Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đáp ứng đổi mới giáo dục dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.3. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

2.3.1 Đánh giá mức độ cần thiết và mục đích hoạt động bồi dương giáo viên ở trường trung học cơ sở

Đánh giá mức độ cần thiết: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, giáo dục THCS ở huyện Đắk GLong, đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Nhà nước đã và đang đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất, về trang thiết bị dạy học cho các trường THCS. Trong bản thân các trường, công tác bồi dưỡng giáo viên được phát huy và có chất lượng, nhiều giáo viên là giáo viên cốt cán của ngành giáo dục.

Hiệu trưởng các trường THCS phải quán triệt đến từng giáo viên về mục đích bồi dưỡng chuyên môn. Coi việc bồi dưỡng cho giáo viên là việc làm cần thiết và thường xuyên, yêu cầu giáo viên phải nắm được mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn đúng kế hoạch theo từng năm học, có tinh thần và thái độ nghiêm túc trong việc thực hiện bồi dưỡng cho giáo viên có ý nghĩa đối với sự phát triển nhà trường, do đó nhà trường thường xuyên kiểm tra vào cuối mỗi năm học phải đánh giá, xếp loại.

Biểu đồ 1. Đánh giá về mức độ cần thiết của hoạt động bồi dưỡng GV THCS

Qua biểu đồ có thể thấy rằng hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS được đánh giá là hoạt động rất cần thiết với 68,7% CBQL và GV trên tổng số được khảo sát đánh giá. Hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng công tác cho giáo viên. Kết quả cho thấy CBQL, GV các trường THCS đã nhận thức đúng về mục tiêu và tầm quan trọng của công tác BDGV. Đây là tín hiệu đáng mừng cho công tác quản lý bởi nó đã cho thấy nhận thức và ý thức, trách nhiệm trước nhiệm vụ được Đảng, nhà nước giao phó của cán bộ quản lý, giáo viên được nâng lên. Tuy nhiên vần còn số ít nhận thức chưa đúng về công tác bồi dưỡng GV trong giai đoạn hiện nay khi khảo sát có 0,2% đánh giá đây là hoạt động bình thường. Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Mục đích bồi dưỡng giáo viên ở trường trung học cơ sở: Bồi dưỡng cho giáo viên có ý nghĩa đối với sự phát triển nhà trường, do đó nhà trường thường xuyên kiểm tra việc thực hiên mục tiêu bồi dưỡng cho giáo viên, vào cuối mỗi năm học phải đánh giá, xếp loại.

Bảng 2.1. Mục đích bồi dưỡng chuyên môn giáo viên trường THCS

Qua bảng 2.1 cho ta thấy nhận thức của CBQLGD và giáo viên về việc bồi dưỡng cho giáo viên; giáo viên nắm được mục đích bồi dưỡng chuyên môn; bồi dưỡng cho giáo viên có ý nghĩa đối với sự phát triển nhà trường, là việc làm rất cần thiết. Đây là công việc mà giáo viên cũng thường xuyên thực hiện.

Nội dung: “Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên” và nội dung: “Giúp giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS” được đánh giá là hai mục đích quan trọng nhất của công tác BDGV với lần lượt 72,7% và 71,3% CBQLGD và GV được khảo sát hoàn toàn đồng ý.

Nội dung: “Nâng cao trình độ trên chuẩn cho giáo viên THCS” được phần lớn CBQLGD và GV hoàn toàn đồng ý với quan điểm là mục đích của công tác BDCM, tuy nhiên, có một bộ phận không nhỏ chiếm đến 33,3% đánh giá ở mức phần lớn đồng ý.

Nội dung: “Nâng cao ý thức, khả năng tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ giáo viên” và nội dung: “Nâng cao thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp” được lần lượt 70% và 70,7% đối tượng được khảo sát nhận định hoàn toàn đồng ý là mục đích của công tác bồi dưỡng chuyên môn.

Qua đây có thể thấy giáo viên biết cách thực hiện mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn đúng kế hoạch theo từng năm học, có tinh thần và thái độ nghiêm túc trong việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nhằm mang lại hiệu quả cao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.3.2. Nội dung và chương trình bồi dưỡng giáo viên Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Trong những năm qua, các trường THCS huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông đã tích cực bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ.

Phòng GD&ĐT kết hợp với các trường THCS đã lựa chọn các nội dung phù hợp, thiết thực, đồng bộ để triển khai công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

Việc bồi dưỡng cho giáo viên bao gồm 15 nội dung khác nhau. Theo đánh giá của giáo viên về mức độ cần thiết và mức độ thực hiện từng nội dung này là khác nhau. Những nội dung bồi dưỡng cho giáo viên (xem bảng 2.2)

Bảng 2.2. Mức độ cần thiết và mức độ thực hiện nội dung bồi dưỡng chuyên môn giáo viên các trường trung học cở

Từ bảng 2.2 ta có thể thấy các nội dung bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS tại trường đều được đánh giá là rất cần thiết và thường xuyên thực hiện.

Các nội dung: “Đạo đức nhà giáo”, “Phong cách nhà giáo”, “Phát triển chuyên môn bản thân” và “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh” được trên 90% đối tượng khảo sát đánh giá rất cần thiết và được thực hiện ở mức độ rất cần thiết với tỉ lệ là 80,7%, 81,3 và 72,7%.

Nội dung: “Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc” có 53,3% đánh giá là cần thiết bồi dưỡng và mức độ thực hiện là 45,3% đánh giá rất cần thiết. Có đến 14% đánh giá nội dung “Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc” là không cần thiết bồi dưỡng và 16.7% CBQL và GV đánh giá mức độ thực hiện là không cần thiết. Tuy nhiên, theo thực tế ở địa bàn huyện Đăk GLong thì nội dung này thật sự cần thiết. Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

So sánh theo tỷ lệ mức độ cần thiết và mức độ thực hiện thì nội dung “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục” đang có mức độ thực hiện cao hơn so với đánh giá về mức độ cần thiết (53,3% so với 62,7%). Như vậy nhà trường đã đánh giá được mức độ cần thiết của ứng dụng công nghệ trong trường và đưa vào trong các trường học tương đối nhiều.

Nội dung: “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục, lối sống cho học sinh” được 85.3% đối tượng khảo sát đánh giá là rất cần thiết nhưng có đến 31.3% nhận định mức độ thực hiện là khá cần thiết.

Các nội dung còn lại đều được giáo viên đánh giá là rất cần thiết trên 80% và mức độ thực hiện rất cần thiết đều trên 70%.

Bên cạnh những đánh giá là cần thiết vẫn có 7% CBQLGD và GV được khảo sát cho rằng không cần thiết phải tổ chức bồi dưỡng cho các nội dung “Phát triển chuyên môn bản thân”, “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”, “Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường”, “Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường”, “Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan”.

Bảng 2.2 cho thấy tỉ lệ giáo viên được hỏi đánh giá mức độ thực hiện ở mức hiếm khi cho đến khá thường xuyên chiếm khoảng 1/3 so với đánh giá ở mức độ cần thiết. Chưa đến 20% giáo viên đánh giá về các nội dung bồi dưỡng là không cần thiết cho tới khá cần thiết trong khi đó mức độ không/ hiếm khi thực hiện đến thực hiện ở mức khá thường xuyên trên 30%. Điều này cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa nhận thức về mức độ cần thiết cũng như mức độ thực hiện các nội dung giáo dục ở mỗi trường.

Biểu đồ 2.1. Mức độ thường xuyên tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên môn

Bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên Bồi dưỡng chuyên môn theo chu kỳ Khác

Bồi dương chuyên môn hóa Bồi dươỡng chuyên môn nâng cao

Ta có thể thấy rằng việc BDCM thường xuyên được các trường THCS trên địa bàn chú trọng thực hiện và thường xuyên thực hiện với 62,7%.

Chương trình BDCM theo chu kỳ, các hoạt động bồi dưỡng khác cũng được các trường THCS chú trọng thực hiện, mức độ thường xuyên ở mức 52% và 46,7%. Tuy nhiên nội dung: Bồi dưỡng chuyên môn hóa và bồi dưỡng chuyên môn nâng cao là nội dung quan trọng nhưng chưa được các trường tổ chức thường xuyên, có mức độ tổ chức thường xuyên thấp nhất chỉ chiếm 40,7%

2.3.3. Hình thức, phương pháp và thời gian bồi dưỡng cho giáo viên Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

2.3.3.1. Hình thức bồi dưỡng cho giáo viên (xem phụ lục bảng 2.7)

Dựa vào kế hoạch năm học của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường THCS sẽ thiết lập các hình thức bồi dưỡng cho giáo viên tương ứng về kế hoạch, phù hợp với điều kiện và nhu cầu phát triển đội ngũ để không ảnh hưởng tới việc triển khai các hoạt động giáo dục của nhà trường, đem lại hiệu quả thiết thực cho mỗi thầy, cô giáo. Việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên được hiệu trưởng các trường THCS huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông áp dụng ở bốn hình thức chính với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, cụ thể:

Hình thức bồi dưỡng chuyên môn qua học tập chuyên đề do cấp trên tổ chức với 3 nội dung, cụ thể:

 • Nội dung: “Bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến qua Internet” được các trường THCS tổ chức rất thường xuyên với 59,3%
 • Nội dung: “Cán bộ cốt cán của Sở, Phòng GD&ĐT báo cáo” được thực hiện ở mức khá thường xuyên với 52% và 11,3% đối tượng khảo sát cho rằng đây là hình thức BDCM thỉnh thoảng mới được tổ chức.
 • Nội dung: “Mời chuyên gia báo cáo” được đánh giá là hình thức BDCM được tổ chức khác thường xuyên và có đến 6.7% CBQL và GV nhận định là hình thức không bao giờ được thực hiện.
 • Hình thức bồi dưỡng chuyên môn thông qua hoạt động trải nghiệm, thực tiễn với 6 nội dung. Cụ thể:

Hai nội dung: “Dự giờ” và “Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường” là hai hoạt động được nhận định là được tổ chức rất thường xuyên ở các trường THCS với tỉ lệ đánh giá của đối tượng khảo sát đều trên 50% lần lượt là 50,7% và 55,3% và không có CBQL và GV cho rằng đây là hình thức BDCM không bao giờ được tổ chức.

Nội dung: “Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường” là hình thức bồi dưỡng được nhận định là được tổ chức khá thường xuyên với 60,7% lượt đánh giá. Và có đến 8,7% CBQL và GV cho rằng đây là nội dung mà thỉnh thoảng các trường THCS mới tổ chức.

Hình thức bồi dưỡng chuyên môn thông quan việc tham gia các cuộc thi với 5 nội dung. Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Trên 50% lượt đánh giá đều cho rằng 5 nội dung của hình thức BDCM thông quan việc tham gia các cuộc thi được các trường THCS thự hiện ở mức khá thường xuyên.

Nội dung: “Thi nghiên cứu sử dụng, sáng tạo đồ dùng dạy học”, “Thi bài giảng điện tử”, có đến 1,3% đối tượng khảo sát cho rằng đây là nôi dung không bao giờ được thực hiện. Và tỉ lệ CBQL và GV được khảo sát cho rằng các trường thực hiện nội dung này ở mức độ đôi khi lần lượt là 14% và 13,3%.

Ở các nội dung còn lại, tuy chiểm tỉ lệ không quá cao nhưng trên 30% đối tượng được khảo sát nhận định rằng đây là các nội dung được các trường THCS thực hiện rất thường xuyên.

Hình thức hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn theo chương trình quy định với 2 nội dung: “Tự nghiên cứu tài liệu từ các nguồn khác nhau” và “Thông qua đồng nghiệp, bạn bè”. Đa số nhận thức rằng là việc làm rất cần thiết và đã được giáo viên thực hiện rất thường xuyên với tỉ lệ đánh giá lần lượt là 62% và 57,3%. Không ai cho rằng đây là hình thức không bao giờ được thực hiện ở trường THCS.

2.3.3.2 Phương pháp bồi dưỡng cho giáo viên( xem bảng 2.3)

Để thực hiện những nội dung bồi dưỡng nêu trên, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi trường, hiệu trưởng các trường THCS trên đại bàn huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông đã tổ chức bồi dưỡng các phương pháp tích cực để áp dụng trong việc bồi dưỡng cho giáo viên. Qua đó, giáo viên đã vận dụng tốt vào việc bồi dưỡng chuyên môn. Giáo viên thường xuyên áp dụng các phương pháp bồi dưỡng khác nhau nhưng tập trung vào các phương pháp sau: (Thuyết trình; Thuyết trình kết hợp với luyện tập, thực hành; Thảo luận theo nhóm; Cá nhân nghiên cứu tài liệu, trình bày báo cáo; Đàm thoại- trao đổi; Phối hợp các phương pháp;Các PP khác.)

Bảng 2.3. Các phương pháp bồi dưỡng chuyên môn tại trường THCS

Kết quả khảo sát ở bảng 2.8 cho thấy: Các phương pháp bồi dưỡng chuyên môn được đa số CBQL, GV cho rằng là rất cần thiết và được giáo viên thực hiện tốt rất thường xuyên. Trong đó nội dung: “Thảo luận theo nhóm” được 55% đối tượng khảo sát đánh giá là phương pháp được thực hiện rất thường xuyên. Và không ai cho rằng đây là phương pháp không bao giờ thực hiện ở các trường THCS.

 • Nội dung: “Thuyết trình” và “Thuyết trình kết hợp với luyện tập, thực hành” được đánh giá là hai phương pháp BDCM được thực hiện khá thường xuyên với tỉ lệ đánh giá lần lượt là 57,3% và 50,7%.
 • Nội dung: “Cá nhân nghiên cứu tài liệu, trình bày báo cáo” và “Phối hợp các phương pháp” là hai nội dung được 0,7% đối tượng khảo sát cho rằng không bao giờ được thực hiện tại trường THCS.

2.3.3.3 Thời gian bồi dưỡng ( xem bảng 2.4) Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Thông qua học tập bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, bậc học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành. Chính vì vậy việc bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình công tác của giáo viên.

Bảng 2.4. Thời gian bồi dưỡng cho viên THCS

Bảng 2.4 đã thể hiện rõ thời gian bồi dưỡng cho viên THCS. Đa số các ý kiến cho rằng việc bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt trong quá trình công tác của giáo viên

 • Nội dung bồi dưỡng cho giáo viên vào thời gian “Đầu năm học mới” và “Trong suốt năm học” được trên 50% CBQL và GV được khảo sát nhận định được tổ chức rất thường xuyên với tỉ lệ cụ thể là 54,7% và 50%.
 • Nội dung bồi dưỡng cho giáo viên vào thời gian “Trong hè”, “Do giáo viên tự sắp xếp” và “Thời gian khác” được nhận định là thời gian được các trường THCS thực hiện việc BDCM thường xuyên vởi tỉ lệ lần lượt là 54% và 50,7%,
 • Không có CBQL và GV nào cho rằng nội dung “Tổ chức định kỳ tập trung theo chuyên đề” không bao giờ được các trường THCS thực hiện.

Việc Bồi dưỡng cho giáo viên vào đầu năm học mới được thực hiện rất thường xuyên tại các trường THCS và đạt được kết quả rất tốt. Thời gian trong hè là thời gian lý tưởng để thực hiện công tác bồi dưỡng cho giáo viên tuy nhiên các trường thực hiện mới chỉ dừng lại ở mức thường xuyên.

2.3.4. Kết quả, đánh giá hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên trung học cơ sở Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên là đánh giá việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS của các đơn vị và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THCS được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục.

Đánh giá kết quả hoạt động BDGV là việc làm cần thiết và thường xuyên. Hiệu trưởng các trường có biện pháp xử lý các giáo viên không thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn; đánh giá kết quả bồi dưỡng cho giáo viên có ý nghĩa đối với sự phát triển đội ngũ nhà giáo được đa số ý kiến cho rằng là rất cần thiết.

Hàng năm nhà trường đều đánh giá kết quả hoạt động BDGV: Dựa vào kết quả đánh giá hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên, nhà trường có so sánh với mục tiêu bồi dưỡng vào cuối năm học. Kết quả đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

Cuối mỗi giai đoạn đa số ý kiến cũng cho rằng đây là việc làm rất cần thiết, tuy nhiên công tác này chưa được thực hiện trong nhà trường

Biểu đồ 2.2. Đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường THCS

Qua biểu đồ 2.2 ta nhận thấy: Bồi dưỡng cho giáo viên THCS huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông được nghiên cứu, tiến hành dưới nhiều hình thức với kết quả thực hiện khá tốt. Phần lớn giáo viên đạt kết quả khá, tốt trong các hoạt động bồi dưỡng. Vì là huyện vùng núi thuộc diện đặc biệt khó khăn nên có nhiều nguyên nhân, yếu tố tác động, gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động bồi dưỡng của Giáo viên, tuy nhiên tỷ lệ giáo viên có kết quả khá đạt 51,3% và kết quả tốt là 48% và tỷ lệ giáo viên có kết quả trung bình trong các hoạt động bồi dưỡng chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ, 0,7%. Dù vậy, Hiệu trưởng các trường THCS đã đưa ra những phương án, kế hoạch cụ thể để nâng cao kết quả, đánh giá hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên.

Việc bồi dưỡng cho đội ngũ CBQLGD và giáo viên cốt cán trong các trường THCS trên địa bàn huyện Đắk GLong về nội dung dạy học, nội dung quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ quản lý, cán bộ dự nguồn và dạy học, giáo dục toàn diện học sinh được thực hiện bằng nhiều hình thức với các nội dung khác nhau, cụ thể:

Hình thức 1: Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS với 6 nội dung đều được thực hiện rất thường xuyên và đạt kết quả tốt, trong đó:

Nội dung: “Hướng dẫn các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn” và “Yêu cầu cá nhân lập kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn.” thường xuyên được thực hiện và đạt kết quả tốt cao hơn so với 5 nội dung còn lại, cụ thể với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 62% và 64,7%.

Nội dung: “Thống nhất kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn giáo viên tại đơn vị” có đến 1,3% CBQL và GV được khảo sát cho rằng đây là nội dung không bao giờ được thực hiện và cũng có 1,3% bị kết quả yếu cho nội dung thực hiện việc quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS này.

Hình thức 2: Tổ chức hoạt động BDCM giáo viên THCS với 5 nội dung đều được đánh giá là thực hiện rất thường xuyên và đạt kết quả tốt với tỉ lệ đều trên 60%.

Nội dung: “Xây dựng ban chỉ đạo hoạt động BDCM giáo viên” dược 70% đánh giá là rất thường xuyên thực hiện nhờ đó kết quả đạt được rất tốt 64,7%

Nội dung: “Cung cấp nguồn kinh phí và CSVC cho hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên” và “Sắp xếp thời gian, địa điểm phù hợp cho hoạt BDCM môn giáo viên”. Có đến 1,3% đối tượng khảo sát cho rằng không bao giờ được thực hiện các trường THCS, vì vậy nên kết quả thực hiện bị yếu với 0,7%.

Nội dung: “Xác định chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, thành viên trong ban chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên” có đến 63,7% lượt đánh giá nhận xét là hoạt động thực hiện rất thường xuyên những kết quả đạt tốt chỉ có 64,7%.

Hình thức 3: Chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng chuyên môn giáo viên với 6 nội dung đều được đánh giá là các nội dung có mức độ cần thiết thực hiện rất thường xuyên cao với tỉ lệ 5/6 nội dung trên 60% lượt đánh giá và mức độ thực hiện tốt rất cao với tỉ lệ đều trên 50% trong đó: Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Nội dung: “Hỗ trợ giáo viên gặp khó khăn trong quá trình tham gia hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, tự bồi dưỡng chuyên môn”, có đến 59,3% CBQL và GV được khảo sát cho rằng rất thường xuyên thực hiện tuy nhiên mức độ thực hiện tốt chỉ đạt 50%.

Nội dung: “Tổ chức toạ đàm, hội thảo, chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện hoạt động bồi dưỡng chuyên môn” là nội dung có tỉ lệ người khảo sát đánh giá là không bao giờ/ hiếm khi thực hiện cao nhất trong 6 nội dung với tỉ lệ 3,7%, tuy nhiên mức độ thực hiện đạt tốt cao hơn một số nôi dung khác với tỉ lệ đánh giá là 56%.

Hình thức 4: Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS với 9 nội dung cụ thể đều được đánh giá là các nội dung có mức độ cần thiết thực hiện rất thường xuyên cao với tỉ lệ 8/9 nội dung trên 60% lượt đánh giá và mức độ thực hiện tốt rất cao với tỉ lệ 3/9 nội dung trên 60% còn các nội dung còn lại đều trên 50% trong đó:

Nội dung: “Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn giáo viên” và “Đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên dựa trên các tiêu chuẩn đã xác định” là hai nội dung có 0,7% đối tượng khảo sát cho rằng không bao giờ/hiếm khi thực hiện nhưng mức độ thực hiện đạt tốt cao với tỉ lệ lần lượt 60% và 61,3%.

Nội dung: “Phổ biến phương pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên” có đến 2%, CBQL và GV cho rằng không bao giờ/hiếm khi thực hiện vì thế mức độ thực hiện đạt tốt là 56,7% và đạt khá là 41,3%.

Nội dung: “Khen thưởng các giáo viên tích cực, đạt kết quả cao trong tham gia hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và tự bồi dưỡng chuyên môn” được 59.3% CBQL và Gv là đối tượng khảo sát đánh giá là nội dung có mức độ cần thiết thực hiện rất thường xuyên tuy nhiên mức độ thực hiện đạt tốt chỉ 54.0 %, thấp nhất trong 9 nội dung.

Bảng 2.5. Đánh giá về mức độ thực hiện và kết quả thực hiện việc quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS.

Qua bảng 2.5 ta thấy: Việc thực hiện và kết quả thực hiện việc quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS ở huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông được thực hiện tốt với kết quả khá cao.

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên trung học cơ sở Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Công tác quản lý các điều kiện phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên còn hạn chế. Cơ sở vật chất chưa đảm bảo tốt, công tác quản lý thời gian bồi dưỡng chưa khoa học.

Điều kiện hỗ trợ bồi dưỡng cho giáo viên được đáp ứng đầy đủ sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cho giáo viên, từ đó thực hiện tốt chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Về cơ chế chính sách:

 • Thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
 • Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
 • Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/04/2020 của Bộ Giáo dục và 52

Đào tạo về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 15/6/ 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

Cơ sở vật chất là điều kiện cơ bản quyết định chất lượng bồi dưỡng cho giáo viên. Cơ sở vật chất bao gồm các thiết bị đồ dùng dạy học trong các nhà trường và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Cơ sở vật chất đầy đủ, có chất lượng, hiệu quả sử dụng cao sẽ đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản, TBDH phục vụ đổi mới phổ thông.

Tuy nhiên cơ sở vật chất phục vụ cho bồi dưỡng cho giáo viên của các trường THCS chưa được trang bị đầy đủ. Thiếu các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc bồi dưỡng. Các trường THCS còn thiếu tài liệu bồi dưỡng.

Về tài chính: Huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch, đúng quy định các nguồn tài chính phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường, bồi dưỡng cho giáo viên. Thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng cho giáo viên kịp thời, công khai tài chính của trường theo quy định.

Kinh phí thực hiện một phần từ nguồn vốn chương trình mục tiêu xây dựng hàng năm, hoặc đơn vị, cá nhân đi học tự chi trả.

Kinh phí thực hiện theo Điều 23 Nghị định số 18/2010/NĐ – CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức (Đối với công chức, thủ trưởng đơn vị) thực hiện theo chương II, điều 3 “Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm” của thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của bộ nội vụ về việc “hướng dẫn một số điều của nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”. Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cho giáo viên Hiệu trưởng các trường THCS huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông đã đưa ra các nhận định, nội dung cho công tác này, đây là việc làm rất cần thiết. CBQLGD và giáo viên các trường THCS đã nhận thức được việc quán triệt cho giáo viên nhận thức ý nghĩa của những nhận định trong việc bồi dưỡng chuyên môn; có biện pháp động viên, khuyến khích giáo viên kết hợp nhiều các nội dung, nhận định để bồi dưỡng chuyên môn là việc làm rất cần thiết. Hiệu trưởng đưa ra những nội dung, nhận định để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên là cần thiết được hiệu trưởng thường xuyên thực hiện.

Bảng 2.6. Những nhận định nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên.

Bảng 2.6 đã thể hiện: Đa số giáo viên hoàn toàn đồng ý với các nhận định mà CBQLGD đưa ra để hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên. Tuy nhiên có đến 42,7% giáo viên hoàn toàn không đồng ý với nội dung cho rằng việc đội ngũ bồi dưỡng chuyên môn cần có những phương pháp tích cực hơn sẽ đem lại hiệu quả và nâng cao được hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS. Mỗi yếu tố sẽ có mức độ ảnh hưởng khác nhau.

Các nội dung: “Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên”, “Yêu cầu của ngành về việc BDCM giáo viên” và “Yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay” là các nội dung mà không ai trong số CBQL và GV được khảo sát đánh giá là không/ít tác động đến hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS mà ngược lại được đánh giá là các yếu tố có tác động nhiều với tỉ lệ lần lượt là 65,3%, 68% và 70,7%.

Nội dung: “Yêu cầu phát triển của nhà trường” và nội dung: “Yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay” tỉ lệ đều là 70,7%.

Bảng 2.7. Về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS.

Qua bảng 2.7 nhận thấy mỗi yếu tố sẽ có sự tác động khác nhau đến công tác này. Đa số CBQLGD và giáo viên nhận định rằng 7 yếu tố trên đều tác động nhiều đến hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS. Tuy nhiên, vẫn còn một tỉ lệ nhỏ giáo viên cho rằng các yếu tố: Nhu cầu của giáo viên về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn; Yêu cầu phát triển của nhà trường; Điều kiện cơ sở vật chất, các nguồn lực phục vụ hoạt động bồi dưỡng chuyên môn; Năng lực của đội ngũ giáo viên THCS không hoặc ít tác động đến hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn giáo viên. Thực tế, tỉ lệ này rất nhỏ, thậm chí không có.

2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

2.5.1. Yếu tố khách quan

Bối cảnh mới và xu thế mới của giáo dục hiện đại, tình hình kinh tế mới của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực tiễn đời sống và việc làm đã đặt ra yêu cầu mới đối với việc đào tạo nguồn nhân lực của đất nước. Trọng tâm của GD trong bối cảnh hiện nay là tích cực đổi mới để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Mặt khác, nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ đến đội ngũ GV. Nó đòi hỏi người GV phải có bản lĩnh vững vàng, năng động, sáng tạo để không những góp phần nâng cao chất lượng GD mà còn tìm ra những hướng đi mới đưa nền GD nước nhà ngày càng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nhà quản lý GD cũng cần tìm ra các biện pháp phù hợp để quản lý hoạt động bồi dưỡng GV hữu hiệu hơn. Trước yêu cầu đổi mới GD hiện nay, bồi dưỡng GV là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL. Đó cũng là đòi hỏi tất yếu của quá trình đổi mới căn bản toàn diện GD.

Bộ GD&ĐT tiến hành đổi mới chương trình và sách giáo khoa.“Chương trình mới chủ trương tất cả học chung một mặt bằng tri thức, giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 6 đến lớp 9) đủ trang bị nền tảng học vấn phổ thông để học sinh có thể học tiếp bậc cao hơn hoặc đi vào học nghề, lao động. Tăng cường tích hợp một số môn học ở tiểu học và đầu cấp THCS, nhằm hình thành năng lực tổng hợp và cách giải quyết các vấn đề, đồng thời tránh sự trùng lặp. Theo đó một số môn học như Vật lý, Hóa học, Sinh học được tích hợp thành môn khoa học, tương tự môn Lịch sử, Địa lý tích hợp thành môn khoa học xã hội”. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với GV phải có nền tảng học vấn rộng, có năng lực dạy học tích hợp.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác bồi dưỡng GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD và giảng dạy tốt chương trình GD phổ thông mới thì các nội dung bồi dưỡng cần được các địa phương, nhà trường xây dựng đổi mới, thiết thực và bổ ích. Mặt khác cũng tạo điều kiện để GV tham gia với tâm lý thoải mái trong quá trình bồi dưỡng.

Tài liệu bồi dưỡng phải đa dạng: tài liệu bồi dưỡng, video clip, đĩa VCD, cẩm nang hỏi đáp, giáo trình điện tử. Nội dung bồi dưỡng phải đầy đủ, tài liệu biên soạn theo hướng phát huy vai trò tự học, tự nghiên cứu của giáoviên.Chế độ chính sách cho hoạt động bồi dưỡng phải được đảm bảo. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với GV là điều kiện cần thiết nhất để động viên khuyến khích GV tích cực tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.5.2. Yếu tố chủ quan Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục nói chung và sự đáp ứng nhu cầu của xã hội nói riêng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với GV liên quan đến công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ. Nó đòi hỏi người GV phải có phẩm chất mẫu mực, đồng thời phải có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo, nhanh chóng cập nhật những thay đổi mới trong GD.

Những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng GV đó là nhận thức, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động bồi dưỡng của cấp quản lý, đội ngũ báo cáo viên. Đặc biệt, nhận thức và năng lực của CBQL các trường THCS cụ thể là Hiệu trưởng có ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành công hay thất bại của hoạt động bồi dưỡng GV theo yêu cầu đổi mới GD hiện nay.

Hiệu trưởng phải có năng lực lập kế hoạch bồi dưỡng, xác định mục tiêu, nội dung, xây dựng chương trình bồi dưỡng GV; lựa chọn báo cáo viên tham gia bồi dưỡng, huy động mọi nguồn lực để tổ chức bồi dưỡng và đánh giá kết quả bồi dưỡng một cách khách quan, công bằng. Đặc biệt là mục tiêu, nội dung chương trình phải sát thực đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng của đa số GV trên địa bàn; các phương pháp, hình thức thức tổ chức phải phát huy được tính chủ động, tích cực, tự giác của GV trong hoạt động bồi dưỡng. Đồng thời, mỗi nhà trường cần xây dựng một đội ngũ GV cốt cán về chuyên môn ở tất cả các bộ môn là những GV giỏi.

Các cấp quản lý phải có những biện pháp tổ chức, điều hành, giám sát để mọi hoạt động bồi dưỡng tuân thủ theo những quy định đã đề ra và quán triệt mục tiêu bồi dưỡng.

Đội ngũ báo cáo viên được mời tham gia bồi dưỡng phải nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình bồi dưỡng, có phương pháp kĩ năng bồi dưỡng GV, hiểu được phong cách làm việc của người lớn để lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp với đối tượng được bồi dưỡng.

Đối tượng tham gia bồi dưỡng (CBQL và GV các trường THCS) là nhân vật trung tâm của hoạt động bồi dưỡng phải tự giác, tích cực tham gia vào quá trình bồi dưỡng để hoàn thiện năng lực tiếp nhận kiến thức kĩ năng mới về GD, dạy học nâng cao năng lực, tránh bệnh thành tích, chiếu lệ.

Những yếu tố này có tác động trực tiếp đến việc lập kế hoạch, xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng đó là nhu cầu bồi dưỡng của GV. Do đó, người quản lý cần dựa vào nhu cầu bồi dưỡng để lựa chọn nội dung sao cho phù hợp với đối tượng bồi dưỡng.

Tiểu kết chương 2

Trong chương này chúng tôi đã khái quát tình hình phát triển, xã hội và giáo dục của huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông trong những năm gần đây. Qua điều tra thực trạng đội ngũ giáo viên các trường THCS, kết quả đã cho thấy, giáo dục THCS trên địa bàn đang được đầu tư và phát triển mạnh mẽ, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Đội ngũ giáo viên ở các nhà trường trong những năm qua đã đáp ứng được những yêu cầu của đối mới chương trình.

Trong Chương 2, chúng tôi đã làm rõ các vấn đề thực trạng về nội dung và quản lý hoạt động bồi dưỡng GV và các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến bồi dưỡng giáo viên. Cụ thể chúng tôi đã làm rõ được: Thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông; Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên; Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở. Là cơ sở định hướng cho các giải pháp thực tiễn ở đề xuất ở Chương 3. Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Giải pháp NC bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

One thought on “Luận văn: Thực trạng bồi dưỡng giáo viên huyện Đắk Glong

 1. Pingback: Luận văn: Tổng quan bồi dưỡng giáo viên tại huyện Đắk Glong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464