Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển như vũ bão, toàn cầu hoá trở thành xu thế tất yếu, kinh tế tri thức trở thành một đặc trưng của nền kinh tế thế giới thì vai trò động lực, vị trí trung tâm của con người trong quá trình phát triển đã thực sự được khẳng định.

Trong tiến trình phát triển, cả lý luận và thực tiễn đều chứng minh: nhân tố con người đóng vai trò quyết định xu hướng vận động của thế giới đương đại. Luôn theo sát sự biến động của thời cuộc, đánh giá đúng đắn vị trí, vai trò của nhân tố con người, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng chỉ rõ phát triển, nâng cao chất lượng nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chính vì vậy mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách con người cần được triển khai và quán triêṭ môṭ cách triêṭ để trong các nhà trường. Con người phát triển toàn diện về nhân cách là sự kết hơp̣ hài hoà của phẩm chất và năng lực. Con người mới trong thời kì công nghiêp̣ hoá – hiêṇ đaị hoá ngoài viêc̣ nắm vững tri thức, phát triển năng lực Hoạt động trí tuệ có phẩm chất đạo đức tốt thì cần phải nắm được Giá trị sống, Kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập. Giá trị sống, Kỹ năng sống có thể được hình thành một cách tự nhiên qua trải nghiệm hoặc có thể thông qua giáo dục-học tập, rèn luyện.

HS tiểu học là những HS ở lứa tuổi nhi đồng (từ 6, 7 tuổi đến 11, 12 thậm chí 14, 15 tuổi nếu trẻ học trễ) là lứa tuổi đang ở thời kỳ phát triển tiền đề, nhiều biến động nhất nhưng cũng là thời kỳ chuẩn bị quan trọng nhất cho sự hình thành và phát triển nhân cách sau này của trẻ. Các em cần được quan tâm giáo dục, rèn luyện nhiều hơn những kỹ năng cần thiết trong học tập, trong quan hệ giao tiếp, trong xử trí, ứng phó trước những đòi hỏi, thử thách của cuộc sống. Do đó viêc̣ giáo duc̣ cho HS tiểu học Giá trị sống, Kỹ năng sống để giúp các em có thể sống một cách an toàn và khỏe mạnh là việc làm cần thiết phù hợp với sự phát triển của xã hội ngày nay. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Huyện Bình Giang nằm ở phía Tây Nam tỉnh Hải Dương, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 20km, là một huyện thuần nông, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên các em HS ở đây có nhiều thiệt thòi, ít được đi tham quan, ít được tham gia các chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật, các lớp giáo dục Kỹ năng sống của nhà thiếu nhi còn hạn chế… Bên cạnh đó giáo viên tiểu hoc̣ và các nhà quản lý chưa thực sự quan tâm tới viêc̣ giáo duc̣ Giá trị sống, kỹ năng sống cho hoc̣ sinh tiểu hoc̣ và cũng chưa có các biện pháp phù hợp để đưa giáo dục Giá trị sống, kĩ năng sống là một phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục của nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Do vậy các chương trình Hoạt động ngoại khoá không được chú trọng, giáo dục Giá trị sống và kĩ năng sống chưa được thực hiện triệt để, việc tích hợp lồng ghép Hoạt động giáo dục Giá trị sống và kĩ năng sống cho HS trong các giờ dạy trên lớp thông qua bài giảng của giáo viên cũng chưa được chú trọng, nhiều giáo viên coi việc đó là không phải trách nhiệm của bản thân mình trong giảng dạy. Tình trạng trường nào có thiên hướng mạnh về Hoạt động nào thì tổ chức Hoạt động đó, song nhìn chung những Hoạt động giáo dục Giá trị sống, kĩ năng sống cho HS có nhiều hạn chế. Các em trở nên nhút nhát, thụ động, tự ti với các bạn, thiếu hiểu biết, ứng xử kém…

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học và với mong muốn nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục trong trường Tiểu học nên tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” làm luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành quản lý giáo dục.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học, tác giả đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

3. Phạm vi nghiên cứu:

Quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống có nhiều đối tượng liên quan. Trong đề tài này, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho học sinh trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4.1. Khách thể nghiên cứu

Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho học sinh trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

4.2. Đối tượng nghiên cứu

Quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho học sinh trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

5. Giả thiết nghiên cứu

Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương sẽ có hiệu quả cao, phù hợp với thực tiễn giáo dục tiểu học của huyện Bình Giang nếu được quản lý một cách khoa học từ khâu kế hoạch hóa Hoạt động giáo dục Giá trị sống, kĩ năng sống; khâu bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho đội ngũ giáo viên đến khâu phối hợp các lực lượng đồng bộ tham gia thực hiện Hoạt động; kiểm tra, đánh giá và khen thưởng kịp thời Hoạt động giáo dục Giá trị sống, kĩ năng sống.

6. Nhiệm vụ nghiên cứu

6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS trong các trường tiểu học.

6.2. Đánh giá thực trạng quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho học sinh trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

6.3. Đề xuất các biện pháp quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho học sinh trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đồng thời khảo nghiệm mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất trong luận văn.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp luận

 • Phương pháp duy vật biện chứng.
 • Phương pháp tiếp cận hệ thống.

7.2. Phương pháp cụ thể

7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích, tổng hợp các tài liệu liên quan đến đề tài.

7.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

 • Phương pháp khảo sát bằng phiếu hỏi: Nhằm thu thập thông tin, khả năng nhận biết của các đối tượng liên quan thông qua việc hỏi và trả lời trên giấy.
 • Phương pháp phỏng vấn: Nhằm nắm bắt, thu thập thông tin liên quan đến đề tài thông qua quá trình giao tiếp trực tiếp với đối tượng.
 • Phương pháp quan sát: Qua quan sát các hoạt động của đối tượng liên quan để nắm bắt khả năng, thái độ của đối tượng về vấn đề cần nghiên cứu.
 • Phương pháp dùng thuật toán xử lý thông tin

8. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung của luận văn được trình bày trong 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS trong trường Tiểu học.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
 • Chương 3: Biện pháp quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống cho HS trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài

Chương trình giáo dục các Giá trị sống là một chương trình giáo dục toàn diện, do Hội giáo dục quốc tế, một hiệp hội phi lợi nhuận soạn thảo từ đề án vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chương trình được UNESCO ủng hộ và được Tổ chức Hành tinh, Tổ chức Brahma Kumaris bảo trợ với sự cố vấn của nhóm chuyên gia giáo dục UNICEF (NewYork). Chương trình giáo dục được triển khai từ năm 1995 nhằm kêu gọi sự chia sẻ các giá trị cho một thế giới tốt đẹp hơn. Chương trình này tập trung vào 12 giá trị mang tính phổ quát của con người, bao gồm: hòa bình, tôn trọng, yêu thương, khoan dung, trung thực, khiêm tốn, hợp tác, hạnh phúc, trách nhiệm, giản dị, tự do, đoàn kết.

Chương trình có một kim chỉ nam dẫn đường là cuốn sách Hướng dẫn các Giá trị sống. Bắt đầu từ sự kiện 20 nhà giáo dục tiêu biểu trên khắp thế giới đã tập hợp tại trụ sở của UNICEF ở thành phố NewYork vào tháng 8 năm 1996 cùng nhau thảo luận để hình thành nên chương trình giáo dục dựa trên nền tảng của cuốn sách này. Chương trình đã được đưa vào thử nghiệm từ tháng 2 năm 1997 và kể từ đó đã phát triển rộng khắp. Đến tháng 8 năm 2008, chương trình đã được phổ biến trên 8.000 địa điểm thuộc 80 quốc gia trên thế giới. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Từ những năm 90 của thế kỉ XX, thuật ngữ “Kĩ năng sống” đã xuất hiện trong một số chương trình giáo dục của UNICEF. Những nghiên cứu về kĩ năng sống trong giai đoạn này mong muốn thống nhất được một quan niệm chung về kĩ năng sống cũng như đưa ra được một bảng danh mục các kĩ năng sống cơ bản mà thế hệ trẻ cần có. Phần lớn các công trình nghiên cứu về Kỹ năng sống ở giai đoạn này quan niệm về Kỹ năng sống theo nghĩa hẹp, đồng nhất nó với các kĩ năng xã hội. Dự án do UNESCO tiến hành tại một số nước trong đó có các nước Đông Nam Á là một trong những nghiên cứu có tính hệ thống và tiêu biểu cho hướng nghiên cứu về kĩ năng sống nêu trên.

Theo UNICEF, giáo dục dựa trên Kỹ năng sống cơ bản là sự thay đổi trong hành hay một sự phát triển hành vi nhằm tạo sự cân bằng giữa kiến thức, thái độ và hành vi. Ngắn gọn nhất đó là khả năng chuyển đổi kiến thức (phải làm gì) và thái độ (ta đang nghĩ gì, cảm xúc như thế nào, hay tin tưởng vào giá trị nào) thành hành động (làm gì và làm như thế nào).

1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước

Việt Nam vấn đề giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho thế hệ trẻ đã thu hút nhiều ngành khoa học quan tâm nghiên cứu, trong đó Khoa học giáo dục có vai trò, trọng trách lớn cả về nghiên cứu lý luận lẫn triển khai thực tiễn giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS, sinh viên phù hợp với thực tiễn giáo dục nước nhà.

Hà Nhật Thăng với cuốn sách: “Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn” đã trang bị cho HS, sinh viên hệ thống giá trị cốt lõi, đó là cơ sở cơ bản của nhân cách, rèn luyện để thế hệ trẻ có những hành vi tương ứng với hệ thống giá trị đạo đức nhân văn cốt lõi, phù hợp với yêu cầu của xã hội, của thời đại. Những kết quả nghiên cứu trên đã được ứng dụng vào việc xây dựng chương trình và thể hiện trong sách giáo khoa ở Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của môn giáo dục công dân, triển khai từ năm 2000 trên phạm vi cả nước.

Nguyễn Thanh Bình và cộng sự đã triển khai nghiên cứu tổng quan về quá trình nhận thức về Kỹ năng sống và đề xuất yêu cầu tiếp cận Kỹ năng sống trong giáo dục và giáo dục Kỹ năng sống ở nhà trường phổ thông, đồng thời tìm hiểu thực trạng giáo dục Kỹ năng sống cho người học từ trẻ mầm non đến người lớn thông qua giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên ở Việt Nam. Trên cơ sở đó xác định thách thức và định hướng trong tương lai để đẩy mạnh giáo dục Kỹ năng sống trên cơ sở thực tiễn ở Việt Nam và đối chiếu với mục tiêu của Chương trình hành động Dakar (Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện chiến lược và chương trình giáo dục với UNESCO tại Hà Nội). Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Nội dung giáo dục Kỹ năng sống cũng được các nhà trường thực sự quan tâm từ khi có chỉ thị 40/2008 CT-BGD&ĐT phát động các nhà trường thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” trong đó nội dung thứ ba và thứ tư của phong trào chính là tổ chức giáo dục Kỹ năng sống cho HS, sinh viên. Mục đích rèn luyện cho HS, sinh viên, kỹ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng Hoạt động xã hội; giáo dục cho HS thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ bản thân, Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, ý thức chung sống thân thiện, giải quyết hợp lý các tình huống mâu thuẫn, xung đột; có thái độ lên án và kiên quyết bài trừ mọi hành vi bạo lực. Như vậy vấn đề giáo dục Kỹ năng sống cho HS, sinh viên không còn là vấn đề mới mẻ trong các nhà trường mà là một nhiệm vụ quan trọng được các nhà trường xây dựng trong kế từng năm học, nhưng chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến giáo dục Giá trị sống cho HS, chưa giáo dục đầy đủ phẩm chất nhân cách, mới chỉ chú ý đến giáo dục hành vi, rèn luyện biểu hiện bên ngoài, do đó HS chưa hiểu bản chất của các Kỹ năng sống cần thực hiện, dẫn đến kết quả giáo dục chưa cao, số HS, sinh viên có hành vi lệch chuẩn trong các nhà trường ngày càng ra tăng trong thời gian gần đây, gây sự lo lắng bức xúc trong dư luận, sự trăn trở của ngành giáo dục. Vì thế Khoa học giáo dục ngày nay đang hướng vào nghiên cứu giáo dục Giá trị sống gắn liền với Kỹ năng sống, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn giáo dục HS.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc và Đinh Thị Kim Thoa, Bùi Thị Thúy Hằng trong cuốn sách “Giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống cho HS tiểu học” đã chỉ ra quan hệ liên thuộc giữa giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống, trong đó giáo dục Giá trị sống luôn là nền tảng, Kỹ năng sống là công cụ và phương tiện để tiếp nhận và thể hiện Giá trị sống. Đây là những tiền đề đưa công tác giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học vào các nhà trường mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiện nay đã có rất nhiều nhà nghiên cứu trong nước nghiên cứu đề tài giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống, nhưng chủ yếu các đề tài phân tích làm rõ thực trạng trước tính cấp bách của vấn đề giáo dục Giá trị sống, hoặc Kỹ năng sống, chưa giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu lý luận một cách hệ thống, về biện pháp quản lý, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS nói chung và HS ở một trường tiểu học cụ thể nói riêng. Một số đề tài đã nghiên cứu tương đối đầy đủ các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống hoặc Kỹ năng sống ở các cơ sở giáo dục khác nhau. Chưa có đề tài nghiên cứu quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống kết hợp với giáo dục Kỹ năng sống trong nhà trường tiểu học huyện Bình giang, Tỉnh Hải Dương.

Là một cán bộ quản lý trường Tiểu học của địa phương,với những lý do như trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng trong các trường tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

1.2. Một số khái niệm công cụ Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

1.2.1. Quản lý và quản lý giáo dục

Khái niệm “quản lý” được hình thành từ rất lâu và cùng với sự phát triển của tri thức nhân loại cũng như nhu cầu của thực tiễn nó được xây dựng và phát triển ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi Hoạt động của xã hội đều cần tới quản lý. Quản lý vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật trong việc điều khiển một hệ thống xã hội cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Hoạt động quản lý là Hoạt động cần thiết phải thực hiện khi những con người kết hợp với nhau trong các nhóm, các tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung.

Chính vì thế quản lý được hiểu bằng nhiều cách khác nhau và được định nghĩa ở nhiều khía cạnh khác nhau trên cơ sở những quan điểm và các cách tiếp cận khác nhau:

Cách tiếp cận theo lý thuyết hệ thống: Cách tiếp cận này cho phép xem xét các Hoạt động quản lý như một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm những yếu tố và mối liên hệ tương tác giữa các nhân tố để đạt được mục tiêu đã xác định.

Cách tiếp cận theo thuyết hành vi: Dựa trên những ý tưởng cho rằng quản lý là làm cho công việc hoàn thành thông qua con người. Do vậy việc nghiên cứu nên tập trung vào mối quan hệ giữa người với người. Đây là trường hợp phải tập trung vào khía cạnh con người trong quản lý, vào niềm tin khi con người làm việc cùng nhau để hoàn thành các mục tiêu thì “con người nên hiểu con người”. Với học thuyết này giúp con người quản lý ứng xử một cách có hiệu quả hơn với những người dưới quyền.

Tác giả Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc cho rằng quản lý là: tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức. Hiện nay Hoạt động quản lý được định nghĩa rõ hơn: “Quản lý là quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng các Hoạt động (chức năng) kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo (lãnh đạo) và kiểm tra” [3, tr.9].

Cũng như mọi Hoạt động khác của xã hội loài người, giáo dục cũng được quản lý trên bình diện thực tiễn ngay từ khi Hoạt động giáo dục có tổ chức mới hình thành.

Quản lý giáo dục trên cơ sở quản lý nhà trường là một phương hướng cải tiến quản lý giáo dục theo nguyên tắc tăng cường phân cấp quản lý nhà trường nhằm phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của các chủ thể quản lý trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo mà xã hội đang yêu cầu. Như vậy, quản lý giáo dục chính là quá trình tác động có định hướng của nhà quản lý giáo dục trong việc vận hành nguyên lý, phương pháp chung nhất của kế hoạch nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. Những tác động đó thực chất là những tác động khoa học đến nhà trường, làm cho nhà trường tổ chức một cách khoa học, có kế hoạch quá trình dạy và học theo mục tiêu đào tạo. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Quản lý giáo dục là Hoạt động có ý thức của con người nhằm theo đuổi những mục đích của mình. Giống như khái niệm “quản lý” đã trình bày ở trên, khái niệm “quản lý giáo dục” cũng có nhiều cách diễn đạt khác nhau, song trong mỗi cách định nghĩa đều đề cập tới các yếu tố cơ bản: chủ thể quản lý giáo dục, khách thể quản lý giáo dục, mục tiêu quản lý giáo dục, ngoài ra còn phải kể tới cách thức (phương pháp quản lý giáo dục) và công cụ (hệ thống văn bản quy phạm pháp luật) quản lý giáo dục.

Theo tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc:

“Quản lý giáo dục là quá trình tác động có kế hoạch, có tổ chức của các cơ quan QLGD các cấp tới các thành tố của quá trình dạy học – giáo dục nhằm làm cho hệ giáo dục vận hành có hiệu quả và đạt tới mục tiêu giáo dục nhà nước đề ra” [14, tr.16].

Nói chung, quản lý giáo dục được hiểu là sự tác động của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong lĩnh vực giáo dục. Nói một cách rõ ràng hơn, đầy đủ hơn, quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý trong hệ thống giáo dục, là sự điều hành hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

1.2.2. Khái niệm giá trị sống, kỹ năng sống

1.2.2.1. Khái niệm giá trị sống

Khi đề cập Giá trị sống là muốn nói đến những giá trị thiết thực cho cuộc sống của từng cá nhân con người đang sống, Hoạt động, gắn liền với Kỹ năng sống, giúp người ta sống và làm việc hiệu quả hơn cho cá nhân và xã hội.

Giá trị sống là những điều chúng ta cho là quý giá, là quan trọng, là có ý nghĩa đối với cuộc sống của mỗi người. Giá trị sống trở thành động lực để người ta nỗ lực phấn đấu để có được nó. Giá trị sống chủ yếu hướng vào những giá trị tinh thần không đề cập đến giá trị tiền bạc, giàu sang, sức khoẻ,…) và chủ yếu hướng vào các bình diện:

 • Những giá trị phẩm chất nhân cách, đạo đức bản thân (khoan dung, khiêm tốn, giản dị, trung thực, yêu thương, hạnh phúc).
 • Những giá trị quan hệ liên nhân cách, quan hệ với nhóm, với cộng đồng,… (tôn trọng, hợp tác, đoàn kết, trách nhiệm).
 • Đồng thời cũng quan tâm đến một số giá trị chung (hoà bình, tự do,…).

Có thể hình dung các Giá trị sống được cấu trúc thành ba vòng tròn: bên trong cùng (vòng 1) là những giá trị phát triển phẩm chất cá nhân; vòng tròn thứ hai là những giá trị phát triển quan hệ liên nhân cách; vòng tròn ngoài cùng là những giá trị nhân loại rộng lớn. Tất nhiên hiểu một cách tương đối vì tất cả các Giá trị sống đều hoà trộn vào nhau, tương tác lẫn nhau, giao thoa, chế ước lẫn nhau, tồn tại trong từng con người cụ thể với tư cách là chủ thể biểu hiện các Giá trị sống. Giá trị sống là “linh hồn” bên trong, Kỹ năng sống là biểu hiện Giá trị sống ra hành vi bên ngoài. Cho nên giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống không thể tách rời nhau.

 • Những giá trị phát triển phẩm chất cá nhân
 • Những giá trị phát triển quan hệ liên nhân cách
 • Những giá trị nhân loại rộng lớn

Hình 1.1. Mô tả cấu trúc giá trị sống Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Như vậy, có thể hiểu Giá trị sống là một hình thái ý thức xã hội, là hệ thống các quan niệm gắn với những khái niệm trung tâm như cái thiện, cái ác, công bằng, bình đẳng, bác ái trong mối quan hệ của con người với con người. Giá trị sống về bản chất là những quy tắc, những chuẩn mực trong quan hệ xã hội, được hình thành và phát triển trong cuộc sống, được cả xã hội thừa nhận. Giá trị sống là quy tắc sống, nó có vị trí to lớn trong đời sống, và định hướng cho cuộc sống của mỗi cá nhân, điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực của xã hội [15].

Giá trị sống có ý nghĩa và vai trò quan trọng tạo ra động lực thúc đẩy con người phát triển: tạo ra động cơ cho hành động, hành vi; thúc đẩy ham muốn hướng đến chân, thiện, mỹ; giải quyết tốt những mâu thuẫn của cá nhân với cộng đồng, với tự nhiên,…

1.2.2.2. Khái niệm kỹ năng sống

Kỹ năng” là khả năng thao tác, thực hiện một Hoạt động nào đó.

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về Kỹ năng sống nhưng thống nhất trên những nội dung cơ bản sau;

Theo WHO (1993) “Năng lực tâm lý xã hội là khả năng ứng phó một cách có hiệu quả với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống. Đó cũng là khả năng của một cá nhân để duy trì một trạng thái khỏe mạnh về mặt tinh thần, biểu hiện qua các hành vi phù hợp và tích cực khi tương tác với người khác, với nền văn hóa và môi trường xung quanh. Năng lực tâm lý xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức khỏe theo nghĩa rộng nhất về thể chất, tinh thần và xã hội. Kỹ năng sống là khả năng thể hiện, thực thi năng lực tâm lý xã hội này. Đó là năng lực tâm lý xã hội để đáp ứng và đối phó với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống hằng ngày [dẫn theo 15, tr. 81].

Theo UNICEF, giáo dục dựa trên Kỹ năng sống cơ bản là sự thay đổi trong hành hay một sự phát triển hành vi nhằm tạo sự cân bằng giữa kiến thức, thái độ, hành vi. Ngắn gọn nhất đó là khả năng chuyển đổi kiến thức (phải làm gì) và thái độ (ta đang nghĩ gì, cảm xúc như thế nào, hay tin tưởng vào giá trị nào) thành hành động (làm gì và làm như thế nào) [15, tr. 81].

Theo tổ chức giáo dục và Khoa học văn hóa liên hợp quốc (UNESCO) kĩ năng sống gắn với trụ cột của giáo dục đó là:

 • Học để biết gồm các kỹ năng tư duy như: Tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định giải quyết vấn đề, nhận thức được hậu quả…
 • Học để làm gồm các kỹ năng thực hiện công việc và làm nhiệm vụ như: Kỹ năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm…
 • Học để cùng chung sống gồm các kỹ năng xã hội như giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể hiện sự cảm thông.
 • Học làm người gồm các kỹ năng cá nhân như ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin…

Như vậy Kỹ năng sống chính là kỹ năng tự quản lý bản thân và kỹ năng xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả. Nói một cách khác, Kỹ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác, với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống.

1.3. Một số vấn đề lý luận về Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS trường Tiểu học Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

1.3.1. Mục tiêu giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống

1.3.1.1. Mục tiêu giáo dục giá trị sống

 • nhà trường Tiểu học, việc giáo dục Giá trị sống cho HS nhằm hướng đến các mục tiêu sau:
 • Thu hút trẻ vào các Hoạt động giáo dục giá trị, làm cho trẻ thấy thú vị và có cảm xúc với Hoạt động này.
 • Làm cho trẻ nhận biết các giá trị phổ quát cơ bản cũng như giá trị của riêng mình.
 • Để trẻ được trải nghiệm với một số giá trị và biết giảm căng thẳng.
 • Nâng cao hiểu biết về hành động hòa bình, hành vi yêu thương, trung thực, hợp tác trên cơ sở các Giá trị sống.
 • Nâng cao lòng tự trọng và củng cố niềm tin rằng “Tôi tạo nên sự khác biệt”.
 • Giúp trẻ biết lựa chọn hành vi và thái độ tích cực thông qua việc loại bỏ những hành vi và cảm xúc tiêu cực.
 • Giúp trẻ hiểu về các quyền cá nhân, biết tôn trọng các giá trị của mình và tư duy về thông điệp của riêng mình.
 • Nâng cao việc nói chuyện tích cực với bản thân, các hành vi đạt mục đích và trách nhiệm với bản thân.
 • Giúp trẻ thể hiện suy nghĩ và tình cảm về các giá trị dưới hình thức nghệ thuật.
 • Xây dựng các hành vi xã hội tích cực ở trẻ.
 • Phát triển các kỹ năng xã hội tích cực giữa trẻ với trẻ trên cơ sở của các giá trị.
 • Phát triển ý thức môi trường và trách nhiệm sinh thái.

1.3.1.2. Mục tiêu giáo dục kỹ năng sống

Giáo dục Kỹ năng sống là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại, là xây dựng những hành vi đúng và thay đổi những hành vi, thói quen chưa đúng trên cơ sở giúp HS có cả kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng thích hợp. Vì vậy, giáo dục Kỹ năng sống cho HS tiểu học là giáo dục những kỹ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm giúp các em có thể truyền tải những gì mình biết (nhận thức), những gì mình cảm nhận (thái độ) và những gì mình quan tâm (giá trị) thành những khả năng thực thụ giúp HS biết phải làm gì và làm như thế nào (hành vi) trong những tình huống khác nhau của cuộc sống.

Thông qua Hoạt động giáo dục Kỹ năng sống, HS được rèn luyện năng lực tư duy, chất lượng các môn học cũng như chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng lên.

1.3.2. Nội dung giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

1.3.2.1. Nội dung giáo dục giá trị sống

Giáo dục Giá trị sống là một quá trình tổ chức tác động có chủ định của các lực lượng giáo dục, trong đó giáo dục nhà trường giữ vai trò chủ đạo, để tạo ra sự thống nhất tác động giáo dục, phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực tới HS, nhằm phát huy tính tích cực tự giác rèn luyện, tạo ra động cơ, thái độ đúng đắn trong cuộc sống, học tập và Hoạt động xã hội, để HS học tập, làm việc hiệu quả hơn có lối sống nếp sống tốt đẹp mang lại lợi ích cho chính HS, gia đình, nhà trường và xã hội.

Đối với HS tiểu học, nội dung giáo dục Giá trị sống cần hệ thống hoá những Giá trị sống phổ quát của nhân loại đó là; Hòa bình, tôn trọng, yêu thương, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, trách nhiệm, giản dị, khoan dung, hợp tác, tự do, đoàn kết.

Cùng với việc giáo dục 12 giá trị phổ quát của nhân loại là các nội dung giáo dục các giá trị truyền thống của con người Việt nam đó là: Lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, lao động cần cù và sáng tạo, lạc quan, vì nghĩa, tinh thần nhân đạo, lòng yêu thương và quý trọng con người… Nội dung của những Giá trị sống đối với HS tiểu học cần làm cho các em nhận biết được các giá trị phổ quát cơ bản cũng như giá trị của riêng mình, hiểu về các quyền cá nhân, biết tôn trọng các giá trị của mình, giúp các em thể hiện suy nghĩ và tình cảm về các giá trị, nâng cao tự trọng, củng cố niềm tin. Từ đó hình thành ở các em các hành vi xã hội tích cực, phát triển ý thức môi trường và trách nhiệm sinh thái… Hướng các em vươn tới nhân cách lý tưởng mang những giá trị phổ quát của một công dân thời đại, không chỉ của dân tộc mà còn của nhân loại trong một thế giới mở.

1.3.2.2. Nội dung giáo dục kỹ năng sống

Có rất nhiều Kỹ năng sống mà con người cần học trong suốt cuộc đời nhưng đối với HS tiểu học, nội dung giáo dục Kỹ năng sống cần tập trung vào các kỹ năng cơ bản cần thiết sau: kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng đồng cảm, chia sẻ, kỹ năng tư duy tích cực, kỹ năng kiểm soát tức giận, kỹ năng kiên định, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng hợp tác, kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng cạnh tranh lành mạnh, kỹ năng bảo vệ bản thân và cộng đồng. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Việc giáo dục các Kỹ năng sống giúp các em có lối sống lành mạnh, biết tự khẳng định mình, biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, sẵn sàng giúp đỡ họ, giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình và thành công hơn trong cuộc sống.

1.3.3. Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống

1.3.3.1. Phương pháp giáo dục giá trị sống

Các phương pháp giáo dục Giá trị sống của LVEP (Living Value Education Program)

Bầu không khí dựa trên nền tảng các giá trị: Xây dựng một bầu không khí có sự thấu hiểu lẫn nhau để tất cả mọi người đều cảm nhận được tình yêu thương, thấy mình có giá trị, được tôn trọng và an toàn. Việc tạo nên bầu không khí dựa trên các giá trị trong bước chuẩn bị môi trường học tập là điều cần thiết để khám phá và phát huy tối đa các giá trị. HS sẽ có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình trong một môi trường học tập có sự khuyến khích, ủng hộ, quan tâm và sáng tạo. Mọi hình thức kiểm soát bằng cách đe dọa, trừng phạt, gây sợ hãi, xấu hổ chỉ khiến HS cảm thấy không phù hợp, tổn thương, ngượng ngùng và bất an.

Yếu tố hỗ trợ khám phá các giá trị: Mỗi Hoạt động Giá trị sống bắt đầu với 3 yếu tố hỗ trợ việc khám phá giá trị, bao gồm: tiếp nhận thông tin, suy ngẫm và khám phá các giá trị qua thực tế cuộc sống.

Thảo luận: Tạo một không gian thảo luận cởi mở, tôn trọng lẫn nhau là điều rất quan trọng và cần thiết. Khi có được điều này, việc chia sẻ sẽ trở nên dễ dàng, thoải mái hơn. Việc bày tỏ những cảm giác, cảm nhận sau mỗi câu hỏi có thể làm sáng tỏ quan điểm cá nhân và tìm được sự đồng cảm hơn. Quá trình thảo luận còn có thể giúp cho điều tiêu cực được chấp nhận và từ đó tạo bầu không khí cởi mở để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực này. Một khi những giá trị tích cực được khám phá, HS sẽ cảm thấy mình có giá trị.

Khám phá các ý tưởng: Tiếp sau các cuộc thảo luận là Hoạt động tự suy ngẫm hoặc lên kế hoạch cho nhóm về những Hoạt động nghệ thuật, viết kịch.. Các cuộc thảo luận trong nhóm nhỏ giúp hình thành Bản đồ Tâm trí (Mind map) các giá trị và phản giá trị, tác động của nó với bản thân và mối quan hệ xã hội, giúp xem xét các tác động của giá trị trong những môn học và lĩnh vực khác nhau. Các Hoạt động giá trị có thể khơi dậy niềm thích thú thật sự ở HS, cổ vũ cho quá trình “học thật” và thúc đẩy chuyển hóa động cơ thành hành động cụ thể.

Thể hiện hiểu biết và cảm nhận về giá trị một cách sáng tạo: Nghệ thuật là phương tiện tuyệt vời để thể hiện những ý tưởng, cảm nhận các giá trị một cách sáng tạo và biến những giá trị ấy thành của mình. Chẳng hạn có thể kết hợp giữa vẽ, chơi trò chơi với trình diễn nghệ thuật, hoặc nhảy múa kết hợp với âm nhạc… Điều này rất tốt cho việc bộc lộ và phát huy tinh thần tập thể. Sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật có thể giúp HS hứng thú hơn.

Phát triển kỹ năng: Nếu chỉ suy ngẫm và thảo luận các giá trị thôi chưa đủ, cần có các kỹ năng để ứng dụng giá trị vào thực tế như: các kỹ năng xã hội và cảm xúc của cá nhân và các kỹ năng giao tiếp. Đó là những kỹ năng quan trọng trong việc thích nghi và giao tiếp thành công. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Những đóng góp có thể cho xã hội và thế giới: Nhằm giúp trẻ dám mơ ước, dám nuôi dưỡng hoài bão, có điều kiện đóng góp cho xã hội và nhất là để các em hiểu được ý nghĩa to lớn của các giá trị trong mối quan hệ với cộng đồng và tại sao nhiều Hoạt động vì cộng đồng đã được tổ chức.

Hội nhập các giá trị vào cuộc sống: Phần “Hội nhập các giá trị vào cuộc sống” hướng dẫn HS ứng dụng các hành vi dựa trên nền tảng giá trị với gia đình, xã hội và môi trường.

Ngoài các phương pháp nêu trên còn có một số phương pháp khác như: giáo dục Giá trị sống thông qua tổ chức các Hoạt động trải nghiệm, giáo dục Giá trị sống bằng chính nhân cách của người thầy…

1.3.3.2. Phương pháp tổ chức Hoạt động giáo dục kỹ năng sống

 • Một số phương pháp thường sử dụng trong giáo dục Kỹ năng sống
 • Phương pháp động não: Là phương pháp giúp cho người học trong thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó.
 • Phương pháp nghiên cứu tình huống: Nghiên cứu tình huống thường là một câu chuyện được viết nhằm tạo ra một tình huống “thật” để minh chứng một vấn đề hay một loạt vấn đề.
 • Phương pháp trò chơi: Là tổ chức cho HS chơi một trò chơi nào đó để thông qua đó mà tìm hiểu một vấn đề, biểu hiện thái độ hay thực hiện hành động, việc làm.
 • Phương pháp nhóm: Là tổ chức để mọi người cùng tham gia trao đổi hay cùng làm về một vấn đề nào đó theo nhóm nhỏ tạo cơ hội có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến.
 • Phương pháp đóng vai: Là phương pháp tổ chức cho HS thực hành “làm thử” một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định.

1.3.3.3. Mối quan hệ giữa Giá trị sống và Kỹ năng sống

Bên cạnh việc học cách để làm nhằm chuẩn bị mưu sinh cho cuộc sống, con người cũng cần biết nên sống ra sao. Nghĩa là làm thế nào để ứng phó trước tình huống, quản lý cảm xúc, học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh, làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ, làm thế nào để thể hiện bản thân một cách tích cực, lành mạnh.

Có thể hiểu Kỹ năng sống là biểu hiện những Giá trị sống trong Hoạt động và giao tiếp hàng ngày và ngược lại với kỹ năng thể hiện giá trị bằng hành động sẽ cho kết quả tích cực và nó lại củng cố các giá trị.

Kỹ năng sống giúp người ta học tập, làm việc hiệu quả hơn; giao tiếp, ứng xử với mọi người thân thiện, vui vẻ, hợp tác thành công hơn, biết tự điều chỉnh bản thân làm việc tốt, tránh việc xấu…

Giá trị sống là cái định hướng, thúc đẩy cá nhân hành động, Kỹ năng sống giúp cá nhân hành động hiệu quả, tránh những sai lầm “kỹ thuật”, tạo ra sự thống nhất, nhất quán giữa nhận thức và hành động, giữa động cơ và hành vi, giữa nội dung và hình thức.

1.4. Một số vấn đề lý luận về quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

1.4.1. Nội dung quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống trong nhà trường tiểu học

Quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý tới các đối tượng quản lý, nhằm đưa Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống đạt được kết quả mong muốn một cách hiệu quả nhất.

Quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học không thể tách khỏi các chức năng của quản lý, quản lý giáo dục và quản lý nhà trường, nó bao gồm hàng loạt những Hoạt động tiến hành lựa chọn, tổ chức và thực hiện các nguồn lực, các tác động của nhà quản lý, của tập thể sư phạm, của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường theo kế hoạch chủ động và chương trình giáo dục nhằm thay đổi nhận thức hay tạo ra hiệu quả giáo dục cần thiết.

Việc quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học gồm những Hoạt động quản lý sau:

1.4.1.1. Quản lý chương trình, nội dung giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống

Đối với việc giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS, lựa chọn chương trình và nội dung phù hợp là yếu tố rất quan trọng. Việc quản lý chương trình, nội dung giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống bao gồm từ việc chỉ đạo đội ngũ xây dựng chương trình, nội dung cho đến việc tổ chức thực hiện những nội dung đó và đánh giá kết quả đạt được. Hiện nay nội dung giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học chưa được đưa thành khung chương trình thống nhất mà mỗi trường tùy theo mục tiêu và điều kiện của trường mình mà “định hướng” đưa ra nội dung, chương trình cho riêng mình. Ở trường tiểu học hiện nay nội dung giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống dạy lồng ghép trong các môn học, bài học và thông qua các Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

1.4.1.2. Quản lý việc xây dựng kế hoạch Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống

Kế hoạch hay kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu trước mắt và các biện pháp cụ thể để đạt tới các mục tiêu. Kế hoạch được lập cho một thời kỳ ngắn chính là sự sắp xếp công việc cụ thể cho một thời gian nhất định: tuần, tháng, học kỳ, năm học.

Quản lý về kế hoạch Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống bao gồm: quản lý việc xây dựng kế hoạch Hoạt động thường xuyên, kế hoạch Hoạt động theo chủ điểm, kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cũng như các điều kiện thực hiện, kế hoạch phối hợp với các lực lượng giáo dục, kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả Hoạt động Giá trị sống, Kỹ năng sống. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Để quá trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS đạt hiệu quả, nhà trường cần xây dựng phương hướng chỉ đạo theo một kế hoạch thống nhất, nhằm động viên và phát huy tối đa khả năng của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tạo nên sức mạnh tổng thể trong quá trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống.

1.4.2. Quản lý công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống

Để đánh giá việc thực hiện chương trình Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống nhà quản lý cần phải bám sát vào mục tiêu đề ra, sử dụng các hình thức đánh giá phù hợp và tuân theo một quy trình đánh giá khoa học. Cụ thể là:

Về loại hình đánh giá: Việc đánh giá thực hiện chương trình Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống theo cách phân loại chủ thể đánh giá, đó là tự đánh giá và đánh giá từ bên ngoài.

Về đối tượng đánh giá: Tiến hành kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS.

Về nội dung đánh giá: Thực hiện đánh giá các nội dung từ việc lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống đến nội dung các Hoạt động, sự chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức tiến hành Hoạt động, đánh giá kết quả Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS,…

Về phương pháp đánh giá: Sử dụng cả 2 phương pháp đánh giá theo định lượng và đánh giá theo định tính. Đánh giá việc thực hiện chương trình Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS thông qua phương pháp điều tra, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn… kết quả đánh giá được lượng hóa qua các bảng thống kê, tỷ lệ phần trăm, biểu đồ…

Việc kiểm tra, đánh giá Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống góp phần đánh giá chất lượng giáo dục chung trong nhà trường, qua kiểm tra đánh giá nhà quản lý đánh giá mức độ thực hiện của đội ngũ giáo viên, mức độ hưởng ứng tham gia của HS, quá trình thực hiện trong nhà trường diễn ra có đảm bảo kế hoạch hay không, đó là cơ sở để nhà quản lý xây dựng chiến lược giáo dục về mục tiêu, nội dung, đội ngũ, phương pháp và hình thức tổ chức Hoạt động.

1.4.3. Quản lý các lực lượng tham gia Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS là nhiệm vụ của tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Các em HS chịu sự giáo dục của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường, song người có trách nhiệm lớn nhất, có ảnh hưởng trực tiếp tới các em HS là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tổng phụ trách. Họ chính là người trực tiếp truyền đạt tri thức, kinh nghiệm của mình, tổ chức các Hoạt động dạy học, giáo dục để giúp HS tiếp thu, lĩnh hội những giá trị truyền thống của dân tộc và nhân loại, giúp các em học tập hiệu quả hơn; giao tiếp, ứng xử với mọi người thân thiện, vui vẻ, hợp tác thành công hơn, biết tự điều chỉnh bản thân làm việc tốt, tránh việc xấu,…

Nhà trường tiểu học cần quản lý chỉ đạo phối hợp tốt các lực lượng sau:

 • Quản lý giáo viên chủ nhiệm lớp trong Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS

Đối với bậc học tiểu học, giáo viên chủ nhiệm tham gia dạy hầu hết các môn học trong chương trình. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm có thể giúp HS không chỉ nắm vững, nắm chắc nội dung bài học mà còn nhận thức được các giá trị đạo đức và nhân văn cao cả, hình thành các thái độ, hành vi ứng xử tốt đẹp trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi nhất với các em HS, giáo viên chủ nhiệm cũng chính là những người bạn tâm tình chia sẻ tâm tư tình cảm với các em HS, là người tổ chức cho các em các Hoạt động tập thể, là cố vấn cho các Hoạt động Đội.

GVCN là lực lượng quan trọng tham gia Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS. Nhà quản lý cần lý phải chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm căn cứ kế hoạch tổng thể của nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống phù hợp với từng khối lớp, triển khai kế hoạch và tổ chức Hoạt động cho HS, quản lý phát huy hiệu quả của giờ sinh hoạt lớp, đôn đốc, kiểm tra đánh giá thi đua kết quả rèn luyện của HS; Quản lý tốt việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các Hoạt động thường xuyên của giáo viên như: soạn bài, giảng bài có lồng ghép giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống, xây dựng nội dung cho các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội (nội dung có đúng yêu cầu không, hình thức tổ chức, thời gian, vai trò của giáo viên, ý thức tự quản của HS?).

 • Quản lý đội ngũ Ban phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thực hiện giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống

Ban phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong HCM trong nhà trường tiểu học gồm cán bộ quản lý, tổng phụ trách và các giáo viên phụ trách chi đội, sao nhi đồng. Họ chính là người trực tiếp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình Hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong HCM trong nhà trường. Đó là các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các Hoạt động theo chủ đề, chủ điểm về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, giáo dục đạo đức, Giá trị sống, Kỹ năng sống, các Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao… Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Để nâng cao được hiệu quả Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống của Ban phụ trách Đội, nhà quản lý cần nhận thức đầy đủ các yếu tố có ảnh hưởng tới việc giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống thông qua các Hoạt động Đội ở nhà trường, từ đó có những biện pháp quản lý để tác động vào những yếu tố tích cực, phát huy hiệu quả giáo dục, khắc phục và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực. Đồng thời quản lý tốt các giờ sinh hoạt chi đội, sinh hoạt sao nhi đồng, các tiết chào cờ đầu tuần, các Hoạt động chủ điểm, chủ đề nhân các ngày lễ lớn trong năm, các Hoạt động phối hợp với Phụ huynh học sinh, với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, với các tổ chức tập thể và cá nhân trong và ngoài nhà trường. Chỉ đạo Ban phụ trách Đội xây dựng các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua về mức độ tham gia Hoạt động của các chi đội và sao nhi đồng.

 • Quản lý việc phối hợp các lực lượng giáo dục khác

Để tạo nên sức mạnh tổng thể trong công tác giáo dục đạo đức cho HS nói chung và giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho các em nói riêng, nhà trường cần huy động các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia vào quá trình giáo dục như Hội cha mẹ HS, các cấp ủy Đảng, chính quyền nơi HS cư trú, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn như công an, y tế, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ, nhà thiếu nhi, nhà văn hóa, trung tâm Thể dục thể thao,… Mỗi lực lượng đều có thế mạnh riêng, vì vậy quản lý tốt việc phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tổ chức tốt Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống chính là thực hiện XHH Giáo dục, tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho HS. Chính vì vậy để công tác giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS nhà trường đạt hiệu quả cao nhà trường cần tạo dựng được sự chung tay ủng hộ và tham gia của các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường.

1.4.4. Quản lý cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống

Cũng như trong dạy học các môn văn hóa, Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cần có điều kiện về nguồn lực tài chính, Cơ sở vật chất gồm các trang thiết bị, tài liệu để Hoạt động đạt hiệu quả giáo dục mong muốn.

Về tài liệu: Sách “Giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống cho HS tiểu học – Tài liệu dùng cho giáo viên tiểu học” là cẩm nang dành cho giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu, Ban phụ trách Đội những lực lượng nòng cốt thực hiện chương trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống. Trong thư viện của nhà trường cần phải có đầy đủ các loại sách tham khảo bổ trợ các môn học, sách giáo dục đạo đức, pháp luật… để giáo viên lựa chọn nội dung cho các Hoạt động.

Về trang thiết bị: Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống rất cần có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để Hoạt động đạt được hiệu quả giáo dục mong muốn. Điều kiện tổ chức và phương tiện tốt sẽ làm tăng tính hấp dẫn của Hoạt động. Thiết bị tối thiểu để tổ chức các Hoạt động là: âm ly, loa đài, đầu video, đàn, dụng cụ thể thao và kinh phí Hoạt động. Về phía nhà trường ngoài việc quản lý tận dụng những Cơ sở vật chất hiện có để phát huy hiệu quả giáo dục của Hoạt động, cần phải tiết kiệm, cân đối nguồn ngân sách được giao hàng năm để mua sắm thêm Cơ sở vật chất, tài liệu cho Hoạt động, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của hội Phụ huynh học sinh, của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, hỗ trợ cho Hoạt động.

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

1.5.1. Mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học

 • Mục tiêu giáo dục tiểu học

Đây chính là yếu tố đầu tiên có tính định hướng cho công tác giáo dục Giá trị sống, rèn luyện Kỹ năng sống cho HS tiểu học. Nếu không bám sát mục tiêu giáo dục ở bậc tiểu học và không xác định được yêu cầu của việc giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS thì các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Luật giáo dục năm 2005, điều 27 đã nêu rõ:

“Giáo dục tiểu học nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để HS tiếp tục học trung học cơ sở” [17].

 • Yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông nói chung và của tiểu học nói riêng

Luật giáo dục năm 2005, điều 28 đã nêu rõ:

“Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi HS, đáp ứng mục tiêu ở mỗi cấp học.

Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho HS có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mĩ thuật”.

“Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [17, tr. 30].

Điều 27. Chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

 1. Trường tiểu học thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.
 2. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học, nhà trường cụ thể hoá các Hoạt động giáo dục và Hoạt động dạy học, xây dựng thời khoá biểu phù hợp với tâm lí, sinh lí lứa tuổi HS và điều kiện của địa phương.

Điều 29. Hoạt động giáo dục

 1. Hoạt động giáo dục bao gồm Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ HS yếu phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi HS tiểu học.
 2. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.
 3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm Hoạt động ngoại khoá, Hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; Hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các Hoạt động xã hội khác.

Như vậy, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục tiểu học ảnh hưởng đến thời gian, nội dung và cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh.

1.5.2. Đặc điểm phát triển tâm lý của HS tiểu học

1.5.2.1. Những khó khăn của trẻ đầu tiểu học

Như chúng ta đã biết, Hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mầm non là Hoạt động vui chơi. Đặc điểm tâm lý độ tuổi này là tính không chủ định, tính dễ cảm xúc và tính hình tượng tâm lý. Vì vậy trẻ mẫu giáo chỉ làm những gì mình thích và không muốn là không làm. Nhưng đối với HS tiểu học, trẻ bước sang giai đoạn mới với Hoạt động chủ đạo mới. Quá trình chuyển tiếp này cũng tạo ra những khó khăn nhất định cho trẻ:

Khó khăn do thay đổi Hoạt động chủ đạo từ Hoạt động vui chơi sang Hoạt động học tập với nguyên tắc tự giác và trách nhiệm thực hiện đã làm cho đứa trẻ cần biết tuân thủ yêu cầu. Chính vì vậy, khó khăn đầu tiên đó là đặc điểm của chế độ học tập mới mẻ như phải thức dậy đúng giờ, không được bỏ học, phải ngồi yên lặng, phải thực hiện đúng hạn bài tập ở nhà,… Đây là khó khăn với trẻ bởi vì nó thay đổi nề nếp, sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở tuổi mẫu giáo.

Khó khăn do thay đổi tính chất quan hệ: Khi trẻ chuyển sang lứa tuổi HS tiểu học, tính chất quan hệ qua lại giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với gia đình cũng thay đổi. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

1.5.2.2. Đặc điểm nhận thức của HS tiểu học

Qua nghiên cứu đặc điểm phát triển tâm lý của HS tiểu học về sự thay đổi Hoạt động chủ đạo, về đặc điểm nhận thức và đặc điểm nhân cách của HS tiểu học ta có thể nhận thấy rằng lứa tuổi HS tiểu học đang có sự hình thành và phát triển mạnh mẽ về tư duy, về nhận thức, về tính cách, tình cảm, xúc cảm. Cho nên trong quá trình dạy học và giáo dục cần tổ chức tốt các Hoạt động cho trẻ. Các Hoạt động phải được hấp dẫn các em bởi hình ảnh trực quan cụ thể, sinh động, bởi hình thức Hoạt động phong phú như các trò chơi, Hoạt động phân vai, Hoạt động nhóm, Hoạt động vẽ, hát, múa, câu đố,… Từ các Hoạt động này giúp các em nhận thức vấn đề từ tư duy trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, giúp các em thích đến lớp, đến trường, thích tham gia các Hoạt động, qua các Hoạt động dần dần hình thành tình cảm, thái độ, hành đúng đắn ở các em. Từ đó phát triển phẩm chất cá nhân, hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp ở các em.

1.5.3. Trình độ của đội ngũ giáo viên

Trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ giáo viên dạy ở trường tiểu học đều có trình độ tốt nghiệp từ trung học sư phạm trở lên. Đa số giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học. giáo viên đều được đào tạo học kiến thức về tâm lý Giáo dục, nghiệp vụ sư phạm, được tiếp xúc làm quen với các Hoạt động giáo dục trong nhà trường. Với yêu cầu của xã hội, trong thời kỳ đổi mới Công nghiệp hóa, Hoạt động đất nước, đội ngũ giáo viên luôn tích cực trau dồi kiến thức và nghiệp vụ sư phạm, học tập về công nghệ thông tin, biết khai thác tài nguyên phục vụ dạy học trên internet và sách báo, yêu nghề mến trẻ, yên tâm với công việc, gắn bó với lớp, với trường. Tuy nhiên, trong đội ngũ các nhà giáo không ít các thầy cô mới chỉ chú ý đến “dạy chữ” và chưa quan tâm đến việc “dạy người”. Điều này được thể hiện trong các bài giảng còn thiếu tính thực tiễn, cứng nhắc trong việc xử lý tình huống sư phạm, thiếu sự quan tâm uốn nắn hành vi của HS, ngại trong việc tham gia các Hoạt động chung của nhà trường mà nhất là Hoạt động giáo dục đạo đức, nếp sống cho HS. Vì thế các nhà quản lý giáo dục nói chung, ban giám hiệu nhà trường nói riêng cần phải có kế hoạch, chương trình và các yêu cầu trong công tác giáo dục tư tưởng, trình độ nhận thức của giáo viên về nghề nghiệp, nhất là về giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS, việc “Dạy chữ, dạy người” là những yêu cầu cần phải được thực hiện liên tục và xuyên suốt, mọi nơi, mọi lúc trong tư tưởng của mỗi người thầy. Chỉ khi nào đội ngũ cán bộ giáo viên nhận thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc dạy học và giáo dục HS thì công tác giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống mới đạt hiệu quả như mong muốn. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

1.5.4. Nhận thức của các lực lượng tham gia quản lý và giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học

Nhận thức của các lực lượng tham gia quản lý và giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học được đánh giá bởi các vấn đề sau: Nhận thức của Cán bộ quản lý, giáo viên về sự cần thiết phải giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học; Hiểu thế nào là Giá trị sống, Kỹ năng sống?

Ý nghĩa, vai trò của giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học trong giai đoạn hiện nay, nhất là trước sự phát triển và hội nhập của đất nước; Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa ban giám hiệu, Ban phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm; Vai trò, trách nhiệm của gia đình, của các tổ chức xã hội và mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – các tổ chức xã hội trong việc giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học.

Tuy nhiên trình độ nhận thức của các lực lượng tham gia quản lý và giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS không đồng đều, do đó sự tham gia của các lực lượng trong các Hoạt động giáo dục sẽ khác nhau. Vì vậy đòi hỏi nhà quản lý tổ chức các Hoạt động cần có sự tuyên truyền vận động, hướng dẫn, động viên khuyến khích kịp thời tới các lực lượng tham gia quản lý giáo dục thì công tác giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS mới được nâng tầm và đạt hiệu quả như mục tiêu giáo dục đề ra.

1.5.5. Văn hóa nhà trường

Văn hóa nhà trường là một tập hợp các giá trị, niềm tin, hiểu biết, chuẩn mực cơ bản được các thành viên trong Nhà trường cùng chia sẻ và tạo nên bản sắc của Nhà trường đó. Căn cứ theo hình thức biểu hiện thì văn hóa nhà trường gồm phần nổi có thể nhìn thấy như: không gian cảnh quan nhà trường, lôgô, khẩu hiệu, hành vi giao tiếp, ngôn ngữ xưng hô giao tiếp giữa thày và thày, thày và trò, trò và trò, phong cách ứng xử hàng ngày, phong cách làm việc, phong cách ra quyết định, phong cách truyền thông, nghi thức tập thể… và phần chìm không quan sát được như: niềm tin, cảm xúc, thái độ,…

Về góc độ tổ chức, văn hóa nhà trường được coi như một mẫu thức cơ bản, tạo ra một môi trường quản lý ổn định, giúp cho Nhà trường thích nghi với môi trường bên ngoài, tạo ra sự hoà hợp môi trường bên trong. Một tổ chức có nền văn hóa mạnh sẽ hội tụ được cái tốt, cái đẹp cho xã hội. Văn hóa nhà trường sẽ giúp cho Nhà trường thực sự trở thành một trung tâm văn hóa giáo dục, là nơi hội tụ sức mạnh của trí tuệ và lòng nhân ái trong xã hội, góp phần quan trọng tạo nên sản phẩm giáo dục toàn diện.

Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường, văn hóa nhà trường thúc đẩy sự sáng tạo cá nhân, tạo nên tình thương yêu chân thành giữa các thành viên và đảm bảo cho sự hợp tác vì mục tiêu chung. Thày cô giáo là người trực tiếp tham gia Hoạt động dạy học. Và hơn ai hết, chính Nhân cách Nhà giáo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhân cách học trò. Vì vậy, chúng ta rất cần những thầy cô giáo ngoài kiến thức chuyên môn, phải hiểu biết rộng về cuộc sống, có kiến thức sâu sắc về văn hóa xã hội.

Đối với HS, văn hóa tạo nên giá trị đạo đức và có vai trò điều chỉnh hành

Khi được giáo dục trong một môi trường văn hóa và thấm nhuần hệ giá trị văn hóa, học trò không những hình thành được những hành vi chuẩn mực mà quan trọng hơn là ẩn chứa trong tiềm thức các em là niềm tin nội tâm sâu sắc vào những điều tốt đẹp, từ đó, khao khát cuộc sống hướng thiện và sống có lý tưởng. Đồng thời, văn hóa nhà trường còn giúp các em về khả năng thích nghi với xã hội,… Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

1.5.6. Môi trường và các yếu tố cơ sở vật chất

 • Môi trường:

Môi trường là nơi sống và Hoạt động của con người, môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cá nhân. Môi trường tự nhiên có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và sức khỏe của con người. Môi trường xã hội bao gồm các mối quan hệ đa dạng trong gia đình, nhà trường, ngoài xã hội, bạn bè, cộng đồng dân cư…có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm lý, ý thức, trí tuệ và tình cảm của từng cá nhân.

Do vậy, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là vô cùng quan trọng và cần thiết với trẻ em. Các em cần phải được sống trong một môi trường xã hội trật tự kỷ cương, mọi người dân sống theo hiến pháp và pháp luật; một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, có truyền thống lao động, học tập; một trường học có chất lượng giáo dục và đào tạo tốt; một địa phương có phong trào và truyền thống giáo dục tốt, mọi người chăm lo đến phát triển giáo dục.

 • Cơ sở vật chất và các thiết bị trường học

Song song với việc tạo dựng “môi trường sư phạm thân thiện” nhà trường còn cần đến cơ sở vật chất đầy đủ, cảnh quan nhà trường “xanh- sạch – đẹp”, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu giáo dục rèn luyện phát triển nhân cách HS.

Cùng với các Hoạt động động giáo dục khác, giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống phải có đủ điều kiện tổ chức và phương tiện tốt để tổ chức các Hoạt động. Thiết bị tối thiểu để tổ chức các Hoạt động là: âm ly, loa đài, đầu video, đàn, dụng cụ thể thao và kinh phí Hoạt động. Nhà trường cần đảm bảo các điều kiện vật chất để tập thể giáo viên và HS hoàn thành các nhiệm vụ của mình với chất lượng cao.

Tiểu kết Chương 1 Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay đòi hỏi nhà trường phổ thông phải quan tâm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục nhằm đào tạo ra một lớp người có đủ phẩm chất, nhân cách, năng lực và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống là bộ phận của quá trình giáo dục trong nhà trường; là sự tiếp nối, chuyến tiếp từ việc HS tiếp thu kiến thức đến vận dụng vào thực tiễn của Hoạt động dạy học. Giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống có vai trò quan trọng trong việc hình thành con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của xã hội. Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống đã được nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu, song việc quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học chưa được nghiên cứu sâu.

Trong chương 1, tác giả đã đề cập đến một số khái niệm công cụ cơ bản như: quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường; Khái niệm, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống; mối quan hệ giữa Giá trị sống và Kỹ năng sống. Đặc biệt tác giả đã nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học. Qua đó cho thấy việc quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học hiện nay là hết sức cần thiết và cấp bách. Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Các biện pháp quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học khi thực hiện cần bám sát mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu giáo dục tiểu học, những nội dung Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống phải cụ thể, có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng và phù hợp với tâm sinh lý HS, phù hợp với điều kiện thực hiện nhằm bảo đảm sự thành công của Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống nói riêng và giáo dục toàn diện cho HS nói chung.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Thực trạng Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học

One thought on “Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học

 1. Pingback: Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464