Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả đối với quản lý gia công xuất khẩu mặt hàng giày da tại Cục Hải quan TP Hải Phòng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hội nhập kinh tế quốc tế là một yêu cầu mang tính tất yếu khách quan đặt ra với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Để tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công được quy định bởi: Luật Hải quan năm 2014; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2005; Luật Quản lý thuế năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014; Luật Quản lý ngoại thương… Cùng với đó là các văn bản hướng dẫn như: Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/4/2018 sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Những quy định mới trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công cho thương nhân nước ngoài đã tạo nhiều thuận lợi cho các DN nhận gia công và tạo ra nhiều cơ hội trong kinh doanh của DN như: Tăng uy tín tốt của DN và tăng lợi thế cạnh tranh đối với các DN gia công của các nước khác; Tạo cơ hội giảm tải dư thừa lao động hay thất nghiệp để phát triển nguồn nhân lực; Tăng nguồn thu ngoại tệ và tạo điều kiện tốt để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập; Thu hút sự đầu tư, kỹ thuật quản lý hiện đại và kinh nghiệm quản lý phương thức tổ chức sản xuất tiên tiến; Nâng cao vị thế của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài là một phương thức sản xuất kinh doanh khá phổ biến trên thế giới, xuất hiện cùng với sản xuất hàng hóa và sự phân công lao động xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Hàng hóa gia công có ý nghĩa rất lớn đối với các quốc gia đang phát triển khi mà các yếu tố vốn, công nghệ, thị trường là một thách thức không nhỏ. Cũng như các hoạt động thương mại khác, hoạt động gia công xuất khẩu mang lại lợi ích cho cả hai bên tham gia vào quan hệ gia công và ý nghĩa hơn nữa là nó mang lại những hiệu quả lớn về mặt kinh tế xã hội cho các quốc gia tham gia vào quan hệ gia công xuất khẩu. Do vậy, hoạt động gia công hàng hóa tại Việt Nam có vai trò sau:

Thứ nhất, hàng hóa nhận gia công đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế đất nước, nó giải quyết được một lượng lao động trong nước, tạo công ăn việc làm góp phần giữ vững được ổn định chính trị, kinh tế cho đất nước. Thực tế chứng minh rằng các ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu hiện nay của nước ta như dệt may, da giày, điện tử, cơ khí… đều phải gia công cho các quốc gia và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Hàn Quốc,… Điều đó được chứng minh qua số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu hàng năm của cả nước trong đó gia công xuất khẩu chiếm 40%.

Thứ hai, các doanh nghiệp gia công đều có điều kiện tiếp thu công nghệ, kỹ thuật và các tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao tay nghề, các doanh nghiệp tiết kiệm được về vốn vay.

Thứ ba, ổn định môi trường kinh tế xã hội, có thể nói mặt được lớn nhất đối với gia công hàng hóa là góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Chính vì vậy đến nay qua hàng chục năm phát triển loại hình gia công này vẫn được nhà nước ưu đãi về thuế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính vốn đã rất thông thoáng, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho môi trường sản xuất kinh doanh.

Trong hoạt động gia công xuất khẩu, doanh nghiệp nhận gia công được đối tác cung cấp nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, công nghệ cần thiết để gia công sản phẩm xuất khẩu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhận gia công còn tiếp cận được các phương pháp quản lý do đối tác nước ngoài cung cấp để đáp ứng nhu cầu sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế về chất lượng, số lượng sản phẩm…do bên giao gia công yêu cầu, từ đó giúp doanh nghiệp tích lũy được kinh nghiệm trong tổ chức quản lý và trong tiếp cận thị trường quốc tế và tranh thủ được vốn, khoa học công nghệ của nước ngoài, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược hướng về xuất khẩu.

Chính sách ưu đãi về thuế đã khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, đã mang tính chất công nghệ cao, phù hợp với thị trường thế giới, do đó yêu cầu doanh nghiệp phải đầu tư máy móc, thiết bị với công nghệ thích hợp bằng nhiều hình thức vay vốn, liên doanh, sử dụng vốn trong nước, tiếp nhận đầu tư nước ngoài, do vậy đã tranh thủ được vốn, khoa học công nghệ của nước ngoài, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược hướng về xuất khẩu.

Thứ tư, thông qua gia công xuất khẩu nước ta có thể kết hợp xuất khẩu được nguồn tài nguyên, nguyên liệu, vật tư sẵn có trong nước, khai thác và phát triển thêm nguồn hàng cho xuất khẩu. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu thường là nguyên liệu, vật tư chính có tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhưng chưa phải là toàn bộ đầu vào cho sản xuất xuất khẩu, phần nguyên liệu, vật tư còn lại thị trường trong nước có thể cung cấp, đây là cơ hội khai thác, phát huy nguồn tài nguyên, nguyên liệu, vật tư có sẵn trong nước. Ngoài ra, sau thời gian đầu nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thay thế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc sản xuất những nguyên liệu, vật tư khác hoặc sản xuất ra những sản phẩm khác làm cho nguồn hàng xuất khẩu mạnh hơn, đa dạng, phong phú hơn nó còn góp phần tăng thu ngoại tệ cho đất nước, giảm bớt sự mất cân đối cán cân thanh toán quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động XNK. Hoạt động hàng hóa gia công tạo ra giá trị gia tăng cao, từ máy móc, thiết bị với công nghệ hiện đại, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu có chất lượng cao, thị trường lớn, ổn định, đồng thời kéo theo việc xuất khẩu gián tiếp tài nguyên, nguyên liệu, vật tư, sản phẩm phụ để tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần giảm bớt thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động XNK, hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hiệu quả để xuất khẩu thu ngoại tệ cao đồng thời cũng góp phần định hướng các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu khác đạt hiệu quả cao về số lượng, chất lượng, sản phẩm, thị trường. Nước nhận gia công nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thông qua hoạt động gia công xuất khẩu, doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ vào quá trình phân công lao động quốc tế theo từng cấp độ khác nhau, theo từng ngành, từng lĩnh vực khác nhau; khi hoạt động gia công xuất khẩu đủ mạnh đồng nghĩa với việc khẳng định vị trí, thương hiệu hàng xuất khẩu trên thị trường thế giới. Như vậy, hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động XNK, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì khả năng đem lại các lợi ích to lớn trên nhiều mặt như vậy nên phương thức kinh doanh gia công phát triển ngày càng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế hiện nay. Không chỉ với các nền kinh tế đang phát triển mà cả đối với các nước công nghiệp phát triển thì phương thức gia công cũng vẫn được triệt để áp dụng nhằm khai thác tối đa những lợi ích đa dạng mà phương thức này đem lại.

Tuy nhiên, những quy định mới trong thủ tục hải quan hiện nay cũng đem lại nhiều thách thức trong quản lý về hải quan đối với hàng gia công.

Hiện nay chỉ có các nghiên cứu về quản lý nói chung, chưa có nghiên cứu về quản lý nước đối với hàng giày da gia công xuất khẩu, đặc biệt trên địa bàn Hải Phòng. Các vấn đề đang đặt ra cho các nhà quản lý trong ngành là: Thực trạng quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu trên địa bàn Hải Phòng ra sao? Những thuận lợi và khóa khăn nào đang gặp phải? Cần tháo gỡ những khóa khăn, thách thức này như thế nào?…

Để góp phần trả lời các câu hỏi trên đây, tôi chọn nghiên cứu đề tài: ” Giải pháp nâng cao hiệu quả đối với quản lý gia công xuất khẩu mặt hàng giày da tại Cục Hải quan TP Hải Phòng “.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Mục tiêu nghiên cứu chung

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, khó khăn, thuận lợi, các yếu tố ảnh hưởng mà đề xuất các giải pháp để tăng cường quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải Quan TP. Hải Phòng nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả gia công xuất khẩu hàng hóa nói chung và hàng giày da nói riêng.

2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

Hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn của công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu;

Đánh giá thực trạng công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu trên địa bàn Hải Phòng những năm qua;

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu trên địa bàn Hải Phòng;

Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải Quan TP. Hải Phòng trong các năm tiếp theo.

2.3. Câu hỏi nghiên cứu

Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu nói trên, nghiên cứu này cần trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:

 • Công tác quản lý đối với hàng hóa giày da gia công xuất khẩu nói chung và hàng giày da xuất khẩu nói riêng gồm nội dung, trình tự và sử dụng những công cụ và phương pháp nào?
 • Các doanh nghiệp tham gia hàng giày da gia công xuất khẩu trên địa bàn Hải Phòng như thế nào?
 • Công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu trên địa bàn Hải Phòng diễn ra như thế nào?
 • Công tác quản lý đối với các hàng giày da gia công xuất khẩu trên địa bàn Hải Phòng có điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức nào?
 • Để tăng cường công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải Quan TP. Hải Phòng cần áp dụng các giải pháp nào?

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nội dung, công cụ, phương pháp quản lý công tác đối với hàng giày da gia công xuất khẩu, được thể hiện qua các đối tượng sau:

 • Hàng giày da gia công xuất khẩu: Giày nam nữ; giày thể thao;….
 • Các thị trường xuất khẩu: Châu Âu, Á, Mỹ…
 • Các Doanh nghiệp tham gia gia công hàng giày da xuất khẩu;
 • Cơ quan công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu (Tổng cục hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
 • Các quy định pháp lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

a) Về không gian:

Đề tài sẽ thực hiện ở tất cả các doanh nghiệp có tham gia hoạt động gia công hàng giày da xuất khẩu và các cơ quan công tác quản lý về hải quan trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Một số nội dung chuyên sâu sẽ khảo sát tại 1 số doanh nghiệp và đơn vị trực tiếp công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải Quan TP. Hải Phòng.

b) Về thời gian:

Dữ liệu thứ cấp phục vụ cho đánh giá thực trạng công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải Quan TP. Hải Phòng được thu thập từ năm 2013-2017;

Dữ liệu sơ cấp sẽ khảo sát tại năm nghiên cứu 2017;

Các giải pháp đề xuất sẽ áp dụng cho các năm 2019-2022.

c) Về nội dung:

Đề tài tập trung làm rõ nội dung, công cụ, khó khăn và thuận lợi, các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp tăng cường công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải Quan TP. Hải Phòng.

4. Phương pháp nghiên cứu Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

4.1. Phương pháp tiếp cận

Tiếp cận chính sách (thể chế)

Tiếp cận có sự tham gia nhiều bên

Tiếp cận hệ thống

Tiếp cận kỹ thuật

4.2. Phương pháp chọn điểm đại diện khảo sát

Chọn doanh nghiệp:

Số lượng: từ 30-50 doanh nghiệp

Cơ sở chọn: Mức độ tham gia gia công hàng giày da xuất khẩu (nhiều, trung bình, ít)

Phương pháp chọn: Chọn điển hình tỷ lệ

Chọn đơn vị tham gia quản lý

Hải quan: Chi cục quản lý gia công xuất khẩu – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu

a) Dữ liệu thứ cấp

Bao gồm: các báo cáo, các văn bản pháp lý; các hợp đồng, các nghiên cứu trước đây, các bài báo, sách … có liên quan đến công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu. Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Nguồn tài liệu: Các cơ quan từ Bộ, Ngành, Sở, Doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, Trường đại học, mạng Internet…

Phương pháp thu thập: Tìm, đọc, phân tích, sử dụng và trích dẫn.

b) Dữ liệu sơ cấp

Bao gồm: Đặc điểm của doanh nghiệp, các đơn vị quản lý gia công hàng giày da xuất khẩu; Các chủng loại hàng giày da xuất khẩu; Nguyên vật liệu, kết quả, chi phí, khó khăn, thuận lợi….trong gia công và công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu.

Phương pháp thu thập: Quan sát, Phỏng vấn; Thảo luận; Hội thảo, Điều tra chọn mẫu, lấy ý kiến chuyên gia…

4.4. Phương pháp xử lý và tổng hợp dữ liệu

Các dữ liệu đã thu thập được kiểm tra lại, điều chỉnh nếu có sai sót, mã hóa, nhập vào máy tính với sự trợ giúp của phần mềm EXCEL hoặc phần mềm…

Sử dụng các công cụ trên máy tính để sắp xếp, hệ thống lại, chọn lọc, phân tổ, tính toán các chỉ tiêu nghiên cứu.

Trình bày các kết quả tổng hợp dữ liệu trên các bảng, sơ đồ, đồ thị, hình, hộp…

4.5. Phương pháp phân tích thông tin

Phương pháp thống kê mô tả: Sử dụng các chỉ tiêu phân tích như số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất… để phân tích mức độ tham gia và công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu.

Phương pháp dãy số biến động theo thời gian: Sử dụng các chỉ tiêu phân tích như tốc độ phát triển, tốc độ tăng giảm, tốc độ phát triển bình quân… để phân tích xu hướng biến động về kết quả tham gia và công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu qua các năm.

Phương pháp phân tích tình huống: Sử dụng các tình huống điển hình của các doanh nghiệp (tốt nhất, xấu nhất) để minh họa những nội dung có liên quan đến kết quả quản lý nhà đối với hàng giày da gia công xuất khẩu.

Phương pháp tổng kết kinh nghiệm của các bên, hoặc của chuyên gia để phản ánh những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu.

5. Nội dung nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài đặt ra nghiên cứu 3 nội dung chính, đó là:

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải quan Hải Phòng.

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải quan Hải Phòng.

Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải quan Hải Phòng.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HÀNG GIÀY DA GIA CÔNG XUẤT KHẨU

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1. Khái niệm về gia công xuất khẩu

“Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao” [Điều 178 Luật thương mại ].

1.1.2. Các hình thức gia công Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

“Gia công quốc tế hay gia công xuất khẩu là một hoạt động của thương mại quốc tế, căn cứ vào một số tiêu thức nhất định mà người ta phân ra làm nhiều hình thức gia công khác nhau, thông thường người ta lấy công đoạn sản xuất làm căn cứ chính” [6, tr.15].

Theo công đoạn sản xuất người ta chia gia công quốc tế thành 3 hình thức:

Một là, gia công chi tiết: Bên đặt hàng gia công sẽ giao nguyên vật liệu và mẫu cho bên nhận gia công. Bên nhận gia công sẽ gia công chi tiết đó và bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho bên đặt hàng.

Hai là, gia công hoàn chỉnh sản phẩm: Căn cứ vào hợp đồng gia công, bên nhận gia công sẽ tiến hành các công đoạn để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh và chuyển giao cho bên đặt hàng gia công. Bên nhận gia công phải có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng gia công đối với bên đặt gia công.

Ba là, gia công đảm nhận công đoạn: Bên nhận gia công sẽ chỉ đảm nhận một công đoạn cho bên đặt gia công chứ không phải toàn bộ các công đoạn. Sau khi hoàn thành công đoạn đó, bên nhận gia công sẽ chuyển giao lại cho bên đặt gia công. Bên nhận gia công phải đảm bảo có đủ năng lực về trình độ tay nghề, lao động để hoàn thành công đoạn đó theo đúng cam kết trong hợp đồng gia công.

1.1.3. Gia công hàng giày da xuất khẩu

Hàng giày da gia công xuất khẩu là những sản phẩm thuộc ngành dệt giày da được gia công sản xuất thành sản phẩm hoàn chỉnh và sau đó xuất khẩu ra nước ngoài.

1.1.4. Lợi ích của gia công hàng giày da xuất khẩu

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, gia công hàng giày da xuất khẩu đã khẳng định được vai trò của mình thông qua nhưng lợi ích cho cho các mặt kinh tế, xã hội của đất nước do hình thức này đem lại. Điều đó được thể hiện ở những vấn đề sau:

Khai thác được nguồn lao động trong nước, tạo công ăn việc làm góp phần an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Nâng cao được kinh nghiệm trong quản lý cũng như trong quan hệ kinh tế với thế giới.

Góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước, tiến tới xây dựng đất nước vươn tầm tới các quốc gia phát triển trên thế giới.

Tăng cường ổn định cán cân thanh toán quốc tế thông qua việc tăng thu ngoại tệ

1.2. Công tác quản lý mặt hàng giày da gia công xuất khẩu Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

1.2.1. Các khái niệm

Có nhiều cách định nghĩa khái niệm quản lý khác nhau tùy theo cách tiếp cận khác nhau. Nhìn chung, quản lý là một khái niệm gắn với quyền lực ở một mức độ nhất định. Trong Từ điển tiếng Việt có nêu: Quản lý là “tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định”. Khái niệm này tương đồng với các khái niệm chỉ đạo, điều hành, điều khiển. Khái niệm quản lý ở đây là muốn nói đến quản lý con người, quản lý xã hội và biểu hiện cụ thể nhất là ở quản lý nhà nước. Khái niệm chung nhất về quản lý nhà nước được hiểu cô đọng ở việc “tổ chức, điều hành các hoạt động kinh tế – xã hội theo pháp luật” [92, tr.800 – 801].

Theo F. Taylor: Quản lý là biết được chính sác điều bạn muốn người khác làm, và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất. Sau này ông Lerence chủ tịch hiệp hội các nhà kinh doanh Mỹ đã khái quát quan điểm của F. Taylor và cho rằng: Quản lý là thông qua người khác để đạt được mục tiêu của mình. [20, tr.11].

Quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng giày da gia công xuất khẩu là việc cơ quan hải quan tổ chức kiểm tra, giám sát hải quan từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

1.2.2. Nội dung của công tác quản lý mặt hàng giày da gia công xuất khẩu Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Nội dung công tác quản lý về hải quan đối với hoạt động gia công hàng giày da xuất khẩu được khai quát qua sơ đồ sau:

Từ trước Tháng 3/2015:

Thời điểm trước Thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực, sau khi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp hồ sơ thanh khoản theo từng hợp đồng nhận gia công cho cơ quan hải quan. Tuy nhiên, từ khi thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực, doanh nghiệp không cần phải nộp hồ sơ thanh khoản cho từng hợp đồng gia công. Thay vào đó, doanh nghiệp được chủ động nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu và thực hiện nộp báo cáo quyết toán theo năm tài chính cho cơ quan hải quan.

Từ tháng 3/2015:

Hình 1.1: Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động gia công hàng giày da xuất khẩu.

Nội dung quản lý về hải quan đối với hoạt động gia công hàng giày da xuất khẩu bao gồm:

Các văn bản pháp lý trong công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu tại Hải quan Hải Phòng

Nhập nguyên vật liệu để gia công xuất khẩu là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp giày da Việt Nam. Các nguồn luật chi phối hoạt động gia công giày da xuất khẩu tại Việt Nam bao gồm:

 • Luật quản lý thuế
 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Luật Hải quan
 • Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan: Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC, Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 107/2015…

Quy trình quản lý

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng quản lý hàng giày da gia công xuất khẩu theo đúng trình tự và nội dung của Mục 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày, cụ thể:

 • Nhập khẩu nguyên vật liệu.
 • Tổ chức hoạt động gia công sản xuất sản phẩm.
 • Xuất khẩu sản phẩm hoàn thành.
 • Báo cáo quyết toán

Quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên vật liệu, vật tư:

Thủ tục hải quan ở bước này gồm:

 • Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu.
 • Doanh nghiệp phải đăng ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng gia công xuất khẩu trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên. Trong đó phải thể hiện một số thông tin sau:

Số hợp đồng; Ngày hợp đồng; Thông tin về nguyên phụ liệu dự kiến nhập khẩu; Thông tin về sản phẩm dự kiến để xuất khẩu.

Ngoài ra cần phải có các tiêu chí về nguyên vật liệu và máy móc thiết bị như sau:

Tên gọi, mã nguyên vật liệu

Đơn vị tính theo danh mục thống kê Việt Nam; Nguyên vật liệu chính

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp này cần đăng ký danh mục sản phẩm, định mức của sản phẩm và tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và các nguyên vật liệu tự cung ứng trong nước. bước này, công tác quản lý về Hải quan sẽ tiếp nhận, theo dõi các hợp đồng gia công xuất khẩu và các danh mục đã đăng ký nêu trên, lấy mẫu niêm phong giao cho doanh nghiệp bảo quản và làm thủ tục thông quan để đưa hàng về sản xuất.

Quản lý xuất khẩu giày da

Theo quy trình đã đăng ký, doanh nghiệp có thể điều chỉnh định mức trong phạm vi cho phép. Cơ quan hải quan không kiểm tra định mức của doanh nghiệp. Định mức sản phẩm do doanh nghiệp khai báo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin khai báo.

Thủ tục hải quan ở bước này chủ yếu là đăng ký thủ tục xuất khẩu sản phẩm và tái xuất máy móc thiết bị. Công tác quản lý về hải quan ở bước này là kiểm tra sản phẩm, đối chiếu mẫu nguyên vật liệu và thông quan lô hàng xuất khẩu.

Báo cáo quyết toán

Bước 3: “Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan”

Trường hợp tổ chức, cá nhân theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu do bên đặt gia công cung cấp, máy móc, thiết bị thuê mượn để thực hiện hợp đồng gia công, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh tại tài khoản ngoài bảng hoặc trên Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân thì nộp báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL đối với nguyên liệu, vật tư và mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQL đối với máy móc, thiết bị ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC. Trường hợp Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này; Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Quy định mới về báo cáo quyết toán tại Thông tư 38/2015/TT-BTC thay cho thủ tục thanh khoản NVL quy định tại các hướng dẫn trước đây đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tổng trị giá nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL đối với nguyên liệu, vật tư và mẫu số 16/BCQT-MMTB/GSQL đối với máy móc, thiết bị ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân. Trường hợp Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này.

Để lập được báo cáo quyết toán, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

Các Hợp đồng gia công/phụ lục HĐGC đã thực hiện xong nhưng chưa thanh khoản/BCQT và HĐGC/phụ lục HĐGC đang thực hiên

Các bảng định mức, bảng điều chỉnh định mức;

Các biên bản thỏa thuận có liên quan đến HĐGC trong quá trình thực hiện, biên bản thanh lý HĐGC, thỏa thuận chuyển giao NPL, SP sang Hợp đồng khác.

Các tờ khai hải quan

Phiếu nhập kho, xuất kho (kể cả NPL, SP, máy móc thiết bị chuyển giao) Các chứng từ liên quan đến việc xử lý phế liệu, phế thải

Báo cáo tài chính và các khoản hạch toán chi tiết liên quan đến HĐGC (tài khoản theo dõi NPL, thành phẩm, tài khoản theo dõi chi phí GC, các sổ sách kế toán…)

Chứng từ chứng minh việc xử lý NPL dư thừa khi kết thúc HĐGC.

Kiểm tra báo cáo quyết toán

Cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo quyết toán trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân. Riêng đối với doanh nghiệp ưu tiên, việc kiểm tra báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp;

Trường hợp kiểm hồ sơ hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, hồ sơ hải quan xuất khẩu sản phẩm, chứng từ kế toán, sổ kế toán, chứng từ theo dõi nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập kho, xuất kho và các chứng từ khác phát sinh trong kỳ báo mà cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận thì thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công tiết kiệm được trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật;

1.2.3. Phương pháp và công cụ quản lý hàng giày da gia công xuất khẩu

Phương pháp quản lý

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 đã đánh dấu một bước tiến lớn trong sự phát triển của cơ quan hải quan. Nội dung của Luật đã bám sát những vấn đề lớn về cải cách kinh tế, hành chính và phù hợp với quá trình hội nhập của đất nước cũng như của cơ quan hải quan. Luật hải quan ra đời góp phần to lớn trong việc giải quyết các vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, thúc đẩy các hoạt động về xuất nhập khẩu. Cơ quan hải quan cũng không ngừng hoàn thiện các quy trình thủ tục xuất nhập khẩu trong đó có thủ tục cho hàng giày da gia công xuất khẩu. Điều đó đã tạo thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm. Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Sau khi Luật hải quan có hiệu lực đã góp phần xử lý cơ bản các vấn đề về hoạt động gia công giày da xuất khẩu như: rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm và thanh khoản hợp đồng gia công hàng giày da xuất khẩu; giảm bớt xử lý sự vụ bằng những văn bản nhỏ lẻ.

Công cụ quản lý

Các công cụ quản lý về hoạt động gia công giày da xuất khẩu bao gồm:

Thuế: Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện gia công như máy móc thiết bị không thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng và miễn thuế nhập khẩu. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động gia công của đất nước.

Chế tài: Nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật hải quan thì bị phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 127/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP.

Công nghệ thông tin: Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đầu tư ứng dụng phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu hiện đại giữa các cơ quan quản lý, cải thiện các quy trình thủ tục hải quan nhằm đạt mục tiêu tự động hóa hải quan điện tử.

1.2.4. Chỉ tiêu phản ánh kết quả công tác quản lý hàng giày da gia công xuất khẩu Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Nhóm chỉ tiêu phản ánh đặc điểm của các doanh nghiệp gia công hàng giày da xuất khẩu

Cơ sở hạ tầng và nguồn lực công nghệ.

Nguồn lực tài chính.

Nguyên vật liệu và sản phẩm.

Nhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng công tác quản lý đối với hàng giày da

Số lượng văn bản quy định.

Số lượng hợp đồng gia công hàng giày da xuất khẩu.

Số công chức tham gia công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu…

Số lớp, doanh nghiệp được hướng dẫn thủ tục…

Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả công tác quản lý đối với hàng giày da gia công xuất khẩu

Số lượng doanh nghiệp gia công xuất khẩu.

Số lượng tờ khai đã thực hiện thủ tục hải quan.

Số hồ sơ tiếp nhận doanh nghiệp đăng ký, ký kết hợp đồng.

Số hồ sơ thanh khoản.

Số doanh nghiệp vi phạm pháp luật về hải quan, thương mại.

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hàng giày da gia công xuất khẩu ở Việt Nam Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

1.3.1. Hệ thống văn bản pháp luật

Môi trường luật pháp trong nước:

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp gia công xuất khẩu đang có được nhiều điều kiện pháp lý để ổn định các hoạt động sản xuất. Gia công xuất khẩu được coi là lĩnh vực phát triển chiến lược của đất nước, do đó luật pháp hiện hành đang xây dựng những hành lang pháp lý mang tính ưu đãi nhiều cho các doanh nghiệp gia công. Những văn bản pháp luật có hướng dẫn cụ thể thực sự đã đem lại sự yên tâm cho các doanh nghiệp.

Hải quan điện tử và cải cách hành chính theo cơ chế một cửa đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hải quan và thông quan một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Ngoài ra hoạt động xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ các yếu tố sau:

 • Các quy định về thuế
 • Quy định về hợp đồng, giao dịch bảo vệ quyền tác giả, sở hữu trí tuệ
 • Các quy định về quy chế sử dụng lao động, tiền lương tiền thưởng, bảo hiểm phúc lợi.
 • Quy định về cạnh tranh độc quyền.
 • Quy định về tự do mậu dịch hay xây dựng các hàng rào thuế quan

Luật pháp nước ngoài:

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, môi trường luật pháp nước ngoài đang có những ảnh hưởng to lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Việc Việt Nam tham gia vào các tổ chức trên thế giới đã đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều những thách thức đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nắm bắt và am hiểu về luật pháp quốc tế trong lĩnh vực mà mình kinh doanh. Khi trở thành thành viên của các tổ chức như ASEAN, WTO thì Việt Nam phải tuân thủ một số điều khoản như giảm thuế xuất nhập khẩu từ 0 – 5% trong vòng 10 năm, dỡ bỏ hạn ngạch dệt giày da giai đoạn cuối cùng là 01/01/2015. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với những vụ kiện chống bán phá giá tại mốt số thị trường quốc tế. Đây cũng là những thách thức to lớn đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải có bản lĩnh khi đối mặt với những điều kiện không thuận lợi mà môi trường luật pháp nước ngoài đem lại.

1.3.2. Khoa học và công nghệ

Thời đại khoa học công nghệ đã giúp cho các doanh nghiệp một cách hữu hiệu để doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả cao nhất về quy mô, giá thành và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên với nền kinh tế còn non trẻ của Việt Nam, nền khoa học công nghệ nước nhà vẫn còn nhiều điểm lạc hậu dẫn đến chất lượng hàng giày da gia công xuất khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường lớn trên thế giới. Do vậy, các doanh nghiệp gia công giày da xuất khẩu cần chú trọng đầu tư về khoa học công nghệ cũng như trang thiết bị hiện đại để phục vụ được nhu cầu ngày càng cao của các bạn hàng trên thế giới.

1.3.3. Năng lực bên nhận gia công hàng giày da xuất khẩu Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Nguồn nhân lực về gia công hàng giày da xuất khẩu tại Việt Nam có những thế mạnh sau:

 • Dân số trẻ với nguồn nhân công dồi dào
 • Giá nhân công rẻ
 • Lao động có tay nghề cao, khéo léo
 • Nhận thức nhanh dẫn đến rất dễ nâng cao tay nghề
 • Bên cạnh đó vẫn có một số nhược điểm cần khắc phục như:
 • Năng suất lao động của ngành còn thấp
 • Ý thức về an toàn, vệ sinh trong lao động chưa cao Nguồn vốn

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công giày da xuất khẩu hiện nay đang có nhiều điều kiện thuận lợi để có nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn này đến từ những nguồn sau:

 • Cổ phần hóa doanh nghiệp
 • Sự phát triển của các ngân hàng thương mại
 • Sự tạo điều kiện của các tổ chức tín dụng nước ngoài Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Tuy nhiên, doanh nghiệp giày da gia công xuất khẩu cũng phải đối mặt với một số khó khăn về nguồn vốn như:

Việc tăng lãi suất về các nguồn vay vốn

Giá gia công ngày càng thấp dẫn đến việc tăng chi phí vốn sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ sở vật chất

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới cũng như sự phát triển về kinh tế, con người cũng có những yêu cầu cao hơn để nâng cao đời sống. Muốn đáp ứng được các yêu cầu đó, các doanh nghiệp giày da gia công xuất khẩu Việt Nam đều đang trang bị cho mình những trang thiết bị hiện đại. Việc chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị từ bên đặt gia công cũng đã góp phần rất lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp xúc với công nghệ mới, từ đó đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn cho cơ sở vật chất.

1.3.4. Văn hóa, xã hội

Thị hiếu tiêu dùng sản phẩm cũng như mức tăng trưởng của các đoạn thị trường mới phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố văn hóa xã hội. Khi nắm bắt và hiểu biết về môi trường văn hóa tại các quốc gia, khu vực thì Doanh nghiệp sẽ dễ dàng đạt được những thành công. Bởi vì chỉ khi hiểu và nắm bắt được môi trường văn hóa, xã hội Doanh nghiệp mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với nền văn hóa xã hội khu vực thị trường đó. Từ đó mới nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.4. Kinh nghiệm quản lý hàng gia công xuất khẩu của các nước Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

1.4.1. Trung Quốc

Hải quan nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thực hiện việc quản lý hàng hoá rất chặt chẽ. Luật pháp nước này quy định: Hàng hoá từ khi nhập cảnh cho đến khi xuất cảnh, đều do Hải quan quản lý, giám sát. Điều này đã tạo cho Hải quan Trung Hoa có nhiệm vụ và quyền hạn rất lớn. Nội dung của hợp đồng gia công xuất khẩu phải phù hợp với quy định dưới sự giảm sát, quản lý của Hải quan. Đối với mặt hàng gia công, toàn bộ được thực hiện bằng máy tính từ khâu tiếp nhận, đến khâu thanh khoản. Hải quan Trung Quốc có một cơ quan chuyên trách thẩm định định mức hàng gia công, cơ quan này độc lập với các đơn vị Hải quan làm thủ tục trực tiếp.

Việc Hải quan Trung Hoa quản lý chặt chẽ công tác thẩm định định mức hàng hóa gia công, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý về Hải quan đối với hàng đầu tư gia công.

Một số kinh nghiệm có thể học tập từ Hải quan Trung Hoa:

Thứ nhất, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động gia công xuất khẩu.

Thứ hai, cần có sự phân loại doanh nghiệp để có biện pháp quản lý có trọng điểm.

Thứ ba, pháp luật quản lý về hải quan đối với hoạt động gia công xuất khẩu phải tạo cơ sở pháp lý để cơ quan Hải quan áp dụng phương pháp quản lý hiện đại.

Thứ tư, quản lý về hải quan đối với hoạt động gia công xuất khẩu phải khuyến khích sự tuân thủ của doanh nghiệp.

1.4.2. Thái Lan

Tại Thái Lan, các quy trình về thủ tục hải quan cơ bản là thực hiện qua mạng, áp dụng hải quan điện tử; Hải quan Thái Lan đã áp dụng việc kiểm tra bằng các thiết bị tự động thông qua khai báo bằng điện tử qua mạng. Việc quyết toán cũng thực hiện qua mạng, nếu sai thì doanh nghiệp phải chịu phạt rất nặng. Tính tự giác của doanh nghiệp Thái Lan rất cao, họ sợ làm sai vì nếu sai họ không được ưu đãi trong thông quan mà còn bị Hải quan kiểm tra sau thông quan rất nhiều lần sẽ gây khó khăn, mất thời gian cho doanh nghiệp. Khác với Việt Nam, pháp luật về gia công của Thái Lan điều chỉnh chủ yếu hoạt động gia công tại nước ngoài, do vậy doanh nghiệp xuất khẩu nguyên liệu ra nước ngoài (ưu đãi xuất khẩu) và nhập khẩu sản phẩm trở lại Thái Lan hoặc xuất khẩu sản phẩm sang nước thứ ba.Trường hợp khi phát hiện các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, Hải quan Thái Lan có các chế tài xử phạt rất nghiêm minh. Hệ thống máy tính sẽ cập nhật và trừ điểm theo mã số của doanh nghiệp vi phạm. Nếu doanh nghiệp vi phạm nhiều lần thì sẽ bị mất quyền ưu đãi trong khi làm thủtục hải quan, đặc biệt là quyền được miễn kiểm tra hàng hóa.

1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Ngành giày da của Việt Nam là một trong những ngành được chú trọng phát triển khi Việt Nam thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với những ưu thế về nguồn nhân công dồi dào, lượng vốn đầu tư không lớn, khả năng thu hồi vốn nhanh, trong những năm qua Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành công trong việc giải quyết việc làm cho người lao động cũng như đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước, từng bước đưa nước ta trở thành một trong quốc gia có ngành dệt giày da phát triển nhất thế giới với kim ngạch xuất khẩu chiếm 13,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước (Tổng cục Hải quan, 2013). Nhưng hiện nay doanh nghiệp dệt giày da của Việt Nam chủ yếu vẫn là thực hiện các đơn hàng gia công xuất khẩu cho phía nước ngoài.

Việt Nam là một nước đang phát triển, do đó, chúng ta có điều kiện học hỏi và rút ra kinh nghiệm từ một số nước đi trước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong các chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là việc hướng vào xuất khẩu, bao gồm:

Thông qua việc tham gia vào các tổ chức kinh tế đa phương, mở rộng các mối quan hệ thương mại và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế có điều kiện tham gia nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường nước ngoài. Cụ thể:

 • Tăng chất lượng hàng hóa và giá trị gia tăng trong sản phẩm
 • Giảm chi phí giá thành
 • Đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Nâng cao trình độ công chức ngành hải quan kết hợp đầu tư thiết bị hiện đại nhằm thực hiện thủ tục hải quan một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và của cải cho Doanh nghiệp

Thực hiện đồng bộ chính sách này sẽ tạo điều kiện tốt cho Doanh nghiệp gia công giày da xuất khẩu và các doanh nghiệp nói chung. Đặc biệt đối với khâu giao nhận nguyên phụ liệu và thành phẩm.

Việc miễn thuế nhập khẩu và thuế VAT cho nguyên phụ liệu và máy móc phục vụ cho gia công hàng xuất khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia công.

Các quy định của pháp luật về gia công xuất khẩu đã thực sự tạo nên một bước đột phá mạnh mẽ nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu của Đảng và Nhà nước ta. Hoạt động quản lý về gia công xuất khẩu hiện nay đã đạt được những kết quả như sau:

Thứ nhất, quy định về đối tượng nhận gia công

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước có quy mô hoạt động lớn có tổ chức bộ máy hoàn chỉnh thì khả năng chấp hành pháp luật tốt hơn các doanh nghiệp nhỏ và các hộ kinh doanh cá thể. Thời gian vừa qua nhiều doanh nghiệp bỏ trốn mất tích chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập. Bên cạnh những mặt tích cực của việc mở rộng đối tượng nhận gia công xuất khẩu của pháp luật hiện nay thì cũng còn những mặt hạn chế cần phải khắc phục kịp thời.

Hai là, quy định về mặt hàng gia công

Hiện nay pháp luật Việt Nam cho phép thương nhân được nhận gia công tất cả các loại hàng hóa trừ cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Quy định này nhằm tạo sự liên thông mạnh mẽ giữa nền sản xuất trong nước với thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp đủ điều kiện và năng lực sản xuất đều có thể nhận gia công cho thương nhân nước ngoài.

Thứ ba, quy định về hợp đồng gia công.

Khác với thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mua bán theo hợp đồng thương mại. Đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài chậm nhất 01 ngày trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công, doanh nghiệp phải đăng ký hợp đồng gia công với cơ quan hải quan.

Thứ tư, quy định quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công Quyền giao toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu vật tư gia công

Nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho bên nhận gia công thuê hoặc mượn

Được cử chuyên gia đến Việt Nam hỗ trợ và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực gia công cũng như tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng gia công.

Thứ năm, quy định quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công 

Pháp luật hiện hành đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động gia công xuất khẩu bao gồm:

Được miễn thuế nhập khẩu đối một số lĩnh vực Được thuê thương nhân khác gia công.

Được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư Được nhận tiền thanh toán của bên đặt gia công bằng sản phẩm gia công Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công. Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

Phải tuân thủ quy định về hàng hóa nhập khẩu, về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Phải có hợp đồng mua bán ký giữa thương nhân nước ngoài hoặc người ủy quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài với thương nhân nhập khẩu.

Thứ sáu, thủ tục hải quan đối với hàng gia công

 • Thủ tục hải quan đối với hàng gia công với thương nhân nước ngoài(gia công xuất khẩu) bao gồm:
 • Thủ tục đăng ký hợp đồng gia công
 • Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công
 • Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công
 • Thủ tục đăng ký điều chỉnh, kiểm tra định mức
 • Thủ tục xuất khẩu sản phẩm

Thứ bảy, quản lý bằng thủ tục hải quan điện tử đối với hàng gia công Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng gia công xuất khẩu được thực hiện theo Điều 22 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 26/09/2001 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hải quan), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006, Luật Giao dịch điện tử số 51/2015/QH11 ngày 29/11/2005, Nghị định 87/2013/NĐ-CP và Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Khi tham gia thủ tục hải quan điện tử, cơ quan hải quan sẽ tạo điều kiện hỗ trợ Doanh nghiệp về công tác đào tạo, cài đặt phần mềm khai báo, sử dụng các tiện ích của phần mềm để khai báo, xin tư vấn hoặc sử dụng chứng từ điện tử thay thế chứng từ giấy truyền thống. Việc này cũng làm giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục của Doanh nghiệp.

Bên cạnh những quyền lợi trên, Doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng chứng từ điện tử. Cụ thể doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc:

 • In chứng từ ra từ hệ thống khai hải quan điện tử
 • Lưu giữ chứng từ hải quan theo thời hạn quy định
 • Toàn vẹn về nội dung và hình thức
 • Xuất trình các chứng từ khi có yêu cầu của cơ quan hải quan.

Thủ tục hải quan điện tử nhằm từng bước tiếp cận với thủ tục hải quan hiện đại. Đối với hàng gia công xuất khẩu thủ tục hải quan điện tử đảm bảo thông quan nhanh chóng và giảm thiểu các giấy tờ phải nộp cho người khai hải quan (Bộ Tài chính, 2014).

Thứ tám, quy định về chính sách thuế đối với hàng gia công xuất khẩu

Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện gia công như máy móc thiết bị công không thuộc diện chịu thuế phải chịu thuế giá trị gia tăng. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động gia công, góp phần thúc đẩy hoạt động này ngày càng phát triển.

Thứ chín, quản lý hoạt động kiểm tra sau thông quan

Các quy định về công tác kiểm tra sau thông quan dối với hàng gia công xuất khẩu được thực hiện theo các nguyên tắc chung đối với hàng hóa kinh doanh thương mại khác. Tuy nhiên với đặc điểm của hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công đều được miễn thuế nhập khẩu. Do vậy công tác kiểm tra sau thông quan chủ yếu tập trung vào kiểm tra sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như sử dụng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm gia công để tiêu thụ trong nước, hành vi xuất nhiều khai ít, xuất ít, khai nhiều, gian lận về định mức, gian lận trong thanh toán, gian lận về xuất xứ hàng hóa v.v.

Các quy định về kiểm tra sau thông quan đã xác định rõ quyền và nghĩa vụ của cơ quan hải quan, các doanh nghiệp, nội dung và phương pháp kiểm tra, trình tự thủ tục tiến hành kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan và tại trụ sở doanh nghiệp.

Thứ mười, quy định về xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động gia công xuất khẩu

Các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động gia công xuất khẩu đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục ý thức tự giác tuân thủ pháp luật đối với các doanh nghiệp. Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Tổng quan về chi cục quản lý hải quan Hải Phòng

One thought on “Khóa luận: Quản lý xuất khẩu giày da tại TP Hải Phòng

 1. Pingback: Khóa luận: Biện pháp nâng cao quản lý xuất khẩu tại Hải quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464