Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Giang Tiến dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.2. Tình hình tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giang Tiến:

2.2.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giang Tiến

Bảng 2.4 Các chỉ tiêu về vốn lưu động tại Công ty năm 2018-2019

Nhìn vào bảng số 2.4 nhận thấy vốn lưu động năm 2019 tăng so với năm 2018 là 130.398,39 triệu đồng, tăng 36,67%. Vốn lưu động 2019 tăng do các khoản phải thu của khách hàng tăng 51,43% so với năm 2018, hàng tồn kho tăng 43,89% so với năm 2018 trong khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm 64,97% so với năm 2018, các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 4,49% so với năm 2018, tài sản khác giảm 92,77% so với năm 2018. Điều này cho thấy cơ cấu vốn lưu động của doanh nghiệp chưa tốt, vốn lưu động tăng do bị chiếm dụng và ở hàng tồn kho, việc sử dụng vốn lưu sẽ không cao. Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

Do cơ cấu vốn lưu động năm 2019 không tốt dẫn đến vốn lưu động ròng năm 2019 bằng 76,87% so với năm 2018. Trong năm khoản phải trả người bán cao dẫn đến nợ ngắn hạn cao, nguồn VLĐ tạm thời lớn, chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn lưu động. Nguồn VLĐ tạm thời tăng cũng là hợp lý do trong năm doanh thu thuần tăng, công ty thực hiện nhiều hợp đồng hơn. Trong năm nguồn VLĐ tạm thời tăng trong khi nguồn VLĐ thường xuyên giảm dẫn đến tỷ trọng của nguồn VLĐ tạm thời tăng trong cơ cấu nguồn VLĐ. Nguồn VLĐ thường xuyên giảm (5.720,56 triệu tương ứng với tỷ lệ 23,13%) chứng tỏ trong năm doanh nghiệp đã tiết kiệm được một lượng vốn để phục vụ quá trình tái sản xuất. Năm 2018 và năm 2019 vốn lưu động thường xuyên đều dương, trong khi nợ dài hạn giảm nhưng công ty đã đảm bảo duy trì được nguyên tắc sử dụng một phần nợ ngắn hạn tài trợ tài sản ngắn hạn và một phần nợ dài hạn tài trợ cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tuy nhiên chi phí cho việc này là lớn do nợ ngắn hạn là cao và trong năm tăng cao (40.89%) cao hơn tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn (36,46%).

Nhìn chung cơ cấu nguồn vốn lưu động của công ty là hợp lý, lượng vốn luôn chuyển đáp ứng được nhu cầu vốn, đảm bảo nguồn tài chính ổn định, nhưng vẫn còn hạn chế bởi tỷ trọng nguồn vốn lưu động thường xuyên trong cơ cấu còn thấp và đang có xu hướng giảm, điều này nói lên nợ tăng trong khi nguồn vốn chủ sở hữu giảm, chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu nguồn vốn, khả năng tự chủ về tài chính của công ty thấp. Tuy nhiên cũng do trong năm kinh tế khó khăn, lợi nhuận thấp nên vốn chủ sở hữu giảm, khả năng vay dài hạn khó, nhưng doanh nghiệp cũng cần chú ý tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tận dụng khả năng vay dài hạn, hạn chế vay nợ ngắn hạn để tăng khả năng tự chủ và ổn định về tài chính.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính – Ngân Hàng

2.2.2. Hiệu quả sử dụng và quản lý vốn lưu động tại TNHH Sản xuất và Thương mại Giang Tiến Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

2.2.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty

Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty được thể hiện trên hai khía cạnh:

  • Một là: Với số vốn lưu động hiện có, qua công tác quản lý và sử dụng có thể tăng thêm khối lượng sản phẩm sản xuất với chất lượng tốt, giá thành hạ để tăng lợi nhuận cho công ty.
  • Hai là: Công ty có thể đầu tư thêm vốn một cách hợp lý nhằm mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu với yêu cầu đảm bảo tốc độ tăng lợi nhuận phải nhanh hơn tốc độ tăng vốn

Bảng 2.5: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty năm 2018-2019

Đối với ngành xây dựng thì công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động là một vấn đề rất quan trọng. Trong cơ cấu tổng nguồn vốn, vốn lưu động chiếm một tỷ trọng rất lớn và để đánh giá trình độ tổ chức và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp thì tốc độ luân chuyển vốn lưu động là một chỉ tiêu quan trọng. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động thể hiện hiệu suất sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp cao hay thấp, hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tốt hay chưa. Để đánh giá tốc độ luân chuyển vốn lưu động ta đánh giá qua hai chỉ tiêu số vòng quay VLĐ và thời gian luân chuyển VLĐ. Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

Năm 2019 so với năm 2018 số vòng quay vốn lưu động đã giảm đi 0,16 vòng (tương ứng mức giảm 11,08%). Nghĩa là năm 2018 trong 365 ngày vốn lưu động quay được 1,46 vòng thì sang năm 2019 chỉ quay được 1,3 vòng. Khi vốn lưu động luân chuyển xong một vòng thì một phần lợi nhuận được thực hiện, như vậy việc giảm số vòng quay vốn lưu động năm 2019 so với năm 2018 chính là đã giảm một phần lợi nhuận, mặc dù doanh thu năm 2019 tăng so với năm 2018 là 21,52% nhưng vốn lưu động năm 2019 tăng 36,67% làm cho năm 2019 để tạo ra 1 đồng doanh thu cần nhiều vốn lưu động hơn so với năm 2018. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động chưa đạt.

Năm 2018 cần bình quân 246,74 ngày để thực hiện một vòng quay vốn lưu động, nhưng sang đến năm 2019, con số ấy tăng lên 30,76 ngày, tức là cần 277,51 ngày để thực hiện một vòng quay vốn lưu động. Con số 30,76 ngày là một con số lớn, nó đạt hơn 1 tháng, trong khi 1 năm chỉ có 12 tháng mà số ngày để thực hiện một vòng quay đã tăng lên gần 1 tháng (tỷ lệ tăng 12,47%). Như vậy tốc độ luân chuyển vốn lưu động của năm 2019 so với năm 2018 đã giảm đi rất nhiều và đang còn thấp, hiệu suất sử dụng vốn lưu động chưa tốt khi đánh giá qua chỉ tiêu tốc độ luân chuyển vốn lưu động. Điều này một phần của nguyên nhân khách quan là do nền kinh tế suy thoái, việc kinh doanh khó khăn đối với toàn các doanh nghiệp xây dựng nói chung trong năm 2019. Ngoài ra nguyên nhân của việc số vòng quay vốn lưu động giảm đi, kỳ luân chuyển tăng lên cũng là do tốc độ tăng của doanh thu thuần (21,52%) là thấp hơn tốc độ tăng của vốn lưu động (36,67%), làm hiệu quả sử dụng vốn lưu động giảm đi. Doanh thu thuần tăng lên do trong năm công ty đã thực hiện thêm các dự án đầu tư, các công trình xây dựng. Vốn lưu động bình quân tăng nguyên nhân chủ yếu do sự tăng lên của hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn, điều này khá hợp lý với sự tăng lên của doanh thu thuần. Do đặc trưng của nghành xây dựng là thời gian hoàn thành công trình thường kéo dài, thời gian thu hồi vốn chậm, vì thế các khoản phải thu tăng lên. Việc dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kéo theo sự tăng lên của hàng tồn kho.

Như vậy, so với năm 2018 thì năm 2019 doanh nghiệp đã tiêu tốn một lượng vốn lưu động là 53.875,29 triệu đồng, do số vòng luân chuyển vốn lưu động giảm 11,08% và số ngày luân chuyển vốn lưu động tăng 12,47%. Đây là một con số cao trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 2.203,49 triệu đồng.

Ngoài chỉ tiêu tốc độ luân chuyển vốn lưu động, hệ số đảm nhiệm vốn lưu động cũng là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá trình độ tổ chức và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Khi mà tốc độ luân chuyển vốn lưu động giảm đi thì hàm lượng vốn lưu động lại có xu hướng tăng lên, điều này là chưa tốt vì công ty phải bỏ ra bình quân số vốn lưu động nhiều hơn để tạo ra được đồng doanh thu thuần như trước. Năm 2018 để tạo ra được một đồng doanh thu thuần bình quân công ty cần bỏ ra 0,69 đồng vốn lưu động, sang năm 2019 để tạo ra một đồng doanh thu thuần như cũ công ty phải bỏ ra 0,77 đồng vốn lưu động. Điều này nói lên công tác quản lý vốn lưu động của công ty kém.

Bên cạnh đó, vòng quay vòng tiền vốn lưu động năm 2019 cũng cần nhiều hơn so vơi năm 2018, cụ thể năm 2018 vòng quay tiền là 20,23 vòng, đến năm 2019 tăng 48,2 vòng tức năm 2019 vòng quay tiền vốn lưu động là 68,43 vòng tăng hơn 200% so với năm 2018. Điều này cho thấy vòng quay tiền vốn lưu động năm 2019 của công ty tốt, do thời gian 1 vòng quay tiền vốn lưu động của công ty chỉ cần 5,26 ngày đã hoàn thành một chu kỳ kinh doanh (năm 2019 đạt được 68,43 vòng) trong khi thời gian 1 vòng quay vốn lưu động của công ty năm 2018 cần 20,23 ngày mới hoàn thành được một chu kỳ kinh doanh. Do đó thấy được quá trình hoạt động kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp là rất tốt, thời gian quay vòng vốn lưu động ngắn, tiến trình hoạt động sản xuất không ngừng phát triển và doanh thu tăng trưởng.

2.2.2.2. Tình hình quản lý vốn về hàng tồn kho Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

Tình hình quản lý vốn về hàng tồn kho của công ty

Trong tổng vốn lưu động của công ty thì khoản mục hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng cao nhất. Cơ cấu hàng tồn kho của công ty cuối hai năm 2018, 2019 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.6: Cơ cấu hàng kho cuối năm 2018 – 2019

Do đặc điểm ngành xây dựng nên trong tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho luôn chiếm một tỷ trọng lớn (năm 2018 là 63,52% và sang năm 2019 là 66,98%), tỷ trọng hàng tồn kho tăng tương ứng với số tuyệt đối 99.653,42 triệu (ứng với tỷ lệ tăng 43,89%). Nguyên nhân hàng tồn kho tăng do khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng (năm 2019 tăng so với năm 2018 là 97.064,72 triệu đồng tương ứng 42,75%) trong khi trong khoản mục hàng tồn kho của công ty thì chủ yếu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (cuối năm 2018 chiếm tỷ trọng là 100% và 99,2% vào cuối năm 2019). Trong chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khối lượng vốn lưu động ứ đọng rất lớn, do tính mùa vụ trong hoạt động xây dựng làm cho quá trình sản xuất của công ty thường tập trung vào các quý 3, quý 4 của năm trước và kéo dài đến quý 1 của năm sau,do vậy tại thời điểm lập báo cáo tổng kết tài sản, đặc biệt là báo cáo tổng kết tài sản cuối năm, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm một tỷ trọng rất lớn trên tổng hàng tồn kho. Để giải phóng vốn lưu động ứ đọng trong chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, công ty cần không ngừng cải tiến kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian thi công các công trình đến mức có thể mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Tuy nhiên do đặc trưng của ngành xây dựng chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết và thoả thuận về thời gian thi công của bên A (bên A về chủ quan thường muốn thời gian thi công công trình kéo dài nhằm tận dụng khả năng chiếm dụng vốn của công ty, về khách quan phải đợi cấp trên cấp vốn – đối với bên A là các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan nhà nước… hoặc chờ quay vòng vốn – đối với bên A là các tổ chức cá nhân…), do đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang lớn thực sự là điều không thể tránh khỏi. Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

Cuối năm 2019 lượng nguyên vật liệu tồn kho là 2.588,7 triệu đồng, với tỷ lệ tăng là 100% so với năm 2018. Tỷ trọng khoản mục này trong hàng tồn kho cuối năm 2019 chỉ chiếm 0,8%. Điều này là do các công trình thi công không tập trung và do thoả thuận ký kết giữa bên A và công ty về loại nguyên vật liệu như cát, sỏi, xi măng, sắt thép…sử dụng cho thi công, bên cạnh đó các đội sản xuất thường tiến hành mua nguyên vật liệu ngay tại chân công trình phục vụ cho từng giai đoạn thi công vì thế trong quá trình sản xuất công ty hầu như không tiến hành dự trữ nguyên vật liệu. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan như vật liệu mua không đảm bảo yêu cầu của bên A, mua thừa ngoài định mức (tỷ lệ này nhỏ), vì thế tồn kho nguyên vật liệu vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong bảng tổng kết tài sản của công ty. Ngoài ra do đặc điểm của ngành xây dựng nên tồn kho về công cụ dụng cụ và hàng hóa hầu như không đáng kể và gần như bằng 0

Như vậy việc tăng hàng tồn kho năm 2019 so với năm 2018 do tăng chi phí sản xuất kinh doanh là điều hoàn toàn hợp lý. Trong cơ cấu hàng tồn kho nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng nhỏ trong năm 2019 sẽ kéo theo một số ảnh hưởng nhỏ tới chi phí của công ty như chi phí vận chuyển, bảo quản, dự trữ hàng tồn kho. Tuy nhiên với một tỷ trọng nhỏ không ảnh hưởng nhiều, ngoài ra nếu giá nguyên vật liệu tăng có thể đây lại là một khoản thu lời nhỏ từ sự tồn đọng nguyên vật liệu.

Hiệu quả trong quản lý hàng tồn kho của công ty

Bảng 2.7: Đánh giá tốc độ luân chuyển hàng tồn kho năm 2018-2019

So với năm 2018, năm 2019 số dư hàng tồn kho đã tăng lên là 99.653,42 triệu đồng, với tỷ lệ tăng là 43,89%, tỷ lệ tăng này là khá cao. Tuy nhiên, do tốc độ tăng của giá vốn (23,53%) thấp đã làm cho tốc độ luân chuyển hàng tồn kho giảm lên 14,15 vòng, số ngày một vòng quay hàng tồn kho tăng lên từ 169,76 ngày lên 197,73 ngày, làm giảm hiệu quả sử dụng hàng tồn kho. Xong với việc hàng hoá tồn kho tăng lên làm ứ đọng vốn trong quá trình sản xuất, làm chậm vòng quay, kéo dài kỳ luân chuyển, và làm cho hiệu quả sử dụng vốn lưu động không cao.

Việc đầu tư vào khối lượng hàng tồn kho là rất lớn trong tổng tài sản lưu động làm cho nên khả năng thanh toán nhanh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – bộ phận chính cấu thành hàng tồn kho. Bên cạnh đó, cuối năm 2019 khối lượng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng lên nhanh đã làm cho khối lượng hàng tồn kho tăng theo và khả năng thanh toán nhanh của công ty cuối năm 2019 là không cao,tốc độ tăng còn chậm và còn thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Vậy có thể khẳng định khối lượng hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất dở dang, quản lý hàng tồn kho mang nhiều yếu tố khách quan mà chủ quan công ty không thể quyết định. Điều này xuất phát từ đặc thù ngành xây dựng nói chung và cơ cấu sản xuất của công ty nói riêng.

Kết luận:

Qua những phân tích ở trên cho thấy công ty đã áp dụng khá thành công mô hình quản lý “tồn kho bằng không” trong quản lý công cụ, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu (chiếm tỷ lệ nhỏ) phục vụ cho sản xuất (mặc dù cũng phải nói thêm rằng đó không phải do chủ quan quản lý của công ty mà do đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường mà đặc biệt là do đặc điểm của ngành xây dựng). Tuy nhiên quản lý các sản phẩm dở dang của công ty vẫn còn hơi thụ động, phụ thuộc bên A nghĩa là hiệu quả của các giải pháp nhằm rút ngắn thời thi công các công trình để giảm khối lượng hàng tồn kho, giảm ứ đọng vốn trong khâu này là chưa cao.

2.2.2.3. Quản lý khoản phải thu Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

Hiệu quả trong quản lý khoản phải thu của công ty:

Bảng 2.8: Chỉ tiêu đánh giá tốc độ lưu chuyển nợ phải thu năm 2018 – 2019

Từ bảng phân tích ta thấy, tỷ trọng vốn lưu động của công ty đầu tư trong các khoản phải thu là tương đối lớn. Các khoản phải thu năm 2018 là 101.467,51 triệu đồng, năm 2019 là 149.960,75 triệu đồng, năm 2019 các khoản phải thu đã tăng so với năm 2018 là 48.493,24 triệu đồng, tỷ lệ tăng là 47,79%. Các khoản phải thu bình quân năm 2019 tăng với tốc độ cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu thuần vì vậy đã làm cho số vòng quay khoản phải thu giảm 0,91 vòng và kỳ thu tiền giảm xuống 15,22 ngày. Tuy sự tăng lên này là không nhiều nhưng nó là dấu hiệu tốt giúp công ty giảm bớt thời gian thu tiền và có tiền mặt để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó nó còn cho thấy thấy cố gắng của công ty trong việc đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ góp phần làm giảm bớt chi phí quản lý, thu hồi nợ và các chi phí khác liên quan.

Kết luận: Quản lý khoản phải thu của công ty tuân theo quy luật chung của toàn ngành xây dựng. Công ty đã có những cố gắng nhất định trong việc yêu cầu bên A đẩy nhanh tốc độ tạm ứng hoặc thanh toán. Tuy nhiên đối với quản lý khoản phải thu khách hàng, phải thu khó đòi còn chưa triệt để còn gây tồn đọng, dẫn đến lượng vốn lưu động bị chiếm dụng còn nhiều, gây ảnh hưởng đến đầu tư vào các dự án khác và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

Phân tích mối quan hệ giữa vốn bị chiếm dụng và khoản đi chiếm dụng

Bảng 2.9: Cơ cấu và sự biến đổi giữa vốn bị chiếm dụng và khoản đi chiếm dụng năm 2018-2019

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều có vốn bị chiếm dụng và khoản đi chiếm dụng, vấn đề là lượng vốn này lớn hay nhỏ, mức độ quản lý vốn quan trọng hay phức tạp. Năm 2019 so với năm 2018, các khoản bị chiếm dụng tăng cao (số tuyệt đối là 48.493,25 tương ứng với tỷ lệ 47,79%) nguyên nhân chủ yếu do khoản phải thu khách hàng tăng cao. Khoản phải thu khách hàng tăng 44.375,59 triệu đồng, về mặt giá trị thì đây là con số lớn nhất so với các khoản còn lại, số tiền tăng gần bằng số tăng của khoản vốn bị chiếm dụng. Trong cơ cấu khoản bị chiếm dụng, khoản phải thu khách hàng chiếm một tỷ trọng cao nhất (85,04% năm 2018 và tăng lên 87,13% năm 2019), điều này là hợp lý do trong năm, doanh thu thuần tăng, tức là trong năm công ty nhận được nhiều hợp đồng hơn, trong khi đặc điểm của ngành xây dựng là thời gian thi công dài, giá trị hợp đồng lớn nên trong mỗi hợp đồng đều có phần giá trị nợ của khách hàng khá nhiều. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng cần chú ý mức tăng khá cao so với mức tăng của doanh thu thuần (21,52%) nên cần xem xét mức cho khách hàng nợ, khả năng thu hồi nợ và thời gian thu hồi nợ để đảm bảo doanh nghiệp không bị mất vốn.

Khoản vốn đi chiếm dụng năm 2019 so với năm 2018 cũng tăng (số tuyệt đối 85.183,24 triệu tương ứng với tỷ lệ 31,02%), nguyên nhân chủ yếu do khoản phải trả người bán tăng cao. Khoản phải trả người bán tăng 99.541,60 triệu đồng, đây là giá trị lớn nhất trong giá trị tăng của các khoản còn lại,và gần bằng giá trị tăng của khoản vốn đi chiếm dụng. Trong cơ cấu vốn đi chiếm dụng khoản phải trả người bán chiếm tỷ trọng cao nhất (69,38% năm 2018 và tăng lên 80,62% năm 2019), điều này là hợp lý do trong năm doanh thu thuần tăng, cùng với đó là sự tăng thêm của các hợp đồng nên các khoản tiền nợ do nhận thi công công trình cũng tăng lên. Tuy nhiên doanh nghiệp cần chú ý đến các khoản nợ đến hạn để đảm bảo khả năng thanh toán.

Trong 2 năm 2018 và năm 2019 khoản vốn đi chiếm dụng luôn lớn hơn khoản bị chiếm dụng. Năm 2018 là 173.160,66 triệu đồng và năm 2019 là 209.850,65 triệu đồng, tăng 36.689,99 triệu đồng (ứng với tỷ lệ tăng 21,19%). Về giá trị chênh lệch đây là một số tiền lớn, nguyên nhân chủ yếu do khoản phải thu khách hàng thấp hơn khoản phải trả người bán rất nhiều. Năm 2018 phải thu khách hàng là 86.285,98 triệu trong khi phải trả người bán là 190.540,86 triệu, gần gấp đôi. Sang đến năm 2019 phải thu khách hàng là 130.661,57 triệu trong khi phải trả người bán là 290.082,46 triệu, cao hơn rất nhiều. Khi có một hợp đồng hay xây dựng một công trình thì khách hàng phải ứng trước công ty một khoản và thanh toán phần còn lại trong thời gian sau theo thỏa thuận của 2 bên, và khi xây dựng, công ty cũng sẽ ký hợp đồng với người bán mua nguyên vật liệu để xây dựng, và thời hạn thanh toán hợp đồng hai bên cũng ký kết theo một thỏa thuận nhất định. Vậy khoản vốn đi chiếm dụng của công ty luôn lớn hơn nhiều so với khoản bị chiếm dụng là một yếu tố thuận lợi cho công ty trong quá trình sử dụng vốn xây dựng. Công ty đã chiếm dụng được một khoản vốn lớn sử dụng mà không mất chi phí sử dụng, nếu với giá trị tiền chiếm dụng này đơn giản tính theo lãi suất vay của ngân hàng thì công ty cũng đã có một món lợi nhuận khá lớn. Tuy nhiên cũng cần chú ý đến khả năng thanh toán của công ty, bởi vì chiếm dụng một khoản vốn lớn sử dụng mà không tốn chi phí sử dụng nên cũng tạo tâm lý chủ quan, không bị ép buộc về quản lý chặt chẽ khi sử dụng vốn, dẫn đến khả năng hao hụt vốn lớn mà không có sự chuẩn bị kỹ khi thanh toán nợ đến hạn.

Nhìn chung chính sách chiếm dụng vốn của công ty là hợp lý và tạo nhiều thuận lợi cho công ty, nhưng cũng cần chú ý đến khả năng thanh toán và thu hồi nợ.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng VLĐ của Công ty TNHH Sản xuất, Thương Mại và Xây dựng Giang Tiến, ta thấy hiệu suất sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp đang còn thấp. Nguyên nhân có cả khách quan do tình hình kinh tế khó khăn, có cả nguyên nhân chủ quan do tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng nhìn chung doanh nghiệp cần có nhưng những biện pháp đặc biệt trong quản lý sử dụng vốn lưu động. Thứ nhất, trong công tác quản lý khoản phải thu và hàng tồn kho của doanh nghiệp còn kém, đang còn tăng ở mức cao, cần chú trọng để đảm bảo tốc độ tăng số dư bình quân vốn lưu động ở mức thấp và trong tương lai sẽ tiết kiệm được lượng vốn lưu động, để trong khi doanh thu thuần tăng ở mức cao hơn sẽ đẩy cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn lưu động, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh. Thứ hai do trong năm tình hình tài chính của công ty gặp khó khăn, lợi nhuận trước thuế giảm và ở mức âm trong năm 2018 nên công ty cần chú ý giảm mức sử dụng vốn lưu động để giảm bớt mức tiêu tốn bình quân một đồng vốn lưu động bình quân bỏ ra, giảm lượng vốn lưu động chi thêm và tương lai có thể tiết kiệm một khoản vốn lưu động.

2.2.3 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

2.2.3.1. Những ưu điểm

Thứ nhất: Trong năm 2019, công ty đã tổ chức khá tốt công tác ký hợp đồng mua sắm, dự trữ các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất như nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nhân công, máy móc… và đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo cho quá trình không bị gián đoạn.

Thứ hai: Với bối cảnh nền kinh tế đang hoà nhập mạnh mẽ vào khu vực và thế giới, Công ty lại đang hoạt động trong lĩnh vực chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhưng trong năm qua, doanh thu thuần của công ty vẫn tăng.

Thứ ba: Máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng của công ty được đầu tư đổi mới, sử dụng công nghệ tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả xây dựng, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Thứ tư: Mặc dù, đầu tư vào tài sản cố định và xây dựng cơ sở hạ tầng, thế nhưng với sự nỗ lực của mình, công ty vẫn đảm bảo được cân bằng tài chính, nâng cao uy tín của mình trên thị trường hoạt động.

Thứ năm: Công ty đã thực hiện tốt khoản chiếm dụng vốn, nhờ đó sử dụng một khoản vốn giá trị lớn mà không tốn chi phí sử dụng.

Thứ sáu: Cơ cấu tài sản tương đối hợp lý, tài sản ngắn hạn luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của công ty, điều này là hoàn toàn phù hợp với một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ chiếm tỷ trọng cao.

Thứ bảy: Với nỗ lực của ban quản lý công ty trong việc quản lý vốn lưu động, trong năm qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty đều cho thấy việc quản lý là có hiệu quả, về mặt quản lý tài chính của công ty là ổn định, mặc dù vẫn còn những tồn tại mà trong năm tới 2019 ban quản lý công ty cần cố gắng hơn nữa để hoàn thiện và không ngừng đưa công ty ngày một phát triển hơn nữa.

2.2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

Thứ nhất: Công tác quản lý chi phí của công ty chưa tốt, tốc độ tăng của chi phí đang còn cao hơn doanh thu khiến lợi nhuận giảm. Điều này cũng do nền kinh tế lạm phát lên cao, chi phí đầu vào của nguyên vật liệu tăng cao nhưng công ty cũng cần chú ý tiết kiệm chi phí.

Thứ hai: Chi phí lãi vay từ năm 2017 đến năm 2019 tăng rất cao, công ty cần chú ý về công tác sử dụng vốn vay, tăng hiệu quả sinh lợi nhuận của đồng vốn bỏ ra.

Thứ ba: Khoản vốn bị chiếm dụng của công ty là cao, tuy điều này hợp lý với ngành xây dựng nhưng công ty cũng cần chú ý đến công tác quản lý thu hồi nợ, tránh bị mất vốn hoặc kéo dài thời gian thu hồi vốn, làm giảm số vòng quay khoản phải thu, giảm hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Thứ tư: Khoản vốn chiếm dụng cao là một thuận lợi nhưng cũng là một hạn chế khiến công ty chủ quan, không bị sức ép khi sử dụng vốn, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Thứ năm: Trong cơ cấu nguồn vốn lưu động, tỷ trọng nguồn vốn lưu động thường xuyên nhỏ và đang có xu hướng giảm dẫn đến khả năng tự chủ về tài chính của công ty là thấp. Tuy nhiên cũng do trong năm kinh tế khó khăn, lợi nhuận thấp nên vốn chủ sở hữu giảm, khả năng vay dài hạn khó,nhưng doanh nghiệp cũng cần chú ý tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tận dụng khả năng vay dài hạn, hạn chế vay nợ ngắn hạn để tăng khả năng tự chủ và ổn định về tài chính.

Những tồn tại nêu trên, đã làm cho công ty gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với công tác tổ chức sử dụng vốn lưu động. Chính vì thế, để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những vấn đề còn tồn tại làm cản trở việc thực hiện mục tiêu đã đặt ra, công ty cần có những giải pháp hợp lý, kịp thời để giải quyết những vấn đề tồn tại này. Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Giải pháp nâng cao vốn lưu động tại Cty Giang Tiến

One thought on “Khóa luận: Thực trạng vốn lưu động tại Cty TNHH Giang Tiến

  1. Pingback: Khóa luận: Khái quát sự phát triển của Cty TNHH Giang Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464