Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý HĐ giáo dục GTS và KNS cho HS trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp

3.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu

Đòi hỏi các biện pháp đưa ra từ nâng cao nhận thức, xây dựng và thực hiện kế hoạch, bồi dưỡng năng lực cho giáo viên, đổi mới đa dạng các hình thức, công tác kiểm tra giám sát, công tác phối hợp, tăng cường Cơ sở vật chất phải phù hợp với tình hình thực tế và phải hướng đến mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho học sinh trong các trường tiểu học.

3.1.2. Đảm bảo tính đồng bộ

Biện pháp chính là cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể. Để đạt được mục tiêu quản lý, các biện pháp phải được thực hiện một cách đồng bộ. Các biện pháp phải được bổ sung hỗ trợ cho nhau, không được coi nhẹ biện pháp nào, quy trình thực hiện phải liên hoàn.

Đảm bảo tính đồng bộ trong các biện pháp quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống là hệ thống các biện pháp phải tác động vào các khâu, các yếu tố của Hoạt động giáo dục HS. Phải coi trọng Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS theo hướng tiếp cận từ dạy học, công tác chủ nhiệm của giáo viên đến Hoạt động ngoài giờ lên lớp của Đội Thiếu niên tiền phong. Bên cạnh đó phải đảm bảo phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cũng như đảm bảo các điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, tài chính nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quá trình giáo dục, giúp nhà trường thực hiện và đạt được mục tiêu giáo dục.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn

Mỗi đơn vị nhà trường có một đặc thù riêng biệt, có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, thuận lợi, khó khăn không giống nhau. Đối tượng HS ở các độ tuổi trong từng cấp học khác nhau, mỗi vùng miền cũng vậy có những khác biệt riêng về sự nhanh nhạy trong nhận thức, sự tự tin, cách biểu lộ cảm xúc… Chính vì thế, việc đề xuất các biện pháp cần chú trọng đến tình hình, điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Các biện pháp đề ra phải bảo đảm yếu tố phù họp với đặc điểm tâm sinh lý của HS nói chung cũng như những đặc điểm riêng của HS mỗi trường, đồng thời phải phù hợp với các điều kiện về nguồn lực hiện có của nhà trường, của địa phương như: Nhân lực, Cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian và không gian thực hiện, các rào cản, phong tục tập quán…). Nguyên tắc này đòi hỏi phải nắm bắt thông tin một cách chính xác, nhanh chóng, cụ thể, tránh xa vời, viển vông.

3.1.4. Đảm bảo tính khả thi Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Trong công tác quản lý, biện pháp quản lý được đề xuất phải đảm bảo tính khả thi tức là biện pháp đó phù hợp với tình hình thực tế, năng lực thực hiện và khả năng có thể có của nguồn lực.

Người quản lý phải xây dựng biện pháp theo quy trình khoa học, dựa vào phân tích vấn đề, xác định nguyên nhân, đánh giá các tác động của nhiều yếu tố theo phương pháp luận khoa học, dựa vào các số liệu thực tế và các dự báo tin cậy. Việc thăm dò kiểm chứng mức độ cấp thiết và khả thi của các biện pháp là căn cứ khách quan để đánh giá tầm quan trọng và hiệu quả áp dụng vào thực tiễn quản lý. Trên cơ sở này, người quản lý mới áp dụng biện pháp cho việc thực hiện nhiệm vụ đề ra của đơn vị. Ngoài ra biện pháp cần phải linh hoạt, phù hợp với những thay đổi thông thường trong môi trường.

3.2. Biện pháp quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS trong các trường Tiểu học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

3.2.1. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho các lực lượng tham gia

Mục tiêu:

Tạo sự đồng thuận giữa các chủ thể liên đới đến Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS trong các trường tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: Cán bộ quản lý, giáo viên, HS, Phụ huynh.

Nội dung

 • Làm rõ vai trò của Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống trong việc hình thành nhân cách của HS tiểu học.
 • Trang bị kiến thức và kỹ năng tổ chức Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho cán bộ giáo viên nhà trường.
 • Chỉ rõ trách nhiệm của từng chủ thể và sự phối hợp giữa các chủ thể liên đới đến Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS. Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Cách thực hiện:

 • Đối với Cán bộ quản lý, giáo viên:

Tổ chức học tập nghiên cứu một cách nghiêm túc các văn kiện của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, quán triệt một cách sâu sắc yêu cầu về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại ngày nay; tổ chức phổ biến, học tập Điều lệ Trường tiểu học, Nhiệm vụ năm học của Sở GD, PGD đến toàn thể Cán bộ quản lý và giáo viên để họ hiểu trách nhiệm của mình trong việc giáo dục HS; xóa bỏ tư tưởng “nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người” đã in quá sâu trong tư tưởng của nhiều nhà giáo.

Định hướng đúng đắn trong công tác chỉ đạo Hoạt động quản lý quá trình đào tạo của nhà trường. Xây dựng KH nhiệm vụ năm học của trường bình đẳng giữa Hoạt động dạy học và các Hoạt động giáo dục, không xem nhẹ chức năng nào, có như vậy thì giáo viên mới có những đánh giá nhìn nhận đúng về công tác giáo dục HS.

Tổ chức hội thảo tập huấn về giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống, tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa vai trò, tác dụng của giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống đối với việc giáo dục toàn diện HS.

Tổ chức cho Cán bộ quản lý và giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm tổ chức Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS từ các đơn vị bạn.

Tổ chức chuyên đề trong nhà trường, tọa đàm, tạo điều kiện để giáo viên được trao đổi, học tập lẫn nhau kinh nghiệm công tác giáo dục đạo đức, giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS. Tổ chức làm điểm, rút kinh nghiệm sau đó chỉ đạo thực hiện đại trà để có định hướng đúng trong nhận thức của giáo viên, nâng cao kiến thức và kỹ năng tổ chức, từ đó đẩy mạnh hiệu quả Hoạt động.

Cán bộ quản lý quan tâm chỉ đạo tổ chức các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS, Cán bộ giáo viên phải luôn chú ý giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS trong và ngoài giờ lên lớp, đồng thời phối kết hợp với gia đình để có sự giáo dục sát sao, hiệu quả.

Đối với HS: Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Cần tuyên truyền về ý nghĩa vai trò của việc giáo dục Giá trị sống, rèn luyện Kỹ năng sống. Giúp các em hiểu được yêu cầu của xã hội ngày nay là đòi hỏi người lao động không chỉ có trình độ mà phải còn có khả năng giao tiếp, khả năng thích ứng. Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống giúp trang bị vốn sống cho các em đáp ứng với đòi hỏi của xã hội.

Tổ chức các buổi sinh hoạt cho HS tìm hiểu về các Giá trị sống, Kỹ năng sống phù hợp lứa tuổi, tạo điều kiện để các em tuyên truyền những hiểu biết về các Giá trị sống. Kỹ năng sống mà các em được học tập và thảo luận với các HS trong nhà trường.

Nâng cao nhận thức cho HS thông qua Hoạt động đọc sách báo về giáo dục các Giá trị sống, Kỹ năng sống ở thư viện.

Đối với phụ huynh HS:

Cần tuyên truyền về ý nghĩa vai trò của việc giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS để phụ huynh HS hiểu rõ và cùng thầy cô giáo giúp các em có hiểu biết về Giá trị sống và rèn luyện Kỹ năng sống, giúp các em có khả năng giao tiếp, khả năng thích ứng và xử trí những tình huống thực tế các em có thể phải đối mặt trong cuộc sống.

Tuyên truyền để phụ huynh HS nắm được mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục và các quy định của nhà trường đối với HS, các quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho các em HS đạt hiệu quả cao.

3.2.2. Chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức việc thực hiện chương trình giáo dục GTS, Kỹ năng sống cho HS

Mục tiêu

Đưa Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống trở nên khoa học hơn, tạo sự chủ động cho Ban giám hiệu và các chủ thể liên đới tới Hoạt động.

Nội dung

Trang bị những kiến thức cơ bản về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện cho Cán bộ quản lý, giáo viên và những người làm công tác Đoàn Đội phụ trách Hoạt động giáo dục GTS, Kỹ năng sống.

Khơi dậy ý thức trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, sự tích cực chủ động sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS.

BGH nhà trường tiến hành quản lý, thực hiện lập kế hoạch và tổ chức việc thực hiện kế hoạch Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống. Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Cách thực hiện

 • Đối với hiệu trưởng

Trước hết, cần bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện cho Cán bộ quản lý, giáo viên và những người làm công tác Đoàn Đội để họ được chủ động trong công việc, phát huy trí lực, khả năng sáng tạo… Bởi việc lập kế hoạch tùy thuộc vào nhiều yếu tố:

 • Phụ thuộc vào từng nhiệm vụ khác nhau. Nội dung, hình thức, mục đích khác nhau thì kế hoạch đề ra cũng khác nhau.
 • Kế hoạch của từng tuần, tháng, quý khác với kế hoạch cả năm.
 • Kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm khác với kế hoạch của các cán bộ Đoàn Đội, kế hoạch của toàn trường.
 • Những điều kiện vật chất phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch.
 • Xây dựng kế hoạch tích hợp Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống với kế hoạch giảng dạy, kế hoạch Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Sau đó cần chỉ đạo, góp ý, bổ sung về kế hoạch của các bộ phận để đi đến thống nhất với kế hoạch chung của toàn trường.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch: Phân công thực hiện, sắp xếp nhân lực, phân bổ kinh phí và các điều kiện vật chất cho việc thực hiện kế hoạch. Lập chương trình HĐ thực hiện các việc đã nêu trong kế hoạch. Giao kế hoạch cho các bộ phận, các cá nhân thực hiện kế hoạch.
 • Chỉ đạo thực hiện kế hoạch trong toàn trường. Việc thực hiện kế hoạch giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS phải bám sát kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện cần phải giám sát xem giáo viên có cần hỗ trợ không.
 • Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS. Thực hiện kiểm tra định kỳ để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, sau khi kiểm tra, đánh giá sơ bộ, nếu thấy cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch và kiểm tra đánh giá giai đoạn cuối kỳ; đánh giá tổng thể kế hoạch và đây là một trong những cứ liệu để xây dựng kế hoạch cho chu trình mới. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch là bước quan trọng bởi nó giúp người quản lý tổ chức nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được theo kế hoạch đề ra. Đồng thời giúp người quản lý xem xét những nguyên nhân dẫn đến thành công cũng như hạn chế kết quả thực hiện.

Như vậy, ta thấy rõ việc bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên biết cách xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện là vô cùng hữu ích giúp cho Cán bộ quản lý, giáo viên của trường hoàn toàn chủ động trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, giảm thiểu Hoạt động mang tính tự phát làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của trường. Bên cạnh đó Ban giám hiệu nhà trường quản lý tốt công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giúp kế hoạch đi đúng mục tiêu đề ra, đồng thời cũng hạn chế đến mức thấp nhất những thất bại, rủi ro trong quá trình thực hiện. Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

3.2.3. Quản lý công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng tổ chức Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho đội ngũ giáo viên tham gia tổ chức thực hiện

Mục tiêu

Nâng cao trình độ sư phạm và kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục Giá trị sống,KNS cho HS của giáo viên

Nội dung

 • Bồi dưỡng giáo viên cách xây dựng bài soạn, giảng dạy tích hợp giáo dục Giá trị sống, KNS cho HS thông qua các môn học trong trường tiểu học.
 • Tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng tổ chức Hoạt động cho Ban phụ trách Đội, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong Hoạt động giáo dục đạo đức cho HS nói chung và giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống cho HS nói riêng.
 • Dự giờ, tham gia cac hoạt động GD Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS của giáo viên

Cách thực hiện

 • Đối với Ban giám hiệu nhà trường:

Chỉ đạo giáo viên xây dựng bài soạn, giảng dạy tích hợp giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS. Yêu cầu các tổ bộ môn, nhóm chuyên môn thực hiện rà soát các bài dạy có khả năng tích hợp Giá trị sống, Kỹ năng sống, lập kế hoạch chương, phần, bài, có khả năng tích hợp giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống. Kế hoạch tích hợp phải được đánh giá, xem xét điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp hàng năm.

Tổ chức giờ dạy mẫu có tích hợp giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống; Lựa chọn những đồng chí giáo viên có kỹ năng tổ chức Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống đã được tham dự các chương trình tập huấn ở cấp trên, tổ chức giờ dạy mẫu cấp trường, sau đó đánh giá rút kinh nghiệm và bổ sung ý kiến, tạo bước khởi đầu cho giáo viên tiếp cận với Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống. Khuyến khích khen thưởng, biểu dương những giáo viên làm tốt việc tổ chức tích hợp giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống vào các bài dạy. Từ đó tạo động lực để họ học tập lẫn nhau, phấn đấu để có những bài giảng ngày càng hay và bổ ích cho HS. Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Tổ chức chỉ đạo các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn một cách hiệu quả, chú trọng đến nội dung và hình thức tổ chức tích hợp giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống vào các bài dạy trong tuần của các nhóm.

Sau mỗi học kỳ hoặc sau mỗi năm học, Ban chỉ đạo tổ chức, đánh giá các nội dung đã thực hiện tích hợp vào các môn học, các đề xuất, kiến nghị của các tổ nhóm chuyên môn từ đó rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh để xây dựng kế hoạch năm sau.

Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống trong giờ sinh hoạt ngoại khóa: Cử cán bộ cốt cán trong Ban phụ trách Đội, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống (trong và ngoài nhà trường) để họ có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cho Hoạt động này.

Tổ chức hội thảo về Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên làm công tác Đoàn Đội. Chọn giáo viên thực hiện tốt các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống viết tham luận nêu rõ những biện pháp, cách thức tổ chức để mọi người cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến, học tập đạt hiệu quả cao.

3.2.4. Tăng cường chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tổ chức các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống

 • Mục tiêu

Tạo sự thích thú, hấp dẫn, lôi cuốn cho HS tham gia các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống.

 • Nội dung

Khích lệ, động viên giáo viên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tổ chức Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi HS tiểu học tạo sự hấp dẫn cho các em.

 • Xây dựng cơ chế đánh giá khen thưởng giáo viên về tích cực,sáng tạo, hiệu quả trong triển khai Hoạt động GD Giá trị sống,KNS
 • Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết tạo cơ hội cho HS tham gia trải nghiệm các tình huống, các hình thức đa dạng của Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống.

Cách thực hiện

 • Đối với giáo viên: Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Trong các giờ học trên lớp, giáo viên cần đổi mới hình thức Hoạt động, linh hoạt trong sử dụng phương pháp để triển khai nội dung giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống lồng ghép trong dạy học; tăng cường Hoạt động tập thể gắn liền với Hoạt động thực tiễn. giáo viên có thể sử dụng các phương pháp tổ chức Hoạt động giáo dục Kỹ năng sống để gây hấp dẫn cho HS trong Hoạt động như:

 • Phương pháp trò chơi
 • Phương pháp đóng vai
 • Phương pháp nhóm

Đối với Ban phụ trách Đội:

Trong với các Hoạt động giáo dục nói chung và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói riêng cần làm cho các Hoạt động trở nên sinh động, thiết thực, gần gũi, không cứng nhắc máy móc nhằm phát huy ưu thế của các Hoạt động giáo dục đối với trẻ nhỏ vào giáo dục GTS, Kỹ năng sống. Cụ thể là:

Tổ chức các buổi chào cờ đầu tuần theo chuyên đề tìm hiểu về các Giá trị sống, Kỹ năng sống với các hình thức như: hát múa, hùng biện, đóng vai, chơi trò chơi, câu đố, thi vẽ tranh… để qua đó giáo dục HS về Giá trị sống, Kỹ năng sống.

Tổ chức các Hoạt động phong phú đa dạng nhân những ngày lễ lớn trong năm, bằng các Hoạt động như hội chợ quê, hội diễn văn nghệ, thi các trò chơi dân gian, tham quan dã ngoại… tạo điều kiện cho HS được trải nghiệm thực tế, thông qua đó hình thành tính tổ chức, tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng và rèn các Kỹ năng sống.

Tổ chức triển khai giảng dạy tài liệu chuyên đề giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho HS, để HS được tiếp thu những giá trị truyền thống của Người Việt Nam trong nếp sống, phong cách, giao tiếp ứng xử, trong giao lưu, hội nhập quốc tế …

Tổ chức cho HS tham gia các Hoạt động từ thiện, nhân đạo, giáo dục tinh thần “Lá lành đùm lá rách”… qua đó hình thành ở các em cuộc sống có nghĩa, có tình, luôn đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tạo điều kiện để các em được rèn luyện, bộc lộ những Giá trị sống của mình đã lĩnh hội được.

Tổ chức cho HS tham gia các Hoạt động xây dựng “Trường học thân thiện, HS tích cực”. Trong đó, HS được tham gia chăm sóc các di tích lịch sử, chăm sóc nghĩa trang Liệt sỹ, qua đó giáo dục những giá trị truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho HS, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, phổ biến nội quy nhà trường. Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua các khối, lớp, thành lập đội cờ đỏ để đôn đốc đánh giá thi đua của các lớp sau mỗi Hoạt động từng tuần, từng tháng, từng học kỳ và cả năm học. Tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi Hoạt động, có sự điều chỉnh và bổ sung kịp thời, nhân điển hình, khen thưởng và kỷ luật kịp thời, tạo ra không khí thi đua lành mạnh trong HS.

3.2.5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống gắn với công tác thi đua khen thưởng

 • Mục tiêu

Kiểm tra là chức năng quan trọng trong quá trình quản lý. Sau khi xác định các mục tiêu, quyết định những biện pháp tốt nhất để đạt tới các mục tiêu và triển khai các chức năng tổ chức, chỉ đạo để hiện thực hóa các mục tiêu đó cần phải tiến hành những Hoạt động kiểm tra để xem xét việc triển khai các quyết định trong thực tiễn. Xác định rõ việc nào làm tốt, việc nào chưa thực hiện và việc nào làm chưa tốt, từ đó có những điều chỉnh cần thiết trong các Hoạt động để góp phần đạt tới những mục tiêu đã xác định.

Đối với công tác kiểm tra, đánh giá Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cũng cần phải được quan tâm thích đáng. Kiểm tra đánh giá giúp cho người quản lý biết được kết quả rèn luyện của HS qua Hoạt động dạy học, trong công tác chủ nhiệm và qua các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, từ đó có sự điều chỉnh các Hoạt động cho phù hợp; Giúp cho HS tự đánh giá kết quả rèn luyện của bản thân và những người xung quanh…

Việc kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, chính xác, chân thực, khách quan sẽ có tác dụng trực tiếp tìm ra những nguyên nhân và đề ra các giải pháp quản lý hiệu quả Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống của nhà trường.

Các cá nhân, tập thể tham gia thực hiện tốt Hoạt động, được khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình để động viên, khích lệ phong trào, những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt cần được rút kinh nghiệm, nhắc nhở thường xuyên để thực hiện tốt hơn.

Nội dung

 • Xây dựng các tiêu chí đánh giá Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống.
 • Tổ chức kiểm tra đánh giá.
 • Phát động và tổ chức các phong trào thi đua. Tổng kết thi đua, khen thưởng kịp thời.

Cách thực hiện Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Kiểm tra là một chức năng cơ bản để bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý chính xác. Không kiểm tra sẽ không đánh giá đúng thực trạng, cũng như không có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy và hỗ trợ các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS phong phú và đa dạng, bởi vậy khâu kiểm tra, đánh giá cũng khó khăn và phức tạp.

Đối với hiệu trưởng: Để quản lý tốt Hoạt động này thì phải tiến hành xây dựng các quy trình kiểm tra đánh giá:

 1. Xác lập chuẩn và phương pháp đo thành tích;
 2. Tổ chức việc đo lường thành tích;
 3. So sánh sự phù hợp của thành tích với chuẩn;
 4. Ra các quyết định điều chỉnh.

Xác lập chuẩn và phương pháp đo thành tích: Khi tiến hành kiểm tra, người quản lý phải xây dựng các tiêu chí kiểm tra đánh giá phải được dựa trên mục tiêu chương trình, nội dung, kế hoạch đã xây dựng, lượng hoá bằng điểm hiệu quả của công việc từ đó đánh giá ý thức trách nhiệm của giáo viên và HS trong từng Hoạt động. Các tiêu chí kiểm tra, đánh giá phải được xây dựng từ ý kiến của tập thể giáo viên và HS trong trường, sau đó thống nhất thành các tiêu chuẩn để triển khai thực hiện trong toàn trường.

Tổ chức việc đo lường thành tích: Để thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá cần tổ chức các lực lượng kiểm tra, theo dõi thi đua, giám sát các Hoạt động trong chương trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống, đó là: Ban phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm, đội cờ đỏ, giáo viên trực ban.

Hình thức kiểm tra:

 • Kiểm tra, giám sát thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng;
 • Kiểm tra quá trình tổ chức Hoạt động;
 • Kiểm tra thường xuyên, định kỳ, hoặc kiểm tra đột xuất;
 • Kiểm tra từ trên xuống của các tổ chức quản lý giáo dục;
 • Kiểm tra chéo giữa các lớp trong trường.

So sánh sự phù hợp của thành tích với chuẩn: Đây là bước cơ bản của của quá trình kiểm tra. Phải dựa theo mục tiêu của Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống, các tiêu chuẩn mà hội đồng sư phạm nhà trường đã thông qua, so sánh với hiệu quả của công việc của giáo viên, HS, tập thể, từ đó đánh giá kết quả Hoạt động của giáo viên, của HS và tập thể đã đạt ở mức độ nào. Qua đó người quản lý phát hiện những sai lệch so với chuẩn hay kết quả đạt với chuẩn…biện pháp đang thực hiện phù hợp hay chưa phù hợp… Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Đối với giáo viên: kết quả đánh giá hiệu quả của việc tổ chức Hoạt động các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống là một trong những tiêu chí xếp loại danh hiệu thi đua và đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

Đối với HS: sau mỗi tuần có sơ kết đánh giá, nhắc nhở, khen ngợi…

Kết quả rèn luyện của các cá nhân và tập thể được dùng làm căn cứ đánh giá, khen thưởng HS, xếp loại thi đua tập thể HS.

Ra các quyết định điều chỉnh: Trên cơ sở các giá trị cụ thể đã được khẳng định, người quản lý đưa ra những quyết định điều chỉnh cho phù hợp: uốn nắn sai lệch hoặc xử lý hoặc phát huy thành tích, khuyến khích động viên, khen thưởng.

Thi đua, khen thưởng: là hình thức động viên có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Tuy nhiên nếu khen thưởng không đúng người, đúng việc thì sẽ phản tác dụng. Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, người quản lý cần phát động phong trào thi đua rộng rãi trong toàn trường, xây dựng các danh hiệu thi đua, thành lập ban thi đua để đánh giá thi đua của giáo viên và HS toàn trường, tạo nên sự công bằng trong công tác thi đua.

Những tiến bộ, những việc làm tích cực của tập thể hay cá nhân HS cần phải được ghi nhận và đánh giá đúng mức, kịp thời, được phổ biến, nhân rộng điển hình, tuyên truyền sâu rộng trong nhà trường.

3.2.6. Quản lý chặt chẽ sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia tổ chức thực hiện giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS

 • Mục tiêu

Gia đình, nhà trường và xã hội là ba lực lượng giáo dục quan trọng, có sự quản lý, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong cùng mục tiêu, một yêu cầu, cùng trao đổi thống nhất lên chương trình kế hoạch phù hợp với đối tượng lứa tuổi, cùng chung một phương thức giáo dục và sắp xếp hợp lý các lực lượng trong, ngoài nhà trường cùng tham gia thì sẽ đem lại kết quả giáo dục to lớn.

 • Nội dung Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Tuyên truyền cho phụ huynh HS nhà trường hiểu rõ tầm quan trọng của Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống từ đó tranh thủ sự ủng hộ của CMHS cả về nội dung giáo dục cũng như hỗ trợ tài chính cho Hoạt động.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn và chính quyền địa phương trong địa bàn tuyển sinh của trường, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và các lực lượng tham gia giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS.

 • Cách thực hiện

Để công tác phối hợp gia đình- nhà trường- xã hội đạt kết quả cao hiệu trưởng nhà trường cần thực chỉ đạo tốt các mặt sau:

 • Đối với nhà trường

Cần xác định trách nhiệm giáo dục đạo đức, giáo dục Kỹ năng sống cho HS là trách nhiệm của toàn thể hội đồng sư phạm bao gồm đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên nhà trường chứ không phải là trách nhiệm của một cá nhân, bộ phận nào. Vì thế, tập thể sư phạm phải nêu gương tốt cho HS về phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực của nhà giáo.

Việc giáo dục đạo đức, giáo dục Kỹ năng sống cho HS phải được thống nhất về nội dung, được tiến hành thường xuyên, liên tục trong từng tiết dạy, ở mọi lúc, mọi nơi và có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

Phải luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường sư phạm từ cơ sở vật chất đến tinh thần, không khí học tập, sinh hoạt, làm việc, đảm bảo tính giáo dục ngày càng cao. Xây dựng nề nếp kỷ luật, quy chế học tập, thưởng phạt nghiêm minh HS thực hiện tốt hoặc HS còn vi phạm.

Tuyên truyền chủ trương, quy định của ngành giáo dục, nội dung giáo dục của nhà trường đến phụ huynh HS. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp thường xuyên với phụ huynh, địa phương và các tổ chức xã hội để tạo được sự đồng thuận, chung sức trong quá trình giáo dục HS.

 • Đối với gia đình

Người lớn trong gia đình phải nêu gương tốt cho trẻ em về thái độ, hành vi, cách ứng xử của mình đối với bản thân và đối với cộng đồng.

Gia đình cần dành thời gian cần thiết cho việc chăm sóc, giúp đỡ, kiểm tra con em về mọi mặt để kịp thời động viên khi con tiến bộ và uốn nắn những sai lệch trong học tập, sinh hoạt của con cái. Gia đình cần kiểm soát việc trẻ em sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin như điện thoại, máy tính để ngăn ngừa những trang wed thiếu Giáo dục, trò chơi điện tử không lành mạnh và truyện tranh tiêu cực. Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Gia đình phải thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục đạo đức của con em mình, thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường, tránh tình trạng khoán trắng cho nhà trường để công tác giáo dục HS ngày một tốt hơn.

Mặt khác gia đình cần chủ động tìm hiểu qua nhà trường để nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục, nắm vững các quy định của nhà trường đối với HS, các quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tham gia cùng nhà trường tổ chức một số Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hoạt động ngoại khoá theo khả năng, điều kiện cho phép.

 • Đối với địa phương

Cần quan tâm thường xuyên đến tình hình an ninh trật tự, an toàn, mỹ quan khu vực quanh trường học đặc biệt là xử lý cương quyết các hàng quán kinh doanh có thể có tác động không tốt đến HS. Chủ động phối hợp cùng nhà trường giáo dục HS nhất là những HS cá biệt; giúp nhà trường giải quyết những khó khăn ngoài thẩm quyền của nhà trường.

Cần phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng xã hội trong giáo dục những giá trị truyền thống cho HS – giáo dục bản sắc văn hoá địa phương: bản sắc văn hoá dân tộc hàm chứa trong mỗi cộng đồng cụ thể, biểu hiện ra bằng phong tục, tập quán, lễ hội,… Nhà trường cần phối hợp với cộng đồng khai thác nội dung, đưa HS tham gia vào các Hoạt động văn hoá khác nhau, qua đó các em được giáo dục về tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, tình yêu quê hương đất nước, được phát triển toàn diện.

3.2.7. Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất và tài chính phục vụ cho Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống

 • Mục tiêu

Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS, ngoài những Hoạt động tổ chức tại lớp học, tại sân trường còn có những Hoạt động khác như tham quan, dã ngoại, cắm trại, các Hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, Thể dục thể thao… để tổ chức những Hoạt động trên không chỉ cần nguồn lực con người mà còn rất cần có đầy đủ cơ sở vật chất và kinh phí Hoạt động.

Để Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS được thực hiện tốt, người quản lý cần cân đối nguồn lực tài chính, phương tiện nhằm đảm bảo sự cân bằng cho các Hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Ngoài nguồn kinh phí được cấp và cơ sở vật chất đã được đầu tư, người quản lý và đội ngũ giáo viên thực hiện xã hội hóa Giáo dục, đề cao vai trò trách nhiệm, lòng hảo tâm của các lực lượng bên ngoài nhà trường. Huy động sự tham gia đóng góp, ủng hộ của phụ huynh, các cơ quan, doanh nghiệp… Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

 • Nội dung

Khai thác, sử dụng hiệu quả, bảo quản tốt nguồn lực Cơ sở vật chất, các phương tiện, tài liệu, tiết kiệm tài chính của nhà trường phục vụ cho các Hoạt động giảng dạy và giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống. Mua bổ sung thiết bị đồ dùng DH hàng năm.

Huy động sự tham gia đóng góp, ủng hộ vật chất của phụ huynh, các cơ quan, doanh nghiệp…trong việc tổ chức các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống.

 • Biện pháp thực hiện
 • Đối với hiệu trưởng:

Hàng năm kiểm kê nắm tình hình về Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật của trường. Căn cứ kế hoạch Hoạt động của nhà trường dự kiến sử dụng phương tiện thiết bị và Cơ sở vật chất khác. Dự toán kinh phí cho các Hoạt động. Có kế hoạch dành kinh phí mua bổ sung, sữa chữa thiết bị phục vụ Hoạt động giáo dục nói chung và Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống nói riêng.

Tuyên truyền tốt về Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống tới phụ huynh và các lực lượng ngoài xã hội để họ thấy được ý nghĩa và mục đích tốt đẹp, cần thiết của Hoạt động, từ đó Cán bộ quản lý, giáo viên kêu gọi phụ huynh, người hảo tâm…giúp đỡ hỗ trợ Hoạt động, góp quỹ khuyến học, khuyến tài.

Mời các tổ chức hay công dân trực tiếp tham gia chia sẻ trách nhiệm, chi phí trong quá trình tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống.

Giám sát, kiểm tra việc huy động các nguồn lực vật chất. Đánh giá, tổng kết và công khai tài chính.

Trong việc huy động các nguồn lực vật chất để phục vụ cho Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống không thể bỏ qua được vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, họ cùng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho nhà trường, người quản lý cần động viên, khích lệ kịp thời. Bên cạnh đó người quản lý cần chia sẻ, trân trọng sự giúp đỡ trực tiếp và hiệu quả của các vị phụ huynh với các Hoạt động của con em mình trường (trong Hoạt động văn nghệ: phụ huynh mượn trang phục, thuê nhạc, dàn dựng…; những chuyến đi tham quan, dã ngoại: phụ huynh thuê ô tô, lo hậu cần, chăm sóc HS…).

Tôn trọng, đề cao trách nhiệm đối với PH cũng như các lực lượng bên ngoài cùng với sự minh bạch về tài chính sẽ tiếp thêm lòng nhiệt huyết của giáo viên, sự nhiệt tình của PH khiến học không tiếc thời gian, công sức, tiền bạc giúp đỡ nhà trường. Thông qua các Hoạt động không chỉ để giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS mà còn nảy sinh những tình cảm trong sáng gắn kết tình thầy trò, làm cầu nối vững chắc giữa nhà trường, cha mẹ HS và các lực lượng ngoài XH.

3.3. Khảo sát tính khả thi và sự cấp thiết của các biện pháp đề xuất Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

 • Bảng 3.1. Kết quả khảo sát mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
 • Biểu đồ 3.1. Mức độ cấp thiết và tính khả thi

Từ kết quả khảo sát ta có thể kết luận:

 • Tất cả 7 biện pháp đều được đánh giá cao về tính cấp thiết và tính khả thi. Trong đó, biện pháp 3 có tỷ lệ đánh giá cao nhất về tính cấp thiết và tính khả thi. Biện pháp 7 có tỷ lệ đánh giá về tính cấp thiết và tính khả thi thấp nhất.
 • Chứng tỏ 7 biện pháp được đề xuất là phù hợp với thực tiễn công tác giáo dục và quản lý giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS hiện nay.

Trong các ý kiến của các đối tượng khảo nghiệm vẫn có những ý kiến cho rằng các biện pháp đưa ra là không cấp thiết và không khả thi, cụ thể: đối với biện pháp 7 có tới 12,8% cho rằng không cấp thiết, 14,3% cho rằng không khả thi. Đây cũng là biểu hiện bình thường, vì trình độ xem xét vấn đề của các đối tượng là khác nhau, điều kiện, hoàn cảnh, cơ sở vật chất, phương tiện ở mỗi địa phương, mỗi cá nhân là khác nhau.

Xét tỷ lệ đánh giá về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp, ta thấy cả 7 biện pháp đều được đánh giá cao với tỷ lệ cao nhất là 100%, thấp nhất là 85,7%, Chứng tỏ các biện pháp được xây dựng trong đề tài đều đảm bảo tính khoa học, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn trong quá trình quản lý giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS hiện nay.

Tiểu kết Chương 3

Với yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường hiện nay, việc tổ chức các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS là vô cùng cần thiết, Để thực hiện tốt và phát huy hiệu quả của Hoạt động này, Ban giám hiệu trường trường TH Tráng Liệt, trường TH Tân Hồng, trường TH Thái Học cần quan tâm đến các biện pháp mà đề tài đã nghiên cứu đề xuất. Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động hỗ trợ nhau, biện pháp này tạo cơ sở và tiền đề cho biện pháp kia, mỗi biện pháp đều có vai trò tác động khác nhau đến công tác quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS trong nhà trường. Các biện pháp phải được thực hiện một cách đồng bộ để nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS nhà trường nói chung.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

1. Kết luận

Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống, quản lý giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS ở bậc học tiểu học nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho các em, giúp các em thấy được những giá trị tốt đẹp của con người với những chuẩn mực của cuộc sống đương đại để các em lĩnh hội thành của chính mình và để rồi các em được thể hiện ra bằng chính hành vi tương ứng của mình, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, một xã hội văn minh, đáp ứng mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Hiện nay, trong các nhà trường tiểu học ở nước ta đang rất quan tâm đến việc giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS để giúp các em không chỉ có hiểu biết tốt mà còn có các kỹ năng để thực hiện tốt những việc mình muốn làm, nhưng vấn đề giáo dục Kỹ năng sống còn là vấn đề mà các nhà trường chưa thật sự quan tâm.

Giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS trong giai đoạn hiện nay không đơn thuần là những bài giảng đạo đức mà phải thông qua các Hoạt động đa dạng phong phú, được tổ chức trong và ngoài nhà trường với sự tham gia phối hợp của nhà trường với các lực lượng giáo dục khác cùng tổ chức cho HS.

Qua nghiên cứu đề tài cụ thể, chúng tôi đi đến một số nhận định có tính kết luận như sau:

 1. Đề tài đã cố gắng làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống, các khái niệm liên quan cũng như làm rõ mục đích yêu cầu giáo dục của Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS tiểu học.
 2. Đề tài đã thực hiện khảo sát thực trạng việc tổ chức các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống, thực trạng quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống ở trường TH Tráng Liệt, trường TH Tân Hồng, trường TH Thái Học và được rút ra những nhận định về những ưu điểm, những tồn tại hạn chế, làm căn cứ để đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhà trường
 3. Đề tài đã đề xuất 7 biện pháp quản lý Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống của Ban giám hiệu trường tiểu học trường TH Tráng Liệt, trường TH Tân Hồng, trường TH Thái Học như sau:

Biện pháp 1: Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho các lực lượng tham gia Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

Biện pháp 2: Chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức việc thực hiện chương trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS

Biện pháp 3: Quản lý công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng tổ chức Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho đội ngũ giáo viên tham gia tổ chức thực hiện

Biện pháp 4: Tăng cường chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tổ chức các Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống

Biện pháp 5: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống gắn với công tác thi đua khen thưởng

Biện pháp 6: Quản lý chặt chẽ sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia tổ chức thực hiện giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS

Biện pháp 7: Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất và tài chính phục vụ cho Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống

Những biện pháp quản lý giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống được trình bày trong đề tài đều đã được khảo nghiệm và đã đều được cho rằng là cấp thiết và có tính khả thi cao. Hy vọng rằng với hệ thống các biện pháp đó sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống, giáo dục toàn diện cho HS các trường tiểu học nói chung và trường TH Tráng Liệt, trường TH Tân Hồng, trường TH Thái Học nói riêng.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

2.1. Đối với Bộ giáo dục và Đào tạo

 • Có các văn bản chính thức hướng dẫn việc thực hiện Hoạt động giáo dục GTS, Kỹ năng sống cho HS các trường tiểu học trong cả nước

2.2. Đối với Sở giáo dục và Đào tạo Hải Dương

 • Mở các lớp tập huấn về giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho cán bộ quản lý, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, tổng phụ trách các nhà trường để nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống.
 • Xây dựng nội dung, chương trình giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống tích hợp vào các môn văn hóa, qua Hoạt động GDNGLL, qua công tác Đoàn TN, Qua Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên với các trường trong Hoạt động giáo dục đạo đức nói chung và giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống nói riêng Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học.

2.3. Với nhà trường

 • Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, phương pháp và chuẩn bị các phương tiện cần thiết, phối hợp đồng bộ các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức có hiệu quả Hoạt động giáo dục Giá trị sống, Kỹ năng sống cho HS.
 • Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn cấp trên, triển khai Hoạt động tập huấn cấp trường, tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trong trường, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi Hoạt động, động viên, khen thưởng kịp thời.
 • Bên cạnh giáo dục Kỹ năng sống cần quan tâm giáo dục Giá trị sống cho HS trong các nhà trường, để các kỹ năng các em thể hiện trong cuộc sống phản ánh những Giá trị sống mà các em đã lĩnh hội và có được.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống trường Tiểu học

One thought on “Luận văn: Biện pháp Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng Quản lý giáo dục giá trị sống trường Tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464