Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Hoàn thiện công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ – Hải Phòng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1 Quá trình hình thành, phát triển của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ – Hải Phòng

2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển

Tên đầy đủ: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ

Địa chỉ: Km6 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ được thành lập theo Quyết định số 727/QĐ-BTC ngày 06/04/2010 của Bộ Tài chính về việc tổ chức lại và đổi tên Chi cục Hải quan Điện tử thành Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ

Khi thành lập, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ gồm 05 đội công tác: Đội Tổng hợp; Đội Thủ tục hàng hóa XNK; Đội Quản lý thuế và Kiểm tra sau thông quan; Đội thủ tục phương tiện xuất nhập cảnh; Đội GSHQ.

Từ khi thành lập, trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ phải đi thuê của Công ty TASA Duyên Hải tại số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng. Từ ngày 13/11/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ chuyển đến trụ sở mới tại Km6 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng (tại khu vực cảng Nam Hải Đình Vũ).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng, Phó cục trưởng theo Quy chế làm việc và văn bản phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các Phòng tham mưu thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Hình 2.1: Sơ đồ tổng quát các khu vực cảng, kho bãi thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ

Mối quan hệ với các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là mối quan hệ trao đổi, phối hợp, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>>  Dịch Vụ Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế

2.1.2 Nhiệm vụ của Chi cục Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hải quan năm 2014, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 • Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, GSHQ đối với hàng hóa XK, NK, chuyển khẩu, quá cảnh thuộc các loại hình (trừ loại hình gia công và sản xuất hàng XK) và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trung chuyển tại các địa bàn hoạt động hải quan và các địa điểm khác được giao theo quy định pháp luật.
 • Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; phòng, chống gian lận thương mại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn hoạt động của Chi cục theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
 • Thực hiện công tác quản lý thuế, tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa XK, NK; thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, ấn định thuế, gia hạn, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
 • Thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa XK, NK theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm quản lý của Chi cục.
 • Thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền của Chi cục Hải quan được pháp luật quy định.
 • Kiến nghị với Lãnh đạo Cục những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động XK, NK, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Chi cục.
 • Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan của công chức thuộc Chi cục để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức.
 • Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những phát sinh, thay đổi bất thường trên địa bàn Chi cục trong việc thực hiện công tác quản lý rủi ro để kịp thời phát hiện, xử lý, đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân liên quan.
 • Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động XNK trên địa bàn.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế về hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng TCHQ.
 • Thực hiện các quy định về quản lý công chức, hợp đồng lao động và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục theo quy định và phân cấp của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Chi Cục Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thực hiện theo Quyết định Số: 5415/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chi cục được mô tả trong hình vẽ 2.2

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ có Chi cục trưởng và 03 Phó chi cục trưởng. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Phó chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách.

Hình 2.2: Cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ

Đội Tổng hợp: Đội Tổng hợp có Đội trưởng, Phó đội trưởng và công chức thừa hành do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng bổ nhiệm. Đội có nhiệm vụ:

Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Tham mưu lãnh đạo Chi cục về xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục được pháp luật quy định.

 • Tiếp nhận, kiểm tra và làm thủ tục xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy NK.
 • Thực hiện kiểm tra hành lý vượt quá định mức miễn thuế của thuyền viên, hành khách nhập cảnh.
 • Tham mưu Lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Đội Thủ tục hàng hóa XNK: Đội Thủ tục hàng hóa XNK có Đội trưởng, 03 Phó đội trưởng và công chức thừa hành do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng bổ nhiệm, Đội có nhiệm vụ: Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ

 • Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với hàng hóa XK, NK thuộc các loại hình (trừ loại hình gia công và sản xuất hàng XK) trong địa bàn được giao quản lý theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
 • Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
 • Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục.
 • Kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Chi cục những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động XK, NK và chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Đội.
 • Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động XNK trên địa bàn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
 • Đội Quản lý thuế & Kiểm tra sau thông quan: Quản lý thuế & Kiểm tra sau thông quan có Đội trưởng, 02 Phó đội trưởng và công chức thừa hành do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng bổ nhiệm. Đội có nhiệm vụ:

Thực hiện công tác quản lý thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục; thực hiện thu thuế và các khoản thu khác, ấn định thuế, hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa XK, NK theo quy định.

 • Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu thu nộp ngân sách hàng năm của Chi cục.
 • Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác quản lý thuế; Thực hiện theo dõi, đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục.
 • Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh: Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh có Đội trưởng, một Phó đội trưởng và công chức thừa hành do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng bổ nhiệm. Đội có nhiệm vụ:

Thực hiện thủ tục hải quan cho tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và của TCHQ.

Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục.

Kiểm tra và niêm phong kho dự trữ của tàu biển theo quy định.

Đội giám sát hải quan: Đội giám sát hải quan có Đội trưởng, 03 Phó đội trưởng và công chức thừa hành do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng bổ nhiệm.

Đội trưởng Đội giám sát

Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức của Đội giám sát hải quan

Đội giám sát hải quan có nhiệm vụ:

 • Giám sát hàng hóa XK, NK tại các cảng, kho, bãi, địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu; giám sát phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; giám sát hàng hóa, hành lý của thuyền viên và hành khách xuất cảnh, nhập cảnh thuộc địa bàn quản lý của Chi cục. Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ
 • Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát đối với hàng XK, NK, quá cảnh chuyển cửa khẩu, chuyển kho, chuyển cảng, chuyển bãi, chuyển tải, tạm dỡ, sang mạn, lưu kho.
 • Thực hiện thủ tục hải quan và giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan trong địa bàn được giao quản lý.
 • Thực hiện công tác tuần tra, giám sát để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.
 • Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về GSHQ của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và các bên có liên quan.
 • Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

2.1.4 Đội ngũ cán bộ,viên chức

Trong giai đoạn 2014 – 2017, tổng số cán bộ nhân viên tại Chi cục có xu hướng gia tăng khá nhanh. Năm 2014 đơn vị có 90 cán bộ, nhân viên. Năm 2015 tăng lên 93 người (tăng 3,3% so với năm 2014). Năm 2016 đơn vị có 95 cán bộ, nhân viên (tăng 2,2% so với năm 2015). Năm 2017 tăng lên 98 người (tăng 3,2% so với năm 2016).

Bảng 2.1: Tình hình nhân sự của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng

Bảng số liệu 2.1 cho thấy, cơ cấu về chuyên môn, giới tính CBCC của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thời gian qua được đánh giá là tương đối tốt, phù hợp với nhiệm vụ của Chi cục. Đối với cơ cấu về thâm niên công tác, do Chi cục thành lập chưa lâu, nên tỷ lệ CBCC có thâm niên công tác dưới 05 năm còn lớn, trình độ công chức không đồng đều, một số công chức mới được điều động luân chuyển về Chi cục chưa đáp ứng ngay được công việc. Đây được coi là một tiêu chí chưa tốt, bởi vì công việc của Chi cục có tính phức tạp cao, đòi hỏi cao về kinh nghiệm của đội ngũ CBCC. Do đó, trong thời gian tới, việc tăng cường công tác đào tạo và đào tạo tại chỗ cho công chức là một yêu cầu cấp thiết đòi hỏi Chi cục phải thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng CBCC trong điều kiện biên chế luôn thiếu so với nhiệm vụ đặt ra.

2.1.5 Một số kết quả đã  đạt được của Chi Cục Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ

Trong giai đoạn 2014-2017, hàng hóa làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ chủ yếu là hàng rời và hàng đóng trong container. Các mặt hàng sắt thép, ô tô nguyên chiếc và phụ tùng, linh kiện lắp ráp ô tô, thiết bị máy móc, nguyên liệu sản xuất, lúa gạo, xăng dầu,… là những mặt hàng chủ đạo, chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài quy mô về hàng hóa tăng lên, chủng loại hàng hóa cũng đa dạng hơn, chủ thể XNK càng đa thành phần, thị trường đi và đến ngày càng được mở rộng.

Số liệu trong bảng 2.2 cho thấy: Giá trị kim ngạch XK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong giai đoạn 2013 – 2017 tăng khá ổn định.

 • Năm 2013 kim ngạch XK đạt 318,628,322 USD (chiếm 81.12% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu).
 • Năm 2014 kim ngạch XK đạt 346,335,129 USD (chiếm 80.96% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 8.70% so với cùng kỳ năm trước).
 • Năm 2015 kim ngạch XK đạt 376,451,224 USD (chiếm 80.79% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 8.70% so với năm 2014).
 • Năm 2016 kim ngạch XK đạt 414,096,349 USD (chiếm 80.65% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước).
 • Năm 2017 kim ngạch XK đạt 447,224,060 USD (chiếm 80.5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 8% so với năm 2016).

Kim ngạch NK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong giai đoạn 2013 – 2017cũng tăng khá ổn định.

Năm 2013 kim ngạch NK đạt 74,134,819 USD (chiếm 18.88% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu). Năm 2014 kim ngạch NK đạt 81,466,831 USD (chiếm 19.04% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 9.89% so với cùng kỳ năm trước). Năm 2015 kim ngạch NK đạt 89,523,987 USD (chiếm 19.5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 9.89% so với năm 2014). Năm 2016 kim ngạch NK đạt 99,371,629 USD (chiếm 19.35% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước). Năm 2017 kim ngạch NK đạt 108,315,079 USD (chiếm 19.5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 9% so với năm 2016).

Bảng 2.2: Kim ngạch XNK hàng hóa qua các năm

Nguyên nhân của sự thay đổi là do năm 2014, năm 2015 nền kinh tế khá ảm đạm nhưng sang năm 2017 nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nên các doanh nghiệp có xu hướng nhập khẩu trang thiết bị, nguyên vật liệu để sản xuất nên cả kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng.

Bảng 2.3: Số lượng tờ khai XNK đã giải quyết tại Chi cục

Hiện nay, hàng hóa làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ chủ yếu là hàng rời và hàng đóng trong container. Các mặt hàng sắt thép, ô tô nguyên chiếc và phụ tùng, linh kiện lắp ráp ô tô, thiết bị máy móc, nguyên liệu sản xuất, lúa gạo, xăng dầu, … là những mặt hàng chủ đạo, chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài quy mô về hàng hóa tăng lên, chủng loại hàng hóa cũng đa dạng hơn, chủ thể XNK càng đa thành phần, thị trường đi và đến ngày càng được mở rộng… do đó khâu GSHQ ngày càng được coi là khâu quan trọng trong nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Theo số liệu bảng 2.3 cho thấy: Số lượng tờ khai XNK mà Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ giải quyết được trong giai đoạn 2013 – 2017 tăng khá ổn định, phù hợp với biến động tăng, giảm của kim ngạch XNK hàng hóa như phân tích phía trên. Có được kết quả này là do năm 2016 nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi và đặc biệt là sự cố gắng vượt bậc của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước

Giá trị nộp ngân sách Nhà nước của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ giai đoạn 2013 – 2017 có xu hướng giảm dần.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là do thuế suất của một số mặt hàng đã giảm dẫn đến sự suy giảm trong tổng số thu ngân sách nhà nước. Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa luận: Thực trạng về giám sát hàng tại cảng Đình Vũ

One thought on “Khóa luận: Tổng quan về xuất nhập khẩu tại cảng Đình Vũ

 1. Pingback: Khóa luận: Hoàn thiện giám sát xuất khẩu tại cảng Đình Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464