Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Phương hướng phát triển của công ty trong tương lai

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều là công ty phục vụ nông nghiệp, dân sinh là chủ yếu nên vấn đề thời tiết, yếu tố mùa vụ là rất quan trọng. Diễn biến thời tiết phức tạp sẽ có ảnh hưởng không tốt tới hoạt động sản xuất nông nghiệp, duy trì nguồn nước tưới, tiêu, nước cấp cho dân sinh và các đối tượng khác trong nền kinh tế. Đó chính là khó khăn lớn nhất mà công ty phải đối mặt. Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY

Mục tiêu hoạt động của công ty trong thời gian tới vẫn sẽ là những mục tiêu trọng yếu như:

 • Khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi trong hệ thông để chủ động nước cho hơn 11580 ha của thị xã Đông Triều.
 • Cung cấp nước sạch cho nông nghiệp và sinh hoạt dân sinh khoảng: 38 triệu m3/năm
 • Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch mà tỉnh Quảng Ninh giao cho
 • Giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện: 17.5 tỷ đồng
 • Đảm bảo diện dích tưới, tiêu: 11572 ha
 • Ổn định việc làm cho người lao động, phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân cho người lao động, đạt mức khoảng 5.5 triệu đồng/bình quân đầu người.
 • Tiếp tục quan tâm đến đổi mới máy móc thiết bị, cân đối kinh phí đối ứng để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương sau trạm bơm liên phường, liên thị xã.
 • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật tin học ứng dụng vào hoạt động quản lý nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và nhân công
 • Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các hộ dân dùng nước bảo vệ môi trường, bảo vệ các công trình thủy lợi, bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm.
 • Thực hiện đúng các chế độ chính sách, thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết, chấp hành đúng nội quy lao động, an toàn lao động và vận hành các công trình thủy lợi
 • Phát triển sản xuất kinh doanh các ngành nghề xâu dựng công trình thủy lợi, công trình dân dụng, dịch vụ cơ khí, khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi, khuyến khích các cá nhân tập thể tìm thêm các dự án, công trình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính – Ngân Hàng 

3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

3.2.1. Biện pháp 1: Giảm khoản phải thu Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY

3.2.1.1. Cơ sở và mục đích của biện pháp

Cơ sở của biện pháp

Bảng 3.1: Cơ sở biện pháp

Công tác quản lý các khoản phải thu của công ty chưa chặt chẽ và chưa thực sự hiệu quả. Giá trị khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tài sản lưu động của công ty và có xu hướng tăng mạnh qua 3 năm. Từ số tiền phải thu cuối năm 2016 là khoảng 2,021.7 triệu đồng thì đến cuối năm 2018 số phải thu tăng lên và đạt giá trị hơn 3,454.0 triệu đồng với tổng mức tăng hơn 1,432.3 triệu đồng. Trong đó năm 2017 khoản phải thu còn đạt mức cao nhất trong 3 năm với mức hơn 3,665.4 triệu đồng. Mặc dù năm 2018 công ty đã quan tâm đến khoản phải thu và có các biện pháp thu hồi công nợ xong giá trị của khoản phải thu vẫn còn rất lớn và chiếm tỷ trọng cao (80.92%) trong tài sản lưu động.

Chính vì khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng mạnh nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới vòng quay khoản phải thu và làm cho kỳ thu tiền kéo dài.

Số vòng quay các khoản phải thu năm 2016 là: 3.34 vòng

Số vòng quay các khoản phải thu năm 2017 là: 5.38 vòng

Số vòng quay các khoản phải thu năm 2018 là: 4.61 vòng

Số vòng quay qua 3 năm có xu hướng không ổn định. Chứng tỏ việc thu hồi nợ của công ty chưa tốt. Theo điều tra thăm dò thì những khách hàng còn đang nợ công ty đều thuộc diện đủ khả năng thanh toán nhưng họ vẫn chưa thanh toán nhằm chiếm dụng vốn của công ty.

Mục đích của biện pháp:

Hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty nói riêng và hiệu quả sử dụng tổng vốn nói chung.

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY

Muốn giảm các khoản phải thu ta phải giảm khoản “Phải thu của khách hàng” và giảm khoản “trả trước cho người bán”, ngoài ra còn khoản “phải thu khác” cũng cần thiết phải quan tâm nếu giá trị của nó lớn và tăng lên theo thời gian vì đây là nguy cơ tổn thất các khoản phải thu của công ty trong tương lai nếu công ty không theo dõi và kiểm soát chúng.

Với số liệu trong báo cáo tài chính của công ty ta thấy khoản phải thu của công ty chủ yếu là “Phải thu khách hàng”.

Bảng 3.2: Khoản phải thu

Trong các khoản phải thu thì chủ yếu là “Phải thu khách hàng”, các khoản trả trước cho người bán và phải thu khác năm 2016 có giá trị rất nhỏ nhưng đến năm 2018 thì số dư vào thời điểm lập báo cáo không còn. Tuy nhiên khảo sát hoạt động của công ty trong 3 năm thì hầu hết các khoản trả trước cho người bán và phải thu khác đều được phát sinh và tất toán hết trong năm nên không gây rủi ro cho công ty trong quá trình thu hồi nợ. Điều quan tâm nhất của công ty chính là khoản “Phải thu khách hàng.

Giảm khoản “Phải thu của khách hàng”

Qua phân tích thực trạng ở chương 2 ta nhận thấy, tỷ trọng các khoản phải thu của công ty qua 3 năm từ 2016 đến 2018 chiếm khoảng 55.67% – 80.92% trong vốn lưu động. Vì vậy, công ty cần sử dụng các biên pháp để giảm tỷ trọng cũng như giá trị của khoản phải thu khách hàng xuống, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Một trong những biện pháp có thể áp dụng đó là “Chiết khấu thương mại”. Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY

Công ty nên tổ chức cuộc họp nhằm triệu tập khách hàng và đưa ra chính sách chiết khấu nhằm thu hồi công nợ. Nội dung chiết khấu là: Dành tỷ lệ chiết khấu cao đối với những khách hàng thanh toán trước và khách hàng truyền thống. Thời hạn thanh toán là 50 ngày khách hàng phải thanh toán xong các khoản nợ; nếu trong vòng 25 ngày đầu sẽ được hưởng mức chiết khấu là 0,7% giá trị khoản phải trả tương đương với mức lãi suất khoảng 1.05%/tháng.

Dự kiến với chính sách chiết khấu mới này có thể giúp công ty thu hồi được 10% số nợ tương ứng với giá trị:

3,454 triệu đồng * 30% = 1036.2 triệu đồng

Dự kiến chi phí thực hiện biện pháp

Để thực hiện biện pháp giảm khoản phải thu khách hàng công ty cần phải bỏ ra một số chi phí như sau:

Bảng 3.3: Chi phí dự kiến thực hiện biện pháp

Chi phí thu hồi nợ (30%) Tổng chi phí dự kiến

Như vậy, sau khi thực hiện biện pháp 1 tổng số tiền ròng thu về từ khoản “Phải thu khách hàng” dự kiến khoảng: 1036.2 – 155.43= 880.77 triệu đồng

Giá trị của khoản “Phải thu khách hàng” còn khoảng: 880.77

3.2.1.3. Đánh giá kết quả thực hiện biện pháp

Việc thực hiện biện pháp trên đã góp phần giảm khoản phải thu, giảm lượng vốn lưu động sử dụng trong kỳ từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho công ty.

Bảng 3.4: Đánh giá kết quả sau khi thực hiện biện pháp

Như vậy, sau khi thực hiên biện pháp này công ty đã tiết kiệm được một lượng vốn lưu động khoảng 880.77 triệu đồng do giảm bớt khoản phải thu khách hàng khoảng 880.77 triệu đồng. Nhờ đó vòng quay khoản phải thu của công ty tăng lên 1.52 vòng; thời gian thu hồi công nợ giảm bớt được 19 ngày. Trên cơ sở đó hiệu quả sử dụng vốn lưu động cũng được cải thiện, hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động cũng tăng lên.

3.2.2. Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp

3.2.2.1. Cơ sở và mục đích của biện pháp Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY

Cơ sở của biện pháp:

Theo báo cáo tài chính của công ty qua 3 năm từ 2016 đến 2018 thì chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm giá trị và tỷ trọng rất lớn đồng thời có xu hướng tăng. Phần tăng thêm trong chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí lên quan đến mua các vật tư, vật liệu, đồ dùng văn phòng cho các phòng ban quản lý; chi phí hội thảo, hội họp, chi phí công tác thực địa hiện trường.

Bảng 3.5: Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp theo doanh thu

Mục đích của biện pháp:

Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ giảm được tổng chi phí của công ty, từ đó tăng được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, mức sinh lời của đồng vốn trong công ty.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

Chi phí quản lý doanh nghiệp là loại chi phí gián tiếp có tác động đến toàn bộ hoạt động của công ty, rất khó quản lý và phân tách một cách rạch ròi đặc biệt với loại hình công ty đặc thù như công ty thủy lợi Đồng Triều. Vì vậy biện pháp cắt giảm tốt nhất là sự đồng lòng nhất chí từ ban giám đốc đến toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty phải có nhận thức, ý thức tiết kiệm chi phí trong từng công việc và hành động của mình để sử dụng chi phí một cách phù hợp và tiết kiệm nhất. Có biện pháp như: xây dựng định mức sử dụng, theo dõi và quản lý các trang thiết bị văn phòng, điện thoại, văn phòng phẩm, sử dụng nước công cộng,…

3.2.2.3. Dự kiến kết quả đạt được: Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY

Thực hiện tốt biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, dự tính chi phí sẽ giảm 10%. Số tiền tiết kiệm được là:

10% * 3.489,99 triệu đồng = 349 triệu đồng

Với số tiền tiết kiệm này sẽ làm tăng lợi nhuận cho công ty. Số tiền này có thể quay trở lại đầu tư bổ sung vốn kinh doanh cho công ty; đồng thời có tác động tích cực đến cán bộ công nhiên viên ý thức thực hành tiết kiệm

KẾT LUẬN

Vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất và có tính chất quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đồi hỏi phải có đủ vốn và có biện pháp quản lý và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, vừa phải bảo toàn vừa phải phát triển nguồn vốn hiện có. Trên đây là tình hình hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều và một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều mà tác giả mạnh dạn đề xuất.

Trong những năm qua công ty đã có rất nhiều cố gắng vươn lên, vượt qua những khó khăn thách thức của môi trường tự nhiên khác biệt và phức tạp của huyện Đông triều để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Với nhiệm vụ và mục tiêu chính là đảm bảo an cho các công trình thủy lợi phát huy được vai trò trong công tác phục vụ nông nghiệp và dân sinh công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều đã không ngừng nỗ lực duy trì và tạo đà phát triển cho mình, từng bước cải thiện tình hình tài chính, cân đối thu chi, hướng tới chỉ tiêu lợi nhuận kỳ vọng.

Với những biện pháp được đề xuất là giảm khoản phải thu và tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, tác giả cũng hy vọng có những đóng góp tích cực cho công ty trong việ quản lý và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, dần cải thiện tình hình kinh doanh và tạo động lực phát triển cho công ty trong thời gian tới. Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Nâng cao sử dụng vốn của Công ty Đông Triều

One thought on “Khóa luận: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại CTY

 1. Pingback: Khóa luận: Tổng quan về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464