Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

Để đánh giá thực trạng chất lượng học tập và thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, chúng tôi đã tiến hành khảo sát bằng phiếu đánh giá, kết hợp trao đổi trực tiếp với học viên (đối tượng đào tạo chủ yếu của nhà trường), với giáo viên, cán bộ quản lý của các cơ quan chức năng của Nhà trường. Mục đích khảo sát là thu thập những minh chứng về thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên.

Trước khi khảo sát, chúng tôi đã nghiên cứu các văn bản: kế hoạch đào tạo, các quy chế về quản chất lượng của nhà trường, các báo cáo tổng kết năm học, phần đánh giá về quản lý chất lượng học tập của học viên. Trao đổi, quan sát các hoạt động của học viên để có nhận xét sơ bộ, từ đó thiết kế phiếu đánh giá.

Đối tượng khảo sát 48 người gồm học viên của 3 khóa đào tạo giám đốc doanh nghiệp và cán bộ, giáo viên của Nhà trường.

Sau khi xử lý kết quả Mẫu phiếu đánh giá, chúng tôi lại trao đổi trực tiếp với đối tượng, quan sát các hoạt động của công tác quản lý, tham dự hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 của Nhà trường, tham khảo ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu và kết luận hội nghị của Hiệu trưởng nhằm chính xác hóa kết quả thu được từ phiếu đánh giá, kết quả thu được như sau:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.1. Thực trang chất lượng học tập của học viên trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II được tổ chức lại năm 1996, trên cơ sở sáp nhập Trường quản lý Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (1982) và Phân hiệu của Trường Cán bộ quản lý Lâm nghiệp. Trải qua gần 30 năm phát triển, Trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp (bao gồm cả trang trại và hợp tác xã nông nghiệp). Đồng thời, Trường cũng đã đạt nhiều thành tích trong việc nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng kết quả nghiên cứu trong đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn.

Số lượng học viên được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm không ngừng tăng lên. Từ số lượng hàng trăm học viên được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm vào những năm đầu thành lập trường quản lý của Bộ, cho đến nay, mỗi năm Trường đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 10.000 lượt người, là cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các nhà quản trị kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp (kể cả trang trại và hợp tác xã) hoạt động trong nông nghiệp, nông thôn, cán bộ khuyến nông và phát triển nông thôn các cấp.

Đánh giá chung:

Những mặt mạnh: Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên.

Đã đạt được kết quả cao trong đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, đào tạo giám đốc điều hành. Trường có mối quan hệ đào tạo với hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài ngành, có hàng vạn học viên là các nhà quản trị  trung và cao cấp;

Bảng 2.1: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức từ năm 2005 cho đến năm 2012

Nhà trường luôn giữ được chất lượng đào tạo. Hàng năm học viên ra trường có tỉ lệ khá, giỏi cao. Cá biệt như lớp Đào tạo Giám đốc doanh nghiệp khóa 23, tỉ lệ học viên tốt nghiệp ra trường đạt loại giỏi 75%. Không có khóa nào không có học viên không đạt yêu cầu (bảng 2.2).

Bảng 2.2: Kết quả tốt nghiệp của học viên

Đội ngũ giảng viên của Trường có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tư vấn, hợp tác quốc tế, 68% giảng viên cơ hữu có học vị từ thạc sĩ trở lên trong đó có 1 phó giáo sư, 9 tiến sĩ và 5 nghiên cứu sinh;

Trường có đội ngũ giáo viên thỉnh giảng là các chuyên gia, cán bộ quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp, giảng viên các trường đại học và các viện nghiên cứu;

Trường có khả năng đào tạo cả 3 kỹ năng cho nhà quản trị: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nhân sự, giao tiếp, kỹ năng tư duy, tổ chức. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn quản lý gắn với chuyên môn kỹ thuật.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được trong đào tạo, Nhà trường cũng còn có những hạn chế, bất cập như chưa đảm bảo đồng đều chất lượng học tập của học viên. Một số học viên đạt kết quả thấp, sự trưởng thành của họ chưa rõ rệt, do vậy khi ra trường một số học viên chưa đảm nhiệm tốt nhiệm vụ, cương vị, chức trách được giao.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học chưa được đầu tư đúng mức, chưa tương xứng với nhiệm vụ đã ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học viên và quản lý chất lượng học tập của họ.

2.2. Đánh giá tình hình quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II

Một là, thực trạng về quản lý việc xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên.

Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên. Kế hoạch được phân ra 2 loại chính: kế hoạch 6 tháng và kế hoạch 1 năm. Có kế hoạch cấp trường đến các cấp quản lý cụ thể. Kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên đã bao quát từ quản lý chất lượng học tập chính khóa đến ngoại khóa, chất lượng học tập trên lớp và chất lượng tự học. Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch được tiến hành một cách nề nếp và khoa học. Các chủ thể quản lý thực hiện kế hoạch một cách chủ động, nghiêm túc và đạt được kế hoạch đặt ra. Kết quả khảo sát cho thấy đa số cán bộ, giáo viên và học viên của Nhà trường đều khẳng định tầm quan trọng của tính kế hoạch trong quản lý chất lượng học tập của học viên.

Qua khảo sát cho thấy, 91% ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý và học viên cho rằng rất tốt, có 5% cho là tốt, chỉ có 4% ý kiến đánh giá ở mức độ chưa tốt.

Tuy nhiên, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng học tập của học viên còn bộc lộ nhiều hạn chế như: chưa đảm bảo tính khoa học, tiến độ thời gian chưa hợp lý, đặc biệt tính kế hoạch trong quản lý chất lượng tự học của học viên chưa cao. Các cơ quan chức năng của Nhà trường chưa chỉ đạo và kiểm tra một cách sát sao người học trong xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và kế hoạch tự quản lý chất lượng học tập. Đa số học viên chưa xây dựng được kế hoạch học tập một cách khoa học, cá biệt có học viên chưa xây dựng được kế hoạch học tập, do vậy những học viên này thường hay tùy tiện trong việc bố trí thời gian và thực hiện các tiến độ của quá trình học tập.

Hai là, thực trạng tổ chức quản lý hoạt động học tập của học viên

Chương trình và nội dung đào tạo của Nhà trường quyết định đến hoạt động học tập của học viên. Để nâng cao chât lượng học tập, một mặt phải xây dựng được chương trình, nội dung đào tạo một cách khoa học, bám sát thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu của học viên và phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường. Trên cơ sở chương trình, nội dung học tập, các chủ thể quản lý tổ chức quản lý hoạt động học tập, quản lý chất lượng học tập của học viên. Sự đánh giá của học viên về chương trình, nội dung học tập đã phản ánh tính thiết thực của chương trình, nội dung và đồng thời cũng phản ánh nhu cầu của học viên về chương trình, nội dung học tập.

Chúng tôi đã khảo sát ý kiến về sự cần thiết của nội dung, chương trình và đánh giá của họ về thời lượng của chương trình nội dung. Kết quả thể hiện ở các bảng sau:

  • Bảng 2.3: Đánh giá về chương trình, nội dung đào tạo
  • Bảng 2.4: Đánh giá về thời lượng chương trình, nội dung

Trong tổ chức quản lý hoạt động học tập của học viên, Nhà trường đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học viên, xây dựng cho họ động cơ, thái độ và trách nhiệm trong học tập. Tuyệt đại đa số học viên có nhận thức đúng và quán triệt tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo, có động cơ, thái độ và trách nhiệm trong hoạt động học tập và chấp hành các quy chế, giáo dục đào tạo của Nhà trường. Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên.

Kết quả khảo sát ý kiến của học viên về xây dựng động cơ trong học tập có kết quả như sau: 45% cho rằng rất tốt, 34% là tốt, chỉ có 11% cho rằng chưa tốt. Về trách nhiệm của học viên trong tự quản lý chất lượng học tập cho kết quả 51% cho rằng rất tốt, 37% cho rằng tốt chỉ có 12%  cho là chưa tốt.

Như vậy có thể thấy, động cơ, thái độ, trách nhiệm học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là tốt, không có học viên nào có động cơ học tập không đúng đắn hoặc không xác định được trách nhiệm trong học tập, trong quản lý chất lượng học tập của bản thân.

Trong quản lý chất lượng học tập của học viên, Nhà trường đã chú ý quản lý nội dung, phương pháp học tập, quản lý nền nếp, chế độ học tập. Đặc biệt đã chú ý quản lý học viên để họ duy trì chặt chẽ việc học tập đúng kế hoạch theo nề nếp khoa học phù hợp với quy định của Nhà trường.

Qua khảo sát cho thấy, có 61% ý kiến cho rằng việc quản lý chất lượng học tập của học viên là rất tốt, chỉ có 16% cho rằng chưa tốt. Như vậy có thể thấy rằng quản lý chất lượng học tập của học viên đã phát huy tác dụng, đã xây dựng cho học viên tác phong khoa học, có nề nếp và quy củ trong học tập. Tránh cho học viên sử dụng lãng phí thời gian hoặc lúng túng trong học tập.

Ba là, thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên

Nhà trường đã tổ chức một cách chặt chẽ và khoa học các đợt thi, kiểm tra thường xuyên, giữa và cuối kỳ. Kết quả kiểm tra đánh giá học tập của học viên được cho là khách quan, đúng với thực tế kết quả học tập của từng học viên trong quá trình học tập của họ. Các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc xây dựng các tiêu chí đánh giá kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp của mỗi học viên.

Kết quả khảo sát về xây dựng các tiêu chí đánh giá cho thấy, 83% cho rằng rất tốt, 17% cho rằng chưa tốt.

Tuy nhiên, việc kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của Nhà trường mới chỉ dừng lại ở sự đánh giá của các chủ thể quản lý là cơ quan chức năng và giảng viên của Nhà trường. Tự đánh giá của học viên chưa được thực hiện một cách khoa học và đầy đủ. Một số học viên chưa quán triệt đầy đủ tiêu chí đánh giá mà Nhà trường đã ban hành, dẫn đến việc chưa đánh giá đúng kết quả học tập của bản thân. Ở những học viên đã kinh qua công tác lâu năm, có kinh nghiệm trong lãnh đạo hoặc hoạt động, thường tự đánh giá mình quá cao dẫn đến chủ quan, tự mãn, thiếu nỗ lực trong học tập.

Bốn là, thực trạng quản lý xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản, quy chế, quy định quản lý chất lượng học tập của học viên Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên.

Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản pháp quy trong quản lý chất lượng học tập của học viên được Nhà trường hết sức coi trọng. Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giáo dục nói chung và quản lý chất lượng học tập của học viên nói riêng, căn cứ vào thực tiễn giáo dục đào tạo trong Nhà trường, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng và ban hành những văn bản, quy định về quản lý chất lượng học tập của học viên. Các văn bản pháp quy do Nhà trường ban hành như một công cụ quản lý giúp cho các chủ thể quản lý thực hiện một cách thống nhất các hoạt động quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, hệ thống các văn bản này chưa thật đầy đủ và đồng bộ, chất lượng một số loại văn bản, quy chế, quy định còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Qua khảo sát cho thấy Nhà trường còn thiếu một số văn bản về kiểm định chất lượng đào tạo, chưa cập nhật được những văn bản về tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là chất lượng học tập của học viên.

Kết quả khảo sát về việc xây dựng và ban hành các văn bản mang tính pháp quy về quản lý chất lượng học tập của học viên có 55% cho rằng rất tốt, 42% cho rằng tốt, chỉ có 3% cho rằng chưa tốt.

Điều này cho thấy, cần phải khắc phục những bất cập để kịp thời xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản pháp quy làm công cụ cho các nhà quản lý trong quản lý chất lượng học tập của học viên.

Năm là, thực trạng quản lý môi trường học tập và điều kiện đảm bảo cho hoạt động học tập của học viên

Những năm vừa qua Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thông II đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng môi trường học tập và bảo đảm những điều kiện cơ bản trong học tập của học viên.

Nhà trường bằng nhiều hình thức và phương pháp đã tạo dựng môi trường vật chất và tinh thần tốt nhất cho học viên. Nhà trường đã đầu tư, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng các khu vực thể thao tạo điều kiện cho hoc viên rèn luyện thể chất, tuyên truyền giáo dục để tạo bầu không khí tâm lý thân thiện trong tập thể học viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học không ngừng được đầu tư, bổ sung, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho học viên trong học tập.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 51% ý kiến cho rằng Nhà trường đã quản lý rất tốt việc xây dựng môi trường và đảm bảo điều kiện học tập cho học viên. 35% ý kiến cho rằng tốt và có 14% ý kiến cho rằng chưa tốt.

Những ý kiến đánh giá chưa tốt đều cho rằng cơ sở vật chất của Nhà trường tuy đã được cải thiện, đảm bảo những điều kiện học tập tốt cho học viên song so với yêu cầu mới của giáo dục đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế như: chưa xây dựng được thư viện điện tử. Thư viện thiếu nhiều sách vở, báo chí, tài liệu chuyên khảo. Hệ thống giảng đường chuyên dụng còn ít. Thiếu những phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại. Việc liên kết đào tạo đặc biệt là liên kết với các công ty, các nhà trường đại học khác còn có những hạn chế, bất cập Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên.

Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế

Nguyên nhân của những thành tựu

Đạt được những thành tựu trên trong quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II là do Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã có những chủ trương, giải pháp và kế hoạch cụ thể, thiết thực cho các hoạt động quản lý Nhà trường nói chung và quản lý chất lượng học tập của học viên nói riêng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã đầu tư kinh phí và những điều kiện vật chất đảm bảo tốt cho các hoạt động quản lý.

Việc phối hợp các chủ thể quản lý được tiến hành một cách chặt chẽ. Các cơ quan chức năng, giảng viên, cán bộ, học viên của Nhà trường đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong quản lý chất lượng học tập của học viên.

Các chủ thể quản lý đã linh hoạt, chủ động trong sử dụng các hình thức và phương pháp quản lý. Kết hợp tốt các biện pháp, hình thức trong quản lý chất lượng học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Học viên đã ý thức được tầm quan trọng của quản lý chất lượng học tập nên đã tích cực, chủ động và sáng tạo trong tự quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng học tập, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của bản thân.

Nguyên nhân của những hạn chế

Nhận thức và năng lực của các chủ thể quản lý còn nhiều bất cập. Còn lúng túng, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch quản lý và các văn bản pháp quy để quản lý chất lượng học tập của học viên.

Trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên, chưa mạnh dạn đổi mới đồng bộ theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác của học viên. Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên.

Một số giảng viên, nhất là giảng viên trẻ còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng và chậm đổi mới về phương pháp giảng dạy. Do vậy, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học viên và có những tác động không nhỏ đến quản lý chất lượng học tập của họ.

Trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong, kinh nghiệm của một số cán bộ quản lý còn hạn chế. Một số ít cán bộ quản lý chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới nâng cao chất lượng quản lý. Đội ngũ cán bộ quản lý học viên còn chưa sâu sát, thiếu những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý giáo dục và quản lý chất lượng học tập của học viên.

Sự phối, kết hợp giữa các tổ chức, các lực lượng trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên còn bộc lộ nhiều hạn chế. Chưa phát huy được vai trò và thế mạnh của từng tổ chức và cá nhân, chưa tạo thành sức mạnh đồng bộ trong quá trình quản lý chất lượng học tập của học viên.

Một bộ phận học viên nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm trong học tập. Một số học viên chưa xây dựng được cho mình một động cơ học tập đúng đắn. Cá biệt, có học viên học tập theo kiểu phong trào lấy bằng cấp làm con đường thăng tiến. Do vậy, chưa phát huy được tính tích cực trong tự quản lý chất lượng học tập của bản thân.

Từ những nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trên cho thấy quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thông II còn gặp nhiều khó khăn. Mâu thuẫn chủ yếu trong quản lý chất lượng học tập của học viên là giữa yêu cầu cao của quản lý chất lượng học tập của học viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn với khả năng, trình độ còn có hạn của chủ thể quản lý trong Nhà trường. Chính vì vậy, trong quản lý chất lượng học tập của học viên cần phải làm rõ những nguyên nhân, tác động cản trở để có những biện pháp phù hợp đảm bảo cho quản lý chất lượng học tập của học viên đạt hiệu quả cao.

Rút ra một số kinh nghiệm bước đầu trong quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II.

Qua nghiên cứu thực trạng chất lượng học tập và thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên, phân tích những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế, bước đầu có thể rút ra một số kinh nghiệm trong quản lý chất lượng học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II như sau:

  • Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng; thống nhất nhận thức của các chủ thể quản lý hoạt động học tập của học viên. Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên.
  • Hai là, kế hoạch hóa hoạt động quản lý chất lượng học tập của học viên.
  • Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức, cán bộ quản lý, giảng viên trong thực hiện quản lý theo chức trách.
  • Bốn là, đề cao tính tích cực, tự giác trong hoạt động tự quản lý chất lượng học tập của học viên.
  • Năm là, sử dụng tổng hợp các hình thức, phương pháp quản lý, giáo dục và rèn luyện học viên; duy trì nghiêm kỷ luật, quản lý chặt chẽ các chế độ nề nếp quy định; kiên quyết xử lý những vi phạm của học viên trong hoạt động học tập, rèn luyện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học viên.

Trải qua gần 30 năm phát triển và trưởng thành Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đã đạt được nhiều thành tựu trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho ngành nông nghiệp và các ngành kinh tế khác của đất nước. Nhà trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trong đó có quản lý chất lượng học tập của học viên. Chính vì vậy, quản lý chất lượng học tập của Nhà trường đã đi vào nề nếp, đạt được nhiều thành tựu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng đất nước, quản lý chất lượng học tập của học viên trong Nhà trường còn có những hạn chế, bất cập nhất định. Nhà trường đã có nhiều nỗ lực đề ra những biện pháp để khắc phục những yếu kém đảm bảo cho quá trình giáo dục đào tạo của Nhà trường nói chung và quản lý chất lượng học tập của học viên nói riêng đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong thời kỳ mới. Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Giải pháp quản lý chất lượng học tập của học viên

One thought on “Luận văn: Thực trạng quản lý chất lượng học tập của học viên

  1. Pingback: Luận văn: Biện pháp quản lý chất lượng học tập của học viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464