Đề tài tiểu luận luật môn pháp luận đại cương

Chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật một danh sách. Đề tài tiểu luận luật môn pháp luận đại cương mới nhất cho các bạn tham khảo, ngoài ra viết luận văn luật còn hỗ trợ sinh viên ngành luật đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài tiểu luận môn pháp luận đại cương. Nếu như các bạn có muốn tham khảo dịch vụ viết thuê tiểu luận tại viết luận văn luật thì liên hệ với mình nhé.

Danh sách 40 Đề tài tiểu luận luật môn pháp luận đại cương

 1. Vai trò của Nhà nước trong việc điều hành và quản lý xã hội.
 2. Vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội có nhà nước.
 3. Mối quan hệ giữa quan hệ xã hội và quan hệ pháp luật.
 4. Mối quan hệ giữa phong tục, tập quán và pháp luật.
 5. Tính ưu việt của hình thức văn bản quy phạm pháp luật.
 6. So sánh vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ.
 7. Năng lực pháp luật, năng lực hành vi và vấn đề thực tiễn áp dụng.
 8. Ảnh hưởng của sự kiện pháp lý đối với quy phạm pháp luật.
 9. Pháp nhân với thực tiễn thành lập công ty mới hiện nay tại Việt Nam.
 10. Chủ thể của vi phạm pháp luật và thực tiễn vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên tại Việt Nam trong thời gian qua.
 11. Cấu thành vi phạm pháp luật – Điều kiện không thể thiếu để truy cứu trách nhiệm pháp lý.
 12. So sách các loại lỗi trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật.
 13. Mối quan hệ của mặt chủ quan và mặt khách quan của vi phạm pháp luật.
 14. So sánh các loại trách nhiệm pháp lý và đánh giá mức độ chế tài của trách nhiệm pháp lý.
 15. Mối quan hệ giữa quy định và chế tài trong quy phạm pháp luật.
 16. Điểm khác biệt giữa thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật.
 17. Thứ bậc áp dụng của hệ thống văn bản pháp luật xét trên bình diện hình thức của Hệ thống pháp luật.
 18. Mối quan hệ của ngành luật và chế định pháp luật trong Hệ thống pháp luật.
 19. Vai trò của Hiến pháp đối với các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
 20. Xử phạt vi phạm hành chính và thực tiễn ngăn ngừa hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại nước ta.
 21. Vai trò của án treo trong trách nhiệm hình sự. Đề tài tiểu luận luật môn pháp luận đại cương
 22. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và những bất cập phát sinh từ thực tiễn hiện nay.
 23. Tính chất của công cụ, phương tiện gây án đối với việc áp dụng trách nhiệm hình sự.
 24. Vai trò của các giai đoạn tiến hành tố tụng đối với việc làm sáng tỏ vụ án hình sự.
 25. Tính công bằng của thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.
 26. Sở hữu trong luật dân sự và thực tiễn của nó đối với vấn đề đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy đúng chủ sở hữu.
 27. Tính pháp lý và tính thực tế của hợp đồng được công chứng và hợp đồng có người làm chứng không qua công chứng.
 28. Bồi thường thiệt hại và các hình thức của bồi thường thiệt hại.
 29. So sánh điểm nổi bật và điểm hạn chế của mô hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.
 30. Vai trò của giám đốc trong chế định công ty. Đề tài tiểu luận luật môn pháp luận đại cương
 31. Kết hôn đồng giới, giải quyết vấn đề pháp lý và thực tiễn.
 32. Phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và những thực tế khó giải quyết.
 33. Nhận con nuôi theo thực tiễn tập quán và thực tế của pháp luật.
 34. Tố tụng hành chính và thực tiễn khiếu nại vượt cấp của người dân.
 35. Sở hữu công cộng về đất đai, những vấn đề pháp lý cần làm sáng tỏ.
 36. Pháp luật môi trường, vấn đề cấp bách nhưng khó thực thi trên thực tiễn, lý do và hướng giải quyết.
 37. Thời giờ nghỉ ngơi theo luật lao động và ảnh hưởng của nó đối với vấn đề kích thích nền kinh tế đất nước.
 38. Vấn đề thai sản của nam giới, sự mâu thuẫn giữa thực tiễn và pháp lý.
 39. Từ công ước về Luật biển quốc tế năm 1982 đến cơ sở lý luận và pháp lý cho biển đảo Việt Nam.
 40. Vai trò của Liên hợp quốc đối với sự hòa bình của thế giới.
 41. WTO và vai trò của nó đối với quá trình phát triển kinh tế Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Tiểu Luận Môn

HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC BỐ TRÍ TIỂU LUẬN

Độ dài: Đề tài tiểu luận luật môn pháp luận đại cương

Tiểu luận phải có ít nhất từ 6000 từ trở lên (tương đương từ 6 trang A4 đến 10 trang A4, khổ chuẩn), không tính diện tích của hình ảnh đi kèm (nếu có) và diện tích giới thiệu mục lục, thành viên nhóm thực hiện, tài liệu tham khảo.

Hình thức:

 • – Đánh máy trên giấy A4 (không chấp nhận viết tay);
 • – Kiểu chữ (Font): Times New Roman;
 • – Độ lớn (Size): 13 hoặc 14;
 • – Giãn dòng (Paragraph/Line Spacing): Mutiple 1.3;
 • – Giãn đoạn (Paragraph/Spacing): Before, after: 6pt.
 • – Canh lề: Canh đều; Tiêu đề có thể canh đều hoặc canh giữa trang;
 • – Định dạng trang (Page Setup): Top 2; Bottom 2; Left 3.5; Right 2.5 (cm).
 • – Nếu có trích dẫn: Dùng footnote;
 • – Bìa: Có khung bìa, giấy màu thường (không đóng bìa kiếng).

Nội dung: Đề tài tiểu luận luật môn pháp luận đại cương

Trang bìa:

 • – Trường, Khóa, Lớp;
 • – Tên tiểu luận;
 • – Giáo viên hướng dẫn;
 • – Nhóm thực hiện: Tên, Lớp, Mã sinh viên.

Bên trong:

 • – Trang nhận xét và điểm số: Dành cho giáo viên chấm kết quả;
 • – Nội dung chính của tiểu luận; Đề tài tiểu luận luật môn pháp luận đại cương
 • – Nguồn tài liệu tham khảo.

Để thống nhất khung bìa, sinh viên sử dụng khung tham khảo dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464