Luận văn: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tinh Kiên Giang dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.

Việt Nam đang trong quá trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước. Để có thể thực hiện thành công của quá trình này, trong đó nguồn nhân lực đã qua đào tạo là đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động nói chung và đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, nước ta cũng còn tồn tại nhiều yếu kém và bất cập, đặc biệt là sự mất cân đối lớn giữa đào tạo với nhu cầu nhân lực thực tế cần cho quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Sự bất cập này thể hiện rõ nhất hiện nay ở tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, thiếu lao động kỹ thuật có tay nghề. Ở nhiều ngành kinh tế trọng điểm chúng ta đang thiếu trầm trọng lao động đã qua đào tạo, đặc biệt khả năng cạnh tranh của lao động Việt Nam so với các nước trong khu vực và thế giới vẫn còn rất thấp. Luận văn: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc.

Những tồn tại, hạn chế bất cập nêu trên có nhiều nguyên nhân về khách quan nhưng cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan từ phía công tác quản lý của nhà nước. Trong một thời gian dài, trước khi Luật Dạy nghề được ban hành năm 2006, hoạt động tổ chức dạy nghề, học nghề thường chỉ được làm theo phong trào, mang tính cục bộ nhỏ lẻ ở từng địa phương, các chính sách, pháp luật của nhà nước thiếu đồng bộ; nguồn ngân sách của nhà nước dành cho lĩnh vực này còn hạn chế…đã gây không ít khó khăn trong hoạt động đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng.

Trong những năm tới nhằm giải quyết tình trạng đã nêu trên: Vấn đề đặt ra cấp bách là phải đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, có chuyên môn hướng theo nhu cầu thực tế đòi hỏi của xã hội. Cùng với hệ thống giáo dục và đào tạo quốc dân, đào tạo nghề đã có những đóng góp to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn. Đây là lực lượng lao động không thể thiếu trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy ngày 27 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” với tổng kinh phí khoảng 26 nghìn tỉ đồng, nhưng đến nay trình độ tay nghề của lao động Việt Nam vẫn rất thấp.

Tỉnh Kiên Giang và nhiều địa phương khác trong cả nước đang chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu các ngành kinh tế, sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp và dịch vụ… đã đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc đào tạo nghề cho lao động trong tỉnh, phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Ở người dân tộc thiểu số khó khăn cơ bản và trực tiếp vẫn là trình độ dân trí và trình độ học vấn của người lao động còn thấp, đối tượng trong độ tuổi lao động phần lớn là lao động phổ thông, chưa được đào tạo bồi dưỡng, chưa có tay nghề, trình độ sản xuất còn nhiều hạn chế, còn tồn tại một số tập tục lạc hậu chi phối đời sống, tập quán sản xuất mang nặng tính tự nhiên; thiếu vốn để làm ăn hoặc có vốn nhưng sử dụng không hiệu quả. Để hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt nhất, công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề đóng vai trò rất quan trọng, nhất là quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số.

Từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài luận văn: “Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tinh Kiên Giang. làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ của mình. Từ đó giúp tác giả thấy được tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số, tạo được nguồn nhân  lực có chất lượng đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kiên Giang.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

2. Tình hình nghiên cứu đề tài: Luận văn: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc.

Đã có một số công trình nghiên cứu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề nói chung và quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số nói riêng được công bố, như: ( đã nêu ở trang 6-7 phần mở đầu của luận văn chính).

Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên cứu, bài báo, đề tài nghiên cứu khác được nêu trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Những nghiên cứu trên có các cách tiếp cận khác nhau về dạy nghề và quản lý nhà nước về đào tạo nghề. Tuy nhiên, nghiên cứu chuyên sâu về quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số ở tỉnh Kiên Giang hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Do vậy, đề tài: “Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” là một đề tài mới, chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống ở Việt Nam. Trong quá trình thực hiện đề tài, bên cạnh việc kế thừa, chọn lọc những thành tựu nghiên cứu đã có, tác giả cũng tham khảo, kết hợp việc khảo sát những vấn đề mới nảy sinh, nhất là về lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về đào tạo nghề. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. Những câu hỏi nghiên cứu mà đề tài đặt ra là: Cơ sở khoa học của công tác quản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số ở tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 2000 – 2015, công tác quản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số diễn ra như thế nào? Có tồn tại nào không? Nguyên nhân và cách khắc phục những tồn tại đó?

Đề tài luận văn “Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” chính là sự kế thừa và phát triển công tác quản lý đào tạo nghề theo hướng phù hợp với địa bàn tỉnh Kiên Giang, không trùng lặp với bất cứ công trình nghiên cứu khoa học nào trước đó trong lĩnh vực này.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.

3.1 Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường và hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số của tỉnh trong thời gian tới.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số.
 • Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số của tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua.
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số của tỉnh.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số của tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. Luận văn: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Về phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận trong quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm 2000 đến nay.
 • Về địa bàn nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

 • Phương pháp luận: : Luận văn được tiến hành dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, đồng thời quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số.
 • Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu đề tài sử dụng các phương pháp: thu thập số liệu (số liệu điều tra thực tế từ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, số liệu từ niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang và số từ trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang, HĐND – UBND tỉnh Kiên Giang); phương pháp khảo sát, điều tra xã hội học, thống kê mô tả, phương pháp so sánh và phân tích tổng hợp; phương pháp tham khảo tài liệu nghiên cứu trong nước, các địa phương, các ngành và lĩnh vực.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn:

 • Ý nghĩa về mặt lý luận:Đề tài mong muốn cung cấp cái nhìn tổng quát về việc đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số, từ đó: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kiên Giang.
 • Ý nghĩa về mặt thực tiển: Vận dụng trong thực tế để đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số: độ tuổi lao động, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, sức khỏe và chỉ ra những bất cập trong việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng lao động người dân tộc thiểu số; đề xuất các mục tiêu và giải pháp cơ bản thúc đẩy phát triển đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

7. Kết cấu của luận văn Luận văn: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc.

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các bảng, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 03 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận quản nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 • Chương 3: Mục tiêu và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đào nghề cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

1.1.  Một số vấn đề chung về đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số

1.1.1 Khái lược về dân tộc thiểu số

1.1.1.1. Khái niệm về người dân tộc thiểu số

Người dân tộc thiểu số là những người có những sự khác biệt về một phương diện nào đó với cộng đồng người chung trong xã hội. Họ có thể khác biệt với người đa số về phương diện ngôn ngữ và văn hoá. Khác biệt về nhận thức và tôn giáo, về hoàn cảnh kinh tế, điều kiện sống và thu nhập v.v…và đi kèm theo đó là sự khác biệt về phương thức ứng xử của cộng đồng đối với chính họ.

Người dân tộc thiểu số là những người làm cho người ta dễ nhận thấy sự khác biệt so với cộng đồng, nghĩa là họ mang những nét mà có thể khi nhìn vào cũng như giao tiếp với họ, người ta có thể nhận thấy ngay sự phân biệt so với những thành viên khác trong cộng đồng. Luận văn: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động

One thought on “Luận văn: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho người dân tộc

 1. Pingback: NGÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464