Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại huyện đồng phú tỉnh Bình Phước dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý

Các biện pháp phải được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước, của ngành về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp phải tuân theo pháp luật và những nội quy, quy chế, quy định bắt buộc trong hoạt động dạy học nói chung và hoạt động giáo dục hướng nghiệp nói riêng.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học

Khi đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp phải đảm bảo tính trung thực, khách quan trên cơ sở lý luận của Giáo dục học, lý luận dạy học, khoa học giáo dục và khoa học quản lý với trình tự cụ thể, chính xác.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

Nguyên tắc đồng bộ là một trong những nguyên tắc được áp dụng trong quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp đối với học sinh cấp THPT. Theo nguyên tắc này, các giải pháp triển khai đều được quan tâm, đầu tư và thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Nhưng từng giai đoạn có sự ưu tiên và đầu tư những giải pháp cụ thể, cũng như việc vận hành chúng phải logic, khoa học và đồng bộ trong bộ máy của tổ chức, gồm các giải pháp về cơ chế quản lý, vai trò, chức năng quản lý giáo dục hướng nghiệp.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Các biện pháp đề xuất phải được xây dựng trên cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT đã được phân tích, tổng hợp ở chương 1.

Để xây dựng biện pháp, cần xem xét quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp đang đựợc thực hiện thông qua nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở chương 2, trên cơ sở đó, giữ gìn, phát huy những mặt mạnh; điều chỉnh, thay thế những mặt hạn chế; đồng thời đề xuất những biện pháp mới sáng tạo, hiệu quả.

Biện pháp phải được xây dựng trên cơ sở phát huy được tiềm năng vốn có của nhà trường và xã hội.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

 • Các biện pháp phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của nhà trường, của địa phương và xu thế phát triển của xã hội.
 • Để đảm bảo tính thực tiễn thì các biện pháp còn phải được xây dựng trên cơ sở thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở một các trường THPT tại huyện Đồng Phú đã được nghiên cứu làm rõ ở chương 2.

3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Đảm bảo tính khả thi có nghĩa là các biện pháp được đề xuất phải có khả năng thực hiện được. Một biện pháp muốn đạt tính khả thi trước hết phải thỏa mãn các nguyên tắc đã trình bày ở trên đó là tính pháp lý, tính khoa học, tính thực tiễn. Ngoài ra, nó cần phải được sự ủng hộ của tập thể sư phạm nhà trường, của địa phương, của xã hội.

3.1.7. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Một biện pháp được coi là hiệu quả khi biện pháp đó giải quyết được vấn đề đặt ra mà không làm nảy sinh những vấn đề mới phức tạp và khó khăn hơn với “chi phí ít nhất” mà “lợi ích nhiều nhất”.

3.2. Một số biện pháp Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

3.2.1. Nâng cao nhận thức của CBQL, GV, học sinh, CMHS và các lực lượng giáo dục khác trong xã hội về hoạt động giáo dục hướng nghiệp

 • Mục đích

Nhằm làm cho mỗi CBQL, GV, học sinh, CMHS và các lực lượng giáo dục khác trong xã hội nhận thức được vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông. Đây là khâu đầu tiên nhằm tạo ra sự nhất quán về ý nghĩa, mục tiêu nội dung, phương pháp, cách tiến hành của quá trình tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

 • Nội dung và cách thực hiện
 • Nội dung

Tăng cường nhận thức của đội ngũ quản lý và giáo viên về vai trò của nhà trường trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Trong nhiều mối quan hệ có ảnh hưởng, tác động lớn đến hoạt động giáo dục hướng nghiệp, nhiều lực lượng trong xã hội và vai trò quan trọng như gia đình, địa phương, các phương tiện truyền thông, các phương tiện văn hóa vv… nhưng nhà trường vẫn đóng vai trò chủ đạo trong sự phối hợp đó để hướng nghiệp cho học sinh. Tính chủ đạo ở đây bao gồm giáo dục có hệ thống, có định hướng, có kế hoạch. Chủ động trong các vấn đề phối hợp thực hiện giữa các lực lượng. Quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp – dạy nghề phổ thông được khẳng định trong Luật Giáo dục, nắm được văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về hoạt động giáo dục hướng nghiệp ngay từ đầu năm học. Sở GD&ĐT Bình Phước cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu dành cho trường phổ thông đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện các văn bản có liên quan và tầm quan trọng của hoạt động giáo dục hướng nghiệp đến cha mẹ học sinh, học sinh và các lực lượng có liên quan.

 • Cách thực hiện Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Đảng về mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội, về giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp – dạy nghề phổ thông về hoạt động hướng nghiệp ngay từ đầu năm học. Hướng nghiệp được coi là nhiệm vụ của cả tập thể nhà trường. Trong các giờ dạy, trong những lần tiếp xúc với học sinh, thầy cô đều có thể có những cơ hội để hướng nghiệp cho học sinh của mình. Trên cơ sở phân tích khoa học về năng lực, hứng thú của bản thân và nhu cầu nhân lực của ngành sản xuất, thầy cô có thể tư vấn cho các em, giúp các em tự quyết định nghề nghiệp tương lai của mình.

CBQL cần đưa ra các yêu cầu trong sinh hoạt chuyên môn; giáo viên phải thực hiện mục đích yêu cầu qua bài giảng, giáo án, kế hoạch lên lớp. Các sinh hoạt về chuyên môn luôn phải đề cập đến hoạt động giáo dục hướng nghiệp với các tiêu chí đã xác định.

Đội ngũ GV và cán bộ phụ trách công tác hướng nghiệp là những người trực tiếp thực hiện các nội dung hướng nghiệp, vì vậy cần phải làm cho mọi người nhận thức rõ bản chất của hoạt động này, các nội dung hướng nghiệp, các yêu cầu cần phải đạt được và cách thức tổ chức các con đường hướng nghiệp. Làm cho họ hiểu rõ, hướng nghiệp không phải là nhiệm vụ của những người có trách nhiệm mà là nhiệm vụ chung của tất cả giáo viên trong nhà trường. Các thầy cô cũng phải luôn cập nhật thông tin thông qua các nguồn như sách báo, mạng internet, đài phát thanh, truyền hình… trong bài giảng. Các thầy cô cần phải hỗ trợ, định hướng để các em có thể sử dụng thông tin một cách chọn lọc cần thiết cho nhu cầu của mình.

Nhận thức của CMHS ảnh hưởng lớn về giáo dục cho học sinh trong gia đình, trong đó có hướng nghiệp cho học sinh. Mức độ nhận thức của phụ huynh về hoạt động giáo dục hướng nghiệp cũng rất quan trọng. Phụ huynh phải giúp các con em họ chọn nghề phù hợp với sự phát triển của kinh tế và xã hội. Chính mức độ thành đạt của phụ huynh trong nghề nghiệp cũng là những tấm gương, bài học kinh nghiệm quý báu cho học sinh học tập. Vì vậy, Hiệu trưởng các trường THPT cần tổ chức các buổi họp hội CMHS, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cần làm cho CMHS nhận thức rõ việc hướng nghiệp rất cần thiết đối với sự thành đạt nghề nghiệp của con em họ sau này.

Hướng dẫn học sinh chủ động tìm hiểu một số thông tin cơ bản về tình hình phát triền kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước, về thị trường lao động; về thế giới nghề nghiệp và những cơ sở đào tạo. Chủ động tham gia các hoạt động học tập đa dạng của học sinh như điều tra, xử lý thông tin, trao đổi, thảo luận, giải quyết tình huống, tham quan…Tham gia các hoạt động này, học sinh sẽ yêu thích và biết cách tìm kiếm những thông tin cần thiết cho bản thân về nghề nghiệp, cơ sở đào tạo để có thể chủ động lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

 • Điều kiện thực hiện

Công tác tuyên truyền cần phải thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức để thu hút đối tượng, hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo hiệu quả lâu dài và ổn định. Cập nhật thường xuyên các văn bản Luật, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Bình Phước.

3.2.2. Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp

 • Mục đích

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm đảm bảo tính hệ thống, tính liên tục và ổn định của hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tránh được sự tùy tiện, tự do trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Kế hoạch hóa hoạt động giáo dục hướng nghiệp giúp nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, tránh sự chồng chéo và mang lại hiệu quả cao hơn.

 • Nội dung và cách thực hiện
 • Nội dung

Cải tiến công tác lập kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Nghiên cứu kỹ các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường để xác định các mục tiêu cần đạt được trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Sắp xếp các mục tiêu đã xác định theo thứ tự phù hợp với hoạt động của nhà trường. Căn cứ vào thứ tự đã sắp xếp mà thực hiện đúng theo nội dung, thời gian đã xây dựng.

Sau khi đã xây dựng kế hoạch tổng thể cho một năm học thì phải cụ thể hóa kế hoạch này theo từng tuần, tháng, quý để tiến hành thực hiện ứng với từng chủ đề đã được hướng dẫn của các cấp trên.

Trong kế hoạch ứng với từng nội dung phải thể hiện được mục đích yêu cầu của từng chủ đề, thời gian tiến hành và hoàn thành, cách thực hiện, đối tượng tham gia, …Kế hoạch cụ thể phải được sự phê duyệt của Hiệu trưởng trước khi thực hiện.

 • Cách thực hiện Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Kế hoạch năm học nói chung và kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp nói riêng phải được căn cứ vào mục tiêu giáo dục của ngành, của Sở phải được cụ thể hóa cho từng học kỳ, từng tháng, từng tuần trên cơ sở những kết quả của việc kiểm tra đánh giá, tổng kết của các năm học trước nhằm đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Kế hoạch phải thể hiện rõ các con đường thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp mà nhà trường phải thực hiện, các mục tiêu phải đạt được, các điều kiện và các con đường để đi đến mục tiêu đó. Đồng thời, phải chỉ rõ trách nhiệm cho các cá nhân, bộ phận và nêu lên được các yêu cầu về tiến độ, thời gian thực hiện, các nguồn lực cần vận động.

Đảm bảo tính dân chủ, công khai trong việc lập kế hoạch để tập trung sức lực, trí tuệ của tập thể hội đồng sư phạm cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm cho các thành viên trong hội đồng với nhiệm vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

 • Điều kiện thực hiện

Kế hoạch phải có mục tiêu rõ ràng, có lộ trình, bước đi cụ thể, có các điều kiện đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện, có sự phân công rạch ròi, có sự phối hợp chặt chẽ và có kế hoạch kiểm tra, đánh giá thích hợp.

3.2.3. Bồi dưỡng đội ngũ tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp

 • Mục đích

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong thời gian tới, chúng ta cần có một đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực sư phạm về dạy nghề và hướng nghiệp, đặc biệt có tay nghề thực hành giỏi. Cần xây dựng mạng lưới tư vấn hướng nghiệp, có biên chế trong các nhà trường THPT.

 • Nội dung và cách thực hiện
 • Nội dung Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Đổi mới đội ngũ cán bộ, giáo viên là khâu đột phá trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020. Xây dựng đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp để phụ trách hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Họ là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực sư phạm, có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực nghề nghiệp và có tâm huyết trong việc truyền tải những tri thức về nghề đến học sinh.

 • Cách thực hiện

Trong dài hạn để có được đội ngũ như thế, Bộ GD&ĐT cần xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên viên tư vấn hướng nghiệp ở các trường đại học có chuyên ngành tâm lý giáo dục, đặc biệt là các trường sư phạm. Ngoài ra, cần phải có chức danh giáo viên chuyên trách làm công tác hướng nghiệp ở các trường THPT. Giáo viên này cũng được hưởng biên chế như tất cả các giáo viên khác ở trường, phụ trách hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề cho học sinh và đóng vai trò cố vấn chuyên môn cho Hiệu trưởng, các nhà quản lý trong việc xây dựng các kế hoạch giáo dục liên quan đến hướng nghiệp.

Còn hiện nay các trường phổ thông không có giáo viên hướng nghiệp chuyên trách mà chỉ có giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn công nghệ nhưng để dạy hướng nghiệp cho học sinh cũng cần có những giáo viên thật sự có năng lực và tâm huyết với nghề. Vì thế nhà trường cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy công nghệ, hoặc giáo viên kiêm nhiệm nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế ở các trường THPT. Tiếp đó, phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ này để họ nâng cao tay nghề, thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Cử giáo viên và cán bộ quản lý đi tham quan, học tập ở một số trường làm tốt công tác hướng nghiệp.

Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại nhà trường. Đánh giá giáo viên luôn phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng, kết quả đánh giá chung được coi là tiêu chí để đánh giá thi đua của tổ nhóm chuyên môn. Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề GDHN; Bộ phận tư vấn hướng nghiệp phải lập được kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề của hoạt động giáo dục hướng nghiệp, qua mỗi lần kiểm tra đều có đánh giá và rút kinh nghiệm để xây dựng ý thức tự kiểm tra của giáo viên và học sinh. Nhà trường cần xây dựng các tiêu chí đánh giá giáo viên trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp; Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng cá nhân là việc làm rất khó và rất tế nhị của nhà trường. Hiệu quả của hoạt động giáo dục hướng nghiệp cũng giống như hiệu quả của hoạt động giáo dục khác, nó không thể thực hiện ngay tức thời mà phải sau một thời gian dài, khi học sinh đã ra trường, thậm chí khi đã trưởng thành, thành đạt trong công tác. Vì vậy để đánh giá hiệu quả công tác của giáo viên thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp ta cần căn cứ vào các mức độ hoạt động của từng cá nhân. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Có thể xây dựng chuẩn đánh giá của nhà trường thông qua các tiêu chí: Tiến độ thực hiện, ngày giờ công, nề nếp giảng dạy, nề nếp sinh hoạt chuyên môn, sự tham gia hoạt động do thầy cô tổ chức…

 • Điều kiện thực hiện

Bộ GD&ĐT phê duyệt cho các trường sư phạm mở đào tạo những ngành có liên quan đến hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên tham gia hoạt động giáo hướng nghiệp ở các trường THPT. Xây dựng biên chế giáo viên giảng dạy hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Phát huy tạo điều kiện cho giáo viên dạy môn công nghệ tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ngay tại trường. Liên hệ với các đơn vị có hiệu quả trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp để đưa giáo viên và cán bộ quản lý tham quan học tập kinh nghiệm.

3.2.4. Giải quyết chế độ chính sách có liên quan cho những cá nhân tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp

 • Mục đích

Giải quyết chế độ chính sách và hỗ trợ về tài chính nhằm động viên, khuyến khích kịp thời sẽ giúp những cá nhân tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp có động lực phấn đấu, an tâm công tác. Từ đó sẽ góp phần đa dạng các hình thức tổ chức sẽ nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

 • Nội dung và cách thực hiện
 • Nội dung

Các trường cần phải giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến hoạt động giáo dục hướng nghiệp một cách kịp thời, xây dựng kinh phí để thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp, xã hội hóa để vận động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho bộ phận tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp, chủ động xây dựng dự trù kinh phí các hoạt động giáo dục hướng nghiệp để Hiệu trưởng phê duyệt đầu năm học, xây dựng các chính sách ưu đãi cho giáo viên tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

 • Cách thực hiện Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Ngoài việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Hằng năm dành riêng một khoản kinh phí dành cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Để có nguồn kinh phí lớn hơn cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp thì Hiệu trưởng xin chủ trương cấp trên thực hiện xã hội hóa sau khi được sự đồng thuận xây dựng kế hoạch để vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm kinh phí cho bộ phận thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Đồng thời bộ phận thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp dựa trên kế hoạch đã xây dựng dự trù kinh phí hoạt động của mình trong đó có kinh phí hỗ trợ cho những buổi giao lưu, hội thảo, tham quan với chủ đề hướng nghiệp để trình Hiệu trưởng phê duyệt đầu mỗi năm học. Các hoạt động có thể diễn ra tại trường hoặc ở nơi khác tùy theo kinh phí được phê duyệt.

Xây dựng chính sách ưu đãi cho giáo viên hướng nghiệp: Giáo viên dạy giáo dục hướng nghiệp phải có định mức cụ thể về số tiết dạy, phải định mức giờ dạy của họ giữa tiết lý thuyết và tiết thực hành, giữa tiết lý thuyết và tiết hướng dẫn học sinh tham quan thực tế các cơ sở sản xuất, các trường cao đẳng, đại học,…. Các tiết thực tế nên quy đổi hợp lý nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho giáo viên về tinh thần, vật chất để giáo viên an tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

 • Điều kiện thực hiện

Tích cực tham mưu với Sở GD&ĐT để đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Thực hiện xã hội hóa để vận động các nguồn lực bên ngoài đóng góp hỗ trợ thêm kinh phí phục vụ cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

3.2.5. Xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

 • Mục đích

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, … phục vụ cho việc dạy học đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông.

 • Nội dung và cách thực hiện
 • Nội dung

Các nhà trường phải xây dựng đủ phòng học lý thuyết và thực hành. Từng bước nâng cấp các trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm phục vụ cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Bố trí nguồn tài chính để xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

 • Cách thực hiện

Xây dựng kế hoạch đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp; Nhà trường cần có kế hoạch về sự đầu tư thích ứng về CSVC, tài chính, trang thiết bị cho GDHN. Cụ thể là nhà trường cần có phòng tư vấn học đường (trong đó có tư vấn hướng nghiệp) với trang thiết bị cần thiết để phòng hoạt động được. Phòng có thể thông tin về thế giới nghề nghiệp, về thị trường lao động, về xu hướng phát triển của nền kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước. Các phòng tư vấn học đường được điều hành bởi ban tư vấn (chủ chốt là giáo viên chuyên trách hướng nghiệp nếu không thì giáo viên dạy môn Công nghệ hoặc Bí thư Đoàn thanh niên). Phòng có thể cung cấp các thông tin về hệ thống đào tạo, các yêu cầu khác nhau của các nghề, tư vấn được cho phụ huynh và học sinh những băn khoăn, thắc mắc về nghề nghiệp. Trong phòng trang bị các tranh ảnh, sách báo, tư liệu về các nghề, tranh ảnh và tiểu sử về những người đã thành đạt về nghề nghiệp của mình, tranh ảnh về các vùng kinh tế của cả nước vv… Ngoài ra, phòng cũng là nơi trưng bày các sản phẩm đặc biệt của địa phương hoặc do học sinh của trường thực hiện. Đồng thời, vận động học sinh tham gia sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, các tư liệu có liên quan đến nghề nghiệp để giúp học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng nắm bắt thông tin về nghề, đồng thời làm phong phú nguồn tư liệu cho phòng tư vấn cũng như hoạt động giảng dạy môn học Giáo dục hướng nghiệp của giáo viên.

Xã hội hóa để tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động hướng nghiệp. Sở GD&ĐT Bình Phước, hội cha mẹ học sinh nhà trường, doanh nghiệp và các lực lượng xã hội khác cần hỗ trợ kinh phí cho các trường THPT để có thể tổ chức tốt những hoạt động hướng nghiệp.

 • Điều kiện thực hiện

Tích cực tham mưu với Sở GD&ĐT để đảm bảo nguồn tài chính, đảm bảo các điều kiện về CSVC, thiết bị, sách giáo khoa, tài liệu,… Thực hiện xã hội hóa để vận động các nguồn lực bên ngoài ngành giáo dục đóng góp thêm tài chính để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

3.3. Kiểm chứng tính khả thi của biện pháp quản lý Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Căn cứ thực tiễn các giải pháp, xem xét mức độ cần thiết và tính khả thi từ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Tôi tiến hành khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT tại huyện Đồng Phú như sau:

3.3.1. Đối tượng khảo sát tính khả thi của các biện pháp

 • Cán bộ quản lý tại các trường THPT: 18 người
 • Giáo viên các trường THPT: 88 người

3.3.2. Nội dung khảo sát và cách thức tiến hành

 • Khảo sát và đánh giá tính cần thiết của các biện pháp thông qua trưng cầu ý kiến
 • Khảo sát và đánh giá tính khả thi của các biện pháp thông qua trưng cầu ý kiến
 • Thu thập ý kiến, xử lý số liệu.

3.3.3. Kết quả khảo sát

Bảng 3.1 . Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp

Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của CBQL, GV, học sinh, CMHS và các lực lượng giáo dục khác trong xã hội về hoạt động giáo dục hướng nghiệp là biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả quản lý. Biện pháp này trước hết cần triển khai ở các cấp quản lý, khi cấp quản lý đã nhận thức được sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp sẽ có sự quan tâm chỉ đạo đúng mức đến công tác này trong nhà trường. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Nội dung thực hiện “Tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Đảng về mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cao cho xã hội, về giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp dạy nghề phổ thông về hoạt động hướng nghiệp ngay từ đầu năm học” có tính cần thiết đạt giá trị trung bình 4.44, 4.06, tính khả thi đạt giá trị trung bình 4.44, 3.84 như vậy CBQL, giáo viên đều đánh giá cao nội dung này ở mức rất cần thiết và rất khả thi. Tất cả CBQL, giáo viên cần phải thấm nhuần các Nghị quyết của Đảng để thống nhất về tư tưởng, biết được những định hướng, mục tiêu mà chúng ta phấn đấu đạt được, số lượng nhân lực mà xã hội cần để từ đó có những định hướng phù hợp cho học sinh.

Đối với nội dung “CBQL cần đưa ra các yêu cầu trong sinh hoạt chuyên môn; giáo viên phải thực hiện mục đích yêu cầu qua bài giảng, giáo án, kế hoạch lên lớp” có giá trị trung bình mức rất cần thiết là 4.61, 4.32, giá trị trung bình mức rất khả thi đạt 4.61, 4.14. Để tất cả các lực lượng trong nhà trường đều nhận thức được vai trò của hoạt động giáo dục hướng nghiệp thì trong các khi sinh hoạt chuyên môn CBQL phải giới thiệu yêu cầu về hoạt động này để tất cả giáo viên đều biết, đồng thời trong khi giảng dạy phải lồng ghép chúng vào trong bài giảng của mình, khi soạn giáo án phải đưa vào nội dung về hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Để nâng cao nhận thức của học sinh, cha mẹ học sinh thì “Hiệu trưởng các trường THPT cần tổ chức các buổi họp hội CMHS, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cần làm cho CMHS nhận thức rõ việc hướng nghiệp rất cần thiết đối với sự thành đạt nghề nghiệp của con em họ sau này” có giá trị trung bình đều ở mức rất cần thiết và rất khả thi (mức cần thiết 4.56, 4.25 và mức khả thi 4.56, 4.07). Cha mẹ học sinh có rất ít thời gian để tìm hiểu về hoạt động giáo dục hướng nghiệp vì còn phải lo làm kinh tế, công tác của bản thân, cho nên trong những dịp họp cha mẹ học sinh sẽ tập trung được toàn bộ cha mẹ học sinh vì vậy thời điểm này rất thích hợp để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh, học sinh. Ngoài ra thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng là một kênh rất hiệu quả để tuyên truyền về hoạt động này.

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Nội dung thực hiện “Kế hoạch năm học nói chung và kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp nói riêng phải căn cứ vào hướng dẫn của các cấp lãnh đạo” có giá trị trung bình ở mức rất cần thiết và rất hiệu quả (giá trị trung bình của mức cần thiết bằng 4.33, 4.17 và mức khả thi bằng 4.72, 4.27), đây là một chức năng quan trọng của quản lý, đồng thời cũng là trách nhiệm của CBQL, giáo viên khi làm thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Để quản lý hoạt động hướng nghiệp hiệu quả thì việc bám sát các hướng dẫn của các cấp là hết sức quan trọng, vừa tránh làm sai, lệch định hướng, thiếu hiệu quả đồng thời góp phần giải quyết tốt việc làm cho người học khi tốt nghiệp. Đối với “Kế hoạch phải thể hiện rõ các con đường thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp” qua khảo sát CBQL, giáo viên đều đánh giá rất cần thiết và rất khả thi với giá trị trung bình mức cần thiết là 4.50, 4.22 và mức khả thi lần lượt là 4.78, 4.25. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động hoàn toàn mới mẻ nên kinh nghiệm thực hiện còn ít đồng thời giáo viên đều kiêm nhiệm chưa chính quy nên việc thực hiện kế hoạch hoạt động hướng nghiệp rất khó khăn vì thế muốn hiệu quả cao đòi hỏi kế hoạch phải thể hiện rõ các con đường để thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp để giáo viên thực hiện dễ dàng và hiệu quả. Ngoài ra để hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp đạt hiệu quả đòi hỏi CBQL khi xây dựng kế hoạch phải “Đảm bảo tính dân chủ, công khai trong việc lập kế hoạch để tập trung sức lực, trí tuệ của tập thể hội đồng sư phạm cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm cho các thành viên”. Nội dung này được CBQL, giáo viên đánh giá rất cần thiết và rất khả thi nêu thực hiện với giá trị trung bình của mức cần thiết là 4.28, 4.32 và mức khả thi có giá trị trung bình là 4.67, 4.41. Để tất cả các thành viên trong một tổ chức có động lực làm việc, phát huy được sức mạnh của tập thể thì tính dân chủ, công khai tránh tình trạng “bên trọng bên khinh” dẫn đến mất đoàn kết nội bộ ảnh hưởng rất lớn đến nhà trường do vậy nội dung này luôn được các nhà quản lý đặt lên hàng đầu.

Biện pháp 3: Bồi dưỡng đội ngũ tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp đây là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả quản lý nói chung và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp nói riêng. Bởi vì nếu có một đội ngũ tốt thì việc chỉ đạo thực hiện rất dễ dàng và hiệu quả sẽ cao hơn. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Nội dung thực hiện “Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên viên tư vấn hướng nghiệp ở các trường đại học có chuyên ngành tâm lý giáo dục, đặc biệt là các trường sư phạm” được CBQL và giáo viên đánh giá cao đạt mức rất cần thiết và rất khả thi với giá trị trung bình của mức cần thiết là 4.39, 4.22 và mức khả thi là 4.89, 4.28. Nếu có người thầy tốt thì sẽ có học trò tốt, trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp cũng không ngoại lệ nếu có đội ngũ chuyên viên tư vấn hương nghiệp được đào tạo bài bản, hiểu biết sâu rỗng đối với lĩnh vực hướng nghiệp thì sẽ tư vấn, định hướng giúp học sinh có cái nhìn rõ ràng hơn về định hướng nghề nghiệp mà mình lựa chọn từ đó hiệu quả quản lý sẽ được nâng cao. Hiện nay chưa có nhiều lực lượng này đòi hòi các trường phải có giải pháp tạm thời đó là “Nhà trường cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy công nghệ, hoặc giáo viên kiêm nhiệm” rất được CBQL, giáo viên đánh giá ở mức rất cần thiết và rất khả thi. Giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi, am hiểu học sinh nhất sau gia đình, nên biết được tâm sinh lý của học sinh, điểm mạnh yếu của học sinh do đó dễ tác động đến những quyết định của học sinh. Những nội dung tư vấn của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn công nghệ hoặc giáo viên kiêm nhiệm đúng đắn, thuyết phục sẽ giúp học sinh xác định đúng nghề nghiệp thích hợp cho bản thân. Như vậy hiệu quả quản lý của CBQL cũng sẽ nâng cao hơn. Một nội dung có thể giúp nâng cao đội ngũ và hiệu quả quản lý đó là “Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại nhà trường” được CBQL, giáo viên đánh giá cao. Bởi vì có kiểm tra đánh giá thường xuyên thì CBQL sẽ phát hiện được những sai sót và kịp thời điều chỉnh giúp giáo viên thực hiện tốt hơn hoạt động giáo dục hướng nghiệp và từ đó nâng cao được năng lực cho đội ngũ thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường.

Biện pháp 4: Giải quyết chế độ chính sách có liên quan cho những cá nhân tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đây là giải pháp căn bản để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Nội dung thực hiện “Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Hằng năm dành riêng một khoản kinh phí cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp” được CBQL, giáo viên đánh giá mức rất cần thiết và rất khả thi với giá trị trung bình lần lượt là 4.44, 4.32, 4.78, 4.41. Bất cứ công việc nào cũng thế, ở đâu cũng thế, cần phải giải quyết kịp thời các chế độ chính sách của các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp kịp thời chứng tỏ CBQL rất quan tâm đến giáo viên, nhân viên sẽ động viên thúc đẩy tinh thần tích cực đối với công việc và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Đồng thời hằng năm cần phải xây dựng một khoản kinh phí để hỗ trợ thêm, khen thưởng kịp thời sẽ mang tính khích lệ tinh thần của người tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay, kinh phí nhà nước cấp rất hạn chế nên CBQL cần phải thực hiện “Xin chủ trương các cấp thực hiện xã hội hóa vận động kinh phí để hỗ trợ cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp” được CBQL và giáo viên đánh giá khá cao với mức rất cần thiết và mức rất khả khả thi đều có giá trị trung bình trên 4.28. Dân gian có câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao” một mình nhà nước bao cấp tất cả các lĩnh vực thì rất khó có đủ kinh phí, nhưng nếu huy động sức lực từ các mạnh thường quân thì sẽ có dồi dào kinh phí để giải quyết các vấn đề có liên quan. Để hỗ trợ cho giải pháp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn đội ngũ tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp thì việc “Xây dựng dự trù kinh phí hỗ trợ cho những buổi giao lưu, hội thảo, tham quan với chủ đề hướng nghiệp” là hết sức cần thiết. Muốn tổ chức mà không có kinh phí thì khó thực hiện được. Như vậy hằng năm phải dự trù kinh phí để tổ chức những buổi giao lưu, hội thảo, tham quan với chủ đề hướng nghiệp cụ thể theo kế hoạch nhằm giúp cho sự quản lý hiệu quả hơn. Một biện pháp lâu dài và bền vững hơn để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp đó là “Xây dựng chính sách ưu đãi cho giáo viên hướng nghiệp” được đánh giá khá cao với giá trị trung bình đều ở mức rất cần thiết và rất khả thi (4.44, 4.27, 4.72, 4.35).

Biện pháp 5: Xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đây là điều kiện cần thiết để các hoạt động trong nhà trường diễn ra. Dân gian có câu “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, cơ sở vật chất có đảm bảo thì hiệu quả của các hoạt động giáo dục mới được nâng cao. Vì thế, phải “Xây dựng kế hoạch đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp” được CBQL, giáo viên đánh giá là rất cần thiết, rất khả thi rất cao với giá trị trung bình lần lượt là 4.22, 4.33, 4.67, 4.50. Nếu kinh phí nhà nước hạn chế không đủ để thực hiện thì cần phải “Xã hội hóa để tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động hướng nghiệp” cũng được CBQL, giáo viên đánh giá khá cao với giá trị trung bình lần lượt là 4.50, 4.72, 4.09, 4.35.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Trên cơ sở thực tiễn của hoạt động giáo dục hướng nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cùng với những ưu điểm và hạn chế hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT tại huyện Đồng Phú, các giải pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cấp THPT được đề xuất mang tính thiết thực góp phần làm cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.

Bảy nguyên tắc đề xuất giải pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp: nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý; nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa, nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn; nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả đã được đề cập. Các nguyên tắc trên hoàn toàn phù hợp và sát thực tiễn làm cho nguyên tắc đảm bảo tính đi đúng hướng và đạt chất lượng hiệu quả.

Xuất phát từ thực trạng nêu trên, tôi mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT tại huyện Đồng Phú.

Nâng cao nhận thức cho đội ngũ những người làm công tác giáo dục hướng nghiệp, quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp, cha mẹ, học sinh và các lực lượng khác trong và ngoài nhà trường về mục đích, ý nghĩa của hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT. Xác lập lại vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban hướng nghiệp từ cấp Sở đến các trường THPT.

Cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ những người tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp, nhất là đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường, thêm biên chế giáo viên phụ trách hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề ở mỗi trường THPT, góp phần đẩy mạnh hoạt động định hướng nghề nghiệp, chọn nghề tương lai, nhất là đối với học sinh khối 12 sau khi tốt nghiệp ra trường. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp sao cho có hiệu quả, động viên mọi người tham gia hoạt động này, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT.

Tăng cường ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thêm trang thiết bị hiện đại đủ để phục vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT. Tăng cường trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng về hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT.

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động quan trọng trong xã hội. Trước yêu cầu của thực tế về nguồn nhân lực cho sự phát triển của nền kinh tế, xã hội, sự mất cân bằng của cơ cấu cung cầu nguồn lực lao động, hơn bao giờ hết, vai trò của nghành giáo dục, của nhà trường hiện nay trở nên đóng vai trò chủ đạo trong sự phối hợp hoạt động giáo dục hướng nghiệp giữa các lực lượng.

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp cần được nhận thức lại và được đặt đúng vị trí của nó. Đây là một hoạt động giáo dục nên cần có một chương trình chính khóa, có thời gian đủ cho các hoạt động, có nguồn lực và những điều kiện cần thiết.

Để hoạt động giáo dục hướng nghiệp có hiệu quả, cần tiến hành đổi mới toàn diện từ chương trình giáo dục trung học phổ thông đến tuyển sinh vào giáo dục nghề nghiệp và đại học, phân hóa và phân ban hẹp và sớm theo định hướng nghề nghiệp từ chương trình trung học phổ thông.

Kết quả điều tra thực trạng cho thấy bức tranh đầy đủ về hoạt động giáo dục hướng nghiệp hiện nay trong nhà trường THPT, từ nội dung chương trình, phương pháp tổ chức hoạt động, nguồn lực vật chất và con người… sự tác động của hoạt động giáo dục hướng nghiệp đến việc lựa chọn nghề nghiệp của học sinh còn nhiều hạn chế.

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp phải được bắt đầu từ nhà trường, vì vậy trước yêu cầu mới và nhiệm vụ mới, nhà trường THPT phải có sự thay đổi, điều chỉnh về nhân lực, vật lực và phương thức làm việc để đáp ứng với nhiệm vụ đã đề ra. Công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp đòi hỏi phải có những đáp ứng cụ thể với những biện pháp quản lý phù hợp trong tình hình mới. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Kết luận

Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên tại huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước” là một hoạt động quản lý giáo dục có vai trò quan trọng trong phân luồng học sinh, góp phần cung cấp lao động cho huyện, tỉnh nhà. Để thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp, các điều kiện nhất thiết phải có là bộ máy quản lý, công tác đội ngũ, nội dung chương trình, cơ chế về chính sách, và đặc biệt là nhận thức của xã hội về giáo dục hướng nghiệp, hội tụ đầy đủ các yêu tố này sẽ là tiền đề góp phần thành công trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Trên cơ sở tổng quan vấn đề nghiên cứu, khái quát kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và nghiên cứu lí luận về giáo dục hướng nghiệp trung học phổ thông, nghiên cứu thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông tại huyện Đồng Phú tôi rút ra kết luận:

Các nhà trường trong khu vực với quy mô khác nhau; khả năng nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh đối với công tác giáo dục hướng nghiệp có khác nhau, nhưng đều đã thừa nhận vai trò to lớn của công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông là rất quan trọng và mang tính chất quyết định trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Tuy không được xem như là một nội dung giáo dục có tầm quan trọng như các môn học khác trong nhà trường, nhưng các nhà trường cũng đã có kế hoạch cho công tác giáo dục hướng nghiệp với các hình thức, nội dung và mức độ hoạt động khác nhau.

Về nhận thức từ các lực lượng xã hội kể cả trong ngành giáo dục về hoạt động giáo dục hướng nghiệp đôi khi chưa chưa quan tâm đúng mức, ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Hình thức tổ chức chưa phong phú, hiệu quả không cao nên chưa thu hút được nhiều học sinh tham gia. Dẫn đến học sinh lựa chọn nghành nghề theo cảm tính chưa thực tế, không phù hợp với năng lực của bản thân.

Các trường chưa quan tâm đúng mức trong quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp, gặp nhiều khó khăn trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện chưa sâu sát, kiểm tra đánh giá còn sơ sài chưa đi vào chiều sâu. Đầu tư cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp rất ít, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn, giải quyết các chế độ chính sách còn chậm trễ, không có các khoản hỗ trợ thêm để động viên tinh thần. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp chưa phát huy được ngang tầm với nó như là một nội dung của quá trình giáo dục trong nhà trường, biểu hiện cụ thể là: Nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về giáo dục hướng nghiệp chưa cao; hầu hết lực lượng tham gia công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường của huyện đều chưa được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về giáo dục hướng nghiệp nên hiệu quả còn rất hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch, các quy định, chế độ kiểm tra đánh giá về công tác này chưa thấy đề cập đến trong kế hoạch hàng năm của nhà trường.

Các giải pháp trên khi thực hiện sẽ có những tác động đồng bộ đến các yếu tố cấu trúc của hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm làm cho nó thực sự được tổ chức một cách hệ thống và đồng bộ hơn. Các giải pháp trên đã được trưng cầu ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi; đồng thời được tổ chức thử nghiệm để khẳng định về hiệu quả của chúng.

Kết quả thử nghiệm đã khẳng định các giải pháp đề xuất là quan trọng, cần thiết, khả thi cao và phù hợp với đặc điểm của khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của hoạt động Giáo dục – Đào tạo cùng sự phát triển chung về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, có thể có một số thay đổi hoặc điều chỉnh về các chủ trương, qui định của ngành, nên trong quá trình thực hiện các biện pháp trên sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Kiến nghị

2.1. Đối với Bộ giáo dục và Đào tạo

Phải có cơ chế chính sách phù hợp với những GV tham gia công tác hướng nghiệp trong nhà trường THPT. Xây dựng chủ trương, chỉ đạo thực hiện, đầu tư tài chính, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Các đầu tư về hoạt động giáo dục hướng nghiệp nên có tính độc lập, không phụ thuộc vào các lĩnh vực khác vì bản thân hoạt động giáo dục hướng nghiệp đòi hỏi cần có nguồn tài chính riêng thì mới phát huy hết chức năng nhiệm vụ.

Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn về hoạt động giáo dục hướng nghiệp và các lớp về nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ CBQL các trường THPT nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát việc triển khai và thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT. Có kế hoạch tham mưu với các cơ quan hữu quan huy động các lực lượng xã hội tham gia tích cực có hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ CBQL, GV tham gia giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT.

2.3. Đối với các trường THPT Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

Ban giám hiệu cần quan tâm đến hoạt động giáo dục hướng nghiệp, ý thức tầm quan trọng của hoạt động giáo dục hướng nghiệp do vậy các nhà trường cần thực hiện nghiêm túc chủ trương của các cấp lãnh đạo trong việc hướng nghiệp cho HS. Đầu tư cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Hàng năm cần có nội dung nhận xét, đánh giá công tác giáo dục hướng nghiệp và có chính sách khen thưởng đối với những bộ phận thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

Tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của công tác hướng nghiệp cho HS, cha mẹ HS; phối hợp với các cơ sở sản xuất, các trường CĐ, ĐH tổ chức cho học sinh tham quan các cơ sở sản xuất, các trường đại học để tìm hiểu về những ngành nghề mà các em định hướng. Bên cạnh đó tổ chức các buổi nói chuyện cho chính cha mẹ HS về vấn đề chọn nghành, nghề của con em mình, tránh tình trạng cha mẹ bắt con em mình lựa chọn ngành, nghề theo sự lựa chọn ngành nghề của họ.

2.4. Đối với cha mẹ học sinh

Tìm hiểu kỹ hơn về nội dung hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu tâm sinh lý, năng lực của con em mình, các yêu cầu của các ngành nghề mà các em lựa chọn để có những định hướng đúng đắn cho con em mình. Tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục hướng nghiệp mà nhà trường tổ chức để cùng với con em mình có những kiến thức về nghề nghiệp mà học sinh lựa chọn để có những lời khuyên phù hợp. Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

One thought on “Luận văn: Giải pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464