yếu tố cấu thành lên giá trị hàng hoá gồm 3 bộ phận: C + V + m (Trong đó C là lao động quá khứ, V là lao động sống  và m là giá trị thặng dư do lao động sống tạo ra). Ricacdo nói riêng  và  các nhà kinh tế học tư sản nói chung chưa hiểu được, chưa phân tích các hình thái giá trị; Nhưng Marx chỉ rõ: giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị; Ông đã đi sâu phân tích giá cả sản xuất; trong điều kiện cạnh tranh tự do, giá trị chuyển hoá thành giá cả sản xuất (Đến Lênin chỉ ra rằng trong giai đoạn sản xuất độc quyền  thì nó lại chuyển hoá thành giá cả độc quyền).

Lý luận về giá cả hàng hoá, ông cho rằng giá cả thị trường lên xuống xoay quanh giá trị hàng hoá và  trở thành cơ chế tác động của quy luật giá trị. Cơ chế  này phát sinh tác dụng trên thị trường thông qua cạnh tranh, cung – cầu, sức mua của đồng tiền.

Marx là người đầu tiên phát hiện ra tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá. Trên cơ sở phát hiện này, Marx đã thực hiện một cuộc cách mạng trong lịch sử học thuyết kinh tế, ông đã xây dựng học thuyết giá trị – lao động một cách hệ thống và hoàn chỉnh. Đồng thời dựa vào phát hiện này, ông đã trình bày một cách khoa học hệ thống các phạm trù kinh tế chính trị mà trước đó, chưa ai có thể làm được. Và cũng nhờ đó đã giải thích được hiện tượng phức  tạp diễn  ra trong thực tế, như sự vận động trái ngược: khối lượng của cải vật chất ngày càng tăng lên, đi liền với khối lượng giá trị của nó giảm xuống hay không thay đổi. Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Trường phái của các nhà kinh tế tư sản hiện đại:

Từ cuối thế kỷ XIX đến nay, sự phát triển mạnh mẽ của lục lượng sản xuất, khoa học kỹ thuật làm cho chủ nghĩa tư bản một mặt phát triển nhanh chóng, mặt khác làm tăng thêm những mâu thuẫn, những tệ nạn vốn có của nó. Tình trạng khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp ngày càng trầm trọng hơn. Điều đó nói lên tính  đa dạng, phức tạp của con đường phát triển tư bản chủ nghĩa và đòi hỏi các nhà kinh tế học tư sản phải tìm ra những lý thuyết kinh tế khả dĩ điều tiết nền kinh tế   tư bản chủ nghĩa, duy trì được sự thống trị của chủ nghĩa tư bản. Nhiều trường  phái kinh tế tư sản lần lượt xuất hiện. Tiêu biểu là các trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển mới, trường phái Keynes, chủ nghĩa tự do mới, trường phái chính hiện đại.

Trường phái cổ điển mới dựa vào yếu tố tâm lý chủ quan để giải thích các hiện tượng và quá trình kinh tế – xã hội. Đối lập với trường phái tư sản cổ điển và với Marx, trường phái cổ điển mới ủng hộ lý thuyết giá trị – chủ quan. Theo lý luận này, cùng một hàng hoá với người cần nó hay nó có ích lợi nhiều thì giá trị của hàng hoá sẽ lớn và ngược lại. Trên cơ sở lý thuyết “ích lợi giới hạn” các nhà kinh tế học trường phái này xây dựng lý thuyết giá trị “giới hạn”. Lý thuyết này phủ nhận lý thuyết giá trị lao động của trường phái tư sản cổ điển và của Marx. Trong lịch sử đã có các nhà kinh tế học ở thế kỷ XVIII quan niệm rằng ích lợi quyết định giá trị. Điểm mới ở chỗ, các kinh tế gia trường phái này cho rằng “ích lợi giới hạn” tức là ích lợi của sản phẩm cuối cùng quyết định giá trị của sản phẩm. Vì vậy giá trị giới hạn chính là giá trị của sản phẩm giới hạn. Nó quyết định giá trị của tất cả các sản phẩm khác.

Như vậy, khi sản phẩm tăng lên thì giá trị giới hạn sẽ giảm dần và do vậy  tổng giá trị giới hạn cũng giảm dần. Vì thế họ đi đến kết luận muốn có nhiều giá   trị phải tạo ra sự khan hiếm.

Cũng trong các trường phái này có trường phái Cambridge (Anh) mà người đứng đầu là Alfred Marshall (1842-1924). Lý thuyết nổi tiếng của ông là lý thuyết giá cả. Theo ông, giá cả là hình thức của quan hệ số lượng mà trong đó hàng hoá  và tiền tự được trao đổi với nhau. Lý luận giá cả của ông là sự tổng hợp các lý thuyết chi phí sản xuất, cung cầu, ích lợi giới hạn. Theo ông, giá cả được hình thành theo người mua và người bán. Đối với người mua, giá cả được quyết định  bởi ích lợi giới hạn của hàng hoá. Đối với người bán, giá cả hàng hoá được quyết định theo chi phí sản xuất. Giá cả thị trường là kết quả của sự va chạm giá cả giữa người mua và người bán, tức là sự va chạm giữa cầu và cung, sự  va  chạm này  hình thành lên giá cả cân bằng (hay giá cả trung bình).

Kết luận

Lý luận giá trị lao động đã trải qua chiều dài lịch sử của nhân loại và giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các học thuyết kinh tế để giải thích 1 loạt các hiện tượng kinh tế qua các thời kỳ phát triển, nó là cơ sở cho hệ thống các lý luận khác về tư bản, tiền công, lợi nhuận, địa tô trong xã hội. Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Trên cơ sở phân tích, nghiên cứu lý luận giá  trị, giá cả hàng hoá đã chỉ rõ  mối quan hệ bản chất, bên trong của nền sản xuất hàng hoá, mối liên hệ phổ biến giữa giá trị và giá trị sử dụng, các vấn đề về giá cả  hàng hoá lên  xuống xoay quanh giá trị hàng hoá.

Đặc biệt, nhờ phân biệt được sức lao động và lao động trong sản xuất hàng hoá, phát hiện được tính chất hai mặt của sản xuất hàng hoá, Marx đã giải đáp  được rất nhiều điểm bế tắc trong các học thuyết của trường phái kinh tế học tư sản cổ điển Anh (thí dụ, vì sao trao đổi theo đúng giá trị mà vẫn thu được giá trị thặng dư); Từ đó đã hoàn thiện lý luận giá trị, tìm ra được nguồn gốc  và bản chất của tiền tệ, phân tích đặc thù của quy luật giá trị trong chủ nghĩa tư bản, đưa đến phát hiện về giá trị thặng dư, vạch rõ cơ chế bóc lột tư bản chủ nghĩa và  những hình  thái chuyển hoá của giá trị thặng dư trên bề mặt cuộc sống như lợi nhuận,  lợi nhuận bình quân, lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức, địa tô.

Trên cơ sở nghiên cứu tiến trình hoàn thiện của lý luận giá trị hàng hoá là  lịch sử của quá trình nhận thức trong xã hội. Nhận thức nói trên không phải là bất di bất dịch mà nó luôn biến đổi cùng với sự biến đổi của xã hội loài người và mục đích cơ bản là đạt tới những giá trị tư tưởng hoàn thiện hơn, tiến bộ hơn cho phù hợp với quy luật khách quan.

Thông qua nghiên cứu, phân tích, so sánh lý luận giá trị, giá cả hàng hoá trong các họch thuyết kinh tế, so sánh với lý luận của chủ nghĩa Marx Lênin để thấy rõ những điểm tích cực, những mặt còn tồn tại từ đó nhận thức 1 cách sâu sắc quá trình vận động, phát triển kinh tế – xã hội ở Việt nam, đưa ra được những chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế phù hợp với các quy luật, các điều kiện khách khách quan; Nó được thể hiện cao độ thông qua những chủ trương, đường lối của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước – Đó là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà  nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiểu luận: Phân tích giá cả trong các học thuyết kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464