Khóa luận: Giải pháp thực hiện quản lý kế hoạch sử dụng đất

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp thực hiện quản lý kế hoạch sử dụng đất hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2017 và 2018 của quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 Giải pháp đẩy mạnh thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai.

Thực hiện phổ biến công khai, tuyên truyền rộng rãi phương án xây dựng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt ở những nơi công cộng, báo, đài tại địa phương.

Cụ thể hoá các điều khoản của Luật Đất đai 2013 và các văn bản dưới Luật có liên quan đến đất đai vào điều kiện cụ thể của quận; áp dụng các chính sách quản lý sử dụng đất đai;

Thực hiện nghiêm chỉnh việc quản lý đất đai theo quy hoạch bao gồm việc thẩm định dự án, xét duyệt dự án, thu hồi đất và giao đất phải theo đúng kế hoạch;

Kiến nghị bổ sung và xây dựng kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội theo quy định của pháp luật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Dịch Vụ Viết Tốt Nghiệp Khóa Luận Ngành Môi Trường

3.2 Giải pháp về chính sách. Khóa luận: Giải pháp thực hiện quản lý kế hoạch sử dụng đất

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai về thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở địa phương để có các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời điều chỉnh kịp thời kế hoạch hàng năm trong quá trình sử dụng đất, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của quận.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó đề xuất những chính sách mới với các cấp có thẩm quyền nhằm ưu tiên đầu tư phát triển cho quận

Huy động các nguồn vốn để xây dựng, đảm bảo cơ sở hạ tầng và nhà ở trước khi giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, công khai giá bồi thường, hỗ trợ để từng hộ giám sát đảm bảo sự công bằng;

Cải cách và công khai hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký nhu cầu sử dụng đất, nhất là đất ở, đất sản xuất kinh doanh;

Thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư phát triển đồng bộ và kết hợp các mục đích sử dụng đất; áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sử dụng đất, tận dụng không gian xây dựng; khai thác đất chưa sử dụng; bảo vệ tài nguyên đất, rừng, tài nguyên nước và môi trường.

3.3 Giải pháp về chủ trương và vốn đầu tư. Khóa luận: Giải pháp thực hiện quản lý kế hoạch sử dụng đất

Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện quy hoạch là nguồn vốn vì vậy phải phát huy mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả, có như vậy mới tạo bước đột phá thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển;

Uỷ ban nhân dân quận có kế hoạch sắp xếp ưu tiên thực hiện những công trình dự án, công trình trọng điểm các công trình về cơ sở hạ tầng, nhà ở phải đầu tư trước một bước, kế hoạch phát triển giao thông phải tập trung gắn với đô thị hoá.

Thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Một số giải pháp cụ thể nhằm thu hút vốn đầu tư như sau:

Huy động vốn:

 • Huy động tối đa các nguồn vốn trong nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn nước ngoài theo các Chương trình dự án của thành phố và sự liên kết của quận để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các hạng mục của quy hoạch sử dụng đất.
 • Tăng cường xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá tiềm năng kinh tế, du lịch, thương mại của quận để thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực có ưu thế,… Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức như: Đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần hoặc hàng năm,…
 • Chính sách đầu tư:
 • Có kế hoạch sắp xếp ưu tiên thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, các công trình về cơ sở hạ tầng, nhà ở phải đầu tư trước một bước; kế hoạch phát triển giao thông phải đầu tư tập trung và gắn với đô thị hoá;
 • Tạo môi trường đầu tư thuận lợi như môi trường về chính trị, thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng, bảo hiểm,…
 • Thay đổi các khoản thu liên quan đến đất đai phù hợp với những khoản thu về tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất…

3.4 Giải pháp để cải thiện công tác quản lý đất đai

Trong những năm qua, đặc biệt từ khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp.

Việc sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả hơn góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Tuy nhiên trong công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn quận cũng bộc lộ những hạn chế như: cấp Ủy Đảng, chính quyền một số địa phương thiếu sự quan tâm chỉ đạo, có lúc, có nơi còn buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn vẫn xảy ra. Khóa luận: Giải pháp thực hiện quản lý kế hoạch sử dụng đất

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, lập lại kỷ cương đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

 • Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp Luật Đất đai, và các nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ nhằm làm chuyển biến nhận thức của cấp Ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân trong quận; tạo sự đồng thuận trong dư luận đối với quá trình xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Pháp luật.
 • Chủ tịch UBND quận, các phường trong địa bàn quận: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm sử dụng đất như: Lấn chiếm xây dựng công trình trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND quận khi để tình trạng vi phạm sử dụng đất xảy ra trên địa bàn mình quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm; Khẩn trương rà soát, thống kê mọi trường hợp vi phạm sử dụng đất trên địa bàn mình quản lý trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai việc xử lý vi phạm; Kiểm tra lại việc quản lý, sử dụng, cho thuê đất công ích theo đúng quy định của Pháp luật.
 • Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ từng ngành tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định Pháp luật về đất đai; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các phường.

Đồng thời tăng cường sự phối hợp với Chủ tịch UBND quận và các phường trong quận trong việc kiểm tra phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Pháp luật đất đai trên địa bàn.

Với một số giải pháp quan trọng và thiết thực nêu trên, chắc chắn rằng trong thời gian tới tình trạng vi phạm đất đai sẽ không còn xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào nề nếp, ổn định và phát huy được giá trị, tiềm năng của đất.

3.5 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Quy định rõ trách nhiệm thực hiện, cắt giảm, lồng ghép các bước công việc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để rút ngắn thời gian thực hiện, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó trọng tâm là trình tự, thủ tục, phương pháp xác định giá đất tính bồi thường; việc xác định giá đất nông nghiệp trong khu dân cư, khu đô thị theo hướng bảo đảm phù hợp với giá trị quyền sử dụng đất và điều kiện về thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất; việc xác định giá đất tại khu vực giáp ranh để bảo đảm khả thi trong tổ chức thực hiện.

Nghiên cứu, đề xuất đa dạng các hình thức bồi thường, hỗ trợ và phương thức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm sinh kế lâu dài cho người có đất thu hồi.

Nghiên cứu, đề xuất đổi mới các phương thức tạo quỹ nhà, quỹ đất tái định cư gắn với các dự án phát triển nhà ở, phát triển đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn, các khu xen cư, các khu nhỏ lẻ…; nâng cao chất lượng các khu tái định cư đáp ứng yêu cầu của người có đất thu hồi; Bổ sung quy định hỗ trợ tái định cư để bảo đảm có chỗ ở và ổn định đời sống của người có đất ở thu hồi: hỗ trợ đối với trường hợp tái định cư tại chỗ trong thời gian chờ bố trí tái định cư; hỗ trợ đối với trường hợp giá trị nhà đất tại khu tái định cư lớn hơn giá trị đất bị thu hồi theo hướng hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách khuyến khích nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư.

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

1 Kết luận. Khóa luận: Giải pháp thực hiện quản lý kế hoạch sử dụng đất

1.1 Về công tác quản lý đất đai

Công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án đầu tư đã được UBND Quận chỉ đạo, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Các dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Việc giao đất, cho thuê đất đáp ứng cho nhu cầu phát triển của các ngành, các lĩnh vực và thực hiện đúng trình tự theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, công tác lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn một số bất cập như sau:

 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt chậm so với thời gian quy định.
 • Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất một số loại đất đạt thấp so với kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) đã được phê duyệt
 • Công tác triển khai thực hiện các dự án, công trình, các điểm dân cư nông thôn đã được Chính phủ, HĐND cho phép còn chậm.
 • Khả năng vốn đầu tư còn hạn hẹp, nhiều công trình, dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
 • Do tình hình biến động đất đai trên địa bàn tỉnh khá phức tạp, nhưng việc cập nhật chỉnh lý biến động về đất đai không kịp thời, do đó có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nhà nước đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp. Thực tế cho thấy các dự án trong thời gian qua đầu tư không tập trung, còn nhiều dự án nhỏ lẻ, đầu tư chưa đồng bộ

1.2 Về tình hình sử dụng đất Khóa luận: Giải pháp thực hiện quản lý kế hoạch sử dụng đất

1.2.1 Tình hình chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất.

Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai đã giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của luật đất đai như: Chấp hành quy định về đăng ký đất đai, lập đầy đủ thủ tục khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật, bàn giao đất cho Nhà nước khi có quyết định thu hồi…

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như: Tình trạng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu tài sản và nhà ở gắn liền với đất vẫn còn xảy ra.

1.2.2 Hiệu quả sử dụng đất

Trên địa bàn quận năm 2017 có nhiều dự án quy hoạch sử dụng đất, địa phương đã tăng cường công tác quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật đã góp phần ổn định an ninh, chính trị trật tự xã hội giúp người dân an tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Lê Chân được xây dựng trên cơ sở phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và hiện trạng sử dụng đất đai trên địa bàn trong thời gian qua, các nguồn lực và định hướng phát triển của các ngành trên địa bàn, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực.

Phương án kế hoạch sử dụng đất quận được xây dựng theo đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Phương án kế hoạch sử dụng đất của quận được xây dựng trên cơ sở xử lý, tổng hợp kết quả điều tra, nghiên cứu, định hướng các ngành, các lĩnh vực mang tính thực tiễn và kế thừa đồng bộ có căn cứ khoa học và mang tính khả thi cao, đảm bảo cho sự phát triển mang tính hài hoà giữa kinh tế – xã hội và an ninh, quốc phòng. Số liệu hiện trạng sử dụng đất là số liệu pháp lý đầy đủ và mới nhất từ kiểm kê, thống kế đất đai trên địa bàn quận năm 2017.

Quá trình lập kế hoạch sử dụng đất 2018 dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân quận; sự tham gia của các ban, ngành của quận và Ủy ban nhân dân các phường; Tham gia ý kiến của đại diện các tổ chức đoàn thể các phường, Tổ trưởng Tổ dân phố và đại diện các hộ dân nơi có đất bị thu hồi, bảo đảm tính khách quan và dân chủ trong xây dựng phương án.

Phân phối đất đai hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có, đáp ứng yêu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trong năm 2018. Phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận; phân bổ đất đai cho các mục đích quốc phòng an ninh, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng khu đô thị và khu dân cư; khai thác các tiềm năng thế mạnh của quận. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông – lâm nghiệp, tạo không gian rộng lớn bố trí phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế – xã hội, khai thác, tận dụng nguồn tài nguyên đất theo hướng sử dụng bền vững, tiết kiệm, hiệu quả.

2 Kiến nghị.

Đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Lê Chân;

Để tạo điều kiện cho địa phương quản lý hiệu quả về đất đai, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh địa giới hành chính quận giáp ranh với quận Ngô Quyền.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật để quản lý thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt tái định cư tập trung để phục vụ cho các dự án; đầu tư vào công tác quản lý đất đai như đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý hệ thống hồ sơ địa chính tại một số phường có tỷ lệ biến động lớn (phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương) và đo vẽ mới bản đồ địa chính phường Cát Dài và 1/2 phường An Biên; bố trí nguồn kinh phí để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn quận. Khóa luận: Giải pháp thực hiện quản lý kế hoạch sử dụng đất

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất của quận Lê Chân

One thought on “Khóa luận: Giải pháp thực hiện quản lý kế hoạch sử dụng đất

 1. Pingback: Khóa luận: Hiện trạng sử dụng đất ở Lê Chân Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464