Khóa luận: Giải pháp nâng hoạt động KD của Cty Đông Phương

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp nâng hoạt động KD của Cty Đông Phương hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần ngư nghiệp Đông Phương dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

Từ kết quả của quá trình nghiên cứu ta thấy, hiệu quả hoạt động sản x ất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động trong giai đoạn 2009 – 2011. Ngoài những thành tích chủ quan về công tác tổ chức và quản lý mà Công ty đã đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn khá nhiều khuyết điểm cần sớm được cải thiện và khắc phục. Vì vậy, để có thể giải quyết những vấn đề còn hạn chế cũng như phát huy được những mặt tích cực góp phần tăng hiệu quả hoạt động của Công ty. Khóa luận xin đưa ra một số giải pháp như sau: Khóa luận: Giải pháp nâng hoạt động KD của Cty Đông Phương

Tăng doanh thu

Kết quả phân tích tại mục 2.2 ho thấy, trong giai đoạn 2009 – 2010 doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung ấp dị h vụ tăng khá đều đặn, tăng khoảng 23 % mỗi năm điều đó cho thấy công ty oạt động tương đối hiệu quả. Chính vì vậy, việc đảm bảo mức độ doanh thu cũng như gia tăng doanh thu tiêu thụ trong giai đoạn sắp đến là một trong những việc làm quan trọng nhất. Để có thể thực hiện tốt mục tiêu này, trước hết Công ty cần phải chú trọng đến yếu tố chất lượng sản phẩm của mình, luôn đảm bảo sản phẩm đúng chất lượng và ngày càng phù hợp, bên cạnh đó việc ứng dụng và những tiền bộ khoa học kỹ thuật mới trong quá trình nuôi trồng và sản xuất tôm cũng rất cần được quan tâm, việc cải thiện máy móc cùng với tay nghề lao động cũng góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp đến, Công ty cần chú ý đến cơ cấu sản phẩm, đặc biệt là đối với nhóm mặt hàng tôm sú và tôm càng xanh, mặc dù đây là 2 nhóm mặt hàng có tác động tương đối thấp đến sự biến động doanh thu của Công ty nhưng 2 nhóm mặt hàng này lại có tỷ suất lợi nhuận lớn nhất, chính vì vậy nếu công ty có những biện pháp khắc phục hạn chế trong việc sản xuất 2 loại sản phẩm này thì không chỉ góp phần tăng doanh thu mà còn giúp cho Công ty tối đa hóa chỉ tiêu lợi nhuận của mình.

Đối với nguồn nguyên liệu, ở thời điểm hiện tại, do sự cạnh tranh về giá và sự cạnh tranh của thị trường đầu vào đã làm cho hoạt động sản xuất của Công ty gặp khá nhiều khó khăn. Nguồn nguyên liệu chính của Công ty luôn có sự biến động lớn trong mỗi năm do tác động của sự biến động thị trường, lãi suất ngân hàng,…và các nhân tố của nên kinh tế khiến cho giá mua vào tăng. Muốn giải quyết vấn đề này đòi hỏi Công ty cần dự báo sớm và kịp thời về tình hình diễn biến của thị trường, đo lường mức độ rủi ro mà nền kinh tế gây ra, từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp khả thi. Công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh mang tính lâu dài, hoạch định tốt công tác thu mua nguyên liệu thông qua các dự báo về sự biến động giá nguyên vật liệu và các nghiên cứu chuyên môn. Công ty nên thiết lập riêng một kênh thu mua ôm giống và thức ăn nuôi tôm cho chính mình vì làm như vậy sẽ giúp cho Công ty tránh được sự ảnh hưởng từ phía thị trường đầu vào, đồng thời sẽ giúp Công ty g ữ được mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng, hệ thống đại lý đang khai thác hiện tạ , và có thể phát triển thêm những nhà cung ứng và đại lý mới bằng những chính sách linh hoạt hơn trong thương lượng giá, định mức nợ, và phương thức thanh toán.

Song song với các hoạt động trên, Công ty cần tìm kiếm thêm những thị trường mới để giải quyết đầu ra cho sản p ẩm của mình. Công ty có thể nghiên cứu và sử dụng những chiến lược market ng mở, tận dụng lợi thế dây chuyền sản xuất hiện đại của mình để có thể sản xuất được những sản phẩm mang đặc tính mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của khách hàng và từ đó có thể tạo được niềm tin ở họ.

Ngoài ra, Công ty cần phải chú trọng đến các hoạt động tài chính như: tham gia góp vốn liên doanh, tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán ngắn hạn và dài hạn…

Các hoạt động này sẽ góp phần gia tăng thu nhập cho Công ty thông qua việc tận dụng các nguồn vốn nhàn rỗi của mình.

Tiết kiệm chi phí

Trong giai đoạn 2009 – 2011, nhân tố giá vốn hàng bán có xu hướng tăng nhưng do nguyên nhân chủ yếu sự tác động khách quan từ phía thị trường và nền kinh tế, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế năm 2008, giai đoạn năm 2009 – 2011 nền kinh tế có nhiều biến động, chính điều này đã ảnh hưởng mạnh đén giá các yếu tố đầu vào. Điểm cần đáng lưu ý ở đây là chi phí tài chính trong quá trình hoạt động của Công ty, trong hầu hết các doanh nghiệp, nếu không chú ý đến chi phí tài chính, thì đây chính là “con sâu” ăn mòn lợi nhuận của Công ty, vì vậy để có thể đạt được mục tiêu tiết kiệm chi phí, Công ty cần chú trọng đến các công tác: Khóa luận: Giải pháp nâng hoạt động KD của Cty Đông Phương

 • Xây dựng đội ngũ bán hàng và hệ thống phân phối hiện đại, phát triển nguồn nhân lực và lao động có trình độ, tăng cường công tác đào tạo chuyên môn và kỹ năng làm việc cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
 • Luân chuyển hàng hoá một cách khoa học tại giai đoạn nhập kho, tại xưởng sản xuất và giai đoạn gửi hàng bán.
 • Tăng cường biện pháp quản lý và kiểm tra các khoản mục chi phí. Công ty cần phải xây dựng các định mức về chi phí như: chi p í tiếp k ách, điện, nước, điện thoại, phương tiện vận tải. Đồng thời, Công ty cần thườ g xuyên tổ chức, đánh giá rà soát lại hệ thống định mức đó, kịp thời phát hiện những định mức không còn phù hợp, đề xuất những phương án giải quyết, điều chỉnh lại định mức sao cho phù hợp nhất.

Điều chỉnh giảm lượng hàng tồn kho và các khoản phải thu

Như đã phân tích tại mục 2.2.6, hàng tồn kho và các khoản phải thu là hai nhân tố chính làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, nguồn vốn của Công ty bị ứ đọng và bị khách hàng chiếm dụng khá lâu. Do đó, để tình hình kinh doanh có hiệu quả hơn, Công ty cần có những chính sách thích hợp để xác lập mức dự trữ hàng hoá hợp lý trên cơ sở nắm bắt chính xác tình hình đầu vào, đầu ra và kết cấu mặt hàng tiêu thụ.

Công ty cần phải tăng cường thêm hình thức chiết khấu thanh toán cho khách hàng, bởi vì chiết khấu sẽ là động lực thúc đẩy nhanh quá trình thu hồi nợ của Công ty. Đồng th i Cô g ty cũng nên đưa ra các hình thức khuyến mãi cho các khách hàng thanh toán trước thời hạn để tăng cường việc thu hồi nợ, giảm thiểu tình trạng bị chiếm dụng vốn, khắc phục được những khó khăn về tình hình tài chính của Công ty qua mỗi năm.

Sử dụng vốn một cách hiệu quả

Để có thể huy động đầy đủ, kịp thời và chủ động vốn trong kinh doanh, công ty cần phải thực hiện các biện pháp sau:

Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường và môi trường kinh doanh của từng thời kỳ.

Tạo niềm tin cho các nơi cung ứng vốn bằng cách nâng cao uy tin của công ty: ổn định và hợp lý hóa các chỉ tiêu tài chính, thanh toán các khoản nợ đúng hạn…

Chứng minh được mục đích sủ dụng vốn bằng cách đưa ra kết quả kinh doanh và hiệu quả vòng quay vốn trong năm qua và triển vọng năm tới

Để có kế hoạch huy động và sử dụng vốn sát với thực tế, nhất thiết phải dựa vào thực trạng sử dụng vốn trong kỳ và đánh giá điều kiện cũng như xu hướng thay đổi cung cầu trên thị trường.

Có biện pháp sử dụng có hiệu quả vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi : Thực hiện phân tích cho thấy, vốn bằng tiền của công ty chiếm tỷ trọng ương đối lớn (22,37% vốn lưu động). Chính vì vậy việc tổ chức quản lý và sử dụng vốn bằng tiền có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty ói c ung và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng.

Nếu thừa vốn, công ty phải có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo phát huy thế mạnh, khả năng sinh lời của vốn

Đối với công tác sử dụng vốn: Khi thực hiện công ty phải căn cứ vào kế hoạch huy động và sử dụng vốn kinh doanh đã lập làm cơ sở để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.

Quản lý hàng tồn kho, g ảm thiểu chi phí lưu kho. Việc hàng tồn kho trong năm còn nhiều tỷ trọng tương đối cao trong tổng vốn lưu động cho thấy lượng hàng hóa mua cũng như gửi tại các đại lý còn nhiều. Việc hàng tồn kho trong quá trình chưa đến tay người tiêu dùng có nhu cầu và chuyển giao quyền sở hữu thì việc mất mát, hỏng hóc, thất thoát vốn là không tránh khỏi.

Trên là một số biện pháp mà Khóa luận đã rút ra được dựa trên cơ sở phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2009 – 2011. Vì vậy, Công ty nên xem xét và thực hiện để có thể giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ: 

===>>> Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. KẾT LUẬN Khóa luận: Giải pháp nâng hoạt động KD của Cty Đông Phương

Qua phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần ngư nghiệp Đông Phương ta thấy: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2009 – 2011 đang còn nhiều biến động, chưa ổn định.

Chỉ tiêu tổng doanh thu của Công ty liên tục tăng qua 3 năm. Năm 2009 tổng doanh thu của Công ty đạt gần 4,63 tỷ đồng. Đến năm 2010, chỉ iêu này tăng lên 5,85 tỷ đồng và sang năm 2011, tổng doanh thu của Công ty đạt 6,78 tỷ đồng. Công tác quản lý và tổ chức hoạt động bán hàng của Công ty vẫn còn chưa tốt. Nguồn vốn của

Công ty bị khách hàng chiếm dụng khá lâu ( 272,80 gày) và chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chưa thực sự ổn định, dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty thấp. Trong năm 2010, với 1 đồng vốn được sử dụng Công ty chỉ có thể tạo ra 0,66 đồng doanh thu (giảm 9,61 đồng so với năm 2009). Mặc dù doanh thu thuần của Công ty liên tục giảm qua các năm, trong k i đó nguồn vốn huy động thêm của Công ty lại gia tăng, dẫn đến tình trạng n àn rỗi của nguồn vốn. Đó chính là mặt hạn chế, điểm yếu của Công ty trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Như vậy, nếu đánh giá dưới góc độ hiệu quả mà Công ty đã đạt được, ta có thể nhận xét rằng: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2009 – 2011 chưa thực sự ổn định những vẫn có dấu hiệu tăng trưởng.

Chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty liên tục tăng qua 3 năm. Năm 2009, tổng lợi nhuận của Công ty đạt 133,04 triệu đồng. Đến năm 2009, chỉ tiêu này tăng lên đến 107,13 triệu đồng và giảm xuống còn 29,09 triệu đồng ở năm 2010. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi của Công ty đều thấp hơn so với mức trung bình chung của ngành. rong năm 2011, với 100 đồng vốn sở hữu Công ty chỉ có thể thu được 3,78 đồng lợi nhuận. Vòng quay vốn cố định năm 2011 của Công ty đạt 2,00 vòng và các chỉ tiêu khả năng thanh toán của Công ty khá thấp. Đó chính là điểm yếu mà công ty cần lưu ý và có biện pháp khắc phục.

3.2. KIẾN NGHỊ Khóa luận: Giải pháp nâng hoạt động KD của Cty Đông Phương

Đối với nhà nước

 • Nhà nước, cần tiếp tục xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng và thông thoáng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh.
 • Hỗ trợ ngân sách cho hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước, giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, cũng cần có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phòng tránh các loại bệnh đối với sản phẩm nuôi trồng.
 • Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại hổ trợ cho các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu thị trường và cung cấp thông tin.
 • Nghiên cứu và quy hoạch cụ thể cho ngành nuôi trồng để đáp ứng tối đa nhu cầu nguyên liệu cho các doanh nghiệp thủy sản.
 • Chính phủ cần đẩy mạnh phát triển trị trường tài chính, đặc biệt là thị trường tiền tệ để các doanh nghiệp có t ể đa dạng hóa đầu tư cũng như lựa chọn phương pháp huy động vốn. Với một thị trường tiền tệ phát triển, các công ty có thể đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mình một cách có hiệu quả và đồng thời dễ dàng huy động vốn khi cần thiết.

Đối với Công ty

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có năng lực cao nắm bắt và phản ứng nha h trước sự thay đổi của thị trường.
 • Kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng khâu đầu vào và đầu ra của sản phẩm.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý tốt dư lượng chất kháng sinh trong hàng hóa, tạo uy tín đối với đối tác và khách hàng.
 • Xây dựng thương hiệu chung cho một số sản phẩm và tập trung nguồn lực để đẩy mạnh công tác quảng bá phát triển thị trường.
 • Tăng cường hoạt động marketing quảng bá thương hiệu, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, mở rộng thị phần ở các thị trường tiềm năng khác nhằm gia tăng doanh thu cho Công ty.
 • Xây dựng chính sách tiếp thị sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất.
 • Xây dựng website riêng của Công ty để có thể giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh chóng hơn.
 • Công ty cần phải phân tích chính xác các chỉ tiêu tài chính của kỳ trước, những biến động chủ yếu trong vốn lưu động, mức chênh lệch giữa kế hoạch và thực hiện về nhu cầu vốn lưu động ở các kỳ trước. Khóa luận: Giải pháp nâng hoạt động KD của Cty Đông Phương

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Khóa luận: Phân tích hoạt động KD của Cty Đông Phương

One thought on “Khóa luận: Giải pháp nâng hoạt động KD của Cty Đông Phương

 1. Pingback: Khóa luận: Thực trạng hiệu quả sản xuất KD của Đông Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464