Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của Hiệu trưởng các trường THCS dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp

3.1.1. Cơ sở lý luận

Căn cứ vào quan điểm phát triển Giáo dục và Đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”

Căn cứ vào phần cơ sở lý luận đã nêu ở chương 1 về công tác quản lý của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở về quản lý giáo dục, quản lý trường học và quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc trung học cơ sở.

3.1.2. Cơ sở thực tiễn

Căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, xác định những nguyên nhân, tồn tại và những hạn chế của biện pháp đã thực hiện được trình bày ở chương 2 – Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng một số trường THCS Quận Gò Vấp, từ đó ta cần rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của nền giáo dục hiện đại, góp phần đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

3.1.3. Cơ sở pháp lý

 • Căn cứ vào các văn bản pháp quy gồm:

Nghị quyết 40/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/07/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 ;

Kế hoạch số 453/KH-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2010 về việc triển khai đại trà giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Kế hoạch số 1842/GDĐT-TrH ngày 29/08/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 và kế hoạch số 600/KH-GDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2011 của Phòng giáo dục và đào tạo Quận Gò Vấp.

Đó là cơ sở pháp lý quan trọng để chỉ đạo và hướng dẫn cho các trường học hoạt động.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Các biện pháp nhằm cải tiến việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng một số trường THCS Quận Gò Vấp vẫn còn nhiều bất cập, để góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc trung học cơ sở tại Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, tác giả xin đề xuất những giải pháp sau: Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

3.2.1. Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của các lực lượng giáo dục về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

3.2.1.1. Biện pháp 1: Xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục kỹ năng sống

Trong xã hội hiện đại, mối quan hệ trong xã hội ngày càng phức tạp đòi hỏi mỗi người cần có những kỹ năng để giữ được sự cân bằng, hợp lý hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ,… Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS giúp các em nhận thức được cách sống, cách ứng xử với mọi người mang tính nhân văn; giúp các em nhận thức được vai trò quan trọng của kỹ năng sống trong việc hình thành đạo đức và nhân cách con người. Do đó, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cần được tuyên truyền sau rộng để hiểu rõ tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh, để từ đó có những hành vi tích cực đóng góp vào thành công chung của công tác này.

Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của hiệu trưởng một số trung học cơ sở Quận Gò Vấp, ta có thể nhận thấy: Việc làm cho các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục nhận thức rõ tầm quan trọng , ý nghĩa, lợi ích của hoạt động giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác giáo dục kỹ năng sống.

Người hiệu trưởng phải luôn quan tâm đầu tư cho công tác chỉ đạo các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống một cách có hệ thống, đồng thời làm cho học sinh ý thức được hoạt động giáo dục kỹ năng sống là hoạt động thiết thực đáp ứng tốt nhu cầu của chính bản thân các em và nhu cầu của xã hội. Từ đó, các em sẽ tự nguyện chấp hành những yêu cầu của nhà trường, thầy cô để từng bước lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng, trang bị dần những thao tác ứng xử, giao tiếp, đối phó với những thách thức của cuộc sống.

Về phía thầy cô giáo, những người thực hiện nhiệm vụ giáo dục, cần phải hiểu rõ việc thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng nhận biết và sống với chính mình như: kỹ năng tự nhận thức, Kỹ năng xác định giá trị, Kỹ năng thể hiện sự tự tin, …là một nhiệm vụ cần thiết cũng như việc giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết và sống với người khác: Kỹ năng lắng nghe tích cực, Kỹ năng thể hiện sự cảm thông, Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn,..Ngoài ra kỹ năng ra quyết định trong công việc, trong cuộc sống cũng là nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Do đó, người hiệu trưởng cần phải thường xuyên nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục bằng cách:

Tổ chức cho giáo viên tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác giáo dục kỹ năng sống đối với mọi người, nhất là đối với học sinh bậc học THCS. Đồng thời tổ chức các buổi hội thảo, mạn đàm để giáo viên, PHHS có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm về tầm quan trọng của kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống.

Xây dựng bản thông tin về giáo dục kỹ năng sống, giới thiệu những bài viết, câu chuyện có lồng ghép kỹ năng sống đến học sinh. Hoặc giới thiệu đến thầy cô giáo và học sinh các trang web, sách, truyện hay có liên quan đến việc giáo dục kỹ năng sống.

Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ CB – GV – CNV và PHHS,… về ý nghĩa thiết thực của hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua nhiều hình thức phong phú như nghe chuyên gia báo cáo, tham gia các buổi tập huấn,…

3.2.1.2. Biện pháp 2: Nâng cao nhận thức của tập thể CB – GV – CNV về vai trò của nhà trường và các lực lượng giáo dục trong công tác giáo dục kỹ năng sống

Thực trạng cho thấy hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ giáo viên cho rằng việc giáo dục kỹ năng sống chủ yếu là trách nhiệm của GVCN, Tổng phụ trách, hiệu trưởng,…hoặc phụ huynh còn quan niệm rằng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là nhiệm vụ của nhà trường. Do vậy, người hiệu trưởng phải xác định rõ trong tập thể sư phạm, trong phụ huynh học sinh rằng công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu không chỉ của nhà trường mà còn của tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Điều này sẽ giúp xây dựng ý thức cộng đồng trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng giáo dục, góp phần tạo hiệu quả giáo dục cao.

Bên cạnh đó, hiệu trưởng cần phải có sự nhất trí cao giữa các thành viên trong nội bộ nhà trường về yêu cầu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, quyết tâm xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, gắn bó để góp phần tạo hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhà trường nói chung và trong công tác giáo dục kỹ năng sống nói riêng. .

Cụ thể, người hiệu trưởng nên: Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

 • Tổ chức các buổi tọa đàm để giáo viên có điều kiện trao đổi về tầm quan trọng của công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS.
 • Xây dựng môi trường học tập tốt ở trường và cộng đồng nhằm tạo được một khối đoàn kết, nhất trí cao trong việc giáo dục học sinh.
 • Tăng cường các biện pháp thi đua để các lực lượng tích cực tìm hiểu và có những hoạt động nâng dần chất lượng giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
 • Nhân rộng những nhân tố tích cực trong việc giáo dục, rèn kỹ năng sống cho học sinh. Có hình thức tuyên dương khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt công tác giáo dục kỹ năng sống, nhân rộng điển hình nhằm tạo sức lan tỏa trong đội ngũ sư phạm nhà trường.

3.2.1.3. Biện pháp 3: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ về yêu cầu giáo dục kỹ năng sống

Hiện nay trong thời đại bùng nỗ thông tin, con người tiếp cận tri thức qua nhiều kênh thông tin khác nhau như sách báo, tivi, tạp chí, Internet,… cùng với lợi thế là hiện nay hầu hết các trường THCS đều có nối mạng Internet, hầu hết CB – GV và học sinh đều có thể sử dụng thành thạo máy vi tính để truy cập thông tin trên mạng Internet, đã giúp chúng ta làm tốt công tác truyền thông. Các phương tiện thông tin như sách báo, tạp chí, ti-vi, radio, Internet,…là những phương tiện tuyên truyền hỗ trợ tốt cho công tác góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ về yêu cầu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Cụ thể, hiệu trưởng cần có kế hoạch cụ thể trong các việc sau:

 • Triển khai các văn bản pháp quy về công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục kỹ năng sống của các cấp lãnh đạo đến đội ngũ thầy trò và các lực lượng giáo dục thông qua bảng tin, email,…
 • Giới thiệu những trang web bổ ích hay các trang có liên quan đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đến các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cũng như học sinh.
 • Nối mạng Internet trong phòng giáo viên, thư viện, các lớp học..nhằm tạo điều kiện cho giáo viên – công nhân viên truy cập thông tin để làm tăng thêm vốn hiểu biết của bản thân về hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS và có thể tuyên truyền trực tiếp cho học sinh những kiến thức bổ ích ngay tại lớp.
 • Trang bị đầy đủ các tài liệu tham khảo, tạp chí, sách báo liên quan đến công tác giáo dục kỹ năng sống,…tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng giáo dục trong nhà trường tiếp cận được những quan điểm hiện đại trong mục tiêu giáo dục toàn diện.
 • Thông tin đến phụ huynh dưới nhiều hình thức phong phú như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, dán bảng tin, phát tờ rơi,… để phụ huynh nhận thức rõ về yêu cầu của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS.

3.2.2. Giải pháp 2: Tăng cường các biện pháp tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

3.2.2.1. Biện pháp 1:Kế hoạch hóa công tác giáo dục kỹ năng sống

Việc lập kế hoạch là công việc quan trọng đầu tiên mà nhà quản lý phải làm vì kế hoạch là công cụ quản lý, là phương pháp quản lý và là con đường đạt mục tiêu quản lý. Người hiệu trưởng cần đảm bảo tính kế hoạch vì đây là một trong các nguyên tắc quản lý đồng thời việc lập kế hoạch giúp cho người hiệu trưởng có thể xác định các kết quả cần đạt được trong tương lai.

Việc lập kế hoạch quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở là xây dựng chương trình hành động tối ưu có thể quản lý được và huy động được mọi tiềm lực để đạt được những mục tiêu cụ thể trong một quá trình phát triển của nhà trường. Người hiệu trưởng cần dựa tên cơ sở lý luận và thực tế vững chắc trong quá trình lập kế hoạch quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống, đồng thời phải sử dụng những phương pháp khoa học thì kế hoạch mới khả thi và đạt được mục tiêu đề ra.

Vì thế, người hiệu trưởng cần phải thực hiện những việc sau:

 • Xác định rõ nhu cầu và khả năng để xây dựng phương hướng hoạt động và phát triển công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh một cách đúng đắn.
 • Xây dựng kế hoạch tổng thể đối với công tác giáo dục kỹ năng sống.
 • Triển khai chi tiết đến toàn thể hội đồng sư phạm về việc thực hiện tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống trong các bộ môn văn hóa, trong nội dung sinh hoạt chủ nhiệm lớp, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trong việc tổ chức các hoạt động khác, …

Khi xây dựng kế hoạch quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở, người hiệu trưởng cần lưu ý đến các yếu tố cấu thành kế hoạch quản lý bao gồm:

 • Các dự kiến về mục tiêu, chỉ tiêu, kết quả đạt tới.
 • Nội dung công việc gắn liền với hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục rèn luyện.
 • Công tác tổ chức, chỉ đạo và điều hành từng nội dung công việc.
 • Tiến độ thực hiện, nhân sự và các điều kiện khả thi. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 • Kế hoạch quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở không thể tách rời nhiệm vụ chính trị năm học của nhà trường. Phải đảm bảo tính dân chủ, công khai trong việc xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở. Thực hiện nghiêm túc sự phân cấp quản lý, trách nhiệm và quyền hạn của đội ngũ cán bộ quản lý.
 • Xây dựng kế hoạch theo dõi tiến độ, mức độ công tác, có kế hoạch kiểm tra giám sát việc quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở.

3.2.2.2. Biện pháp 2: Thực hiện tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ tham gia công tác giáo dục kỹ năng sống

Trong các lực lượng giáo dục thì giáo viên là một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường trong đó có công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Vì vậy, đội ngũ giáo viên chính là một trong những lực lượng tích cực, điển hình trong vai trò tư vấn, nêu gương, giúp đỡ cha mẹ học sinh trong việc giáo dục con em họ.

Theo tinh thần Chỉ thị 40/CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng: “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng” .

Thực tế hiện nay giáo dục kỹ năng sống là một công tác còn khá lạ lẫm nên chưa được mọi người quan tâm đúng mức, vì thế, người hiệu trưởng ngoài việc xây dựng tốt kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thì phải thực hiện tốt công tác triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch.

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục và đặc biệt là hoạt động giáo dục kỹ năng sống, người Hiệu trưởng cần: Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Chú trọng xây dựng hoàn thiện đội ngũ thầy cô giáo trong nhà trường vì đây là đội ngũ quyết định đến chất lượng giáo dục trong nhà trường bao gồm cả công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đội ngũ giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp luôn có cơ hội tiếp xúc với học sinh, có nhiều điều kiện giáo dục, rèn luyện cho các em các kỹ năng sống thông qua nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, thông qua tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Ngoài ra, lực lượng giáo viên các bộ môn cũng là nhân tố đắc lực tham gia vào hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua việc truyền đạt kiến thức đến học sinh, trực tiếp rèn luyện cho các em những kỹ năng cần thiết như kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong các mối quan hệ, kỹ năng tự nhận thức, …để các em thêm hiểu biết bản thân, tự bảo vệ mình và hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, người hiệu trưởng cần quan tâm và tạo điều kiện cho các bộ phận như nhân viên Y tế, nhân viên Thư viện, lực lượng quản sinh, … được tham dự các khóa tập huấn giáo dục kỹ năng sống. Vì hiện nay, trong một “nhà trường thân thiện”, công tác tư vấn giáo dục kỹ năng sống cần phải được tiến hành liên tục, thường xuyên ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Hiệu trưởng cũng cần quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường như Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng vì họ cần phải được bồi dưỡng để có sự hiểu biết sâu sắc về khoa học giáo dục, có lý luận và thực tiễn chuyên môn, có kinh nghiệm sư phạm; cần bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý trường nắm bắt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Quận Gò Vấp và của đất nước để góp sức mình trong quá trình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giáo dục.

Đặc biệt, cần chú ý đào tạo, bồi dưỡng và có sự động viên khen thưởng kịp thời đối với Tổng phụ trách Đội, vì đây là người chỉ huy trực tiếp cao nhất của tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công tác tổ chức Đội. Vì thế, Hiệu trưởng cần tạo điều kiện cho Tổng phụ trách Đội hoàn thiện về nhiều mặt, trước nhất là phải khẳng định phẩm chất đạo đức của mình, đây là yếu tố quyết định trong quá trình công tác, giáo dục thiếu nhi. Bên cạnh đó, Tổng phụ trách Đội phải tự hoàn thiện mình về trình độ hiểu biết các khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, xã hội học, …là những kiến thức nền tảng giúp Tổng phụ trách Đội đi sâu vào lòng trẻ, hiểu được nội tâm trẻ từ đó định hướng từ suy nghĩ đến hành động của trẻ một cách đúng đắn.

3.2.2.3. Biện pháp 3: Khai thác triệt để các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ các hoạt động giáo dục kỹ năng sống Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có, việc xây dựng môi trường sư phạm khang trang, xanh – sạch – đẹp, thoáng mát khá đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động học tập, sinh hoạt vui chơi của học sinh,… là yêu cầu cần được đáp ứng để hiệu quả công tác giáo dục trong nhà trường được ngày càng nâng cao. Hiệu trưởng cần có kế hoạch khai thác triệt để, có hiệu quả những trang thiết bị cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy, sinh hoạt học tập, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí,tham nhũng tài sản công . Hoặc bằng mọi nguồn lực như từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, từ sự hỗ trợ của địa phương, của các tổ chức xã hội, từ sự chung sức của cha mẹ học sinh,… theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tăng cường xã hội hóa giáo dục để đầu tư nâng cao cơ sở vật chất trường học phục vụ các hoạt động giáo dục, giảng dạy – học tập trong nhà trường, nhất là trong giai đoạn hiện nay, biện pháp này tuy có được quan tâm nhưng vẫn còn bị hạn chế do trói buộc bởi khâu quản lý tài chính.

3.2.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra là một chức năng cơ bản và quan trọng của quản lý. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Qua quá trình kiểm tra người hiệu trưởng tiếp nhận được thông tin để đánh giá mức độ hiệu quả công việc để kịp thời khắc phục, xử lý nếu có bất kỳ sai sót vì chức năng của kiểm tra trong quá trình quản lý nhằm thực hiện ba chức năng: phát hiện, điều chỉnh và khuyến khích.

Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của công việc trên cơ sở những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Công tác kiểm tra, đánh giá nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. Thông qua hoạt động kiểm tra đánh giá, người hiệu trưởng kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai lệch trong công tác giáo dục kỹ năng sống, từ đó có biện pháp tư vấn thúc đẩy để hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện.

3.2.2.5. Biện pháp 5: Chú trọng các biện pháp thi đua khen thưởng

Việc khen thưởng, chê trách đúng và kịp thời có ý nghĩa tích cực đối với hoạt động của con người. Đây là một cách thức tác động vào tâm lý của cá nhân và của tập thể. Các hình thức khen thưởng một cách trân trọng trước tập thể làm cho đối tượng quản lý phấn khởi, tích cực hoạt động và giúp họ tự khẳng định mình. Việc trách phạt thật tế nhị, khéo léo khi cần thiết sẽ giúp cho đối tượng quản lý tự điều chỉnh bản thân. Tuy nhiên, không nên lạm dụng thái quá phương pháp này.

3.2.3. Giải pháp 3: Thực hiện có hiệu quả các cuộc cải cách giáo dục và đầu tư cơ sở vật chất của chính quyền địa phương Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

3.2.3.1. Biện pháp 1: Đổi mới nội dung và chương trình sách giáo khoa một cách hiệu quả

Theo Nghị quyết 40/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 đã khẳng định mục tiêu của việc đổi mới chương trình sách giáo khoa bậc phổ thông là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống dân tộc Việt Nam đồng thời tăng cường tính thực tiễn với kỹ năng thực hành, năng lực tự học; thực hiện tốt việc giảm tải trong quá trình giảng dạy các bộ môn văn hóa… Nếu như làm tốt và có hiệu quả cao việc đổi mới nội dung và chương trình sách giáo khoa thì mới có điều kiện đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua việc dạy tích hợp các bộ môn văn hóa.

3.2.3.2. Biện pháp 2: Làm tốt công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh

Theo Nghị quyết 40/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 yêu cầu việc đổi mới phương pháp giảng dạy bậc phổ thông như sau: dạy học phải kết hợp giữa học tập cá thể với học tập hợp tác, giữa hình thức học tập cá nhân với hình thức học tập theo nhóm, theo lớp. phải thể hiện mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh. Điều quan trọng nhất trong việc đổi mới phương pháp dạy học là phải chú trọng đến việc rèn các kỹ năng, năng lực, tăng cường thực hành và gắn nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống. Đồng thời việc đánh giá kết quả giảng dạy và học tập của thầy và trò không thể xem nhẹ mà phải thực hiện một cách nghiêm túc vì đánh giá luôn góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó, nếu làm tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá bậc THCS góp phần không nhỏ vào việc rèn các kỹ năng sống cho học sinh như kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng hợp tác, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng kiên định,…

3.2.3.3. Biện pháp 3: Tăng cường giáo dục đạo đức

Hiệu trưởng phải làm tốt và có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho học sinh như từng bước hình thành lý tưởng cộng sản, động cơ học tập đúng đắn cho các em học sinh bậc THCS qua việc giáo dục các em thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, quan tâm đến tính hiệu quả thiết thực trong việc tổ chức các ngày lễ lớn qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của dân tộc, tạo cho các em tình cảm, sự gắn bó, sự biết ơn, đối với tổ tiên, biết tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ chống ngoại xâm cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ cơ sở trên nhà trường giáo dục các em biết quan tâm, chia sẻ với mọi người… Nếu giáo dục đạo đức trong nhà trường đạt hiệu quả cao và luôn được hiệu trưởng quan tâm thì điều này sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường và việc tự rèn kỹ năng sống của học sinh. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

3.2.3.4. Biện pháp 4: Chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cho giáo dục

Điều 35 Hiến pháp năm 1992 khẳng định “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Trên cơ sở này hiệu trưởng trường cần phải tích cực tham mưu các cấp lãnh đạo giáo dục và chính quyền địa phương các cấp quan tâm đến việc đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi chính quyền đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường phải chú ý đến tính sử dụng lâu dài, tránh việc đầu tư một cách manh mún, hoặc khi nghiệm thu cơ sở đạt chuẩn nhưng sau một năm thì trường không còn đạt chuẩn nữa vì sĩ số học sinh quá đông . Việc xây dựng môi trường sư phạm khang trang, xanh – sạch – đẹp, có sân chơi, bãi tập, các phòng chức năng, …rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động học tập, sinh hoạt vui chơi của học sinh luôn là mơ ước của các em, là mong muốn của các bậc cha mẹ học sinh và của đội ngũ cán bộ giáo viên toàn trường. Vì vậy cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch giáo dục kỹ năng sống của giáo dục THCS.

3.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục: gia đình – nhà trường – xã hội

3.2.4.1. Biện pháp 1: Chú trọng vai trò của gia đình trong công tác giáo dục kỹ năng sống

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Theo Ma-ca-ren-cô,“Gia đình là nhà trường đầu tiên của đứa trẻ” [46, tr2]. Con người được sinh ra từ gia đình và lớn lên từ nơi đó. Giáo dục gia đình đem lại hiệu quả tích cực cho giáo dục nhân cách, nhất là về lối sống, giao tiếp, ứng xử, …Việc phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong việc giáo dục, rèn luyện các thao tác, kỹ năng, hình thành các thói quen, hành vi tốt; tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Chính Bác Hồ, vào năm 1963, cũng đã nêu: “Gia đình, nhà trường và xã hội là phương châm, phương tiện và phương pháp giáo dục, nếu không kết hợp được thì không đạt được kết quả” [41, tr.43].

Để làm được điều đó đòi hỏi Hiệu trưởng cần có kế hoạch hình thành và ổn định tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp và của toàn trường ngay từ đầu năm học, để qua đó nhà trường nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của cha mẹ học sinh đồng thời để cha mẹ học sinh cùng thấm nhuần và thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục con em mình, tạo điều kiện cho con em học tập, rèn luyện và làm gương cho con em mình về các mặt. Trong năm học, giáo viên phải luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương để quản lý tốt quá trình học tập rèn luyện của học sinh, kịp thời nắm bắt và điều chỉnh những sai lệch trong quá trình giáo dục. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

3.2.4.2 . Biện pháp 2: Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn – Đội trong công tác giáo dục kỹ năng sống

Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở có lứa tuổi có tâm sinh lý đang phát triển phức tạp. Do đó, việc sinh hoạt, học tập, rèn luyện cần được thường xuyên đổi mới về hình thức lẫn nội dung, về phương pháp tổ chức các hoạt động vừa mang tính giải trí vừa mang tính giáo dục cao nhằm qua đó phát hiện năng khiếu của các em, tạo điều kiện cho các em phát triển sở trường và khắc phục sở đoản

3.2.4.3. Biện pháp 3: Tăng cường phối hợp với chính quyền, với các đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương trong công tác giáo dục kỹ năng sống

Theo K.Marx: “Hoàn cảnh đã sáng tạo ra con người trong chừng mực mà con người đã sáng tạo ra hoàn cảnh”. Trong việc giáo dục cho trẻ có sự tác động, ảnh hưởng của điều kiện, hoàn cảnh xã hội. Chính vì thế, cần gắn chặt từng bước việc học tập, sinh hoạt, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho các em với thực tiễn cải tạo xã hội, xây dựng môi trường. Cần phải có sự thống nhất trong phối hợp ba môi trường giáo dục là nhà trường – gia đình – xã hội, để tránh xảy ra mâu thuẫn, tréo ngoe. Đó cũng là một con đường để giáo dục, phát triển nhân cách cho học sinh một cách toàn diện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.

Tiểu kết chương 3

Trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng một số trường THCS Quận Gò Vấp, đề tài đã đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng các trường THCS, cụ thể như sau:

 • Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của các lực lượng giáo dục về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 • Giải pháp 2: Tăng cường các biện pháp tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng.
 • Giải pháp 3: Thực hiện có hiệu quả các cuộc cải cách giáo dục và đầu tư cơ sở vật chất của chính quyền địa phương
 • Giải pháp 4: Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục: gia đình – nhà trường – xã hội.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

1. Kết luận

Kỹ năng sống là khả năng làm cho hành vi và sự thay đổi của mình phù hợp với ứng xử tích cực giúp con người có thể kiểm soát, quản lý có hiệu quả các nhu cầu và thách thức trong cuộc sống. Kỹ năng sống có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành những tri thức, giá trị và thiết lập các hành vi phù hợp để có thể làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình. Do đó việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một việc làm rất cần thiết vì khi được trang bị đầy đủ các kỹ năng sống cần thiết, các em sẽ có những hành vi xã hội tích cực, góp phần xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và đảm bảo quá trình phát triển một cách toàn diện và hiệu quả.

Với vai trò và ý nghĩa quan trọng của giáo dục kỹ năng sống đòi hỏi người hiệu trưởng cần thực hiện tốt công tác quản lý để hoạt động giáo dục kỹ năng trong nhà trường THCS được định hướng đúng đắn và đi vào chiều sâu tạo được hiệu quả trong công tác giáo dục, góp phần đạt mục tiêu giáo dục toàn diện.

Trên cơ sở phân tích và nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của hiệu trưởng một số trường THCS Quận Gò Vấp, tác giả rút ra kết luận sau:

Về mặt lý luận: Thông qua việc nghiên cứu lý luận, tác giả nghiên cứu đề tài này đã nắm bắt một cách có hệ thống về mặt lý luận của công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS; hệ thống được về mặt lý thuyết của các nội dung, phương pháp giáo dục kỹ năng sống.

Về thực trạng: Trên cơ sở khảo sát về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của hiệu trưởng một số trường THCS Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã thu thập được những ý kiến đánh giá từ các khách thể được chọn khảo sát, phỏng vấn gồm cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh một số trường THCS Quận Gò Vấp. Qua việc nghiên cứu và phân tích kết quả khảo sát, tác giả nhận thấy rằng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS Quận Gò Vấp đã có những ưu điểm sau: Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

 • Hầu hết hiệu trưởng các trường đã bắt đầu quan tâm thực hiện tốt các nội dung quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh căn cứ theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục- Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh và Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận Gò Vấp.
 • Hiệu trưởng các trường THCS Quận Gò Vấp mà tác giả đã khảo sát, nhìn chung, đã nắm được nội dung quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, bước đầu có quan tâm tổ chức thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng xây dựng kế hoạch tăng cường nhận thức trong đội ngũ thầy trò và các lực lượng giáo dục về hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 • Thông qua hoạt động giáo dục kỹ năng sống các em đã được rèn luyện những kỹ năng cơ bản như kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng giao tiếp ứng xử , kỹ năng kiên định,…..Những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của hiệu trưởng một số trường THCS tại Quận Gò Vấp đã góp phần tích cực cho mục tiêu giáo dục toàn diện.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài nội dung và biện pháp quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của hiệu trưởng một số trường THCS Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực sự đạt hiệu quả cao như:

 • Công tác kiểm tra hoạt động giáo dục còn hạn chế, chưa hiệu quả, chưa thật sự đi vào chiều sâu, còn mang tính hành chính, đối phó.
 • Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục đã được thực hiện nhưng vẫn chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được hiệu quả cao trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh THCS.
 • Công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có kỹ năng thực hành, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện hiện đại trong tổ chức thực hiện việc giáo dục kỹ năng sống chưa được quan tâm đúng mức.

Hạn chế của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc THCS có nguyên nhân từ nhiều phía song nguyên nhân hạn chế do công tác quản lý luôn giữ vai trò quan trọng và quyết định sự thành công của hoạt đông này. Vì thế, tác giả đề nghị người hiệu trưởng cần phải thực hiện các giải pháp với một số biện pháp cụ thể như sau:

 • Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của các lực lượng giáo dục về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 • Giải pháp 2: Tăng cường các biện pháp tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng.
 • Giải pháp 3: Thực hiện có hiệu quả các cuộc cải cách giáo dục và đầu tư cơ sở vật chất của chính quyền địa phương
 • Giải pháp 4: Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục: gia đình – nhà trường – xã hội.

2. Kiến nghị Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Đối với ngành:

 • Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường THCS; tạo điều kiện để các lực lượng giáo dục được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo về giáo dục kỹ năng sống và quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS.
 • Xây dựng giáo trình hoàn chỉnh cùng với phân phối chương trình bộ môn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc THCS làm cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý * Chỉ đạo cán bộ chuyên trách thực hiện giảm tải đối với chương trình giáo dục để giáo viên và học sinh có đủ thời gian để thực hiện tốt các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, bên cạnh đó yêu cầu đối với nội dung các kỳ kiểm tra cần chú trọng đến các kiến thức thực tiễn, các kỹ năng thực hành…

Đối với Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận Gò Vấp:

Tham mưu với UBND Quận đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học với tầm nhìn xa; đảm bảo đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, trang bị mới các phương tiện vật chất trang thiết bị hiện đại hỗ trợ hoạt động giáo dục; đảm bảo sĩ số học sinh trong một lớp theo đúng quy định để thực hiện có chất lượng các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới giáo dục.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho các lực lượng giáo dục về nội dung, phương pháp cụ thể tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Tham mưu với lãnh đạo tăng cường nguồn kinh phí hỗ trợ các đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các chuyến đi thực tế…

Đối với các trường THCS tại Quận Gò Vấp:

 • Hiệu trưởng các trường cần phải xác định rõ thực trạng công tác quản lý của nhà trường, thường xuyên nghiên cứu và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp để nâng cao chất lượng công tác quản lý đặc biệt là công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
 • Tổ chức tập huấn phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho các lực lượng giáo dục.
 • Có kế hoạch và biện pháp cụ thể hơn nữa trong việc chỉ đạo, kiểm tra công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 • Động viên giáo viên thực hiện phương pháp dạy học hiện đại, tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống với nhiều hình thức phong phú, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng nòng cốt như Bí thư Chi Đoàn, Tổng phụ trách Đội, tổ trưởng chuyên môn, …trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực hoạt động giáo dục, nhất là năng lực hoạt động giáo dục kỹ năng sống vì đây là hoạt động đóng vai trò quan trọng đối với bậc học THCS. Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 • Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn lực tham gia vào hoạt động giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để phục vụ cho hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

One thought on “Luận văn: Giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng QL giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464