Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Khai thác các giá trị lịch sử văn hóa để phát triển du lịch tỉnh Bình Định dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việt Nam là một dân tộc có bề dày lịch sử truyền thống với hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đồng thời có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trong những năm gần đây, du lịch văn hóa đã và đang trở thành xu hướng phổ biến của du lịch toàn thế giới. Hơn nữa, du lịch văn hóa còn được xem là sản phẩm đặc thù của các nước đang phát triển. Với nền tảng và qui mô phát triển không lớn, các nước đang phát triển không có thế mạnh xây dựng những điểm du lịch đắt tiền, những trung tâm giải trí tầm cỡ và hiện đại, đồ sộ như các nước phát triển, mà thường dựa vào nguồn du lịch tự nhiên và sự đa dạng trong bản sắc dân tộc, đem lại giá trị lớn cho cộng đồng xã hội. Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Đối với nước ta, du lịch văn hóa cũng được xác định như một trong những loại hình du lịch đặc thù, có thế mạnh và tiềm năng phát triển lớn, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế. Trong Nghị quyêt đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu rõ:” Phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của đát nước theo hướng du lịch văn hóa, sinh thái, môi trường; xây dựng các chương trình và cac điểm hấp dẫn du lịch về văn hóa, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh”

Bình Định là một tỉnh có tài nguyên du lịch tự nhiên cũng như nhân văn đa dạng và phong phú. Hiện nay loại hình du lịch văn hóa là thế mạnh của du lịch tỉnh nhà. Với 231 di tích trong đó có 33 di tích lịch sử – văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, 50 di tích lịch sử – văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh đã tạo nên nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn du khách như: tháp chăm, Bảo tàng Quang Trung, Võ cổ truyền, ẩm thực…Bình Định cũng được mệnh danh là “Đất võ trời văn”, nơi sản sinh nhiều anh hùng hào kiệt, nơi sinh ra hoặc trưởng thành của nhiều nhà văn hóa, nhà cách mạng lớn của dân tộc. Bình Định còn tự hào là cái nôi của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, quê hương của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ, quê hương của các loại hình nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Bài Chòi… Cộng thêm vào đó là các điều kiện về vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở vật chất, công tác tổ chức quản lý được các Cấp, các Ngành quan tâm đầu tư phát triển.

Nhìn chung đã có nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch nhưng hầu hết đều qui mô nhỏ lẻ, tự phát, chưa có tính đồng bộ cao hoặc có những dự án lớn nhưng vẫn còn trong tình trạng dang dở đang xây dựng và căn cứ vào tình trạng thực tế việc khai thác sản phẩm du lịch cũng cho thấy sản phẩm du lịch văn hóa đây còn đơn điệu, nghèo nàn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa mang tính đặc trưng của địa phương làm hài lòng và thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của khách du lịch, nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu kỹ, còn bỏ ngõ dẫn tới việc chưa thể thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Bình Định. Căn cứ vào nghiên cứu thực trạng và tính cấp bách của vấn đề, là sinh viên của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, khoa Du Lịch em đã lựa chọn đề tài “Khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử để phát triển du lịch tỉnh Bình Định” nhằm tìm ra những định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh trong thời gian tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Du Lịch

2. Mục đích nghiên cứu Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

 • Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa.
 • Góp phần phát triển du lịch văn hóa Bình Định.
 • Góp phần bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

 • Tài nguyên du lịch văn hóa.
 • Di sản văn hóa Bình Định
 • Các tổ chức, quản lý, cơ sở vật chất, sản phẩm du lịch văn hóa.
 • Tài liệu, thực tế các hoạt động du lịch văn hóa đang tồn tại.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi về không gian: Nghiên cứu thực tế hoạt động khai thác sản phẩm du lịch văn hóa trên địa bàn các huyện, thành phố (Qui Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, An Nhơn).
 • Phạm vi về thời gian: Số liệu, tài liệu sẽ thu thập từ thời điểm (2005 đến nay). Các định hướng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh và các giải pháp được đưa ra trong thời gian tới

4. Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu
 • Phương pháp thống kê, phân loại, so sánh
 • Phương pháp khảo sát thực địa
 • Phương pháp điều tra xã hội học

5. Bố cục luận văn Luận văn

Gồm 119 trang. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục, tài liệu tham khảo, luận văn chia làm 3 chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa và các điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định.
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bình Định
 • Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

6. Đóng góp của luận văn

 • Hệ thống hóa giá trị các tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Bình Định.
 • Qua khảo sát thực tế về hoạt động du lịch văn hóa của tỉnh từ đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của du lịch văn hóa tỉnh Bình Định.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định.

CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ – GIÁ TRỊ VĂN HÓA LỊCH SỬ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH.

1.1. Văn hóa Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

1.1.1 Các khái niệm về văn hóa.

Lịch sử dạy rằng văn hóa luôn luôn là một điều kiện sống còn của dân tộc. Không phải ngẫu nhien mà Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo đã nhấn mạnh “Nước Đại Việt ta từ trước, vốn sinh nền văn hiến đã lâu” và ông khẳng đing sức mạnh của nền văn hóa trong chiến tranh giả phóng đất nước “ Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. Lịch sử chứng minh trong những bước hiểm nghèo nhât của dân tộc, văn hóa luôn là sức mạnh phát huy tiềm năng vô tận của nhân dân ta về trí tuệ, tài năng, tình cảm và ý chí… Văn hóa giữ một vai trò hết sức quan trọng trên con đường phát triển và tiên bộ của các dân tộc và loài người.

‘Văn hóa’ có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Trong tiếng Việt “văn hóa” được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học thức, trình độ văn hóa, lối sống (nếp sống văn hóa); theo nghĩa chuyên biệt để chỉ trình độ phát triển cuare một giai đoạn ( văn hóa Đông Sơn)… Theo nghĩa rộng văn háo bao gồm tất cả, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại cho đén tĩn ngưỡng, phong tục, lối sống, lao động… Hầu như không có ranh giới rõ rệt giữa văn hóa và các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Vă hóa ở tác phong, thái độ khi tiếp xức của một cá thể, cộng đồng khác, với thiên nhiên, với đồ vật, với công việc… Chính cách hiểu rộng này, văn hóa mới là đối tượng đích thực của văn hóa học.

Tuy nhiên, ngay cả với cách hiểu rộng này trên thế giới cũng có hàng trăm định nghĩa khác nhau. Ta co thể đưa ra một vài định nghĩa tiêu biểu về văn hóa như sau: Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đaih của dân tộc rất quan tâm tới vấn đè văn hóa. Người định nghĩa văn hóa theo một cách rất riêng:” Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích sống của loài nười mới sáng tạo và phát sinh ra ngôn ngữ, chữ viêt, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáp, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”.

UNESCO nhìn nhận “Văn hóa” với ý nghĩa rộng rãi nhất của từ này: Đó là một phức thể – tổng thể các đặc trưng – diện mạo về tinh thần, vật chất, trí thức và tình cảm… khắc họa lên bản sắc của một cộng dồng gia đình, xóm, làng, vùng, miền, quốc gia, xã hội… Văn hóa không chỉ bao gồm nghệ thuật, văn chương mà cả những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ thống giá trị, những truyền thống, tín ngưỡng…

Khái niệm “Văn hóa” theo nghĩa hẹp của UNESCO: “ Văn hóa” là một tổng thể những hệ thống biểu trưng (kí hiệu) chi phối cách ứng xử và giao tiếp trong một cộng đồng, khiến côn gj đồng ấy có đặc thù riêng.

Với Tylor, lần đầu tiên văn hóa có một định nghĩa.”Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng nhất của nó, là toàn bộ phức thể bao gồm hiểu biết, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục và những khả năng vầ tập quán khác mà con người co được với tư cách là mọt thành viên của xá hôi”.

Theo PGS.TS Trần Ngọc Thêm:” Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên xã hội”.

Hội nghị lần thứ 4 BCHTW K7 cũng khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, động lực phát triển kinh tế xã hội, là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Khái niệm này là sát với đề tài nghiên cứu nhất. Bởi trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay, văn hóa đóng góp vai trò điều tiết tinh thần, góp phần khai thác các nhân tố tích cực trong nền kinh tế thị trường. Văn hóa góp phần thúc đẩy kinh tế vì văn hóa tham gia vào các sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ cao. Văn hóa gắn liền với sự phát triển xã hội, là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

1.1.2 Vai trò là động lực phát triển kinh tế của văn hóa

Với vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa có khả năng to lớn khơi dậy, nhân lên mọi tiềm năng, sức sáng tạo của con người, tạo ra nguồn lực nội sinh quyết định sự phát triển của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, nguồn gốc của sự giàu có và phát triển toàn diện của một đất nước không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, vốn kỹ thuật, mà yếu tố ngày càng trở nên quyết định chính là nguồn lực con người, là tiềm năng và năng lực sáng tạo của con người. Kinh tế tri thức thời kỳ mới của sự phát triển xã hội hiện nay bắt nguồn từ chính đặc điểm này. Tiềm năng, năng lực của con người không nằm ở đâu khác, mà nằm ngay trong văn hóa và do chính văn hóa trực tiếp tạo nên trong trí tuệ đạo đức tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh, sự thành thạo, tài năng của mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Chính vì khẳng định văn hóa là động lực mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nên trong những năm đổi mới vượt qua những hạn chế, thiếu sót đã từng xảy ra trước đây (chỉ nhấn mạnh một trong hai yếu tố đó hoặc không biết kết hợp chúng với nhau), Đảng ta thường xuyên nhấn mạnh vai trò của cả hai động lực: kinh tế và tinh thần và chỉ ra yêu cầu phải biết “kết hợp động lực kinh tế với động lực tinh thần” vì cả sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển văn hóa – xã hội.

Là động lực của sự phát triển, văn hóa còn thể hiện ở khả năng điều tiết, điều chỉnh các khuynh hướng, chiều hướng phát triển của xã hội và con người, hướng sự vận động tới cái tích cực, tiến bộ, nhân văn và hạn chế những biểu hiện tiêu cực thoái hóa, biến chất, đen tối… dẫn tới kìm hãm và thậm chí, sự tàn phá, xuống cấp của một xã hội, đặc biệt trong những điều kiện mới của nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Vai trò điều tiết, điều chỉnh này thông qua các chuẩn mực mà văn hóa đã xác định, bằng việc định hướng giá trị đối với con người và cộng đồng.

Trong sự liên hệ chặt chẽ và chi phối lẫn nhau giữa các hoạt động rất đa dạng của đời sống, cần phải hiểu rằng, văn hóa vừa là một thành tố gắn bó khăng khít vừa là thước đo trình độ phát triển của các lĩnh vực khác và của toàn xã hội. Do đó, với tư cách là mục tiêu của sự phát triển, văn hóa thể hiện trình độ phát triển ngày càng cao của con người và của xã hội.

Trong các lý thuyết về phát triển, một quan niệm được khẳng định hiện nay, là coi mục tiêu phát triển phải thể hiện ở sự nâng cao chất lượng sống của con người với đảm bảo sự hài hòa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, giữa mức sống cao với lối sống và nếp sống đẹp, không chỉ cho thiểu số mà phải cho đại đa số quần chúng và người lao động. Để đạt được mục tiêu đó, nhất thiết phải có sự phát triển cao về kinh tế, về cơ sở vật chất, kỹ thuật, song chỉ như thế thì chưa đủ và sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu chỉ lo tăng trưởng kinh tế, coi tăng trưởng là sự phát triển xã hội và làm tất cả với bất kỳ giá nào vì sự tăng trưởng đó, dù phải hy sinh về mặt văn hóa, xã hội, hy sinh và phá hoại sự phát triển phẩm giá con người. Trong những trường hợp như thế, có tăng trưởng nhưng không có phát triển, trái lại là sự “phản phát triển”.

Từ vị trí của văn hóa là mục tiêu của sự phát triển cần phải nắm chắc mối quan hệ giữa kinh tế với văn hóa, văn hóa với kinh tế, trong đó đặc biệt chú ý luận điểm quan trọng trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5: “Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện”.

Sự kết hợp kinh tế với văn hóa, văn hóa với phát triển đang là yêu cầu bức xúc của tất cả các quốc gia, dân tộc hiện nay, đúng như nhận định của F.Mayor – nguyên Tổng Giám đốc UNESSCO: Hễ nước nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách rời môi trường văn hóa thì nhất định sẽ xảy ra những mất cân đối nghiêm trọng cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy yếu rất nhiều.

1.2. Lịch sử

1.2.1 Các khái niệm về lịch sử Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Lịch sử là toàn bộ hoạt động của con người diễn ra trong quá khứ từ khi xuất hiện cho đén nay, được con người ghi nhớ và truyền lại. Lịch sử là qáu khứ chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và là nguồn dữ liệu quý giá để đánh giá sự phát triển ở hiện tại.

Lịch sử là quá khứ, là nơi chứa đựng giá trị văn hóa, là nguồn dữ liệu để tham chiếu kinh nghiệm cha ông vào sự phát triển hôm nay.

Đó là hồn cốt, truyền tải những giá trị truyền thống, mà nếu không có lịch sử không thể hiểu được vị trí của hiện tại, với ý nghĩa đó thì nếu lịch sử còn thì văn hóa còn, và văn hóa còn thì dân tộc còn.

Lịch sử là sự trung thực của những sự thật khách quan và không ai có thể chọn lịch sử, mà nhờ lịch sử nên con người và thời đại được định hình.

Bác Hồ của chúng ta đã chỉ rõ “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Theo đó, “Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta.

Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước, tiếng để muôn đời”.

Lịch sử truyền tải những giá trị truyền thống giúp ta hiểu được vị trí của hiện tại. Lịch sử là sự phản ánh trung thực của sự thật khách quan, không ai có thể thay đổi lịch sử mà nhờ lịch sử con người và thời đại biến đổi để phù hợp với hiện tại.

Lịch sử và cuộc sống là một quá trình phát triển biện chứng mà hôm nay phải là sự kế thừa và phát triển của hôm qua và chuẩn bị cho hôm sau.

Về phương diện này, lịch sử là cả một kho tàng kinh nghiệm vô cùng phong phú mà con người cần nhận thức để rút ra những bài học.

1.2.2.Vai trò của truyền thống lịch sử đối với kinh tế xã hội đương đại. Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

“Ôn cố tri tân” là một nhu cầu của con người đã trưởng thành và có ý thức được cuộc sống và vận mệnh của mình, luôn muốn vươn lên để nhận thức và cải tạo thế giới.Vì thế, có thể khẳng định rằng, có lịch sử mới có tương lai. Lịch sử dạy chúng ta tổ tiên ông cha ta đã lập quốc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như thế nào, đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Do đấy, đối với chúng ta, nếu không quan tâm đến lịch sử là có tội với tổ tiên.

Theo đó, từ nhận thức dựng lại quá khứ tiến lên nhận thức bản chất của lịch sử, để từ đó khám phá ra những đặc điểm và quy luật phát triển của lịch sử, cung cấp những cơ sở khoa học để hoạch định con đường phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc cũng như của mỗi cộng đồng cư dân trên mọi lĩnh vực.

Vấn đề là liệu chúng ta có đủ bản lĩnh và trí tuệ để học một cách thực sự và nghiêm túc tất cả các bài học lịch sử hay không thôi chứ bài học lịch sử nào cũng đều hết sức quý giá.

Lịch sử là quá trình phát triển khách quan của xã hội loài người nói chung cũng như của mỗi quốc gia, dân tộc.

Lich sử như một dòng chảy không ngừng từ khi con người xuất hiện, phát triển liên tục đến ngày nay và cả mai sau.Lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong kho tàng tri thức nhân loại cũng như trong mọi hoạt động của con người, trong nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. Sử học đáp ứng một nhu cầu tự nhiên và ngày càng nâng cao của con người vì ai cũng cần biết mình sinh ra từ đâu và quá khứ như thế nào. Chúng ta không thể hình dung được sự tồn tại và phát triển của loài người nếu như chúng ta bị tách rời khỏi quá khứ hoặc với cả một quá khứ mù mịt.

Nếu Lịch sử dân tộc ngừng chảy, hoặc chảy không mạnh, nó sẽ sinh ra một thế hệ con người Việt Nam mới “vô thức”.Có thể nói đó như là những người máy, không có quê hương, đất nước, gia đình, dòng họ, không có sự yêu thương đùm bọc, chia sẻ, thêm vào đó là sẵn không có sự tôn trọng, thích thì làm, không có trên có dưới, xem thường các đạo lý mà trước hết là đạo làm người.

Những tri thức lịch sử trang bị cho chúng ta những kiến thức tinh hoa của văn hóa nhân loại, của dân tộc để học hỏi, giao lưu, hội nhập. Xu hướng toàn cầu hóa hiện nay đã làm cho các quốc gia dân tộc không phân biệt thể chế chính trị xích lại gần nhau. Vì thế, muốn hội nhập phải nói rõ lịch sử dân tộc mình cho thế giới hiểu đúng. Đồng thời, nước ta là nước đang phát triển, cầnphải học hỏi kinh nghiệm của các nước khác. Vì vậy, việc tìm hiểu lịch sử nước ngoài, nhất là lịch sử các nước láng giềng trong khu vực, các nước lớn có quan hệ mật thiết với chúng ta để hiểu họ và học hỏi tinh hoa văn hóa của họ là điều không thể thiếu.

Kiến thức lịch sử có tác dụng to lớn trong giáo dục các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ truyền thống, bản sắc dân tộc để không bị hòa tan khi hội nhập với thế giới, khu vực. Lịch sử là bản thân những hoạt động xã hội loài người, dân tộc trên tất cả các lĩnh vực với những biểu hiện muôn màu, muôn vẻ, mà nhờ đó con người có thể đúc kết được các kinh nghiệm làm gương cho đời sau.Những bài học kinh nghiệm của lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc còn có ý nghĩa sâu sắc trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Vì vậy, muốn phát triển đất nước trong điều kiện hiện nay, phải hiểu sâu sắc các bài học kinh nghiệm của quá khứ và phải biết sử dụng những hiểu biết về lịch sử vào thực tiễn sinh động phong phú, đa dạng.

Không chỉ có vậy, lịch sử là cơ sở quan trọng bậc nhất để trang bị một hệ thống kiến thức về cội nguồn dân tộc, về các thành quả xây dựng và bảo vệ đất nước, về các giá trị tiêu biểu của truyền thống, văn hóa dân tộc và nhân loại để từ đó, bồi dưỡng các giá trị của truyền thống của dân tộc, nhất là chủ nghĩa yêu nước, ý chí độc lập tự cường, tinh thần nhân ái..; từ đó xây dựng phẩm chất và bản lĩnh con người Việt Nam.

Lịch sử co vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách, lòng yêu nước và sự hiểu biết, nhận thức về truyền thống dân tộc của con người nói chung.

Lịch sử tạo niềm tin cho chúng ta qua các bằng chứng chứng xác thực (không phải bằng mệnh lệnh).

Lịch sử cung cấp cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu về cách xử lý tình huống thông minh của người xưa trong cuộc sống, nhất là trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Lịch sử giáo dục lòng yêu nước qua các tấm gương khắc phục khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh, xả thân vì nước, thể hiện tinh thần “mình vì mọi người”.Qua đó chúng ta ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội, Tổ quốc.

Lịch sử là bộ môn khoa học, về mặt văn hóa nó gắn liền với hình hài đất nước đó là dòng sông, bến nước, sân đình, cây đa, giếng nước, lũy tre làng, là gia đình, tổ tiên.

Lịch sử nuôi dưỡng thế hệ con người Việt Nam, giáo dục góp phần hình thành cái tâm, tính, cần cù, chăm chỉ, sáng tạo, yêu thương đùm lẫn nhau, gắn tình yêu gia đình, làng xóm với quê hương đất nước.

Tóm lại chính nhờ có lịch sử, truyền thống từ lâu đời đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đã tạo nên những tính cách, những con người quật cường, không bao giờ bị khuất phục trước những thử thách khó khăn. Và đây cũng chính là động lực quan trọng thúc đẩy làm kinh tế, đưa đất nước Việt Nam phát triển kinh tê trong thời kì hội nhập.

1.3. Giá trị

Giá trị là một khái niệm xã hội có nghĩa là một vật chỉ có giá trị khi được đem trao đổi giữa người với người, nhưng mặt khác trước khi trao đổi vật đó phải được làm ra và như thế co nghĩa là phải có lao động. Trong những hoàn cảnh và tự nhiên khác nhau, tất cả những yêu tố này đều tham gia vào việc xác định giá trị.

Giá trị còn có ý nghĩa là một khái niệm trung tâm của khoa học.

Nền kinh tế là tập hợp các cơ sở vật chất và xã hội ở trình độ phát triển nhất định, có nhiệm vụ tạo ra, thay đổi v à dịch chuyển tiêu thụ các giá trị ấy: các giá trị ấy càng cao thì nền kinh tế ấy càng phát triển.

1.3.1 Giá trị xã hôi.

Giá trị xã hội là một khái niệm thuộc về văn hóa. Trước hết giá trị xã hội được xem xét trong các mối quan hệ với tiêu chuẩn CRITCRION với chuấn mực noum và giá trị value. Trong đó giá trị là các ao ước biểu hiện nhu cầu của cá nhân hay nhóm xã hội,biểu hiện nhu cầu của cá nhân hay nhóm xã hội trở thành much đích hành động của cá nhân hay nhóm xã hội đó. Giá trị có vai trò định hướng chung cho hành động.

Chuẩn mực là một bước cụ thể hóa của giá trị, là quy cách ứng xử, cách thức hành xử của cá nhân hay của nhóm. Nó thể hiện thể chế thành văn (như luật pháp), hay không thành văn (như phong tục tập quán).còn các tiêu chuẩn chính là khuôn mẫu trong các tình huống cụ thể. Nó là cái gắn kết với thực tiễn vô cùng đa dạng và phong phú trong đời sống xã hội. Dựa vào hai nhu cầu cơ bản của đời sống con người chia thành hai lĩnh vực khác nhau giá trị vật chất: kinh tế, vật chất, giàu có, khỏe mạnh…

Giá trị tinh thần: đạo đức, tâm linh, tri thức, học vấn…

1.3.2. Giá trị văn hóa. Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Giá trị văn hóa là khái niệm của nhiều bộ môn khoa học khác nhau: toán học, xã hội học, triết học, nghệ thuật, văn hóa học… do vậy trong mỗi bộ môn khoa học, khái niệm này mang nhưng nội hàm khác nhau. ở đây chúng ta tiếp cận văn hóa truyền thống để phát triển từ góc độ văn hóa học một bộ môn nghiên cứu theo tính liên ngành thì giá trị văn hóa được hiểu theo những nghĩa sau.

Thứ nhất, giá trị cũng như tập quán chuẩn mực tri thức đều là sản phẩm do con người tạo ra. sản phẩm tinh thần – yếu tố cốt lõi của văn hóa- giá trị – giá trị văn hóa là một hình thái của đời sống tinh thần. Nó phản ánh và kết tinh đời sống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần cuản con người.

Thứ hai, giá trị là thước đo chân lý: chân thiện mỹ của con người. Cho nên giá trị ở đây là nói giá trị xã hội nó gắn bó mật thiết với hoạt động đời sống của con người. Sự tồn tại và phát triển xã hội.

Giá trị văn hóa do con người tạo ra trong quá trình lịch sử. Nó có vai trò định hưóng cho mục tiêu phát triển, điều chỉnh hành vi, định hướng hành động của con người trong xã hội ấy.

Cũng như văn hóa, giá trị được sản sinh trong mối quan hệ tự nhiên của con người, mà giá trị nhân văn lại là đặc trưng cơ bản của văn hóa. Bởi trong văn hóa thì giá trị nhân văn là coi trọng nhân phẩm con người và cuộc sống hạnh phúc hiện thực thần thế của con người.

Khi đề cập đến giá trị văn hoa và nhân văn, người ta đề cập đến một loạt các hệ thống giá trị của từng tầng lớp, từng dân tộc, từng đất nước khác nhau mà có hệ giá trị văn hóa khác nhau: chẳng hạn Việt Nam hệ giá trị đề cao là lòng yêu nước , cần cù tính cộng đồng, tập thể… nhưng phương Tây, hệ giá trị đề cao là tính cá nhân, tự do, tự lập…

Từ việc nghiên cứu giá trị, giá trị văn hóa, đặc biệt văn hóa lịch sử mang tính truyền thống chúng ta càng thấy tính cấp thiết và quan trọng của nó trong việc phát triển xã hội đương đại. Đó là phương pháp luận cần được nghiên cứu sâu đối với hệ du lịch để phát triển bảo tồn giá trị văn hóa đặc biệt quan trọng này.

1.4. Du lịch

1.4.1 Khái niệm về du lịch Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Ngày nay, du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến không chỉ ở các nước phát triển mà còn ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo C.Mac:’ Thước đo văn minh của một con người là sử dungjkhoangr thời gin rỗi bổ ích. Do đó có thể hiểu du lịch là sử dụng thời gian rỗi của con người vào việc tham quan, giao lưu văn hóa”.

Dưới con măt các nhà kinh tế, du lịch không vhir là một hiện tượng xã hội đơn thuần mà nó phải gắn chặt với hoạt đọng kinh tế. Nhà kinh tế học Kalfiotis cho rằng:’ Du lịch là sụ di chuyển tạm thời của cá nhân hay tập thể từ nơi ở đến một nơi khác nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần, đạo đức , do đó tạo nên các hoạt động kinh tế”.

Tóm lại “Du Lịch” được hiểu là :

 • Sự di chuyển và lưu trú qua đêm tạm thời trong thời gian rảnh rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú nhằm mục đích phục hồi sức khỏe, nâng cao tại chỗ nhận thức về thế giới xung quanh, có hoặc không kèm theo việc tiêu thụ một số giá trị tự nhiê, kinh tế văn hóa và dịch vụ cho các cơ sở chuyeenn ghiệp cung ứng.
 • Một số lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu nảy sinh trong qáu trin hf di chuyern và lưu trú qua đêm tạm thời trong thời gian rảnh rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú với mục đích phục hồi sức khỏe nâng cao nhận thức tại chỗ về thế giới xung quanh.

Du lịch theo nguyên tiếng Hán là đi chơi có lịch trình, trong đó ‘du’ có nghĩa là dong chơi, ngao du, còn ‘lịch’ có nghĩa là lịch trình,là sự sắp xếp về thời gian. Chính vì nội dung này nên người ta mới co thể phân biệt du lịch được với các hình thức rời khỏi nơi cư trú thường xuyên khác như đi du học, đi học xa, làm xa…

Du lịch là một hoạt động xuất hiện từ rất lâu đời và hình thức ban đầu của nó co lẽ là hình thức du mục, du canh, du cư đi tìm nguồn thức ăn trong tự nhiên của người nguyên thủy, rồi đến các hoạt động đi khai phá tìm kiếm các vùng đất lạ của các lãnh chúa thời phong kiến. Người ta thường coi Christophor Columbur là người đầu tiê đi du lịch khi ông khám phá ra châu Mỹ. Ngày nay, cá loại hình du lịch càng được đa dạng hóa , chuyên môn hóa để đáp ứng một cách tốt nhất, đầy đủ nhất cho nhu cầu đi du lịch của du khách. Với sự phát triển mọi mặt về đời sống kinh tế,xã hội, du lịch đã trở thành một nhu cầu quan trọng của người dân nhiều nuơc trên thê giới. Muốn du lịch thực sự phát triển, khách du lịch càng ngày đông hơn, thì đòi hỏi phải có sự nỗ lực từ nhiều măt của nhiều bên. Trước tiên là phải phát triển kinh tế của người dân vì kin h tế là một phần tất yếu tạo nên hành trình du lịch. Sau đó là sự quản lý của nhà nước về du lịch , tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng cáo tuyên truyền, thu hút khách của nhà nước, của các hãng lữ hành Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Đối với nước talad một nước đang phát triển do vậy có thể nói một cách khách quan là điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở đón tiếp khách, các dịch vụ bổ sung và các loại hình du lịch như là du lịch mua sắm, du lịch tiêu dùng còn hạn chế. Nhưng been cạnh đó, nước ta có những điều kiện thuận lợi đó là tài nguyên du lịch thên nhiên như rùng, biển của nước ta rất phong phú và co giá trị, nước ta lai có bề dày lịch sử văn hóa với nhiều công trình kiến trúc tuy không to lớn đồ sộ nhưng rất tinh tế, độc đáo, nước ta còn có rất nhiều phong tuc tập quán đặc biệt có giá trị nhân văn sâu sắc. Đó chính là những điều kiện thận lơi để nước ta phát triển thế mạnh của mình là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, lịch sử. Đối với định hướng của Đảng va Nhà nước là phát triển văn hóa tiên tiến đậm đà bản săc dân tộc cùng với việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì việc phát triển du lịch đặc biệt là du lịch văn hóa đang trở thành điêm nóng, thành sự quan tâm của nhiều người , nhiều ngành.

1.4.2 Giá trị của văn hóa là nền tảng trong phát triển du lịch.

Theo Luật Du lịch ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2006: “Du lịch văn hóa là hình thức du lich dựa vào bả săc dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa”. Du lịch văn hóa được xem là tổng thể của du lịch – xem đso là một hiện tượng văn hóa nhằm thu hút khách ở các điểm du lịch phải mang tính văn hóa.

Du lịch văn hóa dựa trên tài nguyên du lịch là các giá trị văn hóa của một quốc gia, đó là giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Du lịch văn hóa chủ yếu dựa vào nững sản phẩm văn hóa, những lễ hội truyền thống dân tộc, kể cả những phong tục tín ngưỡng … để tạo sức hút đói với khách du lịch bản địa và từ khắp nơi trên thế giới.

Ngày nay, khi xác hội ngày càng phát triển con người ngày càng có nhu cầu cao trong việc nâng cai trình độ văn hóa, trình độ hiểu biết cá nhân. Con người cũng dùng thời gian rỗi của mình vào việc nghỉ ngơi tinh thần một cách tích cực, có thể xem các triển lãm, tham quan các viện bảo tàng, ca hát, chơi các loại nhạc cụ … đó là lí do du lịch văn hóa ngày càng phát triển.

Phần lớn các hoạt động du lịch văn hóa gắn liền với địa phương – nơi lưu trũ nhiều lễ hội văn hóa và cũng là nơi tồn tại đói nghèo. Khách du lịch ở các nước phát triển thường lựa chọn những lễ hội của các nước để tổ chức những chuyến du lịch nước ngoài. Bởi thế thu hút khách du lịch tham gia du lịch văn hóa tức là tao ra dòng chảy mới và cải thiện cuộc sống con người địa phương.

Đã là du lịch thì du lịch văn hóa cũng mang những tính chất nhất định của du lịch, song du lịch văn hóa tất nhiên cũng phải có những nét riêng biệt của nó. Trước tiên, đó là đặc trưng về tài nguyên – yếu tố đầu tiên quyêt định việc xây dựng một chương trình du lịch – tài nguyên của du lịch văn hóa đương nhiê là những đặc điểm văn hóa đặc trưng của một vùng, quốc gia như tài nguyên thiên nhiên gắn liền với nền văn hóa hay những tôn giáo, tâm linh… mà đã là văn hóa đặc trưng thì đươn nhiên mỗi nơi mỗi khác, trong khi tài nguyên của các loại hình du lịch khác lại có thể giống nhau, ví dụ như du lịch biển thì hầu nư ở mọi nơi đều giống nhau bởi chỉ cần có bãi biển đẹp và cơ sở phục vụ tốt là có thể tiên hành du lịch biển.

Vậy nên tóm lại đi du lịch chính là một hình thức để thẩm nhận các giá trị văn hóa như tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh… và học hỏi, bồi dưỡng, bảo tồn, phát triên nhưng nét đẹp văn ở địa phương đó.

1.4.3 Văn hóa du lịch là sự đòi hỏi khách quan trong giai đoạn phát triển hiện nay. Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Mỗi sản phẩm du lịch phải là một sản phẩm văn hóa

Du lịch Là một ngành kinh tế tổng hợp mang bản chất và nội dung văn hóa sâu sắc; trên cơ sở, nền tảng văn hóa dân tộc – vùng miền, hoạt động Du lịch luôn đem đến cho du khách những sản phẩm chứa đựng các giá trị nhân văn đặc sắc mang sắc thái bản địa. Điều đó cho thấy những sản phẩm du lịch cũng chính là những sản phẩm của văn hóa du lịch.

Sản phẩm du lịch trước hết là một loại hàng hóa nhưng là một loại hàng hóa đặc biệt, nó cũng cần có quá trình nghiên cứu, đầu tư, có người sản xuất với qui trình sản xuất khác nhau, có người tiêu dùng… như mọi hàng hóa khác. Sả n phẩm du lịch thường mang những đặc trưng văn hóa cao, thỏa mãn nhu cầu của các đối tượng du khách. Đó có thể là một chương trình du lịch diễn ra trong thời gian và không gian khác nhau. Sản phẩm du lịch thể hiện trong cáctour du lịch này chính là việc khai thác các tiềm năng, nguồn lực sẵn có trên một địa bàn hoặc được tạo ra khi biết kết hợp những tiềm năng, nguồn lực này theo những thể thức riêng của từng cá nhân hay một công ty nào đó. Xây dựng một chương trình du lịch (tour) chính là tạo ra một sản phẩm du lịch. Đó chính là việc khai thác các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các địa phương vào hoạt động du lịch; như việc đưa các loại hình nghệ thuật, dân ca, dân vũ, văn hóa ẩm thực hay các hình thức hoạt động thể thao, các hoạt động lễ hội truyền thống, trình diễn, diễn xướng dân gian…vào phục vụ du khách. Những hoạt động như vậy giúp cho du khách trực tiếp thẩm nhận và hưởng thụ, trải nghiệm văn hóa mà họ vốn có nhu cầu nhưng không biết tiếp cận như thế nào, ở đâu, thời gian nào…?

Sản phẩm du lịch thường được cụ thể hóa bằng các sản phẩm vật chất cung cấp cho du khách ở những nơi du khách dừng chân, nghỉ ngơi hay tham quan du lịch. Đó có thể là các vật phẩm, đồ lưu niệm; các chủng loại hàng hóa với mẫu mã, chất liệu, phương pháp chế tác đem đến nhiều công năng tiện ích khác nhau cho người sử dụng. Những sản phẩm này với những giá cả khác nhau được cung cấp đến tay người tiêu dùng là các du khách bằng những phương cách khác nhau. Chính phương cách đưa các sản phẩm mang nặng giá trị văn hóa đến với du khách là một biểu hiện cụ thể của Văn hóa Du lịch!

Sản phẩm du lịch còn là phong cách của người làm du lịch ở các vị trí và cương vị khác nhau tạo ra những hình ảnh mới ấn tượng đem lại sự hài lòng cho du khách. Sản phẩm du lịch không phải là những gì cao xa, đôi khi chỉ là một nụ cười thân thiện hay một câu xin lỗi, một lời cám ơn… của người làm du lịch hướng về du khách. Dưới góc độ này, sản phẩm du lịch là một khía cạnh của văn hóa du lịch.

Văn hóa du lịch là tạo ra được nhiều sản phẩm văn hóa cao.

Ngày nay, cùng với tốc độ phát triển nhanh của lĩnh vực du lịch, xu hướng tâm lý khách cũng có những thay đổi rõ rệt, tác động đáng kể tới nhu cầu cụ thể cho chuyến đi du lịch của mình. Họ không chỉ thực hiện chuyến tham quan, trải nghiệm điểm đến du lịch một cách thụ động mà còn chủ động đóng vai trò là chủ thể sáng tạo trong các hoạt động du lịch. Điều này có nghĩa là khách du lịch luôn mong muốn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động mang tính sáng tạo, nhằm sinh động hóa thêm những trải nghiệm của mình tại nơi họ tới tham quan. Thông qua quá trình tương tác này, vô hình chung họ cũng đã góp phần đáng kể vào làm giàu thêm bản sắc của sản phẩm du lịch tại điểm đến. Với đặc điểm này, khi so sánh với các loại hình du lịch khác, có thể thấy du lịch văn hóa là loại hình có ưu thế hơn hẳn trong việc bắt nhịp tốt với xu thế thay đổi của các dòng khách du lịch hiện nay. Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

Có thể khẳng định, du lịch đã thúc đẩy việc bảo vệ kho tàng văn hóa của quốc gia. Chính nhu cầu tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm của du khách đã thôi thúc chính quyền và người dân biết quý trọng, tự hào, quan tâm chăm lo gìn giữ bảo tồn, phục dựng và làm sáng tỏ, phát huy những giá trị vốn quý của di sản văn hóa. Hoạt động du lịch dựa vào di sản ở nhiều nơi như Huế, Hội An, Hạ Long…đã và đang trở thành cơ sở, động lực sinh kế chính, ngành nghề chủ yếu của người dân cũng như ngành kinh tế chủ lực của địa phương. Du lịch di sản vừa tạo ra thu nhập, việc làm vừa tạo động cơ, vừa tạo ra nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời hỗ trợ tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường hiểu biết, tôn trọng đa dạng và giao thoa các nền văn hóa, làm cơ sở hình thành quy tắc ứng xử phù hợp giữa người dân với khách du lịch và với di sản. Những lợi ích của du lịch di sản là không nhỏ và được chia sẻ đến doanh nghiệp, người dân. Một phần doanh thu từ du lịch di sản được quay trở lại tái đầu tư vào việc bảo tồn, tôn tạo, tôn vinh, phục dựng và quản lý di sản. Với ý nghĩa đó, du lịch di sản đóng góp to lớn cho bảo tồn và phát huy bền vững di sản văn hóa.

Tiểu kết chương 1

Với bề dày lịch sử dân tộc, hàng nghìn năm văn hiến, mảnh đất hình chữ S lưu lại cho mình rất nhiều những nét đẹp văn hóa, những giá trị lịch sử đáng tự hào, hãnh diện. Và trong thời đại phát triển, hội nhập, du lịch nói chung hay du lịch văn hóa nói riêng đã và đang trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi con người.

Trong chương I tác giả muốn nêu một cách cơ bản nhất các phương pháp lí luận về văn hóa, về lịch sử, về giá trị và về du lịch. Tác giả đi sâu phân tích vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội của văn hóa.

Giá trị văn hóa – giá trị xã hội. Du lịch và kinh tế. Du lịch và phát triển kinh tế, đặc biệt giá trị văn hóa là nền tảng trong phát triển du lịch trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có thể nhận định du lịch chính là những nét văn hóa ấn tượng nhát. Hay nói cách khác giá trị văn hóa chính là nền tảng của du lịch.

Giá trị lịch sử một mặt phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và mặt khác phải biết khai thác, và đưa những giá trị lịch sử đó vào phát triển kinh tế. Đó là một việc làm cần thiết của nhiều cấp nhiều ngành chức năng trong đó có ngành du lịch Việt Nam. Khóa luận: Khai thác giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Tổng quan về phát triển du lịch tại Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464