Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Các Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng ở trường tiểu học dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Những căn cứ có tính chất định hướng cho việc xây dựng các giải pháp

3.1.1. Căn cứ cơ sở lí luận

HĐGDNGLL cùng với hoạt động dạy học – giáo dục trên lớp ở trường tiểu học là một quá trình sư phạm thống nhất, nhằm giáo dục, hình thành, phát triển toàn vẹn hài hoà nhân cách học sinh, đáp ứng yêu câu của thời kì của công nghệ thông tin và hội nhập khu vực, quốc tế.

Đối với học sinh tiểu học, học và chơi có mối quan hệ mật thiết với nhau, ngoài nhu cầu học tập, vui chơi cũng là nhu cầu vô cùng cần thiết đối với các em, học – chơi của học sinh tiểu học được đan xen một cách hài hòa.

Tổ chức tốt Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp người HT không chỉ thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho HS mà còn trực tiếp góp phần vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy, giáo dục của GV đối với HS, có nghĩa là giáo dục thông qua các hoạt động giao lưu, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp chứ không hoàn toàn chỉ là các tiết dạy trên bục giảng.

3.1.2. Căn cứ cơ sở pháp lí

Một số văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành; thông tư liên ngành…, làm cơ sở pháp lí cho việc chỉ đạo thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, điển hình như:

Người được giao quyền hạn và nhiệm vụ lớn lao đối với hoạt động QL nhà trường đó là HT. Khi xác định vai trò vị trí của người HT, Luật Giáo dục sửa đổi (2005), điều 54 mục 1 qui định: “Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lí các hoạt động của nhà trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận” [10].

Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường TH, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/04/2011 của Bộ trưởng BGD,Chương II, Điều 5, tiêu chuẩn 2, yêu cầu Hiệu trưởng phải có năng lực chỉ đạo, tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục phù hợp đối tượng và điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương [2].

Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo) tại điều 26 có nêu: “Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học” [5]. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học, (Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2011 – – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) về các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường: “Chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đảm bảo quy định, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với lứa tuổi học sinh, phân công huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” [9].

Trong nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục tiểu học năm 2014 – 2015 (Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐBGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) có nêu: “Nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 4 tiết/tháng được thực hiện tích hợp vào các môn âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, phù hợp với thực tế địa phương và nhà trường” [11].

Chương I, Điều 2, Luật giáo dục Việt Nam năm 2005 cũng nêu: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [10].

Thông tư 30/2014/TT – BGDĐT ngày 28/08/2014 về Ban hành qui định đánh giá học sinh Tiểu học [7].

3.1.3. Cơ sở thực tiễn

Căn cứ phân tích thực trạng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và công tác quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của HT các trường tiểu học tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thông qua bộ phiếu tham khảo ý kiến và phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lí, tổ trưởng chuyên môn, HS, Cha mẹ học sinh về thực trạng quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày ở chương 2 và những căn cứ pháp lí, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của HT trong các nhà trường Tiểu học.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. Các nhóm giải pháp thực hiện Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

3.2.1. Nhóm giải pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của CB, GV, Cha mẹ học sinh và HS về vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.2.1.1. Mục tiêu của giải pháp

Nhằm truyền thông làm cho Cán bộ quản lí, GV, công nhân viên, HS, Cha mẹ học sinh và các cấp chính quyền, cộng đồng xã hội, thống nhất tư tưởng, nhận thức đúng đắn mục tiêu, vai trò, vị trí, nhiệm vụ, sự cần thiết phải thực hiện chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả tại các nhà trường là yêu cầu cốt lõi của đổi mới giáo dục phổ thông, là điều kiện trực tiếp để nâng cao chất lượng giáo dụcc toàn diện. Từ đó ý thức được trách nhiệm của mình, tạo sự đồng thuận và nhiệt tình ủng hộ, tham gia tổ chức HĐ quan trọng này. Nhận thức đủ và đúng là điều kiện cần để có hành động đúng.

Nâng cao hiệu quả các HĐ tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục Đạo đức Mĩ thuật…. cho mọi người; coi đây là biện pháp quan trọng hàng đầu để thay đổi thái độ, hành vi ứng xử của Cán bộ quản lí, GV, CMHS, và HS đối với công tác tổ chức và quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3.2.1.2. Nội dung và cách thực hiện

Nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng về nhận thức

 • Mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu giáo dục của trường Tiểu học.
 • Cách kiểm tra đánh giá, cách giáo dục con em trong tình hình mới, thực hiện cam kết giáo dục giữa nhà trường và gia đình HS.
 • Tầm quan trọng, về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và sự hình thành phát triển nhân cách của học sinh.
 • Cơ sở lí luận cần thiết của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho CBGVCN và Cha mẹ học sinh.
 • Bồi dưỡng giáo dục để HS có nhận thức đúng và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Học sinh phải hiểu được tham gia Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chính là quyền lợi và cũng trách nhiệm của mỗi học sinh. Từ đó các em tuyên truyền, vận động cha mẹ, các bạn trong lớp, trong trường tích cực tham gia tốt HĐ này.

Cách thực hiện cụ thể Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

 • Triển khai trong tập thể sư phạm các văn bản về thực hiện nhiệm vụ năm học. Quán triệt trong GV về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong các cuộc họp Hội đồng nhà trường, Đại hội Cha mẹ học sinh, Đại hội Liên Đội, Chi Đoàn, …
 • Tổ chức hoặc kết hợp với các buổi sinh hoạt chính trị, nghe thời sự, học Nghị quyết, họp hội đồng giáo dục với việc tổ chức các cuộc hội thảo, dự giờ thao giảng mẫu, viết sáng kiến kinh nghiệm về Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong đội ngũ Cán bộ quản lí và GV, các hội thảo trao đổi kinh nghiệm QL, tổ chức các HĐ ngoại khoá, các chuyên đề về văn hoá giáo dục, đạo đức, pháp luật,
 • Tổ chức các tiết sinh hoạt đầu tuần có nội dung bám sát các nội dung theo chủ điểm từng tháng, sơ kết thi đua, tuyên dương tập thể và cá nhân học sinh điển hình.
 • Tổ chức cho HS tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phương, đất nước, kiến thức pháp luật qua các hình thức như vẽ tranh, đố vui, thuyết trình, bài viết, trắc nghiệm…; Các phong trào quyên góp từ thiện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, khơi dậy tính nhân văn, tình người tiềm ẩn trong mỗi con người.
 • Cung cấp tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng lí luận, nghiệp vụ, khuyến khích GV tự nghiên cứu, học tập các môdule, các nội dung theo chương trình học tập bồi dưỡng thường xuyên do ngành giáo dục chỉ đạo để nắm vững hơn về HĐGDNGLL.
 • Thành lập tổ tư vấn học đường hiệu quả, hỗ trợ công tác tiếp dân, tư vấn cho HS tại trường không chỉ là những vấn đề cá nhân mà còn là những việc liên quan đến việc giáo dục nhân cách, đạo đức người HS.
 • Phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền vận động mọi lực lượng tham gia các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Từ đó, tác động đến tâm lí, nhận thức của Cán bộ giáo viên công nhân viên, HS, Cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội khác về vai trò, nhiệm vụ, chức năng của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong việc giáo dục toàn diện nhân cách người HS.
 • Tích cực lồng ghép, tuyên truyền giáo dục, nêu gương sáng trước HS qua bài giảng trên lớp, tiết học Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giờ SHCN, tiết chào cờ và các hoạt động giáo dục tập thể khác…để HS thực hiện tốt năm nhiệm vụ của người HS và năm điều Bác Hồ dạy.
 • Thực hiện các khẩu hiệu, biểu ngữ, vẽ tranh trên các vách tường, cầu thang theo chủ đề, phát thanh Măng non…
 • Nhân rộng gương điển hình trong tập thể về tổ chức tốt, hiệu quả các HĐGDNGLL trong HS về gương người tốt việc tốt, tham gia tích cực và đạt kết quả cao trong các phong trào..

Tóm lại, tuyên truyền đến toàn thể Cán bộ giáo viên công nhân viên, HS và Cha mẹ học sinh về chủ trương và tiêu chí nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường nói riêng và của ngành giáo dục nói chung trong giai đoạn hiện nay nhằm tranh thủ sự đồng thuận của các lực lượng giáo dục. Chỉ khi nào có sự tham gia tích cực của tập thể sư phạm nhà trường, sự nhiệt tình đón nhận của HS và sự đồng thuận của cộng đồng xã hội thì HĐGDNGLL mới đạt được chất lượng và hiệu quả mong muốn.

3.2.2. Nhóm giải pháp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

3.2.1.1. Mục tiêu của giải pháp

 • Nhằm đảm bảo tính ổn định, cân đối, tính hệ thống và tính hướng đích của các HĐ, nhất là các HĐ với qui mô toàn trường. Xây dựng kế hoạch HĐQDNGLL vào trong kế hoạch HĐ chung của nhà trường và quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng phải bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch.
 • Việc xây dựng kế hoạch HĐ cả năm giúp cho Hiệu trưởng có cái nhìn bao quát về Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp diễn ra trong một năm và có sự phân phối các nguồn lực cho HĐ này một cách hợp lí, các bộ phận và cá nhân chủ động trong việc chuẩn bị cho các HĐ đã dự kiến ngay từ đầu năm học.
 • Chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các kế hoạch về Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo trình tự thời gian phù hợp, đầy đủ nhằm giúp mọi người có cơ sở, động lực thực hiện hiệu quả các HDGDNGLL.

3.2.1.2. Những yêu cầu khi xây dựng kế hoạch

Công tác chuẩn bị

 • Khảo sát đánh kết quả đạt được trong năm học qua: HT phải tổ chức điều tra cơ bản về điều kiện trường, các lực giá lượng giáo dục, điều kiện Cơ sở vật chất, tài chính, đội ngũ GV, về quy định nội dung, chương trình và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD, Sở giáo dục và Phòng giáo dục.
 • Dự kiến nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường.:
 • Có thể cho HS, Cha mẹ học sinh đăng kí tham gia các nội dung mà các em có thể tham gia trong các nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo qui định.
 • Tìm hiểu về các điều kiện cần có để tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: Con người, Cơ sở vật chất, kinh phí, …

Xác định mục tiêu cần đạt của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường trong năm học, nằm trong tổng thể mục tiêu chung của nhà trường Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Xây dựng các chủ điểm của năm học: Căn cứ vào chủ đề năm học, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, xây dựng các chủ điểm phù hợp với đặc điểm của trường.

Xây dựng các loại hình hoạt động cho từng chủ điểm: Chọn lựa các loại hình hoạt động phù hợp để thực hiện chủ đề một cách tốt nhất. Trong từng loại hình hoạt động chọn lựa nội dung cho phù hợp với chủ đề, cho phù hợp với nguyện vọng, năng lực của HS và điều kiện của nhà trường, nên có một số HĐ dành riêng cho HS học hòa nhập và khuyến khích các tổ chuyên môn tổ chức các HĐ riêng của tổ.

3.2.1.2. Nội dung và cách thực hiện

 Thành lập ban chỉ đạo Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện chủ yếu ở cấp trường. Ban chỉ đạo Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gồm: HT, Phó HT, Chủ tịch công đoàn, BTĐ, TPT, TTCM…. được thành lập nhằm quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là điều hành hoạt động, phối hợp, chuẩn bị các điều kiện (nhân lực, vật lực, tài lực, tin lực) cho hoạt động được tiến hành thuận lợi, cũng như cùng nhau bàn bạc, xử lí linh hoạt các vấn đề phát sinh.

Xây dựng kế hoạch Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 • Cần định rõ mức độ, yêu cầu của từng việc, phù hợp với từng loại đối tượng, có phân công, phân cấp cụ thể. Kế hoạch hoá Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần phải gửi cho các thành viên có liên quan trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
 • Do Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp rất đa dạng, phong phú và phức tạp, nên Hiệu trưởng nhà trường cần đưa kế hoạch này vào kế hoạch năm học, được Hội đồng giáo dục bàn bạc và thông qua trong hội nghị cán bộ công chức đầu năm.
 • Căn cứ thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp QL; kế hoạch HĐ của Đoàn, Đội, các bộ phận và những nhiệm vụ chính trị của địa phương để đề ra kế hoạch tổng thể của nhà trường.
 • Hiệu trưởng cần định hướng hoạt động nhà trường trong cả năm học.
 • Trên cơ sở kế hoạch chung, tuỳ theo yêu cầu của công tác GD và mục tiêu cụ thể của từng tổ chức mà triển khai, xây dựng kế hoạch cho các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với nhiệm vụ của tổ chức mình.
 • Kế hoạch phải được xây dựng với từng điều kiện của từng nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ của từng năm học và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.
 • Phải có kế hoạch, lịch HĐ cho toàn trường, từng khối lớp, cho từng thời kì, cân đối từ đầu năm đến cuối năm và trong hè. Kế hoạch Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải được xây dựng trên cơ sở kế hoạch nhà trường, trong mối quan hệ với các HĐ khác của nhà trường như: kế hoạch dạy – học, kế hoạch xây dựng Cơ sở vật chất,..
 • Có lịch HĐ hàng ngày, tuần, tháng, học kì. Có kế hoạch hoạt động đều đặn, cân đối từ đầu năm đến cuối năm và trong hè. Có qui định cho từng khối lớp trong hoạt động chung của nhà trường. Có ý thức nhạy bén phục vụ kịp thời những nhiệm vụ đột xuất. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Cần vận dụng và khéo léo sắp xếp thời gian như chào cờ đầu tuần, có thể kết hợp với việc thông báo tình hình thời sự, sinh hoạt thơ ca… khéo kết hợp các hình thức và nội dung sinh hoạt với nhau để công việc không bị chồng chéo, mất thì giờ, nhàm chán.

 • Học kì: Sơ kết thi đua, khen thưởng.

Việc xây dựng lịch HĐ thành nề nếp theo thời gian thực chất là việc đưa kế hoạch năm học vào cuộc sống nhà trường, tạo ra sự ổn định tương đối của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Vấn đề đặt ra là phải tìm những hình thức HĐ mới, hấp dẫn để thực hiện những ND khá quen thuộc thì mới thu hút được đông đảo HS tham gia một cách tự giác, tích cực, khi đó Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mới đạt hiệu quả giáo dục cao. HT tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác lập kế hoạch hoạt động, chọn lựa hình thức phù hợp với nội dung giáo dục, tổ chức triển khai thực hiện HĐ phù hợp với tình hình cụ thể lớp mình phụ trách trên cơ sở kế hoạch chung của trường.

 • Chỉ đạo, điều hành thực hiện

Nội dung, chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là yếu tố trọng tâm của quá trình giáo dục. Qua việc thực hiện nội dung, chương trình học sinh được hệ thống kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, từ đó hình thành năng lực, phẩm chất, phát triển trí tuệ, tình cảm, thể lực, ý chí, lí luận và khả năng HĐ thực tiễn. Việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung, chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là yếu tố cơ bản để thực hiện mục tiêu giáo dục. Vì vậy, nhà trường phải xem đây là vấn đề cỏ tính pháp lệnh và cần có sự chỉ đạo thực hiện một cách thống nhất.

HT phải phân công rõ ràng từng nội dung công việc đến từng người thực hiện. Sự phân công phải cụ thể: Nội dung công việc, thời gian hoàn thành, chất lượng sản phẩm. Việc phân công tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện qua sự phân cấp QL. Hiệu trưởng phân công TPT xây dựng kế hoạch Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường trong năm học theo Chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn. Giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ xây dựng kế hoạch bộ phận và thực hiện nội dung chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với sự theo dõi, kiểm tra và đánh giá của Ban chỉ đạo. Việc triển khai Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các lớp sẽ được thống nhất về nội dung và các tổ chức tiến hành thông qua các cuộc họp Hội đồng sư phạm tùy theo quy mô tổ chức trong trường. Các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tổ chức theo qui mô khác nhau: theo lớp, cụm lớp, cụm khối và cụm trường. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Giám sát thực hiện tiến độ và điều chỉnh kịp thời những bất hợp lí, tháo gỡ khó khăn và những trở ngại trong quá trình thực hiện kế hoạch, uốn nắn kịp thời những lệch lạc theo đúng quĩ đạo của chương trình. Sau mỗi hoạt động đều phải tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể trong chỉ đạo QL và tổ chức thực hiện.

Vận động, khơi gợi, tạo điều kiện cho Ban đại diện Cha mẹ học sinh cùng xây dựng kế hoạch Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chung của toàn trường.

Tóm lại, khi xây dựng kế hoạch phải bám sát kế hoạch chỉ đạo chung của cấp trên, phải phù hợp với tình hình kinh tế địa phương và đặc biệt là phải phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của trường. Kế hoạch phải cụ thể rõ ràng, về thời gian, mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện và phải được quán triệt đến tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh trong trường. Tất cả các HĐ giáo dục theo chủ điểm đều phải được xác định rõ thời gian triển khai, mục tiêu giáo dục; xây dựng kế hoạch cho một hoạt động, phải chọn lựa hình thức hoạt động thật cụ thể, mang tính khả thi. Chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do phòng giáo dục và đào tạo quận chỉ đạo, hướng dẫn nên có tính chất khái quát, gợi mở. Nhà trường cần phải có sự thống nhất cao từ Ban giám hiệu đến từng CBGV trong nhà trường, Hiệu trưởng phải duyệt kế hoạch đầy đủ, cụ thể theo qui trình từ GV, tổ chuyên môn, các đoàn thể.

3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho BTĐ, TPT, GV, HS

Nhân lực là yếu tố quyết định thành công của mỗi hoạt động, bởi vậy việc xây dựng, lựa chọn, đào tạo đội ngũ có trình độ, năng lực, có khả năng tổ chức thực tiễn các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng.

3.2.3.1. Mục tiêu của giải pháp

Nếu kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục của cán bộ giáo viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đội không đổi mới, không có sự lôi cuốn, thiếu hứng thú thì chất lượng HĐGDNGLL sẽ không đạt được hiệu quả cao. Vì vậy, việc bồi dưỡng kĩ năng tổ chức HĐGDNGLL cho cán bộ, giáo viên, cán bộ Đoàn, lớp là nội dung cần thiết trong việc chỉ đạo các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng.

Để nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng các kĩ năng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho BTĐ, TPT, GV và HS cần dựa trên kế hoạch hoạt động chung của nhà trường, tổ chức các buổi tập huấn phù hợp với khả năng hiện có để đội ngũ này có điều kiện giao lưu, học tập rút kinh nghiệm, từ đó nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức các HĐGDNGLL.

3.2.3.2. Các năng lực cần thiết khi tổ chức các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Năng lực kế hoạch hoá, kĩ năng thiết kế chương trình các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, gồm các năng lực: thu thập và xử lí thông tin; xác định mục tiêu hoạt động; xây dựng, thiết kế và đạo diễn các loại chương trình, kế hoạch hoạt động; xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Năng lực tổ chức gồm: Bố trí điều phối nhân lực, tổ chức bộ máy hoạt động; thiết lập cơ chế phối hợp; huy động tiếp nhận, phân bổ tài lực, vật lực.

Năng lực chỉ đạo gồm: Hướng dẫn thực hiện, theo dõi HĐ; phòng ngừa, uốn nắn sai lệch, điều chỉnh phù hợp; động viên khuyến khích tạo động lực cho hoạt động kịp thời.

Năng lực kiểm tra, đánh giá gồm: Thu thập, chọn lọc, xử lí thông tin, đánh giá xếp loại, phát huy thành tích, uốn nắn xử lí sai lệch….

Xây dựng một số năng lực đặc thù khác phù hợp cho Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như: Sơ tuyển chọn, bố trí GV là những người có óc tổ chức, có tác phong làm việc khoa học, có tài hùng biện và năng khiếu sư phạm, khí chất vui nhộn; có hình thức khá; có khả năng diễn đạt mạch lạc; có khả năng tham mưu tư vấn tốt; có đam mê yêu thích hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi; có tâm huyết, yêu quí trẻ, khoan dung độ lượng dễ gần; tận tâm, tận lực, gương mẫu có trách nhiệm, có sức khoẻ; có tính linh hoạt mềm dẻo, thích ứng với đa tình huống, đặc biệt có khả năng khơi dậy các năng lực tiềm ẩn trong mỗi cá nhân HS.

1.2.3.3. Nội dung và cách thực hiện

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ BTĐ, TPT, và GV trong trường về việc xây dựng, tổ chức thực hiện các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Quán triệt trong đội ngũ BTĐ, TPT, GV về qui trình chung tổ chức các HĐGDNGLL

 • Tổ chức triển khai qui trình tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong buổi họp hội đồng GV, họp giao ban chuyên môn đầu năm, chuyên đề chuyên môn tháng.
 • Thực hiện dự giờ các tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, SHL, SHTT… để giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
 • Tuyên dương TPT, BTĐ và các Giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt qui trình và có tính sáng tạo cao. Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ:

Tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, các kĩ năng thực hành: xây dựng, tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dưới hình thức chuyên đề. Làm tốt phần hướng dẫn thực hiện điểm và tổ chức thực hiện đại trà. Không được bỏ qua khâu kiểm tra đánh giá và đúc rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện của giáo viên.

Quá trình bồi dưỡng cần chú ý đi sâu vào việc cung cấp cho BTĐ, TPT, GV các kinh nghiệm thực tế về tổ chức, quản lí, thực hiện hoạt động giáo dục học sinh có hiệu quả của các đồng nghiệp, tổ chức triển khai cho GV áp dụng vào thực tiễn công tác của bản thân. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Khuyến khích GV thực hiện trang trí lớp theo mô hình trường học mới VNEN, thực hiện các góc học tập như góc bộ môn, góc thư viện lớp học, Góc TV, Toán, TN – XH, góc cộng đồng (ĐDDH, tài liệu học tập, tham khảo, sản phẩm lao động , kết quả học tập,…), góc cộng đồng, giáo dục Văn hóa, lịch sử, nghề truyền thống, đặc điểm văn hóa, lịch sử , kinh tế địa phương cho HS; thực hiện hộp thư vui, điều em muốn nói: trao đổi với bạn, với GV về suy nghĩ của mình, mong muốn, hứa hẹn của mình; xây dựng không gian lớp học thân thiện (ánh sáng, chỗ ngồi, thư viện, góc học tập, nụ cười, ánh mắt, tạo hứng thú…)

HĐGDNGLL là HĐ cho phép HS được chủ động chọn lựa HĐ mình yêu thích, dưới sự gợi ý và hướng dẫn của Cha mẹ học sinh và nhà trường. Có rất nhiều HĐ, rất nhiều kĩ năng trong cuộc sống hằng ngày ta có thể bổ sung cho HS.

Trong quá trình tổ chức HĐ, tạo điều kiện cho GV huy động và khai thác tối đa vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống đã có của HS. GV cần tạo cơ hội cho HS được chủ động suy nghĩ, bày tỏ ý tưởng và thực hành các ý tưởng HĐ của các em với sự cố gắng và giúp đỡ của các nhà giáo dục. Các em cần được tạo điều kiện để cùng thầy cô giáo và bạn bè tham gia vào các khâu của quá trình HĐ, từ xây dựng kế hoạch, tiến hành

HĐ đến đánh giá kết qủa HĐ. GV cũng cần chú ý hướng dẫn và cung cấp những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mà trẻ con còn thiếu nhằm nâng cao khả năng quản lí và tổ chức các HĐ.

Các trường tổ chức cho HS học một buổi nên lồng ghép các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào các tiết sinh hoạt lớp, chào cờ, các bài học có nội dung bài tương tự hoặc gần tương tự, chủ động thời gian và điều kiện sẵn có để tổ chức các buổi HĐ riêng. Thật vậy, tổ chức cho học sinh học một buổi tham gia Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là điều cần thiết tuy nhiên thời gian hạn hẹp đối với lớp học một buổi. Do đó cần tổ chức một buổi sinh hoạt riêng ngoài giờ học có cán bộ phụ trách. Họ chọn nội dung và phương pháp tổ chức thu hút học sinh tham gia.

Tổ chức tốt các giờ chào cờ đầu tuần:

 • Tổng phụ trách Đội: Tập huấn đội trống, đội cờ, đội nghi thức làm tốt phần nghi thức, nghi lễ chào cờ, đảm bảo sự trang nghiêm, tôn kính.
 • Giáo viên trực tuần: Phối hợp với Tổng phụ trách Đội (lấy kết quả theo dõi thi đua của đội Sao đỏ) làm tốt công tác đánh giá, sơ kết thi đua trong tuần. Nội dung đánh giá cần cụ thể rõ ràng về mặt điểm số, ngắn gọn súc tích về nội dung nhận xét, thể hiện rõ những ưu, khuyết điểm của các mặt hoạt động của học sinh trong tuần, có tác dụng khuyến khích động viên những ưu điểm và chấn chỉnh kịp thời những sai sót kịp thời nếu có. Đồng thời, tuyên dương, phát thưởng cho HS và tập thể xuất sắc trong các HĐ. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.
 • Cần xen tổ chức một số hoạt động khác như: tuyên truyền, văn nghệ, đọc chuyện dưới cờ, quyên góp từ thiện,.. để tạo tính hấp dẫn, tạo không khí nhẹ nhàng, thoải mái, nâng cao hiệu quả giáo dục của giờ chào cờ.

Nhắc nhở, khuyến khích Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt giờ sinh hoạt lớp:

 • GV phải thực hiện đúng qui trình giờ sinh hoạt. Rèn được kĩ năng tự quản của học sinh, phát huy vai trò năng lực chỉ đạo, tổ chức và điều hành lớp của ban cán sự lớp (hội đồng tự quản), tạo không khí vui tươi, cởi mở giữa giáo viên và học sinh, học sinh và học sinh.
 • Khuyến khích học sinh tự đưa ra những đánh giá nhận xét về bản thân, về bạn bè, về tổ lớp với việc tham gia vào hoạt động học tập và sinh hoạt ngoại khóa trong tuần. Nên dành thời gian cuối giờ để tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi học tập, vui chơi thư giãn để HS được giao lưu tư tưởng, trao đổi tâm tư, nguyện vọng của mình. Hơn thế nữa, để các HĐ thu hút HS hơn, nhà trường phải tổ chức thường xuyên, hiệu quả các hội thi, các trò chơi, các chuyến tham quan, tập nhiều bài hát tập thể cho HS. Mỗi TPT, BTĐ, Giáo viên chủ nhiệm cần tự bồi dưỡng thành một “Quản trò giỏi” trong các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, huấn luyện cán sự lớp biết quản trò, hấp dẫn bạn bè, đối tượng giao tiếp.

Bồi dưỡng năng lực cho HS

Bồi dưỡng Ban cán sự lớp, Ban chỉ huy Đội:

 • GV tổ chức các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hay tổ chức lớp học có Hội đồng tự quản HS do HS tự bầu, tự tổ chức, tự quản (Tự xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, Tự điều hành HĐ).
 • Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về năng lực tổ chức, điều hành, hướng dẫn, QL tập thể lớp tổ của đội ngũ cán bộ lớp, hội đồng tự quản.
 • Bồi dưỡng về kĩ năng tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể; rèn tính chủ động, tự giác, tính tập thể, tính sáng tạo trong tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Nâng cao chất lượng hoạt động Đội và Sao nhi đồng trong nhà trường:

Công tác Đội, Sao nhi đồng trong nhà trường là mảng lớn trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường. Qua công tác Đội và sinh hoạt Sao, học sinh được tham gia nhiều hoạt động tập thể, được trưởng thành về nhận thức, được rèn luyện về kĩ năng,… Chính hoạt động đội đã góp phần to lớn trong việc tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

Chính vì vậy để nâng cao chất lượng của mảng hoạt động Đội và Sao, Tổng Phụ trách Đội phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt kế hoạch ở các chi Đội, các Sao. Tổng phụ trách Đội phải làm tốt công tác tham mưu cho

Hiệu trưởng, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và Ban chỉ huy trong việc tổ chức điều hành các buổi sinh hoạt Đội và Sao nhi đồng. Nâng cao chất lượng của Ban chỉ huy liên chi đội bằng các hình thức như bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, về nhân thức, về năng lực chỉ huy và năng lực tự quản,…Theo dõi và làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong toàn Liên đội. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Tóm lại, Ban chỉ đạo Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cần hướng dẫn các thành viên chọn lựa hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, nội dung cụ thể, gắn với đời sống hằng ngày của HS. Không nên lặp đi, lặp lại quá nhiều lần một hình thức tổ chức, dễ gây tâm lí nhàm chán trong HS.

3.2. 4. Nhóm giải pháp phát triển nguồn tài chính, Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện khác… phục vụ cho Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

3.2.4.1. Mục tiêu của giải pháp

 • Việc xây dựng, chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại là công việc hết sức quan trọng, cần thiết của nhà trường nhằm phục vụ công tác GD của nhà trường.
 • Tạo các điều kiện thuận lợi về vật chất, phuơng tiện, tài liệu cho hoạt động, từ đó tạo niềm tin cho các lực lượng GD tham gia Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả.
 • Phối kết hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội, Hội Cha mẹ HS… , huy động các nguồn lực tài chính, tăng cường Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhằm nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3.2.4.2. Nội dung và cách thực hiện

Thực hiện kế hoạch dự trù kinh phí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 • HT phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chiến lược về xây dựng, tăng cường Cơ sở vật chất phục vụ với tầm nhìn trước mắt và lâu dài cho Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trên cơ sở phát huy nội lực từ nhà trường là chính, bên cạnh cần phải linh hoạt vận dụng tốt cơ chế nhà nước và cộng đồng cùng làm, xã hội hoá Cơ sở vật chất, xã hội hoá giáo dục.
 • HT có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mua sắm mới, bổ sung Cơ sở vật chất cho hoạt động hàng năm. Sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm và phát huy tối đa công suất các điều kiện Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, chống thất thoát, lãng phí. Sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động dân chủ công khai, đúng nguyên tắc tài chính qui định.
 • Chiến lược, kế hoạch càng cụ thể càng hiệu quả, trong đó, nêu bật rõ mục tiêu của từng danh mục đầu tư, cách sử dụng, dự trù các khoản kinh phí cho từng HĐ cụ thể. Xây dựng được kế hoạch điều chỉnh, tu bổ sân bãi, tài liệu, phương tiện HĐ nếu có phát sinh hoặc thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

 • Triển khai từ đầu năm kế hoạch phát triển nguồn tài chính, Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện khác… phục vụ cho Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đến từng thành viên trong nhà trường và Cha mẹ học sinh, cũng như chính quyền địa phương.
 • Tổ chức huy động xây dựng quỹ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp từ nhiều nguồn như từ ngân sách chi thường xuyên của nhà nước, quĩ bảo trợ của Cha mẹ học sinh, đóng góp tự nguyện của các nhà tài trợ, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng. Sự tham gia và ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của chính quyền địa phương, cộng đồng và đặc biệt là Cha mẹ học sinh là một điều kiện quan trọng để đảm bảo tổ chức các HĐ thành công.

Huy động HS tham gia lao động xây dựng khuôn viên nhà trường xanh – sạch – đẹp – an toàn, trồng nhiều cây bóng mát với mật độ thích hợp, tích cực giữ gìn vệ sinh trường lớp, bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan văn hóa sư phạm trong nhà trường. mở rộng vườn trường nhằm tạo cảnh quan sư phạm giáo dục các em lòng yêu quí thầy cô, gắn bó với trường lớp để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Sắp xếp phòng chức năng, tận dụng sân chơi, bãi tập thích hợp cho từng hoạt động. Thiết kế các chỗ sân trống, thuận tiện, an toàn thành nơi cho các em sinh hoạt, chơi cờ vua, cờ tường, xem tranh, truyện, tủ sách di động, trò chơi dân gian…

Tham mưu với chính quyền địa phương để nâng cấp sân trường, lớp học để không còn tình trạng ngập nước; bố trí phòng chức năng, khu HĐ tập thể hợp lí, thuận lợi cho Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, để HĐ này không gây ảnh hưởng chi phối đến giờ học trên lớp.

Chú ý các điều kiện, hành vi nhằm đảm bảo sức khoẻ, an toàn tuyệt đối cho HS: Ánh sáng, tư thế viết, mang cặp sách, vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông …

Tu bổ, sửa chữa nhà vệ sinh, sân bóng đá, bóng rổ, thường xuyên kiểm tra và thay mới đường dây điện ở các phòng, trồng hoa cột cờ, tận dụng tối đa các sân sau mỗi dãy học làm vườn trường (cây thuốc nam, cây kiểng, câu rau…).

Kiểm tra thường xuyên phòng ốc, thiết bị điện, sân bãi để có kế hoạch sửa chữa kịp thời, vừa có điều kiện tốt cho các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho HS. Đầu tư thêm trang thiết bị như laptop, băng, đàn organ, banh, đồng phục … cho vận động viên cho thi đấu TDTT. Đặc biệt, chú trọng việc “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” ngay tại trong lớp học của các em qua Mô hình trường học mới VNEN. Huy động Cha mẹ học sinh tự nguyện quyên góp tranh ảnh, báo lịch cũ làm trang trí lớp, sơn tường, lắp quạt máy, lớp nền nhà…

Bên cạnh đó, HT phải phân công trong BGH hằng ngày đi khắp trường để ghi nhận, hướng dẫn cho nhân viên, giáo viên thực hiện sắp xếp phòng ốc, có thể chưa đẹp nhưng phải sạch, gọn gàng, ngăn nắp (phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, cả nhà bếp, nhà rác,…); thường xuyên chỉnh trang cổng trường, mặt tiền lớp học, bảng thông báo,….

Nhà trường phải thành lập Ban quản lý tài sản – thiết bị, có đầy đủ hồ sơ sổ sách thống kê, kiểm tra tài sản định kì hàng quí, hàng năm. Để sử dụng Cơ sở vật chất, trang thiết bị có hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí, nhà trường phải giao trách nhiệm QL và bảo quản và sử dụng cho từng đơn vị, hàng tháng có kiểm tra, báo cáo, sửa chữa, bảo dưỡng để phục vụ giảng dạy học tập được kịp thời. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm

Mỗi tháng, mỗi học kì và cuối năm tổ chức họp Ban mua sắm, Ban tiếp nhận tài sản và Ban thanh lí tài sản (là những Ban được thành lập nhằm hỗ trợ quản lí, bảo quản và mua sắm Cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường) để đánh giá việc thực hiện, thu chi, đầu tư các khoản, những danh mục đã làm và có ý nghĩa như thế nào trong công tác GDNGLL. Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, tìm ra nguyên nhân những mặt đạt được và chưa đạt được, khắc phục kịp thời cho những HĐ kế tiếp.

 • Tiếp tục dự thảo kế hoạch chuẩn bị cho những năm học sau.

3.2.5. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra, đánh gía

Như chúng ta đã biết, thi đua, khen thưởng có vị trí rất quan trọng trong công tác giáo dục trong các nhà trường cũng như ở các cơ quan đơn vị nói chung, vì thi đua, khen thưởng kích thích năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Kiểm tra, đánh giá các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường TH được thực hiện trong suốt năm học, theo từng giai đọạn và từng công việc. Kiểm tra giám sát chặt chẽ, sát sao tỉ mỉ về số lượng, chất lượng, đánh giá trung thực, chính xác tiến độ và hiệu quả công việc để rút kinh nghiệm kịp thời, nâng cao chất lượng giáo dục các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

3.2.5.1. Mục tiêu của giải pháp

Thi đua, khen thưởng là một biện pháp kích thích có ý nghĩa tích cực đối với hoạt động của người lao động nói chung và trong lĩnh vực giáo dục nói riêng. Khen thưởng là là một chuẩn giúp cá nhân khẳng định nhân cách của mình trong tập thể, trong cộng đồng xã hội. Do đó, qua thi đua khen thưởng làm cho người được khen phấn khởi hoạt động tốt hơn trước.

Kiểm tra, đánh giá là một chức năng cơ bản của lãnh đạo. Trong hoạt động quản lí các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhờ có kiểm tra giám sát, đánh giá mà quá trình QL của HT được khép kín và điều chỉnh kịp thời, từ đó có những tác động QL thích hợp.

3.2.5.2. Nội dung và cách thực hiện:

Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Công tác thi đua, khen thưởng phải kết hợp với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây là bước đột phá trong công tác thi đua của ngành, tạo không khí mới, chấn chỉnh kỉ cương, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thúc đẩy các hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần vào những thành tựu phát triển của đất nước trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Quán triệt tới toàn thể Cán bộ giáo viên công nhân viên về vị trí vai trò của công tác thi đua – khen thưởng, đó là thi đua để phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, thi đua là để nâng cao hiệu quả công tác và từ đó để đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và những cống hiến của từng cá nhân, tập thể cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo.

 Thành lập Ban thi đua, đầu mỗi đợt thi đua, thảo luận xây dựng tiêu chí đánh giá. Có kế hoạch điều chỉnh, nâng cao mức khen thưởng và hình thức kỉ luật qua từng giai đoạn cho phù hợp tình hình đơn vị. Đề ra và thống nhất tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với thực tiễn cho một HS tham gia Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, dựa trên cơ sở tiêu chuẩn qui định của Bộ GD – ĐT.

 Danh hiệu thi đua được xét và trao tặng đúng cho những người thực sự tiên tiến, xuất sắc, xét trên hoàn cảnh cụ thể và sự nỗ lực của cá nhân chứ không cào bằng, có như vậy mới động viên khích lệ mọi người cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo được sự đoàn kết thống nhất thực sự trong đơn vị, từ đó tạo được bầu không khí thực sự phấn khởi, tin tưởng xây dựng nhà trường ngày một phát triển. Xét khen thưởng cho Cán bộ giáo viên công nhân viên, HS không chỉ dựa vào chất lượng giáo dục, kết quả công việc chuyên môn mà còn phải căn cứ vào sự tham gia các phong trào và kết quả đạt được của GV và HS.

 • Việc xét khen thưởng thi đua phải thực sự dân chủ, công bằng, công minh, khách quan.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh gía

 Phải có tiêu chí đánh giá chính xác, khoa học, đồng thời phải tổ chức bình xét trung thực, khách quan, công khai theo một quy trình chặt chẽ từ các tổ lên cấp trường đến cấp ngành, đánh giá đúng thực chất những phấn đấu, đóng góp của từng cá nhân, từng đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong năm học.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hồ sơ chuyên môn, thực hiện chương trình và kế hoạch Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Dự giờ các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể, Âm nhạc, Mỹ thuật, Đạo đức, Thể dục …đánh giá đúng thực chất tiết dạy, góp ý chân tình nhưng sát đáng.

Kiểm tra lại để xem sự chuyển biến và khắc phục những sai sót có kịp thời và đầy đủ không. Theo dõi những chuyển biến của HS trong thái độ học tập, sinh hoạt, vui chơi hằng ngày. Kiểm tra đánh giá tiến độ công việc. Quan trọng nhất là kiểm tra đánh giá chất lượng các hoạt động giảng dạy của giáo viên và HĐ học tập của HS. Đánh giá QL cả số lượng, chất lượng sản phẩm, nhưng quan trọng là các phương pháp thực hiện.

 • Phát hiện sai sót, lệc lạc; tìm nguyên nhân để điều chỉnh, uốn nắn kịp thời.
 • Tổng kết, rút kinh nghiệm theo học kì và cả năm học để có những bài học bổ ích cho viêc kiểm tra.

Đổi mới cách đánh giá HS: Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Có sự theo dõi chặt chẽ về kết quả các mặt HĐ của HS. Đánh giá kết quả rèn luyện của HS phải được thực hiện thường xuyên trong một tuần, một tháng và trong một học kì. Sự đánh giá phải thực sự công khai, dân chủ nhằm tạo ra sự thi đua lành mạnh giữa các HS trong lớp. Giáo viên chủ nhiệm cần có sự khen ngợi, biểu dương những HS có thành tích tốt để kích thích sự hứng thú phấn đấu. Đối với những HS còn mắc phải khuyết điểm thì Giáo viên chủ nhiệm cần phải nhắc nhở để cho học sinh nhận thấy mặt hạn chế của mình và tạo cơ hội cho các em sửa chữa, tích cực tham gia các HĐ, không để cho HS bị khuyết điểm kéo dài.

Sự đánh giá phải được sự phối hợp tốt giữa Giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong nhà trường như: BGH, Bí thư Đoàn trường, TPT và cả HS cùng tham gia đánh giá.

GV quan sát các biểu hiện trong các HĐ của HS hàng ngày, hàng tuần để nhận xét sự hình thành và phát triển một số phẩm chất; từ đó động viên, khích lệ, giúp HS khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và các tố chất riêng, điều chỉnh HĐ, ứng xử kịp thời để tiến bộ.

Hàng tháng GV tổng hợp nhận xét của mình, ý kiến trao đổi của Cha mẹ học sinh (nếu có) để nhận xét, nhận định sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của từng HS; những điểm hạn chế cần khắc phục của HS, ghi rõ nội dung, biểu hiện cụ thể để có biện pháp giúp đỡ kịp thời HS đó.

Các nội dung đánh giá: Gồm đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp TH; đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của HS và đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh.

Việc kiểm tra cần tiến hành kiểm tra thường xuyên theo định kì tuần, tháng, về tiến độ thực hiện kế hoạch. Kiểm tra toàn diện trực tiếp một số hoạt động: từ khâu xác định mục đích yêu cầu, chỉ đạo hướng dẫn đến tổ chức thực hiện và hiệu quả [7].

3.2.6. Nhóm giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng trong và ngoài nhà trường Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

3.2.6.1. Mục tiêu của giải pháp

Kết quả giáo dục là sự phối kết hợp của các lực lượng giáo dục: Gia đình – Nhà trường – Xã hội. Mỗi lực lượng đảm nhận một vai trò, không làm thay nhau và không có lực lượng đơn lẻ nào có thể tổ chức tốt các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, mà cần phải liên kết phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

Nhằm huy động, phát huy tiềm năng to lớn về tinh thần, vật chất của cộng đồng xã hội để nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

3.2.6.2. Nội dung và cách thực hiện

 • Phối hợp với các đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường

Các tổ chức đoàn thể XH như Công đoàn, Chi đoàn, Đội thiếu niên,… thực hiện đúng vai trò chức năng của tổ chức mình đồng thời thông qua các hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường: tạo môi trường sinh hoạt, học tập sinh động, thuận lợi, thoải mái cho học sinh, giáo dục các em thông qua các hoạt động thực tiễn.

Tổ chức Đoàn – Đội

Tổ chức Đoàn – Đội trong nhà trường giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho HS nhà trường. Vì vậy, Hiệu trưởng phối hợp với Bí thư Đoàn trường (người đại diện cho Đoàn thanh niên), với TPT Đội (người đại diện cho Đội thiếu niên) để tổ chức các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Những nội dung phối hợp cụ thể như:

Liên kết chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn – Đội với kế hoạch nhà trường; quy định lề lối làm việc giữa Ban giám giám hiệu với Bí thư Đoàn trường, với Tổng phụ trách Đội, giữa giáo viên chủ nhiệm với với Bí thư Đoàn, với Tổng phụ trách Đội trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tổ chức các hoạt động Đoàn – Đội trong nhà trường; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tạo sân chơi lành mạnh trong nhà trường

Công đoàn trường

 • Tổ chức tuyên truyền chính sách dân số, Luật giao thông, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Luật bảo vệ môi trường…
 • Phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào do công đoàn Ngành tổ chức.

Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, Tổ chuyên môn Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

 • Phối hợp chỉ đạo xây dựng kế hoạch.
 • Các tổ trao đổi thống nhất mức độ nội dung, hình thức hoạt động nhằm làm cho hoạt động giáo dục phù hợp tâm sinh lí lứa tuổi, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của học sinh, xây dựng nội dung và hình thức hoạt động cho tiết sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp theo hướng phát huy tính sáng tạo và tích cực hoạt động của học sinh; tổ chức thực hiện tốt các tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; vận động HS tham gia tích cực các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • GVCN thông qua Cha mẹ học sinh để nắm được những tâm tư nguyện vọng của HS. Có những vấn đề mà trên lớp HS không dám nói với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Giáo viên bộ môn nhưng các em có thể trao đổi trực tiếp với cha mẹ của mình, qua đó Giáo viên chủ nhiệm tiếp thu có chọn lọc và chuyển tiếp nguyện vọng của HS đến với Giáo viên bộ môn, với nhà trường nhằm có giải pháp hợp lí. Từ đó Giáo viên chủ nhiệm có sự nhìn nhận và đánh giá khách quan về chất lượng giáo dục của từng HS và có biện pháp giáo dục phù hợp; nhận xét, đánh giá kết quả HS, đề xuất điều chỉnh các phương án mới để nhà trường rút kinh nghiệm thực hiện hiệu qủa hơn.

Thư viện, thiết bị

 • Sách báo, tài liệu là điều kiện không thể thiếu giúp cho nhà trường có tư liệu tham khảo để xây dựng nội dung và hình thức hoạt động giáo dục đa dạng và phong phú.
 • HT phối hợp và chỉ đạo tổ chức các chuyên đề, các HĐ của thư viện như: Giới thiệu thư viện cho HS khối lớp Một, giới thiệu sách, tìm hiểu các nhân vật lịch sử Việt Nam, xem phim, đọc sách, chúng em tham gia chấp hành luật giao thông, viết cảm tưởng khi đọc một quyển sách hay. Hiệu trưởng chỉ đạo bộ phận thiết bị, đồ dùng dạy học xây dựng bộ đồ dùng dạy học, trang thiết bị phục vụ cho giáo dục môi trường, an toàn giao thông, tổ chức các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Các bộ phận khác

 • Phối hợp chỉ đạo các thành viên trong nhà trường tích cực thực hiên nhiệm vụ được giao.

Vận động, tạo điều kiện cho mọi người tham gia các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách tự giác, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chủ động của từng thành viên, góp phần nâng cao chất lượng các HĐ.

Phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động giáo dục:

Lực lượng ngoài nhà trường là Cha mẹ học sinh, các đoàn thể, các tổ chức XH, câu lạc bộ, nhà văn hóa, ban QL các di tích lịch sử, các đơn vị kinh tế, hội đồng giáo dục phường, hội phụ nữ phường, công an, y tế, hội cựu chiến binh…

Khác với hoạt động dạy – học trên lớp, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có đặc điểm phức tạp đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức trong một số lĩnh vực hoạt động (như văn nghệ, nghệ thụât, các bộn môn thể thao…). GV là người tổ chức hoạt động, nhưng đôi khi năng lực còn hạn chế về một số lĩnh vực phải tổ chức HĐ. Vì vậy để đảm bảo tính đa dạng, phong phú của nội dung và hình thức hoạt động, nhà trường phải liên kết, phối hợp với các lực lượng xã hội, đặc biệt là Cha mẹ học sinh, một lực lượng đầy tiềm năng và có quan hệ chặt chẽ với nhà trường trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục. Đồng thời thông qua sự liên kết phối hợp đó, tạo nên sự thống nhất đồng thuận giữa các lực lượng XH, cộng đồng; huy động hỗ trợ nhà trường về nguồn lực, phương tiện, Cơ sở vật chất, tài chính để tổ chức tốt và đạt hiệu quả các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Phối hợp với cha mẹ học sinh

 Sự phối hợp của Cha mẹ học sinh được thực hiện thông qua đại diện Hội Cha mẹ học sinh nhà trường và ở từng chi hội lớp, tùy theo tính chất của từng hoạt động để yêu cầu Hội giúp đỡ, có thể là vật chất nhưng cũng có thể mời một số cha mẹ HS có khả năng hoặc làm việc trong những lĩnh vực nghề nghiệp đặc thù liên quan, tham gia tổ chức một số HĐ nào đó; đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt chi hội Cha mẹ học sinh ở các lớp. Đưa nội dung, kế hoạch, biện pháp về Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào nội dung sinh hoạt, cần làm cho Cha mẹ học sinh hiểu rằng mục tiêu của trường TH là giáo dục cho HS một nhân cách toàn diện nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn mà cuộc sống đặt ra. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp các em thực hiện được các yêu cầu đó.

Hàng tháng, định kì Hiệu trưởng cần trao đổi với Ban đại diện Cha mẹ học sinh về tình hình học tập, sinh hoạt ngoại khoá và đề ra những biện pháp cụ thể trong giáo dục với Ban đại diện Cha mẹ học sinh. HT cùng Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường để có sự hỗ trợ về kinh phí, về Cơ sở vật chất, về chất xám trong tổ chức các hoạt động qui mô toàn trường. Mặt khác, Hiệu trưởng thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường để tuyên truyền về các hoạt động giáo dục của nhà trường để cha mẹ học sinh hiểu và hỗ trợ nhà trường.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để Hội đồng giáo dục cơ sở ra nghị quyết về giáo dục, trong đó có qui định nghĩa vụ của cộng đồng, của các ban ngành, các cơ sở kinh tế ở địa phương hỗ trợ nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục..

 • Tham mưu với chính quyền địa phương cấm bán hàng rong trước cổng trường.

Phối hợp với các lực lượng xã hội khác

 • Phối hợp với cơ quan công an:

Công an xã, phường bảo đảm môi trường an ninh quanh trường, nhà trường có điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn, không bị sự quấy rối của những phần tử càn quấy ở địa phương.

Phối hợp với công an giao thông để tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho thầy, trò nhà trường.

 • Phối hợp với Hội cựu chiến binh tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng ở địa phương…
 • Phối hợp với Trung tâm thể dục thể thao quận huyện tổ chức các hoạt động thể thao, Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.
 • Phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương để tổ chức các phong trào Đoàn – Đội trong nhà trường, hỗ trợ nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ở địa bàn trong những tháng hè, tổ chức hoạt động lao động công ích, hoạt động XH.

Tóm lại, người HT phải thực sự là con chim đầu đàn, là cầu nối liên kết các mối quan hệ, phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, chủ động đưa ra các biện pháp QL toàn diện, cân đối, hài hòa, có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất và đồng bộ trong tổ chức, quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với các lực lượng giáo dục; tăng cường phối hợp với chính quyền, với các đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương trong công tác giáo dục kĩ năng sống; cần gắn chặt từng bước việc học tập, sinh hoạt, giáo dục rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ với thực tiễn cải tạo XH, xây dựng môi trường; phải có sự thống nhất trong phối hợp giáo dục HS giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội để tránh xảy ra mâu thuẫn, tréo ngoe. Đó cũng là một con đường để giáo dục, phát triển nhân cách cho HS.

3.3. Sự phối hợp các nhóm giải pháp Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Nâng cao nhận thức của CB, GV, Cha mẹ học sinh và HS về vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ tạo điều kiện cho GV nâng cao năng lực tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho BTĐ, TPT, GV, HS và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Để việc tổ chức đạt hiệu quả cao thì cần phải nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh gía nhằm kích lệ đội ngũ nhà trường.

Có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các bộ phận, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, đoàn thể sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức, thực hiện các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Phát triển nguồn tài chính, Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện khác… phục vụ cho Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng như việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì sẽ giúp cho GV và HS tổ chức và tham gia HĐ đạt hiệu quả hơn.

Trong phạm vi nghiên cứu về Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tác giả chỉ tập trung vào hai nhóm giải pháp: nhóm giải pháp trước mắt và lâu dài. Các giải pháp này có sự phối hợp chặt chẽ và tác động qua lại, kể cả sự phối hợp của bản thân từng giải pháp trong mỗi nhóm giải pháp. Do đó, cần thực hiện các giải pháp đồng bộ tuỳ theo chức trách của từng cá nhân trong Hội đồng sư phạm, theo tình hình thực tế của mỗi đơn vị thì việc tổ chức và quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp mới mang lại hiệu quả cao.

3.4. Thăm dò tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp

Các nhóm giải pháp đã được khảo nghiệm qua 10 Cán bộ quản lí là Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng và 133 giáo viên là tổ trưởng, Giáo viên chủ nhiệm (4 GV kiêm TPT) và Giáo viên bộ môn của 04 trường TH trên địa bàn Quận Thủ Đức. Các giải pháp được tác giả đưa ra là cả một quá trình nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn các trường TH và kết hợp sự khảo sát, phân tích thực trạng công tác QL của HT các trường TH mà đề tài nghiên cứu. Các giải pháp được xây dựng trên cơ sở phát huy năng lực của người Cán bộ quản lí, cùng với sự vận dụng các chức năng QL và những nguồn lực sẵn có của trường. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị, tác giả đã trưng cầu ý kiến theo phiếu khảo sát về tính cần thiết và tính khả thi của 6 nhóm giải pháp, kết quả thu được như sau: Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

Các giải pháp đề xuất là một quá trình nghiên cứu, khảo sát và phân tích thực tiễn công tác tổ chức và QL của HT các trường TH mà đề tài nghiên cứu. Trong thời gian không nhiều, chúng tôi đã cố gắng khảo sát và kết quả thu được như sau:

Bảng 3.1. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Tính cần thiết)

Các nhóm giải pháp đề xuất đều được đánh giá có tính cần thiết rất cao trong việc quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường TH trên Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 4 nhóm giải pháp đầu chiếm số điểm trung bình cao nhất (3.00 và 2.90). Điều này thể hiện trong Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói riêng và các HĐ khác trong nhà trường nói chung thì công tác giáo dục tuyên truyền, công tác xây dựng kế hoạch, nâng cao năng lực của các thành viên trong nhà trường và tăng cường sự phối hợp là vô cùng quan trọng. Đó là những yếu tố đảm bảo cho thành công hay thất bại. Hai nhóm giải pháp còn lại Cán bộ quản lí và GV đều đánh giá khá tương đồng và ở mức cũng rất cần thiết.

Biểu đồ 3.1. Biểu đồ về tính cần thiết của các giải pháp

Bảng 3.2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Tính khả thi)

Kết quả khảo sát tính khả thi của các giải pháp được đề xuất cho thấy hầu hết các giải pháp đề xuất đều hợp lí (đa số ý kiến tán thành) về tầm quan trọng và tính khả thi của các giải pháp. Trong đó, 4 nhóm giải pháp đầu được Cán bộ quản lí đánh giá cao nhất (3.00 và 2.90); nhóm giải pháp thứ nhất và thứ ba được GV đánh giá cao, nhưng nhóm giải pháp thứ hai và thứ sáu (cả Cán bộ quản lí) đánh giá mức khả thi chưa cao. Như vậy, kết quả khảo sát cũng đặt ra cho Cán bộ quản lí phải có ý thức rằng đã có giải pháp thực hiện khó khăn hơn vì khả thi không cao. Do vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải tập trung cao độ để các giải pháp được tiến hành đồng bộ, có như thế thì việc nghiên cứu và ứng dụng thành quả nghiên cứu này mới thành công.

Biểu đồ 3.2. Biểu đồ về tính khả thi của các giải pháp

Tiểu kết chương 3

Dựa vào cơ sở lí luận đã nêu ở chương 1, cùng với cơ sở pháp lí, cơ sở thực tiễn và kết quả, phân tích, đánh giá khoa học đúng thực trạng công tác quản lí các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của HT các trường TH tại quận Thủ Đức, TPHCM ở chương 2, chúng tôi đề xuất 6 biện pháp quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của HT các trường TH tại quận Thủ Đức, TPHCM trong giai đoạn 2012 – 2014 ở chương 3.

Nâng cao nhận thức của CB, GV, Cha mẹ học sinh và HS về vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ tạo điều kiện cho việc tổ chức hoạt động có hiệu quả. Để việc tổ chức có hiệu quả thì việc tăng cường nguồn tài chính, Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện khác cần phải hết sức quan tâm. Hơn thế nữa, có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các bộ phận, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tạo thuận lợi cho việc tổ chức, thực hiện các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn, góp phần thành công hơn cho việc dạy học của giáo viên trên lớp. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh gía và xây dựng kế hoạch chỉ đạo điều hành tốt sẽ làm cho GV có trách nhiệm hơn và tạo một môi trường thân thiện, kích thích sự hứng thú của HS, giúp HS gắn bó với bạn bè, với lớp, với nhà trường. Như vậy các giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; nâng cao năng lực tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phát triển nguồn tài chính, Cơ sở vật chất…; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục. Đó là những giải pháp tương đối phù hợp với tình hình giáo dục hiện nay.

Các giải pháp nêu trên tuy chưa phải là một hệ thống đầy đủ, song đó là những giải pháp cơ bản có tính cấp thiết, khả thi cao nhằm tăng cường chất lượng QL các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của HT trường TH trong phạm vi khả năng, điều kiện hiện có của mỗi nhà trường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

1. Kết luận

Từ những kết quả nghiên cứu được trình bày ở chương 1, chương 2 và chương 3, tác giả rút ra một số kết luận sau:

Về lí luận: Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống lí luận quản lí và quản lí giáo dục. Đồng thời nghiên cứu những qui định về nội dung quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường TH, những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lí của các trường TH.

Việc nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống đã giúp tác giả có cơ sở khoa học để nghiên cứu thực trạng chất lượng quản lí các HĐGDNQLL của các trường. Từ đó, đề ra một số giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường quản lí HĐGĐNGLL của các trường trong giai đoạn hiện nay.

Về thực tiễn: Luận văn đã đánh giá đầy đủ về thực trạng chất lượng quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường, thu thập ý kiến đánh giá về các giải pháp mà trường đang thực hiện. Qua kết quả khảo sát cho thấy: Cán bộ quản lí ở các trưởng đã có nhiều cố gắng trong công tác QL, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Tuy nhiên, thực tế công tác QL này ở một số trường chưa được đầu tư một cách thích đáng. Do vậy, kết quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn hạn chế.

Từ nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường TH, luận văn đã đề ra 6 nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu giáo dục cao với thực tiễn giáo dục hiện nay. Đó là: Tuyên truyền, giáo dục; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành; nâng cao năng lực tổ chức; phát triển nguồn tài chính, Cơ sở vật chất và các điều kiện; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh gía.

Trong quá trình triển khai áp dụng cần thực hiện linh hoạt vào từng hoàn cảnh thực tiễn với những điều chỉnh phù hợp. Chúng tôi khẳng định, trong Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nếu có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các giải pháp thì đó chính là nghệ thuật của những người làm công tác QL giáo dục. Những giải pháp này không chỉ có tính khả thi trong phạm vi Quận Thủ Đức mà còn có thể triển khai rộng khắp thành phố Hồ Chí Minh cũng như vận dụng vào dạy học và giáo dục ở các trường TH nói chung trong cả nước.

2. Kiến nghị Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cần có hướng dẫn thống nhất chỉ đạo thực hiện và kiểm tra sâu sát Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc thanh tra hoạt động giảng dạy trên lớp, Sở cần sâu sát hơn thanh tra việc quản lí và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Điều này giúp nhà trường quan tâm nhiều hơn tới việc tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các HĐGDNGLL.

Hàng năm Sở nên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lí tổ chức, báo cáo kinh nghiệm của các trường làm tốt và chỉ đạo thực hiện; tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho công tác QL và tổ chức tốt các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.2. Đối với Ủy ban nhân dân Quận

Thông tin tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, nhất là an ninh quốc phòng của Quận nói riêng và của đất nước nói chung kịp thời hơn, sâu rộng hơn để các trường kịp thời tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp một cách thiết thực nhất theo tình hình địa phương, tránh những hệ lụy không đáng xảy ra.

Mỗi năm luân chuyển, điều động theo nhiệm kì, năm học hoặc đột xuất không chỉ Cán bộ quản lí mà cả giáo viên để có thể phát huy những nhân tố tích cực cũng như ngăn chặn sự trì chệ hoặc lối mòn trong các hoạt động của các trường; điều đó cũng giúp hỗ trợ cho công tác quản lí của Cán bộ quản lí nếu như có những thành viên hoặc nhóm cá biệt, cũng như san sẻ kinh nghiệm của các trường lớn, sự khó khăn của các trường nhỏ, vật chất thiếu thốn và cùng có quyền lợi ở những trường có quy mô lớn, các hoạt động ổn định, chất lượng, cơ sở vật chất đầy đủ.

Chỉ đạo Lãnh đạo các Phường tổ chức sinh hoạt hè có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Đoàn phường, nhà trường và gia đình học sinh, không giao phó cho địa phương như tổ chức khám sức khỏe, cắt tóc miễn phí, phát quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em diện hộ nghèo, văn nghệ, ẩm thực, trò chơi dân gian…; tổ chức cho các em được nói lên ước mơ, nguyện vọng của mình với nhà trường, gia đình, cộng đồng, định hướng nghề nghiệp cho các em …

Dành kinh phí để xây dựng một nhà văn hóa cho người khuyết tật ở mỗi Quận. Đó là những con người hơn ai hết rất cần một sân chơi bổ ích cho việc phục hồi thể chất, trí tuệ và các kĩ năng sống cơ bản để họ được rèn luyện, vui chơi giải trí, hòa nhập cùng cộng đồng.

2.3. Đối với Phòng Giáo dục

Có kế hoạch kiểm tra định kì và đột xuất việc tổ chức và QL Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trên địa bàn Quận nhằm phát hiện, ghi nhận những tồn tại và có hướng kiểm tra lại việc điều chỉnh, khắc phục những sai lệch (nếu có) của các trường trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là việc kiểm tra khâu xây dựng kế hoạch.

Tham dự thường xuyên hơn các buổi SHĐT, các ngày lễ; Dự giờ các tiết SHL, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, SHTT…theo kế hoạch hoặc đột xuất ở các trường, đánh giá đúng thực chất, tránh qua loa, chiếu lệ, dị nể do quen biết.

Tổ chức chuyên đề về công tác giáo dục hòa nhập, các tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, SHL, SHTT mẫu trong cụm, trong Quận cho các trường giao lưu, học hỏi.

Tổ chức tham quan cho Cán bộ quản lí, TPT, BTĐ, GV, HS…đến các Quận, huyện học hỏi phương pháp tổ chức cũng như công tác QL các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tổ chức sơ kết, tổng kết cần kịp thời, nghiêm túc, thường xuyên, đánh giá đúng thực chất kết quả các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như các phong trào, hoạt động khác; Có chế độ khen thưởng đối với những trường, những Hiệu trưởng tổ chức tốt, có hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

2.4. Đối với các trường Tiểu học

Hiệu trường các trường Tiểu học hơn ai hết cần phải nhận thức đúng vị trí, vai trò của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong điều kiện hiện nay, từ đó đầu tư công sức và thời gian phù hợp cho HĐ này. Quan tâm nhiều hơn nữa việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường về tầm quan trọng của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

 • HT phải nâng cao trình độ Tin học, nghiên cứu nhiều tài liệu tránh tình trạng sao chép, để tự xây dựng chiến lược, kế hoạch.
 • Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiêm của các đơn vị khác, từ đó bổ sung, vận dụng hợp lý cho đơn vị mình.
 • Dự giờ thường xuyên hơn các tiết SHL, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, SHTT, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật…ở các lớp, nhận xét, đánh giá nghiêm túc để thúc đẩy hoạt động đi vào chiều sâu.
 • Phải có quá trình theo dõi, thực hiện phiếu khảo sát thực trạng tổ chức và quản lí Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để đánh giá ở cuối học kì, cuối năm.
 • Tổ chức nhiều hơn các chuyến tham quan, các buổi tập dợt và biểu diễn diễn văn nghệ, các loại hình HĐ mà hầu hết HS đều yêu thích.

Tổ chức sơ kết, tổng kết cần kịp thời, đánh giá đúng thực chất kết quả các hoạt động giáo dục, không chỉ về thành tích đạt được mà còn về mặt nhận thức, sự tiến bộ trong thái độ, hành vi của học sinh; Khen thưởng, nhân rộng điển hình đối với những giáo viên có sáng kiến trong việc tổ chức các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và những HS có thành tích xuất sắc.

HT phải thực sự là “thủ lĩnh” của mọi “thủ lĩnh”, biết lắng nghe, thuyết phục, tránh mệnh lệnh, làm việc phải minh bạch, rõ ràng, hợp lí, biết hi sinh cái “tôi” để trọng dụng người tài, nắm được sở trường của từng thành viên mà giao việc phù hợp; Mạnh dạn tin tưởng, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cấp dưới; cần phải có cái tâm trong sáng, trung thực, chống bệnh thành tích, phải làm sao cho “Trẻ em thích đi học, thích học vì mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, “Thầy dạy thật, trò học thật, kết quả thật” vì “Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước” để hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách con người.

2.5. Các thành viên trong nhà trường

Quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức, nhân cách, rèn luyện các kĩ năng cơ bản cho HS, đặc biệt đội ngũ GV phải luôn lồng ghép các nội dung giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ATGT, các bài học quý về lòng nhân ái … không chỉ là trong các giờ dạy trên lớp mà thường xuyên hơn trong các tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngay cả trong những giờ tâm sự, trò chuyện riêng tư với học sinh.

CBGVCNV phải chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị, nghiên cứu tâm sinh lí lứa tuổi học sinh, tham khảo nhiều tài liệu hơn; học không chỉ là để hiểu biết, mà còn là để vận dụng, để thay đổi, để tiến bộ. tự giác, chủ động rèn luyện các kĩ năng cần thiết trong các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; sáng tạo, đổi mới trong các hoạt động để có biện pháp giáo dục hợp lí và hiệu quả nhất. Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học

One thought on “Luận văn: Giải pháp quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng quản lí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464