Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông hiền đa Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo chủ trương đường lối của Đảng

Các giải pháp quản lý GDHN được thực hiện trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hướng tới phát triển cân đối nguồn lao động, cân đối về ngành nghề theo nhu cầu của xã hội. Các biện pháp trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm các nước trên thế giới, các nước phát triển và đang phát triển. Từ chọn lọc những kinh nghiệm quý để vận dụng vào thực tiễn đất nước và cụ thể là huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ một cách thiết thực, phù hợp để GDHN hoạt động đúng hướng.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu

Nguyên tắc này đòi hỏi việc xây dựng các biện pháp quản hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông Hiền Đa huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu đổi mới giáo dục phải hướng tới mục tiêu đổi mới GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay của đất nước. Mặt khác phải hướng đến việc thực hiện và đảm bảo mục tiêu phát triển nhà trường theo các kế hoạch chiến lược mà nhà trường đã xây dựng. Biện pháp đề xuất phải đảm bảo mục tiêu phát triển toàn diện và giáo dục hướng nghiệp cho HS trong nhà trường.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Việc xây dựng mô hình quản lý GDHN dựa trên cơ sở của Luật Giáo dục và những văn bản quy phạm của Bộ GD – ĐT. Bên cạnh đó, cần căn cứ vào những điều kiện cụ thể của nhà trường về khả năng về tài chính, về tổ chức, về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm, các tổ chức quản lý, rèn luyện học sinh để bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi. Các biện pháp đưa ra vừa sát thực tế vừa có tính khả thi cao Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở Trường trung học phổ thông Hiền Đa huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

3.2.1. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và các lực lượng làm nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp tại Trường trung học phổ thông Hiền Đa huyện Cẩm khê tỉnh Phú Thọ

3.2.1.1. Mục đích

Giáo viên và các lực lượng làm nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp là lực lượng chủ yếu quyết định trực tiếp đến hiệu quả của công tác hướng nghiệp. Muốn giáo dục hướng nghiệp có hiệu quả cao thì phải xây dựng đội ngũ hướng nghiệp giỏi. Thực hiện biện pháp này nhằm giúp lực lượng GDHN có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ GDHN cho HS đáp ứng yêu cầu đổi mới.

3.2.1.2. Nội dung và cách tiến hành

Đội ngũ làm nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp cần phải được bồi dưỡng có hệ thống. Việc bồi dưỡng có thể thực hiện qua các khoá học ngắn, các chương trình tập huấn của bộ, của sở. Ban hướng nghiệp của nhà trường có trách nhiệm xây dựng chương trình bồi dưỡng riêng cho đội ngũ hướng nghiệp nhà trường. Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng này phải dựa trên cơ sở chương trình hướng nghiệp của Bộ giáo dục và đào tạo, kết hợp với các chương trình giáo dục hướng nghiệp của các quốc gia tiên tiến trên thế giới và phải tham vấn ý kiến của các chuyên gia về giáo dục hướng nghiệp.

Các nội dung cần bồi dưỡng cho giáo viên và các lực lượng tham gia GDHN là:

Bồi dưỡng kiến thức nội dung “Hoạt đông trải nghiệm, hướng nghiệp” của Chương trình giáo dục phổ thông đã ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

 • Bồi dưỡng thiết kế giáo án, kế hoạch hoạt động GDHN.
 • Bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng các hình thức, phương pháp và các nguồn lực trong GDHN.
 • Bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng CNTT trong GDHN.
 • Bồi dưỡng về các kỹ năng tư vấn nghề, định hướng nghề, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường để GDHN…

Sau khi xây dựng nội dung bồi dưỡng thích hợp cần có các hình thức bồi dưỡng phù hợp với hoàn cảnh thực tế của giáo viên. Phương thức bồi dưỡng phải được cải tiến theo hướng phân hoá nội dung, đa dạng và linh hoạt về hình thức để làm sao phù hợp được với điều kiện công tác của mọi người. Có thể sử dụng các hình thức sau:

 • Bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng tập trung của các cấp QLGD;
 • Bồi dưỡng theo nội dung hướng nghiệp của trường thông qua tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm hay tích hợp trong các nội dung bồi dưỡng khác;
 • Tự bồi dưỡng của giáo viên thông qua đọc sách, khai thác tài liệu về GDHN trên mạng internet;
 • Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tổ chuyên môn;
 • Tham quan các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tìm hiểu các mô hình GDHN thành công ở các trường khác…

Việc bồi dưỡng đội ngũ làm nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp phải được tiến hành sao cho sau khi bồi dưỡng họ có đủ thông tin, đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Thành lập đội ngũ GV cốt cán trong GDHN tại nhà trường: Hiệu trưởng thành lập đội ngũ này với những GV có năng lực, chuyên môn và trách nhiệm cao. Trong sinh hoạt, học tập bồi dưỡng chuyên môn, các GV cốt cán phát huy vai trò trách nhiệm của mình để triển khai các nội dung hoạt động bồi dưỡng chuyên môn đến từng CBQL, GV tham gia đạt hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng GDHN cho giáo viên tại nhà trường phù hợp với điều kiện hiện có.

Lựa chọn giáo viên tham gia bồi dưỡng tập trung: Trước khi lựa chọn, nhà trường cần làm tốt công tác đánh giá năng lực của đội ngũ giáo viên nhà trường (điểm mạnh, điểm yếu, tâm tư, nguyện vọng cá nhân). Sau đó đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu của chương trình bồi dưỡng GDHN do các cấp QLGD tổ chức để lựa chọn được những giáo viên tham gia phù hợp. Đảm bảo cho mọi giáo viên trong nhà trường được tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực, đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động GDHN.

Chỉ đạo, tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên

Những giáo viên được lựa chọn, tiến hành tham gia học tập, bồi dưỡng theo kế hoạch. Nhà trường cần tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần, cũng như sắp xếp công việc ở nhà trường một cách hợp lý để tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho giáo viên khi tham gia công tác bồi dưỡng. Những giáo viên này cần nghiêm túc, tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động bồi dưỡng GDHN.

Những GV sau khi được tham gia bồi dưỡng sẽ triển khai viết báo cáo, tổng kết kinh nghiệm để trình bày và hướng dẫn truyền đạt cho những giáo viên khác thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, ngoại khóa, tập huấn và trao đổi trong nhà trường.

Trong những buổi bồi dưỡng, tập huấn tại trường, nhà trường cần xây dựng tốt kế hoạch và tổ chức khoa học, có hiệu quả đảm bảo cho mọi người có cơ hội được tham gia. Phân công công việc, nhiệm vụ cho từng cá nhân, bộ phận rõ ràng; Xác định cơ chế phối hợp và trách nhiệm cụ thể. Sau các buổi bồi dưỡng này, nhà trường cần yêu cầu giáo viên viết báo cáo tổng kết để đánh giá kịp thời. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Ban giám hiệu nhà trường cần phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên và các hoạt động bồi dưỡng tại nhà trường, để có thông tin, cơ sở làm tốt công tác quản lý, điều chỉnh nhằm đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng ngày càng hiệu quả hơn.

Khuyến khích quá trình tự học, tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên. Cung cấp hệ thống tài liệu; xây dựng, trang bị hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường đầy đủ, hiện đại để phục vụ cho quá trình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, nhà trường nên khuyến khích đội ngũ GV tham gia nghiên cứu khoa học, viết các sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục KNS cho HS. Nhằm đề xuất, xây dựng những biện pháp, cách làm hay khắc phục những hạn chế, khó khăn trong hoạt động GDHN cho HS nhà trường hiện nay, làm điển hình để ứng dụng vào hoạt động trong phạm vi nhà trường.

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

CBQL, GV có nhận thức tốt về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông.

CSVC được trang bị đầy đủ nhằm phục vụ công tác tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và các lực lượng làm nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp tại Trường THPT Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

3.2.2. Chỉ đạo thiết kế các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo kế hoạch giáo dục nhà trường

3.2.2.1. Mục đích Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Mục đích của biện pháp nhằm đưa ra các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp mới thu hút được sự quan tâm chú ý của phụ huynh học sinh, gây hứng thú cho học sinh trong việc tìm hiểu và lựa chọn nghề nghiệp. Nhờ đó quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Thực hiện biện pháp này nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động giữa các GV và các lực lượng tham gia GDHN tại nhà trường.

3.2.2.2. Nội dung và cách tiến hành

Căn cứ vào kế hoạch GD nhà trường đã xây dựng đầu năm học, Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch GDHN của tổ và yêu cầu GV tiến hành xây dựng kế hoạch GDHN của cá nhân phù hợp.

Hiệu trưởng chỉ đạo các GV và lực lượng tham gia GDHN trong nhà trường soạn giáo án hướng nghiệp đảm bảo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực hướng nghiệp cho HS. Khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của từng GV trong thiết kế các nội dung GDHN làm sao vẫn đảm bảo nội dung chương trình, nhưng vẫn có phần mở rộng, liên hệ để phát triển năng lực toàn diện về nghề nghiệp cho HS.

Giao cho Đoàn TNCS HCM của trường thiết kế, tổ chức các buổi sinh hoạt hướng nghiệp định kỳ 1 tháng 1 lần và có sự tham gia của học sinh tất cả các khối. Các buổi sinh hoạt hướng nghiệp nên được tổ chức dưới hình thức toạ đàm theo các nội dung nhất định, tuy nhiên nên được chia thành các nhóm: nhóm các buổi toạ đàm hướng nghiệp cho học sinh khối tự nhiên, cho học sinh khối xã hội, cho học sinh khối ngữ, nhóm các buổi toạ đàm du học ở các nước khác nhau, nhóm các buổi toạ đàm về các ngành nghề nhất định … Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Chỉ đạo cho Phó Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức cho HS các khối lớp tham quan các cơ sở sản xuất, các công ty, xí nghiệp hay các làng nghề: Công ty TNHH May Sông Lam; Hợp tác xã Minh Tân; Khu công nghiệp Cẩm Khê… trên địa bàn nhằm cho học sinh tiếp cận và có cái nhìn thực tế về thế giới nghề nghiệp.

Chỉ đạo đội ngũ GV cốt cán về GDHN trong nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp với trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Khê để tổ chức dạy nghề phổ thông cho HS.

Đội ngũ GV cốt cán cần phải thiết kế các mẫu giáo án hướng nghiệp phù hợp với quy định chung và điều kiện nhà trường. Sau đó, triển khai hướng dẫn, tổ chức cho GV thực hiện thiết kế giáo án GDHN thống nhất theo mẫu chung, tuy nhiên khuyến khích sự sáng tạo của GV nhưng đảm bảo yêu cầu, mục tiêu chung về GDHN.

Đoàn TNCS HCM nhà trường thiết kế chương trình, kế hoạch về các buổi tư vấn, định hướng nghề, các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với cựu học sinh hay với các trường ĐH, CĐ trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Đoàn TNCS HCM thành lập CLB hướng nghiệp trong trường, tạo ra sân chơi, điều kiện gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi về nghề nghiệp cho HS.

Thiết kế được các hoạt động GDHN phù hợp với chương trình giáo dục, đặc điểm HS, tình hình địa phương và xu thế phát triển nghề nghiệp thì sẽ đảm bảo cho hoạt động đạt được hiệu quả cao, hướng đến các mục tiêu giáo dục hướng nghiệp. Chính vì thế, việc chỉ đạo hoạt động này cần sâu sát, thường xuyên và cập nhật liên tục.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Quá trình xây dựng kế hoạch GDHN phải dân chủ, huy động được sự tham gia của CBQL, GV, đại diện CMHS, tổ chức, cá nhân khác;
 • Phải cập nhật thông tin nhu cầu nhân lực của địa phương, đất nước để xây dựng kế hoạch GDHN phù hợp.
 • CBQL nhà trường phải nhanh nhạy, am hiểu và linh hoạt trong công tác chỉ đạo thiết kế các hoạt động GDHN.

3.2.3. Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các đối tác quan trọng trong thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

3.2.3.1. Mục đích Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Giáo dục hướng nghiệp tốt có ý nghĩa không chỉ đối với cá nhân học sinh mà đối với cả xã hội. Bởi vậy giáo dục hướng nghiệp cần xã hội hoá để có được sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần nhất là trong thời kỳ hiện nay, khi mà chi từ ngân sách cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp còn quá ít mà chi phí để thực hiện tốt hoạt động giáo dục hướng nghiệp thì lại khá nhiều. Bởi vậy biện pháp này nhằm thu hút sự đầu tư cho giáo dục hướng nghiệp từ các tổ chức xã hội và đó là điều cần thiết.

3.2.3.2. Nội dung và cách tiến hành

Tiến hành phân tích thực trạng GDHN tại nhà trường về mọi mặt (con người, cơ sở vật chất, tài chính…) theo: điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân, thời cơ, thách thức để làm cơ sở cho lập kế hoạch.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch GDHN của nhà trường vào đầu năm học và trong bản kế hoạch cần làm rõ các nội dung:

 • Xác định được mục tiêu, yêu cầu hoạt động GDHN và công tác quản lý GDHN trong nhà trường.
 • Xác định được hệ thống các nội dung công việc cần thực hiện.
 • Xác định, đánh giá mức độ công việc (Quan trọng, không quan trọng, khẩn cấp, không khẩn cấp) để lựa chọn nội dung thực hiện trước hoặc sau cho phù hợp.
 • Xác định phương thức thực hiện GDHN (tiến hành bằng cách nào?)
 • Xác định phương pháp, hình thức kiểm tra
 • Xác định các nguồn lực tham gia vào kiểm tra
 • Xác định rõ ràng về thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành
 • Xác định địa điểm Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp với các đối tác quan trọng trong GDHN cho HS:

 • Hiệu trưởng xác định rõ các đối tác quan trọng trong GDHN với nhà trường: Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê; Các trường ĐH, CĐ: Trường ĐH Hùng Vương, CĐ Y tế Phú Thọ; CĐ nghề Phú Thọ…; Khu công nghiệp Cẩm Khê; Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn…
 • Cơ chế phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Khê:

Nhà trường và trung tâm phối hợp để tổ chức dạy nghề phổ thông cho HS theo quy định. Phía trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch học tập, thời khóa biểu và phân công giáo viên giảng dạy nghề phổ thông. Còn nhà trường sẽ có trách nhiệm bố trí phòng học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; GVCN sẽ có trách nhiệm trong việc quản lý, theo dõi và đôn đốc HS trong quá trình học nghề phổ thông.

 • Cơ chế phối hợp với các trường ĐH, CĐ: Trường ĐH Hùng Vương, CĐ Y tế Phú Thọ; CĐ nghề Phú Thọ…

Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tư vấn nghề nghiệp tại trường, chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho buổi đó. GVCN sẽ có trách nhiệm thông báo, quản lý, theo dõi nề nếp học sinh. Đội ngũ GV cốt cán phối hợp với các trường ĐH, CĐ để xây dựng chương trình và kế hoạch tổ chức. Các trường ĐH, CĐ có trách nhiệm cử cán bộ xuống tổ chức tư vấn nghề, chuẩn bị các tài liệu liên quan và tiến hành giới thiệu ngành nghề mà nhà trường đào tạo tới HS…

 • Cơ chế phối hợp với các doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp…

Hiệu trưởng đại diện nhà trường liên hệ và đặt vấn đề với các doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp… trên địa bàn về việc cho HS đi tham quan thực tế, trải nghiệm nghề nghiệp. Giao cho Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết phù hợp với từng doanh nghiệp, công ty.

Đoàn thanh niên, GVCN có trách nhiệm tổ chức đưa đón, quản lý HS khi tham gia hoạt động đảm bảo an toàn.

Các doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp… sẽ bố trí địa điểm cho HS tham gia trải nghiệm, tham quan. Cử cán bộ tư vấn, giới thiệu về các ngành nghề, công việc của công ty, doanh nghiệp… Tạo điều kiện cho HS được học hỏi và nắm bắt thực tế thị trường nghề nghiệp.

Phối hợp với cựu học sinh nhà trường, các doanh nhân … để tổ chức các buổi trao đổi, tư vấn về nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm về lựa chọn nghề. Có thể tổ chức theo hình thức các khối lớp với số lượng HS không quá đông để mang lại hiệu quả tốt nhất. Các cựu học sinh, doanh nhân có trách nhiệm chuẩn bị nội dung chia sẻ, trao đổi về nghề nghiệp và gửi về nhà trường để theo dõi. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

3.2.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • CBQL, GV và các đối tác phải có nhận thức tốt về tầm quan trọng của việc kế hoạch hóa và cơ chế phối hợp trong thực hiện GDHN cho học sinh.
 • CBQL nhà trường có năng lực giao tiếp, có mối quan hệ hài hoà với đối tác trong GDHN.

3.2.4. Tổ chức kiểm tra đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo hướng đảm bảo chất lượng

3.2.4.1. Mục đích

Giúp giáo viên đánh giá được chất lượng, nắm được trình độ, sức học của học sinh, kiểm tra được hiệu quả của hoạt động GDHN của mình để điều chỉnh cho phù hợp hơn. Giúp cho người CBQL có cái nhìn tổng thể, toàn diện về hoạt động, nắm bắt đầy đủ các thông tin về hoạt động để kịp thời đưa ra các quyết định quản lý phù hợp đảm bảo cho hoạt động diễn ra hiệu quả.

Kiểm tra, đánh giá các hoạt động GDHN vừa có tác dụng điều chỉnh vừa có ý nghĩa thúc đẩy đối với chính quá trình tổ chức hoạt động.

3.2.4.2. Nội dung và cách tiến hành

Các nội dung trong kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN cho HS cần tập trung:

 • Kiểm tra hoạt động học tập GDHN của HS
 • Kiểm tra quá trình thiết kế giáo án, thiết kế nội dung GDHN
 • Kiểm tra hoạt động tổ chức dạy học GDHN của GV và các lực lượng tham gia hoạt động GDHN
 • Kiểm tra các điều kiện phục vụ hoạt động GDHN
 • Kiểm tra việc kiểm tra, đánh giá kết quả GDHN của GV đối với HS
 • Kiểm tra công tác phối hợp giữa nhà trường với các đối tác quan trọng: trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê, Trường ĐH Hùng Vương, Trường CĐ Y Phú Thọ, Khu công nghiệp Cẩm Khê, các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn huyện. Hiệu trưởng tiến hành lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề GDHN trong nhà trường; Tiến hành thành lập đoàn thanh tra với các cán bộ, GV có năng lực, uy tín trong nhà trường.

Hiệu trưởng tiến hành chỉ đạo cho các tổ chuyên môn, GV đóng góp ý kiến về các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá GDHN phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường. Sau đó, giao cho một phó hiệu trưởng tiến hành tổng hợp, xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi trong nhà trường. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Hiệu trưởng tiến hành phổ biến, hướng dẫn cho các thành viên yêu cầu, mục tiêu và quy trình kiểm tra hoạt động GDHN trong nhà trường. Chỉ đạo, quán triệt các thành viên tham gia kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng trong GDHN.

Kiểm tra toàn diện các hoạt động:

 • Hoạt động dạy nghề phổ thông của trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê
 • Kiểm tra các buổi tư vấn nghề, định hướng nghề do trường phối hợp với các trường ĐH, CĐ.
 • Kiểm tra các buổi tham quan, trải nghiệm về nghề nghiệp của HS trong các doanh nghiệp, công ty…
 • Kiểm tra các buổi giao lưu, gặp gỡ với cự học sinh, doanh nhân…

Các lực lượng tham gia kiểm tra phải ghi chép đầy đủ, trung thực các thông tin, thực trạng của hoạt động để làm cơ sở cho đánh giá. Sau mỗi đợt kiểm tra phải rút ra được kết luận và báo cáo về BGH nhà trường.

Hiệu trưởng tổ chức buổi đánh giá kết quả GDHN trong nhà trường theo tháng hoặc theo quý để tổng kết và rút kinh nghiệm sau những buổi GDHN. Khen thưởng đối với những bộ phận, cá nhân có thành tích tốt, tích cực trong GDHN; đồng thời nhắc nhở, phê bình những cá nhân có biểu hiện tiêu cực trong hoạt động. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng phải xác định được các hoạt động sau kiểm tra, đánh giá để thực hiện cải tiến hoạt động GDHN hiệu quả hơn.

Tổ chức, chỉ đạo và quán triệt cho các bộ phận, cá nhân có liên quan để thực hiện các công việc cải tiến hoạt động GDHN. Yêu cầu xây dựng kế hoạch cải tiến và báo cáo kết quả.

Hiệu trưởng tổ chức tốt phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trong nhà trường liên quan đến hoạt động GDHN và quản lý GDHN để tìm ra những biện pháp, cách làm hay áp dụng phù hợp với điều kiện hiện có nhà trường và mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời, các nghiên cứu này hướng đến việc giải quyết các hạn chế, tồn đọng và cách cải tiến những khó khăn đó trong GDHN tại nhà trường. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

3.2.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Các tiêu chuẩn, tiêu chí phải cụ thể, phù hợp, khả thi đảm bảo sự công bằng trong đánh giá GDHN nhằm kích thích, động viên tạo động lực thúc đẩy hoạt động.
 • Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất và nguồn tài chính để duy trì và đảm bảo cho hoạt động diễn ra thuận lợi.
 • Cán bộ tham gia kiểm tra, đánh giá GDHN phải công bằng, khách quan.

3.2.5. Tổ chức phát triển các nguồn lực vật chất đáp ứng yêu cầu triển khai giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong bối cảnh đổi mới

3.2.5.1. Mục đích

Phát triển mạnh mẽ các nguồn lực vật chất để giúp cho hoạt động GDHN trong nhà trường được diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Giúp cho GV, các lực lượng tham gia hướng nghiệp và HS chủ động, tích cực hơn trong hoạt động.

3.2.5.2. Nội dung và cách tiến hành

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tăng cường đầu tư về CSVC, trang thiết bị phục vụ GDHN. Xây dựng và ban hành các quy định, quy trình mua sắm, sử chữa, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học trong nhà trường nói chung và trong công tác GDHN nói riêng. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Các nội dung CBQL cần đảm bảo trong phát triển nguồn lực vật chất đáp ứng yêu cầu triển khai giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong bối cảnh đổi mới là:

 • Xây dựng hệ thống trường, lớp, phòng học
 • Quản lý mua sắm, trang bị các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động
 • Quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị
 • Quản lý bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị
 • Quản lý tài chính, nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động.

Xây dựng kế hoạch xã hội hóa giáo dục trong đó có hoạt động hướng nghiệp. Giao cho phó Hiệu trưởng nhà trường lên kế hoạch, kịch bản gặp gỡ, nói chuyện với các cơ quan, tổ chức địa phương để kêu gọi sự ủng hộ.

Chỉ đạo thành lập phòng hướng nghiệp trong nhà trường với trang thiết bị cần thiết và hệ thống máy tính máy chiếu. Phòng có thể thông tin về thế giới nghề nghiệp, về thị trường lao động, về xu hướng phát triển của nền kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước. Phòng có thể cung cấp các thông tin về hệ thống đào tạo, các yêu cầu khác nhau của các nghề, tư vấn được cho phụ huynh và học sinh những băn khoăn, thắc mắc về nghề nghiệp. Trong phòng trang bị các tranh ảnh, sách báo, tư liệu về các nghề, tranh ảnh và tiểu sử về những người đã thành đạt về nghề nghiệp của mình, tranh ảnh về các vùng kinh tế của cả nước… Ngoài ra, phòng cũng là nơi trưng bày các sản phẩm đặc biệt của địa phương hoặc do học sinh của trường thực hiện.

Giao cho các bộ phận đảm nhận GDHN và phòng Kế toán để lên kế hoạch dự trù chi phí cụ thể cho các hoạt động GDHN, từ đó có căn cứ để cân đối nguồn tài chính phù hợp.

Hằng năm, tiến hành kiểm kê, đánh giá tình trạng của hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học GDHN để làm căn cứ cho việc mua sắm, sử chữa và bổ sung. Hoạt động này cần được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ và tiết kiệm.

Hiệu trưởng phát động phòng trào tự làm thiết bị dạy học GDHN trong nhà trường, khuyến khích sự sáng tạo, tích cực của GV và HS; đồng thời góp phần làm hạn chế sự thiếu thốn về thiết bị dạy học trong GDHN của nhà trường.

Hiệu trưởng có kế hoạch phân công cho 1 cán bộ hoặc GV trong nhà trường phụ trách chính trong công tác GDHN cho HS và giảm số giờ, số tiết giảng dạy hay các công việc khác. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Phó hiệu trưởng nhà trường cần có sự kiểm tra, theo dõi thường xuyên về phát triển các nguồn lực vật chất trong nhà trường để phục vụ cho GDHN. Cần tiến hành ghi chép đầy đủ, chi tiết các nội dung quản lý để làm căn cứ cho việc đưa ra các đánh giá, điều chỉnh, thay đổi liên quan đến các nguồn lực vật chất nhằm phục vụ tốt hơn và giúp cho GDHN ngày càng hiệu quả hơn.

3.2.5.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Nhà trường cần làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi, vận động sự ủng hộ từ phụ huynh HS, địa phương vào việc mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho nhà trường.

Làm tốt công tác sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học. Đồng thời, chú trọng mua sắm, bổ sung và sửa chữa những thiết bị hư hỏng một cách kịp thời.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Đề tài đề xuất được 5 biện pháp quản lý hoạt động GDHN tại trường THPT Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu đổi mới giáo dục, mỗi biện pháp có những ưu điểm và hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện và không có biện pháp nào là vạn năng, hoàn hảo. Các biện pháp có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, nếu thực hiện đồng bộ thì sẽ là một công cụ đắc lực hỗ trợ cho hoạt động GDHN của nhà trường đạt hiệu quả cao.

Hệ thống các biện pháp là một chỉnh thể thống nhất, mỗi biện pháp giữ một vai trò khác nhau trong chỉnh thể đó: biện pháp tiền đề, biện pháp quyết định, biện pháp điều kiện… Các vai trò này thể hiện rõ trong điều kiện, hoàn cảnh mà chúng ta áp dụng chúng. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Hệ thống các biện pháp quản lý hoạt động GDHN tại trường THPT Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu đổi mới giáo dục mang tính toàn diện. Thực tế cho thấy rằng chúng ta không nên xem nhẹ hay tuyệt đối hóa biện pháp nào; tùy vào đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau mà áp dụng các biện pháp sao cho phù hợp nhất.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm

Mục đích khảo nghiệm là nhằm thu thập thông tin đánh giá về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu đổi mới giáo dục đã được đề xuất. Trên cơ sở đó điều chỉnh những giải pháp chưa phù hợp và khẳng định độ tin cậy của các biện pháp được đánh giá.

3.4.2. Nội dung và phương pháp khảo nghiệm

3.4.2.1. Nội dung khảo nghiệm

Tác giả khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của 5 biện pháp quản lý hoạt động GDHN tại trường THPT Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

3.4.2.2. Phương pháp khảo nghiệm

 • Khảo nghiệm qua phiếu điều tra/bảng hỏi
 • Tổng số phiếu thăm dò, lấy ý kiến là: 53 phiếu
 • Số phiếu thu về: 53 phiếu
 • Thang đánh giá từ cao đến thấp, 4 là mức cao nhất, 1 là mức thấp nhất
 • Điểm trung bình đánh giá mức cần thiết và mức khả thi:
 • 1,00 ≤ ĐTB ≤ 1,75: Không cần thiết/ Không khả thi
 • 1,75 < ĐTB ≤ 2,50: Ít cần thiết/ Ít khả thi
 • 2,50 < ĐTB ≤ 3,25: Cần thiết/ Khả thi
 • 3,25 < ĐTB ≤ 4,00: Rất cần thiết/ Rất khả thi

3.4.3. Đối tượng và địa điểm khảo nghiệm Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Tác giả xin ý kiến của 03 cán bộ quản lý, 50 giáo viên ở trường trung học phổ thông Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

3.4.4. Kết quả khảo nghiệm

3.4.4.1. Mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất

Bảng 3.1. Kết quả khảo sát mức độ cần thiết của các biện pháp

Biểu đồ 3.1. Đánh giá mức độ cần thiết của các biện pháp

Thông qua bảng số liệu 3.1 và biểu đồ 3.1, cho thấy các biện pháp đã đề xuất đều được đánh giá cao về mức cần thiết. Trong 5 biện pháp đã đề xuất thì biện pháp 1; 3; 2 được đánh giá cao với ĐTB lần lượt là 3,30; 3,23 và 3,21. Trong khi đó biện pháp 4 được đánh giá thấp nhất về mức cần thiết.

Các biện pháp được đánh giá ở mức độ cao là BP1, BP3 và BP4. Đây có thể xem là những biện pháp quyết định nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

3.4.4.2. Mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát mức độ khả thi của các biện pháp

Biểu đồ 3.2. Đánh giá mức độ khả thi của các biện pháp

Qua bảng khảo sát 3.2 và biểu đồ 3.2 cho thấy: Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu đổi mới giáo dục được đề xuất nhận được đánh giá cao về mức khả thi.

Trong đó biện pháp 2 (Chỉ đạo thiết kế hoạt các động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo kế hoạch giáo dục nhà trường) được cho rằng rất khả thi khi thực hiện và xếp thứ bậc 1. Bên cạnh đó, biện pháp 1 (Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và các lực lượng làm nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp tại Trường THPT Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) xếp thứ 2 và biện pháp 3 (Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các đối tác quan trọng trong thực hiện GDHN cho HS) xếp thứ 3. Cho thấy, khi áp dụng 3 biện pháp này vào thực tế sẽ đem lại hiệu quả nhất định và được sự đồng tình của đa số CBQL và GV.

Tiểu kết chương 3

Dựa vào cơ sở lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông Hiền Đa huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ theo yêu cầu đổi mới giáo dục, tác giả đã đề xuất 5 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học phổ thông Hiền Đa theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

Các biện pháp đề xuất đảm bảo các nguyên tắc chủ trương đường lối của Đảng, tính mục tiêu và khoa học. Các biện pháp đã tập trung vào việc bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV và các lực lượng tham gia GDHN, ngoài ra cũng làm rõ công tác chỉ đạo thiết kế hoạt các động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường. Đồng thời đã làm rõ quá trình xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các đối tác quan trọng trong thực hiện GDHN hay việc phát triển các nguồn lực đáp ứng GDHN và đề cập tới kiểm tra, đánh giá và cải tiến các hoạt động GDHN.

Sau khi khảo sát thu được kết quả là các biện pháp đề xuất đều được đánh giá đạt mức độ cần thiết và khả thi. Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau, và ở mỗi biện pháp cũng đã đề cập được cơ sở đề ra biện pháp, mục tiêu của biện pháp và cách thức tổ chức thực hiện. Nếu triển khai áp dụng đồng bộ sẽ đảm bảo chất lượng GDHN cho học sinh của trường và góp phần nâng cao chất lượng GD. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động quan trọng không thể thiếu ở các trường THPT nhằm giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về nghề, về chính bản thân mình để có thể định hướng đúng đắn và đưa ra quyết định chọn nghề phù hợp.

Trên cơ sở tổng quan vấn đề nghiên cứu về quản lý GDHN THPT, nghiên cứu thực trạng quản lý GDHN ở trường THPT Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho phép rút ra kết luận:

Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho HS THPT là quá trình các chủ thể quản lý nhà trường thực hiện các tác động quản lý thông qua việc quản lý thiết kế; quản lý triển khai hoạt động; quản lý kiểm tra, cải tiến và đánh giá hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình GDHN, sử dụng các phương pháp, phương tiện và hình thức GDHN phù hợp nhằm đạt được mục tiêu giáo dục hướng nghiệp. Quản lý GDHN cho HS THPT chịu tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan yêu cầu trường THPT phải nắm rõ và có tác động quản lý phù hợp.

Tại trường THPT Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ về cơ bản mọi người đã có nhận thức tương đối đầy đủ và đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của quản lý GDHN trong nhà trường phổ thông. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã có thiết kế và tổ chức triển khai hoạt động GDHN với các hình thức, nội dung và mức độ hoạt động khác nhau và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi mới giáo dục, hoạt động GDHN và quản lý GDHN cho HS trong nhà trường vẫn còn bộc lộ những hạn chế. Tồn tại một bộ phận CBQL, GV, HS và phụ huynh HS chưa thực sự nhận thức tốt về hoạt động; Công tác GDHN chưa thực sự đổi mới về nội dung, phương pháp, thiếu tính toàn diện, các tài liệu phục vụ cho công tác hướng nghiệp còn nghèo nàn, cùng với đội ngũ giáo viên dạy hướng nghiệp còn thiếu và yếu về chuyên môn. Sự phối hợp giữa nhà trường với các trung tâm GDNN-GDTX, các trường ĐH, CĐ hay các công ti, xí nghiệp trên địa bàn chưa được tiến hành một cách đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Chỉ đạo thiết kế hoạt động GDHN của CBQL nhà trường còn yếu, chưa thường xuyên. Các hoạt động tổ chức triển khai vẫn còn lúng túng, thiếu hiệu quả và chưa đề cao hoạt động đánh giá, cải tiến…

Các biện pháp quản lý được đề xuất dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn được triển khai, dựa trên các nguyên tắc đảm bảo chủ trương đường lối của Đảng; đảm bảo tính mục tiêu và tính khả thi. Kết quả khảo nghiệm đã được đa số CBQL, GV nhà trường ủng hộ, tán thành các biện pháp đã khẳng định các biện pháp đề xuất là quan trọng, cần thiết, khả thi và phù hợp với đặc điểm của trường THPT Hiền Đa, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Như vậy, các nhiệm vụ nghiên cứu đã được giải quyết, mục đích nghiên cứu đã đạt được. Đề tài có ý nghĩa lí luận và thực tiễn rõ rệt.

2. Khuyến nghị Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

2.1. Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ

Cần tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo và giám sát việc triển khai và thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT, cần thành lập Ban chỉ đạo giáo dục hướng nghiệp để chỉ đạo trực tiếp Ban giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT.

Có kế hoạch tham mưu với các cơ quan hữu quan khác huy động các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục hướng nghiệp, hỗ trợ kinh phí bằng nguồn xã hội hóa cho hoạt động GDHN.

Hàng năm cần có nội dung nhận xét, đánh giá công tác giáo dục hướng nghiệp ở các trường và có chính sách khen thưởng đối với những đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp học sinh.

2.2. Đối với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Thọ

Cần có số liệu cung, cầu về nguồn nhân lực của địa phương hàng năm. Kết hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX tư vấn, đào tạo nghề cho học sinh.

Thường xuyên có kế hoạch truyền thông về các chính sách về lao động, đòi hỏi nguồn lực lao động tại địa phương để các nhà quản lý giáo dục nắm bắt, xây dựng các chương trình hướng nghiệp, phân luồn đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay.

2.3. Đối với trường THPT huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

Nhà trường cần tạo điều kiện cho đội ngũ giáo dục hướng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình một cách khoa học, sáng tạo, hiệu quả: nên đầu tư kinh phí cho các trang thiết bị, phòng ốc, tài liệu … phục vụ cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Có sự quản lý, kiểm tra, đánh giá một cách thường xuyên các hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường để hoạt động đó đạt hiệu quả cao nhất. Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học

One thought on “Luận văn: Biện pháp giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng giáo dục hướng nghiệp học sinh trung học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464