Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở một số trường Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ – VĂN HOÁ GIÁO DỤC TỈNH TRÀ VINH.

Trà Vinh là khu vực thuộc khu vực ĐBSCL nằm giữa sông Tiền và sông Hậu tiếp giáp Biển Đông có diện tích biển tự nhiên là 2.369 km2. Trà Vinh có 7 huyện và 1 thị xã. Tổng số dân gần 1 triệu trong đó dân tộc Khơme chiếm 30%. Người dân Trà Vinh rất cần cù chăm chỉ giữ đất giữ làng sống chủ yếu bằng nghề nông theo hướng thủ công lạc hậu cha truyền con nối, trình độ dân trí thấp, gia đình chủ yếu sống nhờ vào ruộng.

Từ năm 1992 đến nay và nhất là NQTW Đảng khoa IX, chương trình hành động của Tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần 7 đã từng bước thay đổi cách nhìn và cách làm ăn của người nông dân qua cơ cấu chuyển dịch phát triển kinh tế theo từng vùng chuyên canh. Áp dụng khoa học kỹ thuật. Ngành Giáo Dục Đào Tạo Trà Vinh cũng có sự chuyển biến tích cực theo hướng phát triển toàn diện tập trung mọi nguồn lực để phát huy sức mạnh con người.

Sự phát triển giáo dục của Tỉnh Trà Vinh được đánh giá như sau:

 • Về mạng lưới trường lớp : Thực hiện đa dạng hoá trường lớp ở các ngành học bậc học
 • Xây dựng trường lớp kiên cố thay tre lá tạm thời, năm 1992 có 12 trường Trung học phổ thông và 99 lớp thì đến năm 2001 – 2002 có 20 trường 535 lớp tăng 8 trường và 436 lớp. Tổng số học sinh năm 2001 – 2002 là 22.656 học sinh .
 • Qua số liệu thống kê bảng 1 ta có cái nhìn chung về tình hình Giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông Tỉnh Trà Vinh trong 3 năm qua như sau: Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Về giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông và phát triển Đoàn viên theo bảng 1 cho thấy:

 • Số học sinh vào Đoàn tăng từ 7.932 →227 ⇒ Tăng 8.295 em chiếm tỉ lệ 51.12%.
 • Số học sinh có đạo đức tốt tăng (năm học 2001 – 2002 là 50,2%).
 • Số học sinh có đạo đức trung bình giảm (năm học 2001 – 2002 còn 6,68%).
 • Số học sinh có đạo đức yếu giảm (năm học 2001 -2002 còn 0.97%).

Qua phân tích bảng thống kê và biểu đồ xếp loại hạnh kiểm của học sinh Trung học phổ thông Trà Vinh cho thấy giáo dục Tỉnh Trà Vinh đã từng bước ổn định và phát triển. Tuy nhiên với con số 175 học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu là một con,số mà các nhà quản lý giáo dục Trà Vinh phải quan tâm và có biện pháp tốt hơn trong việc giáo đục đạo đức cho các em học sinh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH TRÀ VINH.

2.2.1. Quản lý chỉ đạo hoạt động GDĐĐ của sở GDĐT.

Trong triển khai nhiệm vụ năm học hàng năm, Sở GDĐT Trà Vinh chỉ đạo ở các trường ngoài việc dạy học còn tổ chức hoạt động GDĐĐ cho học sinh thông qua bồi dưỡng chính tri và các hoạt động theo các chủ điểm lớn mà Sở GD đã ký kết trong chương trình liên tịch của tỉnh Đoàn hàng năm. Điều này cho thấy Sở GDĐT Trà Vinh đã chú ý thực hiện GD toàn diện cho học sinh trong các nhà trường.

Bên cạnh những mặt trên, trong quá trình thực hiện Sở GD chưa quan tâm đến khâu kiểm tra thực hiện các hoạt động GDĐĐ trong nhà trường mà chỉ đánh giá hoạt động nhà trường qua chỉ tiêu về chất lượng học tập, và các giải đạt được. Điều này dẫn đến các nhà trường chỉ tổ chức thực hiện hoạt động GDĐĐ theo kiểu đối phó, hình thức.

2.2.2. Thực trạng chung quản lý hoạt động Giáo Dục Đạo Đức ở các trường Trung học phổ thông Tỉnh Trà Vinh

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức ở các trường trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh.

Qua kế hoạch nhiệm vụ năm học 2001-2002 của sở giáo dục đào tạo Trà Vinh, Trao đổi với cán bộ quản lý các nhà trường trung học phổ thông và bản thân người nghiên cứu xuống thực tế tham khảo sổ sách -dự giờ /Thăm lớp của một số trường trong tỉnh Trà Vinh (Trường ở thị xã :Phạm Thái Bương /Trường ở vùng ven là Trường Châu Thành và Trường vùng sâu là trường Trà Cú ),Chúng tôi rút ra một số thực trạng về hoạt động giáo dục đạo đức như sau:

Trước tiên qua một số liệu của Sở Giáo dục – đào tạo thống kê trong năm học 2001-2002 số học sinh trung học phổ thông bỏ học là 1738 học sinh trên 22.656 học sinh, chiếm tỉ lệ 7,67% -Điều này cho thấy học sinh trong tỉnh Trà Vinh ở khối cấp 3 bỏ học khá cao. Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Để đi sâu tìm hiểu nguyên nhân học sinh bỏ học ở ba trường thuộc ba địa bàn thị xã -vùng ven-vùng sâu được thể hiện qua bảng như sau :

Qua bảng trên ta thấy học sinh bỏ học nhiều nhất trên địa bàn vùng sâu (228 học sinh) và kế đến là địa bàn thị xã (157 học sinh)-đặc biệt nếu xét riêng từng khối lớp 10 là nghỉ học nhiều nhất kế đó là khối 11 và khối 12 nghỉ học ít hơn. Chúng tôi đến từng địa bàn để tìm hiểu nguyên nhân thì được các Hiệu trưởng của các nhà trường cho biết như sau :

Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Trà Cú (vùng sâu), Thầy Kiên Soric cho biết các em bỏ học do nhiều nguyên nhân : (1) vì gia đình quá nghèo và là người lao động chính nên khi vào học lớp 10 chỉ học được một học kỳ là nghỉ để đi làm, (2) do các em học yếu, không theo nổi chương trình dẫn đến chán học, hoặc học yếu là do ham chơi, gia đình lo làm ăn không quan tâm nên nghỉ học ở nhà chơi tham gia băng nhóm, quậy phá làng xóm.

Hiệu trưởng trường vùng thị xã (Phạm Thái Bương) cô Trịnh Thị Tiến cho biết: Số học sinh bỏ học là 157/2200 phần đông học sinh là con nhà giàu cha mẹ lo làm ăn không quan tâm nên các em không thích học tham gia vào các tệ nạn ma túy. Với hiện tượng bỏ học trên cho thấy việc giáo dục đạo đức ở tỉnh Trà Vinh cần phải quan tâm .

Bên cạnh đó học sinh ở các trường còn có nhiều biểu hiện giảm sút đạo đức qua sự thiếu trung thực trong làm bài -thái độ vô lễ xúc phạm thầy cô: Đánh nhau tham gia đua xe, nghiện hút…

Từ các ý kiến trên cho thấy việc thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức của các trường cần phải quan tâm hơn nữa vì học sinh trong trường trung học phổ thông đang bước vào tuổi thành niên có những ước mơ hoài bão nhưng cũng dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội nếu không được giáo dục tốt.

Xem bảng phân công giáo viên dạy các bộ môn ở các nhà trường thì chúng tôi nhận thấy các nhà trường hiện nay coi trọng các bộ môn văn hoá, nhưng xem nhẹ môn Giáo Dục Công Dân thể hiện qua việc phân công giáo viên dạy môn giáo dục công dân: là giáo viên dạy các môn Văn, Sử, hoặc không dạy được các môn chính khác thì được phân công qua dạy Giáo dục công dân. Ngoài ra Hiệu trưởng cũng không có kiểm tra dự giờ xem xét giáo án môn Giáo dục công dân như các bộ môn chính khác. Điều này cho thấy cán bộ quản lý nhà trường chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí môn Giáo dục công dân.

Trong nhiều nhà trường hoạt động giáo dục đạo đức đều do Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm mà hầu như ít có giáo viên bộ môn quan tâm. Một số ít Đoàn trường xây dựng kế hoạch còn nặng về hình thức mà không chú ý đến hiệu quả giáo dục điển hình như khi kiểm tra các em học sinh là Đoàn viên thì có một số em không nhớ ngày thành lập Đoàn là ngày nào? ngày 09/01 là ngày gì ? mặc dù các nhà trường đều tổ chức sinh hoạt ở ngày 26/3 và ngày 09/01. Điều này cho chúng ta thấy chất lượng hoạt động giáo dục đạo đức của một số nhà trường là đáng báo động và phải quan tâm nhiều hơn ở các lĩnh vực này.

Qua phiếu hỏi điều tra 50 cán bộ quản lý (20 Hiệu trưởng và 30 Phó Hiệu trưởng) của Tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục.đạo đức (xem phần phụ lục l).

Chúng tôi thu nhận được ý kiến qua bảng 2 như sau : Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Phân tích ở bảng 2 ta thấy cán bộ quản lý đều đánh giá cao việc thực hiện các biện pháp 1,4,5 cụ thể là : (1) Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức năm – tháng – tuần có mức độ trung bình trà lên là 86% (trong đó Tốt là 20%). Điều này cho thấy cán bộ quản lý của các trường đều có nhận thức trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động. (4) Chỉ đạo về tổ chức thực hiện công tác của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có mức độ từ trung bình đến Tốt là 78%. (5) Phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện hoạt động của Đoàn TN CS.HCM: mức độ là 76%.

Tuy nhiên cán bộ quản lý cũng đánh giá thấp việc thực hiện ở các biện pháp 3,9 cụ thể là:

Chỉ đạo các bộ phận trong trường đặc biệt là tổ bộ môn, giáo viên tham gia giáo dục đạo đức được đánh giá ở mức độ yếu là 34%. (9) Biện pháp kiểm tra được đánh giá ỏ mức độ thực hiện yếu là 38%

Nhìn chung Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông chưa thực hiện tốt các biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức. Các trường còn nặng về dạy chữ hơn dạy người chưa phối hợp tốt với các lực lượng ngoài nhà trường để giáo dục cho học sinh.

Để tìm hiểu sâu hơn về sự đánh giá mức độ thực hiện các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng ở các địa bàn khác nhau, chúng tôi phân loại các nhà trường theo 3 địa bàn:

Địa bàn thị xã có 12 cán bộ quản lý, địa bàn vùng ven thị xã có 18 người và vùng nông thôn có 20 người. Tổng số 50 người.

Ý kiến đánh giá mức độ xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức ở các địa bàn được thể hiện ở bảng 3 như sau :

Qua bảng đánh giá mức độ thực hiện chức năng kế hoạch trong quản lý hoạt động giáo dục đạo đức giữa các địa bàn trong Tỉnh Trà Vinh cho thấy có sự khác biệt rõ, mức độ thực hiện tăng lên theo sự thuận lợi của từng địa bàn như :

Địa bàn thị xã và vùng ven: Mức độ thực hiện kế hoạch từ trung bình trở lên đạt 100% (trong đó mức tốt đạt 33,33% ). Trong khi đó ở địa bàn vùng sâu mức độ thực hiện từ trung bình trở lên đạt 65% (trong đó mức độ Tốt đạt 10%) và mức độ Yếu là 35%. Điều này cho thấy các trường ở địa bàn thị xã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nên thực hiện việc xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tốt hơn. Riêng đối với các trường vùng sâu còn yếu (35% ) về mặt xây dựng kế hoạch, có thể do đa số học sinh các trường vùng sâu ít có điều kiện học tập, chất lượng học tập thấp vì điều kiện đời sống khó khăn, hầu hết học sinh Trung học phổ thông ngoài buổi đi học đều phải tham gia lao động sản xuất phụ giúp gia đình kiếm sống, các trường chỉ quan tâm tập trung cho đến việc thực hiện dạy và học mà ít quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, mặc dù Hiệu trưởng đều cho hoạt động giáo dục đạo đức là một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường để phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, nhưng thực sự họ chưa quan tâm nhiều. Đồng thời do các cấp quản lý xa nên khó kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch giáo dục đạo đức của Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, nhà trường ở thị xã là bộ mặt giáo dục của Tỉnh nên được sự chỉ đạo của cấp Sở nên sâu sát hơn là những trường vùng sâu, vùng ven. Vì vậy bắt buộc các trường thị xã phải thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Để nâng cao giáo dục đạo đức trong các nhà trường, đặt biệt là trường vùng sâu, trước hết Hiệu trưởng nhà trường phải nhận thức một cách sâu sắc về nội dung hoạt động giáo dục đạo đức, nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi nhà trường.

Về việc tuyên truyền cho mọi lực lượng trong và ngoài nhà trường (kể cả học sinh) hiểu rõ những qui định chuẩn mực nội dung giáo dục đạo đức : Muốn cho mọi lực lượng trong và ngoài nhà trường tích cực chủ động tham gia thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, đòi hỏi Hiệu trưởng phái làm các công tác tuyên truyền giáo dục thường xuyên để cho đội ngũ giáo viên, học sinh, lực lượng ngoài nhà trường đặc biệt là cha mẹ học sinh hiểu đúng về nội dung giáo dục trong nhà trường. Bảng 4 sau đây cho thấy mức độ thực hiện biện pháp tuyên truyền giáo dục của Hiệu trưởng ở từng địa bàn trong tỉnh như sau :

Qua bảng thống kê cho thấy việc Hiệu trưởng tuyên truyền giáo dục chỉ được đánh giá chủ yếu ở mức trung bình. Một số ít trường vùng thị xã, vùng ven, vùng sâu được đánh giá khá tốt.

Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt về mức độ thực hiện tuyên truyền ở từng địa bàn các nhà trường ở thị xã và vùng ven được đánh giá ở mức độ khá tốt so với các trường vùng sâu (mức độ tốt là 16,7%). Do các trường này có địa bàn thuận lợi và được lực lượng cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học của con nên liên hệ thường xuyên với nhà trường. Riêng các trường ở địa bàn vùng sâu, người dân tộc đông, trình độ dân trí thấp cha mẹ học sinh chỉ lo lao động kiếm sống nên ít quan tâm đến việc học của con và ít liên hệ với nhà trường. Chính vì vậy rất ít trường ở vùng sâu quan tâm làm tốt việc tuyên truyền cho mọi lực lượng nhất là cha mẹ học sinh để họ hiểu và tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh.

Như vậy, Hiệu trưởng các trường (dù ở địa bàn nào) muốn thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh đạt hiệu quả phải làm tốt việc tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên và các lực lượng ngoài nhà trường để họ có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về nội dung giáo dục đạo đức, từ đó chủ động tích cực tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh

Qua các giáo viên bộ môn hình thành cho các em những phẩm chất, những chuẩn mực đạo đức, những hành vi cần thiết trong cuộc sống. Vì vậy Hiệu trưởng phải chú trọng đến việc chỉ đạo các bộ môn, giúp giáo viên nắm được các yêu cầu nội dung giáo dục đạo đức. Để đánh giá Hiệu trưởng về sự chỉ đạo đối với các bộ môn và nhất là môn Giáo dục công dân được thể hiện qua bảng 5 như sau : Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Qua phân tích bạng 5 : Việc chỉ đạo của Hiệu trưởng đến các tổ bộ môn và nhất là bộ irôn Giáo dục công dân được đánh giá tập trung ở mức trung bình. Riêng các trường vùng sâu, vùng ven, vùng thị xã ở mức độ yếu vẫn còn bị đánh giá khá cao như vùng sâu là 50% và vùng thị xã là 25%. Điều này thể hiện qua việc nhận thức của Hiệu trưởng chưa chú trọng đến vai trò giáo dục đạo đức và coi môn Giáo dục công dân là một môn phụ nên khi phân công giáo viên dạy môn Giáo dục công dân còn tuy tiện, hiện các trường nhất là trường vùng sâu không có giáo viên dạy môn Giáo dục công dân nên môn này được phân công cho Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy môn Văn, Sử, Địa, Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng đảm nhận. Do không được đào tạo cơ bản, kiến thức không sâu nên trong quá trình giảng bài Giáo viên chỉ dùng phương pháp đọc chép vì sợ giảng sâu dễ sai đi lập trường và quan điểm.

Ngoài ra Hiệu trưởng các trường thiếu sự quan tâm kiểm tra giáo án dự giờ dẫn đến giáo viên không chuẩn bị bài dạy, làm học sinh chán học các giờ Giáo dục công dân nhưng đối với các bộ môn khác thì được Hiệu trưởng chú trọng hơn.

Về phía học sinh do phương pháp của giáo viên dạy không lôi cuốn, học sinh không quan tâm học môn này. Các em cho rằng môn học này khó khăn nên không thích học.

Hoạt động của tổ nhóm chủ nhiệm. Có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng hoạt động giáo dục đạo đức. Thông qua sinh hoạt tổ khối chủ nhiệm hàng tháng. Các khối chủ nhiệm thống nhất nội dung và hình thức hoạt động chủ điểm phù hợp với trình độ và sự phát triển tâm lý của từng khối lớp, tổ chức các hoạt động mẫu trong khối, trong trường, đặt biệt xây dựng nội dung sinh hoạt tiết chủ nhiệm, tiết sinh hoạt tập thể hàng tuần ở khối lớp.

Tìm hiểu sự chỉ đạo hoạt động của tổ nhóm chủ nhiệm ở các địa bàn khác nhau ta có kết quả thống kê ở các địa bàn qua bảng 6.

Qua bảng thống kê ta thấy. Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Ý kiến đánh giá việc chỉ đạo hoạt động của tổ khối chủ nhiệm ở các nhà trường có mức độ Khá, Tốt với tỉ lệ từ 50% trở lên ơ’vùng ven và thị xã, chứng tỏ Hiệu trưởng các trường đều nhận thức được vai trò của chủ nhiệm trong việc tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Nên đã quan tâm chỉ đạo sâu sát tổ – khối chủ nhiệm. Tuy nhiên ở mức độ từng địa bàn thì sự quan tâm có mức độ khác nhau, ở địa bàn thị xã mức độ tốt là 25% trong khi vùng ven là 16,7% và vùng sâu 10%. Như vậy cho thấy ở một số trường thị xã và vùng ven thì Hiệu trưởng chỉ đạo tốt khối chủ nhiệm, nghĩa là có kế hoạch, có chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá thường xuyên nên phát huy được sức mạnh của Giáo viện chủ nhiệm vào việc hình thành nhân cách học sinh toàn diện. Riêng ở vùng sâu ý kiến đánh giá ở mức độ yếu 35% cho thấy sự chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác chủ nhiệm ở một số trường vùng sâu chưa thật sự tốt, giáo viên chủ nhiệm chưa thể hiện hết vai trò chức năng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, còn nặng về duy trì nề nếp kỹ luật nhưng thiếu động viên khen thưởng kịp thời, thiếu quan tâm, tìm hiểu tâm lý các em.

Đối với tổ chức Đoàn Thanh Niên trong nhà trường Trung học phổ thông: Tổ chức Đoàn Thanh niên trong nhà trường Trung học phổ thông với nhiệm vụ chính trị là tập hợp và giáo dục thanh niên học sinh trở thành đội hậu bị của Đảng, Đoàn Thanh niên trong trường Trung học phổ thông tham gia tích cực vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục và được coi là lực lượng nòng cốt để tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức. Qua bảng 7 sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn mức độ phối hợp và hỗ trợ của Hiệu trưởng với Đoàn Thanh niên ở các địa bàn trong Tỉnh Trà Vinh.

Qua bảng thống kê ý kiến đánh giá của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng ở từng vùng cho thấy. Tỉ lệ đánh giá ở mức độ yếu cao ở các trường vùng sâu và vùng ven từ 22,2 → 35%, riêng mức Trung bình – Khá được đánh giá ở cao (trên 60%) và cao nhất vẫn là ở vùng Thị xã. Điều này cho thấy, Hiệu trưởng các trường ở địa bàn Thị xã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, tạo điều kiện cho Đoàn phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động giáo dục tập thể và giáo dục ngoài giờ lên lớp cho nhà trường. Riêng ở vùng sâu và vùng ven thị xã vẫn còn một số trường Hiệu trưởng chưa phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên dẫn đến hạn chế nhiều hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Nguyên nhân do các trường vùng sâu thiếu cán bộ Đoàn nhiệt tình và không có sự kiểm tra thường xuyên nên Hiệu trưởng chưa quan tâm phối hợp triệt để. Ngoài ra học sinh vùng sâu còn phải tham gia sản xuất cùng gia đình nên không thiết tha sinh hoạt Đoàn. Còn ở vùng thị xã mức độ thuận lợi hơn vùng sâu về đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn và sự tham gia tích cực của học sinh nên mức độ phối hợp của các Hiệu trưởng các trường ở địa bàn thị xã tốt hơn ở vùng sâu. Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Vì vậy để hoạt động giáo dục đạo đức có hiệu quả thì Hiệu trưởng cần quan tâm hơn nữa trong việc phối hợp với tổ chức Đoàn trong nhà trường, tạo mọi điều kiện cho Đoàn hoạt động để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Sự phối hợp tốt sẽ tạo được sân chơi bổ ích lành mạnh cho học sinh giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội.

Công tác kiểm tra giúp người quản lý có thể đánh giá đúng hoạt động của đối tượng, làm cơ sở cho tác động thúc đẩy và điều chỉnh hoạt động của đối tượng quản lý.

Để hiểu sâu hơn mức độ thực hiện kiểm tra của Hiệu trưởng ở các địa bàn trong Tỉnh Trà Vinh được thể hiện qua bảng 8 sau đây :

Kết quả thống kê cho thấy : Nhìn chung ở 03 địa bàn Hiệu trưởng thực hiện khâu kiểm tra ở mức độ yếu và theo mức độ thực hiện khác nhau ở từng địa bàn như sau :

Các trường ở vùng sâu mức độ kiểm tra Yếu là 55% và không được đánh giá tốt. Trường vùng ven mức độ Yếu còn ở 27,7%, riêng ở mức độ Tốt là 5,5%. Trường vùng thị xã mức độ Yếu là 25%, mức độ Tốt là 16,7%.

Qua ý kiến đánh giá trên cho thấy Hiệu trưởng các trường ở các địa bàn và nhất là địa bàn vùng sâu chưa thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh hoạt động giáo dục đạo đức cho đạt hiệu quả, dẫn đến một thực trạng là hoạt động giáo dục đạo đức đơn điệu, rập khuôn ,hình thức. Tuy nhiên cũng có một’số trường ở địa bàn vùng thị xã, vùng ven và vùng sâu thực hiện khá tốt. So sánh ý kiến đánh giá mức độ thực hiện chức năng kiểm tra họat động giáo dục đạo đức của các trường trên các địa bàn chúng ta nhận thấy địa bàn thị xã làm tốt hơn cả rồi đến các trường vùng ven và sau cùng là trường vùng sâu. Vậy muốn thật sự đảm bảo chất lượng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức ở trường thì người Hiệu trưởng phải thực hiện tốt khâu kiểm tra nhằm động viên thúc đẩy và điều chỉnh kịp thời những sai lệch trong quản lý.

Để đánh giá một cách khách quan hơn công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức trong các nhà trường, chúng tôi tìm hiểu công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp của các trường trong tỉnh để phản ảnh việc quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng (xem câu hỏi 2 phụ lục 1, 2). Kết quả đánh giá được thể hiện ở bảng 9.

Qua bảng số liệu thống kê cho thấy : Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Nhìn chung ý kiến của Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm về hoạt động giáo dục đạo đức của Giáo viên chủ nhiệm tập trung ở mức độ khá. Nếu phân tích sâu vào các biện pháp ta thấy có 3/8 biện pháp được đánh giá khá tốt và có sự đồng nhất giữa Cán bộ quản lý và Giáo viên chủ nhiệm là những biện pháp liên quan tới việc Hiệu trưởng chỉ đạo và kiểm tra khá chặt chẽ, cụ thể như : (1) Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, (2) Nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm, điều kiện sống và năng lực của học sinh, (6) Phối hợp tốt với Đoàn Thanh Niên và giáo viên bộ môn để giáo dục đạo đức.

Đồng thời ý kiến Cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá thấp việc thực hiện 2 trong 8 biện pháp là : (8) Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. (5) Tổ chức tiết sinh hoạt lớp cuối tuần còn hạn chế về nội dung.

Qua phân tích cho thấy Giáo viên chủ nhiệm chưa làm tốt các chức năng của Giáo viên chủ nhiệm như : chưa phối hợp tốt với lực lượng Hội cha mẹ học sinh để nắm bắt kịp thời việc giáo dục của gia đình và hiểu tâm lý các em. Giáo viên chủ nhiệm còn thiếu sự quan tâm trong việc tổ chức tiết sinh hoạt lớp tốt để để qua đó giáo dục các em những chuẩn mực và hành vi đạo đức, tránh xa các tệ nạn của xã hội. Qua đánh giá mức độ thực hiện các biện pháp tổ chức giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp, chúng ta có thể nói rằng Hiệu trưởng các trường chưa thực sự quan tâm chí đạo tốt đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm hoặc có chỉ đạo nhưng thiếu kiểm tra nên dẫn đến hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức chưa cao, làm cho đạo đức các em học sinh ngày càng giảm sút.

Tiếp tục đi sâu phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của các trường Trung học phổ thông Tỉnh Trà Vinh chúng tôi tìm hiểu sự phối hợp hoạt động giữa nhà trường với tổ chức Đoàn Thanh niên đồng thời đánh giá hoạt động của Đoàn Thanh niên trong các nhà trường. Ý kiến đánh giá được thể hiện ở bảng 10.

Kết quả thống kê bảng 10 cho thấy :

Ý kiến đánh giá khá cao mức độ phối hợp giữa nhà trường và Đoàn Thanh Niên như qua bảng cho thấy: Hiệu trưởng các nhà trường đều nhận thức được vai trò của Đoàn trong việc giáo dục đạo đức của học sinh nên các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và tổ chức Đoàn đều được Cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá cao và có sự đồng nhất trong đánh giá như : (1) Đoàn phối hợp với Hiệu trưởng, Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, (2) Kế hoạch chương trình công tác Đoàn gắn với kế hoạch nhà trường, (4) nhà trường luôn tạo điều kiện cho Đoàn phát huy vai trò và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Đoàn, có chế độ đãi ngộ cho cán bộ phụ trách Đoàn.

Tuy nhiên ở các mặt hoạt động của Đoàn thì ý kiến Cán bộ quản lý và giáo viên đều đánh giá không cao như : (7) Đoàn chưa chã động tổ chức các phong trào, (8) chưa bồi dưỡng năng lực công tác cho Đoàn viên cốt cán, (6) chưa lôi cuốn được đông đảo Đoàn viên tham gia hoạt động. Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Như vậy cho thấy năng lực tổ chức hoạt động Đoàn trong nhà trường chưa thật sự làm tốt nhiệm vụ của mình. Năng lực cán bộ Đoàn còn yếu nên chưa xây dựng được nội dung sinh hoạt phong phú, hấp dẫn học sinh là Đoàn viên tham gia để tạo cho các em có những hoạt động lành mạnh và giáo dục các em ánh xa được các tệ nạn xã hội ngoài môi trường.

Tóm lại : Hoạt động Đoàn để giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhiều nhà trường của Tỉnh Trà Vinh chưa thật sự làm tốt nhiệm vụ của mình, mặc dù Hiệu trưởng các trường nhận thức được vai trò của Đoàn rất quan trọng đế giáo dục đạo đức cho các em nhưng cán bộ Đoàn còn yếu và thiếu nhiệt tình, chưa đủ sức để tạo được phong trào. Điều này cho thấy các trường cần phải lựa chọn, cân nhắc kỹ khi đề cử cán bộ phụ trách Đoàn.

Song song với các ý kiến đánh giá mức độ thực hiện về công tác Đoàn thì hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng được quan tâm.

Để tìm hiểu mức độ quản lý thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp chúng tôi có câu hỏi dành cho Hiệu trưởng và Giáo viên (xem câu hỏi số 4 phụ lục 1,2 ).

Qua kết quả thống kê cán bộ quản lý và giáo viên đều đánh giá cao về nội dung sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp cuối tuần (điểm trung bình 3,1 ; 2,9 , độ lệch chuẩn 0,9 ; 1,0). Phong trào thi đua giữa các lớp (điểm trung bình 2,6 ; 2,5, độ lệch chuẩn 1,0 ; 1,1) kế đó là tập luyện và thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ (điểm trung bình 2,9 ; 3,1 độ lệch chuẩn 0,9 ; 0,9). Điều này cho thấy Hiệu trưởng có sự đánh giá khá đồng nhất hơn là Giáo viên mặc dù điểm trung bình của các nội dung nẩy đều được Hiệu trưởng và Giáo viên đánh giá cao và cho rằng những hoạt động này là những hoạt động có tác dụng động viên thúc đẩy học sinh học tập rèn luyện và cập nhật kiến thức. Riêng các hoạt động xã hội, nghe nói chuyện chính trị, thời sự, các hoạt động về nguồn, tham quan du lịch thì chưa được đánh giá cao (điểm trung bình từ 2,3 đến 1,9). Biểu này chứng tỏ các trường có thực hiện nhưng không thường xuyên lắm nên hạn chế về mặt giáo dục đạo đức cho các em .

Để tìm hiểu mức độ quản lý của Hiệu trưởng về hoạt động ngoài giờ lên lớp chúng tôi có câu hỏi lấy ý kiến của học sinh ở câu số 2 (phụ lục 4) – bảng 12. Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Qua bảng 12 ý kiến Học sinh đều đánh giá cao giờ sinh hoạt đầu tuần do nội dung phong phú, nhưng cũng có một số ít học sinh chưa thích giờ sinh hoạt đầu tuần. Điều này cho thấy các trường giờ sinh hoạt đầu tuần chưa lôi cuốn các em.

Bên cạnh đó Học sinh cũng đánh giá cao những hoạt động thể dục thể thao văn nghệ, tham quan du lịch cắm trại. Điểm trung bình của 3 trường đều rất cao (2,5 – 2,6) và khá đồng nhất, nhưng Hiệu trưởng và giáo viên đánh giá thấp cho rằng những hoạt động này mất thời gian và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học tập của các em.

Tuy nhiên các hoạt động như báo cáo chủ điểm và nói chuyện chính trị được Hiệu trưởng và Giáo viên quan tâm nhung học sinh không thích, đồng thời các hoạt động mang tính xã hội và nhân văn như cứu trợ lũ lụt thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhà trường quan tâm tổ chức nhưng các em không hưởng thig cao. Qua đó ta có thể kết luận nhà trường chưa chú ý đúng mức đến việc giáo dục cho các em tình yêu tổ quốc và nhớ ơn những người có công với đất nước.

So sánh ý kiến của giáo viên chủ nhiệm và của học sinh về công tác ngoài giờ lên lớp cho thấy Hiệu trưởng các trường tổ chức họat động ngoài giờ lên lớp chưa cao.

Đễ tìm hiểu mức độ hiệu quả công tác chả nhiệm chúng tỏi có câu hỏi dành cho học sình được thề hiện qua bảng 13 như sau :

Qua bảng thống kê ta thấy ý kiến của học sinh cả 3 trường đều cho là trong giờ sinh hoạt lớp giáo viên chủ nhiệm thường xuyên : (1) phê bình phạt những học sinh vi phạm, (2) biểu dương khen thưởng các cá nhân tốt, (3) phổ biến những yêu cầu nội dung hoạt động của trường.

Ngoài ra những hình thức hoạt động còn lại trong giờ sinh hoạt lớp được học sinh đánh giá ở mức độ thỉnh thoảng như : dạy bù giờ, trao đổi tranh luận về các chủ đề mà học sinh quan tâm, sinh hoạt văn nghệ. Qua phân tích cho thấy giờ sinh hoạt chủ nhiệm ở các trường còn đơn điệu và nặng nề, giáo viên chủ nhiệm chủ yếu chỉ trách phạt và phổ biến công việc, nhà trường chưa quan tâm tìm kiếm hình thức hoạt động phù hợp nên làm cho học sinh chán giờ sinh hoạt.

Tóm lại qua ý kiến của học sinh cho thấy Hiệu trưởng chưa chỉ đạo và kiếm tra tốt khâu tổ chức, bồi dưỡng cho Giáo viên chủ nhiệm nên còn một số ít Giáo viên chủ nhiệm còn hạn chế trong công tác chủ nhiệm.

Đồng thời để tìm hiểu sự quan tâm của gia đình về việc giáo dục đạo đức cho học sinh, chúng tôi có xin ý kiến của 100 phụ huynh đại diện của 3 trường ở 3 địa bàn trong Tỉnh Trà Vinh (xem phần phụ lục 3) và được tổng hợp ý kiến ở bảng 14,15.

Nhận xét về kết quả khảo sát : Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Dựa vào điểm Trung bình cho thấy phụ huynh học sinh đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng đạo đức của học sinh sa sút được tập trung vào ý 1,5,4,3 (Điểm trung bình cao). Đánh giá theo mức độ giảm dần. (1) Do học sinh tò mò, ham vui (Điểm trung bình = 5,7), (5) Do bị bạn bè xấu rủ rê (Điểm trung bình =5,7), (4) Do cha mẹ không quan tâm đến con cái (Điểm trung bình =5,1), (3) Do cha mẹ quá nuông chiều con (Điểm trung bình =4,7)

Qua kết quả thống kê đa số phụ huynh học sinh cho là phần lớn học sinh có những biểu hiện giảm sút đạo đức chủ yếu là do đặc điểm tâm sinh lý của các em học sinh trung học phổ thông luôn muốn biết cái mới lạ và ham vui nên các em dễ dàng tham gia vào các tệ nạn xã hội, ngoài ra còn do gia đình thiếu quan tâm hoặc quá nuông chiều cũng là nguyên nhân cho các em tham gia các tệ nạn ngoài xã hội. Mặc dù nhà trường có những biện pháp giáo dục đạo đức cho các em nhưng bên cạnh đó vai trò của gia đình cũng rất quan trọng để hình thành nhân cách của các em.

 • Nhận xét về kết quả khảo sát mẫu 2 – câu 3 :

Dựa vào tỉ lệ % cho thấy :

 • Nhiều phụ huynh học sinh có quan tâm đến việc học hành của con cái nhưng ở mức thỉnh thoảng kiểm tra và một số ít chỉ nhắc nhở học sinh.
 • Cha mẹ và con cái thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau về các vấn đề cần quan tâm (52%), bên cạnh đó một số cha mẹ có biện pháp giáo dục đạo đức cho con (30%).
 • Đa số phụ huynh biết rõ mối quan hệ bạn bè của con nhưng không can thiệp vào sự lựa chọn của con (Điểm trung bình =2,7; % = 74%). Một số ít phụ huynh hoàn toàn không biết gì về quan hệ bạn bè của con (9%).
 • Phần lớn phụ huynh chỉ tiếp xúc với nhà trường khi được mời và một số ít thường xuyên liên hệ với thầy cô giáo.
 • Phân tích bảng 14,15 :

Qua kết quả khảo sát cho thấy nguyên nhân đẫn đến tình trạng học sinh sa sút về đạo đức là do gia đình chưa hiểu hết tâm lý của các em, chỉ lo làm ăn không quan tâm đến giáo dục con cái hoặc do quá nuông chiều, thoả mãn nhu cầu vật chất, không để ý đến bạn bè của con dẫn đến các em sa ngã vào các tệ nạn xã hội.

Từ các nguyên nhân trên, các nhà làm công tác giáo dục phải có biện pháp phối hợp, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, đồng thời phải làm cho phụ huynh thấy được gia đình là cái nôi, là nơi nuôi dưỡng và giáo dục các em thành người công dân tốt cho xã hội. Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

 • Đánh giá chung :

Qua phân tích thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức ở một số nhà trường trong Tỉnh Trà Vinh chúng tôi có một số nhận xét về các mặt làm được và chưa được như sau:

Nhìn chung các Hiệu trưởng đều nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông thể hiện qua việc xây dựag kế hoạch, phân công, tổ chức thực hiện và chỉ đạo, phối hợp các lực lượng để giáo dục học sinh. Duy trì nề nếp, kỷ cương ổn định trường lớp, đa số học sinh có đạo đức và hành vi tốt. Tổ chức sinh hoạt truyền thống dân tộc, lịch sử địa phương.

Tuy nhiên: Hiệu trưởng các trường trong Tỉnh còn nặng về họat động dạy học nền chưa có kế hoạch quản lý giáo dục đạo đức đúng mức, việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo chưa cụ thể, kiểm tra đánh giá tổng kết chưa đến nơi đến chốn dẫn đến hiệu qua giáo dục chưa cao.

Đối với công tác chủ nhiệm, hiệu trưởng chưa quan tâm chỉ đạo bồi dưỡng nên một số giáo viên chủ nhiệm chưa có biện pháp giáo dục tốt, thiếu sự phối hợp với các giáo viên bộ môn và gia đình học sinh để giáo dục các em. Ngoài ra việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh, Giáo viên chủ nhiệm còn xếp theo cảm tính, dựa vào học lực là chính.

Hiệu trưởng thực hiện các biện pháp quản lý chưa được đồng bộ ở cả ba địa bàn trong tỉnh mà chỉ tập trung ở địa bàn thuận lợi, còn địa bàn khó khăn thì Hiệu trưởng chỉ thực hiện các biện pháp quản lý với hình thức đối phó dẫn đến chất lượng quản lý thấp ở vùng sâu.

Một số trường vùng sâu còn nặng về chất lượng dạy và học, bỏ qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt là Hiệu trưởng các trường này còn xem nhẹ việc giáo dục đạo đức qua các bộ môn nhất là môn Giáo dục công dân nên việc phân công giảng dạy còn tuy tiện. Ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách cho các em, Tóm lại : Từ việc phân tích thực trạng trên chúng tôi rút ra được một số ý kiến còn hạn chế như sau:

Các trường chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức nên việc thực hiện các biện pháp quản lý chỉ ở mức độ trung bình và Khá.

Chất lượng quản lý hoạt động của các nhà trường bị ảnh hưởng rất lớn về địa bàn trú đóng cụ thể là các trường ở vùng thị xã, vùng ven tốt hơn là vùng sâu. Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

Chất lượng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức được thể hiện qua chất lượng các hoạt động được tổ chức ở các nhà trường. Kết quả nghiện cứu cho thấy chất lượng các hoạt động giáo dục đạo đức còn mang tính hình thức chưa đi vào chiều sâu để giáo dục học sinh. Vì vậy có thể kết luận biện pháp quản lý giáo dục đạo đức trong các nhà trường chưa cao, Hiệu trưởng nhà trường cần phải cải tiến biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

One thought on “Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh

 1. Pingback: Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS Trung Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464