Khóa luận: Giải pháp thực hiện phương án dử dụng đất

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp thực hiện phương án dử dụng đất hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Đánh giá hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Giải pháp chính sách 

Thực hiện tốt các chính sách về bồi thường thiệt hại, hổ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng. Giải quyết công tác tái định cư và lao động cho các đối tượng di dời theo quy hoạch.

Quan tâm đầu tư xây dựng phát triển nông thôn, rút ngắn khoảng cách các vùng, nâng cao mức sống trong nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất theo nội dung quy hoạch được duyệt.

Tăng cường công tác định canh, định cư. Đảm bảo nhu cầu đất đai sản xuất, nhà ở cho nhân dân vùng trung du, miền núi. Thực hiện tốt các chính sách giao đất, giao rừng cho nhân dân.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Dịch Vụ Tốt Nghiệp Khóa Luận Ngành Thuật Môi Trường

3.2. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư Khóa luận: Giải pháp thực hiện phương án dử dụng đất

Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai phát triển đô thị, công nghiệp và du lịch.

Gia tăng giá trị đất đai, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất thông qua tổ chức khai thác quỹ đất của tỉnh, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ưu tiên đất đai cho các dự án, công trình phát triển kinh tế – xã hội trọng điểm của huyện thuộc các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, cơ sở hạ tầng…

Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, thu hút đầu tư. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép đầu tư…

3.3. Giải pháp về công nghệ Khóa luận: Giải pháp thực hiện phương án dử dụng đất

Từng bước đầu tư các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, công nghệ, thông tin vào lĩnh vực quản lý đất đai nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ…, nhằm sản xuất ra hàng hoá có số lượng nhiều và chất lượng tốt, giá thành rẻ đối với hàng hoá chủ lực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong huyện và yêu cầu thị trường ngoài nước.

Tập trung xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao ở các ngành mũi nhọn của huyện. Thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ theo Luật Khoa học và Công nghệ.

Tăng cường đổi mới cơ chế và hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường phù hợp với địa phương, tạo môi trường cho hoạt động khoa học và công nghệ, trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Tăng cường đầu tư trong việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý đất đai và sử dụng đất như kỹ thuật công nghệ số trong thống kê, xây dựng bản đồ địa chính; những tiến bộ sử dụng đất dốc bảo đảm môi trường sinh thái, tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng, trong sản xuất nông – lâm nghiệp… để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

3.4. Giải pháp về bảo vệ,cải tiên đất đai và môi trường

Tăng cường công tác trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Có kế hoạch cụ thể về trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, tăng độ che phủ rừng trong kỳ quy hoạch. Phát triển kinh tế – xã hội gắn kết chặt chẽ với phát triển tài nguyên rừng trên cơ sở phát triển bền vững. Đầu tư phát triển hệ thống thuỷ lợi, khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp.

Hạn chế việc sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa có năng suất chuyển sang mục đích phi nông nghiệp. Các dự án đầu tư, các công trình có thiệt hại nhiều đến đất nông nghiệp cần xem xét để khai thác vào cuối kỳ quy hoạch, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề về kinh tế và lao động. Ưu tiên đầu tư cho các khu vực sản xuất, kinh doanh khai thác từ đất chưa sử dụng.

Đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị nhất thiết phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sinh thái. Giải quyết tốt các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất, không khí, nguồn nước…Khai thác đất đai đi đôi với việc đầu tư cải tạo đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Thực hiện quy hoạch sử dụng đất cần giảm thiểu thiệt hại đến cảnh quan thiên nhiên, thảm thực vật, nguồn nước mặt…Khi thực hiện đầu tư cần xây dựng quy hoạch chi tiết trên cơ sở nghiên cứu, xem xét một cách có hiệu quả nhất.

3.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện Khóa luận: Giải pháp thực hiện phương án dử dụng đất

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng đất theo quy hoạch.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo pháp luật và chế độ, chính sách của nhà nước, nhanh chóng khắc phục những vướng mắc, tồn tại về quản lý đất đai trên địa bàn toàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện việc khai thác sử dụng đất có hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý về khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Công bố quy hoạch sử dụng đất để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý và thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất.

Tạo điều kiện để nông dân dễ dàng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Duy trì và đảm bảo cho người dân có đất canh tác và đất ở ổn định tạo điều kiện để sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Có chính sách và biện pháp sử dụng hợp lý các loại đất mang tính đặc thù như: ưu tiên dành đất cho các nhu cầu đặc biệt quốc phòng – an ninh, các công trình quốc gia, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên địa chính cấp xã.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN Khóa luận: Giải pháp thực hiện phương án dử dụng đất

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, của huyện được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từ các phòng, ban (huyện) và UBND các xã, thị trấn; các dự án đầu tư, cân đối điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của từng xã, thị trấn. Vì vậy mức độ chi tiết đảm bảo theo yêu cầu và cụ thể theo từng công trình, từng loại đất. Nhưng tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào tính khả thi của các dự án, công trình và những yếu tố khách quan khác. Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện An Lão đến năm 2020 đã thể hiện được một số yếu tố, nội dung sau:

Hiện trạng sử dụng đất của huyện An Lão

Huyện An Lão là huyện có vị trí,địa lý thuận lợi cho việc phát triển kinh tế – xã hội. Qua phân tích hiện trạng, cơ cấu,biến động sử dụng đất huyện An Lão, nhận thấy,về cơ bản huyện đã sử dụng đất có hiệu quả phù hợp với cơ cấu kinh tế phát triển nông nghiệp(diện tích đất nông nghiệp có 6424.05ha)

Đất sản xuất nông nghiệp 5653.75 ha, bằng 49.14 % diện tích đất nông nghiệp.

  • Đất lâm nghiệp 115.14 ha chiếm 1.00 % diện tích đất nông nghiệp.
  • Đất nuôi trồng thuỷ sản 620.39 ha, bằng 5.39 % diện tích đất nông nghiệp.

Tài liệu điều tra cơ bản về đất đai nhất là tài liệu đo đạc lập bản đồ địa chính,mức độ cập nhật thấp, không phản ánh đúng tình hình biến động đất đai trong khi thực tế sử dụng đất biến động lớn.

Trong quá trình sử dụng đất một số tổ chức,doanh nghiệp còn coi nhẹ việc bảo vệ cảnh quan môi trường dẫn đến ô nhiễm đất,suy thoái đất.

Một số địa phương công tác quản lý đất đai vẫn còn lỏng lẻo,công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai chưa được làm thường xuyên, liên tục.

Nhận thức của người dân về chính sách đất đai không đều, ý thức của người sử dụng đất chưa cao, chưa chấp hành nghiêm pháp luật đất đai.

Quy hoạch sử dụng đất của huyện An Lão

Quy hoạch sử dụng đất huyện An Lão đến năm 2017 đã được thành phố phê duyệt,góp phần tích cực vào việc định hướng và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của huyện, tạo điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội của huyện: tạo quỹ đất cho việc xây dựng, cải tạo và chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền thực hiện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn đi vào kỷ cương pháp luật, nề nếp, hiệu quả.

  • Diện tích đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng kế cấu hạ tầng sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp sử dụng chưa triệt để và chưa đem lại hiệu quả cao.
  • Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích,không có quy hoạch hoặc không theo kế hoạch,sử dụng đất phân tán,manh mún còn phổ biến là thực tế rất khó có thể đạt được hiệu quả cao trong việc khai thác tiềm năng đất đai.
  • Quy hoạch tập trung các khu nghĩa địa, xử lý rác theo hướng tập trung đảm bảo môi trường sinh thái, kiến trúc không gian.

Vậy kết quả của dự án được thể hiện chiến lược sử dụng đất của huyện đến năm 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị,quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn, các ban ngành trong huyện thực hiện đầy đủ chủ trương chính sách của nhà nước và thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật

2. KIÊN NGHỊ

Sau khi quy hoạch sử dụng đất của huyện được phê duyệt trực tiếp thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp xã để từng bước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch từ xã, thị trấn đến huyện.

Căn cứ vào phương án quy hoạch sau khi được phê duyệt, đề nghị Trung ương, tỉnh:

  • Hỗ trợ kinh phí cho từng dự án đã đặt ra cho từng thời kỳ trong phương án quy hoạch.
  • Tạo hành lang pháp lý thông thoáng và giới thiệu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn huyện.

Sớm phê duyệt và cấp vốn cho các công trình mang tính cấp thiết của huyện gồm: Hoàn thiện mạng lưới giao thông liên thôn, liên xã. Phục vụ cho vận chuyển hàng hóa tới các khu, cụm tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư trong và ngoài huyện được thuận tiện góp phần thúc đẩy giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Khóa luận: Giải pháp thực hiện phương án dử dụng đất

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464