Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thép Miền Bắc dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, tiến bộ công nghệ, kỳ vọng của khách hàng và đặc biệt toàn cầu hóa đã làm nhu cầu về năng suất ngày càng tăng. Với thị trường 4.0 hiện nay với các cam kết hội nhập và sự tham gia ngày càng nhiều của các doanh nghiệp lớn trên thế giới tại Việt Nam, sức ép cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực ngày càng tăng đối với doanh nghiệp Việt. Những năm vừa qua, ngành Thép Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, giữ vai trò quan trọng trong ngành thép khu vực và ngày càng cải thiện vị trí trên thế giới. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, thực tiễn cũng cho thấy, ngành Thép Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng, ngành Thép vẫn chưa hoạt động tối đa công suất. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

Hơn nữa cánh cửa hội nhập rộng mở, đang đặt ra cho các doanh nghiệp Thép không ít sức ép cạnh tranh. Ngoài áp lực cạnh tranh từ sản phẩm sắt thép nhập khẩu, sản phẩm sắt thép trong nước cũng hết sức chật vật khi phải đối đầu với xuất khẩu, xuất khẩu thép ngày càng khó khăn do vấp phải rào cản, phòng vệ thương mại từ các nước…

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đó đặt ra cho ngành Thép Việt Nam nhiều sức ép, đòi hỏi các doanh nghiệp thép phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy nội lực, tăng cường hợp tác để thúc đẩy ngành Thép Việt Nam nói chung cũng như bản thân doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy, để các doanh nghiệp thép phát triển vững mạnh thì những người đứng đầu doanh nghiệp cần trang bị nhiều kiến thức, áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế

2. Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

Nghiên cứu hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần thép Miền Bắc từ đó đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, uy tín thương hiệu của công ty trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

3. Mục đích nghiên cứu

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh
 • Phân tích thực trạng kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thép Miền Bắc
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Thép Miền Bắc

Phạm vi nghiên cứu :

 • Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá chỉ số hoạt động của công ty cổ phần Thép Miền Bắc nhằm đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Về địa bàn nghiên cứu: Địa bàn công ty cổ phần Thép Miền Bắc thông qua những điều tra được tiến hành với cả công nhân viên làm việc tại nhà máy.
 • Thời gian nghiên cứu: Phân tích thực trạng và đánh giá kết quả từ 2013 tới nay.

5. Kết cấu của Luận văn

Bao gồm phần Mở đầu, Kết luận và 3 chương với các phần chính sau đây:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thép Miền Bắc

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thép Miền Bắc

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

1.1.1. Khái niệm

Mỗi doanh nghiệp đều có mục tiêu riêng biệt trong nền kinh tế khác nhau cũng như mỗi thời kỳ khác nhau lại có mục tiêu giai đoạn. Tuy nhiên bao trùm lên tất cả, mọi doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn tại và cạnh tranh phát triển đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu quả. Khi đạt hiệu quả kinh doanh cao, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng và phát triển, đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nâng cao đời sống người lao động.

Adam Smith – nhà kinh tế học, người mở đường cho phát triển lý luận kinh tế cho rằng: “Hiệu quả là kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế, là doanh thu tiêu thụ hàng hóa”. Theo đó, ta có thể hiểu hiệu quả được đồng nghĩa với các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh. Nếu hai mức chi phí khác nhau cho cùng một kết quả thì theo quan điểm này doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh.

Hiệu quả kinh doanh được xác định bởi tỷ số giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra:

Hiệu quả  kinh doanh  = Kết quả  kinh  doanh/ Chi phí kinh  doanh

Kết quả kinh doanh là một đại lượng vật chất được tạo ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. Như vậy, có kết quả nhưng chưa chắc đã đạt hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh chính là đại lượng so sánh đầu vào và đầu ra trong quá trình kinh doanh, được xem xét toàn diện trên nhiều phương diện: thời gian, không gian, định lượng, định tính.

Hiệu quả hoạt động không những là thước đo chất lượng phản ánh thực trạng tổ chức, sản xuất, quản lý của doanh nghiệp mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế thị trường.

Qua đó, ta có thể đưa ra một số khái niệm ngắn gọn như sau: Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực (lao động, trang thiết bị, vốn và các yếu tố khác) nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra. Hiệu quả kinh doanh bao gồm hai mặt là hiệu quả kinh tế (phản ánh trình độ sử dụng nguồn vật lực, nhân tài của doanh nghiệp nói chung, xã hội nói riêng để đạt được kết quả cao nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất) và hiệu quả xã hội (phản ánh lợi ích về mặt xã hội doanh nghiệp đạt được từ quá trình hoạt động kinh doanh), trong đó hiệu quả kinh tế luôn mang ý nghĩa quyết định.

1.1.2. Ý nghĩa, vai trò nâng cao hiệu quả kinh doanh

Vấn đề hiệu quả kinh tế có hai mặt có mối quan hệ mật thiết là nâng cao năng suất lao động xã hội và tiết kiệm nguồn lực lao động xã hội. Việc khan hiếm nguồn lực và sử dụng chúng có tính cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, đặt ra yêu cầu phải tận dụng, khai thác triệt để và tiết kiệm các nguồn lực. Các doanh nghiệp bắt buộc phải chú trọng đến các điều kiện nội tại, phát huy hiệu quả, năng lực, hiệu năng của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm tối đa chi phí.

Để hiểu rõ về vai trò nâng cao hiệu quả kinh doanh, ta cũng cần phân biệt rõ ràng hai khái niệm kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh chính là những gì mà doanh nghiệp đạt được sau quá trình kinh doanh trong thời gian nhất định, kết quả đạt được bao giờ cũng là mục tiêu cần thiết của doanh nghiệp. Trong khi đó, khái niệm về hiệu quả kinh doanh cần sử dụng hai chỉ tiêu kết quả và chi phí để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp cần đạt kết quả tối đa với chi phí tối thiểu, hay chính xác hơn là đạt kết quả tối đa với chi phí nhất định hoặc ngược lại đạt kết quả nhất định với chi phí tối thiểu. Cần hiểu rộng chi phí ở đây là chi phí để tạo ra và sử dụng nguồn lực, đồng thời bao gồm cả chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi thực hiện lựa chọn đó.

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh là việc nâng cao hiệu quả tất cả hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp hoạt động chịu sự tác động của rất nhiều các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp có nhiệm vụ thấy được sự ảnh hưởng đó có tính tích cực hay tiêu cực để xây dựng những chiến lược kinh doanh nhằm tận dụng những thuận lợi và đưa ra biện pháp khắc phục những khó khăn còn tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các nhân tố ảnh hưởng có thể chia làm hai nhóm lớn:

Nhân tố khách quan

Nhân tố chủ quan

Các nhân tố khách quan:

Môi trường kinh tế:

Thực trạng nền kinh tế và xu hướng trong tương lai có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và thành công của doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đều phân tích nhân tố: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái và tỷ lệ lạm phát.

Nền kinh tế tăng trưởng khác nhau trong các giai đoạn thịnh vượng, suy thoái, phục hồi sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng. Khi nền kinh tế ở giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thịnh vượng sẽ tạo nhiều cơ hội cho việc đầu tư mở rộng doanh nghiệp. Trái lại, khi nền kinh tế suy thoái, sa sút sẽ dẫn đến giảm chi phí tiêu dùng đồng thời làm tăng lực lượng cạnh tranh. Khi đó, cầu hàng hóa sẽ giảm gây ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm bán ra do đó ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp. Doanh thu giảm khi chi phí tăng hay không đổi cũng sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Mức lãi suất trên thị trường tài chính có xu hướng tăng lên sẽ làm cho việc vay vốn của doanh nghiệp khó khăn hơn và việc tăng lãi suất cũng là một yếu tố làm tăng chi phí do chi phí trả lãi tăng lên.

Chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái có thể tạo ra cơ hội tốt cho doanh nghiệp nhưng cũng có thể là nguy cơ cho sự phát triển.

Một chỉ tiêu quan trọng cần phải phân tích đó là lạm phát và chống lạm phát. Trên thực tế, nếu tỷ lệ lạm phát cao thì rất khó trong việc kiểm soát giá cả. Do đó cũng gây tăng chi phí doanh nghiệp, ảnh hưởng tới chi phí sản xuất.

Ngành thép hoạt động trong nền kinh tế quốc dân vì vậy cũng chịu nhiều ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước thông qua các yếu tố như trên. Tuy nhiên, theo thực tế hiện nay, các doanh nghiệp đều phải nhập khẩu phôi thép từ nước ngoài nên chính sách tiền tệ và tỷ giá ảnh hưởng mạnh nhất tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thép.

Môi trường luật pháp, chính trị:

Các yếu tố luật pháp, chính trị, chính phủ tác động theo các hướng khác nhau đến doanh nghiệp. Chúng có thể tạo ra cơ hội, cũng có thể tạo ra trở ngại, thậm chí có cả rủi ro cho doanh nghiệp: sự ổn định về chính trị, các quan điểm, chính sách lớn luôn tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Hệ thống luật pháp được xây dựng ổn định sẽ là cơ sở cho việc kinh doanh ổn định.

Quyết định về các loại thuế và lệ phí có thể vừa tạo cơ hội thuận lợi, vừa tạo ra phanh hãm phát triển sản xuất. Luật lao động, quy chế đề bạt, chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp cũng là những yếu tố quan trọng doanh nghiệp luôn quan tâm đến.

Trong ngành thép nói riêng cũng vậy, các yếu tố trên đều quan trọng nhưng ảnh hưởng nhiều nhất là chính sách chi tiêu của chính phủ hay chính sách pháp luật về đầu tư cũng quan trọng không kém.

Nếu chính phủ chi tiêu nhiều cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ắt sẽ tạo nhu cầu cao về thép xây dựng. Những chính sách về luật đầu tư cũng có ảnh hưởng tích cực về cầu thép nếu các chính sách đó thông thoáng và có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Môi trường xã hội, văn hóa:

Lối sống mới của cộng đồng dân cư xuất hiện luôn đem lại cơ hội mới cho nhiều nhà sản xuất. Ngoài ra doanh nghiệp cần tính đến thái độ tiêu dùng, sự thay đổi của cơ cấu tuổi dân số, tỷ lệ kết hôn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hiệp hội người tiêu dùng là cản trở đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm, đặc biệt chú ý tới chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Trình độ dân trí ngày càng cao một mặt mở ra cho doanh nghiệp về đội ngũ lao động lành nghề, trí thức đồng thời cũng là một thách thức với doanh nghiệp trong vấn đề chất lượng sản phẩm. Nhân tố này ảnh hưởng đến ngành thép thông qua sự thay đổi của dân cư về nhu cầu sinh hoạt, cách thiết kế nhà ở thay đổi do du nhập với văn hóa thế giới.

Đối thủ cạnh tranh:

Một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế luôn phải đối mặt với một hoặc nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu các đối thủ cạnh tranh yếu hơn, doanh nghiệp có cơ hội tăng giá bán và tạo được nhiều lợi nhuận hơn, điều này đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả kinh doanh hơn. Ngược lại, khi các đối thủ cạnh tranh hiện tại mạnh thì mọi cuộc cạnh tranh về giá cả đều dẫn đến sự tổn thương.

Nhà cung cấp:

Nhà cung cấp bao gồm các đối tượng như người bán vật tư thiết bị, nguồn nhân lực. Khi nhà cung cấp có ưu thế họ có thể gây áp lực mạnh và tạo bất lợi cho doanh nghiệp: họ có thể tăng giá bán đầu vào hoặc giảm chất lượng sản phẩm, qua đó làm giảm khả tăng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhà cung cấp sẽ có ảnh hưởng nhất định trong một số trường hợp:

 • Sản phẩm mà doanh nghiệp cần chỉ có một số, thậm chí chỉ có một doanh nghiệp cung cấp độc quyền.
 • Sản phẩm của nhà cung cấp không có sản phẩm thay thế
 • Vật tư của nhà cung cấp mang tầm quan trọng lớn trong doanh nghiệp

Đối với ngành thép, nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn nhất là nhà cung cấp

phôi thép. Vì phôi thép là nguyên liệu quan trọng nhất để có thể duy trì sản xuất. Trong điều kiện giá cả lên cao mà phôi thép lại hết sức khan hiếm như hiện nay thì áp lực của các nhà cung cấp ngày càng tăng đối với doanh nghiệp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

Khách hàng và tiềm năng thị trường:

Khách hàng là một phần không thể tách rời của doanh nghiệp. Sự tin tưởng và tín nhiệm là tài sản lớn nhất của công ty. Với khả năng trả giá của khách hàng, khách hàng có ưu thế sẽ làm cho lợi nhuận của ngành giảm xuống bằng cách: ép giá người bán, đòi hỏi người bán nâng cao chất lượng phục vụ, đòi hỏi người bán cung cấp nhiều dịch vụ hơn, làm cho các công ty trong ngành cạnh tranh nhau gắt gao hơn.

Các nhân tố chủ quan

Nguồn nhân lực:

Doanh nghiệp thép nói riêng cũng như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế, mọi hoạt động đều không có sự tham gia của con người. Vì thế nhân tố con người là quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân lực là lực lượng sáng tạo bao gồm: quản trị, đội ngũ lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, lao động nghiên cứu và phát triển tác động mạnh và mang tính quyết định tới mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp luôn cần chú trọng trước hết đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu của các loại lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đảm bảo được điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết và tổ chức lao động sao cho tạo được động lực phát huy được hết tiềm năng của đội ngũ lao động này.

Cơ cấu tổ chức quản lý:

Mỗi bộ phận trong doanh nghiệp được giao nhiệm vụ riêng biệt, nhưng giữa các bộ phận có mối liên hệ và phụ thuộc chặt chẽ, được chuyên môn hóa nhằm thực hiện chức năng quản trị của doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp tác động mạnh mẽ đến hoạt động sáng tạo của đội ngũ lao động, cân đối hiệu quả các bộ phận nội tại doanh nghiệp, mối quan hệ nhân quả giữa quản trị doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm… từ đó tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp sẽ không thể đạt được hiệu quả kinh doanh cao nếu như tồn tại một bộ máy quản lý cồng kềnh nhiều cấp không hiệu quả.

Nhân tố nguồn vốn:

Vai trò của nguồn vốn là quyết định đến quy mô hoạt động của doanh nghiệp và hình thành từ các nguồn chính: Vốn tự có, vốn do Nhà nước và vốn đi vay. Doanh nghiệp có vốn phân bố hai dạng là vốn cố định và vốn lưu động. Doanh nghiệp có khả năng quay vòng vốn cao thì lượng vốn cần cho mỗi kỳ càng ít và sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về vấn đề huy động vốn. Vậy nên, đây cũng được coi là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhân tố kỹ thuật, công nghệ:

Với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế như hiện nay, sự phát triển nhanh chóng ở mọi lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đều tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp muốn nhanh chóng phát triển, vươn lên, tạo khả năng cạnh tranh mạnh mẽ để có thể đứng vững trong nền kinh tế trong nước, vươn xa tới thị trường quốc tế sẽ không thể không chú ý tới nâng cao khả năng nghiên cứu phát triển. Không chỉ là cập nhật, chuyển giao công nghệ mà phải có khả năng sáng tạo được công nghệ, kỹ thuật tiên tiến.

Thép là một loại sản phẩm yêu cầu công nghệ kỹ thuật cao thì nhân tố này hết sức quan trọng giúp cho doanh nghiệp không những bị tụt hậu lại mà còn có thể có cơ hội chiến thắng trong môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt.

1.1.4. Các phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

a. Phương pháp so sánh:

So sánh tuyệt đối:

Phương pháp này cho biết khối lượng, quy mô đạt tăng giảm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác hoặc giữa các thời kỳ của doanh nghiệp.

Mức tăng giảm tuyệt đối = Trị số của chỉ tiêu kỳ phân tích – Trị số của chỉ tiêu kỳ gốc.

Mức tăng giảm này không phản ánh mặt lượng mà thường dung kèm với các phương pháp khác khi đánh giá hiệu quả giữa các kỳ kinh doanh.

So sánh tương đối:

Phản ánh được xu hướng biến động, tốc độ phát triển, trình độ phổ biến, kết quả của hiện tượng. Trong phân tích người ta thường dung các loại số tương đôi: Số tương đối động thái, số tương đối kế hoạch, số tương đối kết cấu.

Phương pháp thay thế liên hoàn:

Một chỉ tiêu kinh tế chịu sự tác động của nhiều nhân tố, chẳng hạn như doanh thu chịu ảnh hưởng trực tiếp của ít nhất hai nhân tố là số lượng sản phẩm bán ra và giá bán. Do vậy. thông qua phương pháp thay thế liên hoàn chúng ta sẽ xác định được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố lên một chỉ tiêu cần phân tích.

Phương pháp thay thế liên hoàn là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố chỉ tiêu phân tích bằng cách thay thế lần lượt và liên tiếp số liệu gốc hoặc số liệu kế hoạch của nhân tố ảnh hưởng tới một chỉ tiêu kinh tế được phân tích theo đúng logic quan hệ giữa các nhân tố. Phương pháp thay thế liên hoàn có thể áp dụng khi mối quan hệ giữa các chỉ tiêu và giữa các nhân tố, các hiện tượng kinh tế có thể biểu thị bằng quan hệ hàm số. Thay thế liên hoàn thường được sử dụng để tính toán mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến cùng một chỉ tiêu phân tích. Trong phương pháp này, nhân tố thay thế là nhân tố được tính mức ảnh hưởng, còn các nhân tố khác giữ nguyên, lúc đó so sánh mức chênh lệch hàm số giữa cái trước nó và cái đã được thay thế sẽ tính được mức ảnh hưởng của nhân tố được thay thế.

Các bước áp dụng:

 • Bước 1: Xác định số lượng các nhân tố ảnh hưởng, mối quan hệ của các nhân tố với chỉ tiêu phân tích, công thức tính chỉ tiêu.
 • Bước 2: Sắp xếp các nhân tố theo trật tự nhất định: nhân tố số lượng xếp trước, nhân tố chất lượng xếp sau. Nếu có nhiều nhân tố số lượng thì nhân tố số lượng chủ yếu xếp trước, thứ yếu xếp sau và không được đảo lộn trật tự trong suốt quá trình phân tích.
 • Bước 3: Xác định đối tượng cụ thể của phân tích
 • Bước 4: Tiến hành thay thế và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: bằng hiệu số giữa kết quả của lần thay thế trước đó
 • Bước 5: Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đúng bằng đối tượng cụ thể phân tích

Phương pháp phân tích chi tiết:

Mọi kết quả kinh doanh đều cần thiết và có thể có chi tiết theo những hướng khác nhau. Thông thường trong phân tích, phương pháp chi tiết được thực hiện theo những hướng sau:

 • Chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu: mọi kêt quả kinh doanh biểu hiện trên các chỉ tiêu đều bao gồm nhiều bộ phận. Chi tiết các chỉ tiêu theo các bộ phận cùng với sự biểu hiện về lượng của các bộ phận đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá chính xác kết quả đạt được. Với ý nghĩa đó, phương pháp chi tiết theo các bộ phận cấu thành được sử dụng rộng rãi trong phân tích mọi mặt kết quả kinh doanh. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc
 • Chi tiết theo thời gian: Kết quả kinh doanh bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Do nhiều nguyên nhân chủ quan hay khách quan khác nhau, tiến độ thực hiện quá trình đó trong từng đơn vị thời gian xác định thường không đồng đều. Chi tiết theo thời gian sẽ giúp cho việc đánh giá kết quả kinh doanh được sát sao, đúng và tìm được các giải pháp có hiệu quả cho công việc kinh doanh. Tùy theo đặc tính của quá trình kinh doanh, tùy nội dung kinh tế của từng chỉ tiêu phân tích và mục đích phân tích… khác nhau có thể lựa chọn trong khoảng thời gian và chỉ tiêu phải chi tiết cho phù hợp.

Phân tích tài chính theo phương trình dupont:

Với phương pháp này, các nhà phân tích sẽ nhận biết được các nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng tốt, xấu trong hoạt động của doanh nghiệp. Bản chất của phương pháp này là tách một tỷ số tổng hợp phản ánh sức sinh lợi của doanh nghiệp như thu nhập trên tài sản (ROA), thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số của chuỗi các tỷ số có mối quan hệ nhân quả với nhau. Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đối với các tỷ số tổng hợp.

Phương pháp phân tích dupont có ưu điểm lớn là giúp nhà phân tích phát hiện và tập trung vào các yếu điểm của doanh nghiệp. Nếu doanh lợi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thấp hơn các doanh nghiệp khác trong cùng ngành thì nhà phân tích có thể dựa vào hệ thống các chỉ tiêu theo phương pháp phân tích dupont. Để tìm ra nguyên nhân chính xác. Ngoài việc được sử dụng để so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành, các chỉ tiêu đó có thể được dùng để xác định xu hướng hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ, từ đó phát hiện ra những khó khăn doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải. Nhà phân tích nếu biết kết hợp phương pháp phân tích tỷ lệ và phương pháp phân tích dupont sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phân tích tài chính doanh nghiệp.

Ngoài các phương pháp phân tích chủ yếu trên, người ta còn sử dụng một số phương pháp khác: phương pháp đồ thị, phương pháp biểu đồ, phương pháp toán tài chính,… Kể cả phương pháp phân tích các tình huống giả định.

Trong quá trình phân tích tổng thể thì việc áp dụng linh hoạt, xen kẽ các phương pháp sẽ đem lại kết quả cao hơn khi phân tích đơn thuần, vì trong phân tích tài chính kết quả mà mỗi chỉ tiêu đem lại chỉ thực sự có ý nghĩa khi xem xét nó trong mối quan hệ với các chỉ tiêu khác. Do vậy, phương pháp phân tích hữu hiệu cần đi từ tổng quát đánh giá chung cho đến các phần chi tiết, hay nói cách khác là lúc đầu ta nhìn nhận tình hình tài chính trên một bình diện rộng, sau đó đi vào phân tích đánh giá các chỉ số tổng quát về tình hình tài chính và để hiểu rõ hơn ta sẽ phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp, so sánh với những năm trước đó, đồng thời so sánh với tỷ lệ tham chiếu để cho thấy được xu hướng biến động cũng như khả năng hoạt động của doanh nghiệp so với mức trung bình ngành ra sao.

1.2. Các chỉ số về hoạt động kinh doanh Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

1.2.1. Doanh thu

Doanh thu = Sản lượng tiêu thụ * Giá bán

Doanh thu tăng khiến cho lợi nhuận tăng, nhưng không phải lúc nào doanh thu tăng cũng chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Doanh thu tăng có thể do giá bán trên thị trường, tuy nhiên giá bán tăng do lạm phát, đầu cơ không có nghĩa là hoạt động kinh doanh của doanh nghiẹp có hiệu quả. Doanh thu tăng có thể do sản lượng tăng nhưng lợi nhuận chưa chắc tăng lên vì khi đó kéo theo chi phí tăng. Nếu tốc độ tăng chi phí lớn hơn tốc độ tăng doanh thu thì lợi nhuận sẽ giảm. Vì thế khi đánh giá chỉ tiêu này cần xem xét một cách đồng bộ tất cả những vấn đề trên.

Những năm gần đây, giá thép tăng nhiều không những do sự khan hiếm mà còn do sự đầu cơ tích trữ của một số doanh nghiệp. Do đó, giá cả trên thị trường cũng có thể bóp méo chỉ tiêu này.

1.2.2. Chi phí Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

Chi phí nói chung là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình kinh doanh với mong muốn mang về một sản phẩm, dịch vụ hoặc một kế hoạch kinh doanh nhất định.

Giá vốn hàng bán: là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí của doanh nghiệp để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm, dịch vụ.

Chi phí bán hàng: là những khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng hóa dịch vụ đến với người tiêu dùng: chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, quảng cáo…

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Những khoản chi phí phát sinh có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng ra được cho bất kỳ một hoạt động nào. Nó bao gồm các loại chi phí như: Chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, dụng cụ…

Chi phí tài chính: các khoản chi phí, khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng, chi phí giao dịch bán chứng khoán…

1.2.3. Lợi nhuận

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được doanh thu đó từ các hoạt động của doanh nghiệp đưa lại.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thu về từ hoạt động kinh doanh được tính bằng cách lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: phản ánh hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp, là khoản chênh lệch giữa thu nhập tài chính và chi phí tài chính.

Lợi nhuận khác: các khoản thu nhập mà doanh nghiệp không dự tính trước hoặc có dự tính đến nhưng khả năng xảy ra thấp. Lợi nhuận khác được tính bằng chênh lệch của thu nhập khác và chi phí khác.

1.3. Hệ thống các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

1.3.1. Tỷ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA)

Chỉ tiêu thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận sau thuế của tài sản mà doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu này được tính như sau:

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của một đồng vốn mà doanh nghiệp sử dụng khi xem xét khả năng sinh lời của vốn đầu tư. Nó giúp cho nhà quản lý đưa ra quyết định để đạt được khả năng sinh lời mong muốn. Chỉ tiêu này cho biết một đồng giá trị tài sản mà doanh nghiệp đã huy động vào sản xuất kịnh doanh tạo ra mấy đồng lợi nhuận sau thuế.

1.3.2. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)

ROE là một trong những chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất. Nó thường được xem là tỷ lệ lý tưởng để có thể lấy được từ báo cáo tài chính của công ty. Nó là chỉ tiêu để đo lường khả năng sinh lời của một công ty đối với chủ đầu tư. Do vậy, khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, ta thường sử dụng thông qua chỉ tiêu này

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng vốn chủ sở hữu đầu tư thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao, càng biểu hiện xu hướng tích cực. Chỉ tiêu này cao thường giúp cho các nhà quản trị có thể huy động vốn mới trên thị trường tài chính để tài trợ cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu chỉ tiêu này nhỏ và vốn chủ sở hữu dưới mức vốn điều lệ thì hiệu quả kinh doanh thấp, doanh nghiệp sẽ khó khăn trong việc thu hút vốn

1.3.3. Tỷ suất sinh lời của doanh thu (ROS)

Khả năng sinh lời trên doanh thu (ROS) alf một tỷ lệ sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp. ROS cho biết bao nhiêu lợi nhuận của một doanh nghiệp làm ra sau khi trả tiền cho chi phí biến đổi của sản xuất như: tiền lương, nguyên vật liệu… (trước lãi vay và thuế)

Tỷ lệ ROS sẽ tăng đối với các công ty có hoạt động đang ngày càng trở nên hiệu quả hơn, trong khi đó một tỷ lệ ROS giảm có thể là dấu hiệu cho thấy công ty đang gặp khó khăn về tài chính.

1.4. Hệ thống các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh bộ phận Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

1.4.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động

Lao động là yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và là tổng thể những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động được huy động vào quá trình lao động.

Năng suất lao động: là hiệu quả có sch của lao động sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc là thời gian để sản xuất ra một kết quả cụ thể có ích với một chi phí nhất định

Chỉ tiêu này cho biết cứ một lao động trực tiếp trong kỳ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trong một thời kỳ nhất định. Nếu chỉ số này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh ngày càng có hiệu quả.

Tỷ suất sinh lời của lao động là so sánh giữa lợi nhuận sau thuế với số lượng lao động tham gia. Điều này có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp quản lý và sử dụng tốt lao động trong doanh nghiệp theo các hợp đồng lao động.

Đây là cặp chỉ tiêu phản ảnh tương đối đầy đủ về hiệu quả sử dụng lao động trong kỳ của doanh nghiệp về cả số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, để có thể đánh giá toàn diện về hiệu quả sử dụng lao động, người ta còn sử dụng các chỉ tiêu khác như hiệu suất sử dụng thời gian lao động. Các chỉ tiêu này cho phép đánh giá hiệu quả sử dụng lao động và sử dụng số thời gian hiện có, giảm lượng lao động dư thừa, nâng cao hiệu suất sử dụng lao động trong doanh nghiệp

1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Các nhà đầu tư thường coi trọng đến chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu vì họ quan tâm đến khả năng thu được lợi nhuận từ đồng vốn mà họ bỏ ra. Mặt khác chỉ tiêu này giúp cho nhà quản trị tăng cường kiểm soát và bảo toàn vốn, góp cho doanh nghiệp tăng trưởng bền vững

Sức sản xuất của vốn

Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, mỗi đồng vốn CSH bỏ ra thì tạo được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này càng cao thể hiện khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu càng cao.

Sức sinh lợi của vốn

Chỉ tiêu sức sinh lợi của vốn CSH cho thấy cứ một đồng vốn kinh doanh doanh nghiệp bỏ ra thì sẽ thu lại được bao nhiêu lợi nhuận sau thuế trong kỳ. Đây chính là chỉ tiêu ROE và chỉ tiêu quan trọng nhất đối với người chủ doanh nghiệp

1.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

a. Hiệu quả sử dụng tổng tài sản:

Sức sản xuất của tổng tài sản

Chỉ tiêu này cho thấy mỗi đồng tài sản đã mang lại cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tài sản càng có hiệu quả.

Sức sinh lợi của tổng tài sản:

Chỉ tiêu này cho thấy cứ một đồng tài sản đã mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận trong kỳ. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tài sản càng có hiệu quả.

Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn

Sức sản xuất của TSNH:

Chỉ tiêu này phản ánh trong mỗi kỳ nhất định, TSNH luân chuyển được bao nhiêu vào hay mỗi đồng tài sản ngắn hạn tham gia vào quá trình kinh doanh sẽ tạo được bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này có thể sử dụng để so sánh giữa các kỳ của một đơn vị hoặc giữa các đơn vị cùng quy mô trong một thời kỳ.

Sức sinh lời của tài sản ngắn hạn

Chỉ tiêu này phản ánh mỗi đồng vốn bỏ vào đầu tư của tài sản ngắn hạn thì sẽ mang lại cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn càng lớn

Hiệu quả sử dụng tài sản cố định:

TSCĐ là bộ phận tài sản phản ánh năng lực kinh doanh hiện có, trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật và trình độ trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm nhẹ sức lao động và nâng cao năng suất lao động.

Sức sản xuất của TSCĐ

Chỉ tiêu này phản ánh mỗi đồng vốn bỏ vào đầu tư tài sản cố định thì sẽ mang lại cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng doanh thu

Sức sinh lời của TSCĐ

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bỏ ra thì sẽ thu lại được bao nhiêu lợi nhuận sau thuế trong kỳ. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất của người chủ doanh nghiệp, nó phản ánh hiệu quả của việc đầu tư.

1.4.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí

Chi phí kinh doanh là một phạm trù kinh tế quan trọng. Đó là tất cả các chi phí tồn tại và phát sinh gắn liền với quá trình hoạt động kinh doanh từ khâu hình thành và tồn tại doanh nghiệp, đến khâu tạo ra sản phẩm và tiêu thụ xong. Hiệu quả sử dụng chi phí đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể mang lại bao nhiêu đồng doanh thu hay bao nhiêu đồng lợi nhuận từ một đồng chi phí.

Sức sinh lời của tổng chi phí

Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp đầu tư 100 đồng chi phí thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí càng lớn, doanh nghiệp đã tiết kiệm được các khoản chi phí sinh ra trong kỳ.

Số vòng quay của chi phí (sức sản xuất của chi phí)

Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, mỗi đồng chi phí bỏ ra thì tạo được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Tổng quan về Công ty Cổ phần Thép Miền Bắc

One thought on “Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty thép Miền Bắc

 1. Pingback: Khóa luận: Biện pháp nâng cao HQKD tại Cty Thép Miền Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464