Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả marketting tại Công ty cổ phần công nghiệp điện Xuân Đức dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN XUÂN ĐỨC Tên tiếng anh: XUAN DUC TD JS.,CO

Tên viết tắt: XUAN DUC ELECTRIC TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: :396 đường Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Số đăng ký: 0200760671

Ngày thành lập : 25/09/2007

Người đại diện : Nguyễn Đức Tuyến

Số điện thoại:0313729199

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động :

 • Giao nhận nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cũng như lắp ráp các thiết bị điện công nghiệp.
 • Nhập khẩu cung ứng vật tư trang thiết bị ,phụ tùng ,phục vụ cho quá trình sửa chữa
 • Kinh doanh buôn bán sửa chữa các thiết bị điện công nghiệp.
 • Lắp ráp các thiết bị điện công nghiệp

Vốn điều lệ công ty: 9.860.000.000 VND

Số nhân viên :50 người trong đó:

 • Giám đốc: 1 người
 • Phó giám đốc: 2 người
 • Phòng kế hoạch vật tư:12 người
 • Phòng kĩ thuật: 25 người
 • Phòng kế toán: 3 người.
 • Phòng marketing và kinh doanh: 7 người

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Tốt Nghiệp Khóa Luận Quản Trị Doanh Nghiệp

2.1.2 Chức năng nghiệm vụ

 • Kinh doanh đúng các ngành nghề như đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước các cổ đông về kết quả kinh doanh, chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do công ty thực hiện.
 • Tổ chức kinh doanh có hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn.
 • Tuân thủ chế độ hạch toán, báo cáo thống kê, chế độ kiểm toán.
 • Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Chấp hành các quy chế về tuyển dụng, hợp đồng lao động theo quy định của luật lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý công ty bằng thỏa ước lao động tập thể và các quy chế khác. Ưu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền lợi, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Tôn trọng quyền tổ chức của Công đoàn, tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước, báo cáo bất thường theo yêu cầu của Đại Hội đồng Cổ đông và chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo tài chính, công bố công khai các thong tin và báo cáo quyết toán hàng năm, đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của công ty.
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
 • Tư cách pháp nhân

Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu mọi trách nhiệm kết quả sản xuất kinh doanh, có con dấu riêng, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

 • Công ty có Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
 • Công ty chỉ chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.
 • Công ty có bảng cân đối kế toán riêng, được lập từ các quỹ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 • Công ty có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 • Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh thương mại.

2.1.3 Cơ cấu tổ chức Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Là doanh nghiệp mới thành lập, bộ máy của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chắc năng.

 • Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • Trách nhiệm và quyền hạn của giám đốc

Chịu trách nhiệm về tính pháp nhân của công ty, đề ra các chủ trương, hoạt động, chiến lược phát triển của công ty và phê duyệt các chính sách.

Điều hành trực tiếp hoạt động của các phòng ban.

Phụ trách việc đối ngoại và quan hệ chính quyền, ban ngành chức năng và khách hàng (khi cần).

Bàn bạc trao đổi và giải quyết công việc với phó giám đốc và là người ra quyết định cuối cùng.

Trách nhiệm và quyền hạn của phó giám đốc

Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại công ty do giám đốc đề ra.

Chịu trách nhiệm ký duyệt các quyết định tuyển dụng, gia hạn, bổ nhiệm, tăng lương, điều động… và các loại giấy tờ khác theo phạm vi được ủy quyền từ giám đốc.

Quản lý và điều hành các hoạt động của công ty trong trường hợp giám đốc vắng mặt.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính

 • Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.
 • Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty.

Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

 • Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác.
 • Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh và marketing – Lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện

Thiết lập, giao dich trực tiếp với hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối

 • Thực hiện hoạt động bán hàng tới các Khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho Doanh nghiệp
 • Soạn thảo hợp đồng quản lý, hợp đồng mua bán, góp vốn…
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc yêu cầu
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, sản xuất, phân phối,…nhằm mang đến các dịch vụ đầy đủ nhất cho khách hàng

Chức năng nhiệm vụ của phòng tài chính-kế toán Chức năng:

 • Là bộ phận giúp việc Giám đốc tổ chức bộ máy Tài chính -Kế toán- Tín dụng trong toàn Công ty
 • Giúp Giám đốc kiểm tra, kiểm soát bằng đồng tiền các hoạt động kinh tế, tài chính trong Công ty theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước và Công ty cổ phần.

Nhiệm vụ:

Công tác tài chính:

 • Kế hoạch: xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính và lập báo cáo thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm.
 • Xây dựng kế hoạch huy động vốn trung, dài hạn, huy động kịp thời các nguồn vốn sẵn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch tạo lập và sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả, đảm bảo tăng cường tiết kiệm trong chi phí hạ giá thành, tăng nhanh tích lũy nội bộ.
 • Tổ chức tuần hoàn chu chuyển vốn, tổ chức thanh toán tiền kinh doanh, thu hồi công nợ.
 • Căn cứ vào chế độ của Nhà nước và quy định của ngành, Công ty để kiểm tra việc sử dụng tài sản, tiền vốn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về dự toán, định mức chi phí trong sản xuất kinh doanh.
 • Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản và tổ chức thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.
 • Công tác tín dụng:
 • Căn cứ vào kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản để xây dựng kế hoạch dụng trung và dài hạn.
 • Kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn ở các đơn vị trực thuộc.
 • Tham gia đàm phán, dự thảo các hợp đồng của Công ty và hướng dẫn kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong công tác ký kết các hợp đồng kinh tế.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trả nợ, thu nợ vay trung và dài hạn.

Công tác kế toán:

 • Tổ chức bộ máy kế toán: căn cứ vào đặc điểm SXKD của Công ty để lựa chọn hình thức tổ chức kế toán (tập trung hay phân tán) phù hợp và tổ chức bộ máy kế toán hợp lý.
 • Tổ chức công tác kế toán
 • Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu và luân chuyển chứng từ khoa học, hợp lý trong từng đơn vị kế toán.
 • Tổ chức hướng dẫn và áp dụng hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu và luân chuyển chứng từ khoa học, hợp lý trong từng đơn vị kế toán.
 • Tổ chức hệ thống sổ kế toán theo quy định.
 • Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán đúng quy định và phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty và từng đơn vị phù hợp.
 • Tổ chức lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định.
 • Công tác kiểm tra tài chính, phân tích hoạt động kinh tế:
 • Thông qua báo cáo tài chính và theo dõi tình hình quản lý kinh tế tà Công tác xây dựng, phổ biến chế độ kế toán, tổ chức đào tạo bồi d i chính đơn vị trực thuộc đề xuất tổ chức kiểm tra tài chính định kỳ hoặc đột xuất.
 • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính, tín dụng từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
 • Kiểm tra tính trung thực của báo cáo kế toán và quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc trong Công ty.
 • Tổ chức hướng dẫn phân tích hoạt động kinh tế theo quy định. ưỡng đội ngũ cán bộ kế toán:
 • Phổ biến, hướng dẫn kịp thời các quy định,chế độ của Nhà nước trong lĩnh vực Tài chính -Tín dụng – Kế toán và chính sách thuế.
 • Dự thảo và xây dựng các quy chế về Tài chính -Tín dụng – Kế toán áp dụng trong toàn Công ty.
 • Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ nghiệp vụ làm công tác tài chính kế toán.

Chức năng nhiệm vụ của phòng kĩ thuật.

Phòng Kỹ thuật – Tư vấn là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Công ty, có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho HĐQT, Giám đốc để triển khai chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc về: khoa học công nghệ, kỹ thuật thi công, chất lượng sản phẩm, sáng kiến cải tiến, quản lý thiết bị thi công, quy trình quy phạm kỹ thuật của ngành của Nhà nước liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chủ trì lập biện pháp sửa chữa lắp ráp khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trực thuộc về công tác nghiệp vụ theo chức năng được giao để tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra xử lý trình Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty.

Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

Tư vấn thiết kế, giám sát các quá trình sửa chữa,lắp ráp theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm. Biên soạn tài liệu về công nghệ kỹ thuật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ công nhân viên.

Triển khai những tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng.

Tổ chức thực hiện các phương án kỹ thuật và khai thác có hiệu quả thiết bị kỹ thuật được trang bị, đảm bảo cho việc sản xuất tại các đơn vị đạt chất lượng tốt, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đúng quy trình, quy phạm.

Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trong việc phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tổ chức sản xuất và phục vụ kinh doanh. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Quản lý thiết bị, theo dõi, trình duyệt phương án sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ và khi bị hư hỏng.

Quản lý lưu trữ, bảo quản hồ sơ và cung cấp tư liệu để phục vụ cho các hoạt động chung của toàn công ty.

Chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản nhà nước được giao theo quy định của pháp luật và của đơn vị.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kỹ thuật chất lượng, tiến độ . Tham gia xử lý các vấn đề về kỹ thuật, khối lượng phát sinh trong thi công và kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Định kỳ phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm kê, kiểm tra kỹ thuật thiết bị đề xuất thanh lý tài sản cố định hư hỏng, không sử dụng đến hoặc không còn sử dụng được.

Phối hợp với các phòng thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác PCCN-ATLĐ, bảo vệ, vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức kinh doanh các thiết bị điện công nghiệp của công ty cũng như các đơn vị trực thuộc.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

2.1.4 Tình hình nhân sự của doanh nghiệp

Thực trạng lao động của công ty

Tính đến thời điểm ngày 25-11-2019 số lượng lao động của công ty Cổ phần công nghiệp điện Xuân Đức là: 50 người. Số lượng lao động của công ty được thể hiện qua bảng sau:

Số lương trung bình của một đầu lao đông của công ty là: 6.134.000 đồng.

Ở đó:

Mức lương cao nhất là: 18.000.000 đồng.

Mức lương thấp nhất là: 4.500.000 đồng

Với đặc thù là một công ty thương mại cung cấp sửa chữa và lắp ráp các thiết bị điện công nghiệp vì vậy lực lượng lao động có trình độ cao của công ty chiếm tỷ trọng cao 27 /50 người chiếm 50,7%. Trong đó lực lượng lao động có tay nghề, và bằng cao đẳng và đại học thì chiếm đa số. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát huy tốt nhất các chức năng hiệu quả của mình, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn công ty. Đây cũng là lý do mà hàng tháng doanh nghiệp phải dùng một lượng tiền lớn để trả cho công nhân của mình.

Doanh nghiệp luôn tuyển các nhân viên phù hợp với công việc của mình vì vậy số lượng lao động nam tại công ty chiếm ưu thế tổng số lao động tại công ty vì đây là công việc đòi hỏi sự dẻo dai và sức khỏe tốt.

Bên cạnh cơ cấu lao động theo trình độ, theo hợp đồng và theo giới tính, doanh nghiệp còn quan tâm đó chính là đội ngũ nhân viên trẻ kế cận. Vì vậy công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ để tiếp bước thế hệ đi trước của doanh nghiệp được quan tâm và thường xuyên được bổ sung.

2.2. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức bao gồm kinh doanh các thiết bị điện công nghiệp và lắp ráp các thiết bị điện cho khách hàng. Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu , ta có:

Qua bảng số liệu trên có thể thấy nổi bật trong giai đoạn vừa qua là tốc độ tăng trưởng của doanh thu tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trường của giá vốn. Doanh thu bán hàng của Công ty CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN XUÂN ĐỨC năm 2017 tăng so với năm 2018 là 5.686.000.000 tương đương là 21,96%. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2017 tăng so với năm 2018 là 201.455.000 tương đương với 31,8% chủ yếu là tiền lãi xuất ngân hàng của công ty.

Giá vốn bán hàng năm 2017 tăng so với năm 2018 là 4.155.984.000,tương đương là 22,28%.Tốc đọ tăng của giá vốn vẫn cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu.Do đồng nhân dân tệ tăng và chi phí tiền lương tăng và giá chi phí vận chuyển tăng. Tuy tốc độ chi phí cao nhưng doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận.

Chi phí tài chính năm 2017 tăng so với năm 2018 là 686.903.000 tương đương là 61,11%. Chi phí bán hàng năm 2017 tăng so với năm 2018 là 665.182.000 tương đương là 31,34 % .Chi phí quản lý kinh doanh năm 2017 tăng so với năm 2018 là 568.818.000 tương đương với 32,67 %.

Tốc độ tăng của giá vốn vẫn cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu.Tuy rằng chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng tăng cao nhưng doanh ngiệp vẫn có lợi nhuận.Năm 2018 chi phí bán hàng cao hơn năm 2017 là 3.652.182.000 Và Lợi nhuận của năm 1018 vẫn cao so với năm 2017 là 3.530.016.000.

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN XUÂN ĐỨC

Bộ máy hoạt động marketing của công ty

Trưởng phòng marketing

Bộ phận mua nguyên vật liệu

Bộ phận tiếp thị marketing

Bộ phận kinh doanh

Bộ phận kế hoạch

Bộ phận kho vận

2.3.1. Nghiên cứu thị trường

2.3.1.1. Bộ phận marketing Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Bộ phận marketing có rất nhiều chức năng và nhiệm vụ lien tục qua các công việc xúc tiến ngoài thị trường nhằm thực hiện tốt mục tiêu là cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Chức năng:

 • Xúc tiến các hoạt động tiếp thị, bán hàng và lập kế hoạch kinh danh cho doanh nghiệp.
 • Tổ chức các hoạt động bán hàng,tiêu thụ sản phẩm
 • Tiếp nhận xử lý thông tin từ khách hàng,thị trường,đối thủ cạnh tranh
 • Triển khai nghiện cứu thị trường ,cập nhật thông tin thị trường, phục vụ chiến lược kinh doanh.
 • Tham mưu cho giám đốc về việc phát triển thương hiệu,nguồn nguyên liệu,vật liệu ,vật tư.
 • Hỗ trợ các đơn vị về giải quyết vấn đề về vật tư nguyên liệu để quá trình sản xuất diễn ra trôi chảy và hiệu quả.
 • Giao hàng cho khách và thu tiền.

Nhiệm vụ :

 • Xây dựng chính sách và muc tiêu kinh doanh từng thời kì theo chiến lược chung.
 • Tổ chức các hoạt động thị trường để giới thiệu sản phẩm,dịch vụ tới khách hàng và kích thích tiêu dùng
 • Tổ chức mạng lưới phân phối ,quản lý thông tin khách hàng.
 • Tổ chức nghiện cứu thị trường ,thu thập thông tin về nhu cầu khách hàng,xử lú và dự báo cầu thị trường.
 • Nhận thông tin từ khách hàng, đại lý, bộ phận tiếp thị ,giao hàng.
 • Đề xuất phương án quảng cáo, tiếp cận tuyên truyền mở rộng thị trường.
 • Xác nhận các kênh thông tin để thu thập thông tin về thị trường, phục vụ quá trình kinh doanh.
 • Xây dựng các mối quan hệ, quản lý danh sách khách hàng,phân khúc thị trường và xác định thị trường mục tiêu.

Để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ đề ra yêu cầu của tất cả mọi người,mọi bộ phận phải nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cá nhân nhằm từng bước xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp.

2.3.1.2 Thực trạng về nghiện cứu thị trường, xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing.

Việc xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing là một hoạt động mà công ty phải làm trong thời gian tới để phát triển thương hiệu và thúc đẩy mục tiêu sản phẩm. Trong thời gian qua thực trạng xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing của công ty Cổ phần Công nghiệp điện Xuân Đức.

Chiến lược :

Trước hết để xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing doanh nghiệp đã xác định rõ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị cũng như lắp ráp các thiết bị điện cộng nghiệp.Khách hàng của doanh nghiệp là những công ty công nghiệp hay những hộ gia đình. Khu vực thị trường mà doanh nghiệp hướng tới là tất cả các tỉnh trên cả nước. Đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường là công ty TNHH Điện Song Nguyên, Công ty TNHH Thương Mại Cơ Điện GKMEC.

Trong tương lai công ty phấn đấu nhập về thêm thật nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng,hiện đại và có uy tín cao trên thị trường và luôn luôn cố gắng trở thành thương hiệu được nhiều người tin cậy và sử dụng. Để đạt được điều đó doanh nghiệp cũng đã xác định được những công việc cần làm ngay lúc này.

Đề ra nhiệm vụ : Thương xuyên tổ chức các chương trình mở rộng quan hệ tìm hiểu khách hàng, nghiên cứu thị trường , nhu cầu của khách hàng. Đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp hiện tại cũng như của từng khu vực thị trường ,các trung gian,các mặt hàng để phát triển khả năng sinh lời của những yếu tố đó. Để từ đó có kế hoạch phát triển hoặc thu hẹp một bộ phận mặt hàng, dựa trên các chỉ tiêu như mức tăng trưởng ,mức lợi nhuận thu được ,cường độ cạnh tranh. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Hướng phát triển của doanh nghiệp là theo chiều sâu tức là triển khai những kế hoạch và giải pháp marketing mạnh mẽ hơn trên thị trường đã có.Đưa hàng hóa hiện của mình vào các thị trường mới.

 • Lập kế hoạch marketing cho năm 2019
 • Doanh thu toàn công ty phải đạt được 40 tỷ đồng tăng 20% so với năm trước. Trong đó doanh thu miền Bắc phải đạt được 15 tỷ đồng.
 • Mức lợi nhận tăng khoảng 30% ,tương tự với 5 tỷ đồng
 • Tăng ngân sách cho quảng bá thương hiệu ,kích thích tiêu thụ.

Để thực hiên tốt hơn nữa những mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra công ty phải cố gắng nỗ lực hết mình hơn nữa nhất là khi ngày càng có nhiều đối thủ tham gia vào thị trường này. Doanh nghiệp cần đặt ra những kế hoạch cụ thể hơn nữa,chi tiết hơn nữa và có sự phân chia trách nhiệm chuyên môn hóa nhằm nâng cao tính khả thi của kế hoạch.

Xác định phân đoạn theo tiêu thức địa lý:

Nằm ở khu vực miền Bắc, cụ thể ở Hải Phòng . Là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của miền Bắc. Điều này tạo điều kiện rất thuận lợi cho Công ty có thể phẩn phối và bán sản phẩm cho các khách hàng mục tiêu.

Phân đoạn thị trường theo tâm lí học:

Tiêu thức này không tác động trực tiếp đến Công ty nhưng nó gián tiếp giúp Công ty rất lớn trong quá trình xúc tiến bán sản phẩm. Nền kinh tế phát triển không ngừng dẫn đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm điện công nghiệp của khách hàng. Nắm bắt được nhu cầu đó, các công ty luôn luôn tìm kiếm nhu cầu người tiêu dùng trên địa bàn thành phố nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung đã xây dựng các chi nhánh rộng khắp cả nước.

Lợi ích tìm kiếm: Những sản phẩm của Công ty đem lại giá trị cho khách hàng bằng chất lượng, giá cả, độ bền và hiệu năng sử dụng. Qua đây, đoạn thị trường mà Công ty hướng đến chính là nhu cầu thay thế chi tiết ,sản phẩm lắp ráp, vật liệu máy móc, thiết bị, phụ tùng trên địa bàn thành phố nói riêng và miền Bắc nói chung.

2.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu

Công ty Công ty Cổ Phần Công Nghiệp điện Xuân Đức là công ty nhỏ nên tiềm lực tài chính chưa mạnh. Sau một quá trình khảo sát và đánh giá chiến lược Marketing của đối thủ cạnh tranh, là những công ty hình thành lâu đời hơn và tiềm lực tài chính cũng mạnh hơn nên Công ty đã sử dụng chiến lược chuyên môn hóa thị trường theo đối thủ cạnh tranh là công ty TNHH Điện Song Nguyên, Công ty TNHH Thương Mại Cơ Điện GKMEC. Nhận biết được khả năng tài chính nên Công ty cũng đang áp dụng thêm tiêu thức tập trung vào đoạn thị trường. Sau quá trình nghiên cứu đối thủ cạnh tranh sử dụng tiêu thức chuyên môn hóa theo thị trường và Công ty cũng đã áp dụng tiêu thức này từ năm 2016 đến nay. Việc chuyên môn hóa theo thị trường kết hợp với tiêu thức tập trung vào một đoạn thị trường giúp lượng đơn hàng của Công ty đã nhận ra rằng thị trường mục tiêu của mình mà các tỉnh phía bắc như Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, đặc biệt là ở Hải phòng vì vậy công ty luôn đạt được doanh số ở mức ổn định.

2.3.3. Định vị sản phẩm Sản phẩm của Công ty Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Công ty Cổ Phần Công Nghiêp Điện Xuân Đức là sản xuất và bán ra là sản phẩm thiết bị điện công nghiệp như cung cấp công tơ điện,phụ kiện tủ điện, replay bảo vệ,cuộn kháng hay bộ tù và bộ điều kiển. Để sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường Công ty áp dụng chiến lược giá thấp – chất lượng cao, khi đầu tư công nghệ mới vào hoạt động sản xuất. Mua máy móc hiện đại, nâng cao trình độ tay nghề của thợ để sản phẩm chất lượng, sai số ở mức nhỏ nhất và độ bền cao hơn. Đây là cách Công ty định vị sản phẩm của mình trước sức ép từ các đối thủ. Vì nhận thấy mình sinh sau đẻ muộn hơn so với những đối thủ cạnh tranh. Về tiềm lực tài chính, về mức độ tín nhiệm và cả danh tiếng đều thua đối thủ cạnh tranh, Công ty chọn cách hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được đoạn thị trường mà Công ty đã lựa chọn. Thỏa mãn được đoạn thị trường đóvà gia tăng doanh số bán hàng chính là thành công bước đầu cho sự phát triển của Công ty

2.4. Thực trang Marketing của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức

Khách hàng của công ty hiện tại chủ yếu nằm ở khu vực phía Bắc gồm có các khách hàng bán buôn và bán lẻ

Nhận xét :Khách hàng của doanh nghiệp chủ yếu là khách hàng bán buôn.NĂm 2017 khách hàng bán buôn chiếm tỉ trọng trên tổng doanh thu là 58% ,đến năm 2018 doanh thu cho khách hàng bán buôn tăng 2.034.840.000 nhưng trên tỷ trọng doanh thu giảm còn 54%. Cơ cấu khách hàng bán lẻ có xu hướng tăng lên từ 42% lên thành 46% năm 2018.

2.2.2.Theo vùng miền địa lý.

Hiện nay công ty đang cung cấp các sản phẩm của mình chỉ yếu là khu vực hải phòng .Năm 2017 chiếm 39,6 % trên tổng doanh thu, nhưng đến năm 2018 giảm còn 39,43% .Nhưng chủ yếu là ở khu vực ngoại thành vì trong thành phố có rất nhiều các công ty lớn, doanh nghiệp không có khả năng cạnh tranh như siêu thị điện Vũ Phú,Công Ty An Phú,các nhà phân phối cấp 1 của công ty An Phú

Các thị trường ở các tỉnh thành phố khác còn chiếm tỉ trọng nhỏ nổi trội là năm 2018 thị trường Quảng Ninh tiêu thụ tốt từ 23,52% thành 29,4 %.

2.3.4. Thực trang Marketing của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân

2.3.4.1. Sản phẩm Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Do tính đặc thù của sản phẩm là mặt hàng chỉ dùng sản phẩm ,thiết bị ,phụ tùng điện công nghiệp :

 • Ổ cắm điện công nghiệp :Mennekes,Schneider, Sino, ABB, PCE.
 • Thiết bị chiếu sáng công nghiệp :Duhal, MPE, Paragon, Philips, Led Dragon.
 • Công tắc ổ cắm công nghiệp : Clipsal, Sino, MPE, Hager
 • Dây cáp điện công nghiệp :Cadivi, Lion, Daphaco, Taca, Taya.
 • Cuộn kháng tụ bù: Mikro, Omega, Epcos, Electronicon.
 • Máy phát điện : Isuzu,Shineray,Kohler.
 • Quạt thông gió: Vinawind, Panasonic.

Qua bảng so sánh các sản phẩm của Công Ty Xuân Đức, Song Long Và GKMEC. So với các công ty đối thủ cạnh tranh, Ta nhận thấy được Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức đa dạng hóa về sản phẩm hơn.Các sản phẩm không chỉ phục vụ trong các nhà máy, nhà xưởng, mà còn cung cấp các sản phẩm về hệ thống đèn điện đường xá.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Điện Xuân Đức là nhà phân phối cấp 1của công ty Thiết bị điện AN PHÚ

Xác định mục tiêu: Chất lượng sản phẩm, độ bền của sản phẩm, hiệu năng sử dụng, độ sai số của sản phẩm là những yếu tố quan trọng để khách hàng chọn mua sản phẩm đó hay không. Chính từ những nhu cầu đó của khách hàng để Công ty sản xuất sản phẩm.

Chiến lược sản phẩm của Công ty

Trong nền kinh tế thị trường cùng với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước như hiện nay. Để duy trì và tồn tại được thì các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức nói riêng cũng phải tìm cho mình một hướng đi riêng phù hợp với hoàn cảnh, tiềm lực tài chính, nhân sự, công nghệ kỹ thuật của Công ty. Để có thể cạnh tranh được với các đối thủ trên thị trường hiện nay Công ty cũng đã tìm ra một hướng đi riêng đó là “Chiến lược về dòng sản phẩm”: Cung cấp nhiều loại sản phẩm và chủ yếu là thiết bị điện công nghiệp và thiết bị điện gia dụng

2.3.4.2. Giá cả Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Qua bảng so sánh giá các sản phẩm của Công Ty Điện Xuân Đức và Công Ty Song Nguyên ,Công Ty Điện Cơ GKMEC ta thấy được công ty điện Xuân Đức có số lượng sản phẩm đa dạng hơn,và giá cả rẻ hơn so với các công ty đối thủ.Trong các sản phẩm của công ty ta thấy các sản phẩm như ổ điện, thiết bị chiếu sáng, dây cáp công nghiệp, bộ kháng tụ, máy phát điện đều có mức giá dao động thấp hơn Công Ty Song Nguyên và Công Ty Điện Cơ GKMEC.

Cơ sở định giá của công ty dựa trên các yếu tố sau

Định giá dựa theo đối thủ cạnh tranh: Hiện nay việc định giá của Công ty có ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu. Nó chịu sức ép rất lớn từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp như:

Tính cạnh tranh của thị trường: Trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt như hiện nay, giữa thời kì hội nhập của cả nước, Công ty phải đứng trước các quyết định về giá cực kì khó khăn để vừa có thể tồn tại trên thị trường, vừa có thể chi trả cho các khoản chi phí của công ty và đạt được lợi nhuận. Đồng thời nó phải là mức giá phù hợp để để cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh. Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng hơn 50 doanh nghiệp kinh doanh các thiết bị điện công nghiệp. Trong khi các doanh nghiệp trong nước xuất hiện khá khiêm tốn về thị phần.

Nhu cầu thị trường: Việc là công ty vào sau trong lĩnh vực sản xuất, phân phối nên để cạnh tranh trên thị trường trước các đối thủ cạnh tranh có trình độ và tuổi đời lâu hơn là một điều vô cùng khó khăn. Chính vì điều đó để có thể vừa cạnh tranh vừa tồn tại được thì công ty cần cần nhắc và đưa ra một mức giá phù hợp với các khách hàng mục tiêu. Thông qua những yếu tố bên trong và bên ngoài thì công ty đã đưa ra quyết định định giá theo đối thủ cạnh tranh và định giá theo giá thị trường.Xây dựng mức giá hợp lý và thường thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Cách tính giá sản phẩm tại công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức

 • Giá Gốc ( giá vốn ) = Giá thành phẩm ( chi phí nhập sản phẩm) + Chi phí phát sinh khác nếu có (chi phí nhân công ,vận chuyển ,…)
 • Giá bán lẻ = ( Giá vốn /(100 – % lợi nhuận mong muốn )) x 100
 • Giá bán buôn = ( Giá vốn /(100 – % lợi nhuận mong muốn )) x giá chiết khẩu x 100

Định giá theo triết khấu: Dựa trên cơ sở vật chất, điện nước, số lượng nhân viên của công ty và quan trọng nhất là nhập giá đầu vào của Công ty,…ảnh hưởng rất lớn đến sự thay đổi của giá thành sản phẩm. Từ những đặc điểm trên, Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức đã xác định mức giá cạnh tranh và so với đối thủ. Ngoài ra Công ty còn dựa vào mức giá thị trên thị trường để định giá cho sản phẩm của công ty.

Bên cạnh đó để kích thích tiêu dùng ,thu hút khách hàng ,tăng lợi nhuận ,nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty. Xuân Đức luôn đưa ra các chương trình khuyến mại siêu hấp dẫn bằng việc tặng quà kèm theo sản phẩm ,hỗ trọ chi phí vận chuyển , miễn phí chi phí lắp đặt hay tăng thời gian bảo hành nhân những dịp trọng đại như Tết,sinh nhật công ty. Ngoài ra các cách hàng là các tổ chức ,doanh nghiệp lớn mua máy móc số lượng nhiều không chỉ tặng quà mà còn được hưởng nhiều chiết khấu cao,lên tới 15% kèm với các quà tặng hấp dẫn. Bên cạnh đó những dịch vụ sau bán hàng cũng được công ty chú trọng như thời hạn bảo hành, miễn phí lắp đặt, sửa chữa, với trình độ đào tạo bài bản, chuyên nghiệp đội ngũ hỗ trợ dịch vụ này đã và đang luôn làm hài long của khách hàng về công ty nói chung các dòng sản phẩm của công ty nói riêng

2.3.4.3. Phân phối

Hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần công nghiệp điện xuân đức được thực hiện và tổ chức qua hai hình thức là phân phối trực tiếp và phân phối gián tiếp.Từ những ngày thành lập công ty đã chú trọng đến hệ thống phân phối và dịch vụ.Đến nay công ty đã cung cấp sản phẩm của mình ở một số các tỉnh miền Bắc .Công ty hiện có các chi nhánh ở các thành phố lớn như Hải Phòng,Quảng Ninh ,Hải Dương ,Thái Bình.

Với hệ thống này ,Công ty đủ năng lực triển khai các dự án lớn cũng như thực hiện các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành,sửa chữa trên phạm vi trong nước cũng như nước ngoài. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Thông qua lực lượng bán hàng dựa trên hệ thống các kênh phân phối ,công ty thiết lập các mối quan hệ trực tiếp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Đối với khách hàng là doanh nghiệp ,tổ chức cũng như sản phẩm mà công ty cung cấp là mặt hàng công nghiệp nên hoạt động giao dịch trực tiếp với khách hàng để chào hàng và giới thiệu sản phẩm là rất quan trọng.Sau khi nhận được đơn hàng của khách hàng,nhân viên kinh doanh sẽ là việc và kí kết hợp đồng mua bán giữa hai bên sau đó thực hiện các giấy tờ mua bán cần thiết và hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng phương tiện của công ty đến địa điểm khách hàng đăng kí .Mọi chi phí vận chuyển dù là khách hàng nội thàng hay ngoại thành đều được công ty hỗ trợ 50% đến 70% giá cước vận chuyển .Việc tổ chức kênh phân phối giúp cho công ty linh hoạt trong việc bán hàng và giao dịch trực tiếp với khách hàng từ đó có thể tìm hiểu them nhu cầu của khách hàng cũng như phản hồi trực tiếp của khách hàng về sản phẩm một cách chính xác nhất.

Theo cấu trúc phân phối gián tiếp thì hình thức này xuất hiện thêm các nhà trung gian dựa trên mức giá niêm yết của công ty ,tạo ra sự cạnh tranh giữa các đại lý. Ưu điểm của hình thức này đối với quy mô bán hàng của công ty là độ bao phủ thị trường rộng lớn trải dài trên toàn quốc,điều này giúp cho khách hàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với hàng hóa ,sản phẩm mà coongty cung cấp.Tuy nhiên hạn chế ở hình thức này nằm ở khâu quản lý giữa các kênh phân phối ,do có quá nhiều đại lý trên toàn quốc vì vậy công ty công nghiệp điện xuân đức nhiều khi không thể kiểm soát được chặt chẽ ,còn tồn đọng tình trạng thiếu hụt hàng hóa tại một số đại lý mà khách hàng đang có nhu cầu.

Bên cạnh đó ,hỗ trợ mạng lưới phân phối là đội ngũ chuyên viên ,kĩ thuật viên chuyên nghiệp.Các nhân viên kinh doanh và kĩ thuật viên của các đại lý,chi nhánh đều được đào tạo bài bản và được cập nhật những công nghệ mới tại địa phương hoặc gửi đi đào tạo .

Tóm lại Công ty có 2 mạng lưới phân phối chính là trực tiếp và gián tiếp.

Dạng phân phối trực tiếp:

 • Công ty Cổ Phần Công
 • Nghiệp Điện Xuân Đức
 • Lực lượng bán hàng của doanh nghiệp
 • Khách hàng (người sử dụng )
 • Công ty đang có một số các cửa hàng tại các tỉnh thành phố như là Quảng
 • Ninh, Hải Phòng .Ở mỗi tỉnh thành phố công ty đều có một cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm điện dân dụng và điện công nghiệp.
 • Dạng phân phối gián tiếp của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Điện
 • Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức
 • Các người mua trung gian
 • Khách hàng người sử dụng
 • Hiện tại công ty đang phân phối cho thiết bị của mình cho Cửa hàng Điện
 • Công nghiệp và dân dụng Ngũ Minh Và Cửa hàng thiết bị điện Bảo Nam

2.3.4.4. Xúc tiến hỗn hợp Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp 

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nhà phân phối cạnh tranh với công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức lien tục đưa ra các dòng sản phẩm mới, chiến lược quảng cáo cho sản phẩm nhằm chiếm lĩnh thị phần. Do vậy để có thể trở thành nhà phân phối hàng đầu tại thị trường Việt Nam,công ty cần đưa ra những chiến lược phù hợp, đặc biệt là chiến lược quảng cáo và tiếp thị sản phẩm.

Hiện nay,hoạt động tiếp thị của công ty chựa thực sự hiệu quả khi vẫn còn một lượng khách hàng chưa biết đến công ty nhưng công ty vẫn luôn phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện hàng đầu Việt Nam, công ty đã và đang lien tục đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng vào hai thời điểm trong năm là giữa và cuối năm nhằm cải thiện tình hình trên. Bên cạnh đó để tạo dựng được nhiều mối quan hệ khách hàng cũng như giới thiệu về công ty ,về sản phẩm của mình công ty thường tham gia các hội trợ bán và trưng bày sản phẩm, thông qua đó công ty tiếp thi và tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các dòng sản phẩm của mình. Đây là một trong những cách nhằm kích thích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của công ty. Mặt khác một số công cụ quảng cáo khác được công ty sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng, kinh doanh của công ty như tạp chí , biển quảng cáo, truyền hình. Thông qua đó, công ty truyền tải được thông điệp cũng như cương vị hoạt động đến khách hàng.

Trong hoạt động xúc tiến bán, nhằm kích thích tiêu dùng từ khách hàng không thể không kể đến các chương trình, chính sách khuyến mại dành cho khách hàng.

Bên cạnh việc hỗ trợ các khách hàng lớn như chi phí lắp đặt ,vận chuyển,…để khuyến khích khách hàng cũng như động viên trong hoạt động bán hàng,công ty cũng áp dụng những mức hỗ trợ phù hợp tạo điều kiện nâng cao hiệu quả bán hàng cho các đại lý,chi nhánh công ty. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Đối với khách hàng mới (Khách hàng tiềm năng) là bạn hoặc đối tác của các khách hành trung thành đã giới thiệu sản phẩm của Công ty sử dụng hình thức Marketing trực tiếp. Khách hàng gọi điện để tham khảo bảng giá sản phẩm dịch vụ của Công ty. Sau đó nhân viên kinh doanh sẽ gửi thư điện tử về mẫu mã, những thông số kĩ thuật của sản phẩm cho khách hàng và sau khi xem xét cùng tư vấn của nhân viên kinh doanh, khách hàng có thể chốt đơn số lượng sản phẩm cần muamà họ mong muốn nếu ở xa. Nhiên viên kinh doanh sẽ soạn thảo hợp đồng và gửi đến cho khách hàng bằng fax hoặc thư điện tử. Đối với khách hàng trong địa bàn thành phố Công ty sẽ soạn thảo hợp đồng và cử nhân viên kinh doanh đến gặp trực tiếp khách hàng để kí kết hoặc khách hàng có thể qua văn phòng của Công ty để kí hợp đồng mua bán. Mặc dù lượng khách hàng có biến động nhưng vẫn ở mức có thể chấp nhận được. Tuy nhiên với hình thức xúc tiến hỗn hợp mới chỉ dừng lại ở hình thức chính là Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân như hiện nay của Công ty khó có thể cạnh tranh lâu dài với những đối thủ cạnh trạnh về cả chất lượng sản phẩm lẫn thương hiệu trên thị trường

Ngoài ra một trong những công cụ xúc tiến được khách hàng quan tâm đó là Quan hệ công chúng. Thông qua những hoạt động quan hệ công chúng ,nhiều mối quan hệ với giới truyền thông được tạo dựng ,từ đó thương hiệu và hình ảnh của công ty được nâng lên một cách đáng kể .Hàng năm Công Ty chi hàng tram triệu đồng cho chương trình từ thiện. Hơn 10 năm được thành lập công ty không chỉ đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh mà công ty còn được nhiều lời khen ngợi trong công tác xã hội .

2.4. Đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động Marketing tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức

Dù là bất kì Công ty lớn hay nhỏ đều cần có hoạt động Marketing của riêng mình. Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức cũng có một hệ thống hoạt động Marketing riêng của mình. Hoạt động Marketing có hiệu quả đến đâu đi chăng nữa thì đều có những mặt đạt được và những điềm còn hạn chế cần khắc phục vì mục tiêu cuối cùng là gia tăng lợi nhuận. Đối với Công ty, hệ thống Marketing mới được quan tâm từ năm 2014 nên việc hoạt động Marketing chưa đem lại hiệu quả cao cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên không thể không kể đến những mặt đã đạt được từ khi hoạt động Marketing này được áp dụng vào Công ty.

Nhận xét. :chi phí marteting của năm 2017 chiếm 4% doanh thu, cứ 1,57 đồng chi phí marteting thì mang lại một đòng lợi nhuận , năm 2018 chi phí marketing chiếm 5% doanh thu và cứ 0,76 đồng marketing thì thu được 1 đồng lợi nhuận. Do vậy hoạt động marketing của doanh nghiệp tương đối hiệu quả.

2.4.1. Mặt được Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

Về nghiên cứu thị trường: Công ty đã tiến hành khảo sát và đánh giá được nguồn cầu từ thị trường, nhu cầu của khách hàng và tiếp ý kiến của khách hàng, đồng thời nhận ra được điểm mạnh điểm yếu của mình so với các đối thủ cạnh tranh để có hướng đi đúng đắn là tập trung vào chất lượng sản phẩm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty. Công ty đã bước đầu xác định được rõ mục tiêu của mình chính là thị trường sản phẩm đây là một thị trường rất tiềm năng, hứa hẹn sẽ tồn tại và đem lại lợi nhuận lâu dài cho Công ty trong nhiều năm tới

Về đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu: Lựa chọn đoạn thị trường mà Công ty chọn khá tốt. Dựa trên vị trí địa lý, nhu cầu sử dụng, là lợi ích tìm kiếm của khách hàng mà sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty đã xác định được tiêu thức lựa chọn đoạn thị trường phù hợp để từ đó xác định được thị trường mục tiêu của mình. Công ty đã áp dụng những tiêu thức phù hợp để tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bước đầu cũng đem lại hiệu quả nhất định về mặt doanh số.

Sản phẩm của công ty ngày càng phong phú đa dạng về kiểu dáng, mấu mã chủng loại đáp ứng nhu cầu cửa khách hàng.

Chiến lược phân phối Công ty đã tiếp cận được khách hàng, sản phẩm của Công ty được tiêu thụ theo 2 kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp nhằm mục đích thu hút được lượng khách hàng lớn.

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức đã chú trọng việc trưng bày hàng hóa trong cửa hàng, tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong việc chọn lựa sản phẩm và mua sắm. Ngoài ra, việc phân phối hàng tại các hội chợ cũng đã giúp Công ty giải quyết lượng hàng tồn kho, và dễ dàng tiếp cận khách hàng.

Giá cả: Giá cả của Công ty về sản phẩm cũng tương đối hợp lý. Dựa trên những đặc điểm, tính chất của sản phẩm, lợi thế cạnh tranh của Công ty so với đối thủ và giá mặt bằng chung trên thị trường mà Công ty đã định giá cho sản phẩm của mình rất phù hợp. Nhìn vào báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty ta có thể thấy từ năm 2016 đến năm 2018 lợi nhuận đều tăng lên.

Xúc tiến hỗn hợp: Chính sách và công cụ xúc tiến hiện nay của Công ty là Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân. Do khách hàng hiện tại của Công ty chủ yếu là khách hàng trung thành đã sử dụng sản phẩm của Công ty nên việc Marketing trực tiếp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quảng bá, giới thiệu và tư vấn về sản phẩm. Điều này cũng giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty

2.4.2. Mặt hạn chế được

Song song với những thành tựu mà Công Ty Cổ Phân Công Nghiệp Điện Xuân Đức đã đạt được trong hơn 10 năm qua là những hạn chế còn tồn đọng trong hoạt động bán hàng , kinh doanh của công ty.

Tồn kho của Công ty còn lớn: các sản phẩm bán chậm bị gửi trả lại từ các cửa hàng, siêu thị và các sản phẩm cũ còn tồn tại các cửa hàng là khá nhiều. Hệ thống phân phối còn nhỏ và hạn chế .

Thị phần của công ty nhỏ ,thị trường chủ yếu là các vùng lân cận, chưa tiếp cận được thị phần trong các thành phố, chưa có hệ thống website, chưa thực hiện hoạt động bán hàng online mà mới chỉ dừng lại ở hoạt động marketing trực tiếp.

Xúc tiến hỗn hợp: Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Công ty cũng còn rất sơ sài, mới chỉ sử dụng công cụ Marketing trực tiếp và bán hàng cá nhân khiến cho số lượng khách hàng mới, những khách hàng tiềm năng tiếp cận sản phẩm của Công ty còn hạn chế rất nhiều. Điều này cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng thừa hàng của Công ty.

Trên đây là những đánh giá chung nhất về hoạt động Marketing của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Xuân Đức , có nhiều thành tựu nhưng song song vẫn còn rất nhiều những hạn chế và thiếu sót cần khắc phục. Hơn nữa, với tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, việc đưa ra các giải pháp để khắc phục những điểm còn tồn tại và hoàn thiện các hoạt động Marketing là hết sức quan trọng.Nhưng hiện nay công ty mới chỉ dừng lại ở hoạt động marketing trực tiếp chưa có trang website, chưa có quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Nâng cao hiệu quả marketing của công ty Xuân Đức

One thought on “Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của công nghiệp

 1. Pingback: Khóa luận: Nghiên cứu hoạt động marketing của doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464