Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận văn: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của Hiệu trưởng cho học sinh trường Trung học phổ thông dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức ở các trường Trung học phổ thông Tỉnh Trà Vinh, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm tăng hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục đạo đức trong các nhà trường của Tỉnh Trà Vinh.

Để quản lý tốt các hoạt động giáo dục, người Hiệu trưởng cần phải thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý gồm có xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo và kiểm tra tổng kết rút kinh nghiệm, trong bốn chức năng trên thì chức năng kế hoạch giữ vị trí hàng đầu.

3.1. HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC.

Cùng với việc xây dựng kế hoạch năm học, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức và phải được bàn bạc qua hội đồng giáo dục, hội cha mẹ học sinh ngay từ đầu năm.

 • Yêu cầu xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức.

Kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức phải được xây dựng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng trường và đáp ứng được nhiệm vụ trọng tâm của năm học, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Kế hoạch phải được cụ thể cho toàn trường. Từng khối lớp theo từng thời gian tiến tới ổn định thành nề nếp. Có lịch hoạt động cho hàng ngày, hàng tuần, tháng, học kỳ.

Xây dựng các hoạt động theo chủ đề, những ngày lễ lớn, những đạt thi đua, những cuộc vận động chính trị – xã hội phải được chuẩn bị trước về thời gian, lực lượng tham gia và hình thức tiến hành.

Kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức phải được xây dựng trên cơ sở phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

Việc xây dựng hoạt động cả năm sẽ giúp cho Hiệu trưởng có cái nhìn bao quát về hoạt động Giáo dục đạo đức diễn ra trong năm có sự phân phối nguồn lực hợp lý cho hoạt động. Các bộ phận và cá nhân chủ động trong việc chuẩn bị cho các hoạt động đã dự kiến ngay từ đầu năm, đảm bảo tính ổn định tương đổi, tính hệ thống, tính mục đích của hoạt động, loại trừ được sự tùy tiện trong tổ chức hoạt động. Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo đúc đạo đức là một biện pháp quản lý không thể thiếu được của người Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

3.2. TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC.

Vào đầu năm học căn cứ vào chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, vào kế hoạch năm học của nhà trường, Hiệu trưởng thông qua các phiên họp hội đồng giáo dục Hội cha mẹ học sinh, để phổ biến các yêu cầu của năm học mới những việc cần phối hợp, đặc biệt là công tác chính trị, đạo đức vào các điểm trọng tâm và đề ra những biện pháp để sửa những lệch lạc của năm trước. Tuy từng đối tượng mà Hiệu trưởng xác định yêu cầu. Như đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ Đoàn trường thì Hiệu trưởng phải bàn bạc cụ thể những việc làm để họ hiểu rõ vai trò nhiệm vụ mà tích cực tham gia. Vì qua phân tích thực trạng cho thấy một số giáo viên ở các trường do không hiểu nhiệm vụ nên thờ ơ không quan tâm đến hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh mà cho rằng công việc này do Đoàn Thanh niên và của giáo viên.

Đối với cha mẹ học sinh thì việc trao đổi do Giáo viên chủ nhiệm phụ trách làm sao cho họ thấy được trách nhiệm trong việc phối hợp với nhà trường và thống nhất với giáo viên chủ nhiệm về cách giáo dục con em mình.

Đối với địa phương Hiệu trưởng cũng cần làm cho cấp Ủy và Chính quyền địa phương nắm bắt những yêu cầu về hoạt động giáo dục đạo đức của trường để họ quan tâm và giúp đỡ nhà trường.

3.3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC.

3.3.1. Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng chuyên môn

Ngoài chức năng quản lý về chất lượng bộ môn, Hiệu trưởng cần yêu cầu phó Hiệu trưởng chuyên môn phải chú trọng đến vai trò của Giáo viên bộ môn trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Đặc biệt chú ý môn Giáo dục công dân và các môn khoa học xã hội nhân văn. Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

 • Phó Hiệu trưởng chuyên môn Lên kế hoạch – Tổ chức thực hiện kế hoạch:

Khi xây dựng kế hoạch năm, Phó Hiệu trưởng chuyên môn phải chú trọng việc chỉ đạo các tổ chuyên môn – và thông qua tổ giúp từng Giáo viên quán triệt các yêu cầu giáo dục đạo đức khi giảng dạy các môn học. Vì thông qua các bài học, người Giáo viên sẽ trang bị, hình thành cho các em những phẩm chất, những chuẩn mực, những hành vi cần thiết cho cuộc sống một cách có hệ thống, đúng phương pháp, đúng quy trình.

Đặt yêu cầu giáo dục tư tưởng chính trị qua môn học thành tiêu chuẩn công tác của mỗi Giáo viên và coi đó là một nội dung mà các tổ chuyên môn và mỗi cá nhân phải kiểm điểm, đánh giá.

Đặc biệt môn Giáo dục công dân thì chỉ đạo soạn giáo án phương pháp giảng dạy phải phù hợp với yêu cầu bộ môn giáo dục đạo đức. Đồng thời đối với các bộ môn khác, giáo viên cần chịu khó nghiên cứu phương pháp giảng dạy để thông qua bộ môn giúp học sinh mở rộng tầm nhìn ra ngoài xã hội, ra thế giới bên ngoài làm cho học sinh thấy được cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai, từ đó hình thành hành vi đúng đắn.

Môn Giáo dục công dân : là một môn học trực tiếp cung cấp các khái niệm, các chuẩn mực đạo đức góp phần quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên sẽ thật khô khan giảm hiệu quả nếu chỉ yếu cầu học sinh thuộc lòng các chuẩn mực đạo đức mà lại không thực hành những hành vi đạo đức. Vì vậy nhà trường quan tâm đến việc cải tiến phương pháp giảng dạy, làm cho các tiết dạy và học môn Giáo dục công dân trở nên sinh động, hứng thú, thầy trò nêu ra các tình huống trong đời sống và cách ứng xử hợp với chuẩn mực đạo đức của dân tộc và của thời đại. Nói cách khác việc giảng dạy lý thuyết phải gắn liền với thực hành đạo đức như qua tham quan thực tế, đố vui, thi tìm hiểu luật giao thông Môn Văn học : Giáo viên bộ môn với nghệ thuật giảng dạy của mình giúp cho học sinh cảm nhận được về vẻ đẹp của thiên nhiên, những đức tính chân thật mộc mạc của người dân quê Việt Nam qua ca dao dân gian. Qua câu lạc bộ văn học các em được trao đổi tiếp xúc với các nhà văn, nhà thơ hay đã giúp cho các em có nhận thức và tình cảm đối với quê hương đất nước.

Môn Sử, Địa : Thông qua giảng dạy của thầy cô, qua thi đố vui để học hàng tuần, thi tìm hiểu 990 năm lịch sử Thăng Long Hà Nội, thi tìm hiểu lịch sử địa phương Trà Vinh, tham quan các di tích lịch sử địa danh của đất nước và của tỉnh Trà Vinh… đã làm cho học sinh thật sự yêu thích môn học và từ đó hình thành trong em những tình cảm đối với mái trường thân yêu, với lịch sử Trà Vinh với những người dân kiên cường quyết bảo vệ và giữ gìn nó.

Môn Sinh học và môn Kỹ thuật: Qua Giáo viên bộ môn và các tiết thực hành trong phòng thí nghiệm, tham quan các vườn cây ăn quả, các trại chăn nuôi hoặc qua chăm sóc cây trồng tại vườn trường đã giáo dục các em lòng yêu thích lao động, tổ phát động học sinh vẽ tranh biếm hoá, thi thuyết trình về hiểm hoá của căn bệnh AIDS đã giúp các em có cái nhìn đúng hơn về căn bệnh thế kỷ này. Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

 • Kiểm tra

Qua dự giờ thăm lớp : có ý kiến nhận xét và đóng góp cho đối tượng kiểm tra.

Qua dự các buổi sinh hoạt ngoại khóa do các tổ bộ môn tổ chức: đánh giá đúng công sức và hiệu quả hoạt động của các tổ.

Kiểm tra định kỳ các loại sổ sách: giáo án, lịch soạn giảng, sổ đầu bài, sổ điểm để kịp thời chấn chỉnh những điểm còn thiếu sót của Giáo viên bộ môn và đề ra biện pháp khắc phục.

 • Tổng kết

Trường tổ chức tổng kết các hoạt động của tổ phát động qua câu lạc bộ bộ môn, qua thi tìm hiểu kiến thức bộ môn mời tất cả học sinh trường tham dự. Qua đó đánh giá những thành công cần phát huy hay thiếu sót cần khắc phục.

3.3.2. Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng phụ trách kỷ luật và hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức cho học sinh:

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

Là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tình hình trật tự, nề nếp kỷ cương trong nhà trường cũng như sinh hoạt đoàn thể đòi hỏi người Phó Hiệu trưởng phải căn cứ vào kế hoạch của trường, của Đoàn thể để lên kế hoạch về nội dung – biện pháp – phân công phân nhiệm và tiến độ thực hiện.

Kế hoạch về các hoạt động phong trào ngoài giờ lên lớp như: Xây dựng phòng truyền thấm: của trường phân công cho Đoàn thanh niên và tổ lịch sử phụ trách, ngoài ra huy động sự tham gia tích cực của học sinh trong việc sưu tầm tranh ảnh, hiện vật để trình bày phòng truyền thống. Tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hoá, viện bảo tàng. Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lịch sử trong năm, phân công giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn thanh niên dưới hình thức nghe nói chuyện, thi tìm hiểu về ngày lễ, về nhân vật lịch sử, làm báo tường, tổ chức văn nghệ.

Tổ chức cho học sinh giao lưu với những người có thành tích trong lao động sán xuất và chiến đấu. Tổ chức hội trại truyền thống ngày 26/3. Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Kế hoạch xây dựng nề nếp, thực hiện nội quy của nhà trường như phân công đội cờ đỏ giám sát việc thực hiện nội quy của học sinh.

Kiểm tra :

 • Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và đột xuất các hoạt động theo kế hoạch đề ra.
 • Có kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề của từng chủ điểm.
 • Xây dựng điểm chuẩn thi đua của từng lớp về thực hiện nội quy nhà trường và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 • Mỗi tuần phân công một lớp trực chịu trách nhiệm toàn bộ về vấn đệ kỷ luật trật tự, nề nếp của học sinh toàn trường như:
 • Trực cổng, kiểm tra về đồng phục, giờ giấc.
 • Trực hát quốc ca giờ chào cờ.
 • Trực lao động vệ sinh sân trường và chăm sóc cây kiểng trong trường.

Tổng kết, rút kinh nghiệm:

Việc thực hiện kỷ luật, nội quy và phong trào thi đua giữa các lớp được tổng kết hàng tuần. Hiệu trưởng căn cứ vào báo cáo của Giám thị, đội cờ đỏ, ban thi đua để nhận xét trước cờ vào sáng thứ hai.

Khen thưởng – trao cờ thi đua cho những tập thể, cá nhân đạt được kết quả tốt trong thi đua. Khen thưởng lớp có tiến bộ – cá nhân làm việc tốt (lượm của rơi mang trả lại).

Phê bình những tập thể và cá nhân vi phạm nội quy của trường, xếp hạng cuối trong kết quả thi đua hàng tuần.

Với những lớp liên tục xếp hạng cuối trong thi đua, Hiệu trưởng sẽ mời Ban cán sự lớp lên tìm hiểu lý do, đề ra biện pháp yêu cầu lớp phải đạt được. Cuối học kỳ Ban thi đua sẽ tổng kết điểm thi đua của các lớp và xếp hạng thi đua. Hiệu trưởng xem xét kết quả thi đua, có thể rút ra được những kết luận về công tác của Giáo viên chủ nhiệm lớp. Từ đó đề ra những biện pháp chỉ đạo giúp các Giáo viên chủ nhiệm làm việc tốt hơn.

3.3.3. Hiệu trưởng chỉ đạo Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất để xây dựng môi trường sư phạm: Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

 • Xây dựng kế hoạch – tổ chức thực hiện

Phó Hiệu trưởng phải nắm vững tình hình cơ sở vật chất của nhà trường. Có kế hoạch trang; bị đầy đủ bàn ghế – đèn quạt cho mỗi lớp. Lên kế hoạch bảo quản và sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhỏ – Đảm bảo cho cơ sở vật chất của trường luôn sạch đẹp khang trang.

 • Kiểm tra.

Đầu năm học các lớp Phó lao động nộp báo cáo kiểm kê tài sản lớp cho Phó Hiệu trưởng cơ sở vật chất. Mỗi một hư hỏng nhỏ : đèn hư, quạt hư, bàn bị ghi bẩn… đều được kịp thời báo cáo ngay cho Phó Hiệu trưởng cơ sở vật chất để có biện pháp xử lý kịp thời thích hợp

 • Tổng kết

Cuối năm học phải kiểm tra để biết được tài sản của trường trong tình trạng nào để căn cứ vào báo cáo kiểm kê tài sản, trường sẽ lên kế hoạch tu bổ, trang bị mới… để đảm bảo cơ sở vật chất của trường luôn phục vụ tốt cho việc dạy và học.

3.4. HIỆU TRƯỞNG TỔ CHỨC, XÂY DƯNG CÁC LỰC LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN GIÁO DỤC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH.

Hiệu trưởng phải giúp cho giáo viên nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang của mình là đào tạo con người, phải thương yêu học sinh, phải có ý thức trách nhiệm về mọi hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ của mình đối với học sinh. Bản thân mình phải là tấm gương cho học sinh noi theo. Phải thật sự yêu thương, tin tưởng, tôn trọng học sinh như lời khẳng định của nhà sư phạm lỗi lạc I.A.Comenxki :”Nếu như anh không như một người cha thì cũng không thể là một người thầy “.[11 ; 71].

Muốn vậy người Hiệu trưởng phải tổ chức làm sao cho tập thể giáo viên trong trường gương mẫu về mọi mặt, đoàn kết nhất trí thành một khối thống nhất có tác dụng giáo dục mạnh mẽ đối với học sinh, tránh hiện tượng người quan tâm, kẻ thờ ơ… Ngoài ra người Hiệu trưởng phải chú ý đến việc tạo điều kiện, phương tiện để các em thực hiện những yêu cầu, những hành vi do nhà trường đề ra cho các em.

3.4.1. Hiệu trưởng quản lý công tác giáo dục đạo đức thông qua bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Theo điều lệ trường Trung học phổ thông của Bộ giáo dục đào tạo ghi rõ : “Mỗi lớp học có một Giáo viên chủ nhiệm lớp do Hiệu trưởng chỉ định, chọn trong số giáo viên giảng dạy lớp đó”.

Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp và gần gũi nhất đối với học sinh, là người thay mặt nhà trường chịu trách nhiệm trước từng gia đình học sinh của tập thể lớp do mình phụ trách. Mọi hoạt động và tác động sẽ kém hiệu quả nếu Giáo viên chủ nhiệm không xây dựng được mối quan hệ mang tính nhân văn với học sinh và chính mối quan hệ này sẽ tạo bầu không khí đạo đức thuận lợi cho sự phát triển nhấn cách, thể hiện cá tính, là động lực thúc đẩy học sinh tự -giác tiếp nhận các tác động giáo dục và tự giáo dục.

Để giúp đội ngũ giáo viên hoàn thành tốt chức năng của mình, Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý mọi hoạt động của Giáo viên chủ nhiệm, giúp đỡ đôn đốc để Giáo viên chủ nhiệm làm tốt các nhiệm vụ sau :

 • Nắm vững tình hình, đặc điểm và các hoạt động của học sinh lớp mình, xây dựng kế hoạch giáo dục của lớp. Phát hiện, phản ảnh, đề xuất với Hiệu trưởng và các giáo viên bộ môn về tình hình của lớp.
 • Kết hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên để xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết tiến bộ về mọi mặt.
 • Phối hợp với cha mẹ học sinh để gia đình cùng cộng tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục các em.
 • Quan tâm chú ý giáo dục, động viên các học sinh cá biệt.
 • Giúp Giáo viên chủ nhiệm làm tốt việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh.

Xây dựng kế hoạch – tổ chức thực hiện kế hoạch

Để đảm bảo thành công trong công tác Giáo viên chủ nhiệm, công việc trước hết của Hiệu trưởng là chọn đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu đối với Giáo viên chủ nhiệm là có trách nhiệm, hiểu biết tình hình trường, có kinh nghiệm, có vốn sống, biết quản lý lớp, biết kiên trì trong các biện pháp giáo dục, nghiêm khắc đối với các sai phạm nhưng phải biết yêu thương học sinh. Theo nguyên tắc :”Càng tôn trọng bao nhiêu càng yêu cầu cao bấy nhiêu”.

Sắp xếp lớp cho từng Giáo viên chủ nhiệm Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Đối với lớp 10 : Học sinh bắt đầu từ tuổi thiếu niên lên tuổi thanh niên, mới vào trường các em còn bở ngỡ vì vậy các em sẽ rất dễ tiếp thu những điều hay và cũng dễ dàng tiêm nhiễm những tật xấu. Vì vậy đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 phải là những người nắm vững tình hình của trường (các quy định, nội quy, nề nếp…), có kinh nghiệm trong tổ chức, trong quản lý lớp, nghiêm khắc xử lý sai phạm nhưng biết khéo léo đưa các em học sinh vào nề nếp chung của trường.

Nhưng trong thực tế không ít Hiệu trưởng phải sắp xếp Giáo viên chủ nhiệm ở khối lớp 10 là giáo viên mới ra trường hoặc từ nơi khác chuyển về. Điều này có thể gặp nhiều khó khăn, do giáo viên chưa nắm hết được những yêu cầu cần phải thực hiện nến thường dẫn đến một số lớp trong đó mắc phải sai lầm trong việc thực hiện nội quy.

Để khắc phục một phần tình trạng này Hiệu trưởng cần phân công khối trưởng chủ nhiệm là giáo viên có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn cho các anh chị mới ra trường, đồng thời tổ chức thường xuyên việc dự giờ chủ nhiệm ở những lớp có Giáo viên chủ nhiệm dày dạn kinh nghiệm.

Đối với lớp 11 : Đây là lớp giữa của bậc học, bước đầu các em đã có nề nếp nên việc quan tâm đối với lớp này không nhiều bằng lớp đầu cấp và cuối cấp.

Đối với lớp 12 : Chọn đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm có vốn sống, có hiểu biết rộng, có kinh nghiệm vừa phải là người thầy, vừa là người bạn hướng dẫn các em vào đời, hơn thế nữa phải là người có uy tín về mặt đạo đức làm cho học sinh kính phục.

Đối với các lớp học sinh có đạo đức yếu nhiều: Hiệu trưởng chọn các giáo viên có kinh nghiệm sư phạm, chịu khó kiên trì trong giáo dục, biết vận dụng có nguyên tắc, phương pháp sư phạm một cách năng động phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh, không chỉ bằng các biện pháp nghiêm khắc tác động vào lý trí mà còn bằng cả tình cảm chân thành, bao dung để thuyết phục cảm hoá những lệch lạc nhân cách.

Qua việc chọn đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm lớp, Hiệu trưởng cần cho giáo viên hiểu rằng, được làm chủ nhiệm lớp là một vinh dự, là được sự tin tưởng ở lãnh đạo và tập thể, từ đó mỗi người phấn đấu hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao.

Hiệu trưởng là người lên kế hoạch chủ nhiệm năm, học kỳ, hàng tháng, ghi công khai kế hoạch tháng trên bảng tại phòng giáo viên. Trong đó có ghi rõ nôi dung, tiến độ và phân công cụ thể, trên cơ sở kế hoạch chung các Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào tình hình cụ thể của lớp mình, để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm năm-tháng-tuần thật cụ thể về nội dung – biện pháp thực hiện, thời gian thực hiện cùng kết quả phải đạt được (chỉ tiêu về học tập, hạnh kiểm, về phong trào thi đua, về phát triển Đoàn viên mới). Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

 • Kiểm tra :

Mỗi học kỳ Hiệu trưởng có thể kiểm tra kế hoạch chủ nhiệm lớp (qua sổ chủ nhiệm) đối chiếu với kết quả đạt được để có những nhận xét xác đáng hoặc dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm để có những ý kiến giúp Giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện công việc của mình. Hiệu trưởng cần làm cho Giáo viên chủ nhiệm thấy rằng: Không nên biến giờ sinh hoạt chủ nhiệm thành những giờ khắc nặng nề đối với học sinh bởi chỉ có phê bình, cảnh cáo, trách phạt. Mỗi tập thể, cho dù yếu tới đâu trong đó vẫn có những mặt tích cực, trong mỗi học sinh dù hư hỏng đến mấy cũng sẽ vẫn còn những điểm sáng. Điều quan trọng là Giáo viên chủ nhiệm phải thấy được những mặt tích cực, thấy được những điểm sáng để động viên, khuyến khích, tạo điểm tựa cho tập thể đó, cá nhân đó vươn lên.

Hiệu trưởng phân công cho 3 khối trưởng chủ nhiệm theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch của Giáo viên chủ nhiệm .

Các khối trưởng chủ nhiệm kiểm tra sổ chủ nhiệm của giáo viên khối mình, có nhận xét về nội dung hình thức, đánh giá xếp loại rồi báo cáo cho Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra sổ chủ nhiệm có nhận xét riêng và đối chiếu với kết quả của các khối trưởng chủ nhiệm. Qua đó Hiệu trưởng vừa đánh giá việc làm, của khối trưởng (cẩn thận nghiêm túc hay hời hợt không đúng thực chất) và của Giáo viên chủ nhiệm lưu ý nhất là theo dõi học sinh và có những biện pháp khắc phục tồn tại hay phải theo dõi sự liên lạc với phụ huynh học sinh.

Ngoài ra Hiệu trưởng còn phân công cho Phó Hiệu trưởng phụ trách kỷ luật kiểm tra tất cả các sổ liên lạc gia đình. Qua đó nhìn khái quát được tình hình học sinh mỗi lớp cũng như thấy được việc làm của Giáo viên chủ nhiệm. Như có báo cáo đầy đủ về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Có đánh giá đúng kết quả học tập không ? (xếp loại – xếp hạng học sinh) những giáo viên làm cẩu thả, không đúng đều được trực tiếp góp ý.

 • Tổng kết: Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Cuối năm học Hiệu trưởng tổng kết việc làm của Giáo viên chủ nhiệm, có đánh giá xếp loại. Việc đánh giá dựa trên cơ sở:

Kết quả thi đua cuối năm so với kết quả đầu vào để thấy rõ độ lệch (có tiến bộ hay thụt lùi).

Qua kết quả kiểm tra sổ chủ nhiệm, kiểm tra sổ liên lạc những Giáo viên chủ nhiệm được đánh giá tốt sẽ trao đổi kinh nghiệm các Giáo viên chủ nhiệm khác trong hội nghị tổng kết về công tác chủ nhiệm được tổ chức hàng năm.

3.4.2. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ Giáo dục công dân

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch :

Giáo dục công dân là một môn học có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong nhà trường Trung học phổ thông . Là nền tảng để định hướng về đạo đức – tình cảm hình thành hệ thống tư tưởng, nhân sinh quan và thế giới quan cho Học sinh. Nhận thức được vai trò quan trọng của môn Giáo dục công dân Hiệu trưởng phải nghiên cứu, lên kế hoạch dạy chính khoa cũng như ngoại khóa cho học sinh.

Tổ chức dạy chính khóa : chọn Giáo viên có đủ năng lực và yêu cầu về trình độ chính trị, đổi mới phương pháp dạy, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh bằng nhiều hình thức. Tổ nhóm bàn bạc để thống nhất phương pháp dạy như cho Học sinh sưu tập “Đại hội Đảng” qua các thời kỳ, đố vui để học về bài giáo dục dân số, giáo dục môi trường.

Sinh hoạt ngoại khóa : Tổ chức cho Học sinh nghe báo cáo về dân số và gia đình, tìm hiểu luật giao thông có thu hoạch và thuyết trình…

Kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc giáo dục đạo đức Kết quả công tác giáo dục đạo đức qua giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân không chì là điểm số trên lớp trong giờ chính khóa mà nó còn là kết quả của các hoạt động ngoại khóa. Qua đó giúp cho người Giáo viên đánh giá học sinh một cách chính xác hơn đồng thời Giáo viên có cơ hội giúp cho học sinh có định hướng nhận thức đúng và hành động tích cực trong quá trinh hình thành và phát triển nhân cách.

3.4.3. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh Niên : Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Để các hoạt động Đoàn thanh niên đi đúng với quỹ đạo hoạt động của nhà trường. Ngay từ đầu năm học Hiệu trưởng thống nhất phối hợp với Bí thư Đoàn trường những yêu cầu của kế hoạch giáo dục đạo đức của nhà trường.

Ngoài những hoạt động do Đoàn cấp trên chỉ đạo, Đoàn thanh niên cần có kế hoạch hướng các hoạt động của Đoàn viên thanh niên vào hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm, làm những công trình có ý nghĩa giáo dục thiết thực như : gây quy giúp bạn nghèo vượt khó. Làm bản tin theo chủ đề có tính giáo dục. Thành lập đội cờ đỏ giúp trường thực hiện tốt nề nếp trật tự.

Kế hoạch của Đoàn được triển khai cho các Giáo viên chủ nhiệm lớp để được Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ khi thực hiện.

Kết quả các phong trào thi đua do Đoàn trường phát động được tính vào điểm thi đua của từng lớp.

3.4.4. Phối hợp với gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức cho học sinh :

 • Phối hợp với gia đình :

Gia đình là chiếc nôi đầu tiên hình thành nhân cách của trẻ. Dưới sự tác động tích cực của nhà trường, nhân cách đó phát triển đúng hướng phù hợp với yêu cầu xã hội. Nhận thức được điều trên, Hiệu trưởng đã xây dựng kế hoạch kết hợp với gia đình qua Đại hội phụ huynh học sinh. Bầu ra ban thường trực Hội phụ huynh học sinh của trường và BCH chi hội các lớp.

Từ đó nhà trường sẽ thường xuyên làm việc với ban thường trực hội phụ huynh học sinh để bàn bạc những chủ trương kế hoạch hoạt động của trường, cùng trao đổi để có những chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến dạy và học như : Trợ cấp cho học sinh nghèo học giỏi. Hỗ trợ các hoạt động của Đoàn thanh niên. Phát thưởng cho học sinh giỏi.

Giáo viên chủ nhiệm hàng tháng gởi sổ liên lạc gia đình thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh về gia đình để phụ huynh nắm được và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

 • Phối hợp với địa phương

Trường tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẻ với Ủy Ban Nhân Dân phường, công an phường để tăng cường hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức .

Ngoài ra trong các hoạt động chủ điểm ngoài giờ lên lớp, trường còn phối hợp với Tỉnh đoàn để tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục như tuyền truyền phòng chống ma tuy, tham dự hội khoe Phù Đổng, tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, thăm các bà mẹ anh hùng….

3.4.5. Chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm

Hiệu trưởng cần chăm lo quang cảnh chung của nhà trường nhằm tạo ra mối quan hệ giữa con người và mối quan hệ giữa con người với công việc, những mối quan hệ ấy càng mẫu mực thì nề nếp nhà trường càng tốt, nề nếp tốt sẽ cũng cố các mối quan hệ tốt.

Để công tác giáo dục đạo đức đạt hiệu quả không chỉ những bài giáo dục đạo đức suông, những lời khuyên bảo của thầy cô, những lời nhắc nhở của cha mẹ còn đòi hỏi một môi trường thật sự mang tính giáo dục như việc giữ gìn bàn ghế, trường lớp, cây cảnh tạo vẻ mỹ quan cho sân trường, từ ghế đá hàng cây, cổng trường đến vào từng lớp học tất cả cần có sự chăm chút của con người để đạt được mục đích giáo dục .

Ngoài ra còn phải chú trọng đến giáo dục cho học sinh biết quý trọng thầy cô, người lớn tuổi.

Với bạn bè phải xây dựng cho các em tình thân ái, giàu lòng vị tha tránh lối sống vị kỷ hẹp hòi. Với cha mẹ phải lễ phép hiếu thảo. Với xã hội phải là người công dân tốt, chấp hành nghiêm túc những quy định chung.

Trên đây là một số biện pháp cơ bản nhất để làm tốt công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông. Trong sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước hiện nay, khi yếu tố con người đặc biệt coi trọng thì tiềm năng trí tuệ cùng với sức mạnh tinh thần và đạo đức của con người cần được đề cao và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực xã hội. Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh là đòi hỏi cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay vấn đề đạo đức của thế hệ trẻ không nằm trong phạm vi một nước mà còn mang tính chất toàn cầu, vì sự phát triển và tương lai tốt đẹp của loài người.

KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

1. KẾT LUẬN

Từ thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học phổ thông Tỉnh Trà Vinh và yêu cầu về đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi xin rút ra một số ý kiến kết luận như sau:

Mục tiêu giáo dục đào tạo của chúng ta trong giai đoạn hiện nay là phát triển con người toàn diện trong đó “Đức dục, trí dục” là hai yêu cầu cơ bản và có tính chất nền tảng. Để thực hiện được mục tiêu giáo dục nay thì đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều tác động nhưng giữ một vị trí hết sức quan trọng là vai trò của tập thể sư phạm, trong đó vai trò của người Hiệu trưởng là quan trọng nhất. Vì nếu hoạt động giáo dục đạo đức được Hiệu trưởng quan tâm chỉ đạo tốt sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Điều nẩy đòi hỏi người Hiệu trưởng phải có nhận thức đầy đủ ý nghĩa quan trọng của hoạt động nay.

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức trong trường Trung học phổ thông của người Hiệu trưởng chính là việc quản lý các hoạt động dạy, học trên lớp và ngoài giờ. Do đó các biện pháp quản lý họat động giáo dục đạo đức trong trường Trung học phổ thông vô cùng phong phú và phức tạp, đòi hỏi người Hiệu trưởng không chỉ là người có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn phải có những phẩm chất năng lực của người quản lý thể hiện ở trình độ xây dựng kế hoạch, tổ chức cơ cấu hoạt động hợp lý, phân công phân nhiệm rõ ràng, sử dụng hiệu quả cấu trúc chức năng, giao quyền tự chủ cho các nòng cốt để từ đó tạo tính hướng đích một cách linh hoạt mềm dẻo, thích ứng với sự đa dạng, phức tạp của vấn đề cần chỉ đạo.

Ngoài ra do tính chất của hoạt động giáo dục đạo đức diễn ra thường xuyên và liên tục nên.Hiệu trưởng phải tìm ra một hệ thống biện pháp chỉ đạo có hiệu quả như: Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, phân công nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, tổ chức xây dựng các lực lượng và điều kiện giáo dục trong và ngoài nhà trường. Biện pháp chỉ đạo của Hiệu trưởng phải có căn cứ vững chắc mang tính khoa học và thực tiễn, vừa tạo được sự chỉ huy, điều khiển tập trung thống nhất và tính tự điều khiển của các bộ phận, của cá nhân. Nếu hệ thống biện pháp chỉ đạo tốt sẽ tạo được một hệ thống tương tác các tác động quản lý thống nhất từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ toàn trường đến các bộ phận, đến từng cá nhân một cách hợp lý tạo ra một cơ chế cộng tác phối hợp đồng bộ trong cái chung và cái riêng.

Giáo dục đạo đức trong nhà trường cần tạo sự hứng thú học tập của học sinh, nguyện vọng học tập và những năng lực cần thiết như năng lực lĩnh hội tri thức khoa học, năng lực làm chủ các hoạt động có tính tập thể, năng lực tự điều chỉnh hành động, hành vi bản thân của học sinh.

Các biện pháp của Hiệu trưởng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông có hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa ba lực lượng giáo dục là : Gia đình

 • Nhà trường – Xã hội.

Từ những vấn đề trên đã được kiến giải trong luận văn và từ những kết luận rút ra được chúng tôi xin đề xuất một số khuyến nghị sau :

2. KHUYẾN NGHỊ Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

2.1 Đối với nhà nước :

Tăng cường các biện pháp hành chánh để lập lại trật tự và môi trường lành mạnh cho hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường. Tiếp tục thực hiện Nghị định 36/CP, 87/CP của thủ tướng chính phủ, tăng cường chống tệ nạn ma túy và các tệ nạn khác trong học sinh. Trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận chủ chốt của đất nước.

Phải xác lập những chuẩn mực đạo đức và phải làm sao cho chuẩn mực đó biến thành niềm tin đạo đức ở mỗi học sinh, mỗi thành viên trong nhà trường, trong gia đình và trong xã hội mà người lớn phải làm gương cho trẻ em.

Các cơ quan thông tin đại chúng cần nghiên cứu các chương trình giáo dục đạo đức phù hợp với từng lứa tuổi và phải xem xét hệ quả để cải tiến đáp ứng với yêu cầu.

2.2. Đối với ngành giáo dục:

Bộ giáo dục đào tạo nên biên soạn sách giáo khoa giáo dục công dân ở các khối lớp Trung học phổ thông: đổi mới nội dung và cập nhật số liệu hiện nay. Đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục công dân.

Quán triệt cho các cấp quản lý giáo dục đào tạo nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí, mục tiêu đào tạo của bộ môn giáo dục công dân bậc Trung học phổ thông, từ đó có giải pháp tích cực bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, tránh vì sức ép của biên chế mà kéo dài tình trạng dạy trái chuyên ngành.

Bộ giáo dục đào tạo cần đề ra các chuẩn mực đánh giá đạo đức của học sinh đối với từng cấp học một cách cụ thể.

2.3. Đối với Sở giáo dục đào tạo: Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Khảo sát số lượng, phân loại chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân ở các trường Trung học phổ thông. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể về đào tạo lại, đào tạo mới. Đa dạng hoá các loại hình bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân theo nhiều loại hình như ngắn hạn, dài hạn, chuyên đề, hội thảo, trang bị cơ sở vật chất (báo đài, tivi), tạo điều kiện cho giáo viên cập nhật kiến thức, những thông tin mới để nâng cao năng lực chuyên môn sư phạm.

Nghiên cứu chính sách tạo nguồn giáo viên giáo dục công dân thu hút từ học sinh giỏi như cấp học bổng toàn phần, mở rộng công tác đào tạo, bồi dưỡng những học sinh tốt nghiệp các ngành khoa học khác.

2.4. Đối với trường

Hiệu trưởng phải có nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường. Từ đó có các biện pháp chỉ đạo đúng mức trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh như:

Tuyên truyền vận động các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường đều phải thấy được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục đạo đức và có ý thức chủ động tích cực tham gia vào hoạt động này.

Hoàn thiện đội ngũ giáo viên :

Giáo viên bộ môn nhạy bén với việc khai thác nội dung giáo dục đạo đức trong các bài giảng, đồng thời gương mẫu trong đời sống hàng ngày để học sinh noi theo.

Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy chính trị, đạo đức công dân có đầy đủ phẩm chất và tận tâm với việc giáo dục đạo đức học sinh.

Xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có năng lực và nhiệt tình, có trách nhiệm cao đối với hoạt động giáo dục đạo đức, đồng thời cũng là người tư vấn tốt cho học sinh.

Giáo dục đạo đức trong nhà trường phải được tiến hành đồng bộ với giáo dục trí tuệ – giáo dục lao động – giáo dục thể chất và thẩm mỹ. Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh.

Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể nhưng phải được tổ chức chu đáo có nội dung tư tưởng chính trị, cần có sự đầu tư thích đáng (thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động Đoàn thể, các hoạt động ngoại khóa…) chú ý đến các hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với tâm lý học sinh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Luận văn: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS Trung Học

2 thoughts on “Luận văn: Biện pháp hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

 1. Pingback: Luận văn: Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464