Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa ở các trường Tiểu học thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

2.4.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa ở các trường tiểu học

Lập kế hoạch là khâu không thể thiếu trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học. Trong đó, đòi hỏi người quản lý phải giỏi về chuyên môn, nắm bắt rõ từng nội dung và dự báo trước những vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình quản lý giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh trong trường mình để có kế hoạch sát với thực tiễn. Để xác định chất lượng cũng như mức độ đạt được trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học, các CBQL, GV tham gia khảo sát đánh giá khách quan về mức độ thực hiện trong từng nội dung trong công tác này. Kết quả đánh giá từ CBQL,GV được thống kê và thể hiện trong bảng 2.8 như sau:

Bảng 2.8. Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa ở các trường tiểu học tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Nhìn vào bảng 2.8 cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch của Hiệu trưởng trong quá trình quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được các CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là rất thường xuyên thực hiện trong các nội dung và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau: Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

 • “Xác định các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa” có ĐTB là 3.40;
 • “Xác định được mục đích, yêu cầu của hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh” có ĐTB là 3.35;
 • “Dự kiến sự phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong GDTC ngoại khóa” có ĐTB là 3.36;
 • “Xác định tiêu chuẩn và cách thức đo lường, đánh giá các hoạt động GDTC ngoại khóa” có ĐTB là 3.30;

“Xây dựng một số biện pháp thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ GDTC ngoại khóa” có ĐTB là 3.25. Độ lệch chuẩn trong các trường hợp đánh giá này thấp, các giá trị của độ lệch chuẩn chỉ đạo động từ 0.484 đến 0.810, cho thấy có sự đồng nhất trong đánh giá giữa các CBQL và GV tại các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Qua phỏng vấn một số CBQL, có nhiều ý kiến cho rằng “nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng dạy và học trong từng khối lớp. Đồng thời, để đảm bảo yêu cầu chỉ đạo về đổi mới trong công tác quản lý từ cơ quan cấp trên đối với các hoạt động ngoại khóa, công tác xây dựng kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh luôn được nhà trường tập trung xây dựng, các mục tiêu kế hoạch được đặc ra cụ thể, rõ ràng, thực tiễn và khả thi” (HT2,HT3). Như vậy, kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm xây dựng đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Riêng, các nội dung xây dựng kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường TH ở thị xã Tân Uyên, tình Bình Dương được các CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là ít thường xuyên thực hiện, như: “Dự kiến những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện kế hoạch GDTC ngoại khóa” có ĐTB là 2.05; “Xây dựng nội dung hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh” có ĐTB là 1.95. Độ lệch chuẩn trong hai trường hợp đánh giá này thấp thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các CBQL và GV tham gia khảo sát.

Qua phỏng vấn một số CBQL, có nhiều ý kiến cho rằng “có sự không đồng đều về năng lực trong mỗi giáo viên, cũng như khả năng tham mưu từ các bộ phận còn thiếu, chưa gắn liền với thực tiễn làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch, các nội dung hoạt động còn tẻ nhạt chưa phù hợp với sở thích, nhu cầu học sinh cũng như điều kiện của gia đình học sinh” (HT4,HT5). Như vậy, kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tuy được xây dựng nhưng để hoàn thiện công tác kế hoạch, nhà trường cần có biện pháp khoa học trong việc thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể, gia đình học sinh và có sự cân đối chính xác các nguồn lực trong nhà trường đáp ứng các yêu cầu thực hiện kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh tiểu học.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.4.2. Thực trạng tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa ở các trường tiểu học Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

Công tác tổ chức cũng như chỉ đạo thực hiện kế hoạch là khâu quan trọng, không thể thiếu trong quá trình quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học. Trong đó, đòi hỏi người quản lý phải huy động tốt mọi nguồn lực, khuyến khích, động viên tập thể sư phạm nhà trường tích cực thực hiện kế hoạch theo mục tiêu đề ra. Để xác định chất lượng cũng như mức độ đạt được trong công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học của Hiệu trưởng tại các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các CBQL, GV tham gia khảo sát đánh giá khách quan về mức độ thực hiện trong từng nội dung trong các công tác này. Kết quả đánh giá từ CBQL,GV được thống kê và thể hiện trong bảng 2.9 như sau:

Bảng 2.9. Thực trạng tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa ở các trường tiểu học tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Nhìn vào bảng 2.9 ta thấy, công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Hiệu trưởng trong quá trình quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được các CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là rất thường xuyên thực hiện và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau: “Tổ chức quá trình tập luyện GDTC ngoại khóa của học sinh” có ĐTB là 3.54; “Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nề nếp tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của học sinh” có ĐTB là 3.51; “Phổ biến mục tiêu, yêu cầu của hoạt động GDTC trong trường tiểu học” có ĐTB là 3.44. Độ lệch chuẩn trong các trường hợp đánh giá này thấp, các giá trị của độ lệch chuẩn chỉ đạo động từ 0.550 đến 0.613, cho thấy có sự đồng nhất trong đánh giá giữa các CBQL và GV tại các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, qua phỏng vấn một số giáo viên, có nhiều ý kiến cho rằng “thực hiện nghiêm và hiệu quả theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường đối với các hoạt động ngoại khóa, tích cực trong quản lý đánh giá học sinh, đảm bảo sự an toàn cho học sinh khi tham gia thi đấu, tập luyện của học sinh” (GV2,GV3,GV5). Như vậy, công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được thực hiện thường xuyên nhất và mang lại hiệu quả trong tổ chức quá trình tập luyện GDTC ngoại khóa của học sinh tiểu học. Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

Bên cạnh đó, nội dung “Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên thể dục, HLV” và “Chỉ đạo đổi mới phương pháp luyện tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện GDTC ngoại khóa cho học sinh” được CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là thường xuyên thực hiện. ĐTB trong các trường hợp từ 3.15 đến 3.24 điểm. Qua phỏng vấn CBQL, có ý kiến cho rằng “nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng dạy và học trong từng khối lớp, thường xuyên chỉ đạo các tổ đẩy mạnh công tác đổi mới trong dạy và học đối với hoạt động GDTC ngoại khóa” (HT5). Việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thể dục là rất cần thiết góp phần thực hiện tốt mục tiêu đổi mới giáo dục, giúp giáo viên nâng cao kinh nghiệm quản lý lớp và xây dựng nội dung rèn luyện thể chất cho học sinh trong các hoạt động ngoại khóa phong phú và thu hút sự tham gia rèn luyện, học tập của học sinh.

Tuy nhiên, một số nội dung trong công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Hiệu trưởng trong quá trình quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được các CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là ít thường xuyên thực hiện, bao gồm:

“Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nội dung, chương trình GDTC ngoại khóa” có ĐTB là 2.18;

“Chỉ đạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất sân bãi, dụng cụ phục vụ cho GDTC ngoại khóa” có ĐTB là 1.84;

“Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động GDTC ngoại khóa của học sinh” có ĐTB là 1.79. Độ lệch chuẩn trong các trường hợp thấp (từ 0.495 đến 0.978) thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các đối tượng tham gia khảo sát. Đồng thời, qua phỏng vấn một số CBQL, có nhiều ý kiến cho rằng “nhà trường còn rất khó khăn về kinh phí, nhân lực trong tổ chức các câu lạc bộ, phong trào rèn luyện thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh” (HT2,HT4), ngoài ra theo kết quả phỏng vấn của một số giáo viên thể dục cho thấy, “các trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ thể rèn luyện trong các bộ môn thể dục thể thao còn thiếu, không đáp ứng yêu cầu cho các em rèn luyện một lúc được, sân bãi không có mái che, lúc trời mưa không để tập luyện được” (GV6,GV7), “đời sống kinh tế của đội ngũ giáo viên còn nhiều khó khăn, lương thưởng thấp” (HT5). Như vậy, bên cạnh việc quán triệt mục tiêu, yêu cầu hoạt động GDTC ngoại khóa đến tập thể sư phạm nhà trường, cũng như chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tuy nhiên để tổ chức và chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khoa học kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng các trường phải tăng cường trong công tác chỉ đạo đâu tư cơ sở vật chất, sân bãi, mua mới bổ sung dụng cụ tập luye65m cho học học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, cũng như tích cực trong tổ chức chỉ đạo xây dựng chương trình GDTC ngoại khóa phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động GDTC ngoại khóa của học sinh tiểu học trong nhà trường.

2.4.3. Thực trạng kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh

Công tác kiểm tra – đánh giá thực hiện kế hoạch là khâu quan trọng, không thể thiếu trong quá trình quản lý nhà trường, đặc biệt là trong các hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học, đánh giá thường xuyên, chính xác sẽ góp phần điều chỉnh hoạt động gắn liền với mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, đòi hỏi người quản lý phải xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá của thể, đồng thời quán triệt đến các bộ phận về phương thức đánh giá cụ thể. Để xác định chất lượng cũng như mức độ đạt được trong công tác kiểm tra – đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học của Hiệu trưởng tại các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các CBQL, GV tham gia khảo sát đánh giá khách quan về mức độ thực hiện trong từng nội dung trong các công tác này. Kết quả đánh giá từ CBQL,GV được thống kê và thể hiện trong bảng 2.10 như sau: Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

Bảng 2.10. Thực trạng kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa ở các trường tiểu học tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Nhìn vào bảng 2.10 ta thấy, các nội dung trong công tác kiểm tra thực hiện kế hoạch của Hiệu trưởng trong quá trình quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được các CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là rất thường xuyên thực hiện và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau:

 • “Tổ chức kiểm tra, giám sát thông qua việc dự giờ, thao giảng và các giáo án, báo cáo định kì” có ĐTB là 3.49;
 • “Xác định các mục tiêu và chuẩn đạt được của các mục tiêu trong hoạt động GDTC ngoại khóa” có ĐTB là 3.45;

“Căn cứ vào kế hoạch để tự giám sát, kiểm tra, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch” có ĐTB là 3.25. Độ lệch chuẩn trong các trường hợp đánh giá này thấp, thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các CBQL và GV tại các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Qua phỏng vấn một số giáo viên, có nhiều ý kiến cho rằng “được nhà trường phổ biến về phương thứ, thời gian kiểm tra đánh giá thông qua các tiêu chí, tiêu chuẩn. Đồng thời, đôn đốc các bộ phận tích cực thu thập thông tin, thống kê và xác định kết quả đánh giá trong hoạt động GDTC ngoại khóa trong nhà trường thường xuyên với nhiều hình thứ như đột xuất, dự giờ thăm lớp theo kế hoạch đề ra” (GV4,GV6). Như vậy, công tác kiểm tra thực hiện kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được thực hiện rất thường xuyên trong việc xác định mục tiêu đánh giá, cũng như tổ chức kiểm tra đánh giá qua nhiều hình thức khác nhau.

Đồng thời, tiêu chí “Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá thể lực, kết quả học tập định kì của học sinh” (ĐTB 3.19), tiêu chí được CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là thường xuyên. Công tác kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường TH trên địa bàn thị xã Tân Uyên được các trường quam tâm thực hiện với nhiều hình thức khác nhau góp phần phát hiện những thiếu sót trong quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.

Tuy nhiên, tiêu chí “Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá thành tích đạt được của học sinh từ các phong trào, hội thi” (có ĐTB 2.04). Đây là tiêu chí được CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là thấp nhất ứng với mức độ ít thường xuyên thực hiện, thể hiện sự bất cập trong quá trình quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa tại trường. Qua phỏng vấn một số giáo viên, có ý kiến cho rằng, “công tác kiểm tra đánh giá hoạt động GDTC ngoại khóa tuy được nhà trường triển khai với nhiều hình thức và đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn, nhưng quá trình đánh giá còn nhiều khó khăn, khó khăn trong quá trình thu thập thông tin, xử lý và lưu trữ thông tin. Thông tin đánh giá chưa xác với thực tế, phù hợp với từng điều kiện, nội dung hoạt động rèn luyện. Trong quá trình đánh giá kết quả, thành tích của học inh từ các phòng trào còn mang tính hình thức”. Như vậy, các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cần đổi mới trong công tác kiểm tra đánh giá để xác định kịp thời những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra gắn liền với điều kiện, môi trường hoạt động thực tế trong nhà trường.

2.4.4. Thực trạng đảm bảo các điều kiện thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

Thực hiện khảo sát về thực trạng đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cho hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, kết quả đánh giá từ CBQL,GV được thống kê và thể hiện trong bảng 2.11 như sau:

Bảng 2.11. Thực trạng đảm bảo điều kiện cho hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa ở các trường tiểu học tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Bảng 2.11 cho thấy, các điều kiện đảm bảo phục vụ cho hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được các CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là rất thường xuyên đảm bảo và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau:

“Đảm bảo nguồn lực: đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, sự quan tâm của PHHS và các tổ chức xã hội khác” có ĐTB là 3.51;

“Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Hiệu trường nhà trường” có ĐTB là 3.35; “Phân phối thời gian, thời khóa biểu hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa” có ĐTB là 3.26. Độ lệch chuẩn trong các trường hợp đánh giá này thấp, dao động từ 0.551 đến 0.670 thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các CBQL và GV tại các trường TH tham gia khảo sát. Qua phỏng vấn một số CBQL, có nhiều ý kiến cho rằng “đội ngũ giáo viên nhà trường được tham gia bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, bên cạnh đó các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động GDTC ngoại khóa cho môn thể dục thể thao được nhà trường sắp xếp khoa học, tránh trùng lấp và không ảnh hưởng đến thời gian học của các môn học khác” (HT2,HT4,HT5). Qua đó, với sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường đến chất lượng giáo dục cũng như đáp ứng nguyện vọng của học sinh, đội ngũ CBQL,GV trong quá trình tổ chức thực hiện GDTC ngoại khóa tại trường. Đây là ưu điểm giúp nhà trường khẳn định vị thế cũng như lòng tin của học sinh và gia đình trong quá trình tham gia học tập.

Tuy nhiên, các điều kiện đảm bảo phục vụ cho hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường TH tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được các CBQL và GV tham gia khảo sát đánh giá là ít thường xuyên đảm bảo và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau:

“Bổ sung nguồn kinh phí duy trì và phát triển hoạt động GDTC ngoại khóa” có ĐTB là 3.51;

“Đầu tư sân bãi, CSVC, trang thiết bị hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa” có ĐTB là 1.95. Độ lệch chuẩn trong các trường hợp đánh giá này thấp (0.557; 0.614) thể hiện sự đồng nhất trong đánh giá giữa các CBQL và GV tại các trường TH tham gia khảo sát. Qua phỏng vấn một số CBQL, có nhiều ý kiến cho rằng “các hoạt động giáo dục ngoại khóa trong thời gian qua nhà trường ít khi tổ chức thực hiện bởi tình hình dịch bệnh ncovid-19 cũng như thiếu thốn về kinh phí, thời gian và sân bãi. Để giản quyết những khó khăn trước mắt, nhà trường đã xin ý kiến chỉ đạo cơ quan cấp trên về bổ sung nguồn kinh phí tổ chức, đồng thời nhà trường có kế hoạch phối hợp, huy động nguồn lực từ các đoàn thể, mạnh thường quân, cha mẹ học sinh hỗ trợ trong các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho học sinh” (HT1,HT3,HT4). Như vậy, trong quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh, các trường cần có biện pháp quản lý hiệu quả nhằm đảm bảo các điều kiện về kinh phí, sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện hiện đại giúp học sinh có môi trường học tập thuận lợi và phát triển đồng bộ về thể chất và tinh thần.

2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

Kết quả khảo sát các yếu tố tác động đến thực trạng quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương như sau:

Bảng 2.12. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa

Các yếu tố bên trong nhà trường trong bảng 2.12 cho chúng ta thấy có sự đồng nhất trong đánh giá giữa các CBQL và GV tham gia khảo sát (ĐLC dao động từ 0.487 đến 0.614) về mức độ tác động đến công tác quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh tại các trường TH ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong đó, yếu tố “Chương trình GDTC ngoại khóa đơn điệu, nhàm chán, chưa đáp ứng nhu cầu học sinh” được đánh giá là ảnh hưởng nhiều nhất (ĐTB là 3.80). Đồng thời, qua kết quả phân tích thực trạng trên về các điều kiện phục vụ cho hoạt động GDTC ngoại khóa, cũng như thực trạng thực hiện các nội dung, phương thức GDTC ngoại khóa cho học sinh, nội dung chương trình trong các hoạt động chưa đủ sức thu hút học sinh tham gia. Vì vậy, để nâng cao chất lượng trong việc quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa, các trường TH ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cần đổi mới về nội dung, chương trình hoạt động GDTC ngoại khóa, tăng cường tổ chức câu lạc bộ, cuộc thi cũng như thiết kế các hoạt động rèn luyện thông qua các trò chơi dân gian, gần gũi, phù hợp với học sinh tiểu học.

Các yếu tố khách quan trong bảng 2.12 cho chúng ta thấy có sự đồng nhất trong đánh giá giữa các đối tượng tham gia khảo sát (ĐLC dao động từ 0.587 đến 0.670) về mức độ tác động đến công tác quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh tại các trường TH ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong đó, yếu tố “Không có đủ trang bị giầy, quần áo cho các hoạt động rèn luyện, thi đấu” được xem là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất (ĐTB là 3.76). Qua phân tích thực trạng trên về các điều kiện hỗ trợ hoạt động GDTC ngoại khóa, công tác chuẩn bị, đầu từ về cơ sở trang thiết bị, dụng cụ của các trường còn thiếu, sân bãi tập luyện xuống cấp, thiếu kinh phí tu sửa, nâng cấp. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng trong việc quản lý hoạt động GDTC ngoại khóa, các trường TH ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cần tăng cường trong công tác quản lý cơ sở vật chất, quản lý trang thiết bị hiệu quả đáp ứng yêu cầu cho học sinh sử dụng tập luyện thể chất trong các hoạt động thi đấu, vui chơi ngoại khóa.

2.6. Đánh giá chung và nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động giáodục thể chất ngoại khóa ở các trường tiểu học thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

2.6.1. Đánh giá chung thực trạng

Về hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa

Đa số đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại các trường TH ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thể hiện sự nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh tiểu học. Các trường đã thực hiện tốt các nội dung giáo dục vận động và vệ sinh cho học sinh thông qua nhiều phương pháp và hình thức khác nhau. Công tác kiểm tra đánh giá cũng được đề cao, tích cực thực hiện trong suốt quá trình thực hiện hoạt động GDTC ngoại khóa.

Tuy nhiên nhiều nội dung các trường ít thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu GDTC ngoại khóa như: Giáo dục dinh dưỡng hay các nội dung hoạt động giáo dục về đạo đức, thẩm mĩ, lao động. Hình thức tổ chức luyện tập, câu lạc bộ, thi đấu trong các đội tuyển thể dục thể thao của trường cũng như tổ chức học sinh nghe báo cáo chuyên đề hay tổ chức các phong trào thể dục thể thao của trường ít được thực hiện. Các phương pháp GDTC ngoại khóa ít được nhà trường thực hiện nhất như: vận dụng trò chơi vận động, hay tổ chức thi đấu. Việc kiểm tra đánh giá số lượng, chất lượng học sinh trong các hoạt động thi đấu, hội thi, câu lạc bộ còn nhiều khó khăn, ít thực hiện.

Về quản lý hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa

Hiệu trưởng các trường đã quan tâm đến công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động GDTC ngoại khóa, kế hoạch được xây dựng với mục tiêu cụ thể và có biện pháp thực hiện mục tiêu đề ra. Đồng thời, kế hoạch được phổ biến đến từng bộ phận và bố trí, phân công thực hiện theo chỉ đạo cấp trên, đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình thực hiện hoạt động GDTC ngoại khóa. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng và tổ chức chỉ đạo kiểm tra đánh giá và điểu chỉnh kế hoạch luôn được thực hiện nhằm đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cho hoạt động GDTC ngoại khóa.

Tuy nhiên công tác xây dựng nội dung hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh các trường TH ở thị xã Tân Uyên ít khi thực hiện, đồng thời các trường chưa dự kiến được những khó khăn cần phải khắc phục trong quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa cho học sinh tiểu học. Việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện nội dung, chương trình GDTC ngoại khóa của Hiệu trường tại các trường ít thường xuyên thực hiện. Trong đó, công tác tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động và khả năng chỉ đạo tăng cường đầu tư cơ sở vật chất sân bãi, dụng cụ để phục vụ cho GDTC ngoại khóa của Hiệu trường chưa phát huy hiệu quả. Trong công tác tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường còn nhiều thiếu sót, đánh giá thành tích đạt được của học sinh từ các phong trào, hội thi ít khi thực hiện. Khả năng đầu tư sân bãi, CSVC, trang thiết bị hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa và thực hiện bổ sung nguồn kinh phí duy trì và phát triển hoạt động GDTC ngoại khóa gặp nhiều khó khăn, thiếu sót.

2.6.2. Nguyên nhân thực trạng Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

 • Thiếu kinh phí tổ chức, kinh tế khó khăn.
 • Áp lực trong công việc, lương thưởng thấp.
 • Kinh phí sử dụng cho việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học còn thiếu thốn.
 • Ảnh hưởng bởi thời tiết, tình hình dịch bệnh ncovid -19.
 • Nội dung chương trình hoạt động còn đơn điệu, nhàm chán chưa thu hút được học sinh tham gia hoạt động.
 • Khả năng phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa chặt chẽ.
 • Công tác kiểm tra đánh giá, khen thưởng còn mang tính hình thức, bệnh thành tích.
 • Trình độ giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường không đồng đều.
 • Chưa có sự quan tâm đúng mức từ phía gia đình học sinh trong quá trình phối hợp thực hiện hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh.

Tiểu kết chương 2

Thực trạng hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh tiểu học và quản lí hoạt động GDTC ngoại khóa ở các trường TH trên địa bàn tỉnh xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho thấy, các trường TH trên địa bàn tỉnh xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thực hiện thường xuyên hoạt động GDTC ngoại khóa trong trường, nhưng kết quả mang lại chưa cao, còn một số hạn chế, thiếu sót nhất định về khả năng thực hiện nội dung hoạt động, phương pháp, hình thức, đánh giá kết quả học tập học sinh của đội ngũ giáo viên nhà trường, cũng như khả năng nguồn lực, tài lực của nhà trường còn thiếu thốn, khó khăn. Đồng thời, trong quá trình thực hiện công tác quản lí hoạt động GDTC ngoại khóa còn nhiều điểm yếu, đặc biệt là trong quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, cũng như kiểm tra đánh giá hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường TH trên địa bàn thị xã Tân Uyên cần được khắc phục.

Mặt khác, những hạn chế của thực trạng do những yếu tố ảnh hưởng và những nguyên nhân khó khăn trong quá trình quản lí hoạt động GDTC ngoại khóa cho học sinh tiểu học. Trong đó, nguyên nhân chính là điều kiện nhà trường, khả năng tài chính, năng lực đội ngũ giáo viên thể dục, chính sách đãi ngộ và áp lực trong công việc, sự đồng bộ phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lí hoạt động GDTC ngoại khóa tại các trường TH trên địa bàn tỉnh xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các biện pháp được thực hiện trong chương 3. Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Giải pháp NC giáo dục tại tiểu học ở xã Tân Uyên

One thought on “Luận văn: Thực trạng hoạt động giáo dục tiểu học xã Tân Uyên

 1. Pingback: Luận văn: Tổng quan về giáo dục trường tiểu học ở xã Tân Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464