Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần Gavi Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam.

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam. Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GAVI VIỆT NAM.

Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần (100% vốn tư nhân).

Quy mô: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam được thành lập vào 10/03/2014 theo Giấy phép Kinh doanh số 200992014 do sở KH & ĐT Hải Phòng phê duyệt.

Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam là doanh nghiệp tư nhân, được tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được phép mở tài khoản tại ngân hàng, có quyền quyết định các vấn đề trong quá trình kinh doanh của công ty theo khuôn khổ Việt Nam.

Công ty có điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Công ty chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.

Công ty tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh, được hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính.

Công ty có Báo cáo tình hình tài chính riêng, được lập các quỹ theo quy định của pháp luật.

Trong những năm qua sự hình và phát triển của Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam đã và đạt được bước chuyển mình mang tính đột phá cả về uy tín cũng như quy mô. Công ty không ngừng mở rộng các lĩnh vực kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như khai thác tối đa tiềm năng sẵn có của công ty mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Dịch Vụ Viết Tốt Nghiệp Khóa Luận Ngành Kế Toán – Kiểm Toán

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.

Nắm được nhu cầu phát triển không ngừng của xã hội Công ty luôn tìm hướng kinh doanh đa dạng ngành nghề kinh doanh mới cho mình. Không tập trung quá sâu vào một ngành mà Công ty đã đa dạng nhiều ngành nhưng không vì thế mà lỏng lẻo trong công tác quản lý. Ngành nghề chính của công ty là:

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam.

Để đảm bảo khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh thì cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trực tiếp với sự lãnh đạo từ trên xuống dưới, từ giám đốc đến các phòng ban để thực hiện việc điều hành quản lý điều hàng các hoạt động kinh doanh kinh doanh của công ty. Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

Bộ máy quản lý điều hành kinh doanh kinh doanh gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng và trình độ kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong doanh nghiệp lấy hiệu quả kinh doanh kinh doanh là chính.

Giám đốc

là người có quyền hành cao nhất trong công ty. Giám đốc chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh kinh doanh của toàn công ty, từ việc xây dựng chiến lược, tổ chức thực hiện đến việc kiểm tra, đánh giá điều chỉnh và lựa chọn các phương án và huy động

Phòng kế toán, hành chính:

 • Quản lý công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán nhằm phục vụ và đánh giá đúng, trung thực nhất về tài chính của công ty, nhằm đánh giá, tham mưu trong vấn đề quản lý, kinh doanh cho Ban giám đốc.
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ thu chi tài chính của Công ty
 • Lập và quản lý các sổ sách kế toán theo quy định của chế độ Tài chính-Kế toán hiện hành.
 • Lập, trình ký, chuyển nộp các báo cáo thuế, báo cáo kế toán, báo cáo thống kê định kỳ theo chế độ Tài chính- Kế toán hiện hành.
 • Mở sổ sách, lưu trữ các chứng từ có liên quan đến việc giao nhận.
 • Cập nhật phản ánh kịp thời đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, thường xuyên đối chiếu và xử lý kịp thời các sai sót kế toán.

Phòng kinh doanh:

 • Giúp giám đốc hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty. Khai thác khách hàng, tìm việc và kí kết hợp đồng kinh tế, phụ trách việc hoàn thiện các thủ tục thanh toán công nợ, cũng như các tài liệu công nợ, nghiệm thu phương án kinh doanh, bàn giao tài liệu… đồng thời phối hợp với phòng kế toán để xác định chính xác số công nợ của khách hàng, có kế hoạch thu nợ và khai thác khách hàng
 • Với đặc thù là công ty thương mại nên việc giao hàng đúng hẹn, đúng mẫu mã chất lượng là việc vô cùng quan trọng. Vì vậy phòng giao nhận luôn có người túc trực và sẵn sàng đi lấy hàng và giao hàng bất cứ khi nào khách yêu cầu.

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam.

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Phòng kế toán hạch toán mọi nghiệp vụ kế toán liên quan đến công ty, thực hiện mọi công tác kế toán nhận và xử lý chứng từ luân chuyển, ghi chép tổng hợp và lập báo cáo tài chính.

Chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên

Kế toán trưởng

Là người chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc tổ chức chỉ đạo thực hiện hướng dẫn công tác kế toán trong công ty. Kế toán có chức năng nhiệm vụ chỉ đạo chung đối vớimọi hoạt động của bộ máy kế toán trong công ty, bao gồm các mối quan hệ tài chính với cơ quan thuế, kiểm toán, lập bảng biểu về tình hình kinh doanh kinh doanh của công ty.

Thường xuyên tham mưu giúp cho ban giám đốc thấy rõ mọi hoạt động kinh doanh kinh doanh của đơn vị mình. Từ đó đề ra biện pháp xử lý.

Kế toán bán hàng:

Theo dõi chi tiết xuất nhập và tồn kho hàng hoá, cuối tháng cần có chứng từ gốc để lập báo cáo tổng hợp nhập xuất, tồn kho hàng hoá. Theo dõi doanh thu, giá vốn và xác định kết quả kinh doanh.

Kế toán vốn bằng tiền kiêm kế toán tiền lương:

Theo dõi vốn bằng tiền như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay, đồng thời theo dõi tình hình tăng giảm và trích khấu hao tài sản cố định, thanh toán số lương phải trả cho từng người.

Thủ quỹ:

Theo dõi tình hình thu chi và quản lý tiền mặt căn cứ vào các chứng từ hợp pháp, hợp lệ để tiến hành xuất, nhập quỹ và ghi chép sổ quỹ. Thủ quỹ hàng ngày còn phải lập báo cáo thu chi tồn quỹ.

2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.

Công ty thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản, chế độ chứng từ theo quy định về hệ thống tài khoản do Bộ tài chính ban hàng theo thông tư 133/2016/ QĐ-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC.

 • Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 cùng năm.
 • Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép là: Đồng Việt Nam, đơn vị tính: đồng
 • Phương pháp khấu hao: Phương pháp khấu hao đường thẳng.
 • Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.
 • Phương pháp tính giá xuất kho: Theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ.
 • Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.

2.1.4.3. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty. Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

Sổ sách sử dụng: – Sổ nhật ký chung.

Sổ chi tiết TK131, 112…

Sổ cái các TK 511, 515, 111, 112, 131,331, 632, 911…..

Bảng tổng hợp chi tiết TK131,156.

Hình thức kế toán áp dụng:

 • Là một đơn vị kinh doanh với quy mô vừa và nhỏ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh khá nhiều, do đó để hệ thống hóa và tính các chỉ tiêu kế toán theo yêu cầu quản lý, đồng thời có đội ngũ kế toán tương đối đồng đều về mặt chuyên môn, bởi đều được đào tạo qua các trường lớp từ bậc trung học đến đại học. Vì vậy đơn vị chọn hình thức kế toán:” Nhật ký chung”.
 • Đặc trưng cơ bản của hình thức nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi vào sổ nhật ký, mà trọng tâm là nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế( định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật ký chung để ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung sau đó căn cứ vào số liệu của sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ cái và lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra, đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập các báo cáo tài chính.

Về nguyên tắc, tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh có trên sổ Nhật ký chung cùng kỳ.

2.1.4.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán

Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản.
 • Báo cáo tình hình tài chính – Mẫu B01a- DNN.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh – Mẫu B02 – DNN.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Mẫu B03 – DNN
 • Thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu B09 – DNN.

Ngoài ra công ty còn lập các báo cáo kế toán khác theo yêu cầu của nhà nước như báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp… và theo yêu cầu quản trị của doanh nghiệp như: Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước…

2.2 Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam

2.2.1. Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

2.2.1.1. Thủ tục nhập, xuất kho trong công tác kế toán tại Công ty

a. Thủ tục nhập kho hàng hóa

Trước hết, căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, lượng hàng dự trữ trong kho và đơn đặt hàng của các khách hàng và dự kiến hàng bán lẻ trong tuần, phòng kinh doanh sẽ lập kế hoạch thu mua hàng hóa. Khi đã tham khảo bảng báo giá hợp lý của các nhà cung cấp, phòng kinh doanh trình đưa kế hoạch mua hàng để giám đốc ký xét duyệt. Sau khi thông qua quyết định mua hàng, Giám đốc sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng mua bán và giao dịch mua bán bắt đầu được tiến hành.

Hàng hóa Công ty mua về phải có hóa đơn và lập biên bản giao nhận hàng hóa. Căn cứ vào số liệu thực tế và hóa đơn hoặc biên bản giao nhận hàng, kế toán lập phiếu nhập kho hàng hóa thành 2 liên:

 • Liên 1: Thủ kho giữ để vào thẻ kho
 • Liên 2: Phòng kế toán làm căn cứ ghi sổ

Thông thường bên bán giao ngay tại kho nên sau khi kiểm tra chỉ nhập kho số hàng hóa đúng phẩm cấp đã ký kết lúc mua, số còn lại không đủ tiêu chuẩn thì trả lại cho người bán. Cách tính giá hàng hoá nhập kho:

Công ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Chi phí tính váo giá mua hàng hóa nhập kho trong trường hợp công ty vận chuyển, nếu bên bán vận chuyển tới kho của công ty thì giá của hàng hóa nhập kho chi bao gồm giá trên hóa đơn GTGT chưa có VAT (nếu có).

b. Thủ tục xuất kho hàng hóa

Khách hàng đến mua hàng, phòng kinh doanh nhận đơn hàng và chuyển cho kế toán bán hàng. Kế toán bán hàng kiểm tra xem hàng hoá có đủ không và tiến hành lập phiếu xuất kho cho khách hàng.

Phiếu xuất kho được lập thành 2 liên:

 • Liên 1: Chuyển cho thủ kho
 • Liên 2: Lưu tại phòng kế toán

Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho để tiến hành xuất kho hàng hoá. Kế toán căn cứ vào Phiếu xuất kho lập hoá đơn GTGT (Giám đốc ký duyệt) và biên bản giao nhận hàng hoá. Nhân viên giao nhận hàng hoá nhận hàng và chứng từ gồm: Hoá đơn GTGT và biên bản giao nhận hàng hoá giao cho người mua.

Cách tính giá hàng xuất kho: do công ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ nên giá của hàng hóa xuất kho được xác định như sau:

Trị giá xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá bình quân cả kỳ

Do công ty tính giá hàng hóa xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ nên trên phiếu xuất kho chỉ ghi số lượng không ghi số tiền.

Ví dụ 1 về mua hàng hóa nhập kho: Ngày 05/12/2018 Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam mua Giầy của Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam theo hóa đơn số 0001012, trị giá mua chưa có thuế GTGT 10%: 53.640.000 đồng, chưa thanh toán, bên bán giao tại kho cho công ty. Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

Giầy Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam mua về của Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam được vận chuyển tới tại kho của Công ty nên giá thực tế của Giầy nhập kho là giá ghi trên hóa đơn chưa có thuế GTGT, số tiền: 53.640.000, đồng

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Hôm nay, ngày 05 tháng 12 năm 2018, Chúng tôi gồm :

Bên A ( Bên giao hàng): Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam

Đại diện: ông La Hồng Minh – Chức vụ : Nhân viên phòng kinh doanh.

Mã số thuế: 0200655934

Địa chỉ: Xã Thiên hương – Huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng

Điện thoại/Fax: 0225 3645 392

Số tài khoản: 217105269 tại Ngân hàng Á Châu ACB – CN Thủy Nguyên

Bên B ( Bên nhận hàng ): Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam

Mã số thuế: 0201580090

Đại diện: ông Đinh Quang Thắng – Chức vụ : Nhân viên phòng kinh doanh.

Địa chỉ: Số 1 Lê Hồng Phong – Ngô Quyền – Hải Phòng

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản: 0531 0078 2161 – Vietcombank – Hải Phòng

Hai bên cùng nhau thống nhất lập biên bản giao thực tế số lượng, chủng loại hàng hóa cụ thể như sau:

2.2.1.2. Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam.

Hàng hóa trong công ty có nhiều mặt hàng khác nhau, trong mỗi mặt hàng có nhiều chủng loại khác nhau vì vậy hạch toán hàng tồn kho phải đảm bảo theo dõi được tình hình biến động của hàng hóa. Hạch toán chi tiết được tiến hành song song với hạch toán tổng hợp nhằm quản lý chặt chẽ hơn tình hình biến động tài sản của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam án dụng phương pháp kế toán chi tiết hàng hóa là phương thức mở “Thẻ song song”. Phương pháp hạch toán hàng hóa tồn kho là phương pháp kê thường xuyên. Dưới đây là sơ đồ phương pháp thẻ song song:

Ví dụ minh họa:

Tiếp theo ví dụ 1 về nhập kho hàng hóa: Ngày 05/12/2018 Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam mua Giầy của Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam theo hóa đơn số 0001012, trị giá chưa có thuế GTGT 10%: 53.640.000 đồng, chưa thanh toán.

Tại kho: Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho ghi vào thẻ kho.

Tại phòng kế toán: Kế toán ghi chi tiết hàng hóa tiến hành ghi sổ chi tiết hàng hóa tương ứng. Cuối kỳ, căn cứ vào sổ chi tiết hàng hóa, kế toán lập Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn hàng hóa.

Tiếp theo ví dụ 2 về xuất kho hàng hóa: Ngày 07/12/2018 Công ty xuất bán Giầy cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Phát, chưa thu tiền.

Tại kho: Căn cứ vào phiếu xuất kho, thủ kho ghi vào thẻ kho.

Tại phòng kế toán: Kế toán ghi chi tiết hàng hóa tiến hành ghi sổ chi tiết hàng hóa tương ứng. Cuối tháng, căn cứ vào sổ chi tiết hàng hóa, kế toán lập sổ tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn hàng hóa.

2.2.2 Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam đã sử dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Theo phương pháp này, tình hình biến động nhập, xuất, tồn kho hàng hóa tại công ty được ghi chép, phản ánh một cách thường xuyên, liên tục vào các sổ sách kế toán có liên quan.

 • Chứng từ kế toán sử dụng:
 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho
 • Hóa đơn GTGT …
 • Tài khoản kế toán sử dụng:
 • TK 156: Hàng hóa
 • TK liên quan: TK331, TK156,TK133……
 • Trình tự ghi sổ:

Ví dụ minh họa:

Tiếp theo ví dụ 1: Ngày 05/12/2018 Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam mua Giầy của Công ty TNHH Công Nghiệp Giầy AURORA Việt Nam theo hóa đơn số 0001012, trị giá chưa có thuế GTGT 10%: 53.640.000 đồng, chưa thanh toán.

Căn cứ vào phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, kế toán ghi vào Nhật ký chung. Từ sổ Nhật ký chung, kế toán lập Sổ cái tài khoản 156, Sổ cái TK 133, Sổ cái TK331.

Tiếp theo ví dụ 2: Ngày 07/12/2018 Công ty Cổ phần Gavi Việt Nam xuất bán Giầy cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Phát, chưa thu tiền.

Ngày, 7/12/2018, khi xuất kho kế toán viết phiếu xuất kho chỉ ghi số lượng Giầy các loại bán cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Phát mà chư biết được giá vốn của giầy xuất kho. Cuối tháng, kế toán căn cứ vào sổ chi tiết hàng hóa để tính đơn giá bình quân tháng 12 cho các loại Giầy rồi lập Bảng kê xuất kho các loại giầy như bảng kê số số BK01/12… ghi trị giá hàng xuất kho trong tháng.

Căn cứ vào Bảng kê xuất kho hàng hóa số BK01/12 …, kế toán ghi vào nhật ký chung. Từ sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào Sổ cái tài khoản 156, sổ cái TK 632

Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 338: Phải trả, phải nộp khác (3381)

Có các TK có liên quan

Cuối kỳ, Công ty tiến hành kiểm kê hàng hóa tồn kho. Kế toán thực hiện so sánh, đối chiếu giữa sổ chi tiết hàng hóa với số lượng thực tế tại kho. Không có sự chênh lệch về giá trị hay số lượng giữa hàng hóa tồn thực tế trong kho và hàng hóa tồn trên sổ sách. Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện kế toán tại doanh nghiệp

One thought on “Khóa luận: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gavi

 1. Pingback: Khóa luận: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Gavi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464