Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Quang Hưng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 Đánh giá tình hình tài chính của công ty

3.1.1 Những kết quả đạt được Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

Qua việc phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng vốn và tài sản của Công ty cho thấy :

 • Tiền và các khoản tương đương của tiền chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tài sản ngắn hạn. Cho thấy rằng doanh nghiệp đang giữ lượng tiền ổn định.
 • Quy mô kinh doanh của công ty tăng từ năm 2016 – 2017., điều đó đã cho thấy quy mô hoạt động của Công ty càng được mở rộng, nhưng đến 2018 thì có sự thu nhỏ quy mô kinh doanh
 • Hàng tồn kho vẫn có nhưng chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản ngắn hạn. Điều này cho thấy doanh nghiệp chưa quản lí tốt về hàng tồn đọng.

Chỉ số khả năng thanh toán của công ty chưa được cải thiện qua các hệ số sau :

 • Hệ số khả năng thanh toán tổng quát có sự giảm dần từ 1,85 – 1,76 từ năm 2016-2018. Cho thấy được khả năng thanh toán của công ty giảm.
 • Khả năng thanh toán ngắn hạn tăng theo các năm. Từ 2,49 lần năm 2016 lên đến 5,15 lần năm 2018.
 • Khả năng thanh toán nhanh cũng tăng trong giai đoạn 2016-2018. Hệ số khả năng thanh toán nhanh công ty ở mức thấp hơn 1 điều này cho thấy khả năng thanh toán nhanh thấp .
 • Hệ số vốn chủ tăng làm cho khả năng tự chủ về mặt tài chính của doanh nghiệp được cải thiện.
 • Vốn chủ sở hữu tăng do lợi nhuận sau thuế tăng.Giá vốn hàng bán đang giữ ở mức ổn định.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Viết Thuê Tốt Nghiệp Khóa Luận Ngành Tài Chính – Ngân Hàng

3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại

Nhưng bên cạnh đó công ty cũng gặp phải nhiều khó khăn chung do tác động từ môi trường vĩ mô và các yếu tố khác của ngành. Những khó khăn mà công ty gặp phải là:

 • Các khoản phải thu ngắn hạn có xu hướng tăng chiếm một tỷ trọng từ 25%-50% trong tài sản ngắn hạn
 • Một số chi phí (chi phí quản lí doanh nghiệp) tăng lên làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp.

3.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại. Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

 • Các khoản phải thu ngắn hạn cao chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và các khoản phải thu khác. Trong 3 năm đó công ty đang có những dự án mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và những khoản nợ ngắn hạn khách hàng chưa thanh toán kịp.
 • Các chi phí tăng như chi phí tài chính, chi phí quản lí doanh nghiệp :
 • Chi phí quản lí doanh nghiệp : chi phí điện nước ; Các dịch vụ mua ngoài dùng cho công tác quản lý như sữa chữa tài sản cố định ; Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả cho cán bộ nhân viên làm việc ở các phòng ban trong doanh nghiệp ..

3.2 Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Với mục tiêu tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây dựng Công ty trở thành một thực thể vững mạnh, có uy tín thương hiệu tại thị trường trong nước và khu vực.

Xem xét mở rộng, nâng cao giá trị cung ứng dịch vụ thương mại tại Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng..

Xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh giỏi.

Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp.

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Ngay từ những năm đầu hoạt động, Công ty TNHH QUANG HƯNG đã phát triển nhanh chóng và tự hào trở thành một công ty cung cấp dịch vụ, sắt thép có uy tín tại Việt Nam, đóng góp một phần không nhỏ vào nền công nghiệp của Việt Nam.

3.3 Phương hướng cải thiện tình hình tài chính của Công ty

3.3.1 Giảm các khoản phải thu ngắn hạn khác Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

Các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dựa trên tất cả các khoản nợ, các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Các khoản phải thu được kế toán của công ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán, bao gồm tất cả các khoản nợ công ty chưa đòi được, tính cả các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán.

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp phải gánh chịu nhiều bất lợi do khách hàng của họ chậm hoặc không chịu trả nợ. Công ăn việc làm của người lao động cũng như sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các khoản nợ đến hạn và các khoản doanh nghiệp cho khách hàng vay. Công ty TNHH Quang Hưng cũng vậy, để có thể tránh được tình trạng này, bạn với tư cách là một doanh nhân phải có các phương pháp quản lý các khoản phải thu một cách hợp lý. Sau đây là các phương pháp quản lý tốt các khoản phải thu:

Thứ nhất cần phải hiểu rằng hiệu quả của hoạt động về các khoản phải thu không chỉ là trách nhiệm của bộ phận kế toán-tài chính trong công ty mà là sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận khác như bộ phận bán hàng, phòng kinh doanh, ban giám đốc. Yêu cầu khách hàng ký thoả thuận, quy định việc thanh toán bắt buộc phải thực hiện đúng hạn và nêu rõ mức phạt khách hàng phải chịu nếu thanh toán chậm. Luôn luôn lưu trữ dưới dạng tài liệu mọi giao dịch, liên hệ của bạn với khách hàng như email, thư, cuộc gọi,…

Thứ hai là đánh giá và tìm cách cải thiện các quy trình liên quan đến hiệu quả khoản phải thu. Về cơ bản, có ba quy trình liên quan đến khoản phải thu là: chuyển tiền, quản trị tín dụng khách hàng và thu hồi nợ.

Chuyển tiền: Thay vì thực hiện thủ công, một số công ty đã sử dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tự động hóa quy trình chuyển tiền. Điều này giúp công ty có thể giảm bớt thời gian “chờ” dành cho việc “xác nhận” hóa đơn từ ban giám đốc và việc “xác nhận” thanh toán của khách hàng. Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

Quản trị tín dụng của khách hàng: Doanh nghiệp cần có một chính sách tín dụng rõ ràng cho từng nhóm khách hàng. Cập nhật và theo dõi lịch sử tín dụng của khách hàng cũng giúp giảm việc trì hoãn thanh toán. Một số công ty đã sử dụng hệ thống cho điểm tín dụng và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, để quyết định có nên cho khách hàng tiếp tục sử dụng tín dụng của mình hay không.

Thu hồi nợ : Doanh nghiệp xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán hợp lý, linh động.

Các công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm để làm việc về các khoản phải thu thay vì chờ đến ngày hoá đơn hết hạn thanh toán. Điều này không chỉ giúp công ty quản lý tốt các khoản phải thu mà còn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Một số biện pháp cụ thể như :

 • Chủ động thông báo thanh toán khi gần đến ngày thanh toán
 • Gọi điện nhắc khách hàng và giục nợ với những khách hàng đến đến hạn hoặc quá hạn mà chưa trả với kì vọng thu về 50% vốn bỏ ra
 • Với những khách hàng không đủ khả năng thanh toán có thể áp dụng cho khách trả định kì , chia nhỏ các khoản ra trả dần với kì vọng thu về 20%
 • Với kì vọng  thu về 70% các khoản phải thu tương đương với 4,580,000,811 đồng, như vậy vòng quay hàng tồn kho sẽ tăng lên là 19,21 với kì thu tiền bình quân là 18,74 ngày Số vòng quay khoản phải thu càng cao thể hiện tốc độ luân chuyển nợ phải thu càng nhanh, khả năng thu hồi nợ nhanh. Tỷ số vòng quay khoản phải thu cao hay thấp phụ thuộc vào chính sách bán chịu của doanh nghiệp. Qua đó cho thấy vòng quay của các khoản phải thu tăng trong khi đó kỳ thu tiền bình quân giảm . Nhìn vào ta có thể thấy tốc độ luân chuyển nợ phải thu có sự cải thiện rõ rệt

3.3.2 Giảm thiểu các chi phí. Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

Trong giai đoạn 2017 – 2018, các chi phi phải được giảm thiểu, điều này rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Vì vậy Công ty cần tập trung vào các công tác sau:

 • Cắt giảm chi phí nhân công trong giai đoạn khó khăn : Doanh nghiệp nên cắt giảm công nhân trong giai đoạn khó khăn , hạn chế việc công nhân tăng ca . Vì mỗi giờ tăng ca doanh nghiệp phải trả gấp đôi so với giờ làm bình thường
 • Hạn chế các thiệt hại về thiết bị sản xuất, kinh doanh: Thiệt hại về thiết bị ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh theo hai cách. Thứ nhất, thiệt hại về thiết bị làm giảm năng suất trong khi trong khi thiết bị được sửa chữa. Tùy vào tầm quan trọng đối với toàn bộ quy trình mà các phần bị hư hỏng có thể đẩy cả dây chuyền hoạt động của doanh nghiệp mất năng suất trong một khoảng thời gian. Thứ hai, thiệt hại về thiết bị sẽ tiêu tốn một khoản phí sửa chữa liên bao gồm tiền công sửa, thời gian sửa và các vật tư thay thế. Trong dài hạn, đảm bảo nhân viên làm đúng quy trình để tránh thiệt hại cho thiết bị có thể góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm chi phí cho công ty.Trước khi xảy ra thiệt hại nghiêm trọng và tốn kém, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị của mình để có thể thay thế bộ phận bị hỏng hóc.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp còn cao trong 3 năm 2016-2018, điều này cho thấy doanh nghiệp đang quản lý chi phí chưa được hiệu quả. Để kết quả sản xuất kinh doanh tốt đòi hỏi doanh nghiệp cần tối ưu chi phí quản lý doanh nghiệp. Cắt giảm chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận là nhu cầu của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, cắt giảm chi phí thường phải gánh chịu nhiều hậu quả khác, đôi khi còn lớn hơn nhiều so với chi phí vừa được cắt giảm. Vì vậy, cắt giảm chi phí thế nào cho hiệu quả là điều doanh nghiệp cần phải cân nhắc. Không phải chi phí nào cũng cần cắt giảm. Vì vậy, trước khi thực hiện cắt giảm chi phí, doanh nghiệp cần phải xác định “Cái gì mang lại giá trị cho khách hàng?”.
 • Giảm các khoản phụ cấp không chính đáng đối với cán bộ nhân viên làm việc ở các phòng ban trong doanh nghiệp.
 • Chi phí bằng tiền khác: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí… cần được tiết kiệm cách tuyệt đối.

3.3.3 Quản lý tốt khoản phải thu

Trong năm 2018, mặc dù đã thu được một số khoản nợ đọng song VLĐ của công ty còn bị chiếm dụng khá lớn, hàng hoá tồn kho còn nhiều. Điều đó cho thấy công tác bán hàng, thanh toán tiền hàng, thu hồi công nợ còn cần phải chặt chẽ hơn nữa. Công ty chưa đề ra các biện pháp khuyến khích khách hàng mua với số lượng lớn, thanh toán ngay từ đầu hoặc thanh toán nhanh. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng vốn bị chiếm dụng và ứ đọng là: Trong các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của công ty kí kết với khách hàng chưa có các điều kiện ràng buộc chặt chẽ về mặt thanh toán, về số tiền ứng trước, công ty chưa có các hình thức khuyến khích khách hàng thanh toán tiền hàng sớm và ngay khi giao hàng.

Mở sổ chi tiết các khoản phải thu trong và ngoài công ty, thường xuyên đôn đốc để thu hồi đúng hạn và công ty cần có chính sách khuyến khích khách hàng thanh toán sớm, hoặc hợp tác với khách hàng trong việc giải quyết các khoản phải thu. Nếu có nhiều khách hàng mua chịu, sổ tài khoản kế toán phải ghi chi tiết cho từng khách hàng được bao nhiêu và số tiền công ty còn phải thu hồi để từ các sổ chi tiết đó, công ty có thể lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi và có phương hướng xử lý.

Ngoài ra, công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm để làm việc về các khoản phải thu thay vì chờ đến ngày hoá đơn hết hạn thanh toán. Điều này không chỉ giúp công ty quản lý tốt các khoản phải thu mà còn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

3.3.4. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

Giá trị hàng tồn kho của công ty chiếm tỉ trọng đáng kể trong tổng VLĐ. Trong đó, hàng hoá tồn kho luôn chiếm tỉ lệ cao. Khối lượng hàng tồn kho bao giờ cũng tỷ lệ thuận với chi phí tồn kho, vấn đề đặt ra cho công ty là phải làm sao để giảm bớt chi phí tồn kho; khác với các doanh nghiệp khác công ty chuyên lắp đặt cho các dự án mang cầm cỡ quốc gia, để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu, khách hàng đặt hàng tại công ty, thì công ty phải ký kết hợp đồng làm đại lý cho nhà cung cấp có tên tuổi. Để các nhà cung cấp cho chậm thanh toán, nhưng công ty phải chịu chi phí tồn kho lớn, nhất là trong những trường hợp nhập nhiều hàng cùng một lúc. Công ty lại chưa tính toán và tách riêng chi phí tồn kho cho từng nhóm hàng, để khắc phục hạn chế này công ty cần:

Tính toán, lập kế hoạch xác định khối lượng hàng hoá tồn kho tối ưu để đảm bảo cho việc kinh doanh không bị gián đoạn mà vẫn giảm được chi phí tồn kho.

Còn đối với hàng hoá tồn kho của công ty trong năm 2018 có giảm bớt nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao, điều đó không những làm tăng chi phí tồn kho mà còn làm giảm doanh thu. Tồn kho hàng hoá càng nhiều thì vốn của công ty bị ứ đọng và chậm luân chuyển. Để giải quyết tốt vấn đề này công ty luôn tổ chức hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp với thời gian đã ký kết theo hợp đồng với khách hàng, tính toán thời gían giao hàng hợp lý giữa các đơn đặt hàng khi được ký kết hợp đồng mới, đồng thời hỗ trợ các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ khác như: thông qua quảng cáo, tuyên truyền để khách hàng nắm rõ hơn về hoạt động kinh doanh và sản phẩm của công ty; Quảng cáo thông qua catalogue là một biện pháp rẻ tiền và khá hữu hiệu, catalogue in và trình bầy đẹp, giới thiệu những nét khái quát nhất về công ty, đặc biệt là giới thiệu chi tiết có ảnh minh hoạ các loại sản phẩm của công ty kèm theo để khách hàng biết và lựa chọn.

Một số biện pháp cụ thể như ;

 • Đẩy mạnh marketting hàng hóa nhất là với hàng tồn kho
 • Đưa ra các khuyến mãi hay ưu đãi với lô hàng tồn kho
 • Ưu tiên thúc đẩy bán hàng tồn kho còn nhiều trước
 • Cần sắp xếp thời gian giao hàng cũng như sản xuất giữ các lô hàng tránh tình trạng tồn kho
 • Với kì vọng bán được 65% hàng tồn kho tương đương với 6,303,684,971 đồng , như vậy số vòng quay hàng tồn kho sẽ tăng thành 9,78 vòng , số ngày quay vòng hàng tồn kho cũng giảm còn 37,32 ngày chứng tỏ công ty đã và đang giải quyết vấn đề hàng tồn kho cao một cách hiệu quả

3.3.5. Cải thiện khả năng thanh toán Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

Như ta đã thấy trong phần thực trạng khả năng thanh toán của Quang Hưng hiện không được lành mạnh và có xu hướng giảm nhất là khả năng thanh toán tổng quát cụ thể là năm 2016 là 1,84 đến năm 2018 là 1.76 do đó cần đặt ra trước mắt là làm sao tăng khả năng thanh toán của công ty lên nhanh chóng để tránh rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán vì trước mắt công ty phải thanh toán phát sinh từ nợ ngắn hạn. Để giả quyết vấn đề này có các biện pháp tức thời như sau:

Nhanh chóng thu hồi các khoản phải thu đồng thời tăng lượng tiền mặt. Công ty phải tiến hành ngay các biện pháp thu hồi nợ để thu hồi các khoản phải thu tránh tình trạng các khoản phải thu chiếm tỉ trọng quá lớn gây ứ động vốn như hiện nay. Việc thu hồi nợ cần bắt đầu từ các khoản có giá trị lớn trước sau đó đến các khoản nhỏ sau nhưng cũng cần đặc biệt lưu ý đến các khoản quá hạn hay có thời gian lâu ngày cần có biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thường xuyên tránh trường hợp chây ỳ dây ra khiến tình hình trở nên phức tạp. Thêm vào đó để nâng cao hiệu quả của việc thu hồi nợ công ty nên áp dụng mức lãi phạt nặng hơn tùy theo từng thời gian quá hạn của khoản nợ, điều này sẽ khiến khách hàng tích cực hợn trong việc trả nợ cho công ty, làm được điều này công ty sẽ có thể ứng phó tốt hơn với các khoản nợ đến hạn của mình.

KẾT LUẬN

Phân tích tài chính doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có cơ sở để đề ra các định hướng trong tương lai, bên cạnh đó giúp những đối tượng liên quan tới doanh nghiệp biết rõ hơn về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua những phân tích cụ thể về số liệu, nguyên nhân và đưa ra những giải pháp giúp cho các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp nhìn ra được điểm mạnh để phát huy, chỉ ra được điểm yếu để khắc phục. Ngoài ra kết quả từ việc phân tích này còn giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định tài chính, giúp họ có quyết định đứng đắn và chính xác hơn.

Trong giai đoạn năm 2016-2018 Công ty TNHH QUANG HƯNG đã đạt được nhiều thành tích nhất định như: Doanh thu đạt được của công ty là tương đối cao, quy mô sản xuất được mở rộng. Nhưng bên cạnh đó công ty cũng gặp phải không ít khó khăn khi các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận giảm mạnh, giá vốn hàng bán tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh của công ty giảm.

Trong giai đoạn tới công ty cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để giải quyết một số vấn đề khó khăn đang gặp phải bằng cách (1) Giảm các khoản phải thu ngắn hạn khác ; (2) Giảm thiểu các chi phí và (3) Giảm hàng tồn kho. Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Khóa luận: Biện pháp cải thiện tài chính tại Công ty Quang Hưng

One thought on “Khóa luận: Giải pháp phát triển tài chính cho doanh nghiệp

 1. Pingback: Khóa luận: Phân tích tình hình tài chính của công ty Quang Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464