Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

3.1.1. Quan điểm quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 41/NÐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ đã xác định: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả xã hội và tạo được chuyên biến căn bản về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong thời gian tới. Các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng cần nhận thức rõ những nguy hại của buôn lậu và gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế – xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp của các cơ quan quản lý nhà nước. Trước đây, nhiệm vụ này chỉ nặng về kiểm tra và xử lý, nhưng yêu cầu mới hiện nay là phải chuyển hướng vừa “xây” vừa “chống”. Phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là hai mặt của cùng một vấn đề, chúng luôn có mối quan hệ hòa quyện vào nhau, tác động và hỗ trợ lẫn nhau, trong phòng ngừa có đấu tranh và trong đấu tranh có phòng ngừa. Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

Phòng ngừa các hành vi buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là thông qua hệ thống các giải pháp quản lý nhà nước nhằm xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, phát triển các vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Đây là quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta nói chung cũng như của tỉnh Lào Cai nói riêng trong quá trình đấu tranh với buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong suốt thời gian qua. Qua đó, nhằm giáo dục ý thức tự giác của công dân đối với việc phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ngăn chặn, phòng ngừa nhằm không để vi phạm xảy ra, hoặc nếu có xảy ra thì phải hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả, tác hại do nó gây ra.

Phòng ngừa các vi phạm nói chung, vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại nói riêng là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược. Phòng ngừa với tinh thần tích cực, chủ động, thường xuyên, bền bi, lâu dài nhằm ngăn chặn hành vi buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại một cách hiệu quả nhất.

Phòng ngừa xã hội là hệ thống các biện pháp của nhà nước và xã hội nhằm khắc phục, bịt kín những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý của nhà nước, xóa bỏ những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh vi phạm. Phòng ngừa xã hội là nhiệm vụ của toàn xã hội. Do đó, nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là nhiệm vụ không chỉ của các ngành, các cấp, mà còn của cả các đoàn thể chính trị – xã hội và của cả toàn dân.

Phòng ngừa nghiệp vụ là việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của các lực lượng có chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Phòng ngừa nghiệp vụ có một vai trò hết sức quan trọng. Nếu từng ngành thực hiện tốt sẽ góp phần làm giảm, tiến tới đấy lùi các vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại xảy ra trên địa bàn.

Đối với việc chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, cần giáo dục cho mọi người thấy chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là một việc làm khó khăn, phức tạp không thể chỉ dựa vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các cơ quan nhà nước mà phải có sự đồng hành, tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp, người dân. Thực chất là phát huy nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế

3.1.2. Định hướng quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Chi thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp…

Tập trung làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm thông tin kịp thời, phát hiện sớm các thủ đoạn, phương thức, đối tượng, mặt hàng trọng điểm mới phát sinh để xây dựng phương án phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm: Chú trọng kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và người tiêu dùng; triển khai quyết liệt và đồng bộ trên địa bàn toàn tinh hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo sự chuyển biến, trong công tác chống buôn lậu, và hàng gỉa và gian lận thương mại.

Triển khai xây dựng các kế hoạch, chuyên đề kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; tổ chức tổng kết, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm.

3.1.3. Mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Căn cứ Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020, với nội dung chính như sau:

  • Quán triệt trong các lực lượng chức năng, sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, mặt trận, đoàn thể những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ủy ban nhân dân Tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
  • Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng chức năng, sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
  • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật để doanh nghiệp, người dân hiểu thấy rõ tác hại của nạn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; không tham gia, không tiếp tay cho những hành vi này; đồng thời tham gia phát hiện, thông tin cho các cơ quan chức năng để sớm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

3.2. Các đề xuất giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

3.2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai cần chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó chú trọng:

Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công điện số 2118/CĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Các bộ, ngành khẩn trương sửa đổi, bổ sung văn bản pháp quy, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung văn bản qui định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế đảm bảo kinh phí cho hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; sửa đổi, bổ sung những văn bản còn bất cập đang bị các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại (chính sách miễn thuế đối với hàng hóa cư dân biên giới; chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường…)

Thành lập các tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo 389 và các lực lượng chức năng trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; kiểm tra, đôn đốc công tác điều tra, xử lý vụ việc phức tạp, trọng điểm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Xây dựng các kế hoạch cụ thể trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thuộc nhóm nguy cơ vi phạm cao, quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là hàng thực phẩm, sản phẩm vật tư nông nghiệp, tuốc lá, thuốc tân dược, mỹ phẩm, rượu ngoại nhập lậu… Các văn bản cần nêu rõ nhiệm vụ của từng lực lượng, quy chế trong hoạt động phối hợp, ban hành quyết định kiểm tra, lập biên bản, xử lý vi phạm, không để tình trạng kiểm tra chồng tréo, tràn lan, không theo đúng trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục xây dựng và triển khai chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như nhận thức của người tiêu dùng đối với các hành vigian lận thương mại. Nâng cao số lượng và chất lượng các tài liệu và thông điệp về chống gian lận thương mại đến từng đối tượng thông qua các buổi phát thanh, công tác điều tra cơ bản.

3.2.2. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

Chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật của Nhà nước về các hành vi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tích cực vận động sự vào cuộc của toàn xã hội, đồng thời tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, buôn bán hàng không bảo đảm chất lượng… Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào hội nghị triển khai nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị liên quan như các ban quản lý chợ, trung tâm thương mại và tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho người kinh doanh, khách hàng tại các chợ, trung tâm mua sắm. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền rộng rãi tới người tiêu dùng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong vận chuyển, buôn bán hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng…; kết hợp kiểm tra, kiểm soát với tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cho các cán bộ, công chức.

Tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và phải tập trung đấu tranh trên cả ba lĩnh vực: Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiên quyết không cho phép có “vùng cấm” trong công tác này.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh cần tiếp tục chủ động dự báo tình hình tổng hợp thông tin, phân tích, thống kê, đánh giá tình hình thị trường hàng hóa, cung cầu mặt hàng để dự đoán tình hình buôn lậu và gian lận thương mại tiếp theo trên địa bàn, đặc biệt là các quận, huyện lân cận với địa bàn tỉnh Lào Cai. Kịp thời đua ra các văn bản chỉ đạo cụ thể để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, chủ động phòng ngừa, không để phát sinh thêm các đường dây, ổ nhóm buôn lậu mới trên địa bàn tinh.

Rà soát những khó khăn, vướng mắt khi vận dụng các nghị định, thông tư trong công tác xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng. Từ báo cáo cụ thể của lực lượng chức năng các quận, huyện, chỉ đạo điều hành và kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3.2.3. Tăng cường nguồn nhân lực trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

Đối với chất lượng cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ, cần từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng. Đây là yếu tố rất quan trọng, bởi lực lượng trong sạch, tinh thông về nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm cao, đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong tình hình hiện nay, các công chức cần đảm bảo có đủ kiến thức về kinh tế, thương mại, hiểu biết và nắm rõ quy dịnh của pháp luật hiện hành, có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra và xử lý vụ việc, đồng thời có đủ phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị. Bởi vậy cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu công tác, đặc biệt là lực lượng công an và quản lý thị trường, xứng đáng làm nòng cốt và tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong cuộc chiến chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Số lượng cán bộ công chức trong lực lượng phòng chống gian lận thương mại hiện nay còn mỏng. Trong thời gian tới, cần từng bước tăng số lượng biên chế, bổ sung lực lượng công chức trẻ, có năng lực và trình độ phù hợp cho lực lượng công an, quản lý thị trường, tham gia vào công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tinh. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế chính sách khen thưởng, chính sách tiền lương thỏa đáng đối với các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với gian lận thương mại, biểu dương, động viên kịp thời đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc. Đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác.

Khẩn trương rà soát đội ngũ cán bộ, nhân viên, sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng và ban hành chế độ, quy trình luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức trong các lực lượng chức năng, trên cơ sở đó thực hiện đúng, đủ chế độ. Việc luân chuyển cán bộ chống buôn lậu để hạn chế việc bắt tay với buôn lậu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xây dựng biệp pháp nghiệp vụ chống lại việc dung túng, bảo kê cho buôn lậu.

3.2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trong điều kiện cuộc chiến chống gian lận thương mại ngày càng khó khăn, phức tạp hiện nay, việc xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức phòng chống gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh là vô cùng cần thiết. Việc đầu tư trang thiết bị vật chất kỹ thuật hiện đại, đầy đủ, như phương tiện đi lại, xe chuyên dụng, phương tiện phục vụ cho giám định chất lượng hàng hóa, thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống thu nhập và xử lý thông tin… phù hợp cho các lực lượng chức năng trong việc phòng chống gian lận thương mại là điều vô cùng thiết yếu. Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

Hiện nay, Chính phủ đang soạn thảo dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và thanh toán chi phí xử lý, quản lý tang vật từ các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, do vậy các lực lượng chức năng trên địa bàn Huyện cần nhanh chóng tập hợp ý kiến, nêu lên những khó khăn vướng mắc để góp ý hoàn thiện dự thảo, tháo gỡ những bất cập về chi phí đang xảy ra trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.

3.2.5. Tăng cường hoạt động tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức của cá nhân và thương nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của các hành vi gian lận thương mại, nêu rõ các quy định của pháp luật, các mức xử phạt cụ thể để răn đe các đối tượng vi phạm. Việc tuyên truyền phải đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ những nguy hại của gian lận thương mại đối với kinh tế – xã hội, an ninh trật tự, sức khỏa của người dân.

Bên cạnh đó, cần kết hợp tuyên truyền với phổ biến pháp luật trong các cơ doanh nghiệp.Công việc này cần tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều quan, hình thức như trên các phương tiện phát thanh, báo chí.Tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ đáu tranh chống buôn lậu cho đại diện các doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở một số mặt hàng trọng điểm. Hội thảo giới thiệu khái quát các quy định về đăng kí kinh doanh, chế độ hóa đơn chứng từ trong mua bán hàng hóa, hàng cấm, hàng nhập lậu và những chế tài xử phạt vi phạm có liên quan.

Lực lượng quản lý thị trường đã và sẽ tiếp tục vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không tàng trữ, buôn bán và lưu thông hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. Thông qua hoạt động ký cam kết, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã góp phần nào ý thức được việc bảo vệ sản xuất trong nước, không tiếp tay cho các hành vi tàng trữ, lưu thông và sử dụng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái.

Đầu tư xây dựng các chuyên mục, dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật, đặc biệt tăng cường thời lượng tuyên truyền trước, trong và sau tết Nguyên đán. Cung cấp, chia sẻ thông tin, số liệu, vụ việc liên quan đến gian lận thương mại trên địa bàn. Tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác đấu tranh chống gian lận thương mại, nêu gương những người tốt, việc tốt và lên án các hành vi gian lận thương mại để nhân dân nhận thức rõ những nguy hại về buôn lậu và gian lận thương mại.

Khi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân được thực hiện tốt sẽ góp phần rất lớn trong hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3.3. Một số kiến nghị quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

3.3.1. Đối với Sở Công thương tỉnh Lào Cai và ban/ngành có liên quan

Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của Sở Công thươnng tỉnh kịp thời và đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Sở Công thương tỉnh với các lực lượng chức năng khác tại tất cả các cấp quản lý.

Khắc phục các tồn tại, đối mới trong phương thức hoạt động của các cấp Quản lý thị trường, tạo lập hệ thống thông tin thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến nguồn lực phục vụ cho công tác Quản lý thị trường, tạo lập cơ chế khuyến khích, động viên và thu hút nhân lực cho lực lượng Quản lý thị trường, phát triển ngồn nhân lực Quản lý thị trường đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệmvụ trong tình hình mới.

Kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai quan tâm, hỗ trợ thêm về kinh phí cho hoạt động của Sở Công thương trên địa bàn. Đặc biệt là hỗ trợ trong công tác tuyên truyền đến mọi cá nhân, tổ chức về hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Kiến nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí cho các Đội QLTT để mua sắm thêm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn.

Kiến nghị UBND tỉnh xây dựng chính sách phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên quan trong tỉnh với Cục Quản lý thị trường trong hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

3.3.2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

Cần nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh về các hành vi vi phạm đối với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cần chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh các mặt hàng được phép trên địa bàn.

Thực hiện đúng cam kết doanh với cơ quan quản lý thị trường trực tiếp trên địa bàn.

Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Nếu phát hiện hành vi sai phạm của các cá nhân tổ chức thì trình báo cho cơ quan quản lý thị trường trực tiếp để có hoạt động kinh doanh, mặt hàng kinh biện pháp xử lý kịp thời.

3.3.3. Đối với người tiêu dùng

Hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả làm tổn hại trực tiếp đến người tiêu dùng. Do vậy, để góp phần tích cực và nâng cao hiệu quả hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thì người tiêu dùng cần phải trở thành người tiêu dùng thông thái thông qua việc tự nhận biết về hàng giảng, hàng nhái trên địa bàn. Đồng thời, người tiêu dùng cần thông báo cho cơ quan quản lý thị trường hoặc công an khi phát hiện ra các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh, để từ đó có giải pháp ngăn chặn và bảo vệ người tiêu dùng.

3.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay nước ta, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là một trong những nội dung quan trọng và không thế thiếu trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, bời lẽ chỉ có thể thực hiện tốt nhiệm vụ này mới đảm bảo được thực hiện trọn vẹn các nội dung về phát triển kinh tế, mang lại môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, cũng như đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho việc phát triển đất nước theo hướng bền vững và các cam kết quốc tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Trên cơ sở những vấn để lý luận và thực tiễn được trình bày trong luận văn, vẫn còn một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

Thứ nhất, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là một nhiệm vụ rất quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước. Muốn quản lý có hiệu quả cần thiết phải xây dựng hệ thống văn bản quy định pháp lý chặt chẽ, rõ ràng và khả thi; một bộ máy quản lý nhà nước về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại có hiệu quả; với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương có trình độ và năng lực.

Thứ hai, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, cần thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đảm bảo nghiêm minh, răn đe và triệt để.

Thứ ba, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương nếu chỉ có sự nỗ lực, hành động của các cơ quan nhà nước thì sẽ không đạt kết quả cao. Bởi vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, luận văn đã hoàn thành những mục tiêu đặt ra trong nghiên cứu và có những đóng góp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chủ yếu liên quan đến hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó đã xây dựng được nội dung của quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thứ hai, luận văn đã khái quát được thực trạng tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó luận văn đã đi sâu nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai về hệ thống văn bản pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chính sách, pháp luật đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tổ chức bộ máy quản lý, phân công trách nhiệm và phối hợp thực thi chính sách, pháp luật đối với hoạt động hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm các hoạt động hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai,… Từ đó luận văn đánh giá những thành công và hạn chế của quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, luận văn đưa ra một số những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai và đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước đối với vấn đề này.

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã có nhiều sự cố gắng tìm hiểu thực tế nhưng do còn hạn chế về thời gian nên luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, những hạn chế của đề tài sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong những chuyên đề tiếp theo. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn. Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Hoạt động chống buôn lậu trên tại tỉnh Lào Cai

One thought on “Khóa luận: Giải pháp nâng cao chống buôn lậu tại Lào Cai

  1. Pingback: Khóa luận: Thực trạng chống buôn lậu tại địa bàn tỉnh Lào Cai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464