Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích

Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Nậm Pồ phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về giáo dục đào tạo và hướng tới mục tiêu bảo đảm sự phát triển toàn diện cho trẻ mầm non.

Đây là yêu cầu quan trọng hàng đầu, định hướng toàn bộ hoạt động quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Hoạt động giáo kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non nhằm định hướng giúp trẻ em không chỉ có kiến thức mà còn có khả năng phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân trước hành vi xâm hại. Vì vậy, các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non trên địa bàn huyện Nậm Pồ phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo; phải quán triệt yêu cầu của phong trào thi đua do Bộ Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên phát động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Đồng thời, các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em mẫu giáo các trường mầm non trên địa bàn huyện Nậm Pồ phải hướng tới bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Khi xây dựng, lựa chọn các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em mẫu giáo tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Nậm Pồ phải xuất phát từ tình hình thực trạng giáo dục, chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên của từng trường, phải phù hợp với đặc điểm vùng miền với đặc thù là huyện miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và khả năng phối hợp của các lực lượng, những thuận lợi, khó khăn của các cơ sở, địa phương có tác động, ảnh hưởng tới việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Trên cơ sở nắm vững những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục để đề ra các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên ở các trường mầm non một cách thiết thực, khả thi phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các trường mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục mầm non nói riêng.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện

Xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non trên địa bàn huyện Nậm Pồ phải mang tính đồng bộ và toàn diện.

Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non trên địa bàn huyện Nậm Pồ phải được tiến hành một cách chặt chẽ tất cả các bước; phải được triển khai một cách đồng bộ, hệ thống, các biện pháp trở thành một chỉnh thể thống nhất. Tuy nhiên, mỗi biện pháp có vị trí, vai trò riêng song có mối quan hệ chặt chẽ, tác động biện chứng hỗ trợ cho nhau. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

3.2. Các biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

3.2.1. Nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lý GD, Giáo viên về vai trò của giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo

 • Mục tiêu của biện pháp

Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục là một kỹ năng sống quan trọng của trẻ, giúp trẻ có thể phòng ngừa và ứng phó với hành vi xâm hại. Hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo muốn đem lại được kết quả cao thì trước hết phải làm cho đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, nội dung, trách nhiệm của bản thân và mục tiêu, nội dung phương pháp và hình thức giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ, cũng như các nội dung về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo. Từ đó sẽ tạo ra động cơ và tính tích cực chủ động của Cán bộ quản lý, Giáo viên khi tham gia giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ.

 • Nội dung và cách thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng các trường mầm non cần tăng cường tuyên truyền, truyền thông làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của Cán bộ quản lý, Giáo viên về vai trò, trách nhiệm của mình; về yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm đáp ứng mục tiêu chung trong hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo tại các trường mầm non.

Thúc đẩy triển khai việc học tập và tìm hiểu về mục tiêu, nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ, đặc biệt là phương pháp và hình thức để giáo dục kỹ năng này cho trẻ.

Cần xác định việc nâng cao nhận thức cho Cán bộ quản lý, Giáo viên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải có kế hoạch theo giai đoạn, theo năm học. Tổng kết rút kinh nghiệm công tác thông tin tuyên truyền giáo dục, biểu dương khen thưởng kịp thời những Cán bộ quản lý, Giáo viên có thành tích trong triển khai thực hiện công tác giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em, đồng thời uốn nắn, nhắc nhở những cá nhân làm chưa theo kế hoạch, không thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.

Tạo mọi điều kiện để cho mỗi Cán bộ quản lý, Giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề trong nhà trường, trong đó có nội dung về giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em.

Trong năm học xây dựng các chuyên đề, hội thảo cấp trường, cụm nhằm trao đổi về tầm quan trọng của việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo nói riêng, trẻ em nói chung; trao đổi về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động này để đạt hiệu quả cao nhất.

Chỉ đạo đội ngũ Cán bộ quản lý sưu tầm, nghiên cứu đầy đủ các văn bản, chỉ thị, những quy định hướng dẫn của các cấp quản lý; không ngừng bổ sung hoàn thiện các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở cơ sở do mình phụ trách.

Tạo điều kiện cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên tăng cường hoạt động giao lưu, tham quan học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ của các trường tiên tiến. Từ đó họ biết rút kinh nghiệm và tổng kết kinh nghiệm để vận dụng có hiệu quả vào công tác tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo của đơn vị mình.

 • Điều kiện thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng nhà trường phải có nhận thức sâu sắc về tính cấp thiết của hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo. Ngoài ra, Hiệu trưởng phải có chuyên môn vững vàng, có thể chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ. Có như vậy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em mới đạt được hiệu quả.

Phòng Giáo dục&ĐT cần lập kế hoạch, xây dựng nội dung, chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên mầm non về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em cũng như bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động này cho họ.

Bản thân mỗi Cán bộ quản lý và Giáo viên phải luôn ý thức được rằng lứa tuổi mẫu giáo là thời kỳ vàng trong cuộc đời mỗi con người, tạo tiền đề cho sự phát triển ở các lứa tuổi sau. Từ đó, họ phải có ý thức trách nhiệm cao nhất trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, hình thành ở trẻ những kỹ năng sống cơ bản nhất, trong đó có kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục.

3.2.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo dựa trên các văn bản pháp lý và phù hợp với chương trình Giáo dục mầm non Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

 • Mục tiêu của biện pháp

Xác định được các mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo theo Luật trẻ em năm 2016, các văn bản chỉ đạo của Nhà nước và phù hợp với Chương chình Giáo dục Mầm non được ban hành theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT, đảm bảo vừa có tính hợp lý và vừa có tính khả thi nhằm định hướng các hoạt động Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em mẫu giáo. Dựa trên kế hoạch này để huy động sự tham gia của giáo viên, cha mẹ trẻ và các lực lượng xã hội.

 • Nội dung và cách thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng các trường mầm non nghiên cứu kỹ Luật trẻ em, các văn bản pháp lý liên quan đến công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em như chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, các văn bản hướng dẫn của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như của Chính quyền địa phương liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục trẻ em để xây dựng kế hoạch trong cả năm học, trong đó xác định được vai trò, trách nhiệm của các Bộ, Ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động này.

Căn cứ vào Chương trình Giáo dục mầm non đã sửa đổi, bổ sung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm chi tiết hóa các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ, với đặc thù lớp học; phân công nhiệm vụ cho từng tổ chuyên môn, từng giáo viên theo chức năng, tổ chức giáo dục trẻ lần lượt các nội dung theo chủ đề giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục đã xác định trong kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, Hiệu trưởng nhà trường cần phải tìm hiểu, khảo sát tình hình của nhà trường về năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, về những yếu tố thuận lợi và khó khăn tác động đến giáo dục đạo kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo. Đặc biệt cần quan tâm tới chất lượng giáo dục của năm học trước, đây chính là nền tảng vững chắc và thuyết phục làm căm cứ cho việc xây dựng kế hoạch hành động trong quản lý giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em mẫu giáo. Cần xác định nguồn nhân lực chính cho việc thực hiện kế hoạch, bởi đây là điều kiện để kế hoạch được thực hiện khả thi. Tại các trường mầm non thì lực lượng chính là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và trẻ là yếu tố quyết định trong việc thực hiện công tác giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ.

Trong kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và phối hợp các lực lượng trong giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo phù hợp với điều kiện của Nhà trường, của địa bàn nơi trường đóng là vùng miền núi, nơi mà trình độ nhận thức của nhiều người dân còn hạn chế.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ năm học, các điều kiện khách quan – chủ quan, nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch tổng thể về hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chuyển môn, trình kế hoạch lên cấp trên phê duyệt, thông qua kế hoạch và thông qua nhiệm vụ cụ thể. Giao cho các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục của tổ phù hợp với nội dung giáo dục trẻ theo độ tuổi. Các trường cần thành lập tổ cốt cán để xây dựng kế hoạch hoạt động khả thi; phải xây dựng được kế hoạch giáo dục kỹ năng này lâu dài nhằm định hướng cho cả một giai đoạn, đồng thời có kế hoạch cho cả năm học, từng học kỳ, từng nội dung giáo dục theo chủ đề và định hướng hoạt động giáo dục cụ thể. Kế hoạch càng cụ thể, chi tiết thì càng thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ được giao tổ chức họp phụ huynh để thảo luận và đề xuất các biện pháp thực hiện mục tiêu giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo đã đề ra.

Việc cụ thể hóa kế hoạch cho từng học kỳ, từng nội dung giáo dục theo chủ đề kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục là bước vô cùng quan trọng và có tính quyết định của quá trình quản lý và kế hoạch hóa cho từng giai đoạn, quyết định thành công của công tác quản lý. Hoạt động quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo rất phức tạp và khăn, vì đối tượng quản lý là con người mà trẻ mới từ 3 đến 5 tuổi, nên khi kế hoạch hóa việc quản lý công tác này yêu cầu cán bộ quản lý phải tính toán và quan tâm đến nhiều yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là địa bàn sinh sống của trẻ và hoàn cảnh gia đình, trình độ nhận thức của cha mẹ trẻ.

 • Điều kiện thực hiện

Hiệu trưởng nhà trường, đội ngũ Ban giám hiệu phải nắm vững và nghiêm túc thực hiện các các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Các tổ chuyên môn trong nhà trường phải nắm chắc tình hình của đơn vị mình, nghiêm chỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Đảm bảo việc tổ chức hoạt động Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo một cách cách hợp lý, đúng đắn, đạt hiệu quả. Kế hoạch có tính khả thi, tuân theo trình tự các bước tiến hành, tránh chồng chéo.

3.2.3. Bồi dưỡng cho giáo viên mầm non năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

 • Mục tiêu của biện pháp

Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em một trong số các kỹ năng sống của trẻ nhưng có đặc thù riêng. Do đó, việc tổ chức hoạt động này cần phù hợp để mang lại hiệu quả. Đội ngũ giáo viên ở trường mầm non là những người trực tiếp hình thành cho trẻ mẫu giáo kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục. Việc bồi dưỡng góp phần giúp giáo viên có hiểu biết sâu sắc về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, những hình thức biểu hiện, nguyên nhân và hậu quả của nó, những nội dung kiến thức và các kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cần có độ tuổi mẫu giáo, từ đó nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo cho giáo viên.

 • Nội dung và cách thực hiện biện pháp Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Để làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo, Hiệu trưởng các nhà trường cần:

 • Tạo điều kiện cho các giáo viên được tiếp cận, nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, về hành vi xâm hại trẻ em, các hình thức biểu hiện của nó, thủ phạm, nguyên nhân, hậu quả, những địa điểm có thể xảy ra hành vi xâm hại tình dục trẻ em;
 • Khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em thông qua các bài viết trên các tạp chí, các trang báo điện tử về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ.
 • Trao đổi với phụ huynh của trẻ về nội dung, cách tiến hành giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ thông qua các hoạt động đón, trả trẻ, qua các buổi họp phụ huynh, họp thôn, bản.
 • Tập huấn cho giáo viên những kiến thức cần trang bị cho trẻ mẫu giáo như: vùng kín của cơ thể, quyền của trẻ đối với cơ thể của mình; những hành vi xâm phạm vùng kín của trẻ; cách ứng xử của trẻ trong các mối quan hệ để tránh bị xâm hại và các kỹ năng như: kỹ năng phòng ngừa sự xâm hại, kỹ năng thoát hiểm khi bị xâm hại
 • Bồi dưỡng cho giáo viên các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo. Các phương pháp và hình thức này phải phù hợp với đối tượng là trẻ ở vùng cao.

Việc bồi dưỡng giáo viên có thể thực hiện dưới các hình thức như cử giáo viên tham gia các đợt tập huấn bổ sung kiến thức do Bộ, Sở, Phòng Giáo dục&ĐT tổ chức (nếu có). Cần chọn những giáo viên cốt cán nghiên cứu kỹ lưỡng về chương trình giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em để tham gia. Các giáo viên sau tập huấn sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, có trách hướng dẫn lại, triển khai những nội dung đã được tập huấn cho giáo viên trong tổ, trong trường.

Hình thức mời các chuyên gia, các nhà khoa học có chuyên môn sâu về tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em đến tập huấn trực tiếp cho đội ngũ giáo viên cũng góp phần nâng cao năng lực tổ chức hoạt động này cho các giáo viên.

Ngoài ra Hiệu trưởng có thể bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho đội ngũ giáo viên trong nội dung bồi dưỡng thường xuyên. Khuyến khích giáo viên tự học, tự tìm hiểu các kỹ năng thiết kế hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục qua các tài liệu, khai thác bồi dưỡng thường xuyên trên mạng.

Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn về tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Tổ chuyên môn là đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, đồng thời trực tiếp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. Sinh hoạt tổ chuyên môn về thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo nhằm mục tiêu thảo luận, thống nhất về từng nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động này. Các giáo viên trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động giáo dục này có thể trao đổi về cách thức, phương pháp tổ chức hay khẳng định những kết quả đã đạt được. Những kết quả, kinh nghiệm tốt sẽ được thảo luận để khẳng định tính khoa học, tính khả thi và có kế hoạch nhân rộng. Đồng thời, các giáo viên cũng có điều kiện để trao đổi, phát hiện những khó khăn, vướng mắc hay những điểm còn hạn chế trong việc tổ chức hoạt động để cùng tìm cách giải quyết, khắc phục hay điều chỉnh cho phù hợp. Để nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn về tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo đòi hỏi mỗi buổi sinh hoạt phải có kế hoạch cụ thể, có sự phân công chuẩn bị các nội dung thảo luận…

 • Điều kiện thực hiện biện pháp

Giáo viên cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em và năng lực thiết kế hoạt động này. Mỗi giáo viên cần có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm theo sự định hướng của nhà trường.

Nhà trường cần có kế hoạch chỉ đạo và triển khai các nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em phục vụ cho công tác chuyên môn.

Mở rộng phạm vi liên kết với các trường khác để giáo viên có điều kiện trao đổi nhằm cập nhật kiến thức và học hỏi nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo

Nhà trường phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nội dung bồi dưỡng, tập huấn một cách cụ thể rõ ràng, đồng thời tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch theo đúng lộ trình đã xây dựng.

3.2.4. Chỉ đạo triển khai kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi và hoạt động khác

 • Mục tiêu của biện pháp

Nhiệm vụ giáo dục mầm non là đổi mới tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Tăng cường cơ hội cho trẻ thực hành, trải nghiệm, tích hợp lồng ghép hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non với các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong ngày qua chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ ở trường, hoạt động có chủ đích, tổ chức các hoạt động vui chơi, dạo chơi cho trẻ, tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường. Trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục lễ giáo, giáo dục vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho trẻ và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em mẫu giáo theo hướng tích hợp với hoạt động có chủ đích, hoạt động chơi và hoạt động khác của trẻ là quan điểm hiện đại không những phù hợp với tâm lý của trẻ mà còn phù hợp với xu hướng giáo dục hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng này. Qua việc lồng ghép, tích hợp giáo dục làm cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trở nên phong phú, lôi cuốn trẻ tham gia vào hoạt động cùng cô và các bạn. Qua đó trẻ có thể liên hệ thực tế và có nhận thức đúng đắn với các tình huống có thể xảy ra trong đời sống.

Nội dung và cách thực hiện biện pháp

 • Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo xây dựng mục tiêu tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục.
 • Rà soát toàn bộ Chương trình Giáo dục mầm non, xem xét nội dung nào có thể lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ. Tùy vào từng chủ đề theo tuần, tháng, học kỳ mà giáo viên lựa chọn những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục phù hợp để giáo dục trẻ. Ví dụ trong chủ đề “Bản thân” chúng ta có thể giáo dục giới tính, Chủ đề “Gia đình” có thể giáo dục trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục từ người thân, quen.
 • Xây dựng mục tiêu của từng nội dung và của kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cần đạt được về kiến thức, kỹ năng, thái độ.
 • Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bài học theo hướng lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, bao gồm: Xây dựng nội dung bài học; Xác định các phương pháp, thiết kế các hoạt động phù hợp với nội dung bài học.
 • Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên năng lực giáo dục theo chủ đề tích hợp

Điều kiện thực hiện biện pháp

 • Ban giám hiệu trường mầm non phải sát sao trong công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo
 • Giáo viên phải nắm vững Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi bổ sung năm 2016, có hiểu biết sâu sắc về hành vi xâm hại trẻ em, xác định được những nội dung cần thiết của kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ; có năng lực tổ chức hoạt động giáo dục theo chủ đề tích hợp
 • Những nội dung của giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục phải được tích hợp một cách khéo léo, linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với từng chủ đề.

3.2.5. Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

 • Mục tiêu của biện pháp

Nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ nói riêng là việc hết sức quan trọng đòi hỏi phải có sự vào cuộc tham gia của cả gia đình, nhà trường và xã hội bởi môi trường sống và giao tiếp của trẻ rất đa dạng. Do đó, việc hình thành kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo không chỉ được thực hiện tại trường mầm non, mà việc rèn luyện kỹ năng này cần được thực hiện cả ở trong gia đình. Điều này chỉ có thể thực hiện khi có sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh.

Nội dung và cách thực hiện biện pháp

 • Nhà trường và gia đình cần thống nhất nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo.
 • Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên trao đổi với phụ huynh thông qua các buổi họp phụ huynh hay giờ đón trả trẻ về các kiến thức và kỹ năng cụ thể để cho phụ huynh có thể giáo dục con em khi ở nhà.

Ban giám hiệu quán triệt giáo viên trong việc duy trì thường xuyên việc trao đổi về vấn giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ, về sự tiến bộ của trẻ và những khó khăn khi thực hiện, kết quả đạt được trong quá trình giáo dục kỹ năng này cho trẻ

Điều kiện thực hiện

 • Cha mẹ trẻ em phải nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho con và chủ động phối hợp với nhà trường để thực hiện nội dung giáo dục này
 • Ban giám hiệu nhà trường phải chỉ đạo đội ngũ giáo viên tích cực, chủ động phối hợp với phụ huynh, hướng dẫn và hỗ trợ phụ huynh trong việc dạy con phòng chống sự xâm hại
 • Đội ngũ giáo viên cần thấy được sự cần thiết phải phối hợp với gia đình, cha mẹ trẻ em để việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ đạt hiệu quả.

3.3. Khảo nghiệm về tính cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Để khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ mẫu giáo đã được đề xuất trên, chúng tôi đã trưng cầu ý kiến của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên (tổng là 70 người).

3.3.1. Tính cần thiết của biện pháp

Bảng 3.1. Kết quả khảo sát về tính cần thiết của một số biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

 • Nhận xét:

Kết quả ở bảng 3.1 cho thấy, hầu hết các biện pháp đưa ra đều được đánh giá là rất cần thiết với tỷ lệ trung bình là 92,0%. Trong đó:

Biện pháp 1 “Nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lýGD, Giáo viên về vai trò của giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo” chiếm đồng thuận ý kiến cho rằng rất cần thiết tỷ lệ rất cao (97,1%), xếp bậc 2/5. Nhận thức là cơ sở của hành động. Hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo và việc quản lý hoạt động này chỉ có hiệu quả khi đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thấy được tầm quan trọng của việc hình thành ở trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục

Biện pháp 2 “Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo dựa trên các văn bản pháp lý và phù hợp với chương trình Giáo dục mầm non” được 100% khách thể đánh giá là rất cần thiết, xếp bậc 1/5. Các biện pháp còn lại cũng được đánh giá cao về mức độ rất cần thiết và cần thiết. Điều đó chứng tỏ các biện pháp mà chúng tôi đề xuất đều phù hợp với thực tiễn giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở vùng cao.

3.3.2. Tính khả thi của các biện pháp

Bảng 3.2. Tính khả thi của các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo

Kết quả bảng trên cho thấy, cả 05 biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo đều được đánh giá rất khả thi cao, hoàn toàn có thể áp dụng vào hoạt động quản lý giáo dục tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Nậm pồ, tỉnh Điện Biên. Biện pháp có hiệu quả nhất là “Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo dựa trên các văn bản pháp lý và phù hợp với chương trình Giáo dục mầm non” (tỷ lệ 100%), tuy nhiên phải lưu ý thực hiện đồng bộ và có chất lượng các biện pháp thì chất lượng quản lý giáo dục trẻ theo chương trình Giáo dục mầm non nói chung và quản lý giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục nói riêng cho trẻ mẫu giáo tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Nậm Pồ mới được nâng cao một cách toàn diện.

3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Mỗi biện pháp quản lý giáo dục đều có những vị trí và vai trò nhất định trong quá trình quản lý giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho trẻ. Tuy nhiên, các biện pháp này luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là một hệ thống các biện pháp hướng tới mục tiêu giáo dục chung, mỗi biện pháp đều có những ưu và khuyết điểm của nó. Hơn nữa, mỗi biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục phải được thực hiện trong những điều kiện nhất định. Trong thực tế quản lý giáo dục, đặc biệt là giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, để có thể giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh những mâu thuẫn, nhà quản lý phải vận dụng nhiều biện pháp phối hợp để giải quyết, phải tùy theo tính chất, điều kiện, hoàn cảnh mà lựa chọn và kết hợp các biện pháp quản lý thích hợp.Việc thực hiện tốt ở biện pháp này sẽ là tiền đề thực hiện có hiệu quả ở các biện pháp khác và ngược lại. Do đó, cần phải đảm bảo tính đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp đã nêu trong nhà trường. Mỗi biện pháp sẽ ít có ý nghĩa khi đơn lẻ thực hiện từng biện pháp.

Trong công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo thì biện pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên là cơ sở cho các biện pháp còn lại. Có những biện pháp là then chốt trong hoạt động quản lý, tác động tới các nội dung quản lý khác như công tác lập kế hoạch. Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo phù hợp với chương trình giáo dục mầm non có ý nghĩa quyết định bởi vì phải có kế hoạch rõ ràng thì mới có thể tiến hành thực hiện được. Tuy vậy, cũng không thể xem nhẹ vai trò của các biện pháp khác vì nó có tác động qua lại lẫn nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình quản lý, nó tạo điều kiện để các nhà quản lý chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt mục tiêu quản lý của tổ chức.

Việc sử dụng các biện pháp quản lý giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo phải được đặt trong mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Nếu các trường Mầm non trên địa bàn huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên thực hiện đồng bộ hoạt động này sẽ góp phần vào sự thành công của công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non nói chung và công tác giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo nói riêng, đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, của địa phương và của ngành. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Kết luận chương 3

Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, chúng tôi đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động này, đó là:

Nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lýGD, Giáo viên về vai trò của giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo

Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo dựa trên các văn bản pháp lý và phù hợp với chương trình Giáo dục mầm non

Bồi dưỡng cho giáo viên mầm non năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Chỉ đạo triển khai kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em mẫu giáo theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi và hoạt động khác

Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp được đề xuất đều có tính cần thiết và khả thi cao và như vậy có thể áp dụng trong thực tiễn quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó nâng cao nhận thức là cơ sở cho các biện pháp còn lại. Có những biện pháp là then chốt trong hoạt động quản lý, tác động tới các nội dung quản lý khác như công tác lập kế hoạch. Do đó, nhà quản lý cần thực hiện đồng bộ tất cả các biện pháp nêu trên thì quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo mới mang lại hiệu quả.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Qua việc phân tích cơ sở lý luận và thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

Quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo là hoạt động của Cán bộ quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, trẻ mẫu giáo và các lực lượng giáo dục khác, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ trong nhà trường. Quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non là một hệ thống những tác động sư phạm hợp lý và có hướng đích của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, trẻ mẫu giáo nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách theo mục tiêu giáo dục mầm non.

Ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo đã được triển khai thực hiện, thể hiện việc xác định mục tiêu của hoạt động; lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động này còn nhiều hạn chế ở cả nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, chưa phát huy hết vai trò của các lực lượng giáo dục trong nhà trường để giáo dục, rèn luyện kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ. Hoạt động này có biểu hiện chạy theo phong trào, thiếu đầu tư và chưa xác định đúng mục tiêu nên chưa đạt hiệu quả.

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ còn nhiều hạn chế. Cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo. Đôi ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên còn thiếu các kiến thức cơ bản về các nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ. Việc xác định mục tiêu, chỉ đạo lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo còn nhiều hạn chế, được đa số ý kiến đánh giá ở mức trung bình và yếu kém, đòi hỏi cần được khắc phục trong thời gian tới. Hoạt động kiểm tra đánh giá chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức nên không có tác dụng để đối chiếu với mục tiêu đề ra cũng như điều chỉnh hoạt động này cho phù hợp trong thời gian tiếp theo.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Yếu tố được đánh giá ảnh hưởng lớn nhất là năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Tiếp theo là nhận thức của Cán bộ quản lý, Giáo viên về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo. Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

Ngoài ra, môi trường sống ở miền núi còn nhiều khó khăn với sự hạn chế về nhận thức của các bậc cha mẹ cũng là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý giáo dục nói chung, giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo nói riêng ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng, chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em mẫu giáo ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, đó là:

Nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lý GD, Giáo viên về vai trò của giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo; Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo dựa trên các văn bản pháp lý và phù hợp với chương trình Giáo dục mầm non; Bồi dưỡng cho giáo viên mầm non năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; Chỉ đạo triển khai kế hoạch giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em mẫu giáo theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi và hoạt động khác; Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ.

Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại, bổ sung cho nhau trong quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo huyện Nậm Pồ và được đánh giá có tính cần thiết, khả thi trong thực tiễn.

2. Khuyến nghị

Đối với Ban Giám hiệu các trường mầm non

 • BGH cần chú trọng khâu bồi dưỡng năng lực giáo viên về các chuyên đề phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em.
 • Chủ động phối hợp với gia đình trong việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo
 • Tổ chức các diễn đàn, chương trình tập huấn cho giáo viên, phụ huynh trẻ em về cách thức giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em…
 • Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em trong cộng đồng: Tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em tới toàn thể Cán bộ quản lý, Giáo viên, nhân viên và cộng đồng xã hội.

Đối với giáo viên mầm non Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

 • Cần chủ động nâng cao nhận thức cho bản thân về hành vi xâm hại tình dục trẻ em như: thực trạng, nguyên nhân, một số quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục trẻ em…
 • Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tiếp thu và tuyên truyền luật về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em của Nhà nước với địa phương và có trách nhiệm hơn trong thực hiện chăm sóc và bảo vệ trẻ.
 • Không ngừng tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, trong đó có hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo.
 • Thường xuyên liên lạc với phụ huynh để đưa ra những phương pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho các em một cách thống nhất, phù hợp và kịp thời.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền phòng chống vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em. Ví dụ, chia sẻ những bài viết có liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em và cách phòng chống lên trang Web của nhà trường, mạng xã hội…

Đối với cha mẹ trẻ em

 • Cha mẹ trẻ em và người thân trong gia đình trẻ cần có nhận thức đúng đắn về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, những hậu quả của nó và sự cần thiết phải trang bị cho trẻ kỹ năng phòng chống hành vi xâm hại này
 • Gia đình cần giữ được mối liên lạc thường xuyên với nhà trường để có sự gắn kết chặt chẽ cũng như nắm bắt thông tin về con em mình, từ đó có những định hướng đúng đắn, phù hợp trong cách thức giáo dục con nói chung, giáo dục cách phòng chống bị xâm hại nói riêng Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục

One thought on “Luận văn: Biện pháp QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng QL giáo dục phòng chống xâm hại tình dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464