Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước. Đặc biệt là trong bức thư cuối cùng của Bác gửi ngành Giáo dục ngày 15-10-1968, Bác nêu rõ: “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Ðảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới”.

Kế thừa di nguyện của Bác, trong thời gian qua, nền giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển, minh chứng là qua việc ngành giáo dục đã triển khai rất nhiều mô hình giáo dục, đổi mới, cải tiến nhiều phương pháp; đặt ra nhiều tiêu chí, nhiều hình thức và nhiều mức độ phù hợp với thực tại, phù hợp với từng cấp học và đã mang lại hiệu quả cao (Như chuẩn Quốc Gia, chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục…).

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 cũng đã định hướng “Tập trung vào quản lý chất lượng giáo dục: Chuẩn hoá đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất lượng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới về khoa học giáo dục….; xây dựng hệ thống kiểm định độc lập và chất lượng giáo dục, thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của các cấp học…”(Quyết định 711/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo xác định: “Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục;định kỳ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục- đào tạo và các chương trình đào tạo; công khai kết quả kiểm định”.

Có thể nói chất lượng giáo dục là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm, vì tầm quan trọng hàng đầu của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước, mọi hoạt động giáo dục đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục. Để đạt được mục đích đó, thì công tác tự đánh giá là khâu đầu tiên trong tổng thể các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và chịu trách nhiệm của nhà trường trong tất cả các hoạt động; tự đánh giá sẽ giúp nhà trường đánh giá được hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu của cơ cấu tổ chức cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng giáo dục….từ đó đưa ra kế hoạch cải tiến phù hợp, làm cho kết quả giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, toàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có tổng cộng 36 trường mầm non – mẫu giáo, trong đó có 6 trường đã thực hiện công tác tự đánh giá và đã được kiểm định chất lượng giáo dục mầm non công nhận đạt cấp độ III (Đạt tỷ lệ 16,7%); bên cạnh đó còn nhiều trường đang tiến hành thực hiện nhiệm vụ này nhưng kết quả chưa cao. Qua kết quả tổng hợp về công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng mầm non từ Phòng Giáo dục – đào tạo thị xã Tân Uyên năm học 2017 – 2018 và từ thực tế thì khó khăn nhất của các trường trong công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục là do nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục mầm non theo quy trình kiểm định chưa cao, năng lực thực hiện nhiệm vụ như đánh giá hiện trạng, xác định điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị theo từng chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn còn hạn chế, hay nhầm lẫn hoặc mâu thuẫn; năng lực tập hợp tìm kiếm minh chứng còn yếu kém, sắp xếp hồ sơ chưa khoa học….

Nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 ngành giáo dục mầm non thị xã Tân Uyên đưa ra chỉ tiêu là ít nhất phải có 10 – 20% các cơ sở giáo dục mầm non được kiểm định chất lượng giáo dục, có nghĩa ít nhất mỗi năm phải có từ 3 đến 7 trường được hiện quy trình tự đánh giá và kiểm định chất lượng; tuy nhiên, hiện nay đã qua hơn một học kỳ của năm học 2017 – 2018, toàn thị xã chỉ có 1 đơn vị đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục mầm non theo quy trình của Bộ.

Xuất phát từ những lý do trên, người nghiên cứu chọn đề tài “Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” làm luận văn thạc sĩ.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các Trường Mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương; đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tự đánh giá trong KĐCL, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

3.1. Khách thể nghiên cứu

Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường mầm non.

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Công tác quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã được thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và kết quả đạt được còn thấp; nếu thiết lập và thực hiện các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng, đối với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục phù hợp với lý luận và thực tiễn thì chất lượng công tác tự đánh giá ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển chất lượng giáo dục của địa phương.

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

5.2. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các Trường Mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục của các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giới hạn một số vấn đề cơ bản sau:

6.1. Phạm vi nội dung

Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục của các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương, từ đó đưa ra một số biện pháp nâng cao công tác quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

6.2. Phạm vi không gian

Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng của các trường mầm non trên địa bàn Thị xã Tân uyên, tỉnh Bình Dương (Ban Giám hiệu, Văn thư – kế toán và tất cả giáo viên).

6.3 Phạm vi thời gian

Từ năm 2016 đến năm 2018.

7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

7,1 Cơ sở phương pháp luận

7.1.1. Quan điểm hệ thống – cấu trúc

Quan điểm hệ thống – cấu trúc nghiên cứu hiện tượng một cách toàn diện, trên nhiều mặt, dựa vào việc phân tích đối tượng thành các bộ phận, xác định mối quan hệ hữu cơ giữa các yếu tố của hệ thống để tìm quy luật phát triển. Qua cách tiếp cận quan điểm này, giúp tìm hiểu được hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.Thông qua việc nghiên cứu quan điểm hệ thống – cấu trúc còn giúp tìm hiểu chính xác thực trạng công tác quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

7.1.2. Quan điểm lịch sử – logic

Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của công tác quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Quan điểm này xác định phạm vi không gian, thời gian và điều kiện hoàn cảnh cụ thể, để điều tra thu thập số liệu chính xác, đúng với mục đích nghiên cứu đề tài, trình bày công trình nghiên cứu theo một trình tự hợp lý.

7.1.3. Quan điểm thực tiễn Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên xuất phát từ thực tiễn của công tác quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục mầm non để tìm ra những tồn tại, khó khăn, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

7.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể

7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Phân tích và tổng hợp các văn bản, tài liệu, sách báo và các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài; phân loại và hệ thống hoá những nội dung lý luận nói trên làm cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non.

7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi

Mục đích điều tra: người nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra để thu thập số liệu, dữ liệu về thực trạng công tác quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nội dung điều tra: Thực trạng công tác quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục mầm non, đồng thời khảo sát tính cần thiết và khả thi của một số biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Cách thức điều tra: Xây dựng phiếu hỏi và khảo sát từng đơn vị.

7.2.2.2. Phương pháp phỏng vấn Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Mục đích phỏng vấn: nhằm khẳng định những vấn đề được trả lời trong phiếu điều tra và thu thập thêm thông tin cho những vấn đề còn chưa được trả lời ràng trong số liệu điều tra viết. Đây là phương pháp bổ trợ cho phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi.

Nội dung phỏng vấn: một số nội dung về thực trạng chất lượng hoạt động tự đánh giá trong kiểm định giáo dục của Hiệu trưởng ở các trường ở các trường mầm non trên địa bàn.

Cách thức phỏng vấn: chọn mẫu và phỏng vấn một số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình

Dương. Số liệu phỏng vấn sẽ dùng vào việc đối chiếu, so sánh để làm rõ kết quả điều tra về thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường.

7.2.2.3. Phương pháp quan sát

Phương pháp này dùng để thu thập thông tin trên cơ sở quan sát trực tiếp các hoạt động quản lý công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của Hiệu trưởng, để có thông tin đầy đủ về thực trạng công tác quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

7.2.2.4. Phương pháp thống kê toán học

Sử dụng phần mềm xử lý thống kê SPSS để xử lý các thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn.

Ngoài thực hiện các phương pháp nghiên cứu trên còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác như phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, phương pháp tổng kết kinh nghiệm… để nghiên cứu đề tài.

8. Ý NGHĨ LÝ LUN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

8.1. Về mặt lý luận

Góp phần làm rõ hơn một số vấn đề về lý luận khoa học quản lý giáo dục, về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non.

8.2. Về mặt thực tiễn

Xác định những cơ sở có tính khoa học về lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Từ đó đề ra biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.

9. CẤU TRÚC LUN VĂN Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Cấu trúc luận văn ngoài phần phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn còn bao gồm các phần như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục Trường Mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình
 • Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

CHƯƠNG 1 SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

1.1. Tổng quan về nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Nước ngoài

Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài các cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục đã có từ rất lâu đời nhưng chủ yếu ở Hoa Kỳ, Bắc Mỹ; tuy nhiên, ít được các nước trên thế giới biết đến.Trong quá trình phi tập trung hoá và đại chúng hoá nền giáo dục, các chuẩn mực giáo dục đã bị thay đổi giữa các cơ sở giáo dục khá cao như chất lượng tuyển sinh đầu vào hạ thấp, quy mô cơ sở tăng nhanh, nhưng tài chính tăng chậm, có nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài tác động vào các cơ sở giáo dục. Đặc biệt, nền giáo dục của thế giới đang dần chuyển từ nền giáo dục theo định hướng của Nhà nước sang nền giáo dục theo định hướng của thị trường. Trong bối cảnh đó, kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy học.

Nguyễn Thị Thanh Phượng (2005) với luận án tiến sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục “Xác nhận lại kiểm định chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục như một cuộc hành trình: Một nghiên cứu điển hình” (Reaffirmation of accreditation and quality improvement as a journey: A case study) tại Đại học Texas của Mỹ. Luận án đã đi sâu vào phân tích khá kỹ về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Mỹ hiện nay, bao gồm các chính sách, chủ trương, cơ chế cũng như quy trình thủ tục, phương pháp, nội dung, chuẩn mực trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Mỹ. Đặc biệt, luận án đã phân tích quá trình thực hiện báo cáo tự đánh giá của nhà trường là một quá trình thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng trong nhà trường. Trong nghiên cứu này đã chỉ rõ quá trình tự đánh giá là khâu đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình kiểm định.Nhóm các tác giả Janet Fairman, Brendra Peirce and Walter Harris (2009) cũng đã trình bày rất kỹ về kỹ thuật đánh giá ngoài.Theo nhóm tác giả này, những thành viên đoàn đánh giá ngoài là những người có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và họ cũng là những người đến từ các cơ sở giáo dục phổ thông khác.Tuy nhiên, những thành viên đánh giá ngoài này được các tổ chức kiểm định đào tạo các khóa ngắn hạn về kiểm định, về cách đánh giá nhà trường qua báo cáo tự đánh giá.Đặc biệt, trong công trình này đã nêu lên được sự trở ngại khi điều động các thành viên từ các cơ sở giáo dục khác nhau.Ngoài ra, công trình này cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý về đào tạo bồi dưỡng kiểm định viên. Nhiều quốc gia trong quá trình đánh giá các trường học, họ thực hiện công tác KĐCLGD để xác nhận và công nhận chất lượng dạy và học của các nhà trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc,…các hiệp hội KĐCLGD ở các nước này đã xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí để công nhận mức độ đạt chuẩn của các nhà trường so với chuẩn quy định. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

1.1.2. Việt Nam

Việt Nam, kiểm định chất lượng giáo dục là vấn đề khá mới, và được triển khai từ đầu thế kỷ XXI. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở tham khảo dựa trên mô hình bảo đảm chất lượng giáo dục ở các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, các nước Bắc Mỹ, các nước Châu Âu, các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tuy mới nhưng công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở nước ta được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm như:

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam, báo cáo chính trị chỉ r “Phát triển hệ thống kiểm định và công bố công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo; tổ chức xếp hạng cơ sở giáo dục, đào tạo”; cũng tại Đại hội này, Đảng ta đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn năm 2011 – 2020, trong đó đã chỉ r “Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các bậc học”.

Cùng với sự phát triển của xã hội, ngành giáo dục của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn loại hình đào tạo; vì vậy, vấn đề chất lượng giáo dục cũng được quan tâm ngày càng nhiểu hơn.Trong thời gian qua, ở nước ta đã có rất nhiều nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, nhà nghiên cứu giáo dục…đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này; nhưng đề tài nghiên cứu kiểm định chất lượng giáo dục chủ yếu tập trung ở các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề…;tiêu biểu có một số tác giả như Nguyễn Đức Chính, Đặng Bá Lãm… .Ở hệ thống giáo dục phổ thông cũng có những tác giả nghiên cứu và thành công trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục như Nguyễn Trọng Thắng, Phan Thanh Nhuận…, hay ở bậc học mầm non có tác giả Vũ Thị Hồng Hạnh – Thái Nguyên (2015), Nguyễn Thị Thanh Tú – Đà Nẵng (2015)…Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu của các tác giả trên chủ yếu đề cập đến những vấn đề cơ sở khoa học lý luận chung cho công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đề tài nghiên cứu về công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường mầm non rất ít, hoặc có thể nói là chưa có, đặc biệt là ở thị xã Tân Uyên chưa có đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này. Vì vậy, đề tài “Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” là đề tài đầu tiên nghiên cứu về công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, mong rằng với sự thành công của đề tài sẽ góp phần giúp các nhà quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục của các trường mầm non trên địa bàn.

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

1.2.1. Khái niệm về quản lý

Từ khi loài người xuất hiện, để tồn tại và phát triển, con người không thể hoạt động riêng lẻ mà cần hợp tác với nhau để hướng tới mục tiêu chung. Hợp tác này dẫn đến sự hình thành các tổ chức, liên kết con người cùng hoạt động theo một định hướng với những mục tiêu xác định. Quá trình tạo ra của cải vật chất, tinh thần cũng như đảm bảo cuộc sống an toàn cho cộng đồng xã hội ngày càng được thực hiện trên qui mô lớn hơn với tính phức tạp ngày càng cao hơn, đòi hỏi phải có sự phân công và hợp tác để liên kết những con người trong tổ chức.

Chính sự phân công mang tính chuyên môn hóa và hợp tác lao động đã làm xuất hiện một dạng lao động đặc biệt- lao động quản lý. Các Mác (1997) đã chỉ r : “Bất cứ một lao động xã hội hay lao động chung nào mà tiến hành trên một quy mô khá lớn đều yêu cầu phải có một sự chỉ đạo để điều hòa các hoạt đông cá nhân… Một nghệ sĩ độc tấu tự điều khiển lấy mình, nhưng một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng”.

Như vậy, quản lý là một tất yếu khách quan của mọi quá trình lao động xã hội, bất kể hình thái kinh tế – xã hội nào. Quản lý cần thiết đối với mọi phạm vi hoạt động trong xã hội, từ mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân, từ một gia đình, một đơn vị dân cư đến một quốc gia và những hoạt động trên phạm vi khu vực toàn cầu.

Theo tác giả Nguyễn Đức Lợi (2008): “Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng và khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ chức để đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện môi trường luôn biến động”.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc và Nguyễn Quốc Chí (1996) quan niệm: “Quản lý là hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức”.

Tác giả Trần Kiểm (2013) lại cho rằng: “Quản lý là những tác động của chủ thể quản lý trong việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) trong và ngoài tổ chức (chủ yếu là nội lực) một cách tối ưu nhằm đạt mục đích của tổ chức với hiệu quả cao nhất”.

Từ các khái niệm trên ta thấy rằng quản lý phải bao gồm các yếu tố sau: Phải có chủ thể quản lý là tác nhân tạo ra các tác động và đối tượng quản lý tiếp nhận các tác động của chủ thể quản lý và các khách thể có quan hệ gián tiếp với chủ thể quản lý. Phải có mục tiêu đặt ra cho cả đối tượng quản lý và chủ thể quản lý. Mục tiêu này là căn cứ để chủ thể quản lý đưa ra tác động quản lý. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Quản lý là một quá trình tác động có định hướng, có tổ chức của chủ thể quản lý lên khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực bên trong và bên ngoài, trong điều kiện môi trường luôn có biến động cho hệ thống ổn định và vận động theo chiều hướng phát triển tích cực, đạt được mục tiêu đề ra.

Tóm lại, có thể xem quản lý là một quá trình tác động của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt mục tiêu chung.

1.2.2. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường

1.2.2.1. Quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục là sự vận dụng một cách cụ thể các nguyên tắc của quản lý nói chung vào lĩnh vực giáo dục.

Tác giả Trần Kiểm (2008) quan niệm quản lý giáo dục được phân chia thành hai cấp: vĩ mô và vi mô.

Đối với cấp vĩ mô: “Quản lý giáo dục được hiểu là những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tất cả các mắt xích của hệ thống (từ cấp cao nhất đến các cơ sở giáo dục là nhà trường) nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ mà xã hội đặt ra cho ngành giáo dục”.

Đối với cấp vi mô: “Quản lý giáo dục được hiểu là hệ thống những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật…) của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường”.

Theo tác giả Đặng Quốc Bảo (2008): “Quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quát là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội.”

Từ những khái niệm nêu trên, có thể khái quát: Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có ý thức, có kế hoạch và hợp quy luật của chủ thể quản lý các cấp quản lý giáo dục khác nhau lên tất cả các mắt xích của hệ thống giáo dục nhằm đảm bảo cho hệ thống giáo dục vận hành bình thường và liên tục phát triển.

Các chức năng quản lý giáo dục: Theo tác giả Trần Kiểm (2008) trong “Khoa học quản lý giáo dục” cho rằng quản lý có 4 chức năng:

 • a) Chức năng kế hoạch hóa Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Kế hoạch hóa là xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, xác định từng bước đi, những điều kiện, phương tiện cần thiết trong một thời gian nhất định của cả hệ thống quản lý và bị quản lý.

Các bước của việc lập kế hoạch:

Bước 1: Nhận thức đầy đủ về yêu cầu của cấp trên thông qua những chỉ thị, nghị quyết,…

Bước 2: Phân tích trạng thái xuất phát của đối tượng quản lý. Để làm việc này, thường người ta dùng phương pháp phân tích theo SWOT, nghĩa là phải lấy được những điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), thời cơ (Opportunities) và nguy cơ (Threats) của cả hệ thống.

Bước 3: Xác định nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch.

Bước 4: Xây dựng “ hồ sơ khung” của việc lập kế hoạch.

 • Chức năng tổ chức

Để giúp cho mọi người cùng làm việc với nhau nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cần phải xây dựng và duy trì một cơ cấu nhất định về những vai trò, nhiệm vụ và vị trí công tác.Cho nên, có thể nói việc xây dựng các vai trò, nhiệm vụ là chức năng tổ chức trong quản lý.

 • c) Chức năng điều khiển (Chỉ đạo thực hiện)

Đây là chức năng thể hiện năng lực của người quản lý. Sau khi hoạch định kế hoạch và sắp xếp tổ chức, người cán bộ quản lý phải điều khiển cho hệ thống hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. Đây là quá trình sử dụng quyền lực quản lý để tác động đến các đối tượng bị quản lý một cách có chủ đích nhằm phát huy hết năng lực của họ hướng vào việc đạt mục tiêu chung của hệ thống.

 • Chức năng kiểm tra

Kiểm tra là chức năng quan trọng của nhà quản lý, vì tầm quan trọng và vai trò của nó, có thể nói chức năng này xuyên suốt quá trình quản lý. Có thể hiểu, kiểm tra là hoạt động quan sát và kiểm nghiệm mức độ phù hợp của quá trình hoạt động của đối tượng bị quản lý với các quyết định quản lý đã lựa chọn.

1.2.2.2. Quản lý nhà trường Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhà trường là tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nhà trường có vai trò giáo dục, đào tạo học sinh có tri thức, có sức khỏe, có tình yêu quê hương đất nước, con người, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Theo tác giả Phạm Minh Hạc (2002): “Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và từng học sinh”.

Tác giả Trần Kiểm (2008) lại cho rằng: “Quản lý nhà trường là hệ thống những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường.”

Như vậy, có thể hiểu quản lý nhà trường là hệ thống tác động sư phạm hợp lý và hướng đích của chủ thể quản lý trường học đến các hoạt động của trường học do tập thể giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác thực hiện nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường.

1.2.3. Khái niệm chất lượng và chất lượng giáo dục

1.2.3.1. Chất lượng

Do cách tiếp cận khác nhau nên hiện nay có nhiều quan niệm về chất lượng.

Theo tự điển Tiếng Việt phổ thông: “Chất lượng là tổng thể những tính chất, thuộc tính cơ bản của sự vật (sự việc)…làm cho sự vật (sự việc) này phân biệt với sự vật (sự việc) khác”. (Viện ngôn ngữ học, 2008)

Theo Hoàng Phê (2008):“Chất lượng là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một sự vật, sự việc”.

Tác giả Nguyễn Đức Chính (2002) cho rằng: “Chất lượng là sự phù hợp với mục đích; chất lượng là sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.

Tóm lại, phụ thuộc vào đối tượng tiếp cận mà ta quan niệm chất lượng khác nhau.Với đề tài của luận văn này, tôi xem chất lượng là mức độ đáp ứng mục tiêu đã đề ra. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

1.2.3.2. Chất lượng giáo dục

Một số quan niệm phổ biến:

Chất lượng của một trường học phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng “đầu vào” của trường đó. Một trường học tuyển được học sinh chất lượng tốt, có đội ngũ giáo viên, nhân viên giỏi và uy tín, có nguồn tài chính dồi dào, các lớp học được trang bị đầy đủ, thư viện, phòng thí nghiệm, các thiết bị dạy học hiện đại và tốt nhất được xem là trường có chất lượng cao.

Quan điểm khác thì cho rằng “đầu ra” có tầm quan trọng hơn nhiều so với “đầu vào” của quá trình giáo dục.“Đầu ra” chính là sản phẩm của giáo dục được thể hiện bằng năng lực, kỹ năng của học sinh khi ra trường hay khả năng cung cấp các hoạt động giáo dục của trường đó.

Lại có quan niệm cho rằng đánh giá chất lượng thông qua “Giá trị gia tăng”. “Giá trị gia tăng” được xác định bằng giá trị của “đầu ra” trừ đi giá trị của “đầu vào”. Kết quả thu được chính là chất lượng giáo dục của nhà trường.

Việc triển khai kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam dựa trên một quan điểm tiếp cận có tính nguyên tắc: “chất lượng là sự đáp ứng mục tiêu”. Đây cũng là quan niệm được triển khai ở các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới như: Hoa Kỳ, Australia…

1.2.4. Khái niệm về kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Theo thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo: “KĐCLGD cơ sở giáo dục mầm non, là hoạt động đánh giá (bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) để xác định mức độ cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận cơ sở giáo dục phổ mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước”.

KĐCLGD là một giải pháp quản lý chất lượng nhằm các mục tiêu: đánh giá hiện trạng của cơ sở giáo dục có chất lượng và hiệu quả như thế nào, những điểm mạnh, điểm yếu của cơ sở giáo dục so với các tiêu chuẩn qui định; trên cơ sở đó định ra kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để phát triển.

KĐCLGD nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

1.2.5. Khái niệm đánh giá và tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

1.2.5.1. Đánh giá

Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm “đánh giá” và được xét trên góc độ rộng, hẹp khác nhau.

Quan điểm của triết học, đánh giá là xác định giá trị của sự vật, hiện tượng xã hội, hoạt động hành vi của con người tương ứng với mục tiêu, nguyên tắc, kết quả mong đợi hay chuẩn mực nhất định, từ đó bộc lộ một thái độ. Nó có tính động cơ, phương tiện và mục đích hành động.

Mặc khác, theo Jean-Marie De Ketele (1988), đánh giá có nghĩa là “thu thập một tập hợp thông tin đủ thích hợp, có giá trị và đáng tin cậy và xem xét mức độ phù hợp giữa tập hợp thông tin này và tập hợp tiêu chí phù hợp với các mục tiêu định ra ban đầu hay đã được điều chỉnh trong quá trình thu thập thông tin nhằm đưa ra một quyết định”.

Trong giáo dục, đánh giá được các nhà nghiên cứu định nghĩa như sau: đánh giá trong giáo dục là quá trình thu thập và lí giải kịp thời, có hệ thống các thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân về chất lượng và hiệu quả giáo dục căn cứ vào mục tiêu giáo dục, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện những chủ trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo.

1.2.5.2. Tự đánh giá

Theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông thì: “Tự đánh giá của cơ sở giáo dục mầm non là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục mầm non theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.”

Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình KĐCLGD cơ sở giáo dục mầm non. Đây là quá trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân sự, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

1.2.5.3. Tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục

Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục tại cơ sở giáo dục phổ thông. Đây là quá trình nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân sự, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác; từ đó, điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Tự đánh giá trong cơ sở giáo dục là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Bộ GD&ĐT quy định tại thông tư 25/2014/TT-BGD&ĐT ngày 7/8/2014: “Tự đánh giá của trường mầm non là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của trường mầm non để xác định mức độ đạt được theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành”. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Như vậy, tự đánh giá trong giáo dục hiện nay là một khâu của quá trình quản lý chất lượng thuộc cấp độ kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng.

1.2.6. Khái niệm quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là quá trình Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, dựa trên quy định về hệ thống tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục, để đánh giá toàn diện mọi hoạt động của nhà trường, xác định r điểm mạnh, điểm yếu còn tồn tại về thực trạng chất lượng giáo dục, công khai hiệu quả hoạt động giáo dục, nguồn lực của nhà trường với xã hội.

1.3. Lý luận về hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường mầm non

1.3.1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục

Tự đánh giá là khâu quan trọng trong kiểm định chất lượng giáo dục, là khâu đầu tiên trước khi tiến hành đánh giá ngoài.Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác tự đánh giá có ý nghĩa rất lớn đối với nhà trường, bởi vì:

 • Làm rõ thực trạng về cơ cấu tổ chức, quản lý, cơ sở vật chất, mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo theo sứ mệnh của nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương, đất nước.
 • Phân tích làm rõ điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường và đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục. Kiến nghị với địa phương, với cấp trên có thẩm quyền các biện pháp hổ trợ cho nhà trường nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Tự đánh giá là một trong những hoạt động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

1.3.2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục ở trường mầm non Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại thông tư 25/2014/TT-BGD&ĐT ngày 7/8/2014 quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục mầm non, có 5 tiêu chuẩn, 29 tiêu chí và 87 chỉ số.

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường (có 8 tiêu chí, 27 chỉ số ) Các tiêu chí của tiêu chuẩn này quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, có tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác;lớp học, số trẻ, địa điểm trường theo quy định của Điều lệ trường mầm non;có cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, quản lý hành chính và thực hiện các phong trào thi đua theo quy định; quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định;bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho trẻ và cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương.

Tiêu chuẩn 2:Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ (có 5 tiêu chí,15 chỉ số)

Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn này là quy định năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Có số lượng, trình độ đào tạo và yêu cầu về kiến thức của giáo viên

đúng quy định.Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc bảo đảm các quyền của giáo viên đúng yêu cầu của ngành; đảm bảo Số lượng, chất lượng và chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường;trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Tiêu chuẩn 3: Cơ sỡ vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi (Có 6 tiêu chí, 18 chỉ số)

Tiêu chuẩn này có các nội dung cơ bản như sau: Diện tích, khuôn viên và các công trình của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Sân, vườn, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi bảo đảm yêu cầu. Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, bếp ăn, nhà vệ sinh và khối phòng hành chính quản trị theo quy định. Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giứa nhà trường, gia đình và xã hội (có 2 tiêu chí, 6 chỉ số)

Nội dung cơ bản các tiêu chí của tiêu chuẩn này là: Tổ chức và có hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương để huy động với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ (có 8 tiêu chí, 27 chỉ số)

Nội dung cơ bản các tiêu chí của tiêu chuẩn này là thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu cụ thể là trẻ có sự phát triển về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội phù hợp với độ tuổi. Trẻ có ý thức về vệ sinh, môi trường và an toàn giao thông phù hợp với độ tuổi. Trẻ được theo d i và đánh giá thường xuyên, đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ khuyết tật được quan tâm chăm sóc đúng quy định của ngành.

1.3.3. Nội dung cơ bản và quy trình của hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường mầm non

Huy động các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia hoạt động tự đánh giá. Cần quán triệt để nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh, cấp ủy, chính quyền địa phương về vai trò quan trọng của kiểm định chất lượng giáo dục. Chỉ khi nào, tất cả các lực lượng trong và ngoài nhà trường đều có nhận thức đúng, hưởng ứng và tham gia tích cực thì kiểm định chất lượng giáo dục mới thu được hiệu quả thực sự. Vì vậy, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức; tập huấn để giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm được các phương pháp, kỹ thuật triển khai tự đánh giá có ý nghĩa quan trọng.

 • Thành lập Hội đồng tự đánh giá. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Để triển khai hoạt động tự đánh giá, nhà trường cần thành lập Hội đồng tự đánh giá. Hội đồng tự đánh giá đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, quyết định trong quá trình và kết quả tự đánh giá của nhà trường. Vì thế Hội đồng tự đánh giá cần có số lượng, cơ cấu hợp lý.

Hội đồng tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông do hiệu trưởng ra quyết định thành lập, ít nhất 5 thành viên. Thành phần của hội đồng tự đánh giá gồm:

 • Chủ tịch Hội đồng là hiệu trưởng nhà trường;
 • Phó chủ tịch Hội đồng là phó hiệu trưởng nhà trường;
 • Thư ký Hội đồng là thư ký hoặc giáo viên có năng lực của trường;
 • Các thành viên khác gồm: Đại diện Hội đồng trường đối với trường công lập hoặc hội đồng quản trị đối với dân lập, tư thục; các tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng; đại diện cấp ủy Đảng ( nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

Hội đồng tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông làm việc theo nguyên tắc thảo luận để đi đến thống nhất. Mọi quyết định chỉ có giá trị khi ít nhất 2/3 thành viên trong Hội đồng nhất trí.

Hội đồng tự đánh giá có chức năng triển khai tự đánh giá và tư vấn cho hiệu trưởng biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập thông tin, minh chứng; viết báo cáo tự đánh giá; công bố báo cáo tự đánh giá; lưu trữ cơ sở dữ liệu về tự đánh giá của trường. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên hội đồng tự đánh giá là:

Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; thành lập nhóm thư ký; xử lý, phân tích thông tin và minh chứng; phê duyệt báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá.

Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, điều hành khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

Thư ký Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Để triển khai tốt công tác tự đánh giá, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá cần thành lập tổ thư ký, các nhóm công tác để trực tiếp triển khai các công việc cụ thể. Nhóm thư ký có thể từ 2 đến 3 người, nhóm trưởng là một thành viên trong Hội đồng tự đánh giá. Mỗi nhóm công tác có thể từ 2 đến 5 người là cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, nhóm trưởng là một thành viên trong hội đồng tự đánh giá. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Nếu thấy cần thiết, hội đồng tự đánh giá có thể đề nghị hiệu trưởng thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai tự đánh giá.Chuyên gia tư vấn phải có hiểu biết sâu về kiểm định chất lượng giáo dục và các kỹ thuật tự đánh giá.

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

 • Kế hoạch phải cụ thể, chi tiết, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận, từng cá nhân và quy định rõ thời gian phải hoàn thành, tránh chung chung và hình thức.
 • Kế hoạch tự đánh giá phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, với kế hoạch năm học của trường, cần tránh bố trí các hoạt động tự đánh giá vào những thời điểm như sau: tuyển sinh, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, các sự kiện lớn của trường;
 • Công việc bao giờ cũng đi kèm với nguồn lực (Con người, phương tiện, tài chính…);vì vậy, khi xây dựng kế hoạch cần căn cứ vào điều kiện về nguồn lực cụ thể của nhà trường.

Kế hoạch tự đánh giá gồm các nội dung:

 • Mục đích và phạm vi đánh giá;
 • Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;
 • Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động;
 • Dự kiến các thông tin và minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí;
 • Xác định thời gian biểu cho từng hoạt động.

Thu thập minh chứng.

Minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có của nhà trường gắn với các chỉ số để xác định từng chỉ số đạt hay không đạt yêu cầu. Minh chứng được sử dụng để minh chứng cho các phân tích, giải thích, từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá.

Minh chứng được thu thập trong hồ sơ lưu trữ của cơ sở giáo dục phổ thông, của các cơ quan có liên quan, hoặc bằng khảo sát điều tra, phỏng vấn những người có liên quan, hoặc bằng khảo sát, điều tra, phỏng vấn những người có liên quan và quan sát các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm tính chính xác. Căn cứ yêu cầu của từng chỉ số trong các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, cá nhân hoặc nhóm công tác tiến hành thu thập minh chứng tương ứng, phù hợp để xác định nhà trường đạt hay không đạt yêu cầu của chỉ số,

Mỗi minh chứng chỉ cần một bản (kể cả những minh chứng được dùng cho nhiều chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn), đó là văn bản gốc của nhà trường được lưu trữ theo Luật lưu trữ, không cần nhân thêm bản để tránh lãng phí. Minh chứng dùng cho nhiều tiêu chí thì mang ký hiệu của tiêu chí được sử dụng lần thứ nhất.

Cần tập hợp, sắp xếp minh chứng trong các hộp (cặp) theo thứ tự mã hóa để dễ tìm kiếm. Những minh chứng đang sử dụng cho công tác quản lý, công tác dạy và học thì lưu trữ, bảo quản tại nơi sử dụng nhưng cần có bản ghi chú cụ thể để tiện lợi trong việc tra cứu tìm kiếm.

 • Viết phiếu đánh giá tiêu chí.

Căn cứ vào các minh chứng đã được hội đồng tự đánh giá lựa chọn phù hợp với yêu cầu của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, cá nhân viết phiếu đánh giá tiêu chí. Kết quả đánh giá tiêu chí được thể hiện trong một phiếu đánh giá tiêu chí.

Phiếu đánh giá tiêu chí gồm các nội dung: mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng. Phiếu đánh giá tiêu chí được viết và hoàn thiện theo quy trình sau:

 • Cá nhân viết đầy đủ các nội dung theo quy định trong phiếu đánh giá tiêu chí.
 • Các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí được thảo luận trong nhóm công tác để bổ sung và hoàn thiện.
 • Hội đồng tự đánh giá xem xét các nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí để bổ sung và hoàn thiện. Đặc biệt lưu ý khi xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng của từng tiêu chí phải xác định chính xác các biện pháp, giải pháp, điều kiện (nhân lực, tài chính) mà nhà trường cần thực hiện hoặc đáp ứng, thời gian hoàn thành và tính khả thi của các giải pháp, biện pháp đó.

Trên cơ sở ý kiến hội đồng tự đánh giá, cá nhân hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí.

 • Việc đánh giá mức độ đạt của tiêu chí phải căn cứ vào kết quả các nội dung trong phiếu đánh giá tiêu chí. Tiêu chí được xác định là đạt khi tất cả các chỉ số của tiêu chí đó điều đạt.Chỉ số được đánh giá là đạt khi tất cả các yêu cầu của chỉ số được xác định là đạt.
 • Kết quả đánh giá từng tiêu chí được tổng hợp vào bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá.

Viết báo cáo tự đánh giá. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Kết quả tự đánh giá được trình bày dưới dạng một bản báo cáo theo cấu trúc và hình thức thống nhất. báo cáo tự đánh giá là văn bản phản ánh thực trạng chất lượng của nhà trường, là sự cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Báo cáo tự đánh giá do hiệu trưởng nhà trường phê duyệt sau khi đã được Hội đồng tự đánh giá thông qua.

Báo cáo tự đánh giá cần mô tả ngắn gọn, r ràng, chính xác và đầy đủ các hoạt động giáo dục liên quan đến toàn bộ các tiêu chí, trong đó chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và các biện pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời gian hoàn thành.

Báo cáo tự đánh giá được trình bày lần lượt theo các tiêu chuẩn. Đối với mỗi tiêu chí cần có đầy đủ các phần: Mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng…. Nội dung cơ bản của các phiếu đánh giá tiêu chí đã được Hội đồng tự đánh giá chấp thuận được dùng để xây dựng báo cáo tự đánh giá.

 • Công bố báo cáo tự đánh giá.

Dự thảo báo cáo tự đánh giá được công bố công khai trong thời gian 15 ngày làm việc tại nhà trường để lấy ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Hội đồng tự đánh giá thu thập, xử lý các ý kiến thu được để hoàn thiện báo cáo.

1.4. Lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

1.4.1. Quản lý bộ máy nhân sự.

Quản lý bộ máy nhân sự bao gồm quản lý công tác lập kế hoạch tuyển chọn sử dụng, đãi ngộ và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ tham gia công tác kiểm định. Ngoài ra quản lý việc thành lập nhân sự cho Hội đồng TĐG, ban thư ký và các nhóm công tác thông qua các nội dung công việc như sau:

 • Quản lý việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng TĐG phù hợp với năng lực và nhiệm vụ đang công tác.
 • Quản lý kế hoạch thu thập thông tin minh chứng, xử lý minh chứng, đánh giá các tiêu chí, viết báo cáo, lưu trữ thông tin……
 • Theo dõi chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ về lĩnh vự kiểm định chất lượng giáo dục của từng thành viên; nắm được ưu điểm, khuyết điểm; phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị của từng cá nhân.
 • Kiểm tra đánh giá các thành viên trong hội đồng, ban thư ký, nhóm công tác. Kiểm tra định kỳ và đột xuất thông qua các hình thức như : Kiểm tra kết quả thực hiện, viết báo cáo tiến độ thực hiện….

1.4.2. Quản lý công tác đảm bảo thực hiện mực tiêu và lập kế hoạch tự đánh giá.

 • Quản lý công tác đảm bảo thực hiện mục tiêu. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhà trường phải quản lý các khâu trong kế hoạch TĐG để đảm bảo đúng mục tiêu, phải đánh giá tổng thể các hoạt động của nhà trường theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Nhà trường phải quản lý công việc tổ chức nghiên cứu các tiêu chuẩn, tiêu chí và định hướng thu thập thông tin minh chứng để làm rõ thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường. công tác chi đạo phải cụ thể, tổ chức kiểm tra đánh giá phải thường xuyên và định kỳ trong quá trình tiến hành hoạt đông TĐG.

Mục tiêu đánh giá trong từng giai đoạn phải công khai và kế hoạch thực hiện phải được từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiểu rõ.

Cần đánh giá kết quả thực hiện đối chiếu với mục tiêu đề ra để kịp điều chỉnh, nếu không hoạt động TĐG sẽ đi lệch hướng.

Quản lý công tác lập kế hoạch tự đánh giá:

Quản lý công tác lập kế hoạch cho hoạt động TĐG là công việc rất cần thiết và quan trọng. Kế hoạch TĐG là văn bản pháp quy của nhà trường xác định danh mục, khối lượng nội dung của hoạt động TĐG. Công việc trong kế hoạch phải được phân bổ thời gian và nguồn lực đáp ứng phù hợp cho hoạt động TĐG.

Lập kế hoạch là nhiệm vụ thiết yếu, là cơ sở để lãnh đạo nhà trường theo dõi tiến độ thực hiện công việc. Trong kế hoạch TĐG phải thể hiện đầy đủ nội dung của công tác TĐG như: mục đích, phạm vi, phân công nhiệm vụ cụ thể, dự kiến nguồn lực, thời gian, lịch trình thực hiện các công việc và phải chú ý điều kiện cụ của nhà trường trong từng giai đoạn.

1.4.3. Quản lý công tác nghiêm cứu tiêu chí để định hướng tìm minh chứng.

Quản lý công tác nghiên cứu tiêu chí là một trong những công việc quan trọng tác động đến việc thu thập minh chứng và ảnh hưởng đến kết quả TĐG sau này. Quản lý công tác nghiên cứu tiêu chí bao gồm các công việc:

 • Lập kế hoạch nghiên cứu các tiêu chí theo từng bước, từng giai đoạn.
 • Tổ chức nghiên cứu các tiêu chí theo từng nhóm, tổ chức thảo luận để hiểu rõ hơn yêu cầu của tiêu chí và định hướng tìm kiếm bằng chứng một cách phù hợp. Trong hội đồng TđG, nhà trường nên phân công mỗi cán bộ phụ trách từ một đến hai tiêu chuẩn. Các nhóm công tác phải nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn, tiêu chí và các yêu cầu theo từng mức tiêu chí.
 • Công tác chỉ đạo phải có hướng dẫn cụ thể. Thường xuyên động viên khuyến khích cán bộ tham gia công việc TĐG nhằm thúc đẩy họ hoạt động. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Công tác kiểm tra, đánh giá phải thực hiện thường xuyên để có những chỉnh thích hợp.

1.4.4. Quản lý công tác cung cấp, thu thập thông tin và minh chứng.

Thông tin và minh chứng là những tư liệu được sử dụng để hổ trợ và minh họa cho các nhận định. Nội hàm của các thông tin minh chứng phải gắn với yêu cầu của các nhận định. Nội hàm của các thông tin minh chứng phải gắn với yêu cầu của các tiêu chí để xác định mức độ nhà trường đạt được với mỗi tiêu chí. Các nội hàm của các minh chứng được sở dụng làm căn cứ để đưa ra nhận định trong báo cá. Quản lý công tác cung cấp, thu thông tin và minh chứng là một hoạt đòi hỏi nhiều thời gian, công sức cũng như sự tham gia, ủng hộ và đồng thuận của tất cả các thành viên trong nhà trường.Người thu thập cũng như người cung cấp thông tin minh chứng phải hiểu rõ các minh chứng đó có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí không hay cần bổ sung những minh chứng khác. Hiểu rõ và quản lý được nguồn cung cấp thông tin minh chứng sẽ giúp cho quá trình thu thập nhanh hơn và có độ tin cậy và chính xác cao hơn. Thông tin cũng được thu thập từ nhiều nguồn khác nhâu để đẩm bảo nguồn tin cậy và chính xác.

Người thu thập minh chứng cần phải được hướng dẫn, tập huấn cụ thể để có khả năng thu thập nhiều minh chứng có nguồn gốc rõ ràng chính xác với từng chỉ số, tiêu chí.

1.4.5. Quản lý công tác xử lý, phân tích các thông tin minh chứng thu được.

Trong quá trình thu thập thông tin, có những thông tin cần phải qua xử lý để sử dụng theo đúng yêu cầu của tiêu chí. Vì vậy, công tác quản lý cũng bao gồm cả việc quản lý thực hiện các kỹ thuật xử lý thông tin. Ngoài ra, các minh chứng cũng cần được sắp xếp một cách hợp lý để mô tả r nét hơn các hoạt động của nhà trường theo yêu cầu của tiêu chí. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, phân tích có một số thông tin minh chứng thu được không phù hợp, cần phải nghiêm cứu kỹ và giải thích lý do không phù hợp.

1.4.6. Quản lý công tác đánh giá kết quả đạt được của các tiêu chí.

Trong hoạt động TĐG, kết quả đánh giá được thể hiện bằng báo cáo TĐG. Vì vậy, quản lý công tác đánh giá kết quả là quản lý hoạt động tổ chức, lập kế hoạch viết báo cáo TĐG. Bản báo cáo TĐG có vai trò rất quan trọng trong quá trình kiểm định chất lượng giáo dục. Công tác quản lý phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công công việc hợp lý. Kiểm tra, giám sát nội dung báo cáo để đảm bảo các yêu cầu sau: báo cáo phải thể hiện kết quả nghiên cứu đạt được của nhà trường so với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định CLGD; mô tả rõ ràng, chính xác và đày đủ các hoạt động của nhà trường; chỉ ra được các điểm mạnh cũng như những hạn chế và đề xuất biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục; có kế hoạch đầu tư nguồn lực để thực hiện.

Ngoài ra, bản bão cáo TĐG phải được công bố công khai rộng rãi cho mọi người cùng biết tiếp thu những ý kiến phản hồi nhằm điều chỉnh, sửa chữa, hoàn thiện báo cáo và để những người cung cấp thông tin, minh chứng và nhóm công tác có thể so sánh kết quả với công việc được giao.

1.4.7. Quản lý công tác sử dụng kết quả tự đánh giá. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Sau khi hoàn thành hoạt động TĐG, nhà trường đăng ký với Sở GD ĐT đánh giá ngoài. Trên cơ sở ý kiến của đoàn TĐG thông qua bản báo cáo đánh giá ngoài nhà trường tổ chức điều chỉnh, bổ sung vào báo cáo TĐG.

Bản báo cáo TĐG cần quản lý và sử dụng đúng mục đích. Kết quả TĐG không được sử dụng vào mục đích quản bá, phô trương thương của nhà trường. Nhà trường cần quản lý công tác sử dụng kết quả TĐG theo hướng nhận định thực trạng, qua đó cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Quản lý công tác sử dụng kết quả TĐG cần chú trọng đến việc lưu trữ thông tin, minh chứng. Nhà trường phải tổ chức lưu trữ, bảo vệ các thông tin minh chứng và các tài liệu liên quan một cách khoa học nhằm phục vụ cho hoạt động đánh giá ngoài và các đợt đánh giá tiếp theo.

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

1.5.1. Yếu tố chủ quan

1.5.1.1. Công tác văn thư lưu trữ

Công tác văn thư lưu trữ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tự đánh giá trong nhà trường. Công tác văn thư lưu trữ hoạt động tốt, có khoa học thì giúp cho hoạt động tự đánh giá, đánh giá đúng về nội hàm các chỉ số theo tiêu chí,từ đó giúp cho việc mô tả hiện trạng một cách chính xác. Nếu ngược lại, công tác văn thư lưu trữ mà hoạt động không tốt, không khoa học, làm thất lạc nhiều tư liệu liên quan đến hoạt động của nhà trường sẽ làm cho báo cáo hoạt động tự đánh giá của nhà trường không chính xác. Hoạt động tự đánh giá đòi hỏi khối lượng lớn về các thông tin, minh chứng trong nhà trường như: Thông tin chung của nhà trường, thông tin về chất lượng giáo dục, về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các loại hồ sơ sổ sách…. Có thể nói tất cả thông tin minh chứng trong tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường đều có liên quan đến công tác văn thư lưu trữ.

1.5.1.2. Cơ sở vật chất, kinh phí, tài chính Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

Cơ sở vật chất và kinh phí là 2 yếu tố không thể thiếu được trong quá trình tự đánh giá của nhà trường, nếu cơ sở vật chất được đầu tư khá tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự đánh giá của nhà trường (Máy vi tính, máy photocopy, máy in, mạng internet, tủ hộp lưu trữ hồ sơ….)

1.5.2. Yếu tố khách quan

1.5.2.1. Văn bản hướng dẫn

Văn bản hướng dẫn công tác tự đánh giá là cơ sở pháp lý để nhà trường, cán bộ quản lý và giáo viên triển khai thực hiện.

Hiện nay, Bộ giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo đã ban hành khá đầy đủ về các văn bản quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non…cũng như các văn bản hướng dẫn tự đánh giá và các văn bản có liên quan.

1.5.2.2. Sự hỗ trợ của cộng đồng và môi trường

Nếu được sự quan tâm của cộng đồng, chính quyền về hoạt động tự đánh giá trong nhà trường sẽ giúp cho quá trình đánh giá của nhà trường xác với thực tế nội lực, giúp nhà trường thực hiện cải tiến chất lượng hiệu quả hơn. Môi trường làm việc tích cực sẽ góp phần rất lớn vào sự thành công hoạt động tự đánh giá trong nhà trường

Tiểu kết chương 1

Kiểm định chất lượng giáo dục đã có một lịch sử phát triển lâu dài ở các nước phát triển.Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Trong những năm gần đây kiểm định chất lượng giáo dục được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thể hiện qua các văn bản như Luật Giáo dục (2005), Nghị Quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Hoạt động tự đánh giá là khâu đầu tiên và cũng là khâu quan trọng nhất trong kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường. Hoạt động này đòi hỏi phải có nhiều thời gian, công sức, sự tham gia đồng bộ của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; đồng thời phải có sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh, của cấp trên, của địa phương. Hoạt động tự đánh giá giúp nhà trường tự xem xét, phân tích đánh giá tình trạng chất lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường, từ đó có các biện pháp để điều chỉnh các nguồn lực, quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Hiệu trưởng nhà trường phải hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động tự đánh giá mới thúc đẩy hoạt động tự đánh giá của nhà trường đạt hiệu quả cao góp phân nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Những cơ sở lý luận trên làm nền tảng cho việc khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá của hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương và đề xuất biện pháp quản lý cho vấn đề này. Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Thực trạng đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục

2 thoughts on “Luận văn: Hoạt động đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục

 1. Pingback: Luận văn: Biện pháp đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464