Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật

Chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật bài Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật. Theo mình biết hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên đang có một vấn đề chung là gặp khó khăn trong khi viết bài: luận văn, khóa luận, báo cáo, tiểu luận. Biết được điều đó nên mình đã ở đây để trợ giúp các bạn những bài báo cáo hay nhất. Sau đây là đề tài đầy đủ và cụ thể cho bài là Báo cáo: Thử tìm hiểu độ dài của câu tiếng Anh chuyên ngành luật. Hãy liên hệ với mình khi các bạn chưa lên được ý tưởng cho bài làm của mình nhé.

1. Đặt vấn đề

Ngôn ngữ của con người thật phong phú về thể loại. Cũng như ngôn ngữ báo chí, ngôn ngữ quảng cáo, ngôn ngữ văn học – thơ ca…, ngôn ngữ luật là một thể loại ngôn ngữ đặc biệt mà bất kỳ ai quan tâm đến ngoại ngữ chuyên ngành cũng cần chú ý. Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Bảng Giá Viết Thuê báo cáo Môn

Khi đề cập đến các đặc trưng về ngữ pháp của tiếng Anh chuyên ngành Luật, Thorne [1] cho rằng sự phức tạp trong ngữ pháp của ngôn ngữ chuyên ngành Luật là do độ dài của câu gây nên. Hàng chuỗi những mệnh đề phụ được sử dụng để cung cấp các thông tin chính xác và giúp làm rõ nghĩa các thuật ngữ chuyên ngành Luật có chức năng định danh. Tác giả đã khẳng định rằng các câu trong văn bản luật thường dài, có cấu trúc của câu phức, câu ghép hay câu ghép phức, không có nhiều câu đơn và dấu chấm hết câu chỉ được sử dụng ở cuối những đoạn có nội dung chính hoặc ở cuối của văn bản.

Qua giảng dạy tiếng Anh Luật cho sinh viên Việt Nam chúng tôi nhận thấy độ dài của câu trong văn bản luật thực sự là một đặc trưng rất cơ bản của thể loại ngôn ngữ chuyên ngành Luật. Độ dài bất thường của câu gây không ít khó khăn cho người học trong việc đọc hiểu, xác định cấu trúc câu và quan hệ giữa các thành phần trong câu. Trong bài viết này chúng tôi muốn chia sẻ với người dạy và người học tiếng Anh chuyên ngành Luật về những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình giảng dạy và học tập.

2. Độ dài của câu trong văn bản luật và những yếu tố tạo nên độ khó của câu Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật

Định nghĩa “câu”:

Câu là đơn vị độc lập nhỏ nhất của lời nói, đơn vị thực hiện của giao tiếp được cấu tạo từ và ngữ theo quy luật ngữ pháp và ngữ điệu của một ngôn ngữ, là phương tiện cơ bản để hình thành, thể hiện và thông báo ý nghĩ, cảm xúc về thực tại và mối quan hệ của chúng với người nói (Nguyễn Như Ý [2]).

Theo định nghĩa thông thường, câu là đơn vị ngữ pháp lớn nhất, thường chứa đựng một chủ ngữ, một động từ, một bổ ngữ, v.v… và diễn đạt một lời nói, câu hỏi hoặc mệnh lệnh (Từ điển Anh -Việt, 1993: 1577). Đứng trên quan điểm giáo học pháp, Ur cho rằng câu là một tập hợp từ đứng độc lập như một đơn vị có nghĩa, thường kết thúc bằng một dấu chấm hết (.) hay các dấu tương đương như dấu hỏi chấm (?) và dấu chấm than (!). Trong nhiều ngôn ngữ câu thường được bắt đầu bằng một chữ viết hoa của từ đầu tiên và câu bao gồm một động từ. Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật

Xét về mặt cấu tạo câu và theo quan niệm truyền thống có các loại câu: câu đơn, câu phức, câu ghép, câu ghép – phức. Như được nêu trong Nguyễn Khuê [4], câu đơn (tiếng Anh là simple sentence) là câu chỉ có một chủ ngữ và một vị ngữ. Nói cách khác câu đơn là câu chỉ có một động từ đã chia. Câu tập hợp hay câu ghép (tiếng Anh là compound sentence) gồm có hai phần hay nhiều câu đơn, những câu này hoặc nối với nhau bằng một liên từ hoặc đứng riêng rẽ. Câu phức hợp (tiếng Anh là complex sentence) là câu gồm có một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ là một bộ phận của câu tương đương với một danh từ, tính từ hoặc phó từ. Nó có chủ ngữ và vị ngữ riêng, nhưng không đứng một mình được mà phụ thuộc vào một mệnh đề khác gọi là mệnh đề chính. Nếu nó làm công việc của một danh từ (làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho một động từ) thì gọi là mệnh đề phụ danh ngữ, của một tính từ (bổ nghĩa cho một danh từ) thì gọi là mệnh đề phụ tính ngữ, của một phó từ (bổ nghĩa cho một động từ) thì gọi là mệnh đề phụ trạng ngữ.

Xét về mặt chức năng: có câu trần thuật, câu cầu khiến/câu mệnh lệnh, câu hỏi và câu cảm thán. Trong tiếng Anh Luật, số lượng câu phức hay ghép – phức chiếm tỷ lệ cao và thường là các câu thuộc loại câu trần thuật.

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát một số câu tiêu biểu có độ dài tương đối đáng chú ý trong một số văn bản pháp luật viết bằng tiếng Anh thuộc các thể loại văn bản: điều luật, hợp đồng, chúc thư. Trong một số ví dụ sau, câu không những chỉ phức tạp vì số lượng từ nằm trong câu quá lớn mà còn do cấu trúc phức tạp của câu phức hợp nhiều thành phần gây nên.

Ví dụ 1. Trong điểm 1, Điều 4, trích từ The Taxes Acts, “Income tax, Corporation tax and Capital gains tax”, câu có độ dài 71 từ, bao gồm các thành phần câu có động từ đã được chia requiring, permitting or assuming, các cấu trúc bị động dùng trong các ngữ động từ having been deducted from, (having been) paid on, be construed. Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật

Ví dụ 2. Trong một di chúc, câu có độ dài 132 từ. Các mệnh đề phụ bao gồm: 2 mệnh đề điều kiện (bắt đầu bằng if), 4 mệnh đề quan hệ (bắt đầu bằng who, which, that).

Ví dụ 3. Trong một văn bản khác, câu có độ dài 107 từ. Các mệnh đề phụ bao gồm: 1 mệnh đề điều kiện (bắt đầu bằng if), 3 mệnh đề quan hệ (bắt đầu bằng who, which, whom).

(Nguồn: English for Law, 1991: 118) Ví dụ 4. Trong một văn bản khác, câu có độ dài 204 từ, cách hành văn gây khó hiểu cho  người  đọc  bởi  nhiều  từ  nối  như hereinafter, therefrom, therewith, and (6 lần), otherwise, or (20 lần); mệnh đề phụ quan hệ bắt đầu bằng which.

Ví dụ 5. Trong văn bản bán hàng của hãng xe Rolls Royce plc trong tờ The Obserer, Sunday 3 May 1987, một đoạn trích điều khoản 2 (có dấu chấm phảy (;) chứ không phải là dấu dấm hết câu (.) ở cuối đoạn trích) được diễn đạt trong một câu ghép phức rất dài – 534 từ. Câu có nhiều mệnh đề phụ được lồng ghép và phân tích thành nhiều thành phần khác nhau theo quan hệ phụ thuộc và đẳng lập.

Hơn nữa, số lượng câu dài trong một đoạn văn bản cũng gây khó khăn cho người đọc. Chúng tôi đã khảo sát một văn bản có tiêu đề:

Như vậy, hầu hết các câu có độ dài tương đối lớn và không đều nhau. Quan sát biểu đồ 1 về độ dài câu ta thấy câu 5 có độ dài lớn nhất (103 từ), chiếm 14% số lượng từ trong toàn văn bản. Tiếp đó là câu 1 (70 từ), chiếm 10% số lượng từ trong toàn văn bản. Các câu 15 và 16 có độ dài lớn thứ ba (69 và 67 từ), chiếm 9% số lượng từ trong toàn văn bản. Câu 12 là câu có độ dài ngắn nhất, chiếm 2% số lượng từ trong toàn văn bản, chỉ có số từ bằng 1/6 độ dài của câu 5, nhưng cũng bao gồm 17 từ (độ dài trung bình của một câu phức hợp bình thường). Con số này chỉ số lượng từ trung bình trong một câu tiếng Anh chúng ta thường gặp hàng ngày nhưng lại thuộc về rất ít câu trong văn bản luật.

3. Một số gợi ý Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật

3.1. Người học cần tìm ra được nguyên nhân dẫn đến việc khó hiểu ý nghĩa hay nội dung chứa đựng trong câu có độ dài đặc biệt

Những câu dài này thực chất không còn là câu đơn nữa, chúng có thể là câu ghép, câu phức hợp, hay câu phức ghép, tuỳ theo mối quan hệ giữa các vế câu với nhau. Khó khăn chính là do sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các thành phần trong câu. Khó khăn sẽ được giải quyết khi người học có khả năng phân biệt, nhận dạng được các loại câu và các thành phần cấu tạo nên câu. Như vậy trước hết người học cần hiểu được sự khác nhau của các loại câu cơ bản:

  • Câu đơn: Câu trong thành phần của mình không có các mệnh đề phụ mà chỉ có một kết cấu chủ vị, ví dụ: Học sinh đọc sách; Sách này quá dày (Nguyễn Như ý, 1996: 34). Câu đơn có hai thành phần chính: chủ ngữ và vị ngữ. Câu có các thành phần: chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ. Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật
  • Câu ghép và câu phức hợp: Theo truyền thống, câu ghép được hiểu là câu có cấu tạo gồm hai hay nhiều vế cùng loại hình cấu trúc ngữ pháp với câu đơn, làm thành một chỉnh thể về nghĩa, về cấu tạo và ngữ điệu. Về hình thức, câu ghép là sự kết hợp của các câu đơn, có quan hệ với nhau về ý và được ghép lại với nhau bằng các liên từ, các dấu chÊm câu, v.v… Có các loại câu ghép: câu ghép chính phụ, câu ghép chuỗi, câu ghép đẳng lập, câu ghép qua lại. Câu phức được hiểu là câu có cấu tạo gồm từ hai kết cấu chủ vị trở lên; đối lập với câu đơn. Câu phức thành phần là câu phức, trong đó ngoài kết cấu chủ vị nòng cốt còn có một (hơn một) kết cấu chủ – vị khác làm thành phần câu, ví dụ:

Tôi làm bài tập thầy giáo cho (Nguyễn Như Ý [2]). Trong thực tế có sự giao nhau giữa câu ghép và câu phức. Hiện nay loại câu nhiều thành phần kiểu này được gọi chung là câu phức hợp (complex sentence)

Ngoài ra, người học cần hiểu được các thành phần cấu tạo câu: Một câu có thể là một mệnh đề, nhưng chúng ta cũng có thể kết hợp hai hay nhiều mệnh đề trong một câu. Mệnh đề chính có một động từ được chia phù hợp với chủ ngữ về ngôi, số, v.v… Các mệnh đề được nối với nhau bằng các liên

3.2. Một số thủ thuật phân tích câu

Thủ thuật phân tích câu theo 3 bước (Riley [5]).

Chia câu ra thành các cụm từ.

  • Nghiên cứu kỹ mỗi cụm từ về nội dung (tức thông tin mà cụm từ nêu lên) và về chức năng (tức quan hệ của cụm từ với phần còn lại của câu)
  • Nghĩ về nghĩa của cả câu (các ý chính là gì? còn thông tin quan trọng nào nữa không?)
  • Chúng ta hãy phân tích một câu phức sau đây:
  • Cách tiến hành phân tích các thành phần câu qua 3 bước như sau:
  • Chia câu thành các cụm từ ngắn và có lôgíc.

Độ dài đặc biệt của một số câu trong văn bản luật không phá vỡ qui tắc cấu trúc câu phức, ghép hay ghép – phức. Độ phức tạp của câu là do số lượng các thành phần trong câu tạo nên. Trong ví dụ trên chúng ta thấy một câu có thể được phân tích thành nhiÒu cụm từ có lôgíc về nghĩa và về khả năng kết hợp về mặt cú pháp các từ/ngữ với nhau. Ngoài ra, sau khi đã phân tách câu ra các cụm từ có nghĩa, nếu chúng ta đặt sau mỗi cụm từ một câu hỏi để làm rõ nghĩa và chức năng của cụm từ đó thì cụm từ đi sau nó sẽ là câu trả lời, qua đó mối quan hệ giữa cụm trước và cụm sau được thiết lập. Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật

Thủ thuật phân tích mẫu câu theo mệnh đề

Căn cứ trên quan niệm cho rằng về hình thức câu phức hợp là sự kết hợp của các câu đơn, có quan hệ với nhau về ý và được ghép lại với nhau bằng các liên từ, các dấu chÊm. Câu, v.v… Một câu có thể là một mệnh đề, nhưng chúng ta cũng có thể kết hợp hai hay nhiều mệnh đề trong một câu. Các mệnh đề được kết hợp với nhau theo quan hệ ghép chính phụ, ghép chuỗi, ghép đẳng lập, ghép qua lại. Vì vậy chúng ta có thể phân tích câu phức hợp thành các mệnh đề theo 4 mẫu câu cơ bản (Pinnells [6]).

Ghép chính phụ, trong đó một mệnh đề chính được ghép với một mệnh đề phụ ở vị trí trước hay sau nó. Việc cần xác định ở đây là xác định liên từ hay từ nối: because, if, since, as, when, why…).

Ghép chuỗi trong đó một mệnh đề chính được ghép với một hay hơn một mệnh đề phụ cùng kiểu loại. Việc cần xác định ở đây là xác định liên từ hay từ nối: because, if, since, as, when, why, whereas…).

Trên đây đề cập đến hai thủ thuật phổ biến mà người học tiếng Anh luật có thể áp dụng khi gặp phải những câu phức trong văn bản luật. Việc phân tích câu thành những thành phần nhỏ sẽ giúp người học hiểu đúng nghĩa của câu, cấu trúc của câu theo lôgíc ngữ nghĩa và những nguyên tắc cú pháp chặt chẽ.

4. Kết luận

Xuất phát từ những đặc trưng rất cơ bản của tiếng Anh chuyên ngành Luật, cụ thể là về khía cạnh độ dài câu, từ kết quả khảo sát và thống kê một số câu điển hình trong một số bài đọc tiếng Anh Luật, từ những khó khăn mà sinh viên Việt Nam học tiếng Anh Luật gặp phải khi đọc bài khoá và do rút ra được từ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Luật cho sinh viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi nhận thấy độ dài câu trong văn bản luật là một vấn đề đáng lưu ý đối với tất cả những người làm công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và có liên quan đến các văn bản luật bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng mạnh dạn đưa ra một số gợi ý về cách giải quyết khó khăn khi gặp phải câu có độ dài đáng kể – đó là việc phân tích câu thành các thành phần, các cụm từ có nghĩa và trong mối quan hệ về cú pháp với các thành phần khác trong câu. Những ý kiến này chủ yếu căn cứ vào và được phát triển trên gợi ý của các tác giả của hai cuốn sách giáo trình mà chúng tôi đang sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy. Chúng tôi hy vọng những gợi ý này có thể một phần nào đó được người học tiếng Anh chuyên ngành Luật áp dụng trong học tập để giúp cho việc đọc hiểu các văn bản luật có cấu trúc câu phức tạp dễ dàng hơn. Báo cáo: Độ dài của câu tiếng Anh trong chuyên ngành luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0906865464